TẠI SAO PHẢI TẠ 3 NGÀY ??? PHÂN TÍCH ĐỂ HIỂU CHO ĐÚNG. < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Tin tức

TẠI SAO PHẢI TẠ 3 NGÀY ??? PHÂN TÍCH ĐỂ HIỂU CHO ĐÚNG.

Khi một người mang tiền bạc lễ vật đến cúng lễ, Thầy sẽ theo nghi lễ tiến hành các công việc theo quy định cũng như trọng trách được giao. Xong nghi thức cầu khẩn bề trên hầy xin đồng tiền đài mà được nhất âm nhất dương ( đồng sấp, đồng ngửa) tức là khóa lễ được chấp thuận.
Để cái sự việc cầu cúng đó được hoàn toàn tốt đẹp và kết quả thì sớ điệp trình lên phải đi qua các cửa thứ tự như sau:

1. Hành sai sứ giả tiếp nhận đơn từ (lúc xin đài âm dương là vị này nhận)
2. Hành sai sứ giả nhận đơn rồi thì chuyển lên Hội Đồng Hành Sai có ý kiến
3. Sau đó đơn từ lại chuyển lên Hội Đồng Giám Sát xem xét
4. Sau đó nữa đơn từ lại chuyển đến Hội đồng Tam Tứ phủ vạn linh để phê chuẩn.
5. Sớ điệp đơn từ được phê chuẩn rồi thì hành sai sứ giả chuyển đi tới các ty, các phủ, quan sai nha lại các ban tiếp nhận thi hành.

Quá trình đơn từ như thế là phải mất 3 ngày kể từ ngày cái người có công việc cần cầu khẩn tới thần thánh đến làm lễ.
Cho nên để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Thánh Thần thì người cúng lễ phải 3 ngày sau đến để lễ tạ là như vậy.

Nguồn : Sưu tầm ( FB : Đồng Âm )

Bài viết liên quan

Từ Trần Hưng Đạo trong lịch sử đến Đức Thánh Trần trong đạo Mẫu

admin

Di sản đối diện nỗi lo bị biến tướng, trục lợi ?

admin

Bí ẩn xung quanh vụ mất cắp tượng Cô Bơ của chùa Chúc Lý

admin

Bình luận

Để lại Bình luận