Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Thắc mắc bốn phủ

Tại sao có câu ” Phúc Chủ Lộc Thầy “?

Câu nói Phúc Chủ Lộc Thầy trong hành sự của Thanh Đồng !


1/ Câu nói Phúc Chủ Lộc Thầy cho ta thấy được cái Đức cái Tài của Thanh Đồng khi Cứu Khổ Độ Mê. Khi Thanh Đồng dẫn tu cho ai đó + làm pháp sự cho ai đó thành công hưng vượng và người dân tâm phục thì câu Phúc Chủ Lộc Thầy thành toàn.

– Những Thanh Đồng Thầy Bói vững tâm và chân tu tốt. Khi làm pháp sự khóa lễ cho người dân họ được Nhà Ngài cho biết thông tin để khóa lễ thành công. Thanh Đồng Thầy Bói nhờ vững tâm mà khi họ làm khóa lễ cho ai đó họ nhận thức tốt và nhận định Bảo Hành Bảo Đảm cho khóa lễ thành công (Cũng cần kết hợp với người dân như đòi hỏi người dân phải nhất tâm với khóa lễ và từ nay về sau tu tâm sửa tánh tạo phúc làm lành. Bởi việc dâng lễ là mong cầu, trình bày nguyện vọng của mình với Nhà Ngài. Người dân phải nhất tâm và nhận thức tu tâm sửa tánh tạo phúc làm lành trợ duyên cho khóa lễ đc viên mãn. Nhà Ngài chứng Tâm chứng Lễ nhưng cái Tâm của người dâng lễ là then chốt để khóa lễ thành công). Nhờ việc chỉ dẫn người dân tu tâm sửa tánh tạo phúc làm lành mà Thanh Đồng Thầy Bói dám Bảo Hành Bảo Đảm cho việc làm khóa lễ pháp sự của mình. Nếu khóa lễ pháp sự không thành công do người dâng lễ không chịu tu tâm sửa tánh tạo phúc làm lành khiến khóa lễ không thành công (Việc này do Nhà Ngài cho Thanh Đồng Thầy Bói biết về việc gia chủ không tu tập – lỗi này không phải do Thanh Đồng Thầy Bói). Nếu khóa lễ pháp sự không thành do sai sót của Thanh Đồng Thầy Bói thì việc Bảo Hành Bảo Đảm sảy ra như Thanh Đồng Thầy Bói trả lại tiền gia chủ phát tâm ( Việc này rất hiếm khi xảy ra với các Thanh Đồng chân chính).

– Nhà Thánh chủ trương 3 năm thử lính 9 năm thử đồng – thời gian dài như khóa học từ đại học lên tiến sỹ. Chúng ta thấy được sự cực khổ của Thanh Đồng khi vừa học tu, vừa cứu người và lo kinh tế cho gia đình – Nhiều Thanh Đồng đều nghe và hiểu câu hát văn Tấm Thân Bách Chiến Nhục Vinh Lẽ Thường. Chúng ta thấy được lòng yêu nước của cha ông, của chư vị Tiên Thánh và thấy được gánh nặng của Thanh Đồng với dân với nước.

2/ Thầy Tà Thầy Dởm thường xúi bẩy người dân làm các khóa lễ pháp sự mong cầu tốt đẹp và khóa lễ pháp sự có tốt đẹp hay không là phúc của gia chủ – Sống Chết Mặc Bay Tiền Thầy Bỏ Túi. Với việc Buôn Thần Bán Thánh này đã gây mất niềm tin trong nhân dân đối với Đạo Mẫu. Đạo Thánh chủ chương chính là người dân khi gặp hoạn nạn nên hiểu bản thân và gia đình phải tu tập để có được phúc phận lâu dài bền vững, đó là con đường đúng hướng và tốt đẹp nhất. Thầy Tà Thầy Dởm không có khả năng dẫn tu và đây là khác biệt lớn, rõ nét so với các Thanh Đồng chân tu của Đạo Mẫu.

*** Mình chia sẻ và mong muốn các Thanh Đồng Thầy Bói vững tâm tu tập. Chỉ có pháp sự khóa lễ chân chính, Thanh Đồng Thầy Bói mới vững Tâm nhận thức Bảo Hành Bảo Đảm cho việc hành sự làm lễ cho người dân của mình. Nhờ đó Thầy Tà Thầy Dởm sẽ không còn cơ hội lừa gạt người dân.

Tâm Thư
Đạo Thánh Vĩ Đại

Bài viết liên quan

MÚA MỒI

admin

Tam phủ, Tứ Phủ là gì ?

admin

TÌM THẦY MỞ PHỦ

admin

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!