lời hát chầu văn Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

lời hát chầu văn

Bản văn Tứ phủ Thánh Hoàng văn

[ Bản văn ] ÔNG HOÀNG MƯỜI

Cuối Mùa Rơm
[ Bản văn ] ÔNG HOÀNG MƯỜI Cành hồng thấp thoáng trăng thanh , Nghệ An có đức thánh minh ra đời . Gươm thiêng...