gối tựa cung đình Archives < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

gối tựa cung đình

Dân gian Việt Nam Văn hóa Dân gian

Featured Tâm nguyện của mệ Trí Huệ, 100 tuổi về bảo tồn nghề làm gối tựa cung đình Huế

admin
𝗧𝗔̂𝗠 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 𝗖𝗨̉𝗔 𝗠𝗘̣̂ 𝗧𝗥𝗜́ 𝗛𝗨𝗘̣̂, 𝟭𝟬𝟬 𝗧𝗨𝗢̂̉𝗜 𝗩𝗘̂̀ 𝗕𝗔̉𝗢 𝗧𝗢̂̀𝗡 𝗡𝗚𝗛𝗘̂̀ 𝗟𝗔̀𝗠 𝗚𝗢̂́𝗜 𝗧𝗨̛̣𝗔 𝗖𝗨𝗡𝗚 Đ𝗜̀𝗡𝗛 Tôi là Bùi Thị Ngọc Điểm, là con...