Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

bãi biển đền cờn

Lễ hội - Đền phủ Nghiên cứu tín ngưỡng Thần tích

Nơi phát tích tục thờ Tứ Vị Thánh Nương

admin
Sự tích Đền Cờn và tục thờ Tứ vị Thánh Nương có khá nhiều sách vở, cả chính sử lẫn truyền thuyết dân gian đều...
error: Content is protected !!