Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh - Cung văn Thanh Long < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Album Chầu văn Nghệ nhân hát văn

Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh – Cung văn Thanh Long

Bài viết liên quan

Vai trò cung văn trong nghi lễ hầu đồng

admin

Một số bản văn Quan Lớn Đệ Tam do các Nghệ nhân cung văn trình bày

admin

VĂN QUAN LỚN ĐỆ TAM – CUNG VĂN NGỌC CHÂU – HÀ VINH

admin

Bình luận

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!