Nghe một số bản văn QUAN HOÀNG BƠ - Nghệ nhân cung văn < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Bài viết liên quan

Văn Quan Lớn Tuần do các nghệ nhân cung văn trình bày

admin

Văn Chầu Lục Cung – Do nghệ nhân cung văn trình bày

admin

Vai trò cung văn trong nghi lễ hầu đồng

admin

Bình luận

Để lại Bình luận