Nghê nhân cung văn Hồng Tĩnh Chén < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Chầu văn Nghệ nhân hát văn

Nghê nhân cung văn Hồng Tĩnh Chén

Nghệ nhân Hồng Tĩnh (1952)

Nghệ nhân Hồng Tĩnh hiện nay đang là thủ nhang đền Cây Quế. Nghệ nhân thuộc lớp nghệ nhân kế cận ngay tiếp theo những nghệ nhân gạo cội đi trước. Sớm được gần gũi những cây đa cây đề trong làng hát văn khắp cả ba miền, cộng với khả năng ghi nhớ trời phú nên những làn điệu, lời văn hầu Thánh được nghệ nhân ghi nhớ nằm lòng.Như sự chia sẻ của nghệ nhân, từ tấm bé đã theo hầu các cụ nên những phép tắc, lề lối trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu hay những nghiêm luật trong hát văn ngấm vào người từ lúc nào không hay. Giống như rất nhiều nghệ nhân hát văn tiền bối khác, trải qua biến thiên lịch sử nghệ nhân Hồng Tĩnh trở lại với thực hành tín ngưỡng sau một thời gian dài kinh qua nhiều công việc khác nhau.Trong cộng đồng thực hành tín ngưỡng tại Hà Nội nói riêng, nghệ nhân Hồng Tĩnh là một trong số không nhiều những người có thể đảm nhiệm vai trò khác nhau như thầy Pháp, thầy Đồng, thầy Văn. Chính điều này đã tôi luyện lên một nghệ nhân, đồng thầy, thầy pháp văn võ toàn tài. Với mong mỏi gìn giữ và truyền dạy những tinh hoa trong nghệ thuật hát văn tới nhiều hơn những ai yêu mến, nghệ nhân luôn sẵn sàng chi sẻ mỗi khi có điều kiện.Nguồn FB #DaiDao

Bài viết liên quan

Bà Chúa Thượng Ngàn – Văn Cổ ( Tư Liệu )

Cuối Mùa Rơm

Tìm hiểu về Hát văn Thờ của người Hà nội

admin

Bản Văn Chầu Tổ – Cung văn Cố nghệ nhân Phạm Văn Kiêm

admin

Bình luận

Để lại Bình luận