Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Chầu văn

Một số bản văn Sài gòn ( Thu âm )

Bài viết liên quan

Một số bản văn Quan Lớn Đệ Tam do các Nghệ nhân cung văn trình bày

admin

Cung Văn NSƯT Văn Ty – Cả Đời Say Mê Nghệ Thuật Hát Chầu Văn

admin

Văn cổ Chầu Mười Đồng Mỏ – Cung văn nghệ nhân Nguyễn Thị Chảo

admin

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!