Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Chầu văn

Một số bản văn Sài gòn ( Thu âm )

Bài viết liên quan

Tìm hiểu các nhạc cụ sử dụng trong hát Chầu Văn

admin

Sơ lược quá trình phát triển Chầu văn và nghi lễ Hầu đồng

admin

Cung Văn Nghệ nhân Lê Bá Cao trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng

admin

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!