Lễ hầu tạ tam niên thanh đồng Nguyệt Dương < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Album ẢNH ĐẸP HẦU ĐỒNG Đồng cốt

Lễ hầu tạ tam niên thanh đồng Nguyệt Dương

Photo / by Rơm

Bài viết liên quan

5 giá trị cơ bản của tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ lên đồng

admin

Lễ mở phủ tân đồng Đỗ Thu Hiền

admin

Mỗi Năm Thanh Đồng Phải Hầu mấy vấn là đủ.?

admin

Bình luận

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!