Khao thỉnh Sơn Trang < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn

Khao thỉnh Sơn Trang

Ngọc Hoàng có lệnh truyền nay,
Quản cai ngày dày, sơn trí – sơn trang.
Quê nhà vốn ở trên Mường
Ở châu An Bá, ở làng Thọ Gia.
Vốn xưa Văn Luyện là cha,
Kết nghĩa giao hòa mẫu Đặng Thị Tươi.
Bèn sinh ra được tám người,
Thẩy đức tài lạ, tốt tươi kì hình.
Tướng cả hiệu là Đỗ Trinh,
Tướng hai Đỗ Bích đặc danh anh tài.
Tướng ba Đỗ Trung kì tài,
Tướng tư Đỗ Triệu nào ai dám nhường.
Tướng năm hiệu là Đỗ Trương
Tướng sáu Đỗ Cường báo ứng thần thông.
Tướng bảy hiệu là Đỗ Công
Tướng tám Đỗ Dũng uy hùng ai đang.
Đã mời tám tướng sơn trang,
Lại thỉnh mời mười hai cô nàng tiên.
Cô nào việc ấy phải chuyên cho cần.
Cô nàng cả quần chân áo chit,
Theo Phật bà tay quyết thần thông.
Trừ tà trị bệnh như không
Linh phù, thần chú uy hùng ai đương.
Lại thỉnh mời cô nàng đệ nhị,
Bưng hộp trầu cửa Quế vào ra,
Môi son, mắt phượng, da ngà
Miệng cười hoa nở, hài hoa mỹ miều.
Cô nàng ba lắm chiều xinh xắn,
Miệng cô cười càng ngắm càng tươi,
Thơ ngâm, phú đọc vui chơi,
Cung đàn, tiếng hát mọi mùi mọi hay.
Cô nàng tư hây hây má đỏ,
Đã khôn ngoan lại có tài ba,
Nhu mì, yểu điệu, nết na
Sớm khuya chầu trực, chúa bà yêu thương.
Cô nàng năm đảm đương khôn khéo,
Tính đành hanh hay ghẹo người ta
Dù ai biết tính cô ra,
Tàn nhang nước thải lại hòa như xưa.
Nét yểu điệu đong đưa cô Sáu,
Trước điện tiền quỳ tấu nhanh trai,
Nhập thần xuất thánh đại tài,
Thượng ngàn, thủy phủ, dưới trời thiếu đâu.
Cô nàng bảy đứng hầu chầu trực,
Dâng đỉnh trầm thơm nức mùi hương,
Chuyên cần mọi việc đảm đang,
Dưng hoa cúng quả, dịu dàng sớm khuya.
Cô nàng tám nhiều bề sắc sảo,
Việc dữ lành mach bảo trần gian,
Tuy rằng cách điệu dịu dàng,
Ai mà thất trực lại càng khổ thay.
Tay phù chú ai tày cô Chín Giếng,
Định việc gì ứng hiện không sai,
Mới hay quốc sắc nữ tài,
Trần ai lịch sự, ai ai cũng nhường.
Cô nàng mười sơn lâm vui thú,
Trong phép màu biết đủ tinh vi,
Linh phù Thái thượng phép kì,
Sơn tiêu, Độc cước phép chi cũng tường.
Cô mười một thuộc đường phù chú,
Thỉnh cô về giáng phó đồng nhân,
Trừ tà trị bệnh như thần
Thơm danh nức tiếng xa gần biết tay.
Cô mười hai nương mây cưỡi gió
Lúc vui chơi họp đủ bạn tiên
Thỉnh mười hai cô trắc giáng bản đền,
Tái thỉnh mời các nàng sơn chí khi nay,
Nàng ân, nàng ái đâu đây,
Cô Lan, cô Huệ sum vầy đua song.
Thỉnh mời tướng ấy thần thông,
Giáng trưng hết sức cùng lòng quản bao.
Thỉnh mời tám tướng chúa Lào,
Cùng các Hoàng – Quận, ngôi cao triều đình.
Tướng cả có phép dụng binh,
Thần linh biến hoa uy linh nhiệm màu.
Hiệu là Trung Quốc Lý Hầu,
Hội đồng chư tướng bảo nhau cùng về.
Lễ này tiến cúng thường lề,
Cơm lam thịt thính chẳng nề trọng khinh.
Rượu ngon hiến cả một bình,
ếch năm, cùng với cua kềnh ba con.
Ấy là vật lạ của ngon
Lễ này tiến cúng đẳng quan chúa Mường.
Lễ này tiến cúng sơn trang,
Hoa thơm bẻ lấy hai cành dài ghê.
Lễ này tiến cúng thường lề
Trầu thì năm khẩu, rựou thì năm bôi.
Lễ này tiến cúng mọi nơi
Đẳng quan ai nấy đẹp vui đâu này.
Tướng thời có việc ngày nay,
Giáng trưng hết sức ngày dầy sửa sang.
Thỉnh mời trắc giáng bản đàn,
Khuông phù đệ tử thiên thu thọ trường.

Bài viết liên quan

Bản văn : Cô bé Thượng Ngàn

admin

PHẬT BÀ ĐỒNG QUÂN

Cuối Mùa Rơm

BẢN VĂN CHÚA BÀ THÁC BỜ

Cuối Mùa Rơm

Bình luận

Để lại Bình luận