GIỚI THIỆU BẢN VĂN CHÚA BÀ ĐỆ NHỊ - TỔ MƯỜNG < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Bản văn Chúa bà văn

GIỚI THIỆU BẢN VĂN CHÚA BÀ ĐỆ NHỊ – TỔ MƯỜNG

  • GIỚI THIỆU BẢN VĂN
    CHÚA BÀ ĐỆ NHỊ – TỔ MƯỜNG
    Tư liệu do Đền Bồng Lại ( Cung cấp ) . Đây là bản văn được dùng thỉnh mời Chúa Bà Đệ Nhị trong Tam Vị Chúa Mường / Diễn Đàn Hát Văn ( www.hatvan.vn ) phụng đăng chia sẻ quý vị

Ngôi đệ Nhị quyền thay chủ trưởng
Cai các mường non thượng sơn trang
Tập tu thông tỏ phép ngàn
Chân Như chứng đắc phong làm Thiền Sư
Hòa Bình cảnh địa dư tích cũ
Chốn lâm sơn khí tụ xưa nay
Lũng vân chất ngất non mây
Mai Đà thăm thẳm cỏ cây ngút ngàn
Sông Đà rằng man man nước chảy
Núi Đầu Rồng dẫy dãy long châu
Đông sơn hạc vũ oanh chầu
Thiên thai tạo hóa cơ mầu đúc nên
Cảnh vật khoe một nền chung tú
Người cổ Mường cư trú ngàn xưa
Ngưỡng thiên kính địa mộ thừa
Lập thờ tứ pháp cầu mưa thuận hòa
Cảm lòng nhân cũng là mến cảnh
Đức chúa bà xin lệnh Cửu cung
Xuống trần luyện phép Sơn trung
An dân độ thế trấn vùng Đà giang
Thấy Qúach tộc dòng Lang tích phúc
Mượn cửu làm cốt nhục hiện thân
Năm Thân tháng Máo sơ tuần
Mưa mành lất phất hoa Xuân hé cười
Bẩm thiên sinh dáng người nhi nữ
Vẻ hùng hào quân tử hiên ngang
Kim mao bạch diện rõ ràng
Song thân thất sắc hoang mang cõi lòng
Vội đem giấu vào trong thung thẳm
Biết đâu trời đã sắp huyền duyên
Hùm beo thành đấng mẫu hiền
Sớm hôm dung dưỡng bát niên trưởng thành
Từ ấy đã lừng danh sơn chủ
Khiển các loài muông thú nghe theo
Sớm hôm ngoạn suối chơi đèo
Nắng lùa trong động mưa treo vách ngoài
Đức Thánh tổ thiền ngai bắt quyết
Sai chim rừng Chú viết lá cây
“Hà Thư” họa suốt đêm ngày
Thả dòng nước ngược trôi đầy Đà giang
Nguyện rằng ai là hàng “cơ trí”
Giải chú này đích thị “ đồ nhi”
Nam thiên “giới-thọ” bất kì
Thầy mang pháp xuống tức thì truyền cho
Đức chúa bà căn do tiên cốt
Vừa xuống dòng tay hốt được ngay
Nhỡn quang tường tận Chú này
Thầy sai về núi theo thầy nhập môn
Tam niên quán càn khôn tứ hải
Phép tiên gia khiếp hãi sơn linh
Cường tà , mãnh quỷ, hung tinh
Nghe danh tiên chúa nép mình cho mau
Chú Mường khẩu làu làu vanh vách
Phù Tam Thanh hách hách dương dương
Pháp môn chài, ngải ,nèm Mường
Bùa mê, ếm lú ai đương đại tài
Khi giáng đàn “khất khai thần phiến”
Phép diệu huyền tài biến ghê thay
Tiên tri xuất toán ai tày
Mệnh phường bói chữa đêm ngày quản cai
Khẩu xuất thời không sai một chữ
Lá cây rừng ướm thử thiêng thay
Có phen gọi úm chớ chầy
Sai di chớ nhác lên ngay phụ đồng
Dân đâu biết một lòng chí kính
Niệm danh bà nhĩ thính độ ngay
Nhang hoa cung phụng đêm ngày
Chúa bà gia hộ mỗi ngày một hơn
Người bất kính sai nhờn chẳng kể
Phạm uy bà chúa tể sơn thanh
Lá cây năm ngọn năm cành
Bắt hồn nhốt vía cho xanh mặt này
Ai sơ ý ra tay trạc quyết
Trói ba ngày thời biết chạy đâu
Tỉnh ra quỳ gối khấu đầu
Xin bà buông thứ cho mau mà về
Khắp mường động sơn khê từ đấy
Trẻ cùng già ai nấy cúc cung
Tôn danh Mường tổ Sơn trung
Đội ơn che chở khắp vùng Đà giang
Nào Pà Cò, Ba Khan, Thượng Tiến
Từ Pu Canh cho đến Pù Luông
Thung khe, Thung Nhuối, Ngổ Luông
Bi, Vang, Thàng, Động các Mường vui thay
Chợt mới thấy cành cây làm võng
Thoắt đã về trong động lánh mưa
Phép Tiên đã đắc thượng thừa
Tiêu dao các xứ sớm trưa mặc lòng
Khi thích chí Thiên Long, Đá Bạc
Động Tiên Phi lại thác Thăng thiên
Hoa Sơn, Pù Noọc, Hoa Tiên
Thung Nai, hang Rết càng thêm thú mầu
Khi Mỏ Luông Mai Châu Bản Lác
Khi qua về Cửu thác dừng chân
Đông Sơn là chốn hóa thần
Mười hai tháng chín năm dần hồi tiên
Lại theo phép Tông thiền nhập định
Chốn cửu trùng tập tính công phu
Quên ngày quên tháng luyện tu
Chúa bà chứng đắc Chân Như đạo mầu
Chúng mường thổ khẩn cầu tất ứng
Lập linh từ cung phụng đèn hương
Chú thiêng lưu lại xứ Mường
Mật ngôn độn quyết bốn phương hãi hùng
Ai hữu sự cúc cung khẩn đảo
Bà giáng đồng lai đáo trần gian
Tiên tri, bóc bệnh, hộ đàn
Khuông phù đồng tử bình an vượng tài
Tục lưu truyền mười hai tháng chín
Tiệc chúa Mường Diệu Tín hách danh
Nay con một dạ kính thành
Sơn trang dạo khúc cầm thanh rộn ràng
Xin chúa bà gia ban phúc lộc
Độ muôn người bội gốc sai hoa
Trong khi xênh phách cầm ca
Sai ngôn thất ý xin bà khai ân.

Bài viết liên quan

Văn Cậu Hoàng Bơ Thoải

admin

Bản Văn Chầu Năm Suối Lân

admin

PHẬT BÀ ĐỒNG QUÂN

Cuối Mùa Rơm

Bình luận

Để lại Bình luận