xin tên 36 giá chầu hầu bóng để tráng bóng khi làm lễ

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi anhbazai27, 13/5/15.

Lượt xem: 38,560

 1. anhbazai27

  anhbazai27 New Member

  E thích lễ bái nhưng ko có điều kiện học hết cả 36 giá. nay e xin mọi người cho em xin tên của 36 giá chầu hầu bóng để e lễ thì e đọc tên 36 giá để tráng ...


  e xin chân thành cám ơn.. !
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. meomun

  meomun New Member

  Long vân khánh hội, cát nhật lương thời. Tháng tám hội Cha, tháng ba tiệc Mẹ. Tục truyền lưu để ngàn thu. Cung Phật thỉnh Thánh, thỉnh Phật tuyên kinh, cung nghinh đình thần, tam tứ phủ. Ất Mùi niên, tam nguyệt, nhị thập lục nhật, tiệc Mẫu, nhân đón đại tiệc nhập hạ, đại lễ kỷ niệm 2639 năm Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đản sanh - Phật lịch 2559. dương lịch 2015 (15/4), tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương (01/4), tiệc Chúa Thác Bờ (01, 12/4), tiệc Vương Ngoại Nữ Tôn Tĩnh Huệ Công Chúa Anh Tông Thứ Phi (11/4), tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ (18/4), tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà (19/4), tiệc Quan Hoàng Lục An Biên (22/4), tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai (24/4), tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Tử Hưng Vũ Đại Vương (24/4).
  A Di Đà Phật, hoan hỷ cho tấm lòng mộ đạo của bạn. Bạn là người rất có tâm, ngưỡng mong cây phúc của bạn luôn nờ cành xanh ngọn.
  36 giá đồng có thể tóm lại như sau:
  Bảo Dân Hộ Quốc Thánh Mẫu:

  • Mẫu Đệ Nhất (Thiên Phủ) Danh hiệu: Thanh Vân Công Chúa
  • Mẫu Đệ Nhị (Địa Phủ) Danh hiệu: Liễu Hạnh Công Chúa
  • Mẫu Đệ Tam (Thoải Phủ) Danh hiệu: Xích Lân Công Chúa
  • Mẫu Đệ Tứ (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Sơn Lâm Công Chúa
  Phụ Vương Đại Thánh:

  • Ngọc Hoàng Thượng Đế (Thiên Phủ)
  • Bát Hải Long Vương (Thoải Phủ)
  • Tản Viên Sơn Thánh (Nhạc Phủ)
  • Thập Điện Minh Vương (Địa Phủ)
  Ngũ Vị Tôn Quan:

  • Quan Đệ Nhất (Thiên Phủ) Là Quan Lớn cai quản vùng trời và là Quan Lớn trong cung điện Ngọc Hoàng
  • Quan Đệ Nhị (Giám Sát) Là Quan Lớn cai quản vùng rừng núi
  • Quan Đệ Tam (Thoải Phủ) Là Quan Lớn cai quản vùng sông nước
  • Quan Đệ Tứ (Địa Phủ) Là Quan Lớn cai quản vùng đồng bằng địa linh
  • Quan Đệ Ngũ
  Lục Phủ Tôn Ông:

  • Đệ Thất Vương Quan Danh hiệu: Điều Thất
  • Đệ Thập Vương Quan Danh hiệu: Quan Hoàng Triệu
  Tứ Phủ Chầu Bà:

  • Chầu Đệ Nhất (Thiên Phủ)
  • Chầu Đệ Nhị (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Ngôi Kiều Công Chúa
  • Chầu Đệ Tam (Thoải Phủ) Danh hiệu: Thủy Điện Công Chúa
  • Chầu Đệ Tứ (Địa Phủ) Danh hiệu: Chiêu Dung Công Chúa
  • Chầu Năm (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Suối Lân Công Chúa
  • Chầu Lục (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Lục Cung Công Chúa
  • Chầu Bảy (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Tân La Công Chúa
  • Chầu Tám (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân
  • Chầu Chín
  • Chầu Mười (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Đồng Mỏ Đại Tướng Quân

  • Chầu Bé (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Bắc Lệ Công Chúa
  • Chầu Bà Bản Đền Danh hiệu: Thủ Điện Công Chúa
  Thập Vị Thủy Tế:

  • Ông Hoàng Cả (Thiên Phủ) Danh hiệu: Ông Hoàng Quận
  • Ông Hoàng Đôi (Nhạc Phủ)
  • Ông Hoàng Bơ (Nhạc Phủ)
  • Ông Hoàng Tứ (Địa Phủ) Danh hiệu: Ông Hoàng Khâm Sai
  • Ông Hoàng Năm
  • Ông Hoàng Sáu
  • Ông Hoàng Bảy (Nhạc Phủ) Danh hiệu: Ông Bảo Hà
  • Ông Hoàng Bát (Thoải Phủ) Danh hiệu: Ông Đệ Bát Đồng Bằng Sông Diêm
  • Ông Hoàng Chín (Thiên Phủ) Danh hiệu: Ông Cờn Môn
  • Ông Chín Thượng (Nhạc Phủ)
  • Ông Hoàng Mười (Địa Phủ) Danh hiệu: Ông Nghệ An
  Tứ Phủ Tiên Cô:

  • Cô Đệ Nhất Thượng Thiên (Thiên Phủ)
  • Cô Đệ Nhất Thượng Ngàn (Nhạc Phủ)
  • Cô Đôi Thượng (Nhạc Phủ)
  • Cô Bơ Hàn Sơn (Thoải Phủ)
  • Cô Tư (Địa Phủ)
  • Cô Năm Suối Lân (Nhạc Phủ)
  • Cô Sáu Sơn Trang (Nhạc Phủ)
  • Cô Bảy Tiên La (Nhạc Phủ)
  • Cô Tám Đồi Chè (Nhạc Phủ)
  • Cô Chín Sòng Sơn (Thiên Phủ)
  • Cô Chín Thượng (Nhạc Phủ)
  • Cô Chín Thoải (Thoải Phủ)
  • Cô Mười Mỏ Ba (Nhạc Phủ)
  • Cô Bé Đông Cuông (Nhạc Phủ)
  • Cô Bé Suối Ngang (Nhạc Phủ)
  • Cô Bé Thác Bờ (Thoải Phủ)
  • Cô Bé Thoải (Thoải Phủ)
  • Cô Bé Đen (Nhạc Phủ) hay Cô Bé Sóc
  Thập Vị Triều Cậu:

  • Cậu Hoàng Cả (Thiên Phủ)
  • Cậu Hoàng Đôi (Nhạc Phủ)
  • Cậu Hoàng Bơ (Thoải Phủ)
  • Cậu Hoàng Bé (Nhạc Phủ)
  Quan Ngũ Hổ:

  • Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Thanh Hổ Thần Quan
  • Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Xích Hổ Thần Quan
  • Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Hoàng Hổ Thần Quan
  • Tây Phương Canh Thân Kim Đức Bạch Hổ Thần Quan
  • Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Hắc Hổ Thần Quan
  Ông Lốt:

  • Thanh Xà Đại Tướng Quân
  • Bạch Xà Đại Tướng Quân
  Tặng bạn bản văn khấn đầy đủ nhất, tin rằng Phật Thánh Chúa Tiên luôn phù trợ cho bạn và đại gia đình. A Di Đà Phật.

  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!
  Nam mô a di Đà Phật!

  Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, ngũ phương ngũ Phật, thập phương thập Phật, hằng hà sa số Đức Phật công đức, công lượng vô biên.
  Cung Phật thỉnh Thánh, cung thỉnh thiên cung tấu thỉnh thiên đình, con sám hối Tam phủ thần vương, tứ phủ thánh đế
  Con xin sám hối con lạy đức Cao thiên Thượng thánh- Đại từ Nhân giả - Huyền khung Cao Thượng đế -Ngọc Hoàng Đại Thiên tôn
  Con sám hối Đại Thánh Nam Tào Lục Ty duyên thọ tinh quân
  Con sám hối Đại Thánh Bắc Đẩu Cửu hoàn giải ách tinh quân
  Bắc Cực Trung Thiên Tam nguyên tam phẩm tam quan
  Cửu tinh thiên chúa thập nhị bát tú
  Dưong phủ ngũ nhạc thần vưong
  Địa phủ thập điện minh vưong
  Con xin sám hối đến Thái Ninh Phủ, Bát Hải Linh Từ sám hối Vua Cha Bát Hải Động Đình
  Con sám hối tấu lạy quốc mẫu vua bà bơ tòa tiên thánh tứ phủ Thánh Mẫu:
  Kính lạy Cửu Trùng Thánh Mẫu Bán Thiên Công Chúa Thiên Tiên Thánh Mẫu
  Kính lạy Địa Tiên Thánh Mẫu Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Vân Hương Thánh Mẫu Mã Hoàng Công Chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thiên Tiên Thánh Mấu.
  Kính lạy Thánh Mẫu Đệ Tam Thủy Cung, Xích Lân long Nữ, Thủy Tinh Công chúa
  Kính lạy Đức Mẫu Thượng Ngàn Diệu Nghĩa Diệu Tín thiền sư Tuần Quán Đông Cuông Đệ Nhị Đỉnh Thượng Cao Sơn Triều Mường Sơn Tinh Công Chúa Lê Mại Đại Vương.
  Con lạy Trần Triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vưong. Trần triều Khải Thánh , Vương Phụ Vương mẫu Vương phu nhân
  Tứ Vị Vương Tử - Nhị Vị Vương Cô - vương tế vương tôn. Liệt vị tướng tướng công đồng Trần Triều
  Con lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh
  Bách vị các quan ngũ vị tôn quan
  + Quan Đệ Nhất Thượng Thiên
  + Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn
  + Quan Đệ Tam Thoải Phủ
  + Quan Đệ Tứ Khâm Sai
  + Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh
  Con sám hối Điều Thất tôn quan- Hoàng triệu tôn quan
  Con lạy tứ phủ Chầu bà thập nhị chầu bà
  + Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
  + Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn
  + Chầu Đệ Tam Thủy Phủ
  + Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
  + Chầu Năm Suối Lân
  + Chầu Sáu Lục Cung
  + Chầu Bảy Kim Giao
  + Chầu Tám Bát Nàn
  + Chầu Chín cửu tỉnh
  + Chầu Mười Đồng Mỏ
  + Chầu Bé Bắc Lệ
  + Chầu Bà Bản Đền
  Con lạy Tứ Phủ Thánh Hoàng Thập Vị Thánh Hoàng
  Sám hối Ông Bơ Thoải Quốc, Ông Bảy Bảo Hà, Ông Mười Nghệ An
  Sám hối tứ phủ thánh cô
  + Cô Đệ Nhất Thượng Thiên
  + Cô Đôi Bồng Lai, Cô Đôi Đông Cuông
  + Cô Bơ Thác Hàn
  + Cô Tư Địa Phủ
  + Cô Năm Suối Lân
  + Cô Sáu Lục Cung, Cô Sáu Sơn Trang
  + Cô Bảy Kim Giao
  + Cô Tám Đồi Chè
  + Cô Chín Sòng Sơn
  + Cô Mười Mỏ Ba
  + Cô Bé Sơn Lâm
  + Cô Bé Bản Đền
  Sám hối tứ phủ thánh cậu: Cậu Cả, Cậu Đôi, Cậu Bơ, Cậu Bé
  Con lạy ngũ dinh thần tướng - ngũ hổ thần quan
  Con lạy thanh xà tướng quân - bạch xà tướng quân
  Con lạy công đồng các bóng các giá, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể.
  Con lạy chầu chúa thủ đền cùng quan thủ điện, thổ địa thần kỳ thần linh bản xứ
  Đê tử con là:...............................................................................
  Ngụ tại:.............................................................................................
  Kim niên kim nguyệt, cát nhật lương thời
  ... niên ... nguyệt ..... thời
  Đệ tử con nhất tâm nhất lễ đêm tưởng ngày mong nhất tâm chí thiết nhất dạ chí thành nhất tâm tưởng vạn tâm cầu - tu thiết nhang hoa lễ vật tờ đơn cánh sớ, mang miệng tới tâu - mang đầu tới bái -cửa đình thần tam tứ phủ.
  Trên Mẫu độ dưới gia hộ Mẫu thương - vuốt ve che chở - phù hộ độ trì cho con ba tháng hè chín tháng đông - đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối, tứ thời bát tiết - tháng thuấn ngày nghiêu - phong thuận vũ hòa - tai qua nạn khỏi.
  Mẫu cho con được sáng hai con mắt - bằng hai bàn chân,
  Mẫu ban lộc dương tiếp lộc âm - cho lộc mùa xuân cho tài mùa hạ cho tươi như lá cho đẹp như hoa - phúc lộc đề đa tiền tài mang tới
  Mẫu cho con lộc ăn lộc nói - lộc gói lộc mở, lộc gần lộc xa, hồ hết lại có hồ vơi lại đầy -điều lành mang đến điều dữ mang đi.
  Mẫu cứu âm độ dương cứu đường độ chợ - vuốt ve che chở nắn nở mở mang, cải hung vi cát cải hạo vi tường - thay son đổi số nảy mực cầm cân.
  Mẫu phê chữ đỏ Mẫu bỏ chữ đen - cho con được trăm sự tốt vạn sự lành, trên quý dưới yêu trên vì dưới nể - cho gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành
  Mẫu ban danh ban diện ban quyền - cho con có lương có thực có ngân có xuyến - tài như xuyên chí lộc tựa vân lai, cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc - cầu bình an đắc bình an
  Trồng cây đắp phúc cho con được nở cành xanh lá phúc lộc đề đa cho trên thuận dưới hòa - trên bảo dưới nghe trên đe dưới sợ.
  Mẫu cho nước chảy một dòng - thuyền xuôi một bến, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ
  Năm xung Mẫu giải xung - tháng hạn giải hạn cho gia trung con dc trong ấm ngoài êm nhân khang vật thịnh duyên sinh trường thọ
  Đệ tử con người trần mắt thịt nhỡn nhục nan chi việc âm chưa tường việc dương chưa tỏ. Tuổi con còn trẻ, tóc con còn xanh ăn, con ăn chưa sạch, con bạch chưa thông. Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời, không biết kêu sao cho thấu, tấu sao cho tường
  Con biết tới đâu con tâu tới đấy, ba điều không sảy bảy điều không sai.
  Trăm tội Mẫu xá vạn tội Mẫu thương. Mẫu xá u xá mê xá lỗi xá lầm. Mẫu soi đường chỉ lối cho con biết đường mà lội biết lối mà lần
  Hôm nay đệ tử con lễ bạc tâm thành con giàu một bó con khó một nén giàu làm kép hẹp làm đơn, thiếu Mẫu cho làm đủ vơi mẫu cho làm đầy.
  Mẫu chấp kỳ lễ vật - chấp lễ chấp bái chứng tâm cho lời kêu tiếng khấn của con bay như phượng lượn như hoa tới cửa ngài ngồi tời ngai ngài ngự
  Cho con sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm.
  Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).
   
 3. halinh

  halinh New Member

  a di đà phật hoan hỷ
   
 4. chauvan

  chauvan New Member

  A di đà phật
   

Chia sẻ trang này