[ Tuyển tập văn ] Mẫu Thượng Ngàn (Chúa Sơn Lâm)

Thảo luận trong 'Thánh Mẫu chư vị văn' bắt đầu bởi phucyen, 28/2/12.

Lượt xem: 21,529

 1. phucyen

  phucyen Công thần

  z2216836336034_4926dac284dfa6863c7569fa44ab7040.jpg

  NHẠC TIÊN SƠN LÂM THÁNH MẪU VĂN

  (Văn Mẫu Thượng Ngàn - Chúa Sơn Trang)
  BẢN 1 - Sáng tác: Phúc Yên


  Trấn sơn lâm Nhạc Tiên Vương Mẫu
  Quản thượng ngàn ba mươi sáu động tiên
  Hiệu danh Lê Mại Chúa Tiên
  Bạch Anh công Chúa cầm quyền sơn lâm
  Âm dương khí hợp thần hun đúc
  Vòng càn khôn vũ trụ thai sinh
  Vốn xưa giá ngự thiên đình
  Quyền cai nhạc phủ rừng xanh ra vào
  Ra hiệu lệnh võng đào đón rước
  Thổ mán mèo sau trước phục tâm
  Ơn nhờ Thánh Mẫu sơn lâm
  Chở che làng bản thôn dân an lành
  Lòng mộ Phật tu hành sớm tối
  Cõi thiền na dốc chí bền tâm
  Từ bi ứng hóa hiện thân
  Có phen hóa hiện thôn dân đi rừng
  Có phen biến người nùng người thổ
  Có phen thời thuần hổ luyện voi
  Hóa sinh sinh hóa kiếp người
  Sơn Lâm Công Chúa chính ngôi La Bình
  Theo đức Thánh Sơn Tinh tuần thú
  Dạy muôn loài báo hổ chim muông
  Dạy dân phát rẫy làm nương
  Dạy cho chim hót líu lường líu lô
  Nước cam lộ từ bi đượm khắp
  Ứng hóa thân cứu độ muôn loài
  Hóa sinh sinh hóa muôn nơi
  Dấu chân ghi để muôn đời khắc ghi
  Cảnh núi Giùm vạn niên lịch đại
  Đất Tuyên Quang còn mãi truyền ghi
  Đền thờ lồng lộng uy nghi
  Thượng Ngàn Thánh Mẫu độ trì bốn phương
  Khi hiển thánh Đông Cuông Yên Bái
  Giữ đạo nhà nữ tắc tài hoa
  Ngát hương dòng dõi Lê gia
  Mãn trần xa giá gần xa mến lòng
  Khắp mọi vùng nhớ công ơn đức
  Lập đền thờ chầu chực khói hương
  Bảng vàng Lê mại đại vương
  Phù Lê gây dựng giang sơn thái hòa
  Khắp Nam Bắc gần xa mến phục
  Đội ơn người giáng phúc giáng ân
  Chữ rằng sở nguyện tòng tâm
  Mẫu vương lưu phúc thiên xuân thọ trường

  Bản 2: VĂN CHÚA ĐÔNG CUÔNG
  Anh linh hiển hách Chúa Sơn Trang
  Cai quản ba mươi sáu cửa ngàn
  Lúc ngự lầu son cùng phủ tía
  Khi chơi núi ngọc với non vàng
  Gươm thiêng một buổi ra oai phép
  Loài giặc Liễu Thăng phút phá tan
  Thái tổ Lê triều ban sắc tặng
  Danh thơm lừng lẫy khắp Nam bang


  Tam quang chiếu bao la thế giới
  Vầng nguyệt soi chói lọi nam thiên
  Đền thờ phong nguyệt vô biên
  Gió thu dìu dặt chuông rền nhặt khoan
  Trịnh niềm đan nhớ xưa tích cũ
  Chốn lạc châu thuỷ tú sơn tinh
  Đông Cuông công chúa giáng sinh
  Giáng vào lệnh tộc phúc lành quyền cao
  Miền xà thuỷ màn trao dưới trướng
  Chúa giáng trần thoang thoảng mùi hương
  Hồng hoà sáng khắp bốn phương
  Định sinh công chúa ai đương sánh tày
  Hằng chải chuốt đêm ngày dưỡng dục
  Giá so bằng vàng ngọc nết na
  Nhỡn tinh sao đẩu Ngân Hà
  Môi son má phấn tóc đà sở vân
  Giá thanh tân dịu dàng cách điệu
  Đoá phù dung dương liễu nhởn nhơ
  Vẻ nào mà chẳng trai lơ
  Hoa xuân mới nhú nguyệt thu đương tròn
  Giá so bằng kim côn ngọc lệ
  Nét đan thanh ai vẽ cho bì
  Gồm lo đức tính dung nghi
  Giá so Tống Tử sánh bì Tề Khương
  Ánh xuân quang tuổi vừa ngoại kỷ
  Mãn cõi trần phút đã lên tiên
  Thần thông biến hoá vô biên
  Phàm trần ai biết phép tiên ẩn hình
  Đông Cuông sơn thuỷ hữu tình
  Chúa thường trắc giáng hiện hình bách ban
  Danh tiên chúa trên ngàn lừng lẫy
  Hoá phép màu đã dậy thần linh
  Sắc phong thượng đẳng tối linh
  Tà thần cũng phục yêu tinh hàng đầu
  Khắp đâu đâu nức danh đều biết
  Chúa Thượng Ngàn lẫm liệt thần cơ
  Tụ Long Bảo Lạc Tam Cờ
  Sông Thao sông Cả sông Bờ sông Dâu
  Khắp các châu nức danh thần nữ
  Tự Lê triều quốc sử còn ghi
  Danh thơm Nam Bắc Trung kì
  Bảo dân hộ quốc độ trì tứ phương
  Sắc Lê Mại Đại Vương trường trị
  Đông Cuông từ đích vị danh lam
  Chim kêu vượn hót trên ngàn
  Tả thời bạch hổ hữu đoàn thanh long
  Dòng bích lãng nước trong leo lẻo
  Giải Tô giang uốn éo xinh ghê
  Thông reo trúc hoạ tứ bề
  Đền thờ cao ngất trông về Bắc Kinh
  Cảnh thanh tú bên ghềnh trị thuỷ
  Chúa giáng trần trấn trị yêu ma
  Chúa về trắc giáng điện toà
  Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường

  Bản 3: Văn Lê Mại Chúa Tiên
  Sáng tác : Phạm Văn Kiêm


  Anh linh hiển hách Chúa Sơn Trang
  Cai quản Ba mươi sáu cửa ngàn
  Lúc ngự lầu son cùng phủ tía
  Khi chơi núi ngọc với non vàng
  Gươm thiêng một lưỡi oai ra phép
  Loài giặc Liễu Thăng phút phá tan
  Thái Tổ Lê triều ban sắc tặng
  Danh thơm lừng lẫy khắp Nam Bang
  * * *
  Hương một chiện lòng thành dâng tiến
  Khói ngạt ngào thấu đến Cửu Thiên
  Thỉnh mời Lê Mại Chúa Tiên
  Núi Dùm - Chúa ngự trấn miền Tuyên Quang
  Đức Chúa Ngàn con vua Đế Thích
  Giáng sinh vào quý tộc Lê Gia
  Năm Thân, mồng Hai, tháng Ba
  Định sinh Tiên Chúa khai hoa Dần thì
  Vẻ nhan sắc phương phi yểu điệu
  Nét dịu dàng dương liễu tốt tươi
  Dung nghi vốn sẵn tư trời
  Môi son, má phấn, miệng cười nở hoa
  Mái tóc phượng, da ngà điểm tuyết
  Đôi mày ngài vẻ nguyệt tô son
  Càng nhìn càng thắm càng ròn
  Cổ cao ba ngấn mặt tròn khuôn trăng
  Tay tháp bút, hàm răng ngọc thạch
  Tai hoãn vàng hổ phách kim cương
  Quần chân áo chít khác thường
  Chân đi hải sảo tựa nhưòng khai hoa
  Đầu nón chiêng, lẵng hoa hầu quẩy
  Lưng đai xanh, bồ đẩy dao quai
  Trên đầu lược giắt trâm cài
  Xí xô xí xố nói lời Sơn Trang
  Ba mươi sáu Tiên nàng bộ chúng
  Bảy mươi hai Sơn lũng các lang
  Tiếng Kinh, tiếng Mán, tiếng Mường
  Tiếng châu Quan Hỏa khác người trần gian
  Thoi bán nguyệt hò khoan đủng đỉnh
  Đàn ngũ âm tang tính tình tang
  Buồm dươngbẻ lái hò khoan
  Chèo vào Bát Cảnh, chèo sang Ngũ Hồ
  Chèo khắp hết sông Ngô, bể Sở
  Lại chèo vào Bát Cảnh Thiên Thai
  Chèo vào cho tới Bồng Lai
  Chơi hồ Ba Bể - Mười hai cửa ngàn
  Rừng hòe quế, rừng lan, rừng cúc
  Rừng bạch mai, rừng trúc, rừng thông
  Non cao uốn lượn khúc rồng
  Bốn bề điệp điệp, trùng trùng nhấp nhô
  Cảnh thiên tạo như tô, như vẽ
  Đền ỷ La mọi vẻ mọi xinh
  Tam Cờ gió mát trăng thanh
  Dạo chơi vườn quýt tốt xanh rườm rà
  Cảnh Rừng Cấm trăm hoa đua nở
  Miếu Đồng Tiền cảnh ngự càng vui
  Mỏ Than - Chúa ngự trên đồi
  Cây Xanh mắc võng thú vui ra vào
  Nước chảy sao minh đường tụ thủy
  Đền Móc Dằng tú khí chung linh
  Thấp cao vạn tượng thiên hình
  Thượng cầm - hạ thú, sơn tinh mọi loài
  Bầy điểu thú: hươu, nai, hổ, báo
  Đủ muôn loài: sà giảo, sài lang
  Chim kêu, phượng hót trên ngàn
  Suối reo nước bạc, cá vàng chầu lên
  Đứng đôi bên: lân rờn, phượng múa
  Sắp hai hàng chầu Chúa Sơn Trang
  Khi chơi Cung Cấm - Quảng Hàn
  Hà Giang, Bắc Mục tòa vàng thảnh thơi
  Có phen chơi Thanh Sơn - Bích Động
  Lệnh truyền đòi các chúng Sơn Tinh
  Ngắm trăng sơn thủy hữu tình
  Khen ai khéo đúc, họa hình thiên nhiên
  Đức Thánh Mẫu - Chúa Tiên hiển hiện
  Đền ỷ La cung điện nguy nga
  Đồng Đăng ao cá quê nhà
  Đông Cuông - Tuần Quán, Bảo Hà miếu thiêng
  Hiển Thánh tích lưu truyền vạn đại
  Sắc phong tặng: “Lê Mại Đại Vương”
  Thông minh chính trực lạ thường
  Ra tay sát quỷ, bốn phươngthái hòa
  Khắp trong nước: trẻ, già, lớn, bé
  Đội ơn Người mạnh khỏe, sống lâu
  Muôn dân lễ bái đảo cầu
  Sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm.

  Tổng số dòng: 84
  Tác giả: Phạm Văn Kiêm
  Nghệ sĩ: Trần TrungTiến
  Sao lục: ngày 9 - 10 - năm (?)

  Bản 4: Văn Chầu Lê Mại Đại Vương
  Cảnh thiên thai hoa rơi lai láng
  Cửa rèm châu thấp thoáng bóng trăng
  Lê Triều Thái Tổ trung hưng
  Anh linh ra sức Liễu Thăng hàng đầu
  Mở kim lâu nước Nam xây dựng
  Hội thái bình nổi tiếng trâm anh
  Bút son vâng lệnh thiên đình
  Bạch Anh Công Chúa giáng sinh phàm trần
  Phụng kim môn theo chân sứ giả
  Chọn ngày lành giáng hạ thần tôn
  Ra vào ngọc điện kim môn
  Danh thơm ngoài cõi tiếng đồn trong cung
  Lê Thái Tổ có lòng quảng đại
  Sắc tặng phong Lê Mại Đại Vương
  Ngạt ngào nổi dấu thiên hương
  Bút son chói lọi thẻ vàng tốt tươi
  Bậc thần nữ phong tư nhan sắc
  Vẻ khuynh thành nhất mực trần gian
  Hây hây má phấn tựa hương
  Mặt hoa đầy đặn trán vuông chữ điền
  Vẻ thiên nhiên hình dung tầm thước
  Gót hài huê càng bước càng xinh
  Đã nên quốc sắc khuynh thành
  Mày ngang bán nguyệt dương đình nở hoa
  Áo thắm hoa hương xông toàn sắc
  Lược đồi mồi nhẫn ngọc luồn tay
  Gương soi phấn điểm nào tày
  Cổ đeo tràng mạng đôi tai hoãn vàng
  Vẻ phi thường lại càng linh hiển
  Giá ngự đồng phán chuyện xa xôi
  Thông chi dưới bể trên trời
  Quên đi lại nhớ nhớ rồi lại quên
  Thú hữu duyên đã lên thanh lịch
  Chốn kinh kỳ mặc sức rong chơi
  Dạo thảnh thơi tay đàn miệng hát
  Tiếng tơ càng cao vút ngàn mây
  Rượu quỳnh giả tỉnh giả say
  Tuần sơ tuần á vơi đầy đầy vơi
  Lúc nhàn hạ lên chơi tỉnh Bắc
  Thấy các nường quen biết lân la
  Thiên triều bồng báo trải qua
  Quỳnh Lôi thẳng tới Thổ Hà Vạn Vân
  Trải phủ Thuận qua đền Dâu Khám
  Tới đền Ghềnh xuống trạm Hoàng Mai
  Có phen đi hán đi hài
  Qua đền Cổ Vũ Hàng Gai Hàng Bè
  Trở ra về Hàng Buồm Phố Khách
  Thấy quan quân khúc khích cười reo
  Rong chơi Cầu Gỗ Hàng Đào
  Trở về Hàng Bạc lại vào hàng Ngang
  Khi lại sang đền Nam đền Lộ
  Lúc lại vào động phủ ba vua
  Khi chơi chợ huyện chợ chùa
  Khi sông Tô lịch khi hồ Hoàn Gươm
  Khi thung dung lên hồ Trúc Bạch
  Có phen vào Thiên Tích Đèo Ngang
  Dạo chơi khắp các bản làng
  Ai hay phép thánh ai tường sự tiên
  Hiệp bóng khách chẳng duyên thời nợ
  Bà bắt đồng ai gỡ cho ra
  Tiếng đồn nô nức gần xa
  Ai ai cũng đến cửa Bà kêu van
  Khắp bốn phương người xin kẻ vái
  Bệnh Bà làm ai đấy sợ kinh
  Bệnh làm thập tử nhất sinh
  Cầu Bà cứu bệnh lại lành như xưa
  Trong ba phủ ba Vua ba động
  Một tay bà ra rộng vào tâu
  Tuỳ cơ ứng biến nhiệm màu
  Đức Ông cũng nể đức Chầu cũng kiêng
  Bà ghét ai quyết theo trêu ác
  Tuy Bà cười họ thác như không
  Yêu ai kén bóng bắt đồng
  Ban tài ban lộc ban công ban quyền
  Kẻ thiếu niên thanh tân lịch sự
  Sai các nường làm cớ trêu ngươi
  Đem về hầu hạ rong chơi
  Vàng xanh trắng đỏ làm tôi Chúa Bà
  Trên Tam toà ơn nhờ Quốc Mẫu
  Dưỡi tay bà ai dễ dám đương
  Có phen giả khách giả nường
  Giả cô Thuỷ tế giả nường Bồng Lai
  Trăm cửa đài mười hai cửa bể
  Từ thiên đình cho chí thuỷ cung
  Quyền cai tứ phủ công đồng
  Thiên địa thuỷ nhạc mỗi cung mỗi toà
  Lại thêm bà Mai Hoa Công Chúa
  Trong đôi bà đồng phủ sở sinh
  Cùng nhau làm Chúa làm Tinh
  Đá vàng một dạ sắt đinh một lòng
  Phép thần thông vi nam vi nữ
  Tài kiêm tri cải tử hoàn sinh
  Bệnh làm khi ốm khi lành
  Khi phát bệnh quỷ khi sinh bệnh tà
  Lâm bệnh bà khi mê khi tỉnh
  Lúc lạnh mình khi nóng chân tay
  Bệnh làm đêm nặng hơn ngày
  Cơm ăn chẳng được nước rày cầm hơi
  Biết uy trời kêu van thời sống
  Không biết thời tìm đống ma chơi
  Thấy ai hung nghịch khuấy chơi
  Một ngày thông tích muôn đời lưu manh
  Hội thái bình thiên hương cảnh vận
  Trên cửu trùng đờn Thuấn ca Nghiêu
  Sum vầy tổ hiệp càng kiêu
  Bách quan vô số bách lieu đủ đầy
  Đời thịnh trị ấy vầy thụ đức
  Dưới muôn dân thuận sức âu ca
  Vui vầy sum hiệp một nhà
  Ơn trên Thánh Mẫu Chúa Bà anh linh
  Dốc một lòng chí thành chí kính
  Lập đền thờ Tiên Thánh sớm khuya
  Ơn bà cứu khổ phò nguy
  Nhất tội nhất xá độ trì chúng con
  Đạo thờ Thánh vẹn tròn đôi ngả
  Đức Chúa Bà hỉ xá quán thương
  Thỉnh Bà trắc giáng phủ đường
  Khuông phù đệ tử thọ trường thiên xuân

  Bản 5: Văn Chúa Thượng Ngàn

  Lòng kính tin hương dâng một triện
  Thỉnh Chúa bà ứng hiện chân nhang
  Quyền bà cai các cửa ngàn
  Quản tri các bộ sơn trang tung hoành
  Tiếng anh linh vang lừng thế giới
  Sắc tặng phong Lê Mại đại vương
  Thông minh chính trực cương thường
  Lại thêm tinh tú đoan trang hay là
  Vốn sinh ra hình dong tươi tốt
  Da tựa ngà má phấn môi son
  Hài xanh dạo bước lên non
  Dạy chim oanh hót véo von chào mừng
  Các cửa rừng ba mươi sáu động
  Đức oai danh thú phục cầm kinh
  Khi vui chơi chốn hữu tình
  Khi buồn Chúa lại tung hoành càn khôn
  Khi Lạng Sơn Đồng Đăng Ao Cá
  Khi lại về Thanh Hóa Nghệ An
  Có khi chơi cảnh Đồi Ngang
  Có khi Thuận Hóa Quảng An ra vào
  Chí tiêu dao bầu trời cảnh phật
  Phép thần thông nhiệm nhặt càng ghê
  Có phen Chúa ngự Thất Khê
  Công Đồng Bắc Lệ đi về sớm hôm
  Có phen ngự Đông Cuông thú cảnh
  Mắc võng đào ngự đỉnh non cao
  Hà Giang Bắc Mục ra vào
  Sơn lâm vắng vẻ tiêu dao tính tình
  Non cao đàn hát tập tành
  Chúa Mường Chúa Mán cảnh thanh chơi bời
  Trên núi đoài ngàn xanh mây thắm
  Dưới suối ngàn đá trắng nền xanh
  Trên ngàn dưới suối hữu tình
  Chim kêu vượn hót trên cành cây cao
  Gà rừng khuya sớm ra vào
  Chim kêu vượn hót xôn xao đùa cười
  Cáo cầy ríu rít tức thời
  Bốn phương rừng núi thảnh thơi non bồng
  Thỉnh Chúa giáng ngự đàn trung
  Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường
  Bản 6: Diệu Tín Thiền Sư - Văn Chúa Sơn Trang

  Tiên Thánh Thượng ngàn xanh hùng vĩ
  Cảnh Lạng Sơn tú khí chung linh
  Nối đời làm Chúa rừng xanh
  Ba mươi sáu động quyền hành trong tay
  Dòng họ Quách xưa nay hào kiệt
  ứng mộng thần mãn nguyệt hoa khai
  Sinh ra một đấng kì tài
  Nữ nhi hổ tướng khác đời xưa nay
  Song thân luống đêm ngày lo sợ
  Bỏ vô miền hang hổ rừng sâu
  Huyền vi ai biết cơ mầu
  Sơn thần, long hổ về chầu hai bên
  Ơn hổ mẫu ngày đêm dưỡng dục
  Ba thu tròn dư sức lược thao
  Tuyết sương đã nhuộm má đào
  Tắm mưa, sưởi nắng sớm chiều sông pha
  Rừng tùng bách mái nhà rợp bóng
  Cửa trúc xanh suối ngọc soi gương
  Ai hay sự lạ phi thường
  Can qua nổi dậy bốn phương hãi hùng
  Nạn giặc dữ đốt rừng, phá núi
  Trẻ cùng già sớm tối điêu linh
  Một đoàn lẩn trốn rừng xanh
  Bỗng đâu giặc dữ tung hoành tới nơi
  Vang tiếng thét kêu người giải cứu
  Mới hay lòng trung hiếu giải ngay
  Hổ uy nổi dậy ghê thay
  Dẹp tan giặc dữ một giây hãi hùng
  Tạ ơn đức có công giải cứu
  Xin Người cho mĩ hiệu tinh danh
  Rằng: “tôi ở chốn Sơn Tinh
  Sống nơi hang hổ một mình đã lâu
  Ơn lão tổ theo thầy học đạo
  Mười thu tròn thụ giáo tiên qua
  Sót đời binh lửa can qua
  Thầy cho xuống núi để mà cứu dân
  Tìm cha mẹ báo ân cực dục
  Sau vì đời ngang dọc ra tay”
  Nghe qua hổ tướng dãi bầy
  Ông bà như dại, như ngây bồi hồi
  Rơi nhọc lệ nhìn Người sửng sốt
  Dấu son in đỏ chót bên tay
  Con ơi! Cha mẹ còn đây
  Sót thương con trẻ tủi thay lòng già
  Bởi oan trái sinh ra quái dị
  Bỏ con thơ cha mẹ xót đau
  Tưởng rằng xa cách bấy lâu
  Mới hay con tạo cơ cầu huyền vi
  Nói thôi bỗng hồn lìa cõi tục
  Hai thân đều giá hạc xa băng
  Ai xui nổi sóng đất bằng
  Khách tiên phút bỗng dưng dưng lệ trào
  Chợt nhớ lại mấy điều Tiên giáo
  Hiếu song thân đều chịu tang thân
  Trọn đời trung nước hiếu dân
  Cõi tiên trở lại an thân tu trì
  Bỗng nổi trận vân phi pháp vũ
  Chúng Sơn Thần đưa xác về non
  Giúp người hiếu đạo vẹn tròn
  Thảnh thơi bích động đầu non tháng ngày
  Bầu tiên dược ra tay cứu thế
  Võ thần thông khí nhuệ tinh anh
  Triệu thần Lục Giáp, Lục Dinh
  Tề Thiên, Độc Cước, Công Manh, Huyền Đàn
  Triệu các bộ Sơn Trang - Mường Mán
  Ngự trên mình bạch tượng, thiên sư
  Chúa Mường đắc đạo chân như
  Sắc phong: “Diệu Tín Thiền Sư” anh hùng
  Chúa Diệu Nghĩa hô phong hoán vũ
  Mời Kim Cương - Bát Bộ tùy thân
  Sừng Sỏ Sắt, tướng Tam Danh
  Thiên triều Bắc Quốc, Đại Minh hội đàn
  Mời Thổ Địa, Đại vương Trần Huệ
  Lệnh Thành Hoàng Cảnh Vệ - Đương Niên
  Nhập đàn hộ hấp thiên cương
  Bổ vây lưới sắt bốn phương hộ đàn
  Thỉnh Tám tướng Sơn Trang các bộ
  Độ Trịnh, cùng Đỗ Bích, Đỗ Trung
  Đỗ Trương, Đỗ Triệu, Đỗ Công
  Đỗ Cường, Đỗ Dũng anh hùng ai đang
  Bên thạch động phong lan đua nở
  Đỉnh trầm hương Chúa ngự tòa sen
  Phượng hoàng bách điểu ca vang
  Gió thông réo rắt tiếng đàn tơ-rưng
  Loài bách thú: hổ, hùm, tê giác
  Voi chín ngà quỳ rạp bên non
  Vượn dâng hoa ngát cỏ thơm
  Cá vàng, cá bạc chầu lên muôn ngàn
  Trong Bích Động quần tiên hội nghị
  Đức Chúa Mường phụng chỉ tiên cung
  Mừng người đắc thọ thần thông
  Ân chiêm pháp vũ, ruộng đồng nở hoa
  Trước điện ngọc cầm ca mấy khúc
  Dâng lên Người giáng phúc lưu ân
  Nước non xuân lại hồi xuân
  Trẻ già trăm họ nhân dân nức lòng.

  Tổng số dòng: 92
  Tác giả: Phạm Văn Kiêm
  Nghệ sĩ: Trần TrungTiến
  Sáng tác: Ngày 25 - 10 - 1976 (tức ngày 3 -9 - Năm Bính Thân)
  Sao lục: ngày 8 - 1 - năm Bính Thìn 1976
  .
   
  Last edited by a moderator: 10/12/20

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này