Trần triều hiển thánh Chính kinh văn 陳朝顯聖正經文

Thảo luận trong 'Thần tích nhà Trần' bắt đầu bởi sonbca, 11/6/12.

Lượt xem: 3,540

 1. sonbca

  sonbca Member

  吾 < 吾字誦大王字 > 在陳時欽蒙
  玉旨降生扶國救民惟忠惟孝勳成果滿再奉回證神位
  敕封九天武帝鎮治南方顯灵振威欽差文武部官上遵聖
  令下度人間
  兹察之下界眾弟子等身雖投誠而心不内省所以求之有應
  應之不久终淪寂寞世道人心可勝哉
  吾今據范殿帥将軍恭迎
  神駕光臨河樂望祠降筆成經以訓世曰
  人生天地間要當做聖賢事業
  事業者何忠孝而已忠孝為五倫之首闕一不可爾等當思
  爲子如何克孝
  爲臣如何克忠
  兄弟如何克和
  夫婦如何克敬
  朋友如何克信
  上則敬天神事祖先下則度陰魂行陰隲如此為人庶乎盡道
  不然生懼王法死受天譴永离人類不由人道哀哉
  爾等既投為吾弟子早早回頭举行眾善能去諸惡首敦五倫
  次行陰隲酒色財氣嚴而絕之驕吝貪汙禁而戒之行吾仁義
  不恤人言守吾忠孝不紛俗念處家庭以質撲遗子孫以忠厚
  士農工商各有常業
  不淪淪薄
  咸歸厚德
  自然神欽鬼怕災去福來不必瀆祈吾神而千祥雲集萬福骈
  臻豈不樂哉
  爾等勉而行之倘違吾訓勿誦吾經
  凛之
  皇朝成太叁年歲在辛卯拾壹月望日未牌降

  Trần triều hiển thánh Chính kinh văn
  Ngô [ngô tự tụng Đại vương tự] tại Trần thì khâm mông
  Ngọc chỉ giáng sinh, phù quốc cứu dân, duy trung duy hiếu, huân thành quả mãn, tái phụng hồi chứng Thần vị.
  Sắc phong Cửu Thiên Vũ Đế, trấn trị Nam phương, hiển linh chấn uy khâm sai văn võ bộ quan, thượng tuân Thánh lệnh, hạ độ nhân gian.
  Tư sát chi hạ giới chúng đệ tử đẳng, thân tuy đầu thành nhi tâm bất nội tỉnh, sở dĩ cầu chi hữu ứng, ứng chi bất cửu, chung luân trầm mịch, thế đạo nhân tâm khả thắng tai.
  Ngô kim cứ Phạm Điện suý Tướng quân cung nghênh
  Thần giá quang lâm Hà Lạc vọng từ, giáng bút thành kinh dĩ huấn thế. Viết:
  Nhân sinh thiên địa gian, yêu đương tố Thánh hiền sự nghiệp.
  Sự nghiệp giả hà? Trung hiếu nhi dĩ!
  Trung hiếu vi ngũ luân chi thủ, khuyết nhất bất khả. Nhĩ đẳng đương tư!
  Vi tử như hà khắc hiếu,
  Vi thần nhi hà khắc trung,
  Huynh đệ như hà khắc hoà,
  Phu phụ như hà khắc kính,
  Bằng hữu như hà khắc tín.
  Thượng tắc kính Thiên Thần, sự Tổ Tiên; hạ tắc độ âm hồn, hành âm chất. Như thử vi nhân thứ hồ tận đạo.
  Bất nhiên: sinh cụ Vương pháp, tử thụ Thiên khiển, vĩnh li nhân loại, bất do nhân đạo. Thương tai!
  Nhĩ đẳng kí đầu vi ngô đệ tử, tảo tảo hồi đầu, cử hành chúng thiện, năng khứ chư ác. Thủ đôn ngũ luân, thứ hành âm chất. Tửu sắc, tài khí nghiêm nhi tuyệt chi; kiêu lận, tham ô cấm nhi giới chi. Hành ngô nhân nghĩa, bất tuất nhân ngôn. Thủ ngô trung hiếu, bất phân tục niệm. Xử gia đình dĩ chất phác, di tử tôn dĩ trung hậu. Sĩ, nông, công, thương các hữu thường nghiệp, bất luân luân bạc. Hàm quy hậu đức!
  Tự nhiên Thần khâm Quỷ phạ, tai khứ phúc lai; bất tất độc kì ngô thần nhi thiên tường vân tập, vạn phúc biền trăn. Khởi bất lạc tai?
  Nhĩ đẳng miễn nhi hành chi. Thảng vi ngô huấn, vật tụng ngô kinh!
  Lẫm chi !
  Hoàng triều Thành Thái tam niên tuế tại Tân Mão
  thập nhất nguyệt vọng nhật Vị bài giáng
  Bài văn Chính kinh của vị Hiển thánh triều Trần
  Ta [khi tụng chữ “Ta” đọc thành “Đại Vương”] dưới triều Trần, vâng chỉ Ngọc Hoàng giáng sinh, phù quốc cứu dân, một lòng Trung – Hiếu. Công thành quả mãn, lại vâng mệnh trở về, sung ngôi Thần linh;
  Được sắc phong Cửu Thiên Vũ Đế trấn trị phương Nam, hiển hiện linh thiêng phấn chấn uy quyền, trên tuân Thánh lệnh, dưới độ nhân gian.
  Nay xét hàng đệ tử chúng dân nơi hạ giới: thân tuy khấu đầu mà lòng chưa tỉnh ngộ. Cho nên: cầu dù có ứng mà chẳng bền lâu, suốt đời đắm chìm trong u tối, thế đạo nhân tâm trôi nổi lênh đênh. Khá thương thay!
  Ta nay cậy Điện suý Tướng quân họ Phạm cung nghênh Thần giá quang lâm Đền vọng Hà Lạc, giáng bút thành kinh răn dạy người đời. Kinh rằng:
  Người ta sinh ở đời phải thực hành sự nghiệp Thánh hiền.
  Sự nghiệp nào vậy? Là Trung – Hiếu đó!
  Năm rường mối thảy lấy Trung – Hiếu làm đầu, không thể thiếu một. Các ngươi khá nhớ lấy!
  Làm con, gắng sao trọn chữ Hiếu,
  Làm tôi, gắng sao trọn chữ Trung,
  Anh em, gắng sao trọn chữ Hoà,
  Vợ chồng, gắng sao trọn chữ Kính,
  Bè bạn, gắng sao trọn chữ Tín .
  Trên tôn kính Trời Thần, phụng thờ Tổ Tiên; dưới cứu độ âm hồn, âm thầm hành thiện. Có vậy làm người mới mong trọn đạo.
  Bằng không: sống sợ phép Vua, chết bị Trời phạt, mãi mãi xa rời nhân loại, không còn theo đạo làm người. Khá thương thay!
  Các ngươi đã quy làm đệ tử ở cửa Ta thì hãy mau mau tỉnh ngộ, làm điều thiện, trừ điều ác; trước gắng đôn đốc năm rường mối, sau âm thầm làm việc công đức. Tệ hám tửu sắc, tham bạc tiền đều kiên quyết dứt bỏ; thói ngạo mạn, tham ô thảy nghiêm khắc diệt trừ. Hãy làm theo Nhân – Nghĩa của Ta, chẳng bận tâm lời khen chê của người đời. Hãy gìn giữ Trung – Hiếu của Ta, không vấn vương lề thói tầm thường của thiên hạ. Lấy chất phác mà đối xử trong nhà, đem trung hậu mà khuyên răn con cháu. Sĩ, nông, công, thương – người người yên nghiệp, không vương phận bọt bèo nổi trôi. Thảy đều quy về đức đôn hậu!
  Tự khắc Thần trọng Quỷ sợ, hoạ đi phúc đến; bất tất phải cầu xin thần uy của Ta mà nghìn lành quy tụ, vạn phúc chen vai. Há chẳng vui sao?
  Các ngươi khá gắng gỏi mà làm! Nhược bằng trái lời Ta dạy, thời chớ tụng niệm kinh Ta!
  Khá kính cẩn vâng theo đó!
  Triều Thành Thái năm thứ ba Tân Mão [1891]
  ngày Mùi Rằm tháng Một giáng bút xong.
  (bản dịch của Vũ Thế Khôi)

  ---------- Post added at 03:09 PM ---------- Previous post was at 03:05 PM ----------

  [​IMG]

  ---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ----------

  [​IMG]

  ---------- Post added at 03:10 PM ---------- Previous post was at 03:10 PM ----------

  [​IMG]
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. ConNhangDeTu

  ConNhangDeTu New Member

  Bác có bản kinh về nhà Trần thì post nữa lên đi ạ.
   

Chia sẻ trang này