[ Tổng hợp ] Bài hát trong Văn Ca Thánh Mẫu - Xuân Hinh và một số nghệ nhân khác

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi acoi9a, 9/12/11.

Lượt xem: 26,272

 1. acoi9a

  acoi9a New Member

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. acoi9a

  acoi9a New Member

  CỬU TRÙNG THIÊN TIÊN ĐỆ NHẤT THÁNH MẪU VĂN

  Vận bốn mùa… âm dương tiết thảo
  Tâm chí thành… cầu đảo… cầu bình an
  Quả thực dâng lên ... đăng trà…quả thực dâng lên
  Lòng tin bái thỉnh ... Chúa Tiên ... Cửu Trùng

  Ngự cung trung Thượng Thiên chính vị
  Ở trên trời ngự trị…bốn phương
  Lòng Người trong sáng…như gương
  Thần thông biến hóa…sửa sang…cõi…đời

  Mặt hoa mày liễu tốt tươi hình dung
  Yểu điệu miệng cười da ngà lưng ong
  Lưng ong mắt phượng da ngà ì i í i i

  Lưng ong mắt phượng da ngà áo xông
  Hương xạ hài hoa chân dày, Cửu Trùng...ngự chín tầng mây í i í i ì a

  Cửu Trùng ... ngự chín tầng mây
  Quản cai các bộ...Tiên nay thượng đình
  Có phen Mẫu mặc áo xanh í i í i ì a

  Có...phen Mẫu mặc áo xanh
  Ngự chơi đồng điệu đàn tranh quyến trần
  Dập dìu hầu hạ như trăm í i í i ì a
  Dập dìu hầu hạ như trăm
  Kẻ nâng túi vóc, người cầm trùng song
  Áo xanh thay đổi áo hồng í i í i ì a
  Áo xanh … thay đổi áo hồng
  Cõi lam chính ngự ngai rồng Chúa tiên
  Tay đeo trăm chuỗi hạt vàng í i í i ì a

  Tay đeo … trăm chuỗi hạt vàng
  Miệng cười hoa nở đáng trăm ngàn lời
  Ngự thôi Chúa mới ban ra í i í i ì a

  Ngự thôi … Chúa mới ban ra
  Quạt ngà ngự tới khắp hòa tây cung
  Quản cai các bộ Tiên phi í i í i ì a

  Quản cai … các bộ Tiên phi
  Có bát thanh thủy tẩy trần bụi bay
  Chúa liền ngự tới một khi í i í i ì a

  Chúa liền … ngự tới một khi
  Màn mây trướng phủ khắp kỳ chân tay
  Người hầu sửa túi nâng khăn í i í i ì a

  Người hầu … sửa túi nâng khăn
  Hương hoa phấn sáp đầy ngăn hột vàng
  Lược ngà Chúa lấy chải đầu í i í i ì a

  Lược ngà … Chúa lấy chải đầu
  Áo vàng Chúa mặc quạt ngà cầm tay
  Cờ vàng phơ phất như bay
  Xe loan giá ngự ngự rày Tiên cung

  Chúa về làm lễ dâng nhang
  Dâng lên Tam Bảo đủ mười phương độ trì
  Tay dâng nhang miệng Chúa khấn từ bi í i a í à à a

  Chúa về lai láng điện đây
  Độ cho đệ tử đời đời vinh hoa
  Chúa về ban lộc ban tài í i a í à à a

  Chúa về giáng phúc trừ tai
  Độ cho các ghế lộc tài đề đa
  Độ cho phú quý vinh hoa
  Độ cho đệ tử khang ninh thọ trường í i a í à à a
  Độ cho buôn bán gần xa
  Độ cho tài lộc như hoa trên cành
  Ban tài ban phúc ban nhân
  Cho con mạnh khỏe hàng ngày làm ra
  Của Phật vô số hằng hà
  Tiền thì như biển của là như non í i a í à à a

  Đền thờ … Chúa ngự thần tiên
  Long xà hổ phục … đôi bên chầu vào
  Cây cao cành lá tốt xanh í i i ì a
  Cây cao … cành lá tốt xanh
  Hoa sai quả kết nở thành gốc môn
  Bốn mùa xuân hạ thu đông
  Sở nguyện như ý, sở cầu tòng tâm
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ

  Bảo ... nhang ... phước úc .... khởi .... tường .... yên
  Thụy khí ... xung đằng ... thấu ... cửu .... thiên
  Nhang giảo chí thành...đăng ... bảo ... an
  Nguyện ... cờ ... đệ tử ... đắc bình an í i

  Việt Nam thuở ... nền an vương thất
  Chuyển pháp luân ... Phật nhật í i tăng huy

  Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.
  Đệ tử tâu quy... Phật thánh mười phương
  Nức khói hương ... chiên đàn giải thoát
  Thoảng mùi hoa ... ưu bát thơm bay í i

  Nam mô ... Phật ngự ... phương Tây
  Sen vàng í i choi chói ... hiệu nay Di Đà
  Ngự trước tòa ... lưu ly bảo điện
  Phật Thích Ca ... ứng hiện tự nhiên

  Tiêu thiều ... nhã nhạc dưới trên
  Cửu Long í i phún thủy ... quần tiên ca ... đàn
  Đức toà thị ngai vàng rờ rỡ
  Phóng hào quang rực rỡ vân yên

  Quan Âm ngự trước án tiền
  Tả hữu í i bồ tát i tăng thiền, già na
  Đức Hộ Pháp ... Vi Đà thiên tướng í i
  Vận thần thông ... vô lượng í i ì vô biên.
  Tam giới...thánh hiền...tận hư không...tam giới thánh hiền
  Dục giới ... sắc giới i i ì chư thiên đều ... mời

  Vua Đế Thích ... Quản cai thiên Chủ
  Vua Ngọc Hoàng ... thiên Phủ í i ì chí tôn

  Dương phủ ... ngũ ... nhạc thần vương
  Địa phủ ... thập điện í i ì i Minh Vương các ... tòa

  Dưới thoải cung giang hà ... ngoại hải
  Chốn Động Đình ... Bát Hải í i ì Long Vương

  Tam nguyên, tam phẩm, tam quan
  Quản chi ... tội phúc ì i ì nhân gian cầm í ì quyền

  Ngôi Bắc Cực ... trung thiên tinh chúa
  Tả Nam Tào ... chua sổ í i ì trường sinh

  Hữu quan ... Bắc Đẩu ... thiên đình
  Thập nhị ... bát tú í i ì cửu tinh ... huy hoàng
  Khắp tam giới bách quan ... văn vũ í i ì i

  Khắp tam giới bách quan ... văn vũ
  Hội công đồng ... tứ phủ vạn linh
  Cửu trùng Thánh Mẫu thiên đình
  Bán thiên công chúa ... quế quỳnh đôi bên
  Hội bàn tiên khăn í ì ì điều ... áo thắm i i ì i


  Hội bàn tiên khăn í ì ì điều ... áo thắm
  Chốn Quảng ... Hàn ... cung cấm vào ra
  Thỉnh mời Quốc Mẫu Vua Bà
  Công đồng Thánh Mẫu ... tam tòa chúa tiên
  Đền Sòng Sơn -Địa ... Tiên í ì Vương Mẫu í ì i

  Đền Sòng Sơn -Địa ... Tiên í ì Vương Mẫu
  Đất phủ Giày ... nổi dấu ... thiên nhan
  Thỉnh mời Thánh Mẫu Đệ Tam
  Xích Lân Long Nữ ... ngự đền ... Thủy Cung

  Tướng uy hùng ... năm quan hoàng tử
  Tuân sắc rồng ... trấn thủ năm phương
  Quyền cai sơn thoải đại giang
  Đông Cuông Tuần Quán ... thượng ... ngàn ... tối linh

  Khắp tam giới đình í i ì thần ... tứ phủ
  Hội Công Đồng ... văn vũ ... bá quan

  Tả mời ... thái tuế đương niên
  Hữu quan đương cảnh .... thành ... hoàng ... quản cai í i

  Tiền hậu lai ... Lê ... Triều ... Thái Tổ í i ì
  Lệ tùy tòng ... thừa sự ... hôm mai

  Thỉnh mời Tứ Phủ ... Khâm Sai
  Thủ Đền Công Chúa .... đáng tài ... thần thông

  Thỉnh tam thập lục cung ... tiên thần nữ
  Quản chư tào ... thừa sự í i sớm khuya

  Pháp vân ... Pháp vũ uy nghi
  Pháp lôi ... Pháp điện ... hộ trì phi phong

  Tướng ... thiên cung ... mão .... đồng ... đai giáp í ì
  Lốt thủy tề ... năm sắc ... phi phương

  Thỉnh mời ... bát bộ .... sơn trang
  Bên thời thập nhị tiên nương ... chầu vào i ì ì

  Các bá quan cơ nào ... đội ấy
  Giáng bản đền ... lừng lẫy í í uy nghi
  Thổ Công Thổ Địa thần kỳ
  Ngoại Giang Hà Bá sơn kỳ .... thần linh í ì i

  Sắc cẩn thỉnh ... thiên binh ... lực sĩ
  Ngũ Hổ thần .... vạn vị hùng binh
  Thỉnh mời liệt vị bách linh
  Binh tùy ... binh tiếp ... hùng binh đáo đền

  Phép tự nhiên ... thiên trù tống thực í ì
  Thập biến thiên ... vạn ức hà sa

  Nam mô ... tát phạ đát tha ... nga đa phạ rô chỉ đế
  Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng
  Án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải
  Biến trần trần ... sái sái ... giai sung

  Nhất nghi lục cúng viên thông
  Ân í ì cần phụng hiến .... công đồng như lai
  Nguyệt vân lai cầu an bảo tọa í ì
  Đại từ bi hỷ xả ... tri tâm

  Cứ trong ... một tháng ... đôi tuần
  Dâng hoa ... cúng quả ... cầu trăm tuổi già
  Hội tam đa , trình tường ngũ phúc
  Độ cho đồng ... hưởng lộc thiên xuân
  Thỉnh mời ... Phật giáng lưu ân
  Công Đồng lưu phúc .... thiên xuân thọ trường


  ---------- Post added at 06:18 PM ---------- Previous post was at 06:13 PM ----------

  VĂN THỈNH TAM TÒA THÁNH MẪU

  Tiệc mở thung dung tiết ngày lành...tiệc mở thung dung
  Cung thỉnh tam tòa Tiên Thánh hội công đồng Mẫu giáng đàn duyên

  Đệ Nhất Thiên Tiên cung thỉnh mời Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên
  Thanh Vân Công Chúa thượng thiên Mẫu ngự về
  Lô hương sạ nhiệt
  Pháp giới mông huân
  Chư Phật hải hội tất dao văn
  Tùy xứ kết tường vân
  Thành ý phương ân
  Chư Phật hiện toàn thân
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
  Xe loan thánh giá hồi cung
  Đệ Nhị Thánh Tiên cung thỉnh mời Đệ Nhị Thánh Tiên
  Vốn xưa Mẫu ngự trên đền Đông Cuông
  Nhan sắc khác thường hình dung...nhan sắc khác thường
  Giá danh đòi một hoa vương khôn bì
  Chiên đàn hải ngạn
  Lô nhiệt minh hương
  Da Du tử mẫu lưỡng vô ương
  Hỏa nội đắc thanh lương
  Chí tâm kim tương
  Nhất chú biến thập phương
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát (3 lần)
  Xe loan thánh giá hồi cung
  Đệ Tam Thánh Tiên cung thỉnh mời Đệ Tam Thánh Tiên
  Xích Lân Long Nữ...Mẫu ngự đền thoải cung
  Giới định chân nhang phần khởi xung thiên
  Thượng đệ tử kiền thành nhiệt tại kim lô phóng khoảnh khắc nhân luân
  Tức biến mãn thập phương
  Tích phật gia du miễn nạn tiêu tai chướng
  Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
  Xe loan thánh giá hồi cung


  ---------- Post added at 06:19 PM ---------- Previous post was at 06:18 PM ----------

  VĂN ĐỨC THÁNH ÔNG TRẦN TRIỀU

  Thu Thủy - Huy Dự


  A tiên cảnh bầu giời Bồng Lai tiên cảnh bầu giời
  Gió Nam thoang thoảng hương bay ngạt ngào
  Trên Thiên Tào rồng bay năm vẻ, dưới Việt Nam địa thế chung linh
  Khâm sai đợi lệnh Thiên Đình

  Đợi lệnh Thiên Đình khâm sai đợi lệnh Thiên Đình
  Thay quyền Thượng Đế giáng sinh phù trần vừa năm Kỷ Mão trung tuần
  Kỷ Mão trung tuần vừa năm Kỷ Mão trung tuần
  Mùng mười tháng chạp giờ Dần giáng sinh thấy trong quốc sử Nam Ninh
  Quốc sử Nam Ninh thấy trong quốc sử Nam Ninh
  Tiếng đồn dậy khắp Thiên Đình hà sa rằng nay Đức Thánh người giời
  Võ văn thao lược, anh tài ai đương giời sinh Đức Thánh đại vương
  Phù đời Trần thị sửa sang trong triều đã nên đức Thuấn nhân Nghiêu

  A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình
  Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
  Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương
  Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra
  Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
  Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài

  Quốc sử ký a Việt Nam...Trần thị ới a ới à lịch đế vương kế thế trị bình
  Thiên Trường, Tức Mặc địa danh...Sơn hà dục tú chung linh kham kỳ

  Ngoại man di úy uy ... cung phục í a ới à trung hoa đồng mộ đức tôn thân
  Thượng minh quân, hạ lương thần
  Nhất đường ngư thủy ới a long vân tao phùng
  Hội niên phong ... hà thanh ... hải yến í a ới à thời phúc sinh
  Xuất hiện Nam phương ... tường vân ai đãi lưu quang
  Hoàng thiên tích mệnh ới nam bang giáng trần
  Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế í a ới à thác đỉnh sinh Trần thị tôn vương
  Dung nghi tướng mạo đường đường
  Khuê trương vĩ vọng ới a đống lương đại tài

  Võ thao lược í a hùng oai quán cổ a ới à tằng kinh luân khí độ kiệt nhân
  Triều ban bỉ cực hoàng thân ... nội san bình chính ngoại cầu đổng binh
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/12/11
 3. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN ĐỨC ÔNG ĐỆ TAM CỬA SUỐT

  Thanh Long

  Đời Trần thị mở mang Nam Hải
  Đức Đệ Tam ngài dòng dõi kim chi
  Giáp mã truy tùy bao phen...giáp mã truy tùy
  Đã vu hoa khắc lại đi phạt Sầm

  Phong đại vương...trấn đông phương Bắc í i
  Lệnh truyền cho...trấn giữ í i Cửa Ông í i

  Cửa Suốt Đức Ông vang danh...Cửa Suốt Đức Ông i
  Trần triều hiển thánh uy hùng...đại vương í i

  Phật ý phụ vương sinh thời...phật ý phụ vương i
  Phải đi đày ải Nam phương í i ì triều đình ì ì

  Truyền phán các quan Ông về truyền phán các quan
  Tả văn hữu võ lưỡng ban đáo đàn quân thuyền quân bộ đôi hàng
  Thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ
  Sớ điệp dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên
  Ông về tâu đối chép biên rõ ràng phê cho nhị tự trường sinh
  Khai quang
  Dong nhan thậm cờ diệu quang minh chiếu từ trung
  Ngã thích tăng cúng dàng kim phụng hoàng thân cận
  Thánh Chúa Thiên Trung Vương

  Quốc sử ký Việt Nam ... Trần thị
  Đức Đệ Tam ngài dòng dõi ... kim chi
  Bao phen...giáp mã truy tùy
  Đã vu hoa khắc í lại đi phạt Sầm

  Vâng lệnh sai...trấn đông phương Bắc í
  Chốn biên thùy...giết giặc lập công
  Vang danh Cửa Suốt ... Đức Ông
  Trần triều ... hiển thánh í uy hùng...đại vương

  Thuở nhà Lý ... ngôi triều .... thay đổi
  Trần Anh Tông ... trị cõi Nam bang
  Ra tay.... sắp đặt ... sửa sang
  Trần triều thịnh trị í An Nam một bề
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN VƯƠNG CÔ ĐỆ NHẤT

  A trên phủ tía quyền tuân tiên nữ xuống hồng trần phụng sự thánh quân
  Mai cốt cách, tuyết tinh thần

  Tuyết tinh thần mai cốt cách tuyết tinh thần
  Giáng sinh gặp lúc nhà Trần trung hưng
  Đất chung dục mỗi tầng sơn thủy sinh ra người...Đệ Nhất Vương Cô

  Thượng quốc thái sư con quan...thượng quốc thái sư
  Ngôi là hoàng nữ danh trì bắc kinh
  Lúc xuống trướng nức lòng quân vụ, truyền chinh cho vẫn chúa từ nhân
  Cành vàng lá ngọc thanh tân

  Lá ngọc thanh tân...cành vàng lá ngọc thanh tân
  Dẫu người mĩ nữ cung tần nào đương
  Ngoài chín bệ quân vương giáng chỉ Đệ Nhất nương thần nữ tiên cung
  Càn khôn hai vị chính trung

  Hai vị chính trung càn khôn...hai vị chính trung
  Sân rồng được sạch lầu rồng ngày nay

  Truyền phán các quan Vương Cô về truyền phán các quan
  Tả văn hữu võ lưỡng ban đáo đàn quân thuyền quân bộ đôi hàng
  Thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ
  Sớ điệp dâng lên kim ngân sớ điệp dâng lên
  Cô về tâu đối chép biên rõ ràng phê cho nhị tự trường sinh

  Khai quang
  Dong nhan thậm cờ diệu quang minh chiếu từ trung
  Ngã thích tăng cúng dàng kim phụng hoàng thân cận
  Thánh Chúa Thiên Trung Vương
  Ca lăng thập già âm từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ
  Khai quang phổ chiếu thập phương

  Đất .... chung dục í mỗi...tầng...sơn thủy í ì
  Sinh ra người .... chính vị .... cung phi
  Con quan... thượng quốc ...thái sư
  Ngôi là hoàng nữ í danh..trì ì Bắc Kinh

  Trên non đảo...đùng đùng...gió cuốn í
  Đỉnh Dược Sơn cuồn cuộn í rồng bay
  Lâu đài càn vị....chính cung
  Đào tiên nảy lộc í non bồng ì khai hoa

  Vương Mẫu thấy...sao sa...sao sa đôi vị í ì
  Nhâm Tý thời...Rồng ấp...một bên
  Còn đang...mơ mộng...giấc tiên
  Thấy đôi Rồng ấp í ở bên...cạnh mình

  Gánh...giang sơn...đôi vai nặng gánh í
  Thanh kiếm vàng....rẽ nước...rạch non
  Nhang bay...thấu đến...cửu trùng
  Tỏa ra nghi ngút í giữa dòng...xích lân
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN VƯƠNG CÔ ĐỆ NHỊ

  Nàng tiên nữ trên trời giáng hạ
  Đức Vương Cô Đệ Nhị ngôi cao, duyên đưa chỉ thắm tơ đào

  A chỉ thắm tơ đào duyên đưa chỉ thắm tơ đào
  Rồng mây cá nước anh hào sánh đôi
  Thánh Mẫu thấy sao sa đôi chiếc, Nhâm Tý thời giăng biết còn tinh còn đương mơ mộng giấc tiên
  Mơ mộng giấc tiên còn đương mơ mộng giấc tiên thấy đôi rồng ấp ở bên cạnh mình
  Tỉnh giấc quế tâm tình chuyển động bỗng lòng giời ứng mộng tiêu dao tới tuần mãn nguyệt khai bào
  Sinh đôi công chúa tốt sao lạ nhường
  Xe loan xuống non bồng một dải cánh phượng đưa phủ thái Nam Ninh tứ thư kinh sử giao thông
  Trong cung quế sánh hàng thục nữ ngoài lầu son sánh bậc quý phi, người Tiên lòng Thánh khôn bì
  Lệnh truyền trăm mụ phù trì đôi cô

  A tấu sớ Thiên Đình cô lên tấu sớ Thiên Đình
  Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
  Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương
  Sai trấn năm phương cờ đào sai trấn năm phương
  Già lao tích cổ ngự đồng về chơi, thủ nhang thủ ngãi đôi người
  Thiên hương Vân Cát tướng giời ghế thánh kiêm nhận hỏa tốc chớ chày

  Chốn...thiên thanh thường ra khấn vái í
  Ngẫm lòng trời...lại ái lòng dân
  Chiêm bao bỗng thấy...mộng ... thần
  Sao sa đôi vị í...phu nhân mơ ... màng

  Tan giấc quế ... phòng loan sực tỉnh í
  Đốt nhang trầm...một đỉnh dâng lên
  Lâm râm ... bút ngọc còn biên
  Động đào ... hé mở .... Vương Cô xuất ... hình

  Cho bõ công sinh ... kêu...cầu, cho bõ công í i sinh
  Mỗi năm là một ... dáng hình ì tốt tươi

  Trên bệ ngọc...quân ...vương, quân vương giáng chỉ í ì
  Đệ Nhị đương ... tiên nữ .... tiên cung
  Bảng vàng choi chói í ì vinh phong
  Phù vua giúp nước í một lòng...chí trung

  Vườn lá me bay trăng tròn..vườn lá ... me ... bay
  Trăng tròn nay đã .... tới ngày ì dầm sương

  Cảnh Kiếp Bạc muôn ... phần, muôn phần tươi đẹp í ì
  Cảnh lâu đài ... bóng nước...chênh vênh
  Bảng rồng choi chói...ban phong
  Giang sơn hà hải í muôn phần ì đẹp tươi
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
  Chỉnh sửa cuối: 27/12/11
 4. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN QUAN ĐỆ NHẤT THƯỢNG THIÊN

  Thu Thủy

  Đệ Nhất tôn quan cung thỉnh mời ... Đệ Nhất tôn quan
  Lai lâm trắc giáng trần gian ... quan lớn ngự đồng

  Lục trí thần thông phép tôn quan...lục trí thần thông í a
  Quyền cai tam giới uy phong phép nhiệm màu

  Loan giá lên chầu ngôi Thượng Thiên, Thượng Thiên loan giá lên chầu ì a
  Khâm thừa sắc chỉ tước phong hầu...quan lớn ra uy í a

  Mưa gió tức thời nổi một cơn, một cơn mưa gió tức thời ì a
  Sấm ran tám cõi đám mây che í a ngất giời í ì

  Khắp hết mọi nơi uy gia, uy gia khắp hết mọi nơi í a
  Thừa hành quan lớn ngự chơi í a các tòa í ì
  Sáu động tiên nga ba mươi a ba mươi sáu động tiên nga ì a
  Bồng Lai thượng uyển không sai í a cảnh nào í ì

  Dâng quả bàn đào các bạn Tiên, bạn Tiên dâng quả bàn đào ì a
  Cờ Tiên rượu Thánh thấp cao í a đôi tuần í ì
  Gảy khúc nam huân cung đàn, gảy khúc nam huân í a
  Cờ Tiên rượu Thánh thơ thần, thơ thần dạo chơi í ì a
  Ngự cảnh Bồng Lai có khi, ngự cảnh Bồng Lai í a
  Khi chầu Ngọc Đế khi chơi í a cõi trần í ì

  A tấu sớ Thiên Đình quan lên tấu sớ Thiên Đình
  Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
  Cho chữ trường sinh Chúa cho đôi chữ trường sinh
  Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương
  Sai trấn năm phương cờ đào sai trấn năm phương
  Già lao tích cổ ngự đồng về chơi, thủ nhang thủ ngãi đôi người
  Thiên hương Vân Cát tướng giời ghế thánh kiêm nhận hỏa tốc chớ chày

  Trên thượng giới tôn quan...giáng thế a ới à vâng sắc rồng ... cứu thế độ muôn dân
  Sắc vua phong thượng đẳng tối linh thần
  Khắp hòa Nam Bắc lê dân đảo cầu
  Trong ba cõi cửu châu...vọng bái a ới à quan lớn độ cho quốc thái dân an
  Bảng vàng choi chói vua phong, số sinh số tử ới a liệt hàng châu phê

  Đủ ... mọi bề tài kiêm, văn võ a ới à các bách thần ... có nhường ai
  Lục thao ... văn võ toàn tài, tiệc đình thần tứ phủ nào ai dám ... bì

  Trên Thượng Thiên ... tấu quan, quan Đệ Nhất a ới à tiếng anh linh
  Can đảm lừng vang tài ai bằng ... quan lớn Đệ Nhất Thượng Thiên
  Phò Tiên Thánh ... dốc lòng ... trung chính

  Thanh đồng nay ... nhất tâm...nhất tâm triệu thỉnh a ới à
  Thỉnh quan lớn về ... giá ngự thung dung
  Quan lớn ngự đồng trần thế giáng kêu
  Ra tay phép ới a cứu người trần hạ giới

  Phép quan lớn tài ngang nước thoải a ới à thánh phù thiên
  Tờ giấy trắng phau phau quan lớn độ trì ... khắp hết đâu đâu
  Ai cũng đến kêu cầu làm đệ tử

  Gần xa kính bái a ới à quan lớn ngự cảnh Bồng Lai
  Câu thơ thần ngâm vịnh thảnh thơi
  Chén rượu Thánh cờ Tiên gióng giả
  Khi vui nhàn hạ ới a ới à văn võ đôi hàng
  Trong triều đình lễ nhạc uy quan
  Ngoài quan lớn ngự ... long chầu ... hổ phục
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN QUAN ĐỆ NHỊ THƯỢNG NGÀN

  Thu Thủy

  Đệ Nhị quản cai Thiên Đình quan lớn Đệ Nhị quản cai
  Thừa hành giám sát khâm sai đại thần

  Giá võ đằng vân phép tôn quan, giá võ đằng vân í a
  Bát muôn công tử xa gần kéo đến làm tôi

  Đại hạn nắng nôi giời làm đại hạn nắng nôi
  Kiều quan đảo vũ phong lôi í a giờ Dần í ì

  Số tử ở đời chen số sinh, số sinh số tử ở đời ì a
  Một tay biên chép thời chẳng sai í i à số nào í ì
  Văn võ nội tào các bách quan, bách quan văn võ nội tào í ì a
  Khi ra bể ngọc lúc vào tòa chương í ì a

  Trí tuệ lạ nhường thông minh...thông minh trí tuệ lạ nhường ì a
  Anh hùng cái thế không nhường...không nhường một ai í a

  Hà Bá thoải thần lệnh quan lớn sai...lệnh sai Hà Bá thoải thần
  Tự nhiên dâng nước ầm ầm khiến cơn mưa sa í a
  Thiên hạ xướng ca thuận thời...thiên hạ xướng ca í a
  Nam nữ trẻ già í ì đều sợ phép ông í ì a

  Sắc hạ thủy cung lệnh truyền...sắc hạ thủy cung í a
  Thủy phủ thủy tộc long cung í ì thủy tề í ì

  A tấu sớ Thiên Đình quan lên tấu sớ Thiên Đình
  Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
  Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương
  Truyền phán các quan ông về truyền phán các quan
  Tả cơ hữu đội lưỡng ban đáo đàn quân thủy quân bộ đôi hàng
  Thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ

  Giáng a hạ thiên nhan quan lớn giáng hạ trần
  Giáp chiến...bao phen nhuộm đỏ hồng
  Xông pha trăm trận vẫn như không
  Kiếm thần sáng tỏ nay giữ vững ngang dọc sơn hà lấp bể đông

  Trên Mẫu ngự ì a tòa vàng...tòa vàng san sát í a cửa lâu đài
  Nhang khói long lanh trăm hoa đua nở trên cành
  Sơn trang quan lớn Đệ Nhị ới a tiến trình dâng hoa
  Cảnh già già chiều thanh...chiều thanh bát ngát a ới à
  Quan lớn dạo chơi bể bạc rừng xanh, ngược xuôi lên thác xuống ghềnh
  Bộ mường bộ mán tiến trình dâng hoa

  Cửa đền thờ trang nghiêm...trang nghiêm nghiêm nhạc phép thần thông
  Quan lớn biến hóa vô phương dạo chơi châu thổ mán mường
  Đoan Hùng, Tứ Mị, tỉnh Tuyên đất Tam Cờ

  Chốn Nam Thiên về miền...về miền phố Cát a ới à
  Ngôi đền thờ quan lớn giám sát tối anh linh
  Quan lớn nay phụng mệnh Đế đình, quyền giám sát đồn sinh điện phủ í i

  Trong vũ trụ mở nền nhân hậu í a a ới à lòng thương dân
  Khởi tấu tường minh khi thượng ngàn khi Thoải Phủ lúc Thiên Đình
  Trong ba cõi ới a tung hoành khám xét í i
  Thế mới biết địa linh, địa linh nhân kiệt a ới à
  Tiếng đồn vang lẫm liệt thăng long đường đường đấng anh hùng
  Dọc ngang bốn cõi ới a lẫy lừng mười phương

  Buổi chiều hôm hạc bay về le tẻ ới a a ới à
  Trên sườn non chim sẻ véo von, nước dưới khe túng tính tiếng đàn
  Trên đỉnh núi tùng reo như điểm trống í i
  Vậy có thơ rằng ngật ngật sòng sang ...kiêu dị lộng a ới à thanh thanh
  Chi thủy chiếu trần tâm sơn chi cao hề thoải chí thâm
  Đây thực chốn non nhân nước trí
  Sơn chi cao hề thấp chi thủy a ới à thánh chiếu minh hề dân trí Việt Nam
  Thiên đệ nhất cảnh đồi ngang
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN QUAN ĐỆ TAM THOẢI PHỦ

  Xuân Hinh

  Thái tử đệ tam tối thần...thải tử đệ tam
  Hùng binh quán cổ Lảnh Giang oai hùng

  Chầu chực chốn...Thiên Đình Thoải Phủ í i
  Trấn Lảnh Giang coi đủ hì bốn phương nhân khi nhàn hạ ngai vàng ì ì
  Cầm cân nảy mực cõi phàm trần gian í ì i

  Chốn Long giai cầm quyền thay chúa í i
  Phép màu quan tôi tú hì anh linh lệnh truyền thủy bộ chư dinh
  Chỉnh tề đai giáp chơi miền hì trần gian í ì i

  Thắp một tuần nhang lòng thành thắp một tuần nhang
  Tấu về Thoải Phủ các quan các tòa chốn ấy là chốn Diêm La

  Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng
  Xông pha trăm trận vẫn như không
  Ra tay cứu nước trừ nguy biến
  Tiếng để ngàn thu với núi sông

  Gươm thần...ba thước tay ngang dọc í i
  Trí dậy trời Tây lấp biển Đông
  Trấn Lảnh Giang Đệ Tam xưng thần
  Tòa thủy tộc vương quan tích mệnh i
  Cơn phong vũ ầm ì ầm...nổi dậy sóng bạc đầu
  Nước cuộn mênh í i i mông
  Rước quan về cho tới thủy cung
  Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan
  Trải Giang Khê lên ngàn xuống biển, Lảnh Giang từ quý điển danh lam
  Đền thờ quan tán tía ngai vàng, long chầu hổ phục thạch bàn uy nghi
  Hóa tức thì lâu đài điện các, dâng nước về thoải quốc một khi
  Có phen lấy ngọc lưu ly đùng đùng dâng nước phép thì ai đang
  Qua đại giang sông Thao mà sông Cả, kéo quân về đóng ở ngã ba Tranh
  Xướng ca đàn hát tập tành, thơ ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời

  Tan tiệc rồi về nơi Thoải Phủ, đóng cân đai áo mũ vào tâu
  Bắt dăm ba đồng tử theo hầu, vào chầu Vương Phụ ra hầu Mẫu Vương
  Có phen lại phi phương mà biến hóa, vào Nghệ An thượng hạ đại giang
  Thuyền rồng chèo quế buồm loan, khi chơi Bạch Hạc lúc sang Tam Cờ
  Dạo thẩn thơ ở Tản Viên Tam Đảo, truyền chư quân nhị đạo mà tiên phong
  Chuông kêu cờ phất trống dong, thuyền sau bè trước giữa dòng lênh đênh
  Trống cầm canh chiêng vang mà inh ỏi, lốt xanh vàng chìm nổi mà dư muôn
  Triều thần văn võ bách quan sai lên đón rước vương quan về chầu
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/12/11
 5. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN QUAN ĐỆ TỨ KHÂM SAI

  Thanh Long

  Tiệc bàn loan thỉnh mời quan Đệ Tứ
  Vốn con trời ... cao ngự .... thiên cung

  Choi chói vua phong ... bảng vàng...choi chói vua phong í i
  Quyền quan Đệ Tứ oai hùng ...oai hùng dậy vang í i

  Khắp mười phương ... trên trời ... dưới đất i
  Quản kiêm chi ... đạo Phật í i thiền gia, cầu ô bắc sông Ngân Hà
  Liệt hàng ... tinh đẩu bày ra í i ì ngang trời í ì

  A tấu sớ Thiên Đình quan lên tấu sớ Thiên Đình
  Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
  Truyền phán các quan ông về truyền phán các quan
  Tả văn hữu võ lưỡng ban đáo đàn quân thủy quân bộ đôi hàng
  Thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cơ

  Cảnh ngự vui...sao sa ... lác đác í ì
  Cửu diệu cùng ... đài các ... đế kinh
  Tam quang ... thất đẩu ... ngũ hành
  Nhị thập bát tú ... thiên ... đình ... hà sa

  Mới tâu qua quan Nam Tào, quan Bắc Bắc Đầu í
  Sổ trần gian ... lão ấu chép biên
  Xem ai hiếu thuận ... thảo hiền
  Tu nhân ... tích đức ... sổ biên ..thọ trường

  Y quan ... văn vật í...ì nổi dấu thiêng ...tứ phủ ... vạn linh
  Sơn xuyên, dục tú, hà hải, chung linh
  Thiên niên dốc ... một ... bầu .. trong vũ ... trụ

  Trên phủ tía ... ngai ... vàng ... lồ lộ í ì vẻ lâu đài in bóng nước chênh vênh
  Bảng vàng treo ... thiên cổ ... vĩ nhân
  Gom nam bắc ... thu về ... một mối í i
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN QUAN ĐỆ NGŨ TUẦN TRANH

  Xuân Hinh

  Lẫm liệt tung hoành uy gia...lẫm liệt tung hoành
  Trừ tà sát quỷ nên danh tướng tài

  Cảnh thiên thai...quan Tuần giá ngữ í i, khắp...khắp triều thần thứ tự hì dâng nhang
  Ninh Giang chính quán quê nhà, danh lam cổ tích một tòa ngôi cao í ì i

  Đấng anh hào...cổ kim lừng lẫy í i, khắp...khắp mọi miền đã dậy thần cơ
  Muôn dân Nam Bắc phụng thờ, Ninh Giang thiết lập đền thờ quan lớn Tuần Tranh í ì i

  A truyền phán các quan ông về truyền phán các quan
  Tả văn hữu võ lưỡng ban đáo đàn quân thủy quân bộ đôi hàng

  Đánh đâu...trăm trận nên công, sông Thương đột phá treo cung non Đoài
  Quan lớn Tuần làm quan thực đáng nên quan
  Ngọn cờ ngọn kiếm vua ban, đánh Đông dẹp Bắc cho an nước nhà
  Tài cung kiếm sánh hàng Võ Tử, đức kinh luân ngài ví tựa Chương Tô
  Phong lưu mã thượng giang hồ, cung cầm dưới nguyệt con đò trên sông
  Chí đã dắt ngoài vòng gươm tỏa, âu cũng là duyên nợ ba sinh
  Bao phen đắp lũy xây thành, khắp miền duyên hải sông Tranh nức lòng

  Hỡi ai qua bến sông Tranh, có nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời
  Dẫu rằng nước chảy hoa trôi í ì, sông Tranh còn đó ơn Người còn đây
  Loa đồng hỏi nước sông Tranh, đao thiêng cứu nước tung hoành là ai
  Sông Tranh...sông Tranh đáp tiếng trả lời : Có quan Đệ Ngũ chính người đất Ninh Giang

  Nào có ngờ đâu khi đất trời thay đổi, người anh hùng mang tội xiềng gông
  Ngày hai mươi nhăm tháng năm bắt đầy chốn kì cùng
  Quan lớn oan vì tuyết nguyệt đổi lòng ái ân
  Đường thiên lý quan san bỡ ngỡ, hỏi trăng già có tỏ trăng ơi
  Hỏi mây hỏi gió hỏi trời, hỏi rằng Nguyệt Lão trêu người vì đâu

  Trên bát ngát long chầu hổ phục, lốt tam đầu uốn khúc chầu lên
  Lệnh truyền tứ trụ đôi bên quan Tuần trắc giáng ngự lên công đồng
  Sắc vua phong kinh chi tam giới, nay tróc tà sát quỷ trừ tinh
  Uy gia vạn phép muôn linh quyền ngài cai quản thiên binh nhà trời
  Ngự đồng chơi mình quyền bóng quý, nương oai trời thủ khới sinh nhân
  Đùng đùng nổi trận phong vân, thượng đồng ban phép cứu dân trừ tà
  Khắp gần xa bách quan đều phục, ai có lòng hưởng phúc hà sa
  Dù ai bệnh trọng không qua kiều quan Đệ Ngũ bệnh đà mà tan không
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/12/11
 6. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN CHẦU ĐỆ NHẤT THƯỢNG THIÊN (bản 1)

  Bóng kim ô hắt vàng xê xế
  Văn con mời Chầu Đệ Nhất ngự lên …

  Lồ lộ trung thiên ngôi cao… lồ lộ trung thiên
  Tòa vàng choi chói cửa đền thung dung

  Vui vẻ đền Rồng hôm mai
  Thánh Chầu vui vẻ đền Rồng ì i
  Ngày chơi phủ chính lầu hồng, Thánh Chầu vào ra í ì i

  Giữ sổ tam tòa khăng khăng, giữ sổ tam tòa ì a
  Lên đền hầu Mẫu Quế Hoa…cầm quyền i í ì
  Tam giới Hoàng Thiên làu làu, tam giới Hoàng Thiên í i
  Quyền cai cửa phủ cửa đền…không thiếu đâu í ì i
  Thay thảy trước sau việc trong ngoài…Thay thảy trước sau í a
  Sửa sang Mẫu phó mặc hầu
  Chầu Bà quyền cai í ì a

  Làm nghi lễ tấu nhang Chầu bà về đền
  Làm lễ tấu nhang khấu đầu lễ Mẫu mười phương độ trì
  Dâng nhang miệng khấn từ bi
  Hội đồng Tiên Thánh chứng tri cho đồng

  Dung nhan thậm kì diệu khai quang chiếu đền trung
  Ngã Thích tằng cúng dàng, Kim phụng hoàng lân cận
  Thánh Chúa Thiên Trung Vương
  Ca lăng thập già âm từ bi mẫn chúng sinh
  Cố ngã kim đỉnh lễ dung nhan thậm kì diệu khai quang chiếu đền trung

  Quân thần chúa chúa tôi tôi cô hầu …Cô hạ nàng đôi hầu Bà khoe xinh
  Xinh tốt bằng hoa đã tài lại khéo ai nào đảm đang
  Càng nhìn càng thắm dung nhan í i ì

  Càng nhìn càng thắm dung nhan nết na
  Yểu điệu muôn vàn thảo ngay không việc nào… là chẳng đến tay
  Lên đền xuống phủ không ngày nào sai
  Cũng có phen biến gái hiển trai í i à

  Có phen biến gái hiển trai khi quyền
  Quyền kíp khi sai sai liền Bà tha thì nhẹ như tên
  Khi cầm thì nặng như thuyền bổ neo… cứu cho
  Cứu cho trăm chứng hiểm nghèo ì i ...í í a

  Đền thờ tả phụng hữu lân
  Hoa cúc, hoa sói thanh tân chơi bời trên Thiên Đình
  Chén chuốc đầy vơi âu ca điểm đót cợt người
  Người hay đàn cầm khéo gảy năm dây í i à
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN CHẦU ĐỆ NHẤT THƯỢNG THIÊN (bản 2)

  Thu Thủy

  Bóng kim ô hắt vàng xê xế
  Cung thỉnh mời Thánh Quế ngự lên …

  Lồ lộ trung thiên ngôi cao… lồ lộ trung thiên
  Tòa vàng choi chói cửa đền thung dung

  Vui vẻ đền Rồng sớm khuya
  Sớm khuya vui vẻ đền Rồng ì i
  Ngày chơi phủ chính lầu hồng, Thánh Chầu vào ra í ì i

  Giữ sổ tam tòa khăng khăng, khăng khăng giữ sổ tam tòa ì a
  Lên đền hầu Mẫu Quế Hoa…cầm quyền i í ì
  Tam giới Hoàng Thiên làu làu, làu làu tam giới Hoàng Thiên ì i
  Bà cai cửa phủ cửa đền…cửa đền khắp mọi nơi í ì i

  Phải đạo chúa tôi quân thần…Quân thần phải đạo chúa tôi í a
  Cô hầu cô hạ nàng đôi í a… theo hầu Bà í ì
  Xinh tốt hơn hoa thời khoe xinh…khoe xinh xinh tốt hơn hoa í a
  Tài khoen tài khéo hài hòa…Hài hòa lòng xuân một đàng tả phượng hữu lân
  Hoa cúc hoa sói thanh tân…chơi bời í à
  Chén chuốc đầy vơi dương đình…Dương đình chén chuốc đầy vơi í i
  Khúc ca điểm đót ghẹo người, ghẹo người người hay đàn cầm khéo gảy năm dây
  Cung quỳnh gió lọt chuốt mây í a mây vàng í ì
  Ghẹo khách qua đàng thung dung…thung dung ghẹo khách qua đàng í a
  Nhỡn tinh lóng lánh mày ngang í a đằm đằm miệng cười huê nở dáng trăm
  Răng đen rưng rức hoãn chằm, hoãn chằm vàng đeo í ì a

  Làm lễ tấu nhang…Chầu giáng trần…làm lễ dâng nhang
  Khấu đầu lễ Mẫu mười phương độ trì, dâng nhang miệng khấn từ bi
  Công đồng Tiên Thánh chứng tri cho đồng

  Dung nhan thậm kì diệu khai quang chiếu đền trung
  Ngã Thích tằng cúng dàng, Kim phụng hoàng lân cận
  Thánh Chúa Thiên Trung Vương
  Ca lăng thập già âm từ bi mẫn chúng sinh
  Cố ngã kim đỉnh lễ dung nhan phổ biến chư tôn

  Đã nên ngôi báu trong triều đã nên ngọc tốt vàng yêu nên dương tòa đã tươi
  Đã tươi tươi tốt hơn hoa í i à
  Đã tươi tươi tốt hơn hoa đua tài, tài khéo ai nào đảm đang càng nhìn
  Càng nhìn càng thắm nhân doan í i à
  Càng nhìn càng thắm nhân doan nết na
  Yểu điệu muôn vàn thảo ngay không việc nào… Việc nào mà chẳng tới tay í i à
  Việc nào mà chẳng tới tay không đêm nào kém không ngày nào sai thời có phen
  Có phen biến gái hiển trai í i à

  Có phen biến gái hiển trai khi quyền
  Quyền kíp khi sai sai liền có khi… Bà tha thì nhẹ bằng tên í i à
  Bà tha thì nhẹ bằng tên khi cầm thì nặng như thuyền bổ neo thời cứu cho
  Cứu cho trăm chứng hiểm nghèo ì i í i a

  Cứu cho trăm chứng hiểm nghèo Thánh Quế, trong triều cậu quẩn mà Đồi Ngang thời có phen
  Có phen giả ní giả nàng ì i í i a
  Có phen giả ní giả nàng giả ni đan giả giả nàng nàng lên thời có phen làm Thánh Thượng Thiên í i à
  Có phen làm Thánh Thượng Thiên khi xuống Thủy phủ làm Tiên …Thủy Tề đo sông
  Đo sông sông chẳng đủ sào, đo biển biển rộng trời cao mấy từng thời đố ai
  Đố ai đo khắp trong lòng í i a
  Đố ai đo khắp trong lòng dù trời thấp sông cùng lên chơi khi thanh nhàn
  Thanh nhàn thong thả ngự chơi í i à
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN CHẦU ĐỆ NHỊ THƯỢNG NGÀN

  Xuân Hinh

  Tiên Thánh trên ngàn dâng văn…Tiên Thánh trên ngàn
  Đông Cuông tuần quán…giáng đàn hôm nay

  Ở trên ngàn gió cuốn rung cây
  Dưới khe có con cá lặn, đàn chim bay về ngàn
  Canh khuya nguyệt lặn sao tàn
  Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào
  Gập ghềnh quán thấp lầu cao í ì í i í ì ì í a

  Gập ghềnh quán thấp lầu cao…chèo ra núi Đọ í i i ì ì i chèo vào ngàn xanh
  Ở trên thượng ngàn Đệ Nhị tối linh í ì í a í i ì ì í a
  Ở trên thượng ngàn Đệ Nhị tối linh…Ngôi Kiều Công Chúa í i i ì ì i
  Quyền hành núi non danh Chầu thơm đã nức tiếng đồn í ì í i í i ì í i

  Danh thơm...đã nức tiếng đồn
  Sấm ran mặt biển, mưa tuôn đầu ghềnh
  Da ngà mắt phượng long lanh í ì í a í i ì í a

  Da ... ngà...mắt phượng long lanh
  Mặt hoa tươi tốt, tóc xanh rườm rà
  Phấn nhị hồng tuyết điểm màu da, cổ tay ngọc ngà Chầu vấn tóc mai í i i ì í a

  Vốn dòng công chúa Thiên Thai
  Giáng sinh hạ giới quyền cai thượng ngàn
  Quyền cai Bảo Lạc, Hà Giang í ì í a í i ì í a

  Quyền cai...Bảo Lạc, Hà Giang
  Thượng cầm ma thú thổ lang hàng đầu...quyền cai tam thập lục ngạn châu i ì ì i

  Bài sai đô triệu lục cung... nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang
  Tính Chầu hay măng trúc măng giang í i i í ì ì a

  Song đăng ai thấp thoáng...bên lầu
  Song đăng Tiên nữ múa hầu Mẫu vương
  Chầu soi cho quốc phú, dân cường í i a í ì ì a

  Soi cho quốc phú dân cường, soi cho vũ trụ bốn phương thái hòa
  Song đăng Chầu...song đăng Chầu tỏa khắp gần xa
  Soi cho non nước nở hoa bốn mùa
  Chầu soi từ thành thị kinh đô í i a í ì ì a

  Quyền Chúa Bà cai í i ì a... tam thập lục ngạn châu
  Chín tầng khe suối một bầu tiêu dao
  Rong chơi ngàn quế ngàn đào í i í i ì a

  Chúa Bà rong chơi... ngàn quế ngàn đào...Ngàn mây nương gió, trăng sao lững lờ
  Đội nón buồm, vai quảy lãng hoa í i i ì a

  Đầu đội nón buồm, vai quảy lãng hoa...Đông Cuông tuần quán vào ra chơi bời
  Khi thanh vắng, lúc lại lên trời
  Ngồi trên đỉnh núi, cợt người Hằng Nga...Tính tình thôi hát lại ca í i ì a

  Ơ mấy tính tang tình thôi hát lại ca
  Bẻ bai giọng Xá nói ra tiếng Mường, tiếng Kinh tiếng Mán tỏ tường
  Lục châu quan hỏa líu lường líu lô...Rong chơi bát cảnh ngũ hồ í i í i ì a

  Rong chơi bát cảnh ngũ hồ...Cầm chèo bắt lái hò dô lại về
  Mười hai cô Thổ Mán theo hầu í i a á à à a
  Mười hai cô Thổ Mán theo hầu...Cô se chỉ thắm cô xâu hạt vàng
  Trên Đông Cuông dọn quán bán hàng í i a á à a
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN CHẦU ĐỆ TAM THOẢI PHỦ

  Khắc Tư

  Ba phủ Thiên quân hội đồng...ba phủ Thiên quân
  Đệ tam Chầu Thoải thanh tân … thay là

  Chúa từ buổi dãi dầu...sương tuyết...đầy non xanh í ì i
  Bóng nguyệt...hắt hiu...Thẩn thơ nắng sớm mưa chiều í ì i
  Tiếng chim khắc khoải i í ì a như khơi mạch...sầu
  Dòng châu...lã chã í i i ì í ì ì

  Tưởng nông nỗi...dòng châu lã chã
  Trách ai làm í ì ì...hai ngả í í ì chia ly...Từ nay hoa nở xuân về
  Cầu ô lỡ nhịp í..í ì i bến khuya vắng í ì thuyền ... thung huyên nghĩa cả í í i i ì í ì ì

  Bứt rứt nhẽ thung huyên ... nghĩa cả í tấm thân này í ì ì
  Có xá chi đâu lẽ nào nát ngọc trầm châu
  Vùi hoa dập liễu í ì i bởi câu tam..tòng
  Má hồng...bội bạc í í i ì í ì ì

  Xót vì nỗi má hồng ... bội bạc... âu cũng đành
  Bèo dạt í ì mây trôi... Sự này há kể chi ai í ì ì
  Lòng trinh chuyển động í..í ì i đất trời chứng...minh

  Dong nhan khai quang thậm kì diệu quang minh chiếu đền trung
  Ngã Thích tằng cúng dàng, kim phụng hoàng lân cận
  Thánh Chúa Thiên Trung Vương

  Nữ Tiên...thủ bút...bái tạ Long...Cung
  Lạy vua cha...chính ngự...ngai...rồng
  Tường sự tích ... chung tình...trúc ... chiếu
  Phận con ... niên thiếu...nữ tắc...nữ...công
  Tự Kính Xuyên...sớm kết chỉ...hồng
  Duyên cá nước...sắt cầm hòa ... hợp
  Vì nàng tiểu thiếp tên gọi...Thảo ... Mai
  Bỗng vì đâu đặt để .... nên...nhời
  Phút chốc khiến ... Bắc Nam...đôi...ngả

  Nơi rừng thẳm nhuộm sa giọt lệ
  Lòng khăng khăng ... về tới thủy...quan
  Ngửa trông ơn...chỉ xích thiên ... nhan
  Xin mãn kiếp ... ba sinh...hương hỏa

  Mạc sự trần ai ... thương nguyệt hạ
  Tự vô băng thán đáo hung...trung ra mãi i í i bể í i ì í ì ì i...í i ra mãi bể Đông

  Thiếp tôi dặn chàng ra mãi í i bể í i ì ... í ì i i... í í ra mãi bể ... Đông
  Tới đâu hễ thấy í i ngô đồng í i cây í i ì ... í ì ì i... í i ngô đồng cây cao
  Lấy kim thoa gõ vào...cây ấy ... dưới Thủy Tề
  Bỗng thấy ... không í i ... ì í ì ì i... í i ... bỗng thấy không lâu

  Tùy cơ ứng biến nhiệm màu mặc lòng … nhời ngỏ mặc dầu … thơ trao
  Chàng nghe nói...tiêu hao sau trước í i í i ì a

  Chàng nghe nói...tiêu hao sau trước dạ bùi ngùi
  Chân bước đường không ... bể đào .... lai láng xa trông í i ì
  Bể đào lai láng xa trông nửa lo nỗi Chúa nửa lòng
  Sự duyên sông Ngân Hán í i băng miền thẳng trỏ í i í i ì i
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/12/11
 7. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN CHẦU ĐỆ TỨ KHÂM SAI

  An Thái xã danh Quý Hương… An Thái xã danh
  Có chầu Đệ Tứ hách danh dõi truyền

  Thụ sắc Hoàng Thiên làu làu … Thụ sắc Hoàng Thiên í a
  Ngự đồng anh bóng khắp miền…gần xa, ra uy sát quỷ trừ tà
  Chiêu tài tiết lộc gần xa…cho đồng ì ì

  Tứ phủ tùy tòng khâm sai...tứ phủ tùy tòng i
  Chiêu Dung Công Chúa ngự đồng cứu dân ì a

  Trong nghĩa thân… lại ngoài nghĩa dưỡng
  Nương uy trời…độ lượng… bao dung
  Mặt hoa tươi tốt má hồng ì ì
  Gồm lo tứ đức tam tòng…vẻ vang í ì i

  Mắt phượng phi phương mày ngài… mắt phượng phi phương í i
  Lưng ong má phấn vẻ còn… tốt tươi í ì a

  Miệng Chầu cười … dáng trông hoa nở
  Đích nên tài…Tiên nữ…bồng lai í i

  Dung nhan khai quang thậm kì diệu quang minh chiếu đền trung
  Ngã Thích tằng cúng dàng , kim phụng hoàng lân cận
  Thánh Chúa Thiên Trung Vương

  Lên Thiên Đình í a hay về … Thoải Phủ nghe trần phàm
  Kích cổ tam thông thỉnh mời Chầu…trắc giáng đền trung í i ì
  Thỉnh mời Chầu trắc giáng đền trung hay còn
  Nam Bắc Tây Đông í i nơi nào trên Thiên Đình ... còn đang tra sổ í i í i ì i

  Trên Thiên Đình í a còn đang ... tra sổ hay Chầu còn ... đổi số cho ai
  Có phen...có phen chơi cảnh Bồng Lai í i ì

  Có phen chơi cảnh Bồng Lai hay về An Thái là nơi í i quê nhà
  Có phen ra i ì í a kinh đô thành thị í i í i ì i

  Có phen ra ì a ới a kinh đô í i thành thị trở ra về
  Trân Quế … Mễ Châu…rong chơi
  Rong chơi năm của nhà lầu ì ì i í i
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG

  Xuân Hinh

  Chúa Lục Cung Nương sắc phong chúa Lục Cung Nương
  Vốn dòng lệnh tộc khuê hương non ngàn

  Ai lên tới Chín Tư châu thổ ngắm cảnh rừng thác đổ suối reo
  Giở trang tích cũ Lê triều í ì ì i

  Giở trang tích cũ Lê triều, Lục Cung Công Chúa mỹ kiều diễm hương
  Nét đoan trang vẻ nhường mà ngọc tuyết, đôi mày ngài nửa khuyến vầng trăng
  Trâm cài soi nước long lanh i ì ì i

  Trâm cài soi nước long lanh, gót Tiên hải sảo cảnh rừng thênh thang
  Hoa đua nở đầy ngàn tay hái, gùi trên vai nặng trái chín thơm
  Rung rinh quảy lẵng đầu non i ì ì i

  Rung rinh...quảy lẵng đầu non, vẳng nghe tiếng khướu véo von trên cành
  Ô mấy đồng lá rừng chim oanh đang gọi bạn
  Nhác trông lên cánh nhạn chập chờn, cuốc kêu gợi cảnh chiều hôm i ì ì i

  Cuốc kêu...gợi cảnh chiều hôm, tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng
  Tiếng hổ gầm vang trong hang động, đàn báo hoa dạo lượn tìm mồi
  Bầy nai ngơ ngác chân đồi i ì ì i

  Bầy nai...ngơ ngác chân đồi, rừng thiêng thăm thẳm núi đồi thêm ghê
  Con suối nhỏ xuôi về Hữu Lũng, đàn cá vàng bơi lượn dưới khe
  Đêm đêm hổ báo chầu về i ì ì i

  Bài sai thập nhị Tiên nàng
  Khăn hồng áo thắm dịu dàng bước ra
  Cô nàng cả dâng bông dâng hoa í i a í à à a

  Thiều quang...thiều quang sáng tỏ lưng trời, một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
  Trên ngàn...trên ngàn lắm quả nhiều hoa, Chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều
  Thổ mây nặng trĩu lưng đeo í i i í ì ì a

  Phép Tiên biến hóa thần thông, Mẫu sai Chầu trấn cửa rừng Chín Tư
  Chầu thương dân canh khuya biến hiện, áo chàm xanh thêu lượn nét hoa í i í i ì a

  Nửa đêm gà gáy canh tàn, cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng
  Hô thần chú bỗng dưng núi chuyển, mà các thửa ngản bật tiếng muôn kêu
  Tà ma phách tán hồn xiêu í i í i ì a

  Tà ma phách tán hồn xiêu, những điều ác thú sợ đều ẩn thân
  Để cho biết Lục Cung Công Chúa, phép sơn trang đức tổ ban truyền
  Phép Tiên biến lá thành thuyền í i í i ì a

  Phép Tiên biến lá thành thuyền, mười hai thổ mán đôi bên cầm chèo
  Tiếng nhịp đẩy hò reo bắt lái, Chầu tới đâu cảnh lại thêm tươi í i a í à à a
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/1/12
 8. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN CHẦU BÁT TIÊN LA (bản 1)

  Đình Cương

  Ai về thăm tỉnh Thái Bình, thăm khu di tích ... Động Đình đức vua cha
  Ai về tới huyện Hưng Hà nhớ vào bái yết Bát Nàn tướng quân í i ì i

  Ngôi đền thờ ... đại tướng Đông Nhung
  Người quê trên Bạch Hạc, ở vùng Phượng Lâu
  Năm bốn ba kỉ nguyên thứ nhất, Đông Hán tràn sang cướp nước ta
  Tội gây trời đất không tha, sát phu giết phụ để bao nhà khổ đau í i ì i

  Dân khắc khoải ngày đêm mong mỏi ... ai mà người lo đánh đuổi thù chung
  Chốn Phượng Lâu đất ấy vua Hùng, có ông Vũ Chất vốn dòng nho gia í i ì i

  Nghề tán thuốc gần xa độ nạn, Hoàng Thị Mầu làm bạn trăm năm
  Quỳnh dao hoa nở một bông, ông bà thỏa nỗi năm mong tháng chờ í i ì i

  Quỳnh dao hoa nở một bông, ông bà thỏa nỗi năm mong tháng chờ
  Không còn cảnh cửa nhà quạnh quẽ, gái hay trai cha mẹ sinh ra
  Ông bà bàn lại tính qua đặt con gái quý tên là Thục Nương í i ì i

  Vẻ trang nhã hiện lên khuôn mặt
  Tóc mây xanh da ngọc môi hồng, da ngà má phấn lưng ong
  Ánh hoa pha tuyết càng thêm bề yên lòng mẹ cha í i ì i

  Lên sáu tuổi say sưa nghiên bút
  Trí thông minh học một mà biết hai, văn chương thơ phú toàn tài
  Thầy khen bạn quý bao người mến yêu í i ì i

  Mười ba tuổi làm thơ yêu nước
  Vạch mặt phường xâm lược bất nhân, khổ đau đói rách nợ nần
  Hay đâu tạo hóa Thiên Đình định cho í i ì i

  Giặc Đông Hán mưu mô xảo trá, kéo quân sang cướp của giết người
  Gây bao tội ác tày trời, thái thú Tô Định chính là người chủ mưu í i ì i

  Bắt dân mò ngọc trai đáy bể, lên rừng tìm vạn thú cống dâng
  Ngà voi tê giác sừng hươu, thác dầm mưa nắng lưng oằn đòn roi í i ì a

  Thục Nương Tiên nữ con bái tạ trước linh sàng
  Quyền làm con hiếu kính nghiêm đường
  Vì non nước cương thường con gánh vác
  Có lẽ đâu con cúi đầu chịu nhục
  Trả thù nhà con báo phục thù cha
  Con ra đi bốn bể là nhà í i a í à à a

  Đề cờ Bát Nàn mờ xa, Tô binh thất tán dăm ba trận liền
  Chiều thu tuyết ngắm nhìn xã tắc, cõi trời Nam quyết dựng cơ đồ í i a í à à a

  Đùng đùng tiếng trống Mê Linh
  Phất cờ khởi nghĩa Chầu Bát ghi danh hàng đầu
  Có binh thư đọc suốt đêm thâu í i a í à à a

  Binh thư đọc suốt đêm thâu, ngày ngày luyện tập dãi dầu ba quân
  Gươm thiêng sáng tỏ trung thần í i a í à à a

  Gươm thiêng sáng tỏ trung thần
  Chầu ra trận lẫy lừng một phen, quân Tô Định phách lạc hồn xiêu í i a í à à a

  Chúa Bát Nàn hiên ngang đứng giữa, đôi mắt người sáng tỏ hào quang
  Thương dân dòng lệ đôi hàng í i a í à à a

  Đêm thanh vắng canh ba lạnh lẽo, giọt mưa rơi nặng trĩu ngàn cây
  Kiếm chèo thuyền rong ruổi đêm đông
  Bình minh vừa tới ngã ba Nông, Tiên La cửa phủ mắt trông tỏ tường í i a á à à a ... í i a á à à a

  Lật cơn mưa gió tan tành, lụa đào một dải thanh tân về ngàn
  Tiết đầu xuân tháng ba con mở hội, khách thập phương về lễ bái trang nghiêm
  Ngoài thời biểu diễn hát chèo, trong sân có đoàn quan họ
  Họ đứng ngoài dâng khúc hát chầu văn í i ì a

  Dải yếm đào tung bay trước gió, về đồi ngang giá ngự đền Tiên La
  Nhâm Dần mười bảy tháng ba, muôn dân ghi nhớ ... công ơn nữ tướng Bát Nàn í i ì a

  Trưng Vương xuống chiếu ra văn, Đông Nhung đại tướng Bát Nàn là tên
  Trẻ già trai gái không quên í i a í à à à
  Trẻ già trai gái không quên í i a í à à à
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN CHẦU BÁT TIÊN LA (bản 2)

  Đình Cương

  Ai về qua tỉnh Thái Bình nhớ vào bái yết Bát Nàn tướng quân
  Ngôi đền thờ...đại tướng Đông Nhung, quê Người trên Bạch Hạc ở qua vùng Phượng Lâu
  Vào những năm trước đầu mà thế kỉ
  Năm bốn ba ngay trước công nguyên có một người trinh nữ thảo hiền í i ì i

  Một người trinh nữ thảo hiền tu nhân mà tích đức lưu truyền đời sau
  Quê hương Vĩnh Phúc Phượng Lâu
  Có nhà họ Vũ vốn dòng nho gia nổi danh nghề thuốc Đông Y í i ì i

  Nổi danh nghề thuốc Đông Y, cứu dân mà trị bệnh hiểm nguy ở đời
  Tuổi già đã ngoài mà năm mươi mong sao trông được một người để cậy trông í i ì i

  Có một hôm sự lạ trong phòng đóa hoa mà sớm nở trong lòng bào thai
  Tin đưa truyền khắp mọi nơi ngày rằm tháng tám chúa bà giáng sinh
  Thục Nương họ Vũ là tên í i ì i

  Thục Nương họ Vũ là tên, mẹ cha ấp ủ, nâng niu sớm chiều
  Lớn lên học một mà biết hai, văn chương thơ phú nào hề Chầu kém ai
  Môi son má phấn mỹ miều, văn chương thơ phú nào Chầu kém ai í i ì i

  Đất Phượng Lâu tiên linh giáng thế, nữ Thục Nương Vũ tộc trâm anh
  Dao Châu gặp vận đao binh, giặc Tô sát hại dân tình khốn thay í i ì i

  Dao Châu gặp vận đao binh, giặc Tô sát hại để dân tình khốn thay
  Ách nô lệ xéo giày mà nhân nghĩa, hại người hiền giết kẻ mà trung lương
  Túi cơm giá áo một phường, ôm chân quân nghịch tặc tính đường lợi danh í i ì i

  Túi cơm giá áo một phường, ôm chân quân nghịch tặc mà tính đường lợi danh
  Cơn sóng gió bất bình nay nổi dậy, thương cha già lửa cháy mấy dầu sôi
  Phạm Hương chàng đã qua đời, vì ta nhan sắc để cho người hàm oan í i ì a

  Về đồng làm lễ dâng nhang, lễ Phật Mẫu bái mười phương độ trì
  Tay dâng nhang miệng khấn từ bi í i a á à à a

  Bài sai...bài sai đô triệu lục cung
  Nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang
  Tính Chầu hay măng trúc măng giang
  Măng tre măng nứa cơm lam trà ngàn í i a á à à a

  Đùng đùng tiếng trống Mê Linh
  Phất cờ khởi nghĩa Chầu Bát ghi danh hàng đầu
  Có binh thư đọc suốt đêm thâu í i a á à à a

  Binh thư đọc suốt đêm thâu, ngày ngày luyện tập dãi dầu ba quân
  Quân Tô Định phách lạc hồn xiêu í i a á à à a

  Tô Định phách lạc hồn xiêu, giặc nhà Đông Hán không còn một tên
  Nay nước Nam độc lập vẹn toàn í i a á à à a

  Nước non độc lập vẹn toàn, Trưng Vương xuống chiếu ấy Người ra văn
  Trẻ già trai gái không quên í i a á à à a, a ới a á à à a

  Sớm sinh gia cảnh liễu bồ, tấm thân tiết liệt thiên thu còn truyền
  Nhà họ Vũ vốn dòng mà hào phú, trấn sơn lâm cứu trợ mà muôn dân
  Qua chơi đỉnh núi non thần , nhìn xem phong cảnh í thêm phần thanh tân í i ì i

  Qua chơi đỉnh núi non thần, nhìn xem phong cảnh thêm phần thanh tân
  Nhác thấy miếu Sơn Tinh mà công chúa, vốn từ xưa thượng cổ mà anh linh
  Qua cơn loạn lạc đao binh, nắng mưa đổ nát cung đình vắng tanh í i ì i

  Trước từ đường dâng hương con khấn nguyện, nguyện vì đời tuốt kiếm ra tay
  Nay cúi xin Người xét tấm lòng nay thù nhà nợ nước í dạ này khôn nguôi í i ì i

  Con thỉnh tấu đất trời rửa hận, hận thù nhà nước vận mà hưng long
  Ơi chàng tráng sĩ anh hùng, khôn thiêng chứng giám cho lòng thiếp nay í i ì i

  Đêm thanh vắng canh ba lạnh lẽo, giọt mưa rơi nặng trĩu ngàn cây
  Gươm thề tuốt nắp cầm tay, lầm rầm khấn nguyện đất dày trời cao í i ì i

  Lời khấn nguyện dãi bày trước án, lửa căm thù giặc Hán mà sục sôi
  Thề rằng không đội trời chung, moi gan giặc Hán tế người thác oan í i ì i

  Ớ chút phận tơ đào liễu yếu, hận thù nhà há chịu mà khoanh tay
  Ơi chàng tráng sĩ anh hùng, khôn thiêng chứng giám cho lòng thiếp nay í i ì i

  Rừng lạnh lẽo chiêu hồn liệt sĩ, rượu ba tuần giọt lệ mà chứa chan
  Phạm Hương chàng hỡi có hay, vì ta nhan sắc nên người hàm oan í i ì i

  Ớ chút phận tơ đào liễu yếu, hận thù nhà há chịu mà khoanh tay
  Ơi chàng tráng sĩ anh hùng, khôn thiêng chứng giám cho lòng thiếp nay í i ì i

  Đêm thanh vắng chàng ơi chẳng nhẽ, xin thấu thỉnh lòng trẻ mà ngây thơ
  Giết xong đốt xác quân thù, thênh thênh nhẹ bước trời vừa rạng đông í i ì i
  Xe loan thánh giá hồi cung

   
  Chỉnh sửa cuối: 10/12/11
 9. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN CHẦU MƯỜI ĐỒNG MỎ

  Xuân Hinh

  Đồng Mỏ Chi Lăng có ai lên… Đồng Mỏ Chi Lăng
  Nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều

  Nước non… gặp phận hiểm nghèo
  Chầu Mười Đồng Mỏ í i ì ì i
  Sớm chiều xông pha vốn dòng sinh quán Mỏ Ba í i ì í i ì i ì ì i

  Vốn…dòng…sinh quán Mỏ Ba quần thao nối dõi í i i ì ì i
  Nghiệp nhà đao cung Lê triều Thái Tổ Trung Hưng í i ì í i ì i ì ì i

  Lê triều Thái Tổ Trung Hưng gươm thiêng dẹp giặc í i i ì ì i
  Liễu Thăng hàng đầu, vua sai trấn giữ các châu í i ì í i ì i ì ì i

  Vua sai…trấn giữ các châu
  Sơn trang tám tướng í i i ì ì i
  Nghe Chầu ra binh Mười đông chiến lược tung hoành í i ì í i ì i ì ì a

  Mười đông…chiến lược tung hoành
  Dẹp tan giặc dữ í i i ì ì a
  Triều đình phong công con rước Chầu về ngự đất Sơn Trung í i ì í i ì i ì ì i

  Chầu về làm lễ dâng nhang, tấu lên Tam Bảo mười phương độ trì
  Tấu lên Quốc Mẫu tam tòa í i a í à à a

  Tấu lên Quốc Mẫu tam tòa, hội đồng quan lớn châu bà khâm sai
  Chầu độ cho tuế khứ xuân lai í i a í à à a

  Nửa đêm giờ tý hiện ra
  Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng
  Lưng Chầu đeo kiếm bạc cung vàng í i a í à à a
  Ơ mấy lưng Chầu đeo kiếm bạc cung vàng
  Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng
  Kìa canh khuya bẻ lái giữa dòng í i a í à à a
  Ơ mấy đêm canh khuya bẻ lái giữa dòng
  Lạng Giang ,Bản Thí ,Kì Cùng Lạng Sơn
  Dừng chèo bái yết chùa thiêng í i a í à à a
  Ơ mấy Chầu dừng chèo bái yết chùa thiêng
  Thoắt thôi Chầu trở về miền Tam Thanh
  Chầu dạo chơi Bắc địa Long Thành í i a í à à a
  Dạo chơi Bắc địa Long Thành
  Sông Hương núi Ngự đẹp như tranh họa đồ
  Tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô í i a í à à a
  Ơ mấy kìa tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô
  Sài Gòn Gia Định chơi chùa Vĩnh Nghiêm
  Bạch Đằng, Bến Nghé, Thủ Thiêm í i a í à à a
  Ơ mấy bến Bạch Đằng, Bến Nghé, Thủ Thiêm
  Thoắt thôi Chầu trở về miền Cúc Giang
  Lăng Ông cổ tích danh lam
  Khi chơi Đà Lạt lúc sang Vũng Tàu
  Coi khắp hòa tam thập lục ngạn châu í i a í à à a

  Đức tài…dậy khắp gần xa
  Bản mường cao lũng trẻ già đội ơn
  Cuối thu mãn hạn về Tiên í i ì a
  Ơ mấy cuối mùa thu mãn hạn về Tiên
  Nhân dân ghi nhớ lập đền Mỏ Ba người gần cho chí người xa í i ì a
  Người gần cho chí người xa rủ nhau trảy hội Mỏ Ba sớm chiều
  Con đường đi uốn khúc cheo leo í a à a
  Ơ mấy con đường đi uốn khúc cheo leo chênh vênh núi đá tai mèo nhấp nhô
  Đền Mỏ Ba sơn thủy họa đồ í i à a
  Ơ mấy đền Mỏ Ba sơn thủy họa đồ suối trong uốn khúc đền thờ trang nghiêm
  Vượn dâng quả ngọt trước đền í i ì i
  Con vượn dâng quả ngọt trước đền
  Tiếng chim gõ kiến ngày đêm rộn ràng
  Chim khuyên dâng đóa cúc vàng í i ì a
  Con chim khuyên … dâng đóa cúc vàng
  Sớm chiều cất tiếng phượng hoàng họa ca mỗi năm là một nõn nà
  Mỗi một năm là một nõn nà, nửa vầng trăng khuyết trăm hoa mỉm cười
  Má phấn rồi hây hây tựa tuyết, diện làu làu vẻ nguyệt in hoa
  Nhỡn tinh lóng lánh ngân hà

  Nhỡn tinh… lóng lánh ngân hà
  Da đầu tụ tuyết tóc già sở vân
  Vẻ thanh tân dịu dàng cách điệu, đóa phù dung uốn éo nhởn nhơ
  Vẻ nào mà chả quá ưa

  Vẻ nào … mà chả quá ưa
  Hoa xuân mới nhú, nguyệt thu đang tròn
  Giá so bằng kim côn ngọc lệ, màu sắc nào ai vẽ cho nên
  Đăng âm sinh hóa phỉ nguyện
  Trần phàm ai biết phép Tiên ẩn tàng
  Xe loan thánh giá hồi cung

  VĂN CHẦU BÉ BẮC LỆ

  Xuân Hinh

  Ngọc diệp rành rành kim chi ngọc diệp rành rành
  Chầu Bé Bắc Lệ giáng sinh hạ trần

  Núi xếp núi trùng trùng cao thấp mà cây chen cây tràn ngập màu lam
  Đền thờ Chầu Bé trên ngàn i i ì ì i

  Đền thờ Chầu Bé trên ngàn, có con suối nhỏ vắt ngang chân đồi i ì ì i
  Đàn cá lượn đua bơi rẽ sóng, nước lung linh in bóng trăng thu
  Rừng thông cất tiếng hát ru i i ì ì i

  Rừng thông...cất tiến hát ru, hoa thơm quả ngọt bốn mùa ngát hương
  Chầu Bé thượng thổ mường là gốc, áo tứ thân khăn lục đội đầu
  Đai xanh kiềng bạc túi trầu i ì ì i

  Đai xanh kiềng bạc túi trầu, một bên dao quắm che tàu nà vai
  Dận hải sảo đầu gài trâm dím, vòng kim cương lóng lánh lồng tay
  Hây hây mặt nước vơi đầy i ì ì i

  Hây hây mặt nước vơi đầy, Chầu Bé xinh đẹp như bông hoa nở giữa ngày đầu xuân
  Tuổi Chầu Bé đương tuần trăng đổ, phép sơn trang đức tổ ban truyền
  Có phép Tiên lay núi chuyển ngàn i i ì ì i

  Bài sai đô triệu lục cung
  Mường ân mường ái vốn dòng sơn trang
  Tính Chầu hay măng trúc măng giang í i i í ì ì a

  Mùa xuân Chầu đi hái hoa tươi, Chầu còn lên núi lên đồi cây xanh
  Hôm nay các ghế lòng thành í i i í ì ì a

  Phép Tiên lay núi chuyển ngàn
  Bẻ ba tàu cói í i i ì ì a làm hàng bán chơi
  Các thửa ngàn nơi nơi tìm đến, thổ mán mường cung tiến quả hoa
  Tụ Long, Bảo Lạc, Tam Cờ í i ì a

  Tụ Long, Bảo Lạc, Tam Cờ
  Sông Thao sông Cả í i i ì ì i sông Bờ sông Dâu
  Khắp đâu đâu nức danh thần nữ
  Tự cổ triều quốc sử còn ghi danh thơm Nam Bắc trung kì í i ì i

  Danh thơm Nam Bắc trung kì, bảo dân hộ quốc độ trì vốn xưa
  Sắc Lê Mại Đại Vương trường trị, Bắc Lệ tự đức vị tối linh í i a í à à í a
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/12/11
 10. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN QUAN HOÀNG BẢY

  Xuân Hinh

  Đôi xứ vào ra Bắc Nam...đôi xứ vào ra
  Đồn rằng ông Hoàng Bảy trên đất Bảo Hà người tối linh í ì i

  Gió nam thoảng ... hương bay ngào ngạt
  Bóng ác tà đã gác hì non tây trăng in mặt nước vơi đầy
  Bảo Hà cổ tích xưa nay í i còn truyền i ì

  Quan Hoàng Bảy trấn miền Bắc địa í i
  Hợp binh hùng lục thủy thao giang quân cơ mưu lược luận bàn
  Doanh trung thường có hai Hoàng hì vào ra í ì i

  Thắp một tuần nhang lòng thành thắp một tuần nhang
  Cảm phiền chư tướng đáo lai độ trì tả sai binh bộ binh tùy
  Hữu sai binh thủy ra đi ầm ầm hoàng kì sai trấn trung tâm

  Phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi, dân câu thiên bảo chúc lời
  Chúc lời tăng long, chuốc chén ô long
  Trà thơm chuốc chén ô long, cô nâng bình ngọc cô dâng chén vàng í i ì i
  Hiến thượng kim bàn trà liên tâm, hiến thượng kim bàn
  Mẫu đơn, long tỉnh thửa nhàn hiến vui ì í ì ì i i
  Hồng trà các cô chuốc chén khuyên mời
  Thanh hương mỹ vị í i ì ì i ì i í i ngọt bùi kỳ trân á trân á trân ngọt bùi kỳ trân

  Say phú say thơ say câu hát, say nở tanh bồng tỉnh lại say
  Say tình trăng nước thâu kim cổ, say với non sông trọn tháng ngày
  Hoàng nhắn ai lên đất í i ì i Bảo Hà, nếm mùi phong nguyệt í i ì a
  Đó là...đó là Tiên cảnh thần tiên
  U xáng u xáng u liu phàn (ố Tiên cảnh thần tiên trên Bảo Hà)2
  Cỏ cây đua chen hoa lá í i ì i ngần tần ngần
  Hoa đào năm ngoái í i ì i mười phần xa còn kém xa
  U xáng u xáng u liu phàn (ố xa còn kém xa mười phần)2
  Phàm trần phút gặp í i ì i Tiên là gặp Tiên
  Mới hay Lưu Nguyễn í i ì i là duyên cờ tình cờ
  U xáng u xáng u liu phàn (ố duyên là duyên tình cờ)2

  Tấu qua quan Nam Tào cùng quan Bắc Đẩu
  Mệnh trần gian lão ấu chép biên
  Ai người hiếu thuận thảo hiền, tu nhân tích đức chép biên thọ trường
  Còn những kẻ ngang cường bạo ngược chỉ hại người chẳng trước thì sau
  Lỗi nhầm ông xá chi đâu, sở nguyện mà như ý ông cho sở cầu được tòng tâm
  Đấng anh linh soi đời vời vợi, ai mất chữ tâm thì tội phải mang
  Lưới trời bủa khắp bốn phương, hại nhân nhân hại khôn đường thoát thân
  Đã nên đấng cầm cân nảy mực, ông lấy chữ tội chữ phúc mà cân
  Đừng ai khoe trọn vẹn muôn phần, chữ đức mà đã kém thời ông Bảy cân sao cho bằng
  Ông Bảy khuyên rằng đừng có khinh những kẻ bần hàn
  Cây đức mà tươi tốt ông cho vẻ vang sau này

  A a ới à thổ mán hội đồng lệnh bài sai thổ mán hội đồng
  Phụng nghênh đón rước i ì ì i ông Bảy về trên Bảo Hà Cung
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN QUAN HOÀNG MƯỜI

  Xuân Hinh

  Trấn thủ Nghệ An ... ông Hoàng Mười trấn thủ Nghệ An
  Về huyện Thiên Bản làm quan Phủ Dày

  Chống đất chỉ trời gươm thiêng...chống đất chỉ trời ì i
  Đánh đông dẹp Bắc việc ngoài hì binh nhung í ì i

  Một đấng anh hùng tuổi thanh xuân...một đấng anh hùng ì i
  Tài danh nổi tiếng khắp vùng...khắp vùng đất trời Nam í ì i

  Vô chùa niệm Phật Quan Âm Phật ban
  Bốn chữ minh tâm thiện tài ở trong thời, trong thời học phép Như Lai í ì ì ì
  Trong thời học phép Như Lai mà đêm đêm ôn luyện văn bài, sử kinh Hoàng tiêu dao
  Tiêu dao di dưỡng tính tang tình í i ì ì

  Tiêu dao di dưỡng tang tình thơ Tiên
  Một túi sách Phật kinh trăm tờ lúc thửa nhàn, thửa nhàn họa phú ngâm thơ í i ì ì

  A phụng giá ông Hoàng hôm nay phụng giá ông Hoàng
  Sớm hôm nhang khói đăng nhang phụng thờ chân kinh có chữ nam mô A Di Đà Phật
  Hoàng đi chấm đồng tay ông có phép thần thông

  Bút pháp tinh anh tửu nhập thần, hoa khai quả kết vạn cảnh xuân
  Tay Tiên bình bút an trăm họ, thiên hạ âu ca hưởng thái bình
  Mới hay là thú hữu tình, gió trăng bầu bạn rượu bình tri ân
  Trông lên mà đỉnh giáp non thần, cảnh Tiên như giục bước chân lên ngàn
  Thung dung giữa chốn thạch bàn, tai nghe tiếng hát tiếng đàn thông reo
  Nhìn lên đỉnh núi chân đèo suối trong nước chảy trúc reo quanh đồi
  Hương thơm thoang thoảng gọi mời, Bồng lai tiên cảnh giữa nơi phàm trần
  Cung hoa gác ngọc lầu tần, tay Tiên chuốc chén kỳ tân dâng mời

  Trông hoa con lại nhớ đến Người
  Xuân về con lại nhớ đến đức Hoàng Mười, đức Hoàng Mười trong Nghệ An
  Để tay Tiên chuốc chén rượu mời
  Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc dâng lên để cúng Mẫu
  Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
  Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
  Quỳnh tương chuốc chén rượu mời
  Rượu sen cùng là rượu cúc các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
  Các cô dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
  Nhất tuần sơ nhị tuần á ông hiến cạn rồi
  Tam tuần chung dâng lên cúng Mẫu
  Thừa huệ dâng mời là mời rước ông Hoàng Mười xơi
  Các cô dâng mời là mời rước ông tam tuần chung

  Hờ ... hơ chứ đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt
  Tiếng ông Mười còn lẫm liệt ngàn xưa
  Hoàng vung gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam
  Hơ hờ...hơ hờ....hơ hớ
  Chứ chí anh hùng ông Hoàng Mười ra tay sấm sét
  Đi đến đâu giặc phải tan ngay chứ Việt Nam còn ghi chép sử này
  Cùng bao đền ngọc đêm ngày khói hương
  Hờ...hơ chứ Hoàng về dâng tiễn tuần hương
  Mà khấu đầu vọng bái mười phương...mười phương xin độ trì

  Chở che nào có xá gì trăm năm Hoàng tu đức cũng vì ngày hôm nay
  Rượu đào…rượu đào nhấp chén nhưng chớ say
  Vui cùng thế sự vài giây...vài giây cho thỏa lòng
  Bao công lao đắp điếm vun trồng, tưới lan thời lan tốt vun hồng thời hồng xanh
  Phong khăn điều áo ngự hoàng anh bút trần đố ai họa được bức tranh ông nào tày
  Vòng vàng nhẫn ngọc lòng tay cổ đeo kim khánh chân hài thêu hoa
  Trăng bao ơ ớ ơ ờ nhiêu tuổi trăng già
  Ghế Hoàng năm nay bao tuổi mà vẫn hào hoa, hào hoa hơn người
  Thế gian có nhớ miệng Hoàng cười, nhớ câu hoàng nhủ, nhớ lời Hoàng truyền ban
  Đời người chỉ ngắn tấc gang gắng tu nhân tích đức ắt vẻ vang trong gia đình
  Như cây muốn tốt lá mà xanh cành, nhất tâm thời tu đức
  Ta dành...ta dành phần cho í i à
  Người ơi đừng ngại chớ lo, cõi tu như bể rộng nhưng khéo dò vẫn tới nơi í i à
  Người ta sống ở trên đời tiền dòng bạc chảy để rồi làm chi
  Cuối cùng cũng chẳng đem đi mà đem đi cũng chẳng làm gì cho ai
  Cho nên đã có lộc lại có tài nhưng phải có phúc
  Rồi lại phải thọ để hưởng lộc đời ta ban
  Kẻ nào a ới à còn kẻ nào dạ hiểm lòng gian
  Đảo điên tráo trở ta xóa cho tan sạch lầu
  Ai thủy chung đức độ trước sau ta mở đường hạnh phúc bắc cầu vinh hoa
  Ta cho rộng cửa cao nhà, buôn may thời bán đắt lộc đề đa luôn thịnh cường
  Thương ai vất vả đoạn trường, gian nan thời càng lắm ta thương...ta thương càng nhiều
  Chở che a ới à chở che che chở mọi điều
  Qua cơn bĩ cực sẽ tới chiều thái lai
  Ta cho lộc ta cho tài chiều có khi vơi tối khi cạn nhưng sớm mai lại đầy
  Nhắc ai nhớ lấy câu này càng nhiều tâm đức thì càng dày vinh hoa
  Lòng trời... lượng bể bao la ...lòng trời lượng bể bao la
  Đuốc thần luôn chiếu rạng khắp hải hà sơn khê
  Đã thương vạn sự chẳng nề, trăm điều chếch lệch ta cũng kê cho lại bằng
  Vì cam cho quýt đèo bòng, cõi trần còn nhiều duyên nợ nên lòng còn băn khoăn
  Xiết bao bể ái nguồn ân ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ
  Cát đằng thuận gió xuân đưa như xui quân tử đưa thư hảo cầu
  Mười hai tố nữ theo hầu trâm hoa cài tóc khăn nhiễu tàu vắt vai
  Đầu lược dắt, chân giận văn hài
  Cô cả dâng điếu ngự còn cô nàng hai đi theo hầu
  Cô ba vội xếp theo sau đất lề quê thói cô tư trên chầu rước ông Mười xơi
  Cô năm dâng giá gương soi còn cô nàng sáu rượu đã rót rồi tay chuốc mời ông
  Cô bảy dâng đóa huê hồng còn cô nàng tám phò giá kiệu rồng rước ông Mười lên
  Cô chín múa lượn sênh tiền vào nhịp ba ra nhịp bảy khiến khách Tiên mơ màng
  Cô mười thỏ thẻ oanh vàng tiếng tiêu thời cô thổi khiến lòng Hoàng cứ phiêu diêu
  Còn cô mười một a ới à còn cô mười một yểu điệu mĩ miều
  Lụa hồng thời cô múa khiến xiêu xiêu lòng Hoàng
  Còn cô mười hai trau chuốt dịu dàng đàn cầm tay gảy khúc nghê thường nghe xốn xang
  Đủ mười hai cô chứ mấy đúng đó đủ mười hai cô phò giá ông Hoàng
  Hương xông trướng huệ màn loan huê hồng

  A ở trên Thượng Thiên các cô rẽ áng mây vàng
  Cưỡi con xích điểu rước ông Mười Hoàng về Nghệ An
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/12/11
 11. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN

  Xuân Hinh

  Đứng trên ngàn rừng xanh ngăn ngắt
  Trông thấy Cô về ngỡ Phật Quan Âm

  Tay đàn i í i i i ì ì...tay đàn miệng lại ca ngâm điểm đa mà điểm đót khúc trầm gần quan i ì ì i
  Vượn trên non ru con mà rầu rĩ, dưới suối vàng năn nỉ véo von
  Cô Đôi vui vẻ thú ở lâm sơn i i ì i

  Cô Đôi vui vẻ i í i i i ì ì
  Vui vẻ thú ở lâm sơn cô mường cô mán ca ngâm chơi bời
  Cô hát tiếng đầy tiếng vơi lã chã thu hữu tình càng ở càng vui
  Ba gian đình mát thảnh thơi i ì ì i

  Ba gian i í i i i ì ì ba gian đình mát thảnh thơi
  Sớm giăng sườn núi, tối ngồi đầu non ca rằng tang tính tình tang i ì i

  Ca rằng i í i i i ì ì tang tính tình tang ai ơi có biết
  Cô Đôi ngàn cùng trăng ba bốn bề cảnh lại vắng tanh i ì ì i

  Ba bốn bề i í i i i ì ì cảnh lại vắng tanh
  Măng tre măng nứa mọc xanh đầy ngàn
  Chắp đôi tay bái lạy Cô Ngàn, Đông Cuông Công Chúa Cô giáng đền ngày hôm nay
  Ố tang ố tang tình tình tang tang tình tang

  Người trần gian i í i i i ì ì người trần gian chúng con nhỡn nhục khôn thay
  Mời Cô giáng xuống đền này anh linh hiệu Cô là Công Chúa Sơn Tinh
  Ố tang ố tang tình tình tang tang tình tang

  Cô sai thập nhị Tiên nàng khăn hồng áo thắm dịu dàng nết na
  Cô nàng cả dâng bông dâng hoa í i a í à à a
  Song đăng ai...kìa song đăng ai thấp thoáng bên lầu
  Song đăng Cô Đôi thượng múa hầu chúa động sơn trang
  Ánh đuốc thiêng sáng tỏ hào quang í i a í à à a

  Người trần gian...chúng con nhỡn nhục í i khôn thay
  Mời Cô...con mời Cô lai giáng i ì ì i đền này đền này anh linh đền này, đền này anh linh
  Hiệu Cô là í ì í i Công Chúa Sơn Tinh í ì í í i i í i ì í i

  Hiệu Cô Đôi là...Công Chúa Sơn Tinh
  Mặt Cô tròn ... mặt Cô tròn vành nguyệt í i i ì ì i
  Má xinh má xinh môi hồng, má xinh má xinh môi hồng
  Màu da Cô í ì í i trắng tựa tuyết đông í ì í í i i í i ì í i

  Màu da Cô...trắng tựa như tuyết mùa đông
  Tóc Cô rườm...tóc Cô rườm giá biếc lưng ong lưng ong dịu dàng
  Lưng ong lưng ong dịu dàng, chân Cô đi í ì ì i đưa nhởn đưa nhang í ì í í i i í i ì í i
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN CÔ BƠ THOẢI PHỦ

  Xuân Hinh

  Là bóng Cô Bơ Mẫu đặt tên là bóng Cô Bơ
  Vào tâu ra giọng xuống tòa thoải cung

  Nghiêu Thuấn nữ trung Cô đẹp bằng...Nghiêu Thuấn nữ trung í i
  So bề tài sắc bậc Tiên cung í i nào bằng lược ngà rẽ mãi tóc mây
  Nón kinh Cô đội văn hài...thêu hoa í i

  Trong ngọc trắng ngà làn da...trong ngọc trắng ngà í i
  Mắt Cô lóng lánh như là...như là sao băng, mặt tròn đầy đặn khuôn trăng
  Ngón tay tựa thể búp măng í i nõn nà í ì

  Ơ mấy áo mớ ba...hương xông toàn sắc í i
  Lược í i đồi mồi, nhẫn ngọc luồn tay gương soi phấn điểm ai tày
  Cổ đeo tràng mạn tay đeo í i hoãn vàng í ì

  A thập nhị Tiên nàng bài sai thập nhị Tiên nàng
  Quần là áo lượt dịu dàng bước ra
  Cô cả áo lượt quần là cô đôi khăn thắt hài hoa ưa nhìn
  Cô ba chơi cảnh hồ tiên, rẽ mây bà xuống chèo thuyền tri âm
  Cô tư chơi cảnh tùng lơi

  Cô Bơ gọi đò...mà chẳng thấy chú lái đò thưa
  Chú lái đò ơi đi đâu mà để Cô Bơ tôi càng chờ Cô Bơ tôi càng đợi
  Càng chưa phiên chầu chân Cô bước xuống thuyền
  Khoan dô khoan ... chèo mà lái ra khoan dô khoan
  Cô Bơ chèo từ...khoan dô khoan, hàn thác Cô chèo ra...khoan dô khoan
  Về phủ giáng ba...khoan dô khoan, chèo sang đền chính...khoan dô khoan
  Chèo qua công đồng ...khoan dô khoan, chèo về phủ võng ...khoan dô khoan
  Cho tới đền Cô ...khoan dô khoan, tới nơi đền lộ ...khoan dô khoan
  Đền giầm đền sở ...khoan dô khoan
  Ninh Xá thư ...khoan dô khoan, Đại lộ Đức Ông...khoan dô khoan
  Tiên Cô vui chơi...khoan dô khoan, đứng mũi thuyền rồng...khoan dô khoan
  Nhìn lên không trung...khoan dô khoan, sao đẩu ngân hà ...khoan dô khoan
  Dưới chân Cô mây bạc ...khoan dô khoan, sóng lòa bóng gươm...khoan dô khoan
  Cờ đỏ Thượng Thiên ...khoan dô khoan
  Cờ xanh Thượng Ngàn...khoan dô khoan
  Cờ trắng Thoải Phủ...khoan dô khoan
  Cờ vàng Sòng Sơn...khoan dô khoan
  Thuyền dặn thuyền Cô ...khoan dô khoan
  Lơ lửng bến giang ...khoan dô khoan
  Tay Cô bơi chèo ...khoan dô khoan
  Rước Cô sang đền này...khoan dô khoan
  Đến bến Cô ơi thuyền đà đến bến Cô ơi xin Cô gác mái chèo bơi Cô lên đền
  Khoan...hò...dô...khoan

  Cô từ lầu ngọc ra đi, Hàn Sơn hương khói đang kỳ tháng ba
  Xanh mờ ngợp cánh buồm xa, Ba Bông ngút thẳm trôi qua lòng giời
  Thẫn thờ nhìn cánh hoa trôi, bẽ bàng với nước sông trôi não nùng
  Hoa đào còn đợi i í gió í i ì hoa đào có còn đợi gió đông í i í i ì i
  Xót người thục nữ ì i í tơ hồng i í chưa í i ì í ì tơ hồng mà chưa trao í i í i ì i
  Vẻ thanh giá ngọc ì i càng í i ì vẻ thanh giá ngọc Cô càng cao í i í i ì i
  Biết đâu quân tử ì i í mà trao i í duyên í i ì í ì mà trao duyên hài

  Nương dâu một phút biến giãi bụi trần, rũ sạch hoa người thần Tiên thuyền bè
  Thuyền bè xuôi ngược các miền í i ì

  Biết ra tiếp lộc ban tài buôn may, bán đắt gặp người gặp duyên biết ra
  Biết ra thì nhẹ như tên nếu mà không biết như thuyền bỏ neo Cô làm cho
  Làm cho trăm chứng hiểm nghèo khi mê lôi suối khi trèo lên cây Cô làm cho
  Làm cho dở dại dở ngây í i ì

  Làm cho dở dại dở ngây cơm ăn chẳng được miệng đầy cầm hơi làm cho
  Làm cho khi khóc khi cười khi say, khi tỉnh nửa người nửa ma
  Cô làm cho ì a làm cho í à tan cửa ời a nát nhà, tan cửa í a nát nhà í i í i ì a

  Làm cho tan cửa nát nhà khấu đầu tạ lễ Cô tha lại lành
  Hãy nhớ rằng ... Cô Thoải anh linh í ì i

  Hãy nhớ rằng Cô Thoải anh linh cứu cho lại được yên bình í ì thảnh thơi
  Cô ì cho ì a lại được ời a nên người lại được í a nên người í i í i ì i

  Lại được nên người Cô cho lại được nên người
  Cây khô lại được xanh chồi nở hoa, Cô cho nạn khỏi tai qua
  Lộc gần lại đến lộc xa lại về dù ai buôn bán trăm nghề
  Buôn bán trăm nghề dù ai buôn bán trăm nghề
  Mười hai tháng sáu tìm về Ba Bông
  Hài cườm nón trắng tiên dâng
  Nhất tâm khấn nguyện, chứng tâm lòng thành
  Cô Bơ công chúa hách danh
  Xe loan thánh giá hồi cung


  VĂN CÔ CHÍN GIẾNG

  Xuân Hinh

  Thoảng ngát hương lan gió đưa… thoảng ngát hương lan
  Trăng soi chín giếng nước vàng long lanh

  Thanh Hóa…Thanh Hóa đất lạ
  Mạch áng thủy huyền, mạch áng thủy huyền
  Đền Sòng Sơn đất tốt tự nhiên
  Cảnh thiên tạo danh truyền
  Danh truyền Nam Việt í í i ì í ì ì

  Địa linh… địa linh nhân kiệt
  Thiên lý…lai long, thiên lý…lai long
  Giếng Âm Dương leo lẻo nước trong
  Thượng lưu để điều hòa
  Điều hòa đỉnh thái

  Bốn phương… bốn phương đem lại
  Gió mát…trăng trong, gió mát…trăng trong
  Thấy cảnh thanh Cô Chín hài lòng
  Hợp phận nữ…dăm ba
  Dăm ba bạn hát

  Cung cấm Quảng Hàn Hằng Nga cung cấm Quảng Hàn
  Mẫu sai Cô xuống dương gian ngự đồng
  Phụng sự Cô ngự thượng cung
  Hài hoa dáng ngọc, hầu trong trang đài
  Tuổi vừa mười chín đôi mươi
  A a ới a…a ới à
  Ba sáu nan xương quạt trầm ba sáu nan xương
  Cô cầm đến quạt Cô thương đến thanh đồng
  Tình tính tang tình tình tình tang tính tình tang

  Múa lượn khúc rồng…tay Tiên múa lượn khúc rồng
  Rõ ràng Cô chín trong đền Sòng Cô mới ra ì í ì ì i i
  Gió lộng sơn hà Cô quạt cho… gió lộng sơn hà
  Quạt cho nam nữ trẻ già đều vui tươi ì í ì ì i i
  Quạt cho chim hót hoa cười ì ì
  Quạt cho mát rượi lòng người trần thế gian ì í ì ì i i

  Khung cửi bằng vàng đền thờ Cô…khung cửi bằng vàng
  Thoi ngà nạm bạc lúc thửa nhàn Cô thêu hoa
  Cô thêu thổ tặc ác tà ì í ì ì
  Thêu non thêu nước thêu hoa thêu người ì í ì ì i i
  Đốn củi trên đồi thêu chú tiều phu…đốn củi trên đồi
  Thêu dòng nước mát cá bơi giữa dòng
  Cô thêu tấm vóc đại hồng
  Để trước công đồng cống nạp vua cha

  Tay Tiên tỉa lá vin cành hoa thơm, quả ngọt để dành
  Đời sau chân Cô…Chân Cô đã bước tới đâu í i ì
  Chân Cô đã bước tới đâu mở đường, nhân nghĩa bắc cầu
  Vinh hoa non kinh…Non kinh vai quảy lãng hoa í i ì

  Non kinh vai quảy lãng hoa khí bảo
  Ba dội khi ra, Ninh Bình bóng hồng
  Bóng hồng đủng đỉnh non xanh…í i ì

  Ai người…một dạ tâm thành
  Cô thương cho lộc ban danh ban danh cho tài
  Ban danh ban danh cho tài
  Cô cho họa khứ phúc lai í ì í i
  Buôn may bán đắt i ì ì i
  Cuộc đời cuộc đời hiển vinh, cuộc đời cuộc đời hiển vinh
  Cô cho khang thịnh gia đình í ì í a

  Cô cho đổi số nhân sinh
  Tuy rằng chữ thập cô cải hình…cải hình ra chữ thiên
  Cải hình cải hình ra chữ thiên
  Phúc Cô cho vô lượng vô biên í ì í i
  Tai qua nạn khỏi, bình yên cửa nhà
  Nhưng giận ai cô quyết không ra í ì ì í i a í a a à í a

  Nhưng giận ai… Cô sẽ ra tay
  Cô làm cho…đau đớn
  Hẹn ngày hẹn ngày mang vong, hẹn ngày hẹn ngày mang vong
  Cô cho bệnh ốp vào trong í ì í i
  Cơm ăn chẳng được, phiền lòng đầy vơi
  Khi lạnh lúc toát mồ hôi
  Lúc toát mồ hôi khi lạnh lúc toát mồ hôi
  Đập đầu lạy đất vái Trời mà kêu tìm Cô cầu đảo bái kiều
  Cầu đảo bái kiều tìm Cô cầu đảo bái kiều
  Cô về phán bảo những lời nhỏ to, Cô thương chỉ bảo dặn dò
  Giải chứng cứu bệnh Cô cho lại lành
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
 12. acoi9a

  acoi9a New Member

  VĂN CÔ BÉ THƯỢNG NGÀN

  Xuân Hinh

  Làm chúa rừng xanh nối đời
  Cô làm chúa rừng xanh
  Ba mươi sáu động quyền hành trong tay

  Riêng một thú trên ngàn thiếu lĩnh
  Đỉnh non bồng một cánh sơn trang
  Cô bé xinh thay một thú trên ngàn

  Cô bé xinh thay... một thú trên ngàn
  Bầu trời cảnh Phật í i i ì ì i phong quang bốn mùa
  Trên ban ngát trăm hoa đua nở
  Dưới cảnh rừng cầm thú lả lơi
  Chim bay phấp phới mọi nơi í ì í a í i ì í a.

  Có đàn chim bay.... phấp phới mọi nơi
  Cá theo ngược nước í i i ì ì i lượn bơi vẫy vùng
  Trên ngàn tùng gió rụng lác đác đỉnh sườn non
  đá chất cheo leo con sông Thương nước chảy trong veo í ì í a í i ì í a

  Con sông thương..... nước chảy trong veo
  Kẻ xuôi người ngược í i i ì ì i
  Hò reo vang lừng
  Núi đã xếp mấy tầng cao thấp
  Ngàn cỏ hoa thắp sắc màu xanh
  Càng nhìn đồi núi càng xinh

  Muôn sao sa tung cánh bay lượn lưng trời
  Kìa là trời mây trôi hoa thắm tươi
  Long long lánh đuốc huê đang thắm tỏ núi đồi
  Hò là hò ca vang
  Hò là hò ca vang
  Trước công đồng hội nghị nghiêm trang
  Người là người hân hoan chúc chư vạn thánh thọ vô cương
  Tay Cô đang múa lượn vàng khúc nhạc sinh hoàn
  Tay Cô đang múa lượn vàng khúc nhạc sinh hoàn
  Tay Cô đang múa lượn vàng khúc nhạc sinh hoàn

  Trên non cao đường quanh co uốn quanh sườn đồi
  Chim kêu vượn hót nghe khúc nhạc rừng vang, nghe khúc nhạc rừng vang
  Cô đi lên ngàn Cô đi xuống suối hú vang vang dậy núi rừng
  hú vang vang dậy núi rừng
  Ơi rừng ơi - ơi núi ơi. Rừng ơi núi ơi
  Trăm bông hoa đua nở đầy ngàn tay hái
  Gùi trên vai nặng trái chín thơm
  Rung rinh rung rinh quẩy lẵng đầu non
  Rung rinh rung rinh quẩy lẵng đầu non

  Ai hoa huệ hoa lan hoa thược dược ớ
  Hoa hải đường nở trước mùa xuân
  Quỳnh hoa thơm ngát xa gần
  Phù dung yểu điệu thanh tân nõn nà í i a á à à a

  Hoa cẩm chướng trà my đua nở
  Cúc trắng vàng rực rỡ khoe tươi
  Hoa thuỷ tiên sắc nước hương trời
  Bạch liên phong nhuỵ cho đời say thêm í i a á à à a

  Hái trăm hoa dâng về mà Tiên Mẫu
  Cứu cho người trần đầu thiện tai
  Phong sương tạo hoá an bài
  Ơn Cô lượng bể lòng trời bao la í i a á à à a

  Đền thờ Cô ở tận nẻo xa
  Có cây bên suối có nhà sàn nương
  Quanh co độ mấy thôi đường
  Men rừng men suối men nương men đồi...

  Cô đi cỏ đón hoa chào
  Cô về bách điểu sớm chiều ca vang.....
  Thương người cố quốc tha hương
  Thương ai đứng ngã ba đường bơ vơ
  Thương ai chín đợi mười chờ
  xẩy chân một bước sa cơ một đời...

  Thành tâm đến trước điện đài
  Hương hoa lễ vật hãy tạ người đừng quên
  Muốn quên Cô cũng cho quên
  Của Cô lấy một Cô sẽ bắt đền thành ba

  Đừng nên khẩu phật tâm xà
  Đảo điên tráo trở Cô cho hoa lìa cành
  Thảo ngay ăn ở cho lành chứ gieo tai Cô giáng hoạ
  Cảnh bình chẳng có lâu
  Nên người đi trước nhắc người đi sau
  Đừng gây chia rẽ mà để thêm sầu lòng Cô
  Cô giận phường gian dối quanh co
  Nói lời báng bổ Cô hành cho thẫn thờ
  Làm cho ngơ ngẩn ngẩn ngơ
  Làm cho tan nát xác xơ lụi tàn

  Biết lỗi lầm mà đến kêu van
  Khấu đầu tạ lễ Cô Bé Ngàn cứu cho

  Cô cứu cho tai qua nạn khỏi
  Cô cứu người qua khỏi trầm luân
  Cô cho nước Tiên tẩy sạch bụi trần
  Thanh cao rồi lại mười phần Cô cho thanh cao

  Các bạn Tiên... các bạn Tiên đủng đỉnh ra về
  Nón chiên hải sảo nón huê ngạt ngào
  Sớm sông lao tối Cô vào tuần hạc
  Bạn Tiên ngồi đàn hát líu lo
  Rượu tăm hiến đủ ba vò....

  Rượu tăm a
  Rượu tăm hiến đủ ba vò
  Cơm lam thịt thính khế chua măng vầu
  Thoi độc mộc đua nhau bẻ lái
  Cô vượt muôn trùng Cô tới các con
  Ầm ầm nước chảy đá mòn....

  Bóng Tiên nàng đủng đỉnh sườn non
  Bóng Cô Bé Ngàn lượn lờ bên suối
  Suối biết không a
  Gió thổi rì rào
  Hoa mộng hoa đào hoa huệ mà hoa lan hoa ban mà đua nở

  Cần na ní nọ cần nọ mà na ni mì chắc mà chi mì rằng mà mì cố ớ ơ ơ ờ
  Công xoè cánh bên ghềnh múa quạt
  Phượng gẩy đàn ca hát đêm thâu
  Cô Bé dậy voi kéo gỗ bắc cầu
  Xây đền Mẫu ngự dựng lầu Cô Bé Chơi
  Xe loan thánh giá hồi cung....


  VĂN CÔ ĐÔI CAM ĐƯỜNG

  Xuân Hinh

  Thắp một tuần hương lòng thành
  Con thắp một tuần hương
  Dâng văn sự tích Cam Đường Tiên Cô

  Quê nhà đất xưa đình bảng dòng nối dòng buôn bán vải tơ
  Quản gì sớm nắng chiều mưa í i ì i

  Quản gì…sớm nắng chiều mưa
  Rung rinh đòn gánh quảy đi cho đời
  Nào tơ lụa vải sồi lĩnh tía
  Đủ mặt hàng chẳng thiếu thức chi chiều chiều quảy gánh ra đi i ì ì i

  Ơ mấy cứ chiều chiều…quảy gánh ra đi
  Xinh xinh gót ngọc quảy đi miệt mài
  Cô đi tới đâu hoa cười chim hót
  Khắp bản làng nhẹ gót tênh tênh chứ suối khe đồi núi gập ghềnh í i ì a

  Suối khe…đồi núi gập ghềnh
  Vải tơ đem đến ấm tình ngược xuôi
  Ơ mấy dân đâu đấy nhớ người Tiên nữ
  Dáng thanh thanh mắt tựa sao sa
  Thơm thơm tóc phượng già già í i ì i

  Ấy mùi thơm thơm, tóc phượng già già
  Hây hây má phấn da ngà lưng ong
  Lúm đồng tiền giá trong ngọc tuyết
  Cô nở nụ cười vẻ nguyệt in hoa
  Chiếc khăn vuông đen thẫm đậm đà
  Ơ mấy kìa đòn cong thui đẫy dịu dàng
  Ngược xuôi thuận nẻo Cam Đường chợ xa
  Từng thôn bản từng nhà Cô tới
  Lụa tơ vàng rồi cũi hoa chơi í i a í à à a
  Ơ mấy kìa đôi vai nặng gánh càn khôn
  Chàm xanh lĩnh tía nâu non vải rồng
  Đường xa lắc mà lòng không ngại
  Giúp dân lành có vải ấm thân
  Niềm vui đồn đại xa gần í i a í à à a

  Kìa chân Cô bước chải chuốt í a quay ngang
  Chân Cô bước í a rộn ràng
  Tai đeo xuyến vàng lưng đeo xạ kích
  Ống vôi trầu đỏ quạch í a thơm cay
  Yếm đào dải lụa í a tung bay
  Kìa Cô Đôi thắt phơ phất mối lưng bao đượm thắm hoa đào
  Công dung phu lí tình công dung ngôn hạnh
  Sánh cùng ngọc đúc í a giá cao
  Do ưa nhìn Cô mới xinh làm sao
  Kìa đôi môi thắm môi thắm í a tô son xui nguyệt dỗi í a hoa hờn
  Khăn vuông phu lí tình là khăn đen thẫm
  Bâm vàng lúng liếng í a đôi vai
  Dịu dàng vảng vất áo đội vai

  Cô dừng bước bên đồi đỗ gánh
  Biết đâu người đã định mưu gian
  Cướp hung một lũ bạo tàn
  Thẳng tay cướp của rồi xông hại người í i í i ì a

  Âu cũng bởi số trời đã định
  Nợ trần hoàn nặng gánh gian lao
  Tinh anh trở lại thiên tào
  Cam bề hạnh tử, quyết liệu hải không

  Ngàn hoa cỏ tần ngần rủ lá
  Cảm thương người một dạ kiên trinh
  Cam Đường dựng miếu anh linh
  Sở cầu như nguyện, thỏa tình thế gian
  Thánh giá hồi cung


  VĂN CẬU BÉ HOÀNG

  Xuân Hinh

  Cậu Bé
  Bắc đẩu tinh quân theo lời
  Bắc đẩu tinh quân
  Truyền ban Hoàng tử xuống trần đầu thai
  Dọc
  Tỏa sáng điềm lành năm ấy
  Tỏa sáng điềm lành
  Nhuận ba ngày bẩy phúc tinh í i ì ra đời
  Anh hùng có một không hai
  Côn quyền , kiếm kích gồm tài, hì kinh luân í ì i

  Ngự chỉ sắc phong vua ban
  Ngự chỉ sắc phong í i
  Cậu đi chấm lính nhận đồng hì gần xa
  Thương người hiếu kính mẹ cha
  Thương người vì nước vì nhà,hì vì dân í ì i

  Mộ đạo ân cần thương người
  Mộ đạo ân cần ỉ i
  Thương người có đức có nhân í i ì có tài ỉ ì i

  Lừa lọc đơn sai giận phường
  Lừa lọc đơn sai í i
  Niệm mô phật bụng ai í ì i tâm xà
  Chân tâm niệm chữ di đà
  Tiếng chuông cảnh tỉnh gần xa í i ì sớm chiều ỉ ì i
  Khai Quang
  Nhất bái, Cậu bái thượng thiên
  Nhị bái, Cậu bái thượng ngàn
  Tam bái Cậu bái Thoải Phủ
  Tứ bái Cậu bái tứ phủ công đồng
  Rồi bình thân lễ tất a
  Múa Cung Kiếm
  Đủng đỉnh tiêu dao, ngựa hồng
  Đủng đỉnh tiêu dao
  Khi chơi Yên Tử
  Lúc vào quỳnh lâm
  Đường đường dáng vẻ đai cân
  Cung tên yên ngựa
  Đem quân lên ngàn
  Ba quân nghe lệnh truyền ban

  Nghe lệnh truyền ban
  Ba quân nghe lệnh truyền ban
  Bốn phương tám hướng
  Quanh ngàn bủa vây
  Cung vàng cầm chắc trong tay
  Tên thần lắp sẵn buông rơi kịp thời
  Tên bay rẽ đất rợp trời
  Chuốc rượu
  Vỉa
  Trước đền Cậu ngự thong dong
  Tay Tiên chuốc chén , rượu nồng, thiết tha
  Nào là lưu thủy đào hoa Các cô chuốc rượu nay đà tới nơi
  Tay cô đôi nàng Tiên
  Nâng chén quỳnh là quỳnh lên rót
  Nâng tiễn lên ngai vàng
  Xin mời Cậu Hoàng nâng chén
  Nhất tuần sơ đã rót chén Hoàng hoa dâng mời
  Mừng vui mùa xuân non nước
  Đây chén sơ dâng mời
  Xin mời Cậu Hoàng say sưa

  Chén lưu ly chân cô quỳ mà tay cô rót
  Dâng tiễn lên ngai vàng
  Xin mời Cậu Hoàng nâng chén
  Chén tuần đôi đã rót chén Hoàng hoa dâng mời
  Mừng vui mùa xuân non nước
  Đây chén đôi dâng mời
  Xin rước mời Cậu Hoàng say sưa

  Chén tương tri chân cô quỳ mà tay cô rót
  Dâng tiễn lên ngai vàng
  Xin mời Cậu Hoàng nâng chén
  Chén tuần tam đã rót
  Chén tuần tam đã rót chén Hoàng hoa dâng mời
  Mừng vui mùa xuân non nước
  Đây chén tam dâng mời
  Xin mời Cậu Hoàng say sưa

  Vỉa
  Rượu tam tuần,Cậu hiến xong rồi
  Đàn cầm dưới nguyệt, Cậu ngồi Cậu so dây

  Tiếng tơ tiếng trúc vơi đầy
  Khiến bao đệ tử lòng ngây ngất lòng
  Dịu êm khoan nhặt bổng trầm í i ì i

  Dịu êm í i ì khoan nhặt bổng trầm
  Nghe như gió giục mây vần mưa xa
  Đục như nước lũ Hồng Hà
  Trong như nước suối thác đà trắng phau
  Gần như canh bạc đêm thâu í i ì i

  Gần như canh bạc đêm thâu
  Xa như tráng sĩ , vó câu dặm ngàn
  Xui hoa nở, giục hoa tàn
  Đông Hồ
  Đêm xuân đốt đỉnh nhang trầm
  Khói bay , kìa khói bay nghi ngút
  Tiết sang xuân dồi dào

  ( Dàn thời đào)2 là cứ đêm xuân
  Trăng thanh gió mát
  Cậu bé Hoàng ngỏ cửa ra chơi vườn í ì đào í i ì i

  Nửa vầng
  Tang tính tình trăng khuyết i , a à ới à
  Lóng lánh 3 sao giữa trời là lên , tình có ai lên
  Ai lên cung trăng, kìa ai lên cung nguyệt
  Cho Cậu bé Hoàng nhắn hỏi khách ông trăng già í i ì i

  Cô 3 tang tính tình cô 4, a à ới a
  Cô 5, cô 6, cô 7, cô 8, cô 9, cô 10
  Cô nào hồng nhan
  Là thơm cánh bông huê thơm
  Bông hoa tươi tốt, bông hoa tốt đẹp
  Tiễn dâng Cậu Hoàng í i ì i

  Tre non mà chưa đủ lá a á ới à
  Hỏi đan sàng làm sao
  Là đi tình có ai đi
  Ai đi lễ Mẫu, ai đi trẩy hội trên phủ Tây hồ í i ì i

  A … xuất tinh binh dương uy thần vũ
  Tướng theo hầu giáp trụ chi ân
  Sắp đặt sẵn sàng kiệu hoa
  Sắp đặt sẵn sàng
  Rước Cậu Hoàng bé lên đàng du xuân ì í ì ì i i

  Thẳng ngọn cờ đào hú ba quân
  Thẳng ngọn cờ đào
  Trống dong cờ mở
  Quân reo bốn bề i í ì ì i i
  Xe loan thánh giá hồi cung
   
 13. heineken

  heineken New Member

  cảm ơn bạn acoi9a nhé. mình rất thích nghe văn hầu
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/5/12
 14. anhdung

  anhdung New Member

  Cảm ơn bạn acoi9a nhiều nhiều
   
 15. chanhbear

  chanhbear New Member

  cho em hỏi là những bài hát văn này có nguồn gốc từ đâu đc không ạ??
  Tại e đang làm để tài nên muốn trích dẫn ^^
   

Chia sẻ trang này