Thông tin chùa tại đồng nai

Thảo luận trong 'Miền Nam' bắt đầu bởi huongnghialinhtu, 12/5/12.

Lượt xem: 1,065

 1. huongnghialinhtu

  huongnghialinhtu hoạt động

  Chùa Bạch Liên
  Ấp 8, Xã An Phước
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai

  Chùa Bửu Ðức
  Tỳ Kheo Thích Giác Chánh
  C-61A P. Bửu Long
  TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Chùa Bửu Phong
  Xã Tân Bửu
  TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Tịnh Xá Bửu Sơn
  Xã Ngọc Ðịnh
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Chơn Như Tịnh Thất
  Xã Phú Ngọc
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Chùa Phúc Thọ
  542/A2, Xã Hiệp Hòa
  TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Chùa Cồ Ðàm
  Tỳ Kheo Thích Chơn Thiện
  227A Ấp 8, Xã An Phước
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 856 857/ 608 823

  Chùa Ðại Giác
  Xã Hiệp Hòa
  TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Tịnh Xá Giác Minh
  Phường Tân Vạn
  TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Chùa Hiện Quang
  Ấp Miễu, Xã Phước Tân
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai

  Tịnh Thất Hồng Liên
  Ấp 8, Xã An Phước
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai

  Chùa Liên Hoa
  Xã suối Nho
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Thiền Viện Liễu Ðức
  Xã Phước Thái
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai

  Thiền Viện Linh Chiếu
  Xã Phước Thái
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 841 070

  Chùa Linh Phú
  Tỳ Kheo Thích Pháp Căn
  Km 139, Quốc Lộ 20, Phú Sơn
  Huyện Tân Phú, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 858 101

  Chùa Linh Quang
  Xã Túc Trưng
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Chùa Linh Quang
  Xã Phú Hòa
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Chùa Long An
  Xuân Thạnh, H. Long Khánh
  T. Ðồng Nai

  Chùa Long Hoa
  Xã Ngọc Ðịnh
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Chùa Long Khánh
  Xuân Trung, H. Long Khánh
  T. Ðồng Nai

  Chùa Long Thiền
  K2/3B Tân Bình, P. Bửu Hòa
  TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Chùa Nam Sơn
  Xã Phú Túc
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Chùa Ngọc Ðạt
  Tỳ Kheo Trí Ðức
  Ấp Ðông, Xã Phước Tân
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 831 630

  Chùa Pháp Hoa
  Xã La Ngà
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Chùa Pháp Quang
  Xã Phú Ngọc
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Chùa Phật Tích Tòng Lâm
  Ấp 8, Xã An Phước
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai

  Chùa Phước Ðiền
  Xã Phú Ðiền
  H. Tân Phú, T. Ðồng Nai

  Chùa Phước Hộ
  Tỳ Kheo Thích Minh Huệ
  Ấp Tân Cảng, Xã Phước Tân
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai

  Tịnh Xá Phước Huệ
  Tỳ Kheo Thích Pháp Huyền
  Km 90, Ấp Cây Xăng, Phú Túc
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 639 598/ 854 598

  Chùa Phước Huệ
  Tỳ Kheo Thích Tầm Hỷ
  311/9 QL 51, Khu Cầu Xeo
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 845 502

  Thiền Viện Phước Sơn
  Tỳ Kheo Thích Bửu Chánh
  Ðồi Lá Giang, HT 1, Ấp Tân Cảng
  Xã phước Tân, H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 967 234/ 940 683/ 629 860

  Quan Âm Tu Viện
  P. Bửu Hòa
  TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Chùa Quang Minh
  Tỳ Kheo Thích Chánh Tâm
  Ấp 1, Xã Long An
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 845 872

  Chùa Quang Nghiêm
  Tỳ Kheo Thích Tuệ Quyền
  Ấp Ðông, Phước Tân
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 823 713/ 880 456

  Chùa Tam Phước
  Tỳ Kheo Thích Chánh Ðịnh
  247 K II, Ấp Long Khánh 1
  Xã Tam Phước, H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 511 590/ 856 854

  Tịnh Xá Tịnh Quang
  Ấp Hiệp Thuận
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Tu Viện Toàn Giác
  Xã Giang Ðiền, Huyện Thống Nhất
  T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 864 488

  Chùa Từ Thiện
  Tỳ Kheo Thích Pháp Tăng
  Km 90, Ấp Ðồn Ðiền 1
  X. Túc Trưng, H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 854 899

  Chùa Từ Tôn
  3 Ðại Lộ Ðồng Khởi, Tam Hiệp
  TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Chùa Thái Hòa
  Tỳ Kheo Thích Pháp Tấn
  Km 112, Ấp Hiệp Nhất
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 852 810

  Chùa Thanh Lương
  Chợ Ðồn, TP. Biên Hòa, T. Ðồng Nai

  Chùa Thiện Chơn
  Ni Sư Thích Nữ Như Liên
  Tổ 3, Ấp Hiệp Nhất
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 851 866

  Chùa Thiền Quang 1
  Tỳ Kheo Thích Thiện Pháp
  Ấp 8, Xã Bình Sơn
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 845 027

  Chùa Thiền Quang 2
  Tỳ Kheo Thích Chí Tâm
  502-BCC Ấp 3, Xã An Phước
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 845 366

  Chùa Thiền Tịnh
  Xã Phú Ngọc
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Thiền Viện Thường Chiếu
  Xã Phước Thái
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 841 071

  Chùa Trúc Lâm
  Xã Phú Cường
  H. Ðịnh Quán, T. Ðồng Nai

  Thiền Viện Viên Chiếu
  Xã Phước Bình
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
  ÐT: (61) 841 699

  Chùa Y Sơn
  Tỳ Kheo Thích Phước Quang
  Ấp Tân Cang, Xã Phước Tân
  H. Long Thành, T. Ðồng Nai
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này