Thông tin các chùa tại thừa thiên huế

Thảo luận trong 'Miền Trung' bắt đầu bởi huongnghialinhtu, 12/5/12.

Lượt xem: 860

 1. huongnghialinhtu

  huongnghialinhtu hoạt động

  Chùa An Bằng
  T. An Bằng, Xã Vinh An
  H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 860 880

  Chùa Ba La Mật
  Ðường Thuận An, Phú Thượng
  H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Bảo Quốc
  TT. Thích Ðức Hạnh
  Ðường Bảo Quốc, Phường Ðức
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Bảo Vân
  Ðường Duy Tân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Diệu Ðế
  100 Bạch Ðằng, P. Phú Cát
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Diệu Ðức
  Ni Sư Thích Nữ Diệu Trì
  92/6/4 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 826 412

  Chùa Diệu Nghiêm
  Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Diệu Viên
  Ni Sư Thích Nữ Diệu Ðàm
  Xã Thủy Dương, H. Hương Thủy
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 864 302

  Chùa Ðốc Sơ
  Sư Cô Thích Nữ Minh Nguyện
  Xã Hương Sở, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 529 342

  Chùa Ðồng Thiên
  Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Giác Lương
  Làng Hiền Lương
  H. Phong Ðiền, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Hà Trung
  Làng Hà Trung, Xã Vinh Hà
  H. Phú Vang, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Hải Ðức
  TT. Thích Trí Hải
  Ðường Phan Bội Châu, P. Trường An
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 821 413

  Chùa Hiếu Quang
  TT. Thích Quang Nhuận
  Ðường Ðiện Biên Phủ, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 820 489

  Chùa Hóa Quang
  Ngõ Cát, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Hoàng Liên
  Ni Sư Thích Nữ Minh Tuệ
  Ấp Phú Thượng, X. Phú Vang
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 836 274

  Chùa Hồng Ân
  Ni Sư Thích Nữ Bảo Nghiêm
  Thôn Thượng Một, Xã Thủy Xuân
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 532 836

  Chùa Hồng Ðức
  Ven. Thích Giác Quả
  Xã Thủy Xuân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  Email: Thichgiacqua@yahoo.com

  Chùa Huyền Không
  Tỳ Kheo Thích Pháp Tông
  Thôn Nhâm Biểu, Hương Hộ, Hương Trà
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 829 266

  Chùa Kiều Ðàm
  Ni Sư Thích Nữ Bảo Châu
  Thích Nữ Huệ An
  Thích Nữ Huệ Nhẫn
  92/4 Ðiện Biên Phủ
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 524 897
  Email: anlanhqh@dng.vnn.vn

  Chùa Kim Tiền
  TT. Thích Giác Ðạo
  92/10 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 526 061

  Chùa Linh Quang
  TT. Thích Tánh Tịnh
  P. Trường An, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 536 200

  Chùa Linh Sơn Ðông Thuyền
  Xã Thủy Xuân, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Lòng Mẹ
  Kim Long, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Pháp Hoa
  Ni Sư Thích Nữ Minh Ðài
  Ấp Phú Thượng, X. Phú Vang
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 869 638

  Chùa Phổ Quang
  Ðường Phan Bội Châu
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Phước Hậu
  Ðường 68, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Phước Thành
  TT. Thích Trí Thăng
  76 Phan Chu Trinh
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 821 122

  Chùa Quốc Ân
  Phường Trường An,
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Quy Lai
  Xã Phú Thành, H. Phú Vang
  T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Tăng Quang
  Tỳ Kheo Thích Ðịnh Lực
  1/1 Nguyễn Chí Thanh, P. Phú Hiệp
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 531 091

  Chùa Tây Thiên Di Ðà
  Thôn Dương Xuân Thượng I, Xã Thủy Xuân
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Từ Ân
  P. Kim Long
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Từ Ðàm
  Tỳ Kheo Thích Hải Ấn
  P. Trường An, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 822 180

  Chùa Từ Hiếu
  TT. Thích Chí Mẫn
  Thôn Thượng II, X. Thủy Xuân
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 826 989

  Chùa Từ Hoa
  TT. Thích Thanh Liêm
  Xã Thủy An, Ngự Bình
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Từ Lâm
  TT. Thích Huệ Phước
  Xã Thủy Xuân
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 525 398

  Chùa Từ Quang
  Ðường Ðiện Biên Phủ
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Từ Vân
  Ðường Phan Bội Châu
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Tường Vân
  TT. Thích Chơn Tế
  Thôn Dương Xuân Hạ II, Xã Thủy Xuân
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 524 364

  Chùa Thánh Duyên
  Xã Vinh Hiền
  H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Thiên Hưng
  Thôn Dương Xuân Hạ II, Xã Thủy Xuân
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Thiền Lâm
  Thôn Dương Xuân Thượng II, Xã Thủy Xuân
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 836 081

  Chùa Thiên Minh
  TT. Thích Khế Chơn
  Ðường Ðiện Biên Phủ
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 211 386

  Chùa Thiên Mụ
  Ðồi Hà Khê, Xã Hương Long
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Thuyền Tôn
  TT. Thích Trường Minh
  Thôn Ngũ Tây, Xã Thủy Am
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 836 200

  Chùa Tra Am
  Thôn Tứ Tây, Xã Thùy An
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Triệu Sơn
  Ðường 68, TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Trúc Lâm
  TT. Thích Lưu Hoa
  Thôn Thượng I, Xã Thủy Xuân
  ÐT: (54) 836 442

  Chùa Vạn Phước
  60/14 Ðiện Biên Phủ, P. Trường An
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế

  Chùa Viên Thông
  Ven. Thích Quang Tự
  Thôn Tứ Tây, Xã An Thủy An
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
  ÐT: (54) 832 671

  Chùa Vương Nhơn
  Ðường 68
  TP. Huế, T. Thừa Thiên Huế
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này