Thỉnh giáo tố uyên

Thảo luận trong 'Thế giới tâm linh' bắt đầu bởi packnguyen, 13/1/15.

Lượt xem: 6,415

 1. Kim Sắc

  Kim Sắc New Member

  Lâm_Lâm:
  - Thưở xưa, khi Thế Tôn còn tại thế, có đệ tử tín ngưỡng Tam Bảo như sau:
  + Tỳ Kheo, tỳ kheo ny: nghĩa là những người xuất gia theo hạnh Sa Môn, sống dưới Pháp và Luật do Thế Tôn giác ngộ và tuyên thuyết.
  + Cư sĩ nam, nữ.
  + Cận sự nam, cận sự nữ.
  + Thiện nam tử, thiện nữ nhân
  Như vậy, mặc dù có sự xuất hiện của đấng Như Lai, bậc tối thắng không ai hơn nhưng hội chúng không phải chỉ có mỗi tỳ kheo hay tỳ kheo ny, vẫn có cư sĩ [ những người xin quy y và trọn đời kính ngưỡng, thực hành pháp tại gia ]; vẫn có cận sự nam, cận sự nữ và cuối cùng vẫn có Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Về mức độ được học, được thực hành, niềm tín tâm giảm dần từ trên xuống. Như vậy bạn thấy đó, tùy thuộc vào mối duyên khởi [ nhân duyên, sự tập khởi của nó ] mà hội chúng có các thành phần như vậy. Còn nói về thấu nhân duyên, không ai hơn được bậc Như Lai nhưng vấn đề được đặt ra ở đây, tại sao không phải hội chúng không phải là thuần nhất tỳ kheo, nghĩa là mức tốt nhất? Có phải lúc nào, cái tốt nhất thì tất cả đều đạt được? Sự thật là không phải. Chẳng nói đến vấn đề học pháp, nói đến các học sinh học các môn học trên lớp, khi phần lớn mọi người đều đồng tình mà còn chẳng có việc tất cả các học sinh đều giỏi như nhau hay đều là học sinh giỏi, còn nói gì đến việc học pháp mà Thế Tôn đã giác ngộ.

  Thêm một điểm nữa, các cư sĩ tại gia có thể đắc quả a na hàm = quả Bất Lai, sau khi thân hoại mạng chung sẽ hóa sanh lên một cõi trời, tiếp tục tu hành để đắc quả a la hán, nhập Niết Bàn. Không nhất thiết, người ấy đắc quả a la hán khi ấy cho đến khi mạng chung ở cõi trời ấy mới nhập Niết Bàn. Thưở xưa, có vị trưởng lão đã đắc quả a la hán, không có thiết tha gì với cuộc sống hiện tại, tìm đến con dao và mạng chung, nhập Niết Bàn.
  Như vậy, cư sĩ tại gia hiện đang phù hợp với bạn và nếu như vậy, Phật và Thánh song tu là được, không sai về bên nào cả, cả bên Thánh lẫn bên Phật. Một người cư sĩ tại gia thực hành pháp, thọ trì giới luật có giới hạn, có chọn lọc theo điều kiện của mình.
  - Thêm một điểm nữa, có sự khác nhau giữa bên Thánh Tứ Phủ và Phật Đạo: bên thánh Tứ Phủ thì bắt buộc còn bên Phật Đạo thì không, trên tình thần tự giác. Mà đã là tự giác thì có thể nào ở đây lại bắt bạn phải theo hay bên đó sẽ bị thiệt hại, sẽ không vui, sẽ ... khi bạn không theo??? Nhưng cần hiểu, sự tự giác nghĩa là đến với trí, đến để mà giác hiểu, chớ không phải vì danh sắc: vì tôi đã quan tâm đến bạn, tôi dạy bạn cho nên thật hữu lý khi bạn đến với tôi. Nếu bạn cởi trói được chấp thủ này, bạn sẽ thấy được giải thoát. Nghĩa là tôi đến để mà cho tôi - nếu được cho tôi và cả cho nhiều người liên quan đến tôi, không phải tôi đến để có lợi ích cho người. Do không phải có lợi ích cho người, thật thoải mái cho tôi, tôi tùy thuận làm cho thật đúng pháp [ cho hợp lí ], không phải tôi phải giống như bạn. Công việc và học hành bên Tứ Phủ là môn học chính, nhất quyết phải học và làm cho tốt; còn bên Phật Giáo là môn học tự chọn, không nhất thiết phải là giỏi nhất, đúng hình thức [ ở đây là một tỳ kheo]. Ví dụ: học toán là môn chính thức và mục tiêu của tôi phải là giáo viên dạy toán, cần giỏi; học đánh cờ là môn tự chọn - nhưng không phải nhất thiết tôi phải là một kiện tướng. Nếu tôi vừa là giáo viên dạy toán mà lại vừa là một kiện tướng thì sẽ rất tốt nhưng cũng không có gì phải lăn tăn khi tôi là giáo viên dạy toán và chỉ biết chơi cờ. Và thế này sẽ phải nghĩ ngợi, tôi là giáo viên dạy toán tồi nhưng lại đánh cờ giỏi.

  - Về lợi ích:
  + Nếu học môn chính, tốt môn ấy thôi, học môn tự chọn tốt môn ấy thôi, lợi ích là x
  + Nếu học môn chính biết áp dụng những gì bên môn chính cho môn tự chọn, lợi ích là 2x
  + Nếu học môn tự chọn biết áp dụng những gì bên môn tự chọn cho môn chính, lợi ích là y
  + Cuối cùng, nếu học môn chính biết áp dụng những gì bên môn chính cho môn tự chọn và tương tự, môn tự chọn cho môn chính, lợi ích đạt được là tốt nhất.

  - Còn về cảm thấy có gánh nặng, âu cũng lẽ thường và là tốt, vì làm việc có tâm. Nhưng nếu chỉ là lo lắng sẽ không làm tốt vì gắng nặng thì đó là một cản trở, còn nếu nghĩ rằng: tôi sẽ luôn luôn cải thiện việc làm của mình cho thật tốt hơn, thì ấy là một động lực.

  -Còn về đoán trước tương lai nhưng sợ nhân quả. Bạn hãy cứ làm đúng với những gì được dạy bên Tứ Phủ, đúng pháp ấy. Hãy biết, các vị ấy ở trên cao nhìn xuống toàn bộ quần chúng phía dưới nên nhãn quan sẽ rộng hơn là bạn. Kế đến, các sự việc được thông qua các vị ấy mỗi ngày rất là nhiều và việc làm đúng với nhân quả này, diễn ra đã rất nhiều năm => mức độ chính xác, hợp lý thông qua các vị ấy là cao, tin tưởng được. Cuối cùng, chúa bà đã cứu khổ cứu bạn cũng đã hơn 1000 năm, xét về bề dày kinh nghiệm, xét về trí tuệ,..., đều ưu thắng, tin tưởng được. Như vậy, hảy học hỏi để mình giỏi hơn, có điểm nào khúc mắc còn phân vân nghi ngại thì hỏi: muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Và câu này có liên quan: có bột mới gột nên hồ.

  - Cần hiểu, các Sắc, tưởng, thọ, hành, thức là vô thường; cho nên nếu bạn nghĩ việc này tôi làm là thường còn [ nó đúng đắn, bền vững - đến mức độ dựa vào nó là yên tâm ] như vậy là không hợp lý. Vì chấp thủ thứ vô thường là thường còn nên phiền não sanh; do phiền não sanh - các nghiệp được sanh ra. Như vậy, lậu hoặc được sanh do việc nghi ngại mình làm như thế là ảnh hưởng tới nhân quả - sợ biến thành xấu - và còn phân vân, nếu ta thấy ko tốt mà khoanh tay thì có đúng không đây? Như lý tác ý sẽ điệt được lậu hoặc, nghĩa là tác ý trên sự chân thật của sự việc. Vậy hãy tác ý [ suy tư, tư duy] như đoạn ở trên tôi viết. Khi bạn như lý tác ý, việc làm ấy là đúng pháp, với việc làm đúng pháp thì không nên nghi hoặc nữa, vì pháp là tối thượng trong các giới [ thiên giới, ma giới, loài người,...]

  - Để một sự việc thành công thì cần phải hội tụ nhiều nhân tố; ta đóng góp một số nhân tố vào sự việc ấy, cho nên việc ấy thành công hay thất bại; quả ấy được sanh ra không phải chỉ bởi ta, chỉ do ta, tất cả là tại ta. Nếu đã như thật biết về tính chất này về nhân, về quả thì sẽ diệt đi chấp thủ: kết quả này thế này nông nỗi chỉ bởi do ta thế này, thế này; tất cả là tại ta; tại sao ta lại như thế chứ... Như lý tác ý, cũng diệt đi trạo cử hối quá. Đấy là 2 triền cái: nghi cái, trạo cử hối quá; còn 3 triền cái nữa là: sân cái, si cái, hôn trầm thụy miên. Hãy nỗ lực diệt đi các chướng ngại này :D

  - Và này, Thế Tôn đã nói Vô Thỉ [ không thể tính hết ] là luân hồi này, nhưng với túc mạng minh nhớ đến nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp là vừa đủ để thoát khỏi vô minh. Nhưng nếu còn có tâm hoang vu: thế giới là hữu biên hay vô biên. Nếu thế giới vô biên thì thật không hữu lý khi ông tuyên bố pháp của ông nó là chân lý, nó còn có điểm không chắc chắn, vì nó làm sao đúng cho tất cả và nếu đã không đúng cho tất cả được [vì không biết hết các trường hợp] nên tôi không nghe pháp của ông, ông lấy gì thuyết phục tôi đây?
  Và thế tôn nói rằng: pháp như là chiếc bè để đi qua chứ không phải để nắm lấy. Phàm pháp gì có tánh sanh khởi thì sẽ bị hoại diệt.
  Và với tâm hoang vu như vậy, không đưa đến lợi ích lớn, không thuộc mục đính giải thoát khỏi khổ. Bạn hãy đọc kinh ví dụ mũi tên để hiểu điều này. Nghĩa là trước khi người bị dính tên hiểu được rõ độc dược của mũi tên thì người đó đã bị chết rồi.
   
 2. tâm thanh tịnh

  tâm thanh tịnh New Member

  bạn thật là có căn duyên-sứ mệnh-thực sự là hiếm có,,, tui nghĩ với tấm lòng tốt của bạn, có tín tâm, hạnh nguyện-tuổi đời lại còn trẻ chắc chắn sau này sẽ là bực kỳ tài. nếu bạn đã có căn duyên với Chúa thì cứ làm theo sự chỉ dẫn của Ngài đi, đường tu còn dài lắm mà-vẫn phải trải nghiệm rồi ngộ dần... tui nghĩ thực rất khó ai có thể cho bạn lời khuyên thỏa đáng-chỉ có bạn mới có thể giải đc cuốn vô tự chân kinh của chính mình bằng căn cơ và sự chỉ dẫn của bề trên...giúp người là 1 điều tốt chứ nhỉ, quan trọng là cho họ hiểu được nhân quả, hiểu được đạo lý ở đời-tin tưởng vào tâm linh để họ tự giác tu tập thì đó có lẽ là điều nên làm... tùy duyên..
   
 3. Lâm_Lâm

  Lâm_Lâm New Member

  Cảm tạ các ka ka( tỷ tỷ) đã chỉ điểm cho Lâm Lâm ạ. Lâm cũng hiểu ra một số điều và sẽ chiêm nghiệm suy ngẫm. Nay xin được cáo lỗi với chủ topic là chị Tố Uyên cũng như trả lại cho topic của chị không gian đúng chủ đề ạ. A Di Đà Phật.
   
 4. packnguyen

  packnguyen New Member

  k sao đâu bạn 1 mình k thể làm hết trong vũ trụ bao la rộng lớn này phải cần có mọi người chung tay thì thế giới này tốt được . mình rất cảm ơn các bạn đã chia sẽ những gì mà các bạn tu và đạt được , cầu mong cả thế giới vũ trụ bao la có được nhiều người như các bạn . Lâm Lâm , Đạo Phật từ bi , ta không vào địa ngục thì ai vào . Lâm Lâm thiên cơ kg thể tiết lộ nếu tiết lộ sẽ bị nạn kiếp nhưng tiết lộ thì có thể cứu chúng sanh thoát khỏi nạn kiếp đó là thực hành Bồ Tát Đạo . Nhưng chỉ có Lâm Lâm hay Tố Uyên và 1 số ít có cơ duyên ấy thôi còn những người khác kg có cơ duyên đó nên cần phải tu thật nhiều và thực hành Bồ Tát Đạo thật nhiều may ra mới có sự chỉ bảo như Lâm Lâm và Tố Uyên nên bạn đừng phiền não hãy làm những gì TÂM bạn mách bảo. Đó là lời từ tâm mình xin các sư huynh sư tỷ đừng cười chê...
   
 5. lsc

  lsc Member

  xin hỏi mọi người tu theo phật tu tại gia thì người tu có ăn chay k?
   
 6. ufa272

  ufa272 Member

  Bạn đọc câu chuyện về phật sống Tế Công sẽ rõ...
   
 7. Chuyện về Tế Công hay Tây Du Ký chỉ là những tác phẩm văn học, hư cấu. Nếu lấy đó làm bài học sẽ có những sai lầm. Hãy tỉnh giác!
   
 8. ufa272

  ufa272 Member

  Ờ cuốn tây phương du ký chắc cũng hư cấu.. Vậy mai mình xoá khỏi máy tính luôn
   
 9. Lâm_Lâm

  Lâm_Lâm New Member

  Khi Đề Bà Đạt Đa đề nghị với Thế Tôn về giới là Sa Môn phải ăn chay cả đời ..........Thế Tôn đã nói, ăn chay hay không là tuỳ hỷ mà. Giới luật đặt ra là không ăn quá ngọ thôi, ăn được hay khôgn còn tuỳ vào điều kiện của từng chúng sinh, ăn được thì là tốt, không ăn được cũng không sao, chú ý là chỉ được ăn thịt tịnh nhuc thôi. Đấy là hiểu biết nông cạn của Lâm Lâm. Vạn pháp đều chỉ nhằm mục địch chuyển tâm phàm thành tâm Thánh, không nên quá chấp và hình tướng các Pháp. Lâm nghĩ chỉ ăn chay khi nào thực sự thương sót chúng sinh mà ăn chay, chứ ăn chay chỉ vì nghĩ nó sẽ giúp mình tới Tây Phương, giúp mình sẽ nhanh chngs tăng trưởng gì đó, ăn chay để đạt được cái gì đó, tức là cái niệm chay bắt nguồn từ cái tâm tham đắm si mê cuồng tín, dục vọng đạt được điều cái bản ngã mong muốn, là cái tâm vô mình hình thành nên, vậy cái hành động chay ấy cũng vẫn là vô minh. Mà đã là vì tâm vô mình phát ra nên không thể là nhân giải thoát được. Nó khác với việc giữ Trai ăn chay xuất phát từ tâm Từ Bi.
  Suy nghĩ nông cạn vậy mong các bác đừng có chém Lâm Lâm, tẽn tò chạy ra đây. :D
   
 10. Kim Sắc

  Kim Sắc New Member

  Những gì Lâm_Lâm viết chố Đề Bà Đạt Đa là đúng. Nhưng tôi sẽ bổ sung thêm:
  - Tu tại gia, là cư sĩ có lòng tín tâm, quy ngưỡng với Phật, với Pháp, với Tăng, cho đến trọn đời, thực hành pháp và giữ giới tại gia.
  - Còn sa môn là những tu sĩ, đã xuất gia, sống không gia đình, với hạnh viễn ly, cô độc. Thọ các giới bổn của một tỳ kheo [ sa môn xuất gia dưới Pháp và Luật của Thế Tôn, gọi là tỳ kheo nếu là nam, là nữ gọi là tỳ kheo ny. Chưa đến tuổi 20, gọi là sadi]
  - Giới của cư sĩ tu tại gia khác với giới của sa môn, giới hạnh của sa môn nghiêm ngặt và nhiều hơn. Người cư sĩ tại gia, cơ bản giữ 5 giới nhưng có thể giữ thêm nhiều giới khác thuộc trung giới, đại giới tùy thuộc bản thân.
  - Với một sa môn, sống bằng đời khất thực, ngày chỉ ăn một bữa, không ăn phi thời, không ăn ban đêm, thọ thực trước ngọ. Bằng lòng - biết đủ với đồ ăn, ăn chỉ để cho tấm thân không có hư hoại để thực hành thiện pháp, không ăn vì sung sướng, vì ngon miệng, để được đẹp, để vui đùa, để no say...
  - Sa môn Thích Tử, thọ thực theo luật tam tịnh nhục, theo đó thịt được phép thọ dụng với 3 trường hợp: không nghe, không thấy, không nghi.
  - Ăn chay sẽ hỗ trợ cho việc tu hành tốt hơn.
   
 11. Thế Tôn có dạy rằng việc hoằng Pháp, độ sinh nên Tùy duyên mà độ chúng. Vậy nên tùy căn cơ của mọi người, tùy phương tiện, thời điểm mà đôi khi Thế Tôn phải dạy một cách giản lược, không rốt ráo. Và những Kinh này được gọi là Kinh bất liễu nghĩa. Vậy chúng sinh phải y chỉ kinh liễu nghĩa, nghĩa là thấu hiểu mục tiêu tối hậu của kinh, tức là Phật Tánh của chúng sinh, bằng trí huệ Bát Nhã.
  Ví dụ khi bạn còn bé, bạn sẽ được cô giáo dạy là "số bé không trừ được số lớn". Nhưng khi bạn lớn lên một chút, bạn sẽ được dạy về số Âm, khi đó bạn biết được là "số bé vấn trừ được số lớn". Lớn hơn chút nữa thị bạn sẽ được dạy thêm về số Phức... Nếu ngay từ đầu mà dạy cho bạn về số Âm, số Phức thì làm sao bạn có thể tiếp thu ngay được.
   
 12. lsc

  lsc Member

  xin hỏi.giữ 5 giới là 5 giới nào. xin nói sơ lược những điều nên và không nên để tu tại gia.thứ hai: chỗ mình có gia đình. bố đi làm xa k về, con khoảng 12 tuổi trốn nhà đi tìm , vào đà lạt bị lạc, được 1 chùa đón vào nuôi, sau đi học đạo phậy tu không về , sau đứa em đứa này vào chùa ( giờ đứa anh đã ra miền bắc) rồi không hiểu thế nào cũng đi tu nốt. vài năm sau đứa ạnh về, rồi sau cũng lấy vợ , và giờ lại trốn đi tu, bỏ mặc vợ con.ở nhà. ai biết về hiện tượng này ạ.
   
 13. linkmiu

  linkmiu New Member

  Chẳng phải hiện tượng gì đặc thù, đơn giản là chuyện riêng nhà người ta, lắm thâm cung bí sử ko biết đc, do đó ko nên tâm linh hoá, khoác lên mọi sự việc bức màn huyền bí dễ gây mê tín.
   
 14. packnguyen

  packnguyen New Member

  hahaha! ta tu tâm chứ không tu khẩu , sắc bất dị không , không bất dị sắc . thấy cũng như không thấy , ăn cũng như không ăn , ngữi cũng như không ngữi , nghe cũng như không nghe , tâm ta tịnh thân xác ta tịnh . hahaha!
   
 15. truclamthientruong

  truclamthientruong New Member

  Phật giáo có Tiểu thừa và Đại thừa

  Tiểu thừa thì không chấp về ăn uống, đã đi xin ăn thì người ta cho gì ăn nấy. Tiểu thừa Phật thuyết khi mới Thành đạo vì căn cơ chúng sinh lúc đó mới chỉ để đến mức đó

  Về sau các Kinh có đề cập đến lòng từ bi thì không được sát hại. Nếu đã không sát hại thì ai giết cho mà ăn. Nên Phật cho ăn 10 thứ thịt (thập tịnh nhục), rồi 5 thứ thịt (ngũ tịnh nhục)

  Trong Kinh Lăng già, Phật dạy Ngài Đại Huệ Bồ tát : "Ta trước kia phương tiện cho các ông ăn 5 thứ thịt hoặc 10 thứ, hôm nay tất cả đều cấm tuyệt”

  Kinh Lăng Nghiêm Phật nói với ông A nan : "những người ăn thịt dầu cho có được tâm trí khai ngộ, cũng thành quỷ Đại la sát, mãn kiếp quỷ rồi phải trầm luân trong biển khổ sinh tử. Giết hại ăn thịt lẫn nhau, thì làm sao ra khỏi sinh tử luân hồi được. A nan, ông tu Thiền định, nếu không trừ tâm sát hại mà muốn cầu được Đạo, thì cũng như người tự bịt hai lỗ tai của mình, hét tiếng thật lớn, mà muốn cho mọi người không nghe, thì không thể được
  A nan ông nên dạy người tu hành, điều thứ 2 là quyết định phải đoạn trừ lòng sát hại. Đây là lời sáng suốt trong sạch của ta cũng là lời các Đức Phật quá khứ đã chỉ dạy. Như lời ta dạy đây mới gọi là Phật nói, trái lại là Thiên Ma Ba Tuần nói"


  Trước khi nhập Niết bàn Phật thuyết Kinh Niết bàn. Kinh này Phật cấm ăn thịt, nếu ăn thịt thì không phải đệ tử của Phật
  Các bạn đọc Kinh Lăng già, Lăng nghiêm và Niết bàn nhé

  Trong Kinh Lăng nghiêm Phật còn đề cập đến chuyện chứng ngộ hoang đường, khi chết đọa đại địa ngục. Người chứng ngộ không ai bao giờ nói cả. Họ có nói thì rất là ngây ngô, ngớ ngẩn làm cho người đời khinh khi, chứ ai lại vỗ ngực ta được Bồ tát, Phật bảo cho phép này, quyền kia chứ


   
  Chỉnh sửa cuối: 25/1/15
 16. nvloi6789

  nvloi6789 New Member

  Gửi lời chào tới các bạn, và bạn Lâm Lâm. Mình thì ko biết m là căn Thành hay căn Phật, tối tối m niệm Phật nhưng xin nói thật là vẫn chưa nhất tâm được, chắc vì còn nhiều tham sân si quá. Chỉ dám trao đổi chút về việc có nên soi giúp người khác ko thì m chỉ hiểu ntn ko biết có đúng ko. Theo Kinh sách thì Đức Phật cũng soi giúp cho để Ngài Mục Kiền Niên biết mẹ m đang bị đọa ở đâu để làm lễ báo hiếu và giải thoát ...Vậy theo m thì nếu phước đức mà Ngài hay Gia tiên tiền tổ người ta đưa đến để được gặp bạn gia hộ thì m nghĩ bạn cũng tùy duyên mà tạo phúc cho người ta...Đấy là ngu ý và hiểu biết nông cạn của m, mong được chỉ giáo ạ.
   
 17. truongkhang

  truongkhang Member

  bạn uyên ơi biết mà không nói là chốn tránh chách nghiệm đấy chắc hẳn bạn đã biết là để tử phật môn mà không truyên giao không phải là đại nghịch bất đạo sau
   
 18. truongkhang

  truongkhang Member

  bạn tố uyên à theo tôi biết về dạo phậy thì dư ông có nói là phước huệ song tu chớ mình không nghe phật thánh song tu hết trong kinh luật luận và trong kinh tạng cũng không có nói theo tôi hiểu phật đã nhập thánh siêu phàm từ 2558

  ---------- Post added at 06:58 AM ---------- Previous post was at 06:52 AM ----------

  này bạn truclamthientruong kia bạn nói về đạo phật có đại thừa và tiểu thừa là bạn tu theo phật giáo nam tông đấy bằng cách ai cúng vì ăn nấy bằng cách tâm không thấy không nghe không biết mà thọ dùng

  ---------- Post added at 07:01 AM ---------- Previous post was at 06:58 AM ----------

  tham lam sân hận phá ban tâm lành nên lấy bố thí làm đầu để mà trực phá a di đà phật
   
 19. apple

  apple New Member

  :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  Xin lỗi chịu không nổi
   
 20. hành giả

  hành giả New Member

  a mi đà phật, chiến tranh tà chính, binh đao máu chảy đầu rơi bao giờ mới dứt?
   

Chia sẻ trang này