Thánh Mẫu Ca Đàn Văn

Thảo luận trong 'Thánh Mẫu chư vị văn' bắt đầu bởi THIÊNTRƯỜNG_91, 31/12/11.

Lượt xem: 2,240

 1. THIÊNTRƯỜNG_91

  THIÊNTRƯỜNG_91 New Member

  Thánh chúa an bàn,đệ tử tôi đàn:
  Phụng sự Thần Tiên Nữ
  Tiền duyên sinh ở thượng giới Tiên cung
  Vua Ngọc Hoàng, lồ lộ ngai rồng
  Quản tam giới, Linh Tiêu chính ngự
  Bát muôn tiên nữ, lá ngọc cành vàng
  Quyền tóm thu thế giới vạn bang
  Vận thần lực, linh thông biến hoá
  Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh
  Bài ban ban khắp hết thiên đình
  Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ
  Văn thần võ sĩ ngọc nữ tiên phi
  Cửa kỳ lân, phượng múa nghê quỳ
  Trên bảo điện, thiên nhan chỉ xích
  Nguy nguy đãng đãng hách hách dương dương
  Thoang thoảng đưa nhang xạ ngát hương
  Hây hẩy nức yến chi tô hợp
  Nhặt khoan thánh thót, tơ trúc đôi tuần
  Đàn ngũ âm, gảy khúc nam xuân
  Đỉnh đang điểm cung ba nhịp bảy
  Tiêu thiều lừng lẫy lễ nhạc thung dung
  Tiệc lưu ly báu ngọc lạ lùng
  Chén hổ phách quỳnh tương thứ tự
  Có Tiên Thánh Nữ cách điệu dịu dàng
  Trước ngọc lầu dâng chuốc chén vàng
  Rót rượu lỡ sảy tay vô ý
  Vua Cha Thánh Đế: Thiên nhỡn phi dao
  Động uy nghi Thiên tử long bào
  Lôi đình nổi bất phân thời khắc
  Khi doanh khi trắc thiên tạo biến hình
  Cải Thiên đình đày xuống Dương đình
  Đủ ngày lại lên chầu Thượng Đế
  Việt Nam tú khí Thiên Bản địa linh
  Trấn Sơn Nam, An Thái xã danh
  Thôn Vân Cát trâm anh lệnh tộc
  Điềm trời giáng phúc, bãi cát được vàng
  Mãn nguyệt liền sực nức mùi lan
  Đội ơn đức thụ thai Thánh Mẫu
  Tốt tươi dung mĩ vóc ngọc da ngà
  Phỉ công ơn cha mẹ sinh ra
  Nâng niu thoắt mỗi ngày mỗi khác
  Tóc mây hương thoảng da trắng lạ lung
  Điểm yên chi,má đỏ hồng hồng
  Đôi mắt phượng lóng la lóng lánh
  Tai đeo vàng cánh chân dận hài hoa
  Điệu lưng ong dáng ngọc thướt tha
  Tươi vẻ ngọc miệng cười hoa nở
  Đêm ngày dưỡng dục màn vóc phượng long
  Tựa lan can, thác bức bình phong
  Lược ngà chải, gương loan điểm đót
  Khăn hồng chau chuốt phấn ngọc điểm trang
  Gẩy đàn ca tang tính tình tang
  Đàn dạo khúc hảo cầu quân tử
  Lương duyên đôi chữ đã định thiên duyên
  Chốn màn loan lá thắm đưa tin
  Cánh phụng đã chắp cao bay bổng
  Tin xuân vừa đến đào bỗng nở hoa
  Bỗng xui lên Hồ Việt nhất gia
  Tơ hồng đã dây xe sau trước
  Duyên ưa cá nước, phận gái cưỡi rồng
  Họp nhà hương, mở hội thung dung
  Đào thi vịnh: nghi gia nghi thất
  Khúc hoà cầm sắt, hội hợp tân nương
  Chăn cù trau, đượm nức mùi hương
  Tinh thần ngọc động phòng hoa chúc
  Ngàn vàng một khắc bể ái nguồn ân
  Ngẫm duyên nay đã thắm mười phân
  Trời già mặc không già duyên nhỉ
  Tao khang chi nghĩa biển bạc non vàng
  Đàn ngũ huyền dạo khúc dậy vang
  Nhà vàng nối cành vàng lá ngọc
  Phòng loan xạ nức cửa tú xông hương
  Trừng rồng nay lại nở ra rồng
  Người quân tử theo dòng quân tử
  Sum vầy một cửa hoè quế rườm rà
  Còn mải vui yến phượng oanh ca
  Hiệu thiên đã: ngự trà nhớ đến
  Lệnh truyền chỉ khiến: phản giá hồi cung
  Các bạn tiên rong ruổi xe rồng
  Đưa Chúa đến Linh Tiêu Nguyệt điện
  Lại them cách biệt đôi ngả đôi nơi
  Trách trăng già khéo quải duyên ai
  Duyên kim cải xui lên biến cải
  Nguyệt thu kia hỡi trăng sáng đương tròn
  Hỏi gió mây rằng mất hay còn
  Cho trăng khuyết đâu còn chi để
  Bao nhiêu sự thể ngoảnh mặt làm thinh
  Tuy rằng về chầu chực thiên đình
  Lòng còn nhớ chốn quê Vân Cát
  Ruột loan vấn vít tơ truc bồi hồi
  Ở một nơi lại nhớ một nơi
  Xem chẳng khác Ngưu Lang, Chức Nữ
  Thiên tào cách trở, yến Bắc nhạn Nam
  Chẳng nhớ thời biến chút cho cam
  Nghĩ ngôn cầm lòng tây sao được
  Bèn vào tâu trước Thượng Đế thiên nhan
  Rằng duyên con còn nợ dương gian
  Cho mãn nguyện ba sinh sẽ hoá
  Ngự tình đại xá thánh đức hiếu sinh
  Bèn trở ra bái tạ thiên đình
  Giáng sinh xuống huyện Thiên một khắc
  Gió đưa hương nức thu nhạn đưa tin
  Qua mấy nơi cảnh vật lạ nhìn
  Kìa mai liễu hoà cười hớn hở
  Nhện sa trước cửa hoè dãy hai bên
  Thác trấn song con tiện bỏ then
  Tay mở bức bình phong ren rén
  Chúa vừa bước đến chốn cũ sảnh đường
  Ẵm con thơ chạnh nỗi nhớ thương
  Thấy cảnh cũ lại càng cảm thống
  Chạnh lòng dễ động than thở tiêu hao
  Nỗi xót xa giọt lệ tuôn trào
  Trông ra thấy lang quân vừa đến
  Lòng mừng dễ khiến, nào nỗi ái ân
  Nhất thời vạn hữu, nhất thời tân
  Duyên nay đã thắm duyên hơn trước
  Phỉ lòng cá nước toại chí rồng mây
  Dẫu xe lên nghĩa ấy duyên này
  Trăng đã khuyết lại tròn vành vạnh
  Tiếng cơn say tỉnh ấp ngọc tựa vàng
  Ấy duyên xưa nghĩa cũ còn mang
  Chúa Tiên mới kể khoan sau trước
  Kìa non nọ nước nông nỗi xa gần
  Xin thưa rằng ăn ở có nhân
  Trời chẳng phụ nhân duyên đôi chữ
  Dù lên hương lửa nghĩa ấy phi thường
  Cầm như ai chưa được tỏ tường
  Cho lên khiến lòng vàng đeo thảm
  Mẹ cha thương cảm Chúa lại thẩn thơ
  Chịu nguồn cơn mưa gió vẩn vơ
  Đoạn thôi lại xa xôi đôi ngả
  Thần thông biến hóa nương gió cưỡi mây
  Dạo bốn phương nam bắc đông tây
  Tìm những trốn non bồng nước nhược
  Kìa non nọ nước, sơn thủy hữu tình
  Cảnh thành đô đâu chẳng xinh xinh
  Nguồn hội ngộ phỉ lòng trăng gió
  Đài kia gác nọ,quán Sở lầu Tần
  Giải giang sơn,đâu chẳng thanh tân
  Từng dạo khắp trời nam muôn ngả
  Thanh hoa đất lạ mạch án thủy huyền
  Cõi Đồi Ngang đất tốt tự nhiên
  Cảnh thiên tạo thực miền long huyệt
  Địa linh nhân kiệt thiên lý lai long
  Giếng âm dương leo lẻo nước trong
  Thừa bóng mát trăng trong phơi phới
  Bốn mùa hằng lại ,tám bức bình phong
  Thấy cảnh thanh Tiên Chúa vừa lòng
  Hiện chân tính duyên ưa tình nặng
  Áo xanh quần trắng tóc phượng lưng ong
  Chỉnh chiện thay nhan sắc não nùng
  Hợp tiên nữ dăm ba bạn cát
  Phấn nhồi má hạc yếm thắm mày ngài
  Áo mớ ba phơn phớt lòng trai
  Mùi thơm nức hương đưa trầm sạ
  Chim truyền cá nhắn trăm sự đinh ninh
  Gẩy đàn ca tang tính tang tình
  Tiếng thánh thót giọng loan to nhỏ
  Giữa đường chính xứ khách quý vãng lai
  Quán âm dương dọn bán hàng chơi
  Chốn thanh lịch cùng người thanh quý
  Sơn hào hải vị nem phượng chả lân
  Người thanh tân cảnh lại thanh tân
  Bày chỉnh chiện giường ngà chiếu ngọc
  Màn sa cửa trúc con tiện đôi bên
  Dù là gan vàng đá tự nhiên
  Qua đây cũng vui niềm lạc thú
  Tần kinh vương phủ quán Sở lầu Tần
  Xem những người tài tử văn nhân
  Ai lịch sự Chúa càng lịch sự
  Vả sinh thánh tử rộng xá trần ai
  Tiếc những người bạc phận duyên ôi
  Lầm phải Chúa thấy đời từ đấy
  Ai hoà vừa ý tốt phúc mới duyên
  Thời ban cho bổng lộc Chúa Tiên
  Càng thêm được vinh hoa phú quý
  Thôi cơn hùng vĩ nghĩ lại từ bi
  Rồi điểm trang chỉnh chiện dung nghi
  Mầu gấm vóc sạ đưa hương nức
  Lôi đình bộc bạch yểu điệu dịu dàng
  Nào gió đằng vương các tin trao
  Sông ngân hán sẵn cầu ô nhịp
  Kẻ Hồ người Việt hương lửa phải duyên
  Đấng anh hùng sánh với thuyền quyên
  Mở một cửa mai thanh trúc quý
  Ấy mong tri kỷ gió lạnh sương rơi
  Khen trăng già sao khéo trêu người
  Tiên thượng giới bạn người hạ giới
  Kết giao là ngãi hương lửa não nùng
  Ân ái kia nào đã phỉ lòng
  Riêng chỉ để lòng người bối rối
  Gió trăng đã trải quý tộc thiết tha
  Bỗng hay đâu non nước la đà
  Cánh chim nhạn cao xa bay bổng.
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này