sưu tầm sách " TRẦN ĐOÀN VÀ SÁCH TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ "

Thảo luận trong 'Chiêm tinh – tướng số - tử vi' bắt đầu bởi nam sơn đạo nhân, 8/7/11.

Lượt xem: 23,780

 1. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  LỤC PHÚC ĐỨC CUNG

  Có sao Tử Vi hưởng phúc an lạc; cùng Thiên Phủ suốt đời tốt lành; cùng Phá Quân lo nghĩ buồn phiền; cùng Thiên Cơ hưởng phúc chung thân; gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp phúc phận kém.
  Có sao Thiên Cơ trước khó nhọc sau an nhàn; cùng Cự Môn lao lực bất an; cùng Thiên Lương hưởng phúc; cùng Thái Âm chủ khoái lạc; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không bôn tẩu vất vả.
  Có sao Thái Dương họa trùng gặp phúc; cùng Thái Âm vui sướng; cùng Cự Môn lo phiền; cùng Thiên Lương an ổn; gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp suốt đời bị chướng ngại.
  Có sao Vũ Khúc nhập miếu an hưởng phúc, hãm địa lo phiền; cùng Phá Quân bôn tẩu; cùng Thiên Đồng về già an nhàn; cùng Thất Sát đau ốm lo phiền; gặp Hỏa Linh tốt, gặp Tham Lang hay.
  Có sao Thiên Đồng an ổn vui sướng; cùng Cự Môn nhiều buồn hơn vui; cùng Thiên Lương thanh nhàn, cùng Thái Âm hưởng phúc.
  Có sao Liêm Trinh độc thủ đắc địa có mã cứu bần lúc bị tai thông; cùng Thiên Đồng vừa phúc vừa thọ; cùng Thiên Phủ an lạc; cùng Phá Quân bất an thêm Dương Đà, Linh Hỏa lao khổ suốt đời.
  Có sao Thiên Phủ an tĩnh hưỡng phúc; cùng Tử Vi an dật; cùng Liêm Trinh thân an tâm bất an; cùng Vũ Khúc tuổi trẻ gian nan về sau mới nhàn nhã; bị Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp lao khổ độ nhật.
  Có sao Tham Lang lao tâm khổ tứ; cùng Liêm Trinh phận mỏng; cùng Tử Vi mãn niên nhàn tản.
  Có sao Cự Môn lao lực bất an; cùng Thái Dương vui buồn bất thường; cùng Thiên Cơ lao tâm; cùng Thiên Đồng hưởng phúc bị Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không cuộc đời hay lo.
  Có sao Thiên Tướng an dật hưởng phúc hữu thọ; cùng Tử Vi khoái lạc; cùng Thiên Cơ trong khi thiên hạ lo thì mình an; cùng Thái Dương phúc thọ song toàn thêm Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp không được nhàn tĩnh.
  Có sao Thất Sát nhập miếu hưởng phúc, hãm địa thêm Dương Đà, Linh Hỏa lao tâm phí lực; cùng Vũ Khúc bất an; cùng Liêm Trinh tân khổ; cùng Tử Vi trước vất vả sau nhàn, cuối đời mới như ý toại tâm. Nữ Mệnh nếu có sao Thất Sát đơn thủ Phúc Đức cung tất sẽ làm nô tỳ hay kỹ nữ.
  Có sao Phá Quân lao tâm phí lực; cùng Vũ Khúc vất vả; cùng Liêm Trinh chăm chỉ, chịu khó; cùng Tử Vi an lạc thêm Dương Đà; Linh Hỏa cuộc sống nhiều buồn lo.
  Có sao Văn Xương được cát tinh phù trợ hưởng phúc, hãm địa gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp số phận long đong.
  Có sao Tả Phụ được cát tinh trợ hưởng phúc; độc thủ về già sung sướng, gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp khổ sở.
  Có sao Hữu Bật bình sinh phúc lộc toàn mỹ được cát tinh phù trợ suốt đời không lo, bị Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp lao tâm vất vả.
  Có sao Lộc Tồn chung thân phúc lôc; bị Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp cả thân lẫn tâm đều lo phiền.
  Có sao Khôi Việt được làm bạn với quí nhân hưởng phúc.
  Có sao Dương Đà nhập miếu phúc đến trong thời tao loạn, bĩ cực thái lai, hãm địa bôn tẩu phiêu bạt.
  Có sao Hỏa Tinh tuổi trẻ nếm trải cay đắng, vãn niên mới khá.
  Có sao Linh Tinh độc thủ vất vả long đong.

  Phú đoán của tiền nhân ta về cung Phúc Đức ra sao?
  Xin lược chép dưới đây:

  Phá Tý Ngọ trưởng phiêu lưu
  Thủy Kim hợp cách, Sửu Mùi Khúc Xương
  Dần Thân Không Kiếp cơ hàn
  Cự Cơ Mão Dậu phúc càng thêm hay.
  Thìn Tuất Tham Vũ cũng hay.
  Chớ ai Tị Hợi phúc bầy Không Vong
  Thất Sát tròn thẳng mà dài
  Tham Lang Phượng Cát là loài chim muông
  Liêm Trinh ngộ Hỏa tiêm đầu
  Thiên Lương cơ chẩm gối đầu thảnh thơi
  Hai Quan Tướng Phá cùng ngồi
  Tướng trong là giáp, tướng ngoài là chiêng
  Tổ sớm Tử Phủ một miền
  Những sinh có nước tả truyền hữu lai
  Phòng văn đồ duệ án tiền
  Tân nghiêng tân bút chấn canh cổ kỳ
  Cô Hoa Lộc, bảng Khoá Khoa
  Ngựa đi Thiên Mã voi quì Kình Dương
  Văn Khôi Vũ Việt thính đường
  Tả Long Hữu Hổ thuận tường phân kim
  Kiếp Không, Tuần Triệt gia liên
  Có ông mất mã ở miền quan sơn
  Tang Môn Cô Quả Đào Hồng
  Họ hàng có kẻ goá chồng cô đơn
  Khốc Hư Cơ Cự muôn vàn
  Đường đi lẩn quất Vũ nhàn Triệt không
  Đà tiền ngộ Mã Tướng xung
  Trai bị hình ngục, gái phòng nghiệt thương
  Rễ cây khôn tránh khỏi đường
  Phá Liêm Mão Dậu Điếu Tang một toà
  Lộc nhàn Mã ngộ Kiếp Không
  Long phi Hổ tấu một dòng phiêu lưu
  Lộ bằng Triệt ngộ Phá Quân
  Đà La diệu táng mộ phần đảo thi
  Mã Đà gái lấy chồng xa
  Thiên Cơ Hư nhuận bệnh ra điên cuồng
  Thái Dương tam đại mộ phần
  Thái Âm tam đại âm nhân rõ ràng
  Ngộ hãm tứ đại tổ đường
  Thiên Đồng tam đại thời phân bốn đời
  Vũ Khúc Thiên Tướng năm đời
  Cơ Tham thứ sáu bẩy đời Cự Lương
  Tả Phụ thượng tổ ngôi Dương
  Hoa Cái mộ mới cũng ngôi Hỉ Thần

  (Trích Tử Vi Áo Bí của Việt Viêm Tử)

  Đọc toàn bài phú nôm trên đây rõ ràng theo tiền nhân ta cung Phúc Đức của số Tử Vi mỗi người hoàn toàn liên hệ với phần mộ ông cha. Phú nghĩa mơ hồ nếu không rành về phong thủy học.
  Sợ rằng khó có thể đúng được, vì khoa phong thủy rất rộng lớn phức tạp; giải đoántheo lối trói voi bọ rọ không xong.
  Trong khi Tử Vi đẩu số toàn thư của Hi Di Trần Đoàn tiên sinh chẳng nói gì tới sự liên hệ của cung này với phần mộ.
   
 2. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  THẤT PHỤ MẪU CUNG

  Phàm xem cung Phụ Mẫu cần chú ý đến hai sao Thái Dương và Thái Âm. Thái Dương là Cha, Thái Âm là Mẹ, Thái Dương ở hãm cung cha mất sớm hoặc khắc ly, Thái Âm ở hãm cung mẹ mất sớm hoặc ly khắc. Nếu cả hai sao đều ở hãm cung thì phải lấy giờ sinh mà đoán, sinh ban ngày thì cha còn, sinh ban đêm thì mẹ còn.
  Có sao Tử Vi không khắc phụ mẫu; cùng Thiên Phủ cũng không khắc; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp và các ác sát hình khắc; cùng Thiên Đồng tốt; cùng Tham Lang vô ác sát không sao; cùng Phá Quân khắc sớm.
  Có sao Thiên Cơ miếu địa tốt, hãm địa ngộ Không Kiếp, Dương Đà là con nuôi, hoặc ở với mẹ có Dương Đà cùng Thiên Lương, Thiên Đồng tốt miễn là không gặp thêm ác sát tinh; cùng Cự Môn tảo khắc.
  Có sao Thái Dương hãm địa khắc cha thêm Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp tảo khắc cả cha lẫn mẹ; cùng Thái Âm nếu không bị Dương Đà tấu hợp thì phụ mẫu song toàn; cùng Cự Môn tảo khắc.
  Có sao Vũ Khúc sớm khắc cha mẹ, nhưng nếu xa cha mẹ thì khỏi khắc; cùng Tham Lang hay Thất Sát thì khỏi khắc; cùng Tham Lang hay Thất Sát hay Thiên Tướng thêm Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp tính chất ly khắc sẽ nặng hơn.
  Có sao Thiên Đồng độc thủ miếu vượng tốt thêm Tứ Sát có cha mẹ nuôi; cùng Cự Môn bất hoà với cha mẹ; cùng Thái Âm phụ mẫu song toàn bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp phụ mẫu bất toàn.
  Có sao Liêm Trinh khó lòng kế tiếp nghiệp cha, có cha mẹ nuôi; cùng Tham Lang khắc sớm; cùng Thất Sát xa cha mẹ; bị Dương Đà, Linh Hỏa, phụ mẫu bất chu toàn; cùng Phá Quân hình khắc.
  Có sao Thiên Phủ phụ mẫu song toàn; cùng Tử Vi tốt; cùng Vũ Khúc Liêm Trinh miếu vượng tốt; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp khắc cha mẹ. Có sao Thái Âm miếu vượng tốt; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp khắc cha mẹ.
  Có sao Thái Âm miếu vượng tốt; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp khắc mẹ; cùng Thái Dương không bị Tứ Sát phụ mẫu song toàn.
  Có sao Tham Lang hãm làm con nuôi hoặc ở với dượng ghẻ; cùng Liêm Trinh hãm xa lìa cha mẹ; cùng Tử Vi tốt.
  Có sao Cự Môn hãm địa khắc; cùng Thái Dương bất hoà; bị Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp phụ mẫu bất chu toàn.
  Có sao Thiên Tướng ở miếu địa tốt; cùng Tử Vi tốt; cùng Liêm Trinh hình khắc; bị Tứ Sát xấu.
  Có sao Thiên Lương hãm địa bị Tứ Sát vào viện mồ côi nếu không thì phải đi làm con nuôi mới tránh được hình sát phụ mẫu.
  Có sao Thất Sát cô độc; cùng Vũ Khúc khắc; cùng Liêm Trinh hình.
  Có sao Phá Quân sớm xa gia đình thì bố mẹ mới tránh khỏi hình khắc; chỉ có Tử Vi mới giải được.
  Có sao Văn Xương nhập miếu tốt; gặp Tứ Sát, Dương Đà, Linh Hỏa làm con hai họ.
  Có sao Văn Khúc độc thủ nhập miếu tốt; bị Dương Đà, Linh Hỏa phụ mẫu bất chu toàn.
  Có sao Tả Phụ độc thủ nhờ phúc cha mẹ, bị Tứ Sát ly khắc.
  Có sao Lộc Tồn tốt nếu bị Tứ Sát cha mẹ làm ăn lụn bại lúc mình còn nhỏ.
  Có sao Kình Dương tảo hình khắc.
  Có sao Đà La tuổi trẻ đã hình khắc phụ mẫu.
  Có sao Hỏa Tinh cô khắc, được cát tinh phù trợ bình hoà.
  Có sao Linh Tinh cô khắc.

  Phú đoán nôm của tiền nhân ta về cung Phụ Mẫu ra sao?
  Xin lược chép dưới đây:

  Âm Dương Tuần Triệt tại tiền
  Mẹ cha ắt đã qui tiên thuở nào
  Phụ Mẫu cung hội Thiên Lương
  Mẹ cha đồng hưởng thọ trường an vui
   
 3. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  BÁT NÔ BỘC CUNG

  Có sao Tử Vi đắc lực sinh tài; Kình Dương, Đà La, Linh Hỏa chỉ gặp toàn bọn láo khoét; bị Không Kiếp dễ chiêu oán thù phản bội.
  Có sao Thiên Cơ miếu địa vượng chủ, hãm cung oán chủ; cùng Thái Âm dong chơi lười nhác; bị Kình Đà, Linh Hỏa; Kiếp Không gặp toàn loại phản phúc khó chơi.
  Có sao Thái Dương nhập miếu vượng chủ; cùng Cự Môn dễ bị oán; Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không luôn luôn bị phản.
  Có sao Vũ Khúc miếu địa hô một tiếng cả trăm người thưa, cùng Thiên Phủ càng nhiều gia nhân; cùng Thất Sát bội chủ; cùng Tham Lang chẳng giúp ích được việc gì.
  Có sao Thiên Đồng đắc lực; cùng Thái Âm càng hay; bị Dương Đà, Không Kiếp phản chủ.
  Có sao Liêm Trinh hãm địa gia nhân hay phản; đắc địa nhất hô bá ứng; cùng Thất Sát bội chủ; bị Dương Đà, Linh Hỏa lường gạt.
  Có sao Thái Âm miếu địa nhiều kẻ hầu người hạ cùng Thái Dương càng hay; cùng Thiên Cơ rặt phường vô dụng.
  Có sao Thiên Phủ nhất hô bách nặc: cùng Tử Vi giúp chủ; cùng Vũ Khúc gia nhân nhiều.
  Có sao Thiên Lương nhiều gia nhân; cùng Thiên Đồng người thuộc hạ biết bảo vệ chủ; cùng Thiên Cơ gia nhân kém trung thành.
  Có sao Thất Sát khi lăng chủ, có gia nhân rình rập để trộm cướp của chủ; cùng Vũ Khúc phản chủ; cùng Liêm Trinh bất đắc lực, bị Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không phải hết sức cẩn thận về kẻ ăn người làm.
  Có sao Phá Quân nhập miếu gia nhân đắc lực, hãm địa chiêu oán bội chủ; cùng Vũ Khúc hay phản; cùng Tử Vi tốt; cùng Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp nguy hiểm.
  Có sao Văn Xương nhập miếu đơn thủ đắc lực trợ chủ; thêm Dương Đà, Linh Hỏa phản chủ.
  Có sao Văn Khúc miếu địa đắc lực; hãm cung them Dương Đà, Linh Hỏa oán chủ đào tẩu.
  Có sao Tả Phụ độc thủ nhất hô bách ứng kèm với Tử Sát tối kỵ
  Có sao Hữu Bật độc thủ nhiều gia nhân; gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp phản bội ăn trộm rồi trốn.
  Có sao Lộc Tồn thuộc hạ nhiều, biết bảo vệ chủ, thấy Tứ Sát Hao toàn lũ ăn hại.
  Có sao Kình Dương hội chủ, chiêu oán, bất đắc lực.
  Có sao Đà La oán chủ, nếu nhập miếu mới bớt xấu.
  Có sao Hỏa Tinh độc thủ dễ chiêu oán.
  Có sao Linh Tinh nhập miếu tốt, hãm địa hỏng.

  Phú đoán nôm của tiền nhân ta về cung Nô Bộc ra sao?
  Xin lược chép dưới đây:

  - ; Nô cung Hoa Cái
  Cùng là Phụ Bật chiếu vào cho nên
  Chính thê thứ thiếp tiền duyên
  Khác nào đây cát, sành bên cõi cù.
  - Con em lúc ở lúc đi
  Bởi sao Nhật Nguyệt hãm vì Nô cung.
  - ; Đào Hoa Nô lại tương phùng
  Dối chồng mang tiếng bất trung ưu phiền
  - ; Cung Nô mà có Hoá Quyền
  Ắt rằng vợ lẽ cướp quyền chính thê.
  - ; Dương Đà kỵ Phá hãm bên
  Bạn bè tôi tớ đảo điên khó lường

  Phú nôm cho ta biết cung Nô Bộc có liên quan đến cả cuộc sống lứa đôi chứ không phải chỉ riêng đến thuộc hạ, bè bạn. Tử vi đẩu số toàn thư không hề nói gì đến liên quan này.
   
 4. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  CỬU ĐIỀN TRẠCH CUNG

  Có sao Tử Vi ruộng vườn tốt tươi, bị Hỏa Linh, Dương Đà, Không Kiếp lúc còn lúc bán; cùng Phá Quân dễ phá tổ nghiệp; cùng Thiên Đồng xây dựng gia nghiệp nếu hội Tả Hữu, Xương Khúc.
  Có sao Thiên Cơ tự mình gây dựng nhà cửa không được hưởng của tổ tiên; cùng Cự Môn tại Mão cung nhiều ruộng vườn nhà cửa; ở Dậu cung thường không giữ nổi nghiệp ông cha, trước lớn sau nhỏ, cùng Thiên Lương đứng tuổi sẽ giàu; cùng Thái Âm tốt.
  Có sao Thái Dương nhập miếu thừa hưởng tổ nghiệp; cùng Thái Âm thêm sao tốt ruộng vườn nhà cửa nhiều; cùng Cự Môn ở Dần cung rất vượng; ở Thân cung làm hư tổ nghiệp; Thái Dương cư hãm địa lại gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không chẳng có tấc đất cắm dùi.
  Có sao Vũ Khúc đơn cư vượng địa hưởng di sản lớn của ông cha; hãm địa phá nghiệp; cùng Phá Quân đại hao bán hết của cải của tổ tiên; cùng Thiên Tướng phá rồi mới lập lại; cùng Thiên Phủ gìn giữ gia nghiệp; Vũ Khúc gặp hai sao Hỏa, Linh ở Điền Trạch cực tốt, ruộng vườn vượng thịnh; gặp Không Kiếp vô thường lúc còn lúc hết sạch.
  Có sao Thiên Đồng trước ít sau nhiều, cùng Cự Môn kém; cùng Thái Âm nhập miếu gia cư đồ sộ; cùng Thiên Lương bình thường; gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Không Kiếp chẳng bao giờ có nhà cửa.
  Có sao Liêm Trinh phá tổ nghiệp; cùng Tham Lang gìn giữ không được bao lâu; cùng Thất Sát tự gây dựng; cùng Thiên Phủ thành gia nghiệp.
  Có sao Thiên Phủ nhiều đất cát ruộng vườn; cùng Tử Vi càng hay; cùng Liêm Trinh, Vũ Khúc biết bảo vệ gia nghiệp.
  Có sao Thái Âm nhập miếu nhà cao cửa rộng; hãm địa thêm Dương Đà, Linh Hỏa suốt đời lêu bêu; cùng Thiên Cơ tự tay gây dựng; cùng Tả Hữu, Quyền Lộc hay Lộc Tồn nhiều ruộng vườn.
  Có sao Tham Lang hãm phá tổ nghiệp; miếu vượng về sau mới hay; cùng Liêm Trinh tầm thường. Tham Lang gặp Hỏa hoặc Linh Tinh cực tốt nhưng hãy cẩn thận sẽ bị cháy nhà.
  Có sao Cự Môn miếu vượng hoạnh phát, hãm địa sẽ khốn khổ vì chuyện nhà cửa ruộng vườn; cùng Thái Dương hãm địa đỡ hại; gặp Tứ Sát không đất cắm dùi.
  Có sao Thiên Tướng miếu vượng tốt; cùng Tử Vi càng thêm hay; cùng Liêm Trinh lại thấy cả Dương Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không phiêu linh tổ nghiệp.
  Có sao Thiên Lương nhập miếu vượng tổ nghiệp; cùng Thiên Đồng ban đầu gian truân sau tốt; cùng Thiên Cơ sẽ có nhà cửa riêng mình.
  Có sao Phá Quân ở Tý Ngọ tổ nghiệp vinh xương nhưng kỵ Song Hao.
  Có sao Văn Xương nhà cửa rộng rãi nhưng chớ gặp Tứ Sát.
  Có sao Văn Khúc vượng địa tốt.
  Có sao Tả Phụ thừa hưởng tổ nghiệp, gặp Tứ Sát hư hoại.
  Có sao Lộc Tồn tổ nghiệp vinh xương, hội Tứ Sát hư hoại.
  Có sao Kình Dương nhập miếu trước phá sau thành hãm địa phiêu linh.
  Có sao Đà La rất xấu.
  Có sao Linh Tinh độc thủ điêu linh.
  Có sao Hỏa Tinh nhập miếu tốt, gặp Tứ Sát, Kiếp Không chẳng ra gì.

  Phú đoán nôm của tiền nhân ta về cung Điền Trạch ra sao?
  Xin lược chép dưới đây:

  Triệt Tuần đóng ở cung Điền
  Tư Cơ cha mẹ không truyền đến cho
  Phá Quân sao ấy tàn tài
  Lâm trạch bán hết lưu lai tổ điền.
  Tang Môn ngộ Hỏa xấu sao
  Chiếu soi phương nào chốn ấy hỏa tai
  Ân quang gặp Đào Hồng điền Trạch
  Ấy cô di lưu lại ruộng nương
  Long Trì Địa Kiếp đồng hương
  Giếng bồi ao lấp ở bên nhà này
  Cơ Lương tương hội Tuất Thìn
  Mộc làm tổ nghiệp đến hồi lai sinh.
  Khốc Hư Tang hội chẳng lành
  Tổn người hại của chẳng yên được nào.
   
 5. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  THẬP TẬT ÁCH CUNG

  Trước khi xem cung Tật Ách, phải xem mệnh cung chính diệu ra sao, miếu hay hãm địa có gặp Tứ Sát xung phá không rồi mới kết cả hai cung vào mà đoán.
  Có sao Tử Vi ít tai họa tật bệnh hiểm nghèo; cùng Thiên Phủ tốt; cùng Phá Quân thì huyết khí bất hoà, gặp Dương Đà, Linh Hỏa thường có ám tật; bi Không Kiếp hay có bệnh tim.
  Có sao Thiên Cơ lúc còn nằm trong nôi đã lắm tật bệnh; ở Hãm Địa đầu và mặt hơi lệch; cùng Cự Môn bệnh tai huyết khí; cùng Thiên Lương tật bệnh nơi hạ bộ; cùng Thái Âm hay bị nhọt gặp Dương Đà, Linh Hỏa hãm địa tứ chi dễ suội bại hay đau mắt.
  Có sao Thái Dương hay đau đầu; cùng Thái Âm thêm Tứ Sát thương tích nơi mắt hoặc mắt mờ.
  Có sao Vũ Khúc tay chân khi còn quấn tả, tay chân đầu mặt dễ bị sẹo; cùng Dương Đà suốt đời tai ương vặt như ngã chẹo xương, vỡ đầu; cùng Thiên Đồng có ám tật; cùng Thất Sát huyết tật; cùng Tham Lang miếu vượng khỏe mạnh nếu hãm địa thêm Tứ Sát hay có bệnh trĩ, nhọt.
  Có sao Thiên Đồng nhập miếu ít bệnh tật, tai họa; cùng Cự Môn bệnh về tâm khí; cùng Thái Âm, Kình Dương, Hỏa Tinh bệnh về huyết khí; cùng Thiên Lương thêm Tứ Sát bệnh về tâm khí.
  Có sao Liêm Trinh thuở đang ăn sữa đã lắm tật hay nhọt mụn; cùng Tham Lang hãm địa nhãn tật; cùng Thất Sát, Phá Quân, Thiên Phủ ít bệnh tật.
  Có sao Thiên Phủ mạnh khỏe, gặp tai nạn dễ cứu; cùng Tử Vi tốt; gặp Dương Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp phong thấp; cùng Liêm Trinh thêm Không Kiếp, Không Vong tàn tật.
  Có sao Thái Âm vượng địa mạnh khỏe vô tật bệnh hãm địa hay lao phổi. Nữ Mệnh tàn tật; cùng Thái Dương thêm Dương Đà, Hỏa Linh bị đau mắt; gặp Không Kiếp phong tật.
  Có sao Cự Môn tuổi trẻ hay bị máu xâm; cùng Thái Dương đau đầu; cùng Thiên Đồng, bệnh nơi hạ bộ; thêm Dương, Hỏa là bệnh do tửu sắc gây ra; ngộ Hoá Kỵ nên cẩn thận con mắt, cái tai.
  Có sao Thiên Tướng ít tai nạn, thường có bệnh sũng da; cùng Tử Vi tốt; cùng Vũ Khúc thêm Tứ Sát hoặc gặp Phá Quân, Liêm Trinh thêm Không Kiếp tay chân bị thương.
  Có sao Thất Sát lúc bé lắm tai nạn, lớn bị trĩ; cùng Vũ Khúc thêm Tứ Sát tàn thương nơi tay chân; cùng Liêm Trinh có mục tật; gặp Kình Đà, Linh Hỏa càng xấu.
  Có sao Phá Quân trẻ con ghẻ lở; cùng Vũ Khúc mắt hỏng; cùng Tử Vi đỡ hại; cùng Liêm Trinh thương tích tàn tật.
  Có sao Văn Xương đơn thủ sức khỏe tốt; gặp Tứ Sát xung phá đa tai chuân.
  Có sao Văn Khúc thêm cát tinh trợ suốt đời vô tai vô nạn; gặp Tứ Sát và Kiếp Không hãm địa ngược lại.
  Có sao Tả Phụ độc thủ bình thường; gặp Tứ Sát dễ gặp tai nạn.
  Có sao Hữu Bật độc thủ cũng như trên.
  Có sao Lộc Tồn tuổi thiếu niên đa tai nạn nếu được cát tinh phù trợ đỡ hại, thấy Tứ Sát xung phá cẩn thận tay chân tàn tật.
  Có sao Kình Dương đau đầu, tay chân tê bại.
  Có sao Đà La ấu niên đa tai, vết thương ở đầu, ở miệng, ở mặt có bị tật mới thọ được.
  Có sao Hỏa Tinh đi cặp với Kình Dương người khỏe mạnh phi thường.

  Phú đoán nôm của tiền nhân ta về cung Tật Ách ra sao?
  Xin lược chép dưới đây:

  - Triệt Tuần đóng tại Ách cung
  Tai nào cũng khỏi, nạn nào cũng qua
  - Hình Dương Hoa Cái ngộ Đà
  Hạn hành năm ấy đâu hoa phải phòng
  - Hỏa Linh Trì Mộc chiếu soi
  Lánh mình lửa cháy nước sôi phải phòng
  - Có bệnh đau mắt rất hung
  Bởi vì Tật Ách Bệnh phùng Kiếp Cơ
  - Ách cung Bạch Hổ huyết hư
  Ách cung Thiên Khốc, Cự, Hư phong đàm.
  - ;Dương Đà Hình hội mục tì
  Âm Dương Riêu Kỵ cho nên mắt loà.
  - ;Ách cung Hoá Kỵ cho mình
  Âm hư chứng ấy thường tình hiếm con.
  - Cung Giải Ách ngộ Khôi Hình
  Số người mắc phải pháp hình đau thương.
  - Thiên Hình, Dương Nhẫn (Kình Dương) Ngọ cung
  Gặp sao Thất Sát ngục trung đợi chờ.
  - ;Cự kị nên tránh đò sông
  Phục binh, Hình Việt mắc vòng đao gươm
  - ;Hỏa Linh Hình Việt khắc nào
  Không bị sét đánh búa dao có ngày.
  - ;Lộc Tồn ám tật miên trường
  Tả Hữu Xương Khúc tai ương nên phòng.

  Phú nôm của tiền nhân ta tuy ít ỏi nhưng lời đoán nghe rất chắc.
   
 6. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ VÀ TỬ TỨC CUNG

  Về hai cung Huynh Đệ, Tử Tức, sách Tử Vi đẩu số toàn thư đưa ra những lý lẽ quá tầm thường quanh đi quẩn lại chỉ là sao này gặp sao này, anh em có hai hay ba, hay bốn người, con cái hai, ba hay bốn đứa. Kể cả lý luận cũng như trên kinh nghiệm thực tế đều không thể đúng được.
  Riêng hai cung Huynh Đệ và Tử Tức thì phú đoán nôm của ta có nhiều điểm hay hơn Tử Vi đẩu số nhiều lắm.
  Để khỏi mất thì giờ bạn đọc, tôi xin chép những lời phú nôm để thay thế cho những lời đoán gượng ép của Tử Vi đẩu số toàn thư.

  Phú nôm cho Huynh Đệ cung như sau:

  - ;Cung Huynh Đệ Triệt Tuần lâm thủ
  Chim đầu đàn vỗ cánh bay cao
  - ;Kiếp Không hai gã nên ngừa
  Lâm vào Huynh Đệ đơn sơ một mình.
  - ;Phá phùng Hình kỵ Huynh lương
  Anh em bất thuận nhiều đường tương tranh.
  - ;Tướng Quân Lộc Mã đồng cung
  Anh em có kẻ triều trung quí quyền
  - ;Tử Tang Tả Hữu cùng ngôi
  Có chị em gái duyên ôi chẳng lành.
  - Tang Môn ngộ Mã đinh ninh
  Mỗi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu
  - ;Đào Hoa, Thai, Hỉ trong cung
  Phá Quân, Tướng, Phục chiếm xung ở ngoài.
  Có chị em gái theo trai
  Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình.
  - ;Trong thời Tướng Phủ, Phục Binh
  Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng
  Bản cung đối chiếu tinh tường
  Anh em có kẻ tư thông hẳn là.
  - Gặp sao Hoá Kỵ khiếm hoá
  Thiên Hình xung khắc trong nhà ghét nhau.
  - Tử Vi, Tả Hữu lâm vào
  Có chị em gái say màu phấn son
  - ;Bào cung Tử Phủ ở Thìn
  Họ hàng có kẻ tìm phương lộn chồng.

  Phú Nôm cho Tử Tức cung như sau:

  - Tử Cung ngộ Kiếp Không gia
  Nuôi con chẳng mát đã ba bốn lần.
  - ;Khốc Hư đồng ngộ Dưỡng tinh
  Sinh nhiều nuôi ít gian truân thuở nào.
  - Hiếm hoi bởi tại Hình Hao
  Quí tinh trước của một hào đông con.
  - ;Thiên Hình Sát Hổ Tử cung
  Đến già chẳng thấy tay bồng tay mang
  - ;Sinh con những giống ngẩn ngơ
  Tử Cung xung chiếu Sát Đà Kiếp Không
  - ;Tử Cung Không Kiếp trùng giao
  Bệnh phùng băng huyết thay bào phù hoa.
  - Quí tinh hội hợp cung Thân Dận
  Tới Phật đường cầu tự mới sinh.
  - ;Trành sinh đế vượng da nhân
  Giáp chiếu Nhật Nguyệt có lần sinh đôi.
  - Đế vương ngộ Thai Khôi cùng Tướng
  Có dị bào hai ngả anh em.
  - ;Sinh con số hiếm rõ ràng
  Bởi sao Đà Kỵ làm hàng Tử cung.
  - Hổ Lang Không Kiếp Tang Giao
  Sinh con chẳng mát đã ba bốn lần.
  - ;Sinh con quyền lộc hiển vinh
  Sinh con Khôi Việt văn tinh đỗ đầu.
  - ;Sinh con Long Phượng sang giàu.
  Khúc Xương chiếu giáp thập hầu tặng phong.
  - ;Hỉ Thần hội với Phúc Tinh
  Dương danh quí tử hiển vinh sang giàu.
  - ;Tử cung, Thai, Tướng Phục Binh
  Vợ chồng ắt hẳn tư tình thuở nao
  - ;Cô Thần Quả Tú hai sao
  Gian truân vất vả về hài nhi sinh.
  - ;Thai cung Tả Hữu hội trung
  Sinh con có kẻ bên dòng tiểu tinh (vợ lẽ)
  - ;Vũ Xương hoặc Khúc cùng ngồi
  Sinh con xinh đẹp hơn người chẳng ngoa.
  - Khốc Hư ngộ Dưỡng không đành
  Tướng, Binh, xung phá hẳn đành hoang thai.
  - ;Cung Tử mà có Khúc Xương
  Tuồng gì con cái những phường ăn chơi.
  - ;Kình Dương mà gặp Thiên Hư
  Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời.
  - ;Đẩu quân cung Tử hiếm con
  Cát tinh giao hội may còn ước mong.
  - ;Dương Đà ngộ Tuyệt phùng xung
  Mão Dậu Tị Ngọ uổng công sinh thành.
  - ;Hỏa Linh, Dương Nhẫn lâm vào
  Có sinh con cũng liệt vào tật thương.
  - ;Thất Sát hãm gặp Thiên Hình
  Sinh con những giống lưu manh, hoang tàng
  - ;Phá Quân ba trẻ bất tài
  Lộc Tồn gia Sát hiếm hoi vô cùng
   
 7. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  VẤN ĐỀ VẬN HẠN

  Vận đỏ nghe người cho muối cá
  Hồi đen lắm kẻ xóc Xương Hình
  . . &nbs p;. . &n bsp;. .
  Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt
  Anh hùng khi gặp cũng khoanh tay
  . . &nbs p;. . &n bsp;. .
  Lúc đạt chẳng qua nhờ vận mệnh
  Khi cùng chớ cậy có văn chương.

  Đó là những tứ thơ thường thấy trong thi ca của ông Nguyễn Công Trứ vốn là người chìm nổi thăng trầm từng biết rõ thế nào là vận hạn của đời người ta.
  Đã nói số mệnh tất phải nói vận hạn. Sách có câu: “Nhất mệnh nhị vận, tam phong thủy, tứ âm công”, nghĩa là: thứ nhất có mệnh lớn, thứ nhì có vận hay, thứ ba có mồ mã kết phát, thứ tư có nhiều âm đức”.
  Câu phú căn bản của Tử Vi đẩu số toàn thư là:
  - Mệnh hảo, thân hảo, hạn hảo đáo lão vinh xương.
  - Mệnh suy, thân suy, hạn suy chung thân khất cái.
  (Mệnh tốt, thân tốt, vận hạn tốt sung sướng đến già).
  (Mệnh xấu, thân xấu, vận hạn cũng xấu thì suốt đời đi ăn mày)
  Nói nhật mệnh nhị vận không có nghĩa là mệnh tốt rồi khỏi cần hạn nữa. Số tướng không nằm chết trong chữ mệnh. Nó phải dựa vào chữ vận mới thành. Nếu nói đến mệnh không thôi thì mệnh sẽ chỉ là một tĩnh thể tuyệt đối bất động, nếu tuyệt đối bất động thì làm gì còn số nữa, đồng thời nhân gian cũng hết luôn cả sự sống. Cho nên vận hạn mới thực sự là trọng tâm triết lý của số mệnh vậy.

  Sách “Trinh Chuyện” viết:
  “Thiên hạ chi lý vị hữu bất động nhi năng hằng giả dã. Động tắc chung nhi phục thủy sở dĩ hằng nhi bất cùng”. (Cái lý trong thiên hạ chẳng có gì bất động mà tồn tại được, vì chỉ có động mới làm cho cuộc sống trở nên miên viễn vô cùng).
  Như trên đã ghi lời giáo sư Tiền Mục:

  “Mệnh là tính cách của một người
  Vận là những gì người gặp phải”

  Tính cách được định trước nhưng vận sẽ tùy thời biến đổi. Cho nên mệnh phải đi đôi với vận. Phương ngôn có câu: “Vô vận bất năng tự đạt” là thế. Mệnh tốt mà toàn gặp vận xấu chỉ là cuộc đời tầm thường. Mệnh xấu nhưng nếu gặp được một vận hay có thể trở nên oanh liệt mặc dù chóng tàn.
  Tây phương cũng nhìn nhận có vận hạn trong đời người mà họ gọi là: “La loi des séries”.
  Vận khác với may rủi, may rủi là những sự việc xảy ra trong khoảnh khắc, còn vận là những sự việc tốt hoặc xấu xảy ra trong một hạn độ thời gian dài liên tiếp toàn chuyện tốt hay liên tiếp toàn chuyện xấu. Điều này rất thường thấy. Có gia đình bỗng nhiên người Mẹ phát điên, rồi người Cha bị thương mất, hết sức làm việc đến cô con gái bị đuổi ra khỏi sở. Ta khả dĩ giảng tình cảm trên bằng lý luận khoa học rằng: sở dĩ người Cha bị thương chắc vì ông buồn chuyện bà vợ bị điên nên đầu óc thiếu minh mẫn và sở dĩ con gái bị đuổi vì cô đau khổ mà xao lãng công việc, những đau khổ đi sau hết thảy đều là kết quả của đau khổ đầu tiên mà tạo nên tình cảnh họa vô đơn chí. Giải thích như vậy nghe cũng xuôi xuôi. Tuy nhiên, còn bao nhiêu chuyện khác không thể cứ dùng mãi lý luận trên được. Ví dụ câu chuyện sau đây:

  Vào thời kỳ “Directoire” của Đại cách mạng Pháp có một chiếc xe thơ đi từ Paris đến Lyon mang theo chiếc rương lớn đựng đồ vật quí giá bị bọn ăn cướp tấn công lúc 9 giờ tối trong khu rừng Sénart. Ngày hôm ấy là ngày mồng 8. Kết quả cả bọn cướp bị sa lưới pháp luật gồm 6 tên là Courriol, thủ phạm ngồi trên xe bên cạnh người xà ích và Durochal, Rossi, Vidal, Dubosq dùng ngựa mướn để chặn xe và sau cùng là Bernard kẻ môi giới mướn ngựa cũng được chia phần đánh cướp. Tất cả đều lần lượt bị đưa lên máy chém. Vụ án nếu chỉ có vậy thì ghi vào lịch sử tư pháp làm gì? Sở dĩ nó thành lịch sử là vì công lý đã giết oan thêm một mạng. Kẻ vô tội tên là Lesurques. Khi bị kết án tử hình, anh ta luôn luôn gào thét khóc lóc phản kháng rằng mình không dính líu gì vào chuyện cướp bóc, chính 6 tên cướp cũng đều nhận không hề biết Lesurques là ai? Tại sao Lesurques lại rơi vào oan ngục này? Chỉ có thể nói là tại một vận hạn quá xấu của hắn gây nên. Hắn từ quận Douai mang theo mình 88.000 đồng liu lên Paris với mục đích tìm chỗ học cho mấy đứa con. Đến Paris, Lesurques dùng cơm tối tại nhà người bạn tên Guesno thì vừa lúc Courriol thủ phạm vụ cướp cũng tới đó và được mời ăn luôn thể sẵn bữa. Vụ đánh cướp xảy ra, Courriol bị lộ tung tích và cảnh sát liền cho gọi Guesno để thẩm vấn, nhưng Guesno đã chứng minh cho cảnh sát lý lẽ đầy đủ y vô can, ông thẩm phấn liền trả tự do lập tức cho Guesno. Vì được tha vào buổi chiếu tối nên Guesno phải chờ ngày hôm sau mới tới lấy giấy tờ tùy thân của y.
  Ngày 11, Guesno ra Sở cảnh sát lấy giấy tờ, nửa đường gặp Lesurques và ngỏ lời rủ bạn cùng đi rồi sau đó sẽ kiếm chỗ nhậu.
  Trong lúc Guesno và Lesurques ngồi chờ ông quận trưởng ký thì cảnh sát dẫn vào hai người đàn bà hành khách chiếc xe thơ bị cướp. Họ trông Lesurques rồi nhận lầm Lesurques là Dubosq, họ liền la lên nhất định là đã nhận ra một trong những tên cướp.
  Nhà chức trách tìm hiểu lý lịch của Lesurques thấy hắn có một quá khứ hoàn toàn lương thiện nên cho Lesurques mọi dễ dãi để chứng minh sự vô tội của hắn. Lesurques cho biết ngày mồng 8, anh ta ở nhà một người cùng làng tên Legrand thợ kim hoàn và đã chứng kiến việc Legrand bán một số đồ vàng bạc cho người đồng nghiệp tên Aldenoff. Lẽ đương nhiên, nhà chức trách cho gọi Legrand đến mang theo giấy tờ hoá đơn bán số vàng bạc kia. Thật là khó ngờ Legrand khi soát lại hoá đơn thấy đề ngày mồng 9 chứ không phải ngày mồng 8. Muốn cứu bạn, Legrand đem tẩy xoá số 9 rồi biên đè con số 8 lên. Hành động vụng về của hắn đã chẳng cứu được bạn, lại còn đẩy Lesurques vào đất chết. Nhà chức trách khám phá ra vết tẩy xoá từ đấy họ không tin bất cứ một nhân chứng nào khác mà Lesurques nại ra nữa.
  Lesurques bị khép án tử hình và tịch biên gia sản.
  Kể từ lúc kêu án đến lúc đưa đi hành hình cách nhau 87 ngày. Trong khoảng thời gian này, nhà chức trách vẫn không tìm thấy bằng chứng xác thực. Mà cơ quan “Directoire” lại không có quyền ân xá, mới gửi văn thư lên Hội Đồng “Cinq Cents” với câu hỏi: “Có nên đưa Lesurques lên máy chém chỉ vì y giống kẻ cướp hay không?”
  Vì bận việc trước một tình hình rối loạn. Hội Đồng “Cinq Cents” chẳng cứu xét, cứ cho thi hành bản án.
  Ở pháp trường Courriol la lên:
  - Lesurques là kẻ vô tội ! Lesurques là kẻ vô tội !
  Chẳng ai nghe. Một năm sau tên Dubosq mới bị bắt. Bấy giờ nỗi oan của Lesurques mới sáng tỏ. Chính quyền hối hận đã giết oan mạng người nên cho đi tìm gia đình Lesurques. Được biết bà mẹ Lesurques đã chết vì đau buồn, vợ Lesurques phát điên, còn 3 đứa con Lesurques sống lê la trong bùn lầy tăm tối.
  Về trường hợp Lesurques cả bao ngàn năm trước người Đông Phương đã từng biết, từng nếm trải và nhìn nhận đấy là vận mệnh.
  Cuộc đời Napoléon có một vận lên như diều gặp gió, gặp bất cứ việc gì cũng đều là cơ hội tốt nhất là những lúc mọi người chung quanh ôgn vào cùng một hàng ngũ với ông gặp khó khăn thì mọi khó khăn của họ trở thành cơ hội đưa ông lên cao. Napoléon thất trận tại Ai Cập nhưng sự thất bại này lại là cái cầu cho ông rở về Paris mà lên ngôi Vua. Qua sang vận khác, Napoléon gặp liên tiếp những sóng gió, những lỗi lầm và những bại trận để rồi bị đưa đi đày cho đến chết.
  Cuộc đời Adolf Hitler cũng thế, bao sự việc gây nên cái chết của ông tính kỹ ra đều đi ra ngoài cái “logique” chính trị thời đó. Ví dụ một nước Hy Lạp nhỏ bé đã dám ngang nhiên cứng đầu chống Đức quốc xã hùng cường mà Nga Xô cũng phải lo sợ. Ví dụ quốc gia Nam Tư đã chấp nhận một cuộc chiến với Đức quốc xã bằng thế tương quan lực lượng trứng chọi đá. Nếu đem “logique” chính trị ra mà suy đoán thì không ai hiểu nổi.
  Khoa Tử Vi cho đời người có hai lọai vận hạng là: đại hạn hay đại vận hạn kéo dài 10 năm và tiểu hạn hay tiểu vận kéo dài 1 năm.
  Tính đại vận Tử Vi căn cứ vào cục để xem đại vận hạn bắt đầu từ năm mấy tuổi? Người hỏa lục cục thì đại vận tính từ số 6 và khởi ở mệnh hoặc đi nghịch hoặc đi thuận mỗi cung 10 năm.
   
 8. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Tính tiểu vận Tử Vi căn cứ hàng chi của năm sinh mà bắt đầu, có câu ca an tiểu hạn rằng:

  Dần Ngọ Tuất nhân khởi Thìn cung
  Thân Tý Thìn nhân khởi Tuất cung
  Tị Dậu Sửu nhân khởi Mùi cung
  Hợi Mão Mùi nhân khởi Sửu cung

  Lối tính tiểu hạn xưa nay vẫn có sự tranh luận giữa hai phái:
  a). Một phái khởi đại hạn bắt đầu từ Mệnh cung đi.
  b). Một phái căn cứ vào chính thư (?)
  và Tử Vi đẩu số toàn thư của La Hồng Tiên có ghi lối an đại hạn rằng:
  Dương nam âm nữ tông mệnh tiền nhất cung khởi (thị phụ mẫu cung).
  Âm nam dương nữ tông mệnh hậu nhất cung khởi (thị huynh đệ cung).
  Như vậy đại hạn không bắt đầu từ Mệnh cung tính đi mà từ cung sau hay trước cung Mệnh.
  Phái nào đúng? Không thể lấy gì mà quyết đoán. Vấn đề lại rất quan trọng vì nó chênh lệch những 10 năm trong một đời người. Đây thật là cái kẹt lớn cho khoa Tử Vi vô hy vọng phá bỏ được.

  Sau đây là hình ảnh của các sao vào đại tiểu hạn theo Tử Vi đẩu số toàn thư:
  Tử Vi Nhập Hạn ca

  Tử Vi viên nội cát tinh lâm
  Nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng
  Thường nhân đắc ngộ đa tài phú
  Quan quí phùng chi chức vị thăng
  Tử Vi nhập hạn bản vi tường
  Chỉ khủng tam phương sát phá lang
  Thường thứ phùng chi đa bất lợi
  Quan viên giảng chích hữu kinh thương.

  Nghĩa là:
  Tử Vi miếu viên có nhiều sao tốt, hạn đến đây nhiều phúc lộc, người thường kiếm thêm tiền bạc, người quan quí chức vị thăng. Tử Vi nhập hạn rất hay chỉ sợ tam phương có Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang thường nhân bất lợi, quan quí giáng chức”.


  Thiên Cơ Nhập Hạn ca

  Nam nữ nhi hạn trí Thiên Cơ
  Lộc chủ Khoa Quyền đại hữu vi
  Xuất nhập kinh doanh đa ngô quí
  Vinh ưng kháo mệnh quí như bà
  Thiên Cơ chiếu hạn bất an ninh
  Gia sự phân phân ngoại sự đa
  Cánh ngộ Dương Đà tính Cự ám
  Tu trí thử tuế nhập nam kha.

  Nghĩa là:
  “Số đàn ông, đàn bà gặp hạn Thiên Cơ có Khoa Quyền Lộc, ra vào làm ăn kinh doanh thường được quí nhân giúp đỡ, vinh hiển vô cùng”.
  Sao Thiên Cơ chiếu vào hạn cuộc sống sẽ bất an, gia sự rối rắm lại thêm Dương Đà xung cùng Cự Môn hãm địa, có thể đưa đến sự sụp đổ”.
   
 9. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Thái Dương Nhập Hạn ca

  Nhị hạn thiên nghi kiến Thái Dương
  Thiên tài tấn nghiệp phúc phi thường
  Hôn nhân hoà hợp thiêm tự tục
  Sĩ giả cao thiên tọa miếu đường
  Thái Dương thủ hạn hữu đa ban
  Hãm địa tu phòng ác sát xâm
  Gia Kỵ phùng hung đa trở trệ
  Hoành sự phá tài gia đinh linh.

  Nghĩa là:
  “Đại Tiểu hạn nên gặp Thái Dương đắc địa sẽ nhiều tiền tấn nghiệp, vợ chồng hoà thuận đẻ con trai, kẻ sĩ công danh hiển đạt.
  Sao Thái Dương nhập hạn nếu ở hãm địa bị ác tinh xung phá lại có Hoá Kỵ thì việc gì cũng hỏng, vỡ nợ điêu linh”.
  Vũ Khúc Nhập Hạn ca

  Đại tiểu hạn phùng Vũ Khúc tinh
  Nhược hoàn nhập miếu chủ tài hưng
  Cảnh gia Văn Xương làm Tả Hữu
  Phúc lộc song toàn đắc xứng tâm
  Vũ Khúc lâm hạn Hoá Quyền tinh
  Tối lợi cầu mưu sự hữu thành
  Cánh Ngộ cát tinh đồng hội hợp
  Văn nhân danh hiển thứ nhân hưng
  Vũ Khúc chi tinh chủ quan nhân
  Công lại phùng chi hình trượng lai
  Thường thứ phùng chi hoàn phụ trái
  Quan viên trí thử hữu kinh hoài

  Nghĩa là:
  “Đại Tiểu Hạn gặp sao Vũ Khúc nhập miếu tiền tài hưng vượng lại thêm Văn Xương và Tả Hữu thì phúc lộc song toàn xứng ý.
  Vũ Khúc nhập hạn có Hoá Quyền, cầu mưu gì cũng thành, thêm các sao tốt trợ lực, văn nhân danh nổi, thứ nhân làm ăn phát đạt.
  Vũ Khúc là sao liên hệ đến quyền vị, nhập hạn ở hãm địa người công chức dễ gặp rắc rối hình phạt, dân giả hay mắc nợ, kẻ quyền quí lo âu”.


  Thiên Đồng Nhập Hạn ca

  Nhân sinh nhị hạn tri Thiên Đồng
  Hỉ khí doanh môn vạn sự vinh
  Tài lộc tăng thêm nghi sáng tạo
  Tòng kim gia đạo đắc phong long
  Lưu nhiên nhị hạn tri Thiên Đồng
  Hãm địa tu phòng ác sát xung
  Tác sự mỹ trung, chung bất mỹ
  Duy phòng quan phá cập gia huynh.

  Nghĩa là:
  “Đời người nhị hạn mà gặp sao Thiên Đồng thì hỉ khí đầy cửa mọi sự hanh thông, tài lộc phát đạt nên gây dựng một việc gì mới, gia đạo hạnh phúc.
  Nếu sao Thiên Đồng vào hãm địa rất sợ ác sát xung, làm việc gì cũng hỏng, mất chức vỡ nợ”.


  Liêm Trinh Nhập Hạn ca

  Liêm Trinh nhập hạn vượng cung lâm
  Hỉ phùng cát diệu phúc vinh tần
  Tài vật tự nhiên đa tích súc
  Nhiệm nhân đắc ý vị cao thăng
  Đại tiểu nhị hạn ngộ Liêm Trinh
  Cánh hữu Thiên Hình kỵ nhẫn xâm
  Nùng huyết hình ta đào bất đắc
  Phá Quân Tham Sát phó u minh.

  Nghĩa là:
  “Liêm Trinh nhập hạn vào vượng cung, có cát tinh phò trợ, tài vật tự nhiên tích súc, mưu cầu lên chức dễ thành”.
  Đại tiểu hạn gặp sao Liêm Trinh lại ngộ Thiên Hình thì tối kỵ có Kình Dương sẽ gặp tai nạn đổ máu hoặc tù tội. Nặng hơn nữa là thêm Phá Quân có thể chết”.
  Thiên Phủ Nhập Mệnh ca

  Hạn lâm Thiên Phủ năng tư lộc
  Sỉ thứ phùng chi đa phát phúc
  Thiên tài tấn hỉ vĩnh vô tai
  Thả dã nhuận thân tịnh nhuận ốc
  Nam đẩu tôn tinh nhập hạn lai
  Sở vi mưu sự xứng tâm hoài
  Nhược hoàn hựu Hoá Khoa Quyền Lộc
  Chỉ nhận hân nhiên triển đại tài.

  Nghĩa là:
  “Hạn đến sao Thiên Phủ chủ về tài lộc, kẻ sĩ cũng như thứ nhân đều hay, thêm tiền thêm mừng vui vô tai họa, ấm thân xây cao nhà cửa.
  Mưu sự xứng tâm, nếu có cả tam Hoá Khoa Quyền Lộc nữa thì có thể định ngày phát triển tài năng sẳn có”.


  Thái Âm Nhập Hạn ca

  Thái Âm tinh hạn trùng phùng
  Tài lộc phong danh bách sự thông
  Giá thú thân nghinh thiêm tự tục
  Thường nhân đắc thử vượng môn phong
  Nhị hạn thiện nghi kiếm Thái Âm
  Thiêm tấn tài ốc phúc phi khinh
  Hỏa Linh nhược dã lai tương tấu
  Vị miễn quan tai bệnh hoạn lâm
  Hạn chí Thái Âm cư phản bội
  Bất hỉ Dương Đà tam sát hội
  Hỏa Linh nhị hạn tối vi hung
  Nhược bất quan tai đa phá hối.

  Nghĩa là:
  ”Hạn đến Thái Âm, tài lộc nhiều mưu, việc tốt, lấy vợ lấy chồng đẻ con thêm đính thêm tài, nhà cửa hưng vượng.
  Đại Tiểu Hạn nên gặp Thái Âm phúc lộc không ít nhưng chớ có Hỏa Tinh, Linh Tinh mới được nếu có tất bị tai ách bệnh hoạn.
  Hạn mà gặp Thái Âm hãm địa (phản bội) lại thêm Dương Đà, Linh Hỏa nữa thì rất nguy hiểm”.


  Tham Lang Nhập Hạn ca

  Bắc Đẩu Tham Lang nhập hạn lai
  Nhược hoàn nhập miếu sự hoà hài
  Khoa Lộc sĩ lộ đa thành tựu
  Tất chử đương niên phát hoạnh tài
  Tham Lang chủ hạn tứ mộ lâm
  Cánh hỉ nhân sinh tứ mộ sinh
  Nhược kiến Hoá Tinh đa hoạnh phát
  Tự nhiên phú quí quán hương lân
  Hạn chí Tham Lang hãm bất lương
  Chỉ nghi tiết dục tức tai thương
  Đổ đãng phong lưu khứ tài bảo
  Cát diệu tam phương khả miễu tai
  Nữ hạn Tham Lang sự bất lương
  Nghi hoài lục giáp miễu tai ương
  Nhược vô cát diệu lai tương hội
  Tu tri nhất mệnh nhập hoàng tuyền.

  Nghĩa là:
  “Hạn đến Tham Lang miếu địa rất hay, mưu cầu quan tước dễ dàng thường phát hoạnh tài mọi việc xuôi lọt.
  - Tham Lang cư tứ Mộ, hạn đến đấy lại là người sinh vào các năm Thìn Tuất Sửu Mùi gặp được Sao Hỏa Tinh là tuyệt hảo, làm giàu nhanh chóng phúc chốc mà hơn hết mọi người.
  - Tham Lang đáo hạn ở hãm địa rất tai hại nên tiết dục để tránh bệnh hoạn, chớ có bài bạc mà mất nghiệp.
  - Số đàn bà hạn đến Tham Lang đáng lo lắng nếu không có sao cát phù trợ sẽ hết sống. Người tuổi Giáp đỡ hại hơn”.
  ]Cự Môn Nhập Hạn ca

  Cự Môn chủ hạn Hoá Quyền Tinh
  Tối hỉ cầu mưu đại sự thành
  Tuy hữu quan tai tịnh khẩu thiệt
  Hung vi cát triệu đắc an ninh
  Cự Môn nhập hạn động nhân sầu
  Nhược ngộ Tang Môn sự bất châu
  Sĩ thứ phùng chi đa nặc tụng
  Cư quan thất chức hoặc đinh ưu
  Cự Môn hạn hãm tối quai trương
  Vô sự quan phi nào nhất trường
  Khốc khắp tang liên chung bất miễu
  Phá tài ẩu khí thụ thê lương

  Nghĩa là:
  “Hạn đến Cự Môn đắc địa thành Quyền tinh, mưu vọng đại thành mặc dù có tai vạ khẩu thiệt hoặc bị cách chức lúc đầu nhưng chính đấy lại là triệu chứng hay, mất chức để lên to hơn”.
  Cự Môn nhập hạn dễ làm cho người buồn, nếu gặp Tang Môn mọi sự bất như ý, bị kiện cáo hoặc trong gia đình bị tang chế.
  Cự Môn đáo hạn hãm địa cực tai hạI, vạ đâu bay tới, có tang, phá cơ nghiệp.


  Thiên Tướng Nhập Hạn ca

  Thiên Tướng chi tinh tối chủ tài
  Chiếu lâm nhị hạn tất vô tai
  Động tác mưu vi giai toại ý
  Ưu du hưởng phúc tự nhiên lai
  Thiên Tướng chi tinh hữu kỷ ban
  Tam phương bất hỉ ác tinh triền
  Dương Đà Không Kiếp trùng tương hội
  Khẩu thiệt quan tai hoạ diệt liên
  Hạn lâm Thiên Tướng ngộ Kình Dương
  Tác họa hưng ương bất khả đương
  Cánh hữu Hỏa Linh chư sát tấu
  Tu giao nhất mệnh nhập hoàng tuyền.

  Nghĩa là:
  “Sao Thiên Tướng lâm vào nhị hạn ở đắc địa, không sợ tai họa, mưu sự toại ý, hưởng phúc tự nhiên.
  Sao Thiên Tướng nếu bị ác tinh vây bọc lại có cả Dương Đà, Không Kiếp hội tụ thì vạ khẩu thiệt tụng đình tới triền miên.
  Hạn đến Thiên Tướng gặp Kình Dương có nhiều tai họa, nếu thêm Hỏa Linh nữa là hạn chết”.


  Thiên Lương Nhập Hạn ca

  Thiên Lương hoá ấm cát tinh hoá
  Nhị hạn phùng chi phúc tất đa
  Nhược gia cát diệu phùng miếu địa
  Quí cực nhất phẩm phụ sơn hà
  Hạn chí Thiên Lương tối thị lương
  Do như thu cúc thổ hinh hương
  Gia quan tấn chức nghinh tân lộc
  Thường thứ phùng chi dã túc lương
  Thiên Lương thủ hạn thọ diên trường
  Tác sự cầu mưu cánh cát sương
  Nhược ngộ Hỏa Linh Dương Đà hợp
  Tu phòng nhất ách dữ gia vong.

  Nghĩa là:
  “Thiên Lương vốn là sao che chở, vào nhị hạn gặp sao tốt được nhiều phúc lộc, gặp cát diệu nơi miếu địa quí cực nhất phẩm.
  Hạn đến Thiên Lương rất tốt, ví như hoa cúc tới mùa thu sực nức hương thơm, mưu vọng quan chức đều thành, kẻ dân giả cũng đủ lương ăn.
  Thiên Lương đóng hạn, sức khỏe dồi dào, già thêm tuổi thọ, làm việc hay mưu cầu tọai ý, nhưng chớ gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh vì sẽ gây nguy hại vô kể tan cửa nát nhà.
   
 10. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Thất Sát Nhập Hạn ca

  Nhị hạn tuy nhiên phùng Thất Sát
  Thung dung hoà hoãn gia đạo phát
  Đối cung Thiên Phủ chính triều lai
  Sĩ hoạn phùng chi danh hiển đạt.
  Thất Sát chi tinh chủ thu khanh
  Tác sự gian nan câu hữu thất
  Cánh gia ác diệu tại hạn trung
  Chủ hữu quan ta đa bệnh tật.

  Nghĩa là:
  “Hai Đại Tiểu Hạn tuy gặp Thất Sát (nếu đắc địa) gia đạo thân thế vẫn ung dung phấn phát, đối cung lại có sao Thiên Phủ triều kẻ sĩ gặp hạn này danh hiển đạt.
  Thất Sát vốn là sao gây tiếng than van hạn Thất Sát (hãm địa) thế nào cũng vất vả gian nan, bị thêm ác diệu nữa thì quan tai tật ách bệnh miên man”.


  Phá Quân Nhập Hạn ca

  Phá Quân nhập hạn yêu suy tường
  Miếu địa phương trì Phúc Lộc Xương
  Cánh ngộ Văn Xương đồng Khôi Việt
  Hạn lâm thử địa cực phong quang
  Phá Quân nhập hạn yêu suy tường
  Miếu địa vô hung thiểu tổn thương
  Sát tấu Phá Quân phòng hao phá
  Cánh phòng thê tử tự thân vong
  Phá Quân nhập hạn đa nùng huyết.
  Thất thoát quai trương bất khả thuyết
  Cánh tri nữ nhân chủ hiếu phục
  Huyết quang sản nạn tai ương tiết.

  Nghĩa là:
  “Hạn đến Phá Quân phải xét cho tường, nếu ở miếu địa thì phúc lộc dồi dào, lại thêm Văn Xương, Khôi Việt, hạn đó cuộc sống tất phong quang sáng sủa.
  Hạn đến Phá Quân phải xét cho kỹ, ở miếu địa không gặp hung tinh mới ít tổn thương, nếu bị ác tấu tụ đề phòng hao phá nặng, đề phòng vợ con chết chóc, bệnh nặng.
  Hạn Phá Quân sự thất thoát hao tài, tai nạn không thể lường được, số đàn bà có đại tang hoặc khó đẻ”.
  Lộc Tồn Nhập Hạn ca

  Lộc Tồn chủ hạn tối vi lương
  Tác sự cầu mưu tận cát tường
  Sĩ lộc phùng chi đa chuyển chức
  Thứ nhân ngộ thử túc tiền lương
  Lộc Tồn thủ hạn thọ diên trường
  Tác sự danh mưu vạn sự xương
  Cánh Hữu Khoa Quyền kiêm Tả Hữu
  Đinh tri thử hạn phú sương xương
  Lộc Tồn lộc chủ đa phú túc
  Hôn nhân giá thú thiêm tự tục
  Cánh kiêm Khoa Lộc hựu đồng cung
  Tất chủ vinh hoa hưởng hậu phúc
  Lộc Tồn giao trì hạn bộ phùng.
  Tối Phá Kiếp Không tương ngộ đồng
  Cánh kiêm Thái Tuế ác tinh xung
  Hạn đảo kỳ niên nhập mộ trung.

  Nghĩa là:
  “Hạn Lộc Tồn cực tốt, mưu sự hay, người quyền quí chuyển chức kẻ thứ dân phát tài.
  Lộc Tồn làm hạn sức khỏe trường thọ, có thêm Khoa Quyền Tả Hữu tất vinh hoa.
  Lộc Tồn thường phú túc, hạn Lộc Tồn cũng là hạn lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái.
  Lộc Mã giao trì đáo hạn tối Kỵ Thiên Không, Địa Kiếp và Thái Tuế xung dễ chết”.


  Kình Dương Nhập Hạn ca

  Kình Dương thủ hạn tế suy tường
  Tứ mộ sinh nhân miễn họa ương
  Nhược ngộ Tử Vi Xương Phủ hội
  Tài quan hiển đạt phúc du trường
  Thiên La Địa Võng ngọ Kình Dương
  Nhị hạn xung hề họa hoạn trạng
  Nhược nhị mệnh Trung chủ tinh nhược
  Đinh giao nhất tật mộng hoàng lương.

  Nghĩa là:
  “Hạn có sao Kình Dương, người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi không sợ họa ương, nếu lại được Tử Vi, Văn Xương, Thiên Phủ tất là tài quan hiển đạt bội phần.
  Hạn gặp Kình Dương tại cung Thiên La Địa Võng nhị hạn phùng xung mà chính diệu ở cung Mệnh xấu có thể bị bạo bệnh chết”.


  Đà La Nhập Hạn ca

  Hạn ngộ Đà La sự diệc đa
  Tất nhiên nhẫn nại yêu khiêm hoà
  Nhược vô cát diệu lai tương hội
  Tu giao nhất mộng nhập nam kha
  Hiệp thân hiệp mệnh hữu Đà Dương
  Hỏa Linh Không Kiếp Hựu lai thương
  Thiên Lộc bất phùng sinh vượng địa
  Hình thê khắc tử bất vi lương.

  Nghĩa là:
  “Hạn gặp Đà La việc lôi thôi thật lắm nếu không được cát diệu phù trợ, tất cả sẽ sụp đổ. Kình Đà hiệp mệnh hay hiệp thân, lại bị Hỏa Linh, Không Kiếp xung phá, sao Thiên Lộc rơi vào hãm địa thì hình thê khắc tử”.
  Hỏa Tinh Nhập Hạn ca

  Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng
  Hỉ khí doanh môn bách sự thông
  Sĩ hoạn phùng chi giai phát phúc
  Thường nhân đắc thử tài phong long
  Hỏa Tinh nhất tú tối quai trương
  Vô sự quan tai náo nhất trường
  Khắc hại lục thân ưng bất miễn
  Phá tài gian khổ miễn sương hoàng.

  Nghĩa là:
  “Hạn Hỏa Tinh đắc địa cực tốt, làm quan thăng chức, đi buôn phát tài, hỉ khí đầy nhà đầy cửa.
  Hạn Hỏa Tinh hãm địa, họa trên trời rơi xuống khắc hại bà con phát tài gian khổ.


  Linh Tinh Nhập Hạn ca

  Hạn chí Linh Tinh sự nhược hà
  Tham Lang tương ngộ phúc hoàn đa
  Cánh gia nhập miếu phùng chư cát
  Phú quí thanh dương sứ sứ ca
  Linh Tinh nhất tú bất khả đương
  Thủ làm nhị hạn tất điên cuồng
  Nhược vô cát diệu lai tượng chiếu
  Vị miễn chiêu tai nặc họa ương

  Nghĩa là:
  “Hạn đến Linh Tinh gặp được Tham Lang hẳn nhiên phú quí nổi danh.
  Linh Tinh là sao mang họa đến vận hạn con người, gây sự đảo lộn nếu không được cát tinh phù thì tai ách liên miên”.
   
 11. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Thiên Không Nhập Hạn ca

  Thiên Không nhập hạn phá điền trang
  Thê tử tu phòng hữu tổn thương
  Tài Bạch bất duy đa thất bại
  Cánh ưu thọ mệnh nhập tuyền hương.

  Nghĩa là:
  “Sao Thiên Không nhập hạn phá hết của cải, khắc thê bại tử, còn phải lo chính đến sự sống chết của bản thân”.


  Địa Kiếp Nhập Hạn ca

  Kiếp tinh nhị hạn nhược tương phùng
  Vị miễn đương niên vô họa nguy
  Thái Tuế sát lâm đa tật ách
  Quan phù tinh ngộ hữu Quan phủ

  Nghĩa là:
  “Địa Kiếp nhập vào Đại Tiểu Hạn, năm ấy khó lòng không bị nguy, họa thêm Sát Tinh Thái Tuế nhiều chuyện lôi thôi”.
  Thiên Thương Thiên Sứ Nhập Hạn ca

  Thiên Hao thủ hạn hiệu Thiên Thương
  Phu Tử tại Trần đã tuyệt lương
  Thiên Sứ hạn lâm nhân cộng kị
  Thạch Sùng hào phú phá gia vong.

  Nghĩa là:
  “Thiên Thương mang biệt danh là Thiên Hao đóng vào hạn khiến cho Đức Khổng Tử bị tuyệt lương tại nước Trần. Hạn đến Thiên Sứ cũng bội phần nguy hiểm, đại phú Thạch Sùng tan cửa nát nhà ở hạn này”.

  Thiên Mã Nhập Hạn ca

  Thiên Mã lâm hạn tối vi lương
  Tử Phủ Lộc Tồn ngộ phi thường
  Quan phí phùng chi ưng hiển đạt
  Sĩ nhân ngộ thử phó khoa trường
  Thiên Mã thủ hạn bất đắc trụ
  Hựu phạ Kiếp Không lai tương ngộ
  Cánh kiêm Thái Tuế tọa cung trung
  Hạn đáo kỳ nhân tầm tử lộ.

  Nghĩa là:
  “Hạn đến Thiên Mã tốt lắm nếu gặp Tử Phủ và Lộc Tồn, người chức tước càng hiển đạt, kẻ học trò sẽ danh chiếm bảng vàng.
  Hạn đến Thiên Mã nhưng là thứ Thiên Mã hãm địa (mã đắc địa Dần Thân Tị) rất sợ Kiếp Không, nếu bị thêm Thái Tuế nữa là hạn vào tử lộ”.

  Hoá Lộc Nhập Hạn ca

  Hạn trung nhược ngộ Lộc lai lâm
  Tước vị cao thiên tá thành mình
  Thường thứ tương phùng đương đại quí
  Tự nhiên súc tích quảng kim ngân.

  Nghĩa là:
  “Hạn đến Hoá Lộc, để có tước vị, người thường cũng trở thành cao sang, tiền bạc tự nhiên súc tích, làm ăn phát đạt”.


  Hoá Quyền Nhập Hạn ca

  Thử tinh chủ hạn hỉ phi thường
  Quan Lộc cao thăng tá đế vương
  Tài bạch phong thiêm quan sáng nghiệp
  Tòng kim gia đạo bảo an khang
  Quyền tinh thử ngộ Vũ Tham lâm
  Tác sự cầu mưu tận đắc thành
  Sĩ tử danh cao thiên phúc lộc
  Thứ nhân đắc thử tích kim ngân.

  Nghĩa là:
  “Hoá Quyền thủ hạn là điều đáng mừng, quan lộc cao thăng, tài bạch nhiều có thể dựng nghiệp mới, gia đạo an khang.
  Hoá Quyền gặp Vũ Khúc, Tham Lang đáo hạn làm việc gì cũng trót lọt, sĩ tử danh cao, thứ dân phát đạt”.

  Hoá Khoa Nhập Hạn ca

  Khoa tinh nhị hạn ngộ Văn Xương
  Sĩ tử phùng chi tính danh hương
  Tăng đạo thứ nhân đa phú quí
  Bách mưu bách toạI sự anh dương.

  Nghĩa là:
  “Hạn đến Hoá Khoa gặp Văn Xương, kẻ sĩ đỗ đạt nổi danh, thứ dân phú quí, trăm việc đều thành”.
  Hoá Kỵ Nhập Hạn ca

  Kỵ tinh nhập miếu phản vi giai
  Túng hữu quan tai diệc bất thương
  Nhất tấn nhất thoái danh bất tọai
  Cánh kiêm ngộ cát hảo an khang
  Nhị hạn không trung kiến kỵ tính
  Chí tài vi họa tất gia khuynh
  Vi quan thoái chức tao trang lạm
  Tể lại tu phòng cấm trượng hình
  Kị tinh lạc hãm tại nhàn cung
  Ác Sát gia lâm tác họa hung
  Tài tán nhân ly đa tật khổ
  Thương quan thoái chức hiếu trùng phùng

  Nghĩa là:
  “Hoá Kỵ nhập miếu lại thành hay, dù có quan tai cũng chẳng sao chỉ hiềm sự việc tấn thoái vô thường, công danh bất toại.
  Đại tiểu hạn đến Thiên Không gặp Hoá Kỵ tai họa vô kể, làm quan thoái chức, lâm lại bị hình phạt, đi buôn mất của.
  Hoá Kỵ lạc hãm thêm ác sát tinh, tài tán người lìa đa bệnh tật, thoái chức, tang ma.


  Ngoài đại tiểu hạn 10 năm và lưu niên 1 năm. Trong Tử Vi đẩu số toàn thư còn có câu quyết để nói về những năm mang ảnh hưởng xấu cho số mệnh mỗi người:

  Nhân sinh Tý Ngọ kỵ Dần Thân
  Sửu Ngọ sinh niên Sửu Ngọ sân
  Dần Mão chi nhân phóng Tị Hợi
  Sà long thiết kỵ bản thân lâm
  Thân nhân Linh Hỏa tai ương trọng
  Mùi Ngọ chư kê mộ hoạn âm
  Tuất Hợi Dương Đà tu Tị kỵ
  Dậu nhân Đà nhẫn diệc phi thân.

  Nghĩa là:
  “Người sinh năm Tý, năm Ngọ không tốt khi gặp năm Dần Thân.
  Người sinh năm Sửu, năm Ngọ sẽ kém vào các năm Sửu Ngọ.
  Người tuổi Dần Mão kỵ các năm Tị Hợi.
  Người tuổi Tị kỵ năm Tị, người tuổi Thìn kỵ năm Thìn
  Người tuổi Thân hạn đến Hỏa Linh Tinh không tốt.
  Người tuổi Mùi kỵ gặp năm Dậu Hợi
  Người tuổi Tuất Hợi kỵ gặp hạn Dương Đà.
  Người tuổi Dậu cũng kỵ gặp hạn Dương Đà.
  Câu quyết trên đây đã từng được phổ biến vào tư tưởng thường của mọi người biết Tử Vi hay không biết Tử Vi tức chúng ta vẫn nói với nhau năm xung năm tuổi. Xét cho kỹ đây chỉ là câu quyết của mấy người thuật sĩ giang hồ, không có mẫu có chắc chắn vì nếu cứ tính miên man như vậy thì con người ta chẳng có năm nào tốt nữa. Ngay cả nói đến xung, rất nhiều trường hợp gặp năm xung lại phát đạt phi thường. Ông Lưu Bá Ôn trong tập “Trích Thiên Tủy” nói rằng:

  Vượng giả xung suy, suy giả bạt
  Suy thần xung vượng, vượng giả phát
  (Vượng mà xung suy, suy bị tiêu
  Suy mà xung vượng, vượng lại phát).

  Điều quan trọng vẫn là Mệnh Thân và hạn có vượng không đã.
   
 12. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  LUẬN VỀ NỮ MỆNH

  Tử Vi đẩu số toàn thư viết:
  “Nam nữ mệnh bất đồng, tinh tú cách biệt. Xem nam mệnh trước, xem thân mệnh sau đến Tài bạch rồi Quan lộc và Thiên di, rồi mới kể đến Phúc đức và sau cùng lần lượt xem Điền trạch, Thê thiếp, Tật ách, Phụ mẫu, Tử tức, Huynh đệ, Nô Bộc.
  Xem Nữ mệnh liền sau Thân mệnh đến ngay cung Phúc đức, thứ ba tới cung Phu rồi mới lần lượt qua các cung khác như Tử tức, Tài bạch, Điền trạch, Quan lộc, Thiên di, Phụ mẫu, Tật ách, Huynh đệ, Nô Bộc.
  Nữ mệnh quí ở nhu thận, khí tĩnh, nữ mệnh mà cương động thường vất vả”.
  Dưới đây là ảnh hưởng của các sao đối với nữ mệnh qua các bài ca ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư.


  Tử Vi Nữ Mệnh ca

  Tử Vi nữ mệnh thủ Thân cung
  Thiên Phủ tôn tinh đồng đáo cung
  Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu
  Kim quan phong tặng phúc thao thao
  Tử Vi nữ mệnh thủ Phu cung
  Tam phương cát củng tiện vi vinh
  Nhược phùng sát Phá lai xung phá
  Y lộc doanh dư dâm sảo dung.

  Nghĩa là:
  “Số đàn bà sao Tử Vi lâm vào cung Thân mệnh, đi cặp với Thiên Phủ lại thêm cát tinh khắc thì phúc lộc thao thao y quan phong tặng.
  Tử Vi đóng tại cung Phu, tam hợp có cát tinh chiếu tất chồng giàu sang vinh hiển, nếu bị Thất Sát, Phá Quân tuy dư ăn dư để nhưng con người sảo và dâm.

  Phú nôm có những câu:

  Tử Vi đóng mệnh người hiền
  Vượng phu ích tử lại thêm sang giàu
  Còn nữ mệnh xem tường sau trước
  Tử Phá Tham hội ước đa dâm
  Hoặc Đào Hoa ắt gian truân
  Duyên may khó sớm dự phần Phượng Loan.


  Thiên Cơ Nữ Mệnh ca

  Thiên cơ nữ mệnh cát tinh phù
  Tác sự thao trì quá trượng phu
  Quyền Lộc cung trung phùng thủ chiếu
  Vinh ưng khảo mệnh quí như hà
  Thiên Cơ tinh dữ Thái Âm đồng
  Nữ mệnh phùng chi tất sảo dung
  Y Lộc phong nghiêu chung bất mỹ
  Vi sương vi thiếp chủ dâm phong.

  Nghĩa là:
  “Thiên Cơ ở nữ mệnh được cát tinh phì trì, làm việc còn giỏi hơn đấng trượng phu, lại gặp Quyền Lộc thủ chiếu nữa thì vinh hoa biết thế nào mà kể.
  Thiên Cơ nữ mệnh đi với Thái Âm là người đẹp nhưng lãng mạn vô tả, giàu sang dư dả đã đành nhưng dễ đi vào dâm phong làm thiếp làm ca kỹ”.

  Phú nôm có những câu:
  - ;Sát hung kém phúc đã đành
  Dần Thân Cơ Nguyệt dành dành dâm bôn
  - ;Cự Cơ Dần Mão âu phú quí
  Lòng dâm tư vẫn để một bên
  - ;Đồng cung Cơ gặp Thái Âm
  Goá chồng, tỳ thiếp gian dâm đáng buồn.
  Thái Dương Nữ Mệnh ca

  Thái Dương chính chiếu phụ nhân thân
  Tư mạo thù thường tính cách trinh
  Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu
  Kim quan phong tặng tác phu nhân
  Thái Dương an mệnh hữu kỳ năng
  Hãm địa tu phòng yếu sát lăng
  Tác sự trầm ngâm đa tấn thoái
  Tàn cần độ nhật miễn gia khuynh
  Thái Dương phản chiếu chủ tâm mang
  Y lộc bình thường thọ bất trường
  Khắc quá lương nhân hoàn khắc tử
  Chỉ nghi ấm hạ tác thiên phòng.

  Nghĩa là:
  “Thái Dương chinh chiếu vào cung Thân của đàn bà thì sắc đẹp phi thường, tính cách đoan trang, thêm cát tinh phù trợ là bậc mệnh phụ phu nhân.
  Thái Dương cư Mệnh cung, người đàn bà rất tháo vát giỏi giang. Nếu hãm địa mà bị ác sát lăng phá thì phải hết sức cẩn thận, làm việc gì cũng biết tới lui mới tránh khỏi họa gia huynh.
  Thái Dương phản bối bao giờ tâm địa cũng hoang mang bất nhất, y lộc bình thường, đoản thọ, khắc chồng, khắc con nên lấy làm lẽ và yên phận mới đỡ sóng gió”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Nữ mệnh Dương chiếu ắt là
  Phu nhân nếu chẳng gặp tà ác tinh.
  - ;Dương, Cự Hao thật không lành
  Chồng con phối hợp bất thành hôn nghi
  - ;Sát tinh Nhật Nguyệt hãm cung
  Nam thì gian đạo, nữ dòng dâm bôn.
  - ;Nhật đắc địa từ Dần đến Ngọ
  Tăng phong lưu nếu có cát tinh
  Hai phương Phủ, Tướng triều minh
  Giáp Canh Tân Ất càng xinh càng giàu.


  Vũ Khúc Nữ Mệnh ca

  Nữ nhân Vũ Khúc mệnh trung phùng
  Thiên Phủ gia chí chí khí hùng
  Tả Hữu Lộc lai tương phùng tụ
  Song toàn phú quí mỹ vô cùng
  Tướng tinh nhất tú tối cương cường
  Nữ mệnh phùng chi tính dị thường
  Y Lộc thao thao chung hữu phá
  Bất nhiên thọ yểu chủ hung vong.

  Nghĩa là:
  “Vũ Khúc đóng nữ Mệnh hội với sao Thiên Phủ là người chí khí hùng tráng, thêm Tả Hữu Song Lộc nữa tất song toàn phú quí.
  Vũ Khúc đơn thủ nữ Mệnh, tính tình dị thường y lộc dư đủ nhưng rồi cũng có ngày phá bại nếu không hung vong yểu tử”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Gặp Vũ, Tham Sát phải suy
  Nếu không cát diệu đắm mê nhục tình
  - ;Vũ Quyền nữ Mệnh đồng lâm
  Gái khôn khiến đấng phu quân nể vì.
  - ;Vũ Khúc gọi Quả Tú tinh
  Nữ mệnh gặp phải cướp tranh quyền chồng.
  - ;Vũ Không gặp đất miếu viên
  Khác chi Xương Khúc, gối loan lạnh lùng.
   
 13. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Thiên Đồng Nữ Mệnh ca

  Thiên Đồng thủ mệnh phụ nhân thân
  Tính cách thông minh linh lợi nhân
  Xương Khúc cánh lai tương hội xứ
  Du du tài lộc tự thiên thân
  Thiên Đồng nhược dữ Thái Âm đồng
  Nữ Mệnh phùng chi dâm sảo dung
  Y lộc truy phong chung bất mỹ
  Thiên Phòng thị thiếp dữ nhân thông.

  Nghĩa là:
  “Đàn bà sao Thiên Đồng thủ mệnh tính cách thông minh lanh lợi, hội Xương Khúc thì tài lộc tự nhiên tới.
  Thiên Đồng hội cùng với Thái Âm, đàn bà đẹp nhưng dâm xảo, y lộc dư giả, chỉ hiềm là hoặc phải lấy lẽ làm thiếp, nếu không tất sẽ tư thông ngoại tình”.

  Phú nôm có câu:

  Đồng Nguyệt Tý gái hoa dung
  Gặp Tang, Diêu, Khốc khóc chồng lắm phen.


  Liêm Trinh Nữ Mệnh ca

  Nữ nhân thân Mệnh trí Liêm Trinh
  Nội chính thanh liêm cách cực tân
  Chư cát củng chiếu vô sát phá
  Định giao phong tặng tại thanh xuân.
  Liêm Trinh, Tham Phá Khúc tương phùng
  Đà Hỏa Giao gia cực tiện dung
  Định chủ hình phu kiêm khắc tử
  Chỉ hảo thông phòng sương ti dung.

  Nghĩa là:
  “ Liêm Trinh ở Nữ mệnh đắc địa, giỏi quán xuyến và thanh sạch được cát tinh trợ sang quí ngay từ lúc còn tuổi thanh xuân.
  Liêm Trinh nữ Mệnh gặp ở Tham Lang, Phá Quân, Vũ Khúc thêm Đà La, Hỏa Tinh rất xấu, chủ hình phu khắc tử nếu không thì kiếp tôi đòi”.

  Phú nôm có câu:

  Liêm Tham đồng độ đảo điên
  Trai thì phiêu lãng, gái duyên dâm tàng.


  Thiên Phủ Nữ Mệnh ca

  Nữ nhân Thiên Phủ mệnh Thân cung
  Tính cách thông minh hoa dạng dụng
  Cánh đắc Tử Vi tam hội chiếu
  Kim qua hà bội thu hoàng phong
  Hỏa Linh Kinh Đà lại xung hội
  Tính cách dung thường đa hối trệ
  Lục thân tương bối tử nan chiêu
  Chỉ hảo Không Môn vi ni kế

  Nghĩa là:
  “Nữ Mệnh Thiên Phủ tọa thủ tính cách thông minh sắc đẹp như hoa, được Tử Vi đắc địa chiếu tất là kim quan bội ngọc phu nhân.
  Thiên Phủ nếu bị Hỏa Linh, Kình Dương, Đà La xung phá, tính cách tầm thường ngu độn, xa lánh lục thân, khắc tử, chỉ nên làm ni cô cho đỡ vướng lụy trần thế”.

  Phú nôm có câu:

  - ;Nữ mệnh có Phủ ai bì
  Vượng phu ích tử thảo ngay hiền hoà.
  - ;Phủ rất ghét những sao Tứ Sát
  Biến người thành hiểm ác gian manh.


  Nữ Mệnh Thái Âm ca

  Nguyệt hội đồng Dương tại mệnh thân
  Tam phương cát củng tất doanh phong
  Bất kiến hung sát lai xung hội
  Phú quí song toàn bảo đáo chung
  Thái Âm hãm tại mệnh hoà thân
  Bất hỉ tam phương ác sát xâm
  Khắc hại phu quân hựu yểu thọ
  Cánh hư huyết khí thiểu tinh thần

  Nghĩa là:
  “Thái Âm cùng Thái Dương đồng cung, tam hợp cát tinh chiếu, không bị hung sát, phú quí song toàn đến trọn đời”.
  Thái Âm ở hãm địa đóng tại Mệnh thân cung rất sợ các ác sát, có ác sát tức là yểu thọ, sát phu, hại phu, tinh thần trì trệ huyết khí hư hoại”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Nguyệt miếu vượng là người to lớn
  Gặm hãm cung hơi ốm mà cao
  - ;Nữ lưu Nguyệt vượng số sang
  Là người nhan sắc đảm đang lợi chồng.
  - ;Tham Lang với Nguyệt cùng ngồi
  Ở cung hãm địa ấy người dâm bôn.
  - ;Thái Âm mệnh ở Mão Dần
  Lo đường kinh nguyệt chẳng phần thong dong.
   
 14. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Tham Lang Nữ Mệnh ca

  Tứ mộ cung trung đa cát lợi
  Cánh phùng Tả Hữu phương vi quí
  Lộc tài phong phú vượng phu quân
  Tính cách cương cường đa chí khí
  Tham Lang hãm địa nữ phi tường
  Y thực tuy phong dã bất lương
  Khắc hại lương nhân tinh nam nữ
  Hưu giao khâm trẩm thủ cô sương.

  Nghĩa là:
  “Tham Lang ở tứ mộ địa Thìn Tuất Sửu Mùi gặp Tả Hữu mới hay, tài lộc phong phú làm lợi cho chồng, đàn bà tính cương cường chí khí.
  Tham Lang tại hãm địa, con gái số thực đáng chê, vấn đề y thực truy phong túc nhưng khắc hại chồng con, đa số ôm chăn gối lạnh mà làm kiếp goá phụ hay ly phụ”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Số Tham Phá Hào chồng rất kém
  Những cô đơn dám hiểm mà kinh.
  - ;Bạc tình là gái ghê thay
  Dần Thân, Tham Sát giữ tày nhân cung
  - ;Tham, Liêm hãm mệnh gian tà
  Hồng Đào diệu Hỉ ắt là tham dâm.
  - ;Ghen đâu năm trọn tháng chày
  Bởi Tham vượng địa đáng rày Mệnh cung.
  - ;Tham Liêm hội đồng cung phiêu lãng
  Nếu nữ nhi là hạng đàn bà
  Hợi cung càng hãm xem qua
  Có ác tinh đóng ắt ra bần cùng.
  - ;Tham Đào số nữ bần dâm loạn
  Ở hãm cung hãy đoán cho tường
  Nhưng có Tuần Triệt lại phường đoan trinh.


  Cự Môn Nữ Mệnh ca

  Cự Môn vượng địa đa sinh cát
  Tả Hữu gia làm thọ cánh trường
  Nữ nhân đắc thử thành vi quí
  Liêm quyển châu châu tọa tú phòng
  Cự Môn mệnh hãm chủ dâm sương
  Thị nữ thiên phòng thủy miễn ương
  Tướng mạo thanh kỳ đa cận sủng
  Bất nhiên thọ yểu chủ hung vong.

  Nghĩa là:
  “Sao Cự Môn nơi vượng địa thường lắm tốt lành, được Tả Hữu tuổi thọ thêm lên, người con gái đựơc Cự Môn đắc địa dễ ngồi trong chăn hoa nệm gấm.
  Cự Môn cư hãm địa số con gái dâm sương, làm nàng hầu mới thoát nghiệp chướng, tướng mạo đẹp tốt dễ được sủng ái. Nếu không ở kiếp tỳ thiếp sẽ hung tử, yểu tử”.

  Phú nôm có những câu:

  - Mão Dậu Cự Cơ rất hay
  Công danh vinh hiển một tay anh hào
  Nữ mệnh cách ấy đẹp sao
  Vượng phu ích tử càng màu càng xinh
  - ;Cự Cơ Dậu Mão tuy là phú quí
  Lòng dâm tư vẫn để một bên.


  Thiên Tướng Nữ Mệnh ca

  Nữ nhân chi mệnh Thiên Tướng tinh
  Tính cách thông minh bách sự ninh.
  Y lộc phong danh tài bạch túc
  Vượng phu ích tử hiển môn đình
  Phá Quân, Thất Sát lai tương hội
  Dương Đà Hỏa Linh tối sở kỵ
  Cô Hình khắc bại lục thân vô
  Chỉ khả thiên phòng dữ thị thiếp.

  Nghĩa là:
  “Nữ mệnh có sao Thiên Tướng, người thông minh giỏi giang, y lộc tài bạch phong túc vượng phu ích tử.
  Nếu Thiên Tướng hội cùng Thất Sát, Phá Quân và Dương Đà Hỏa Linh thì sát chồng khắc con cái chỉ đáng làm thân phận thị thiếp”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Nữ lưu Thiên Tướng rất hay
  Hiền phu quí tử tháng ngày thảnh thơi
  Tướng hồng số gái yên vui
  Chồng sang kết ước phúc thôi dồi dào
  Nếu gặp Khúc Cái Mộc Đào
  Vẫn là phúc trọng tính ai đa tình.
  - ;Thiên Tướng là mặt con người
  Hương trời sắc nước mệnh ai tướng hồng.
   
 15. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Thiên Lương Nữ Mệnh ca

  Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu phụ
  Phá Quân Mão Dậu bất vi lương
  Nữ nhân đắc thử vi cô độc
  Khắc tử hình phu thủ lãnh phòng.

  Nghĩa là:
  “Cơ Lương ở Thìn Tuất không phải là chỗ tốt. Phá Quân Mão Dậu chẳng phải số hay, nữ Mệnh mà như vậy là hình phu khắc tử, nằm một mình chăn đơn, gối lạnh”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Thiên Lương Mộc chủ thọ tinh
  Đông cung Thân Tuất Thìn Dần mới hay
  Nữu lưu thủ mệnh phúc đầy
  Hao hình Kiếp Sát một bầy tai ương.
  - ;Lương Tị Hợi đúng cùng Thiên Mã
  Chí đổi thay ấy gã phiêu linh
  Còn như nữ Mệnh rành rành
  Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu.


  Thất Sát Nữ Mệnh ca

  Nữ Mệnh sầu phùng Thất Sát tinh
  Bình sinh tác sự quả thông minh
  Khi cao chí đại vô nam nữ
  Bất miền hình phu lục khổ tân
  Thất Sát có tinh Tham Tú phòng
  Hỏa Đà tấu hợp phi vị quí
  Nữ nhân đắc thử tính bất lương
  Chỉ hào thiên phòng vi ti sử.

  Nghĩa là:
  “Nữ Mệnh Thất Sát tọa thủ là điều đáng buồn, người rất lanh lợi thông minh, khí cao chí lơn như con trai, tuy nhiên thế nào cũng hình phu và gian lao vất vả.
  Thất Sát là cô độc tính gặp Tham Lang lại thêm Kình Đà rất xấu loại đàn bà bất lương, bạc tình dễ rơi vào kiếp lẽ mọn, nàng hầu”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Kìa nữ mệnh định tàn hai tuổi
  Sát Phá Tham lại hội Văn Xương
  Ấy là goá bụa đáng thương
  Nếu không cũng chịu dở dang duyên tình.
  - ;Nữ mệnh Sát Ngọ Tý ngồi
  Gặp Riêu, Kiếp phải lệ rơi vì tình.


  Phá Quân Nữ Mệnh ca

  Phá Quân Tý Ngọ vi nhập miếu
  Nữ mệnh phùng chi phúc thọ xương
  Tính cách hữu năng thiên xuất chúng
  Vượng phu ích tử tính danh hương
  Phá Quân nữ mệnh bất nghi phùng
  Kình Dương gia hãm tiện vi hung
  Khắc hại lương nhân phi nhất thứ
  Tu giao bi khốc độ triều hôn.

  Nghĩa là:
  “Phá Quân đóng Tý Ngọ là nhập miếu, nữ mệnh tính cách mạnh bạo hơn người, lại có tài năng vượng phu ích tử, nổi tiếng tăm.
  Phá Quân hãm địa rất sợ sao Kình Dương, gặp Kình là người sát vài ba lần chồng, suốt ngày chỉ biết khóc.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Phá, Tham, Lộc, Mã giao nhau
  Nam thì lãng đãng, nữ mầu đa dâm
  - ;Phá Quân nữ mệnh khá xem
  Đắc địa cát diệu hoà hiền hiển vang
  Hãm cung ác độc dâm loàn.
  Chỉ làm kế thiếp khỏi đàng sinh ly.
   
 16. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Văn Xương Nữ Mệnh ca

  Nữ nhân Thân mệnh trí Văn Xương
  Tú lệ thanh kỳ phúc cánh trường
  Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu
  Quản giao phú quí trước hà thường
  Văn Xương nữ mệnh ngộ Liêm, Quân
  Hãm địa Kình Dương Hỏa kỵ tinh
  Nhược bất vi xương chung thọ yểu
  Thiên phòng do đắc chủ nhân khinh.

  Nghĩa là:
  “Văn Xương vào mệnh đàn bà, người đẹp thanh kỳ nếu có hai sao Tử Vi, Thiên Phủ tam hợp chiếu phú quí được mặc áo gấm đẹp.
  Văn Xương vào nữ mệnh gặp hai sao Liêm Trinh, Phá Quân hãm địa thêm Kình Dương, Kinh Hỏa, Hoá Kỵ là số kiếp trầm luân giang hồ, dù ép chịu cảnh lẽ mọn cũng vẫn bị khinh thị”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Thói dâm dật xướng hoà kém phúc
  Ấy Văn Xương Văn Khúc ai khen
  - ;Vũ Không gặp đất miếu viên
  Khác chi Xương Khúc gối loan lạnh lùng.
  - ;Dương Phi đẹp vốn dòng Cơ Nguyệt
  Lại Khúc Xương ba miệt triều viên.
  - ;Xương Khúc hợp ấy hàng gái đẹp
  Gặp Thiên Cơ hoá kiếp dâm tà.
  - ;Xương Riêu đáng sợ hay thay là
  Ấu nhi tuổi đã bôn ba dâm loàn.


  Văn Khúc Nữ Mệnh ca

  Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc
  Tướng mạo thanh kỳ đa hữu phúc
  Thông minh linh lợi bất tầm thường
  Hữu sát thiên phòng dã dâm dục.

  Nghĩa là:
  “Nữ mệnh có sao Văn Khúc, tướng mạo đẹp đẽ dễ hưởng phúc, thông minh, lanh lợi khác người chỉ sợ gặp sát tinh sẽ thành loại đàn bà đa dâm dễ vào kiếp lẽ mọn”.
  Phú nôm xin đọc ở sao Văn Xương vì hai sao này thường đi vào một bộ.


  Tả Hữu Nữ Mệnh ca

  Nữ phùng Tả Hữu chủ hiền lương
  Năng cân nặng vị hưu khí cao
  Cánh dữ Tử Vi Thiên Phủ hợp
  Kim quan phong tặng quá thao thao
  Hỏa Đà tương hội bất vi lương
  Thất Sát Phá Quân thọ bất trường
  Chỉ khả thiên phòng phương phú túc
  Thông minh đắc sủng quá thời quang.

  Nghĩa là:
  “Nữ mệnh có Tả Hữu là người hiền lương, giỏi giang quán xuyến, nếu được Tử Vi, Thiên Phủ hợp thì phúc lộc vô tả.
  Tả Hữu nữ mệnh gặp Hỏa Đà, Thất Sát, Phá Quân là số yểu, lấy chồng không ở vị chính thê mới hay”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Kìa Khôi Tướng bên mình Tả Hữu
  Lại gặp thêm Tử Phủ quá xinh
  - ;Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ
  Mệnh đào hoa trước dở sau hay
  - ;Giáp Nhật giáp Nguyệt ai tày
  Giáp Tả giáp Hữu vui vầy quí nhân.
   
 17. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Lộc Tồn Nữ Mệnh ca

  Nữ mệnh nhược ngộ Lộc Tồn tinh
  Tử Phủ gia lâm bách sự ninh
  Cánh ngộ đồng trinh tương tấu hợp
  Tất nhiên chú định thi phu nhân
  Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung lai
  Không Kiếp, Linh Hỏa tất vi tai
  Nhược vô cát diệu lai tương tấu
  Phu phụ phân ly vĩnh bất tài.

  Nghĩa là:
  “Nữ mệnh gặp sao Lộc Tồn, được hội với Tử Vi, Thiên Phủ lại thêm Thiên Đồng, Liêm Trinh tấu hợp là số phu nhân.
  Lộc Tồn ở hãm cung bị Kiếp Không, Linh Hỏa mà không có cát tinh phù trợ thì vợ chồng chia ly”.

  Phú nôm có những câu:

  - ;Lộc Mã thủ chiếu Mệnh cung
  Vượng phu ích tử vốn dòng đoan trang
  - ;Tài buôn bán nhiều bề giỏi dắn
  Mã mệnh cung, Tồn hẳn Thiên Di.


  Kình Dương Nữ Mệnh ca

  Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phùng
  Hỏa Cơ Cự Kỵ tất thường dung
  Tam phương hung sát kiêm tương tấu
  Bất yểu chung tu lãng cổn đào

  Nghĩa là:
  “Kình Dương là bắc đẩu phù tinh đóng nữ mệnh nếu gặp Hỏa Tinh, Thiên Cơ, Cự Môn là hạng gái tầm thường. Nếu bị thêm ác sát tinh xung chiếu từ ba phía nếu không chết yểu thì cũng chìm nổi ba đào”.


  Đà La Nữ Mệnh ca

  Đà La nhất diệu nữ nhân phùng
  Ngộ cát gia làm dâm đãng dung
  Hung sát tam phương tương chiếu phá
  Tu phòng tương biệt chủ nhân ông.
  Nghĩa là:
  “Nữ mệnh có Đà La nếu gặp cát tinh thì chỉ là con người dâm đãng vấn đề y lộc không lo, nếu như tam phương hung sát chiếu phá là số sát phu”.


  Hỏa Linh Nữ Mệnh ca

  Hỏa Linh chi tinh nhập mệnh lai
  Tham Lang tương hội đắc hoà hài
  Tam phương vô sát chư ban mỹ
  Tọa thủ hương khuê đắc toại hoài.
  Hỏa Linh nhị diệu tối nan dương
  Nữ mệnh đan phùng tất chủ thương
  Nhược ngộ tam phương gia sát tấu
  Tu phòng mục hạ nhập tuyền hương

  Nghĩa là:
  “Hai sao Hỏa Linh đóng nữ mệnh cần hội ngộ với sao Tham Lang đắc địa tam phương không bị sát xung phá số gái hạnh phúc giàu sang.
  Nếu Hỏa Linh đơn thủ mệnh cung bị ác sát xung phá số gái non yểu”.
  Hoá Quyền Nữ Mệnh ca

  Hoá Quyền cát diệu hỉ tương phùng
  Cánh cát gia lâm y lộc phong
  Phú quí song toàn nhân tính ngạnh
  Đoạt phu quyền binh phúc hưng long.

  Nghĩa là:
  “Sao Hoá Quyền là số nên gặp, thêm cát tinh khác phù trợ tất phú quí song toàn, nhưng Hoá Quyền đóng nữ mệnh là người ưa đoạt quyền chồng”.


  Hoá Khoa Nữ Mệnh ca

  Hoá Khoa nữ mệnh thị lương tinh
  Tứ đức kiêm toàn tính cách thanh
  Cánh ngộ cát tinh Quyền Lộc tấu
  Phu vinh tử qui tác phu nhân.

  Nghĩa là:
  “Nữ mệnh có sao Hoá Khoa bao giờ cũng tốt, người đức độ, tính tình thanh cao, nếu được thêm sao tốt thì chồng sanh con quí, tự mình ở bậc phu nhân”.
   
 18. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Hoá Kỵ Nữ Mệnh ca

  Nữ nhân Hoá Kỵ bản phi kỳ
  Cánh ngộ hung tinh thị họa cơ
  Y thực nan tân bần tiện thậm
  Cát tinh tấu hợp giảm tai nguy.

  Nghĩa là:
  “Hoá Kỵ đóng nữ mệnh vốn đã tầm thường, lại thêm hung tinh xung phá thì cuộc sống sẽ cơ cực bần tiện. Nếu có cát tinh phù trợ sẽ giảm nhiều tai nguy”.
  Luận về nữ mệnh, Tử Vi đẩu số toàn thư còn có một chương với tựa đề là: “Nữ mệnh cốt tủy phú”, với những câu quan trọng ghi sau đây:

  - Phủ tướng chí tinh nữ mệnh triền tất dương tử quí dữ phu hiền (sao Thiên Phủ, Thiên Tướng ở nữ mệnh thì con quí chồng hiền).

  - Liêm Trinh thanh bạch tương thủ (Sao Liêm Trinh bản chất thanh bạch có thể tọa thủ nữ mệnh, miễn là đừng rơi vào hãm địa).

  - Đoan chính Tử Vi, Thái Dương tinh tảo ngộ hiền phu tính khả bằng (Tử Vi hay Thái Dương tọa thủ nữ mệnh sớm lấy chồng hiền năng, tính nết trung thực).

  - Thái Dương Dần đáo Ngọ ngộ cát trung vi phúc. (Sao Thái Dương chỉ đắc địa từ Dần cung đến Ngọ cung nữ mệnh gặp Thái Dương thế nào cũng hưởng phúc nếu thêm cát tinh phù trợ).

  - Tả Phụ Thiên Khôi vi phúc thọ, Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm (có sao Thiên Khôi, Thiên Tướng là phúc thọ, có sao Hữu Bật, Thiên Tướng phúc thường đến).

  - Lộc Tồn hậu trọng đa y thực, Phủ Tường triều viên mệnh tất vinh.

  - Cự Môn, Thiên Cơ vi phá đãng. (Nữ mệnh có hai sao Cơ, Cự, mặc dù đắc địa nhưng không phải là đẹp vì cuối cùng tất nhiều phá đãng)

  - Thiên Lương, Nguyệt diệu nữ dâm bần, (Thái Âm hãm gặp Thiên Lương số gái dâm bần).

  - Kình Dương, Hỏa Tinh vi hạ tiện (Số đàn bà Kình Dương, Hỏa Linh hãm địa loại hạ tiện, nếu đắc địa cũng chẳng khỏi hình phu).

  - Văn Xương, Văn Khúc phúc bất toàn (Xương Khúc chỉ nên vào nam mệnh bất nghi nữ mệnh).

  - Vũ Khúc chi tú vi quả tú (Sao Vũ Khúc là sao cô độc đối với nữ mệnh

  - Phá Quân nhất diệu tinh nam minh (sao Phá Quân đơn thủ nữ mệnh tính cô độc đa dâm nếu thêm Tứ Sát là người ganh ghét hại chồng, hại con).

  - Tham Lang nội lang đa dâm dật (Nữ mệnh Tham Lang đơn thủ rất dâm dật).

  - Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh (Nữ mệnh Thất Sát đơn thủ không phải là phúc).

  - Thập thiên Hoá Lộc tối vinh xương
  Nữ mệnh phùng chi đại cát tường.
  Cánh đắc Lộc Tồn tương tấu hợp.
  Vượng phu ích tử thụ ân quang.
  (Số đàn bà song lộc thủ chiếu mệnh giàu sang chức tước).

  - ;Hỏa Linh Dương Đà cập Cự Môn
  Thiên Không Địa Kiếp hựu tương lâm
  Tham Lang Thất Sát Liêm Trinh tú
  Vũ Khúc gia lâm khắc hại xâm.
  (Nữ mệnh không nên gặp Dương Đà, Linh Hỏa, Thiên Không, Địa Kiếp, và Cự Môn. Nữ mệnh cũng không nên có Tham Lang, Thất Sát, Liêm Trinh lại thêm Vũ Khúc).

  - ;Tam phương tứ chính hiềm phùng sát
  Cánh tại phu cung họa hoạn thâm
  Nhược trí bản cung vô chính diệu
  Tất chủ sinh ly khắc hại chân
  (Nữ mệnh sợ sát tọa thủ, sát xung chiếu, sát ở cung phu nếu lại mệnh vô chính diệu nữa thì suốt đời ly khắc).
   
 19. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Phú nôm của tiền nhân ta về nữ mệnh còn nhiều câu rất hay, xin lược chép dưới đây:

  - ;Kể chi những cách hư hèn
  Nguyệt Thìn Lương Tị Hợi viên đó mà.

  - ;Hình Diêu số gái long đong
  Nếu không kế thất lộn chồng mà thôi.

  - ;Kìa người phượng chạ loan chung
  Đào Diêu số ấy trong lòng chẳng trinh.

  - ;Đào Diêu số gái ai hay
  Chồng ra khỏi cửa dắt ngay trai vào

  - ;Nữ mệnh gặp Quí, Hình, Tử, Phủ
  Dạ sắt son nào sợ lung lay.

  - Vận hạn đến Đào Hồng Cát Hỉ
  Lòng gái trai bất sỉ dâm bôn.

  - ;Thiên Lương, Thiên Mã đồng hành
  Yêu kiều gái ấy dấn mình bướm ong.

  - ;Đào Hồng Sát Phá Tham Liêm
  Lâm vào nữ phái chỉ hiềm sát phu

  - ;Khéo nghề kim chỉ thêu thùa
  Hồng Đào tấu Vũ ở vừa mệnh cung

  - ;Đào Tang đóng ở mệnh cung
  Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình

  - ;Dương Đà xâm chiếm mệnh viên
  Nói năng loạn thuyết những phường điêu ngoa.

  - ;Thói dâm dật xướng hoà kém phúc
  Ấy Văn Xương Văn Khúc ai khen.

  - ;Đào Hoa mà ở Nô cung
  Gái trinh mang tiếng bất trung cùng chồng.

  - ;Số Diêu Hỉ tai bay vạ gió
  Số Kiếp Không lắm độ gian manh.

  - ;Mã Đào duyên nợ tự sinh
  Không cần mối lái ái tình kết giao.
  ;Dương Đà tuế lo phòng khẩu thiệt
  Còn Đà La ngộ Nguyệt loạn dâm.

  - ;Hồng Cơ tấu Vũ lữ đào
  Cái nghề ca xướng luân vào mệnh viên

  - Hồng Loan ngộ Kiếp Không lâm thủ
  Xá bàn chi một lũ yểu vong

  - ;Tật cung Thai Hổ huyết băng
  Tấu thư, Hoá Cái mệnh phùng thanh cao

  - ;Cái ngộ mộc (dục) gái nào đoan chính
  Mã ngộ Không là tính phiêu bồng.

  - ;Nữ lưu cốt ở Phu cung
  Mệnh thân xấu tốt đừng hòng đừng lo
  Mệnh chính diệu, cung phu Tham đóng
  Ấy là người phúc trọng chính thê
  Mệnh vô chính diệu đáng chê
  Cung phu Tham đóng giữ bề tiểu tinh.

  - ;Địa Kiếp với hồng sanh phu vi
  Cung mệnh hay duyên ấy trăm năm
  Mệnh xấu duyên đứt tơ tằm
  Sinh ly sẽ định loan phòng mười năm.

  - ;Cung Phu có Đào Hồng tương ngộ
  Vợ với chồng đều có dung nhan.

  - ;Hồng Đào ngộ Kỵ phu cung
  Tơ hồng đã dứt má hồng còn vương

  - ;Thiên Nguyệt Đức Đào Hồng cung phối
  Gái chồng sang trai hội giai nhân

  - ;Song Lộc hội Phu Thê cung
  Vợ chồng phối hợp vốn dòng giàu sang.

  - ;Phu cung Diêu Sát Hình Dương
  Hội giao Linh, Hỏa gái toan giết chồng.

  - ;Tứ Không ngộ Mã (phu cung) chẳng bàn
  Có chồng còn bỏ theo làng bướm hoa.

  - Cự Môn, Linh Hỏa tương phùng
  Ba lần mối lái chẳng xong mối sầu.

  - ;Phu: Đào, Kỵ, Kiếp, Khốc Hư
  Hại chồng mưu kế có dư trong lòng.

  - ;Phá Quân, Tuần Triệt lâm vào (phu cung)
  Có chăng thì cũng ba tao mới thành.

  - Triệt Tuần Không Kiếp giao lâm (phu cung)
  Mối mai dang dở ba lần mới nên.

  - ;Bình Hình gặp Hoá Kỵ xung (phu cung)
  Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen.

  - ;Tang Môn, Thiên Khốc phân hèn (phu cung)
  Hoặc là làm lẽ, hoặc phen ly tình.

  - ;Cự đồng cùng ở cung Phu
  Một sầu goá bụa hai sầu lỡ duyên.

  - ;Thai, Binh, Tướng, Đào Hồng tương hiệp
  Chẳng chửa hoang bị hiếp bất ngờ
  Thất Sát cung Phúc đáng lo
  Nhỡ nhàng số ấy ca nô hành nghề.

  - ;Phủ phùng Thất Sát khó đương (Mệnh cung)
  Kiếp Diêu hội ngộ đa vương lưới tình
  Đào Diêu hội bên mình khá rõ
  Không Qui Hình Tử Phủ ngoại dâm.
   
 20. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐOÁN ĐỊNH CÁCH CỤC

  Xem số tức là đoán định cách cục cho một người phú quí hay bần tiện.
  Trước giàu sau nghèo hay trước nghèo sau giàu? Chìm nổi hay êm đềm?
  Vận bao giờ mới hay?
  Cuộc đời lúc nào thì tai họa tới?
  Vóc dáng người ấy ra sao?
  Khả năng tinh thần thông minh hay ngu độn?
  Duyên nợ với lục thân: bố mẹ, anh em, vợ con?
  Thọ hay yểu, bệnh tật hay khỏe mạnh?
  Nhà cửa ruộng vườn hẹp, nhiều ít???...
  Càng học tinh bao nhiêu càng có thể đoán định vào chi tiết bấy nhiêu.

  Chi tiết đến như câu chuyện kể dưới đây:
  “Thuở nhỏ tôi (lời của Tề Đông Dã, tác giả cuốn “Mệnh vận đích kỳ tích” ở tại nhà cậu ruột trọ học. Cậu tôi làm quan trong triều và là người nổi danh về khoa tướng mệnh học. Do đó tôi vì được nghe nói đến hàng ngày nên cũng am tường về bát tự hay khoa Tử Bình.

  Có một lần, cậu tôi mời ba vị quý khách ăn cơm, chúng tôi phải đứng hầu rượu. Bữa cơm đến giữa chừng thì Lưu Tam Gia lấy từ trong túi áo ra một lá số Tử Bình nhờ cậu tôi đoán dùm.

  Cậu tôi xem rồi trầm ngâm lúc lâu mới ngẩng mặt lên nói với Lưu Tam Gia:

  - Dậu là Hồng Diệm, Tý là Đào Hoa số con bé này chắc chắn phải lưu lạc phong trần. Nó là con cái nhà ai thế?
  Lưu Tam Gia vốn là một nhân vật trong phái danh sĩ ở Bắc Kinh, rất mực hào hoa, hầu hết giai nhân trong giới ca kỹ đều biết. Ông đáp lời cậu tôi rằng:

  - Đây là lá số của con ông bạn học, tôi muốn nhận nuôi nó nên muốn nhờ bác xem kỹ càng cho.

  Cậu tôi nói tiếp:
  - Cứ theo số thì bố mẹ cô ta phải chết lâu rồi chứ và cô ấy chỉ có một người chị em gái không thể nào có anh em trai. Rõ ràng ngay từ năm 1 tuổi cô ta đã đi làm con nuôi rồi, sao bây giờ bác mới nói chuyện nuôi?

  Bấy giờ Lưu Tam Gia mới nói sự thật:
  - Chịu bác, chịu bác, đây là lá số của cô kỹ nữ mà tôi vừa gặp, vì thân tình mà cô ta đã được một thầy toán mệnh danh tiếng lấy cho. Tôi mang về chép ra đưa bác để xem lời đoán có giống nhau không?
  Vừa nói Lưu Tam Gia vừa lấy ở túi áo ra một lá số cũ kỹ đưa cho cậu tôi:
  - Đây thưa bác, chính bản của nó.

  Cậu tôi mở ra xem giấy ghi rành rành những hàng chữ lời đoán như sắt thép:
  “Con gái nhà họ Úc, sinh năm Kỷ Hợi (Quang Tự nhị thập ngũ niên), tháng 8, ngày 16, giờ Tý.
  Bát tự là: Kỷ Hợi – Quý Dậu – Tân Mão - Mậu Tý.
  1). Từ nhỏ đã mồ côi Cha Mẹ, phải đổi họ nhà khác để làm nghĩa nữ.
  2). Thân vượng mà không có quan tinh, hồng diệm lại gặp đào hoa sẽ rơi vào kiếp phong trần làm ca kỹ.
  3). Năm nay 16 tuổi, bán mình làm ca kỹ.
  4). Mười năm làm ca kỹ nổi danh tài sắc một thời nhưng rồi phải biến đổi.
  5). Hai mươi tuổi tức năm Mậu Ngọ lần thứ nhất hoàn lương, lấy lẽ một quý nhân.
  6). Hai mươi hai tuổi tức năm Canh Thân lại trở về thanh lâu hành nghề cũ.
  7). Hai mươi bốn tuổi tức năm Nhâm Tuất lần thứ hai hoàn lương, làm thiếp cho một thương nhân.
  8). Hai mươi lăm tuổi tức năm Giáp Tý lần thứ ba quay về lầu xanh.
  9). Hai mươi bảy tuổi tức năm Bính Dần đệ tam thứ hoàn lương sẽ lấy lẽ lần nữa được hưởng hạnh phúc yên lành mấy chục năm.
  10). Năm bốn mươi bảy tuổi, Ất Dậu niên, thiên xung địa khắc chồng chết nhà tan”.
   

Chia sẻ trang này