Sưu tầm QUỶ CỐC TOÀN MỆNH cảm ơn bác phong lan của lyso.vn đã chia sẻ

Thảo luận trong 'Chiêm tinh – tướng số - tử vi' bắt đầu bởi nam sơn đạo nhân, 15/7/11.

Lượt xem: 70,098

 1. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
  Thân nhược Mã Ngưu phùng Giáp Bính
  Định tri xà tẩu dã vi nan
  Kiến nhân tá thế cầu danh vị
  Phượng trực loan phi xuất hiểm quan
  Dịch:
  Thân này đến năm Ngọ năm Sửu hoặc năm Giáp năm Bính
  Chắc chắn gặp năm Ty rất khó khăn (1)
  Thấy có người giúp đỡ đề cầu công danh (2)
  Chim phượng đuổi chim loan bay ra khỏi cửa ải hiểm trở
  (1) Đây là một bài thơ xin hiểu như thế này: Năm Tỵ sẽ gặp khó khăn (vì Can Giáp và can Bính không thể đi với năm Ty được).
  (2) Năm Ngọ năm Sửu và năm Giáp năm Bính sẽ có người giúp đỡ

  CƠ NGHiỆP
  Sơ trị ưu nguy vận vị thông
  Hữu như nguyệt xuất bị vân mông
  Tri âm nhất khúc xuất thiên ngoại
  Đề xiết tiên lang ngộ chủ ông
  Dịch:
  Xưa gặp nguy hiểm vì vận hạn chưa thông
  Ví như trăng vừa mới ló bị mây che khuất
  Một khúc tri âm bay ra ngoài trời
  Do tay chàng tiên gặp ông chủ
   
 2. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Hàn nhạn lưỡng chích phi khứ cấp
  Cô hồng độc tự lệ trường thiên
  Bạch tần hồng lục lư hoa chủ
  Mãn cục giang sơn nhiệm túy miên
  Dịch:
  Đôi nhạn lạnh lùng bay đi gấp
  Chim hồng lẻ loi kêu trong bầu trời rộng
  Ở bến hoa lau có rau tần rau lục
  Trước mắt giang sơn tha hồ ngủ say

  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Phong cấp xuân hàn tiểu vũ quan
  Hàm tiền oanh ngữ vị tương hoài
  Thu thâm âu lộ song song thịnh
  Vãng tế uyên ương hí bích ba
  Dịch:
  Ngày xuân lạnh mưa phùn gió bấc
  Trước sân oanh hót chưa có tiếng họa lại
  Thu sắp tàn cò vạc sóng đôi tốt đẹp
  Chiều tạnh ráo cặp uyên ương đùa sóng biếc
   
 3. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC (con cái)
  Tu tri nhân tại thanh tùng hạ
  Kham thán hoa tàn mãn địa hồng
  Thâm kính tang du chi quế thịnh
  Tường đông nhất quả túy xuân phong
  Dịch:
  Nến biết người đứng dưới cây thanh tùng
  Đáng tiếc hoa rụng đầy mặt đất
  Bên lối đi cây chi cây quế đều tươi tốt
  Đầu tường phía đông có một quả như say sưa với gió đông.

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Phương ngộ Canh Thân kiêm Bính Kỷ
  Phùng xà thử nhật khả nam qui
  Kỷ niên vãng sự câu thành mộng
  Lưu thủy lạc hoa văn từ qui
  Dịch:
  Gặp năm Canh năm Thân và năm Bính năm Kỷ
  Gặp Tỵ thì có thề đi về hướng nam
  Việc mấy năm qua đều thành giấc mộng
  Nước trôi hoa rụng nghe tiếng chim tử qui hót
   
 4. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH -NHÂM
  QUẺ SỐ 39: ĐỊA THỦY SƯ

  THiÊN LỤC TiNH
  Giờ Nhâm Tý: Cách THÚY LiỄU MiNH THiỀN
  Dịch: Ve kêu trên cành liễu rũ
  Giải: Đắc nhân tí hộ đại hữu tác vi
  Dịch : Được người che chở thành sự nghiệp lớn

  Giờ Nhâm Dần: Cách BẢO MÃ KiM YÊN
  Dịch: Ngựa quí yên vàng
  Giải: Căn cơ ký thâm cảnh ngộ hưu giai
  Dịch: Căn cư đã vững cảnh ngộ lại tốt

  THiÊN QUY TiNH
  Giờ Nhâm Thìn: Cách CAO LÂU VỌNG NGUYỆT
  Dịch: Đứng trên lầu cao nhìn trăng
  Giải: Khả đắc viên mãn chi kết quả
  Dịch: Được kết quả mỹ mãn

  Giờ Nhâm Ngọ: Cách DÃ KiM XUẤT DƯỢC
  Dịch: Vàng trong lò nấu nhảy ra
  Giải: Tâm cao khí ngạo bất thọ câu thúc
  Dịch: Tâm khí cao ngạo không chịu ràng buộc

  THiÊN NGÔ TiNH
  Giờ Nhâm Thân: Cách THẠCH THƯỢNG THÁi LiÊN
  Dịch: Hái sen trên đá
  Giải: Tân khổ nhất thế mạnh ngạnh vô tự
  Dịch: Suốt đời lao khổ mạng không có con

  Giờ Nhâm Tuất: Cách HOÀNG OANH XUẤT CỐC
  Dịch: Chim hoàng anh ra khỏi hang
  Giải: Khiêu 跳 xuất hiểm cảnh bộ bộ cao thăng
  Dịch: Thoát ra khỏi hiềm nghèo từng bước tiến lên

  (Cách chung cho 6 giờ)
  THỬ THỦ TRẦN THƯƠNG Cách
  Mễ tích Trần thương thực hữu dư
  Bán cung thử háo bán cung trù
  Mệnh đương cô độc tu ly tổ
  Thiên sử thông minh bất tại thư
  Tĩnh lý ta vu tâm hữu sự
  Nhàn thời trù trướng thực vô ngư
  Đình tiền lưỡng thụ hoa khai xứ
  Quyện khởi châu liêm lạc tự tri

  Dịch: CHUỘT GiỮ KHO TRẦN THƯƠNG
  Gạo chứa trong kho tha hồ ăn
  Nửa bị chuột ăn nửa bị nhà bếp lấy
  Vì là số cô độc nên phải rời tổ tiên
  Trời cho bản tính thông minh nên không phải nhờ sách vở
  Trong lúc yên tĩnh hay xít xoa vì trong lòng có chuyện
  Lúc nhàn hạ hay rầu rĩ cơm ăn không có cá
  Trước sân nơi có hai cây hoa nở
  Cuốn bức rèm châu tự thấy vui

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh cơ mưu đởm chí, tính xảo tâm linh, vi nhân tuy ngạch trực, chỉ thị tác sự bất thong dong 通融, lục thân vô lực thê tử thành không, trực tu 直須 nhị đế tam hoa, phương hoa nhất văn 一文 lưỡng quán 貫 , thủ tổ bất lợi canh cải phương nghi, tùy thân tương đới ám tật, tam hảo tứ khiếp nan y, căn cơ 根基 tuy ổn hậu, thời vận nại quai vi, thủ phận tri cơ tùng khí đãi thời, nhất chiêu đãi tắc, dương xuân chuyển hảo sự tương phùng bất tại trì.
  • (Mệnh này là người có cơ mưu chí khí đởm lược “tháo các can đảm”, làm ngừơi dẫu cứng thẳng, làm việc chẳng điều hòa, lục thân không giúp sức, vợ con có mà thành như không, chỉ nên hai đài ba hoa, mỗi hoa một đồng hai quan “tiền”, cố thủ nơi quê cha đất tổ không lợi, rời đổi đi nơi khác mới làm thành, thân thể bị mang ám tật, ba tốt bốn khiếp sợ bệnh nan y khó điều trị, dẫu rằng căn nền gốc ổn định dầy dặn, tại sao thời vận lại sai trái, chỉ nên thủ phận hiểu biết mưu tính như cất dấu đồ quý đợi thời, một khi đợi được dương xuân chuyển, sự tốt sẽ cùng gặp chẳng còn chậm đâu)
   
 5. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
  Thử phùng ngưu địa đương vinh tiến
  Khóa mã kỵ ngưu thượng cửu thiên
  Lập chí bất sầu thâm thiệp viễn
  Nhân từ chung thi thiểu cừu oan
  Dịch:
  Chuột (l) gặp Trâu (Sửu) là lúc vinh thăng tiến bước
  Cưỡi Ngựa (Ngọ) cưỡi Trâu (sửu) lên chín từng mây
  Đã lập chí thì không ngại phải vượt chỗ nước sâu đường xa
  Giữ lòng nhân từ thì sẽ ít kẻ oán thù
  (l) Chuột chỉ đương số

  CƠ NGHiỆP
  Thiên lẫm Trần thương túc hưu dư
  Lưỡng trùng vinh qui lưỡng trùng cư
  Nhân nhân tá lực đa ân ngộ
  Thiên tứ công huân định bất hư
  Dịch;
  Kho trời (kho Trân thương) lương thực chứa đầy thật dồi dào
  Giàu sang hai đàng đều có cả
  Có nhiều người giúp sức cho nên có nhiều ân huệ
  Trời thưởng công lao chắc chắn không sai
   
 6. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Lưỡng nhạn không trung các tự phi
  Vãng lai nhất chích tái biên qui
  Âm thư trực đạt thiên biên khứ
  Mạc nha thân vinh đáo tứ vi
  Dịch:
  Đối nhạn ở trên không đều bay đi
  Lúc tuổi muộn có một con từ quan ải trở về
  Bức thư đã gửi đến tận góc trời
  Đừng hỏi tới chuyện thân kia vinh hiển được đến cung vua chăng

  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Uyên ương khả tích đa kinh khủng
  Hoan lý đề phòng xách đối phi
  Duy hữu vãng lai âu lộ thịnh
  Thach tùng thủy trúc khả tương y
  Dịch:
  Tiếc thay cặp uyên ương gặp nhiều sợ hãi
  Khi đang nồng nàn cũng đề phòng khi nứt rạn
  Chỉ lúc về già cò vạc mới sum họp
  Tùng xanh trúc biếc nương tựa nhau
   
 7. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TƯC (Con Cải)
  Hoa khai khả vị đa phong vũ
  Vũ lộ thanh tùng nhất quả vô
  Cánh tá âm công tu phúc thiện
  Tài bồi bất trí lão tùng khô
  Dịch:
  Hoa nở cũng vì mưa gió nhiều
  Mưa rồi cây thanh tùng không còn một quả
  Phải nhờ âm công và phúc đức
  Được vun trồng nên cây tùng già không đến nồi khô héo

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Ngộ khuyển phùng dương tu đắc lộ
  Hà tu khớp hạc độ tiên kiều
  Thủy biên tùng trúc niên lai thịnh
  Viên hạc phi đằng lệ cửu cai
  Dịch:
  Đến năm Tuất năm Mùi là lúc gặp bước
  Cần gì phải cỡi hạc qua cầu tiên
  Bên sông cây tùng và cây trúc sang năm lại tươi tốt
  Vượn hạc bay nhảy hót chín tầng
   
 8. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH - QUÝ
  QUẺ SỐ 40: ĐỊA SƠN KHiÊM

  THiÊN TRÙ TiNH
  Giờ Quý Sửu: Cách KiM BÀN ĐÔi QUẢ
  Dịch: Trái cây xếp trên mâm vàng
  Giải: Danh lợi song toàn bất lao nhi hoạch
  Dịch: Danh và lợi đều có cả không cần vất vả mà có

  Giờ Quý Mão: Cách CỰ LƯU QUY HẢi
  Dịch : Dòng lớn chảy vào bể
  Giải: Chí tại tứ phương đại khả phát triển
  Dịch: Chí hướng có ở bốn phương phát triển rất lớn

  THiÊN KHU TiNH
  Giờ Quý Tỵ: Cách LÂU ĐÀi VỌNG NGUYỆT
  Dịch: Ở trên lâu đài nhìn trăng
  Giải: Tiền trình viễn đại vị khả hạn lương
  Dịch: Tương lai rực rỡ không thể đo lường được.

  Giờ Quý Mùi: Cách NGƯ TÙNG HẠ ĐiẾU
  Dịch: Thả câu đúng bụi có cá
  Giới: Thời lai vận lai hoạch lợi vô toán
  Dịch: Thời vận đến rồi được lợi không kể xiết

  THiÊN KHOA TiNH
  Giờ Quý Dậu: Cách PHi 披 VÂN VỌNG NGUYỆT
  Dịch: Rẽ mây nhìn trăng
  Giải: Giai cảnh tức tại mục tiền
  Dịch: Cảnh đẹp hiện ra trước mắt

  Giờ Quý Hợi: Cách HÀN ĐÀM HẠ ĐiẾU
  Dịch: Thả câu đầm lạnh
  Giải: Bất tẩu nhiệt lộ tuy lao nhi vô công
  Dịch: Làm việc không đúng đường dù nhọc mà không công


  PHÁN ĐOÁN:
  * Thử mệnh như phù vân xuất trục, dã hạc lệ phong, tâm tại tứ phương, chí tồn biệt xứ, kháo tổ nan thành sự nghiệp, ly hương khả lập căn cơ, tài nhược tỉnh tuyền, mệnh như phong trúc, lưỡng tam phiên cải hóan y quan, tứ ngũ độ trùng lập gia kế, xuất gia vị tận, tại tận vị cô, tai nạn lý hữu cứu thần tương tùy, hoàn tục trung hữu thóai thần tương phá, thương thê hại tử, huynh đệ biệt ly, ban lai vận khứ chỉ kiến dụng tận tinh thần, yếu hành thanh nhàn tiêu sái địa, nại hà thân hãm hỏa cang trung,
  * Mệnh này ví như mây nổi ra khỏi động huyệt, như hạc đồng kêu gió, tâm ở tại bốn phương trời mà chí đang còn ở nơi xứ khác, nương nhờ tổ nghiệp khó thành sự nghiệp, rời xa quê hương khá gầy dựng được nền gốc cơ đồ, tiền tài như mạch nước suối nước giếng, mệnh như đuốc trước gió, hai ba phen thay đổi áo mũ, bốn năm độ lập lại gia kế, xuất gia tu chưa trọn, tại gia chưa cô đơn, trong tai nạn có cứu thần cùng theo, trong hoàn tục có thóai thần cùng phá, thương đau cho vợ làm hại cho con, anh em xa cách, xoay đi vần lại chỉ thấy dùng hết cả mọi tinh thần, cần tới đất thanh nhàn tiêu dao tự tại, không vướng vít vào cái gì, tại sao thân vẫn cứ hãm ở trong lò lửa?

  (Cách chung cho 6 giờ)
  VÂN KHAi KiẾN NGUYỆT Cách
  Thủy lãnh vô ngưu tọa điếu đài
  Hắc văn xuy tán bích thiên khai
  Hong trần trận trận tùy phong khứ
  Thủy trúc thanh thanh bàng nguyệt lai
  Song thủ phất khai hàn kiếm hạp
  Nhất thân đĩnh xuất đống lương tài
  Tòng tiền thác dụng công phu xứ
  Chỉ bả hoàng hoàng hoán tác ngốc

  Dịch :
  MÂY TAN THẤY MẶT TRĂNG
  Nước lạnh không có cá cứ ngồi dai
  Mây đen đã tan thuỷ nền trời biếc
  Bụi hồng trần lả tả bay theo gió
  Trúc xanh biên biếc ánh trăng về
  Hai tay vung mở bao kiếm lạnh
  Một thân nổi bật tài lương đống (l)
  Trước đây từng dụng công không đúng chỗ
  Cứ bàng hoàng như kẻ si ngốc
  (l) Lương đống là rường cột.
   
 9. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
  Đào lý thụ thượng sinh tùng tử
  Đắc kiến ngưu dương lộc tự thăng
  Phượng các long lâu đa ngộ hội
  Yêu kim y tử nhập phong thần
  Dịch:
  Trên cây đào cây lý lại sinh ra quả tùng
  Đến năm Sửu năm Mùi sẽ thăng quan tiến lộc
  Lầu rồng gác phượng nhiều phen hội ngộ
  Đai vàng áo tía vào cung Vua

  CƠ NGHiỆP
  Đại hải trung niên phương tiệm hành
  Thanh thiên hiệu nguyệt chuyển phân minh
  Phùng dương ngộ khuyến công danh hội
  Chỉnh lý mạc nha vạn lý trình
  Dịch :
  Bể lớn vào tuổi trung niên mới thành
  Trời xanh trăng sáng thật rõ ràng
  Năm Mùi năm Tuất đúng là hội công danh
  Sửa soạn xiêm áo (1) lên đường muôn dặm
  (1) Mạc nha là áo của người có chức vụ nơi công quyền
   
 10. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Phong xuy tam nhạn đồng phi khứ
  Nhất chích cao tường tại bích tiêu
  Đa thiểu giang san thanh hứng tại
  Vãng lai cô lộ tại tiêu dao
  Dịch :
  Gió thổi ba con chim nhạn cùng bay đi
  Một con bay tít tận mây xanh
  Bẫy nhiên non nước còn cao hứng
  Tuổi già còn cô đơn tự an nhàn

  HÔN NHÂN (Vợ Chồng)
  Xuân nhật dung hòa thủy mãn trì
  Uyên ương đồng hý bích ba nhai
  Hốt phùng oanh yến kinh phi tán
  Âu lộ thu lai cảnh khước nhi
  Dịch :
  Ngày xuân ấm áp nước đầy ao
  Chim uyên ương cùng giỡn bên bờ sóng biếc
  Chợt gặp yến oanh bay đi mất
  Đến mùa thu lại càng thích hợp với cò vạc
   
 11. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỪ TỨC (Con cái)
  Tường ngoại nhất chi tam quả kết
  Hoa tàn nhất quả lạc sơn tiền
  Du hòe tang chanh tùy thời thịnh
  Nhất chú thanh hương tạ thượng thiên
  Dịch:
  Ngoài tường một cành có ba quả
  Hoa tàn một quả rụng trước núi
  Các cây du, cây hòe, cây dâu, cây chanh tùy mùa tươi tốt
  Một lò hương thơm tạ ơn Trời

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Đáo đầu khoái lạc tiêu diên khách
  Tý Ngọ tương xung qui vân bắc
  Xuy tiêu nhân khứ yến lâu nhàn
  Đối kính vô ngôn không mặc mặc
  Dịch :
  Cuối cùng khách được tiêu dao nơi khoái lạc
  Hai năm Tý Ngọ xung nhau mây sẽ về bắc
  Người thổi sáo đi rồi lầu yến nhàn
  Soi gương không nói lòng buồn dặc dặc
   
 12. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  MẬU - GiÁP
  QUẺ SỐ 41: SƠN LÔi Di

  THiÊN XƯƠNG TiNH

  Giờ Giáp Tý: Cách NHAM ĐẦU TẨU MÃ
  Dịch: Ngựa chạy đầu non
  Giải: Mạo hiểm tiến hành tất đa gặp thất bại
  Dịch: Mạo hiểm tiến hành chắc gặp thất bại

  Giờ Giáp Dân: Cách THiÊN 扁 CHU QUÁ HẢi
  Dịch: Thuyền nhỏ qua bể
  Giải: Tiểu hữu thông minh nan thành đại sự
  Dịch: Có đôi chút thông minh khó thành việc lớn

  THiÊN NAM TiNH
  Giờ Giáp Thìn: Cách CỐC VŨ TÀi HOA
  Dịch: Trông hoa vào tiếc cốc vũ
  Giải: Nhất sinh vô khổ bộ bộ cao thăng
  Dịch: Suốt đời không khổ từng bước lên cao

  Giờ Giáp Ngọ: Cách TƯỜNG ĐẦU TẨU MÃ
  Dịch: Ngựa chạy trên đầu tường
  Giải: Hoạn nạn trùng trùng thốn bộ nan thành
  Dịch: Hoạn nạn đầy dẫy bước lên một bước cũng khó

  THiÊN TRUNG TiNH
  Giờ Giáp Thân: Cách MÔN TiỀN PHÓNG HẠC
  Dịch: Thả hạc trước cửa
  Giải: Tuy hữu tác vi tích vô đại chí
  Dịch: Dù hoạt động được tiếc rằng không có chí lớn

  Giờ Giáp Tuất: Cách MiNH HUYỀN LiỄU ÂM
  Dịch: Gảy đàn dưới bóng liễu
  Giải: ưu du lâm hạ nạn ngộ tri âm
  Dịch: Ngao du trong rừng khó gặp bạn tri âm


  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh tác sự cương trực, sở vi tường thẩm, tâm vô tư khúc, tính nhược phong lôi, nhất phiến từ bi tâm, tâm phân thị phi thiệt, ngộ quý nhân bởi tửu bối ca, Kiện kiện tự lao, ban ban tự lịch, di Đào tiếp Lý, kỷ phiên khổ xứ tao thương, hóan diệp di căn, đa hứơng thành trung kiến phá, di hoa triết liễu phương vi nghiệp, cách cố đỉnh tân nguyên thị mệnh,
  • Mệnh này làm việc thẳng thắn, mọi việc làm đều xem xét tinh tường, tâm không riêng rẽ quanh co, tính nhanh nhạy như gió như sấm, một tấm lòng từ bi, tâm phân biệt thi phi miệng lưỡi nói ra phải trái, gặp quý nhân bồi tiếp ca hát rượu trà, mọi sự kiện tự nhọc nhằn, mọi phương diện tự trải qua, đem cây Đào tiên ghép tiếp vào cây Lý, mấy phen nơi khổ lại gặp đau thương, đổi lá thay gốc, phần nhiều thấy trong thành lại vỡ, rời hoa triết liễu mới là nghiệp, đổi cũ thay mới ấy là gốc mệnh

  TiÊN HẠC LĂNG VÂN cách
  Đại sự trên tòng tiểu sự thành
  Thâm sơn tùng bách lão đài thanh
  An cư tu đãi mã đề kiện
  Tâm loạn đương tòng hỗ vĩ khinh
  Nhạn lạc bình sa đa nhiễu mạc
  Uyên ương tịnh mỹ hốt phi kinh
  Nhược hoàn vấn ngã tiền trình sự
  Vũ thụ hoa khai nhất tử thành

  Dịch: HẠC TiÊN BAY TẬN MÂY XANH
  Trước khi thành việc lớn phải xong việc nhỏ
  Tùng bách ở chốn núi sâu rêu bám đặc xanh
  Muốn ở yên phải đợi đến năm Ngọ
  Lòng rối phải chờ cuối năm Dần mới nhẹ bớt
  Nhạn sa bãi cát thật là mờ mịt
  Cặp uyên ương đang đẹp chợt sợ bay mất
  Nếu hỏi ta về sự nghiệp tương lai
  Trời mưa hoa nở được một quả
   
 13. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
  Tự kim đặc ngộ âm nhân lực
  Ngộ khuyến phùng chư hỷ tiệm thành
  Đắc lộc tự nhiên hưng phúc lai
  Côn thăng băng cử khoái bình sinh
  Dịch:
  Từ nay gặp được sự giúp đỡ của âm nhân
  Đến năm Tuất năm Hợi sự vui mừng sẽ hoàn thành
  Được lộc tự nhiên thêm hưởng phúc
  (Cá) Côn bay (chim) bằng nhẩy thỏa chí bình sinh

  CƠ NGHiỆP
  Tổ kế tam phần khứ nhị phần
  Căn nguyên bất thực nhược tiêu hồn
  Đoạt quyên nghi hướng thiên biên khứ
  Tự hữu cao nhân đãi cừ luân
  Dịch :
  Tài sản tổ tiên để lại ba phần bỏ mất hai
  Người gốc rễ chẳng thực nên như hồn bay mất
  Muốn cướp quyền (quyên Tạo hóa) nên hướng về góc trời mà đi
  Sẽ có kẻ quí nhân đợi để đề cử
   
 14. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Thu thâm nhất nhạn cao phi khứ
  Phong tặng dương hoa địch vận thanh
  Lư vĩ giang biên nhân độc túc
  Ngư ca hoán khởi mộng trung kinh
  Dịch:
  Cuối thu một con nhạn bay đi
  Gió thổi canh thu thành điệu kèn trong trẻo
  Lau lách bên sông người ngủ một mình
  Khúc ca chàng ngư phủ như làm tỉnh giấc mộng kinh hoàng


  HÔN NHÂN (Vợ Chồng)
  Quân kim nhược vãn tùng mộng sự
  Cáp tựa đào hoa mãn hậu thôn
  Hữu khoái uyên ương tương bối lập
  Tang du quan cái khước trùng hôn
  Dịch:
  Nay nhà ngươi muốn hỏi giấc mộng cây tùng
  Giống như hoa đào nở đầy ở thôn sau
  Đừng lấy làm lạ sao cặp uyên ương quay lưng lại nhau
  Cảnh gia lại mũ lọng cưới vợ lần nữa
   
 15. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC (Con cái)
  Phong xậu vũ trung đào lý phóng
  Tam hoa nhất quả ngộ thu tồn
  Toàn bằng âm chất tài bồi lực
  Chủng thực tùng thu hỷ hữu nhân
  Dịch :
  Hoa đào hoa lý trong cơn mưa gió
  Ba hoa một quả đến mùa thu còn
  Đều nhờ âm đức của tổ tiên vun trồng
  Mừng có người trồng được cây tùng cây thu

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Ngộ khuyến kiến ngưu ưu biến hỷ
  Phùng long khứ xứ tất phùng kinh
  Hổ đâu xà vĩ kinh ưu chí
  Viên hạc tùng hoàng cộng kết minh
  Dịch:
  Gặp năm Tuất năm Sửu buồn hóa vui
  Gặp năm Thìn nên đề phòng sự sợ hãi
  Đầu năm Dần cuối năm Tý có sự lo sợ
  Vượn hạc tùng trúc cùng thề thốt
   
 16. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  MẬU - ẤT
  QUẺ SỐ 42: SƠN PHONG CỔ

  XA KỴ TiNH
  Giờ Ất Sửu : TÙNG BÁ LÃNG VÂN
  Dịch: Tùng bá cao ngất trời
  Giải: Chí khí kiên cường sự nghiệp hoành đại
  Dịch: Chí khí kiên cường sự nghiệp rất lớn

  Giờ Ất Mão: XUÂN NHẬT KHAi HOA
  Dịch: Hoa nở ngày xuân
  Giải: Tráng niên đắc y vô ưu vô lự
  Dịch: Tuổi trung niên đắc ý không lo không nghĩ

  THiÊN BiỀN TiNH
  Giờ Ất Tỵ: MiNH PHỤNG THÊ 栖 TRÚC
  Dịch: Phụng gáy trên cây trúc
  Giải: Bảo viễn đại chi chí vô an ổn chi gia
  Dịch: Hoài bão chí lớn không nơi yên ổn

  Giờ Ất Mùi: HÀN NHẬT ẨM THỦY
  Dịch : Uống nước trời lạnh
  Giải: Xử cảnh tuy bần lập chí bất cẩu
  Dịch: Cảnh ngộ tuy nghèo nhưng lập chí không cẩu thả

  THiÊN CỐC TiNH
  Giờ Ất Dậu: KHÔNG BÀN HẠ TRỢ
  Dịch: Xếp đũa bàn trống
  Giải: Tiên các hậu hung hữu phá gia chi tượng
  Dịch: Trước lành sau dữ là biểu tượng phá gia

  Giờ Ất Hợi: HOA ViÊN BÀi YẾN
  Dịch: Bày tiệc vườn hoa
  Giải: Mục tiền vinh hoa bất túc vi hằng
  Dịch: Trước mắt thấy vinh hoa nhưng không đủ tin cậy

  PHÁN ĐOÁN:
  * Thử mệnh hung trung phản cát, tiếu lý thành ưu, kiện kiện phạm thóai thần, đầu đầu kiến thành phá, thân tình vô nghĩa bằng hữu đa duyên, tính quai lanh lợi tự nhiên thiên phó, xích tâm báo quốc phản tao tam xích chi chu, kiệt lực ư nhân chỉ tác nhất tràng thoại thuyết, khất trật xứ hữu nhân phù trì, đắc tiền xứ hữu quỷ lai thâu, thê cung chuẩn bị cổ bồn ca, nhi nữ đề phòng ly biệt khốc, mệnh nguyên tai hối 晦, tổ nghiệp tiêu 消 ma , khả giới tam yểm ngũ huân.
  * Mệnh này trong hung xấu thành cát lành, trong vui cười trở thành lo âu, đầu mối nào cũng thấy thành rồi lại phá hỏng, mọi sự kiện nào cũng bị phạm phải Thoái thần, mọi đầu mối nào cũng thấy thành công rồi lại bị phá hỏng, tình quyến thuộc không có ân nghĩa, bạn hữu lại có nhiều duyên tình, tánh trái ngược trời phú cho nhanh nhẹn tự nhiên, tấm lòng son báo đền ơn nước mà lại bị ba thước gươm chém chết, hết sức với người rồi chỉ làm một tràng dài chuyện vãn, nơi vấp ngã có người nâng đỡ, nơi làm ra được tiền tài có quỷ tới thâu, cung thê chuẩn bị vỗ bồn mà hát “Trang Tử giả chết thử lòng vợ”, con trai con gái đề phòng khúc ly biệt, mệnh nguyên bị tai ương tai vạ nguy nan tối tăm mù mịt, tổ nghiệp tan mất hết, khá nên trai giới ba chán ghét năm tanh hôi
  Tam yểm: thịt trâu, thịt bò, thịt chim nhạn. Ngũ huân: Ngũ vị tân là 5 thứ có vị cay nồng và mùi hôi. (Tân là cay). Ngũ vị tân gồm : hành, hẹ, tỏi, kiệu, nén. Ngũ huân hễ ăn chín thì phát sanh lòng dâm, ăn sống thêm nóng giận, phàm là kẻ tu hành đều chẳng được ăn.)

  HẠC LẬP THANH TÙNG Cách
  Hạc lập thanh tùng thê vị thành
  Vô ngôn chung nhật ám thương thần
  Phong cuồng diệp lạc chi nan định
  Lãng hám cô chu lôi bất bình
  Nhạn khiếu tây phong đa lãnh lạc
  Uyên miên lưỡng ngạn vi an ninh
  Bất nhu thu thập thanh chiên khởi
  Tẩu nhập vân trung cải tính danh

  Dịch:
  HẠC ĐỨNG TRÊN CÂY TÙNG
  Hạc đậu trên cây tùng đứng chưa yên
  im lặng suốt ngày tinh thần thương tổn
  Trận cuồng phong lá rụng và cành lắc lư
  Sóng đập mạn thuyền mái chèo không ngừng
  Chim nhạn múa trước gió tây thật là lạnh lẽo
  Chim uyên ngủ hai bên bờ chưa được yên ổn
  Chẳng bằng thu cuốn chăn mền
  Bay vào trong mây đổi họ tên
   
 17. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
  Phùng dương kiến khuyển ưu trung hỉ
  Kỵ mã khiên ngưu cát hậu trung
  Hạnh hữu ngũ hồ minh nguyệt tại
  Tái tri điếu tuyến bích ba trung
  Dịch:
  Gặp năm Mùi năm Tuất trong cái lo có cái mừng
  Gặp năm Ngọ năm Sửu sau cái may là cái rủi
  May ánh trăng còn chiến ử ngũ hồ
  Lại cầm giây câu thả trong sóng biếc

  CƠ NGHiỆP (Cơ nghiệp)
  Tên lập cao cương ngọa tứ cai
  Tiệm khai kinh cức khởi lâu dài
  Nhất thanh lôi chấn kinh thiên ngoại
  Dẫn lãnh quần tiên xuất động lai
  Dịch:
  Đứng trước đồi cao bốn phương hoang vu trải rộng
  Dẹp hết gai góc để xây dựng lâu đài
  Một tiếng sấm động rền khắp phương trời
  Dẫn dắt bầy tiên ra khỏi động
   
 18. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Thu phong nhạn quá phi tam chích
  Vân trận giá thiên khứ nhiễu mang
  Ngô Việt tiêu tương phong cảnh biệt
  Vãng lai liễu ngoại ái mai hương
  Dịch:
  Gió thu ba con chim nhạn bay qua
  Mây dăng kín trời lối đi mờ mịt
  Ngô Việt tiêu tương phong cảnh mỗi nơi một khác
  Qua lại phía ngoài núi mùi thơm hoa mai rất đáng yêu

  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Đới vũ đào hoa xuân nhật mộ
  Liễu âm thâm xứ lão long ngâm
  Thanh phong minh nguyệt bất tu mãi
  Đáo xứ mai biên tuế nguyệt thâm
  Dịch:
  Hoa đào thẫm mưa vào lúc chiều xuân
  Rồng già ngâm nơi sâm thảm dưới bóng liễu
  Cần gì phải mua trăng sáng với gió trong
  Đến bên gốc mai năm tháng dài
   
 19. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC (Con cái)
  Phùng thố ngộ long tiền chiến mã
  Nhất thanh lôi chấn khởi thiên cung
  Chi lan thế hạ đa vinh mậu
  Đình quế phân phương lộng vãng phong
  Dịch:
  (Tuần tự) gặp năm Mão năm Thìn rồi đến năm Ngọ
  Một tiếng sẫm vang ở cung Trời
  Hoa chi hoa lan ở dưới thềm rất tươi tốt
  Cây quê trước sân thơm ngát giỡn với gió chiều

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Tứ diện la võng ngư đắc thấu
  Hốt nhiên bình địa thượng vân thê
  Tri âm chính hảo đồng huề thủ
  Nguyệt thượng co sơn văn tử qui
  Dịch:
  Bốn bề là lưới cá lọt được
  Bỗng nhiên từ mặt đất bước lên thang mây
  Cùng bạn tri âm dắt tay nhau
  Trăng lên đỉnh núi vọng nghe tiếng chim tử qui
   
 20. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  MẬU - BÍNH
  QUẺ SỐ 43: SƠN HỎA BÍ

  KHiÊN NGƯU TiNH
  Giờ Bính Tý: MiNH PHONG XUY PHÀM
  Dịch: Cánh buồm gặp gió
  Giải: Đắc nhân đề bạt sự tất thành công
  Dịch: Gặp người đề bạt sẽ thành công mọi việc

  Giờ Bính Dần: ỦNG LÝ MiNH CẦM
  Dịch: Đàn kêu trung hũ
  Giải: Ám trung tác sự lao nhi vô công
  Dịch: Làm việc mờ ám dù nhọc mà không công


  THiÊN LANG TiNH
  Giờ Bính Thìn: NGUYỆT HẠ MiNH CẦM
  Dịch: Gảy đàn dưới trăng
  Giải: Nhất sinh khoái lạc tiêu diêu tự tại
  Dịch: Suốt đời sung sướng thong thả an nhàn

  Giờ Bính Ngọ: Y CẨM DẠ HÀNH
  Dịch : Áo gẫm đi đêm
  Giải: Đắc ý chi thời bất hỷ phô trương
  Dịch: Lúc đắc ý chớ nên phô trương

  THiÊN KHÔNG TiNH
  Giờ Bính Thân: CÔ CHU NHẬP HẢi
  Dịch: Thuyền lẻ vào bể
  Giải: Cô lập vô trợ tu phòng hoạn nạn
  Dịch: Một mình không ai giúp đề phòng hoạn nạn

  Giờ Bính Tuất: THẠCH THƯỢNG TiÊN CAO
  Dịch: Chiêm mỡ trên đá
  Giải: Tác sự nan lập căn cơ
  Dịch: Làm việc không có cơ sở

  PHÁN ĐOÁN:
  * Thử mệnh như chi Lan tú ư nham thượng, Tùng Bách mậu ư sơn gian trú xứ u viễn cô cao, căn vô hiện thực, tuy nhiên tổ phụ cơ cừu hảo xạ nại sinh lai vị đắc thờ, lục thân bất đắc lực, huynh đệ diệc tương sơ, nhược phi xuyên nhĩ ly thân, định chủ thương tàn đới phá, tu kín qua kiềm chung đới khổ, thế gian vạn vật thập toàn nan,
  * Mệnh này như cành Lan đẹp ở trên núi hiểm, cây Tùng cây Bách tốt ở trong non ở nơi u ám xa xăm cô đơn cao vời vợi, gốc không bền thực, tuy thế cha ông để lại tốt, tại sao từ lúc sinh ra lại chưa gặp được thời?, nếu không xỏ tai lìa cha mẹ, định sẽ bị thương tật tàn phá tướng, nên tin rằng quả dưa ngọt sau pha đắng, thế gian muôn vật khó thập toàn

  (Cách chung cho 6 giờ)
  HỒNG NHẠN THẤT QUẦN Cách
  Nhị thiên lý ngoại thủy liên vân
  Hoài hải phong cao nhạn thất quần
  Bối hậu thị phi tùy xứ hữu
  Thủ đầu danh lợi trục thời tân
  Như kim gia phú phi vi phú
  Tha nhật thân bần khởi thị bần
  Nhân đắc thủy biên công tử lực
  Xanh hoàng thanh lý ngọc lâu xuân

  Dịch: HỒNG NHẠN LẠC ĐÀN
  Ngoài hai ngàn đám mây nước bao la
  Nơi sông ngoài bể lớn gió cao nhạn lạc bầy
  Ở sau lưng lắm chuyện thị phi
  Danh lợi ở tầm bàn tay luôn luôn đổi mới
  Như nay người được giàu đừng cho là giàu
  Ngày sau thân có nghèo đâu phải là nghèo
  Nhờ được quí nhân giúp đỡ ở chốn ven sông
  Tiếng xanh ca âm vang ở lầu ngọc, lúc trời xuân.
   

Chia sẻ trang này