Sưu tầm QUỶ CỐC TOÀN MỆNH cảm ơn bác phong lan của lyso.vn đã chia sẻ

Thảo luận trong 'Chiêm tinh – tướng số - tử vi' bắt đầu bởi nam sơn đạo nhân, 15/7/11.

Lượt xem: 70,128

 1. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
  Thiên phụng lâm hành dục triển thư
  Quý nhân tương ngộ đắc thiên thư
  Long lâu yếu kiến tri âm khách
  Tích ngọc đôi kim vãng hữu dư
  Dịch :
  Lúc ra đi chim phụng tung cánh bay
  Gặp được quý nhân cho cuốn sách quý
  Nơi lầu rồng muốn gặp khách tri âm
  Chứa đầy vàng ngọc lúc tuổi già thật dư dật

  CƠ NGHiỆP
  Lê tại điền trung vị đắc ngưu
  Gia hương thiên tế tiếp đông lưu
  Phùng xạ ngộ hổ thành công nghiệp
  Cao cừ phong phàm giá tiện chu
  Dịch:
  Chiếc cày đang ở ruộng mà chưa có trâu
  Quê nhà ở bên trời gần giòng nước phía đông
  Đến năm Tỵ năm Dần thì nên sự nghiệp
  Giương cao buồm gió thuyền đi thuận tiện
   
 2. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Tuyết trung lưỡng nhạn diên phi khứ
  Nhất cá tùng sơn khứ bất tri
  Duy hữu hàn lư tri hận xứ
  Độc trì can điếu thượng ngư ky
  Dịch :
  Đồi nhạn bay đi xa trong trời tuyết
  Một dãy núi ngăn đường đi không trở lại
  Chỉ có nơi rừng lau lạnh lẽo ngồi âm hận
  Một mình câm cần câu lên phiến đá ngồi

  HÔN NHÂN
  Nguyệt hạ quỳnh hoa hương khả tiếu
  Nhật cao hồng thụ ảnh hoang sơ
  Hôn nhân thiên lý tuân hồi thủ
  Hoa áp lan can ánh họa đồ
  Dịch:
  Hoa quỳnh mới nở dưới trăng tỏa hương thơm
  Mặt trời lên cao bóng cây cổ thụ lưa thưa
  Quay đầu nhìn thấy cuộc hôn nhân nơi ngàn dặm
  Hoa ở bên lan can làm sáng rực bức hoạ đồ
   
 3. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC (Con cái)
  Nhất đóa hoa khai lưỡng đóa hồng
  Khả kham nhất đóa tú lâm trung
  Nguyệt di trúc ảnh diêu tường ngoại
  Hạc vũ thanh tiêu vạn lý phong
  Dịch:
  Một bong hoa nó hai bông đỏ
  Có một đóa đẹp đẽ ở trong rừng
  Trăng dời bóng trúc ra ngoài tường
  Hạc múa trên trời xanh gió muôn dặm

  THU THÀNH (mãn cuộc)
  Quân gia kiến Giáp kỵ Ngưu xứ
  Tiện thị trường giang bất khả đương
  Duy hữu âm công kỳ thiện báo
  Du nhiên lúc mã thố vô ương
  Dịch:
  Nhà người gặp năm (Can) Giáp, (chi) Sửu
  Là lúc không đương nổi sóng gió sông Trường Giang
  Chỉ nhờ âm công phù giúp việc lành
  Chỉ được năm Mão năm Ngọ thì bình yên
   
 4. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH - ĐiNH
  QUẺ SỐ 34: BÁT THUẦN KHÔN

  THiÊN TỈNH TiNH
  Giờ Đinh sửu: Cách QUẬT ĐỊA PHÙNG KiM
  Dịch: Đào đất gặp vàng
  Giải: Kiệt lực doanh mưu tài nguyên tự chí
  Dịch: Hết sức doanh mưu tiên của tự đến

  Giờ Đinh Mão: Cách TẢO NiÊN KHÔ CẢO
  Dịch: Lúa non gặp nắng khô
  Giải: Nhất sinh điên bái vô đắc ý chí thời
  Dịch: Suốt đời gặp trắc trở không lúc nào đắc ý

  THiÊN CẤU TiNH
  Giờ Đinh Ty: Cách NGUYỆT CHiẾU LÂU ĐÀi
  Dịch: Chim hoàng oanh ra khỏi hang
  Giải: Tiên nguy hậu an bộ bộ cao thăng
  Dịch: Trước nguy sau an từng bước lên cao

  Đinh Mùi: Cách HOÀNG OANH XUẤT CỐC
  Dịch: Oanh vàng ra khỏi hang
  Giải: Tiên nguy hậu an, bộ bộ cao thăng
  Dịch: Trước nguy sau yên ổn từng bước lên cao

  THiÊN THiỆT TiNH
  Giờ Đinh Dậu: KHÔ TÙNG LẬP HẠC
  Dịch: Hạc đứng trên cây tùng khô
  Giải: Vãng cảnh thanh bần chí cao khí ngạo
  Dịch: Tuổi già sống thanh bần chí khí cao ngạo

  Giờ Đinh Hợi: Cách NGUYỆT HẠ TỬ QUi
  Dịch: Chim tử qui kêu dưới trăng
  Giới: Thê lương thân thế đồ hoán nại hà
  Dịch: Cuộc sống thê lương có kêu gọi cũng chẳng ích gì

  (Cách chung cho 6 giờ)
  CANH XỪ HOẠCH BỨU Cách
  Canh xừ hưu oán dụng công phu
  Nhân vị công phu hoạch bưu châu
  mãn thụ hoa khai lưu nhất quả
  Nhiêu trì thùy liễu dược song ngư
  Cầu thân tiến xứ nan thân tiến
  Dục tự như thời bất tự như
  Sự nghiệp ưng tu thành thố quật
  Thử tâm bất động tự an cư

  Dịch: CÀY BỪA BẮT ĐƯỢC CỦA BÁU
  Cày bừa đùng ta oán mất nhiều công phu
  cũng vì tốn nhiều công phu mà bắt được châu báu
  Đầy cây hoa nở chỉ còn lại một quả
  Liễu xanh bao bọc chung quanh ao đôi cá nhảy
  Tìm nơi tiến thân nhưng thân không tiến được
  Muốn đợi gặp thời mà thời chưa đến
  Sự nghiệp giống như đào hang thỏ
  Đừng để lòng quá xúc động thời cuộc sống được an ổn

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh Hổ bì Dương chất, thảo ốc thủ 取 đầu 投, ngoại trang hảo cảnh, nội thiểu kiên lao 牢, Mệnh thoái háo thần khởi 豈 hữu hư danh lộc, tác sự gian nghi, nghi nhân siểm khúc, huynh đệ vô tình thân tình bất mục, khẩu thuyết đoản trường, tâm vô cốc 梏 độc, kỷ phiên 番 nhân thị thất thương 商量 lường, tự hướng tiếu trung sinh xuất khốc, thương 傷 thê hại tử phá trùng viên, thử thị họa trung sinh xuất phúc, thị đắc ngọc uẩn 蘊 thạch nghi sơn huy, chân tàng uyên nhi xuyên mị chi tượng dã .
  • (Mệnh này tính chất dê mà bọc ngoài là da hổ, đền thủ giữ nơi nhà tranh vách cỏ, bề ngoài thì trang sức làm cho cảnh tượng tốt đẹp, bên trong thì ít đầy đủ và vững bền, mệnh gặp phải thần thoái lui hao tán, há có danh lộc hư, làm việc nghi ngờ gian trá, là ngươi cong queo siểm nịnh, anh em chẳng có tình, tình người thân chẳng hòa thuận, miệng nói ngắn nói dài, tâm không “ổn định” rối loạn độc ác, nhân thế mà mấy phen mất bàn bạc thương lượng, tự mình hướng vào trong cười mà sinh ra khóc, làm đau hại vợ con phá phá rồi lại tròn, thế là ở trong họa lại sinh ra có phúc, ấy bởi là ngọc ở trong đá mà núi phát sáng, cái tượng chân tàng trong đầm mà suối đẹp vậy)
   
 5. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
  Thừa ân ngộ lộc tu phùng mã
  Vấn thử tầm kê thủy lộ hanh
  Vũ lộ phong sương vô bỉ thử
  Nhất thiên tinh đẩu chiều giang tân
  Dịch:
  Được âm vua lộc nước phải đợi năm Ngọ
  Hỏi thăm năm Tý năm Dậu mới hanh thông
  Mưa móc gió sướng không phân biệt này khác
  Đây bầu trời sao sáng soi xuống bến sông

  CƠ NGHiỆP
  Quật tỉnh khai trì đắc bưu châu
  Hưu tưởng tương như dã bất như
  Tử cửu niên gian thành sự nghiệp
  Yêu kim y tử khởi tu đồ
  Dịch:
  Đào giếng khai ao được của báu
  Đừng tường giống như thế nhưng không phải như thế
  Khoảng năm bốn chín thành sự nghiệp
  Há phải toan lo đai vàng áo tía
   
 6. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Phong cao nhạn trận bài vân quá
  Vân thủy thiều thiều bất kế đồ
  Thùy tín vãng lai cô lộ hạ
  Lư hoa thâm xứ ỷ thảo vu
  Dịch:
  Gió cao đàn nhạn bay qua mây
  Nước mây thăm thẳm xa vô kể
  Có ai tin rằng lúc chiều tà có con cò cô đơn bay sà xuống
  Chốn rừng lau sâu thẳm nương mình trong đám cỏ rậm

  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Uyên ương lưỡng xứ kỳ song ngư
  Đề hậu qui lai mạc oán cô
  Phụng các long lâu hảo tiêu tức
  Tang du nhật mộ tự trù trù
  Dịch:
  Uyên ương ở hai nơi giữ hai cá
  Tiếng kêu oán hận quay trở về đừng than thở răng cô đơn
  Nhiều tin tức nói về gác phụng lầu rồng
  Lúc chiều tà cảnh muộn thấy dùng dằng
   
 7. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỨ TỨC (Con cái)
  Lưỡng thụ hoa khai xuân tín tận
  Xuân thâm nhị tử tống xuân qui
  Dả ưng âm chất toàn chung thủy
  Trúc bạn tùng giang nhất tử nghi
  Dịch:
  Hai cây hoa nó báo tin mùa xuân sắp hết
  Mùa xuân gần tàn thì hai con tiễn xuân vê
  Cũng nhờ âm đức trọn chung thủy
  Bờ trúc rừng thông được một con

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Tu khán Dân Thân tầm Thố mã
  Phong vân hưng xứ khả đương hành
  Tử qui đe lạc tam canh nguyệt
  Nhất mộng Nam Kha tiếu bất thành
  Dịch:
  Nên để ý những năm Dần, năm Thân, năm Mão và năm Ngọ
  Nên đi đó là lúc gặp cơ hội gió mây
  Chim tử qui kêu lúc canh ba trăng tà
  Đáng cười thay giấc mộng Nam Kha vẫn chưa thành
   
 8. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  Lưỡng đầu: ĐiNH - MẬU
  QUẺ SỐ 35: ĐỊA SƠN KHiÊM

  THiÊN KHỐ TiNH
  Giờ Mậu Tý: Cách KiỀU TÙNG THÊ HẠC
  Dịch: Hạc đậu trên cây tùng cao
  Giải: Xuất thân thanh quý lập chí cô cao
  Dịch: Xuất thân gia đình thanh quý lập chí cao xa

  Giờ Mậu Dần: Cách TỀ LƯU NHẬP HẢi
  Dịch: Dòng nước nhỏ vào bể
  Giải: Tài đại tâm tế chung tất hữu thành
  Dịch: Tài lớn lòng cẩn thận rồi nên việc lớn

  THiÊN DANH TiNH
  Giờ Mậu Thìn: Cách CAO LÂU XUY ĐỊCH
  Dịch: Thổi sáo trên lầu cao
  Giải: Xử cảnh ưu du tự đắc kỳ lạc
  Dịch: Gặp cảnh nhàn hạ trong lòng vui thích

  Giờ Mậu Ngọ: ĐiỂM THUYẾT THÀNH KiM
  Dịch: Chỉ sắt hóa vàng
  Giải: Phí tận tâm lực chuyển bần vi quí
  Dịch: Hao phí tâm lực để chuyển nghèo thành giàu

  THiÊN LiỄN TiNH
  Giờ Mậu Thân: Cách ĐÃi TRiỀU HÀNH THUYỀN
  Dịch: Đợi nước triều lên mới đi thuyền
  Giải: Đãi thời nhi động vô vãng bất lợi
  Dịch: Đợi đến lúc mới hành động mọi việc đều thuận lợi

  Giờ Mậu Tuất: Cách QUẬT TỈNH CẬP TUYỀN
  Dịch: Đào giếng đến tận suối
  Giải: Tân khổ kinh doanh tự đắc giai cảnh
  Dịch: Kinh doanh vất vả tự nhiên gặp cảnh tốt

  (cách chung cho 6 giờ)
  ĐÀO LY KHAi ViNH Cách
  Hoàng hà hữu thủy khai thông tế
  Tự cổ tòng kim bất đoạn lưu
  Phượng xuất đan sơn vân trở cách
  Nhạn phi tứ hải vị kinh thu
  Kê thanh mao điếm nan an ổn
  Hạc ảnh tùng hiên đắc tự do
  Tá vấn tàn hoa hoàn kết thực
  Tự khai tự lạc kỷ chi đầu

  Dịch: HOA ĐÀO HOA LÝ ĐUA TƯƠi
  Nước sông Hoàng hà được khai thông
  Từ xưa đến nay vẫn chảy không ngừng
  Chim Phượng rời núi đám mây ngăn cách
  Nhạn bay lìa bốn bể chưa đúng mùa thu
  Gà kêu điếm cỏ chưa yên ổn
  Thấy bóng hạc ở cây tùng thì được tự do
  Thừ hỏi hoa tàn có kết quả được chăng
  Nở rồi lại rụng ở đầu cành

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh tự thành tự lập, phí lực lao tâm, lục thân tổng thị hư hoa, huynh đệ nhi đồng họa binh, nhiệt tâm tương thành giả thiểu, lãnh nhỡn bàng quan giả đa, thất tận đa thiển phong sương, thu liễu vạn ban ưu sầu, vận hạn vị thông, bách kế vị thuận, vô tâm tao ngộ quý nhân, hướng lãnh hội lý bộc xuất hỏa diệm, lưu luyến cố hương sinh xứ lạc, phụ ân thâm xứ tiện vi gia.
  • (Mệnh này tự thành công và tự lập, phí tổn sức lực khổ nhọc tâm, lục thân tất cả đều là hư hoa hão huyền không thực, anh em cùng với nhau như là chiếc bánh vẽ, nhiệt tâm với nhau để cùng thành tựu thì ít, mắt lạnh lùng nhìn nhau thờ ơ thì nhiều, chịu trải qua hết ít nhiều sương gió, chịu đã muôn bề ưu sầu, mà vận hạn vẫn chưa thông, trăm kế sách chưa thuận tiện, không cố tâm mà lại gặp gỡ được quý nhân, hướng vào trong tro lạnh mà xuất hiện ra lửa đỏ, chớ luyến vui nơi sinh ra ở cố hương, nơi chịu ơn sâu thuận tiện ấy mới chính là nhà)
   
 9. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
  Phùng long ngộ hổ tất thăng đằng
  Bộ ngọc đăng kim xuất loại tầng
  Hồi thủ phong thần tiền nhật sự
  Kỷ đa kim lịch tại giang tân
  Dịch:
  Gặp năm Dần năm Thìn hẳn là bay nhảy
  Đến chốn lầu vàng điện ngọc thật là xuất chúng
  Từ cung vua quay lại nhìn những ngày qua
  Đã trải qua bao ngày ở chốn bến sông

  CƠ NGHiỆP
  Vu môn phúc đức cửu lưu phương
  Phụng các long lâu tính thị hương
  Thiên bạn vân thê nhân ngộ xứ
  Giang hoài câu độc hữu quang huy
  Dịch:
  Phúc đức tổ tiên để lại đã lâu đời
  Tên họ lưu danh ở lầu rồng gác phượng nức tiếng thơm
  Gặp người ở góc trời chân mây
  Giống sông Giang hoài dù đục vẫn phản chiếu ánh sáng
   
 10. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Quyền thuộc hoành phi thiên ngoại khứ
  Nhất thanh cô nhạn hạ tà dương
  Bạch tần hồng lục y giang ngạn
  Ngư phủ thiều thiều vân thủy hương
  Dịch:
  Người quyến thuộc đã đi xa
  Một tiếng nhạn lẻ loi lúc chiều tà
  Rau tần trắng rau lục đỏ còn thấy ở bờ sông
  Chàng ngư phủ còn ung dung ở nơi mây nước

  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Lê hoa tái phóng đa phong vũ
  Yến khứ oanh lai dã trĩ minh
  Kham tiếu tây hiên đào lý thịnh
  Trùng sơn thảo mộc diệc thê thanh
  Dịch:
  Hoa lê lại nở vào lúc mưa gió
  Yến đi oanh lại chim trĩ kêu
  Tức cười đào lý ở vườn tây tươi tốt
  Cây cỏ ở dãy núi cùng xanh tươi
   
 11. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỪ TỨC (Con cái)
  Nhất hoa lưỡng quả hồn nhạn sự
  Tối thị bàn đào nguyệt dạng hồng
  Di nhập hương viên trùng phố nội
  Thiên quan từ phủ tận xuân phong
  Dịch:
  Một hoa hai trái việc nhàn nhã
  Giống như trái bàn đào ửng hồng dưới ánh trăng
  Dời chuyển vào vườn thơm vườn rau
  Của vua phủ chúa đều lộng gió xuân

  THU THÀNH (Mạn cuộc)
  Dần Thân lưu thủy hữu ưu tâm
  Chính hảo doanh doanh thượng ngọc kinh
  Kê xướng quan trung triều đề khuyết
  Nhất thanh long địch chấn thiên tân
  Dịch:
  Năm Dân năm Thân nước trôi như có dáng lo nghĩ
  Lững lờ trôi đến Đế kinh
  Gà gáy trong cửa ải được đến chầu cung vua
  Một tiếng sáo rồng vang đến tận chân trời
   
 12. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH - KỶ
  QUẺ SỐ 36:
  THiÊN THƯƠNG TiNH

  Giờ Kỷ Sửu: Cách CHỦNG TRÚC THÀNH LÂM
  Dịch: Trồng trúc thành rừng
  Giải: Tử tức hữu vinh vượng chi tượng
  Dịch: Con cháu rất hưng vượng

  Giờ Kỷ Mão: Cách KiNH NGƯ LẠC CHiỂU
  Dịch: Con cá sợ hãi lại rơi xuống ao
  Giải: Tuy hữu hoạn nạn tài năng thoát hiểm
  Dịch: Dù gặp hoạn nạn có thể thoát hiềm


  THiÊN HÀNH TiNH
  Giờ Kỷ Tỵ: Cách XUÂN NHẬT ĐÀO HOA
  Dịch: Hoa đào ở vườn xuân
  Giải: Tảo niên giao vận vãng niên bình bình
  Dịch: Tuổi nhỏ gặp vận tốt tuổi già bình thường

  Giờ Kỷ Mùi: Cách MiNH NGUYỆT MAi HOA
  Dịch: Hoa mai lúc trăng sáng
  Giải: Nhất sinh đắc hưởng thanh nhàn chi phúc
  Dịch: Suốt đời được hướng phúc thanh nhàn

  THiÊN LỘC TiNH
  Giờ Kỷ Dậu: Cách ỦNG LÝ XUÂN PHONG
  Dịch: Gió xuân thổi vào trong hũ
  Giải: Tuy hữu quí nhân phù trợ nhiên đắc lực thậm vi
  Dịch: Dù có quý nhân phò trợ nhưng không mấy đắc lực

  Giờ Kỷ Hợi: Cách PHi VÂN KHÁN NGUYỆT
  Dịch: Rẽ mây nhìn trăng
  Giải: Mục tiền khôn đốn hy vọng tại hậu
  Dịch: Trước mắt khốn đốn hy vọng về sau

  (Cách chung cho 6 giờ)
  THỪA SAi ĐỘ THỦY Cách
  Hung trung hữu cứu thần
  Lao lực tự tân cần
  Tài nhược xuân tiền tuyết
  Thân như mạch thượng trần
  Nhạn hành qui biệt phố
  Uyên lữ thất kỳ quần
  Nhược vấn tiền trinh sự
  Mai hoa tuyết hậu xuân

  Dịch: CƯỠi BÈ QUA SÔNG Cách
  Trong lúc nguy nan được người cứu
  Phải siêng năng làm việc
  Tiền bạc mau tan như tuyệt mùa xuân
  Kẻ thân thích coi như hạt bụi trên đường
  Bầy nhạn bay đến bãi khác
  Cặp uyên ương thì lạc đàn
  buồn hỏi việc tương lai
  Như hoa mai và tuyết sau mùa xuân

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh phương khắc lục thân, sơ viễn cốt nhục, ly tổ thiên cư, mệnh đương cô độc, thân nhàn tâm tự đại ý lãn chí thôn thiên, thiên lý lãng trung hành chu, bát xích can đầu 頭 bả hý, lịch sự tảo, an nhàn trí, tố sự yển kiển, lập tính nghiêu khê, tự gia huynh đệ toàn vô phận, ngoại xứ giao du khước hữu duyên, thượng sơn tuy phí lực, tự hữu hạ sơn thì
  • (Mệnh này khắc hại lục thân rời xa cốt nhục, rời xa anh em, xa rời tổ tông đi ở nơi nơi khác, mệnh nhận lấy trơ trọi, nếu thân mà an nhàn thì tâm tự cho là lớn nên ý chí nản lười, chí lại muốn ăn nuốt ngừơi khác, đi thuyền trong muôn dặm sóng nước, đầu can “đứng đầu trên cao” tám thước cầm mà giỡn, trải qua công việc thì sớm an nhãn lại trễ, làm việc thì ngạo mạn tánh cách thì lại kỳ quái, trong nhà anh em toàn vô phận, ra ngòai giao du lại hữu duyên, lên núi cho dù có phí sức ắt tự sẽ có ngày xuống núi)
   
 13. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
  Trì cung nhất tiễn tùy cơ phát
  Ngộ mã phùng long thượng cửu khung
  Nhân tại tử vi thân xứ lập
  Xanh ca thiều nhạc tại kỳ trung
  Dịch:
  Cầm sẵn cung và tên tùy cơ hội mà bắn
  Gặp năm Ngọ năm Thìn thì lên chín từng mây
  Người đứng trong cung vua sâu thẳm
  Ở trong đó vang rền tiếng nhạc ca múa

  CƠ NGHiỆP
  Trúc tùng kính tiết thế lăng vân
  Côn hóa bằng phi vạn lý trình
  Chung giá linh sai thượng thiên khứ
  Thiên biên lộc mã hiệu tranh vinh
  Dịch:
  Trúc và tùng tiết cứng vươn lên mây
  Cá côn hóa chim bàng bay vốn dặm
  Rồi cưỡi chiếc bè thiêng lên tận trời
  Bên trời lộc mã (l) rất chênh vênh
  (l) Lộc mã Cách là Cách giàu có
   
 14. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Tuy tắc lưỡng nhạn đồng phi vũ
  Nhất cá cô hồng phi quá giang
  Hải điều chỉ uy viên hạc bạn
  Tĩnh khan mai ảnh thượng hàn song
  Dịch:
  Dù hai con nhạn cùng bay múa
  Một con chim hồng lẻ loi bay qua sông
  Chim hải điểu (6 biển) chỉ nên làm bạn với vượn và hạc
  Yên tĩnh nhìn hoa mai trên song lạnh

  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Kham thán động phòng hoa chúc dạ
  Nại hà duyên thiển bất kiên lao
  Trực, nhiên, khoan, hoãn, nan hồi thủ
  Thiết mạc tham tài dữ tính cao
  Dịch:
  Buồn thay đêm động phòng hoa chúc
  Làm sao duyên mỏng chẳng bền vững
  Thẳng thắn, bao dung, khoan hòa, bình thản, khó quay đầu lại
  Xin chớ tham của và giữ tính cao ngạo
   
 15. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỪ TỨC (Con cái)
  Tường bạn nhất chi mai dục phát
  Phong xuy tứ đóa lục kiêm hồng
  Tối thị hậu viên sinh nhị quả
  Bản đào nhất quả hạ thiên cung
  Dịch:
  Bên bờ tường một cành mai sắp nở
  Gió thổi bốn bông hoa biếc với hồng
  Đặc biệt là vườn sau sinh quả lạ
  Một quả bàn đào từ trên trời rơi xuống

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Trì trệ khả lân Canh Giáp thượng
  Hoa nhiên qui khứ hưu hà phương
  Chu hoành dã thủy vô nhân độ
  Tĩnh thính ngư ca hứng vị trường
  Dịch:
  Mọi việc đều trì trệ vào năm Canh và năm Giáp
  Ung dung đi về có hại gì
  Thuyền quay ngang cửa bến không có khách qua
  Yên tĩnh lắng nghe tiếng ca ngư phủ càng thêm ý vị
   
 16. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH - CANH
  QUẺ SỐ 37: ĐỊA TRẠCH LÂM

  THiÊN CƯƠNG TiNH
  Giờ Canh Tý: Cách PHÙ DUNG ĐỐi KÍNH
  Dịch: Cây Phù dung đối trước gương
  Giải: Mục tiền phồn hoa, quá nhãn tiện không
  Dịch: Trước mắt là cảnh phồn hoa qua khỏi mắt tất cả đều là không

  Giờ Canh Dần: Cách HÀN ĐÀM HẠ ĐiẾU
  Dịch: Đầm lạnh buông câu
  Giải: Tác sự bất tẩu nhiệt lộ, tuy lao nhi vô công
  Dịch: Làm việc gì không chịu đi theo con đường náo nhiệt, tuy vất vả mà chẳng có công lao gì

  THiÊN THANH TiNH
  Giờ Canh Thìn: Cách THU YẾN DOANH SÀO
  Dịch: Mùa thu chim Yến làm tổ
  Giải: Vị tha nhân nhất thế tân cần
  Dịch: Suốt đời vất vả vì người khác

  Giờ Canh Ngọ: Cách PHÁ THUYỀN TẢi BỪU
  Dịch: Thuyền vỡ chờ của báu
  Giải: Tuy hữu tài vận đắc nhi phục thất
  Dịch: Dù tài vận tốt nhưng được rồi lại một

  THiÊN TAi TiNH
  Giờ Canh Thân: Cách XUÂN ĐÊ DƯƠNG LiỄU
  Dịch: Cây dương liễu trên đê về mùa xuân
  Giải: Tảo niên giao vận lập chí nghi kiên
  Dịch : Giao vận ở tuổi thiếu niên phải lập chí cho vững

  Giờ Canh Tuất: Cách NHẬT VÃNG ĐĂNG LÂU
  Dịch: Lên lầu lúc chiều tà
  Giải: Lão vận hanh thông
  Dịch: Tuổi già hanh thông

  (Cách chung cho 6 giờ)
  HỌA LÂU ĐỘC Ỷ Cách
  Họa lâu độc ỷ tịch dương thiên
  Vọng đoán thiên nhai hải giác biên
  Tự hướng cô chu âm tín thiểu
  Tằng kinh viễn phố lãng đầu điên
  Trường không chỉ xích chung tu đáo
  Gia kế tam chiên tín hữu duyên
  Tá vấn bạch đầu ngư tẩu đạo
  Lư hoa hữu kính nhập đào nguyên
  Dịch:
  MỘT MÌNH NGỒi TỰA TRÊN LẦU ĐẸP
  Buổi chiều tà một mình ngồi tựa trên lầu đẹp
  Nhìn suốt góc bể chân trời
  Hướng về chiếc thuyền đơn vắng tin tức
  Trải qua bãi xa đầu ngọn sóng thuyền muốn chao
  Quãng không dài thu trong gang tấc rồi cùng sẽ đến
  Sinh kế gia đình có nhiều tin may
  Thứ hỏi ông già đánh cá đầu bạc
  Rừng lau có lối đi vào Đào nguyên

  PHÁN ĐOÁN:
  * Thử mệnh ân lý thành oán, xảo trung thành khuyết, vi nhân khung thổ tâm hoài, đảo bị cô ân phụ nghĩa, thân tình bất lập, huynh đệ nan hòa, ly tổ thành gia, cô tịch tự lập, phúc như thu dạ vân rà nguyệt, tài tợ xuân thâm nhứ trục phong, thân bằng giao hữu hữu như vô, nhất điều trọng đảm tự kiên khiên, tử tế tư lường, thùy nhân cộng lực.
  * Mệnh này trong ơn thành oán trong khéo thành vụng, là người dốc lòng hết dạ, ngược lại bị phụ ơn bội nghĩa, thân tình chẳng cùng đứng chung, anh em khó hòa thuận, xa tổ nghiệp tự làm thành gia đình, tự lập lấy thân trong cô đơn tịch mịch, phúc như đêm mùa Thu mây che mất trăng, tiền bạc tựa như cuối mùa Xuân tơ tằm đuổi theo gió, bạn bè giao hữu có cũng như không, một mình gánh vác nặng tự vai mang, đo lường kỹ càng, ai người cùng sức?
   
 17. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
  Thiệp lịch kỳ khu lộ hiểm nan
  Nhất tiên trước lực đáo Đồng quan
  Phù tự định kiến thành công nhật
  Tiếu ngạo giang sơn bãi đẳng nhàn
  Dịch:
  Trải qua con đường hiểm trở gập ghềnh
  Ra roi gắng sức cũng đến được ải Đồng quan
  (Có người) giúp đỡ định rõ ngày thành công
  Vui đùa với núi sông nhàn hạ vô cùng

  CƠ NGHiỆP (Cơ nghiệp)
  Tự tán vinh khô tự hữu thời
  Ân cần tâm sự hữu cường cơ
  Đáo đầu chung đắc vũ uy lực
  Cánh hữu phù phong nhân khả y
  Dịch:
  Tụ, tán, vinh, khô đều có thời cả (1)
  Cõi lòng đinh ninh sẽ có cơ hội tốt
  Rút cục cũng được sức dũng mạnh
  Lại được luồng gió nâng đỡ có thể có nơi nương tựa
  (l) Tụ là đọng lại, tán là mất đi, vinh là vẻ vang, khô là khô héo
   
 18. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Song song nhạn lệ thiên biên khứ
  Minh nguyệt lư hoa tri ngã tâm
  Kham thán vãng niên cô lộ hạ
  Trúc biên viên hạc thị tri âm
  Dịch :
  Đồi chim nhạn hót bay về phía chân trời
  Chỉ có trăng sáng và hoa lau biết lòng ta
  Đáng tiếc lúc tuổi già con cò lẻ loi hạ cánh
  Bên bờ trúc có vượn và hạc làm bạn tri âm


  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Liên hoa thâm xứ hý uyên ương
  Âu lộ nguyên lai lưỡng bất thương
  Nhân chí sơn âm sầm tịch xứ
  Kiêm gia vãng cảnh bạn phong sương
  Dịch:
  Hoa sen ở nơi sâu thẳm cặp uyên ương đùa giỡn
  Cò vạc vẫn không làm hại nhau
  Người đến chỗ tịch mịch nơi chân núi
  Tuổi già làm bạn với cây cỏ và gió sương
   
 19. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỨ TỨC (Con cải)
  Hoa khai hoa tạ hưu trù trướng
  Khả nhân nhất cá báo quân ân
  Ngũ diệp tam hoa tu sách thán
  Độc lai thanh giá mãn giang tân
  Dịch:
  Hoa nở rồi hoa lại tàn đừng buồn rầu
  Một con nên người có thể đền đáp ơn vua
  Năm lá ba hoa còn than thờ
  Mội mình với tiếng tăm vang rền bến sông.

  THU THÀNH (hoãn cuộc)
  Dần Mùi tương phùng hảo tiến trình
  Tây lai mao tiết cận giang tân
  Kỷ đa quang tể trùng hồi thủ
  Liệt loại siêu quần thị ngọc thần
  Dịch:
  Gặp năm Dân năm Mùi rất thăng tiến
  Cờ mao tiết từ hai bên bờ sông từ phía tây lại
  Quay đầu nhìn thấy trời quang mây tạnh
  Siêu quần xuất chúng (l) được châu ở cung ngọc thàn
  (l) Hơn tất cả mọi người
   
 20. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH - TÂN
  QUẺ SỐ 38: ĐỊA THiÊN THÁi

  THiÊN HƯ TiNH
  Giờ Tân Sửu : Cách THỀM ĐẦU DẠ VŨ
  Dịch: Mưa đêm đầu thềm
  Giải: Mục tiền tuy hữu tai nạn vô hại ư sự
  Dịch: Trước mắt dù có tai nạn nhưng không tổn hại việc làm

  Giờ Tân Mão: Cách THiỂN THỦY HÀNH CHÂU
  Dịch: Đi thuyền nước cạn
  Giải: Sự bất lượng lực nan cầu tốc hiệu
  Dịch: Làm việc không lượng sức khó mong kết quả mau chóng.

  THiÊN TỈNH TiNH
  Giờ Tân Tỵ: Cách QUẬT TỈNH CẦU TUYỀN
  Dịch: Đào giếng tìm nguồn
  Giải: Kiệt lực doanh mưu chung tất hữu hoạch
  Dịch: Hết sức kinh doanh sau có kết quả

  Giờ Tân Mùi: Cách TỌA TỈNH QUAN THiÊN
  Dịch: Ngồi đáy giếng nhìn trời
  Giải: Hy vọng tuy đại kiến thức thậm tiểu
  Dịch: Hy vọng dù lớn nhưng kiến thức rất hẹp hòi

  THiÊN KHÁNH TiNH
  Giờ Tân Dậu: Cách TRƯỚNG LÝ PHAO CẦU
  Dịch: Tung cầu trong trướng
  Giải: Sự đa trở ngại hữu chí nan thành
  Dịch: Việc nhiều trở ngại có chí cũng khó thành

  Giờ Tân Hợi: cách ĐẠi HẠN CAM LÂM
  Dịch: Nắng lâu gặp mưa ngọt
  Giải: Cùng khốn dĩ cửu tự nhiên đắc ngộ cứu tinh
  Dịch: Cùng khốn đã hết mức may gặp cứu tinh

  (Cách chung cho 6 giờ)
  NGUYỆT ÁNH PHÙ VÂN Cách
  Tự cổ nhân sinh bỉ tắc thông
  Phù vân thiên sử nguyệt mung lung
  Hoa khai bán dạ phong nghi tĩnh
  Nhạn đồ trường giang ảnh lạc không
  Mạc hướng cố viên tài thảo mộc
  Khả lai u địa chủng thanh tùng
  Tri quân mệnh chí tĩnh tuyền hạ
  Nhất thụ Đào hoa lưỡng thụ hồng

  Dịch: TRĂNG CHiẾU MÂY NỔi
  Xưa nay kiếp nhân sinh bĩ quá hóa thông (l)
  Vì đám mây trôi nổi cho nên trăng lờ mờ
  Nửa đêm hoa nở gió yên tĩnh
  Nhạn bay qua trường giang bóng rơi trong không
  Chớ hướng về vườn cũ mà trồng cây cỏ
  Nên đến chỗ u tịch mà trồng cây thanh tùng
  Biết mạng nhà ngươi đến chờ giếng suối
  Có một cây hoa đào hai cây hồng
  (l) Bị quá hóa thông: cực rồi đến sướng

  PHÁN ĐOÁN:
  * Thử mệnh năng thố trí hội an bài cần cẩn vi căn bản, tân khổ tố nhân gia, mệnh phạm thoái thần, đương tiến bộ thời bất tiến bộ, đa ưu nghi xứ hảo khai hoài, bôn ba lao lực tảo đạp phá kỷ song hài, hoan hỷ thành thu túc, đoan chính tọa lịch tà, huynh đệ thành Ngô Việt, phụ mẫu thị oan gia, chiêu tư mộ tiếu, thất kiện sự : sài, mỗ, du, liêm, thố, tương, trà, yếu cầu an lạc pháp, tu hoán biệt kinh nhai.
  * (Mệnh này thì ưa thi thố tài trí thích an bầy, siêng năng cẩn thận làm căn bản, là người làm việc tân khổ, mệnh phạm Thoái thần nên đang tiến bước được thì lại trở ngại không tiên lên được nữa, nơi nhiều lo lắng nghi ngờ thì lại mở ra tốt đẹp, sớm “còn trẻ” đã bôn ba khó nhọc, bươn chải đi rách cả mấy đôi giầy, lúc vui vẻ biến thành lẩm nhẩm “than thở”, “là người” đoan chính ngay thẳng “lại” ngồi nơi lệch nghiêng cong vẹo, anh em biến thành xa cách như hai nơi đất Ngô đất Việt đối nghịch nhau, cha mẹ ấy lại là oan gia, sáng lo âu nghĩ ngợi chiều lại vui cười về bẩy sự kiện: củi, gạo, trà, tương, muối, dấm, dầu, rất cần tìm phương pháp an vui, sinh nhai kế sống nên thay đổi khác “thay đổi công việc đang làm thì được an vui”)
   

Chia sẻ trang này