Sưu tầm QUỶ CỐC TOÀN MỆNH cảm ơn bác phong lan của lyso.vn đã chia sẻ

Thảo luận trong 'Chiêm tinh – tướng số - tử vi' bắt đầu bởi nam sơn đạo nhân, 15/7/11.

Lượt xem: 46,068

 1. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC
  Chi thượng nhị tam hoàng bạch quả
  Tu lưu nhất quả tại lâm tiền
  Đình tiền quế tử hương do viễn
  Thử thị tiền sinh kết thiện duyên
  Cành cao hai ba quả vàng trắng
  Nên để một quả ở trước rừng
  Trước sân quả quế thơm còn xa
  Ấy là kiếp trước có duyên lành

  * Có nhiều con trai, có một con trai quí hiển gần gũi hiếu thảo là nhờ có thiện duyên.

  THU THÀNH
  Nhược kiến khuyển ngưu hành thủy trung
  San hô hải để phí nhân công
  Tiên kiều cao khóa ngưu dương quá
  Nhân hướng tây hồ dương liễu phong
  Nếu thấy trâu chó đi trong nước
  San hô đáy biển uổng công tìm
  Cầu tiên cao cưỡi trâu dê quá
  Người hướng tây hồ gió dương liễu

  * Vận đến năm (Nhâm, Quí) Sửu Tuất nên cẩn thận về sức khoẻ, năm Sửu Mùi khó thoát cảnh sinh tử.
   
 2. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  BÍNH - NHÂM
  QUẺ SỐ 29: HOẢ THỦY VỊ TẾ

  THiÊN PHÚ TiNH
  Giờ Nhâm Tý: NGƯU MiÊN THảO ĐỊA
  Dịch: Trâu ngủ trên đồng cỏ
  Giải: Nhất sinh an ổn vô y thực chi ưu
  Dịch: suốt đời an ồn không phải lo cơm áo

  Giờ Nhâm Dần: CHỦNG THỤ THÀNH LÂM
  Dịch: Trồng cây thành rừng
  Giải: Sở tác sự nghiệp khả vọng thành công
  Dịch : Xây dựng sự nghiệp sẽ thành công lớn


  THiÊN PHỦ TiNH
  Giờ Nhâm Thìn: XUÂN OANH XUẤT CÕC
  Dịch: mùa xuân chim oanh ra khỏi hang
  Giải: Tên nguy hậu an vãng cảnh ưu du
  Dịch: Trước nguy sau an cảnh gia nhàn hạ

  Giờ Nhâm Ngọ: HOẠi TƯỜNG DẠ VŨ
  Dịch: Mưa đêm làm đổ tường
  Giải: Tuy hữu hoạn nạn vô hại ư sự
  Dịch: Dù có hoạn nạn nhưng không hại đến công việc

  THiÊN TAi TiNH
  Giờ Nhâm Thân: KiỆP DiỆP KiẼN HOA
  Dịch: Bươm bướm gặp hoa
  Giải: Đắc chí thời tu phòng thu nhbp tà đồ
  Dịch : Lúc đắc chí nên đề phòng đi vào con đường tà

  Giờ Nhâm Tuất: PHi LONG TẠi THiÊN
  Dịch: Rồng bay trên trời
  Giải: Cư cao lâm hạ phòng hữu nguy hiểm
  Dịch: Trên cao xuống thấp nên đê phòng gặp nguy hiểm

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh bản tính hành sự nhiệt tâm, Dĩ hữu sự nghiệp, Phiên 番 biến đương thành bất thành, Danh lợi ta đà, Khả tố bất tố, Kỷ phiên ân lý 理 thành oán, Mỗi hướng thành trung kiến phá, Ba đắc hiện thành biến canh dĩ quá, Bách kế thiên phương, Thóai thần nhất cá, Tai sự như cấp phòng hành thuyền, Cầu tài ảo lư suy ma, Giả bất nhẫn hàn giả bất nại cơ, Đương ngộ xích diện quý nhân tinh, Chỉ lạc đắc bán diện tiếu trung hòa, Nhược thị biệt xứ thành, Tu phòng tổ nghiệp phá, Văn cảnh đương thung dung, Phong sương tiên kiến quá (Mệnh này tánh có sẵn là làm việc gì cũng có nhiệt tâm, đã có sự nghiệp, lần lượt biến đổi “việc” đang thành lại trở nên không thành, danh và lợi gập ghềnh trắc trở, đẹp mà lại chẳng đẹp, nhiều lần trong cái lý làm ơn mà trở thành oán giận, mỗi khi có cái hướng thì trong cái thành lại thấy phá hỏng, khi mà nắm được cái đã hiện thành rồi thì việc lại biến đổi qua cái khác, trăm kế hoạch ngàn phương tiện một cái thoái thần, làm việc như thuyền trong gió gấp, cầu tài như giống làm con lừa đun đẩy “chậm chạp”, vậy mà không chịu được đói và lạnh, đang gặp quý nhân mặt đỏ, chỉ được vui nửa mặt cười hoà nhã, nếu thành công ở nơi xa khác, nên phòng phá mất nghiệp tổ tiên, cảnh già nhận được sự nhàn nhã, “nghĩ lại” đã trải qua bao nhiêu là sương gió )

  (Cách chung cho 6 giờ)
  SƠN ĐỈNH HÀN TÙNG Cách
  Liễu nhà vô câu thúc
  Hàn tùng bóng tu trúc
  Sinh nhai trùng chỉnh đốn
  Thân tình đa đoan tục
  Cầm đàn nhị điêu huyvèn
  Phong xây điệp điệu khúc
  Ngưỡng khán bích đào hoa
  Hoa khai diệp tái lục

  Dịch: TÙNG LẠNH TRÊN ĐỈNH NÚi
  Hoa liễu không bị ràng buộc
  Cây tùng lạnh Ờ bên cây trúc già
  Nên chỉnh đốn lại kẽ sinh nhai
  Thân tình thường đứt nổi
  Phiếm đàn có hai dây
  Giỏ thổi thành khúc điệu khác
  Ngửa mặt xem hoa bích đào
  Hoa nó rồi tôi xanh (biếc)
   
 3. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
  Nhân tại quỳnh lâm mông yến thưởng
  Phân khai ngưu giác thượng thiên thê
  Lưỡng trùng âu lộ tòng thiên giáng
  Tích thiện lưu phương phúc lộc tề
  Dịch:
  Người được mời đến Quỳnh lâm dự yến tiệc
  Chia cách sừng trâu Ờ trên thang mây
  Hai lần được ân huệ từ trên Trời xuống
  Làm việc thiện để đời thì gồm cả phước và lộc

  CƠ NGHiỆP (Cơ nghiệp)
  Phân phân tổ kẽ tiên ưu tổn
  Tuy hữu lưu di khối trị tiền
  Nhược ngộ ngủ hồ minh nguyệt hạ
  Bất phương tái cử điều ngư thuyền
  Dịch:
  Rối rít nghiệp tổ trước bị hao tồn
  Dù có để lại nhưng giá trị không đảng bao nhiêu
  Ở nơi Ngủ Hồ nếu gặp đêm trong sáng
  Nếu lại bơi thuyền cầu cũng chẳng hại gì
   
 4. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  BÍNH - NHÂM
  QUẺ SỐ 29: HOẢ THỦY VỊ TẾ

  THiÊN PHÚ TiNH
  Giờ Nhâm Tý: NGƯU MiÊN THảO ĐỊA
  Dịch: Trâu ngủ trên đồng cỏ
  Giải: Nhất sinh an ổn vô y thực chi ưu
  Dịch: suốt đời an ồn không phải lo cơm áo

  Giờ Nhâm Dần: CHỦNG THỤ THÀNH LÂM
  Dịch: Trồng cây thành rừng
  Giải: Sở tác sự nghiệp khả vọng thành công
  Dịch : Xây dựng sự nghiệp sẽ thành công lớn


  THiÊN PHỦ TiNH
  Giờ Nhâm Thìn: XUÂN OANH XUẤT CÕC
  Dịch: mùa xuân chim oanh ra khỏi hang
  Giải: Tên nguy hậu an vãng cảnh ưu du
  Dịch: Trước nguy sau an cảnh gia nhàn hạ

  Giờ Nhâm Ngọ: HOẠi TƯỜNG DẠ VŨ
  Dịch: Mưa đêm làm đổ tường
  Giải: Tuy hữu hoạn nạn vô hại ư sự
  Dịch: Dù có hoạn nạn nhưng không hại đến công việc

  THiÊN TAi TiNH
  Giờ Nhâm Thân: KiỆP DiỆP KiẼN HOA
  Dịch: Bươm bướm gặp hoa
  Giải: Đắc chí thời tu phòng thu nhbp tà đồ
  Dịch : Lúc đắc chí nên đề phòng đi vào con đường tà

  Giờ Nhâm Tuất: PHi LONG TẠi THiÊN
  Dịch: Rồng bay trên trời
  Giải: Cư cao lâm hạ phòng hữu nguy hiểm
  Dịch: Trên cao xuống thấp nên đê phòng gặp nguy hiểm

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh bản tính hành sự nhiệt tâm, Dĩ hữu sự nghiệp, Phiên 番 biến đương thành bất thành, Danh lợi ta đà, Khả tố bất tố, Kỷ phiên ân lý 理 thành oán, Mỗi hướng thành trung kiến phá, Ba đắc hiện thành biến canh dĩ quá, Bách kế thiên phương, Thóai thần nhất cá, Tai sự như cấp phòng hành thuyền, Cầu tài ảo lư suy ma, Giả bất nhẫn hàn giả bất nại cơ, Đương ngộ xích diện quý nhân tinh, Chỉ lạc đắc bán diện tiếu trung hòa, Nhược thị biệt xứ thành, Tu phòng tổ nghiệp phá, Văn cảnh đương thung dung, Phong sương tiên kiến quá (Mệnh này tánh có sẵn là làm việc gì cũng có nhiệt tâm, đã có sự nghiệp, lần lượt biến đổi “việc” đang thành lại trở nên không thành, danh và lợi gập ghềnh trắc trở, đẹp mà lại chẳng đẹp, nhiều lần trong cái lý làm ơn mà trở thành oán giận, mỗi khi có cái hướng thì trong cái thành lại thấy phá hỏng, khi mà nắm được cái đã hiện thành rồi thì việc lại biến đổi qua cái khác, trăm kế hoạch ngàn phương tiện một cái thoái thần, làm việc như thuyền trong gió gấp, cầu tài như giống làm con lừa đun đẩy “chậm chạp”, vậy mà không chịu được đói và lạnh, đang gặp quý nhân mặt đỏ, chỉ được vui nửa mặt cười hoà nhã, nếu thành công ở nơi xa khác, nên phòng phá mất nghiệp tổ tiên, cảnh già nhận được sự nhàn nhã, “nghĩ lại” đã trải qua bao nhiêu là sương gió )

  (Cách chung cho 6 giờ)
  SƠN ĐỈNH HÀN TÙNG Cách
  Liễu nhà vô câu thúc
  Hàn tùng bóng tu trúc
  Sinh nhai trùng chỉnh đốn
  Thân tình đa đoan tục
  Cầm đàn nhị điêu huyvèn
  Phong xây điệp điệu khúc
  Ngưỡng khán bích đào hoa
  Hoa khai diệp tái lục

  Dịch: