Sưu tầm QUỶ CỐC TOÀN MỆNH cảm ơn bác phong lan của lyso.vn đã chia sẻ

Thảo luận trong 'Chiêm tinh – tướng số - tử vi' bắt đầu bởi nam sơn đạo nhân, 15/7/11.

Lượt xem: 72,327

 1. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC
  Chi thượng nhị tam hoàng bạch quả
  Tu lưu nhất quả tại lâm tiền
  Đình tiền quế tử hương do viễn
  Thử thị tiền sinh kết thiện duyên
  Cành cao hai ba quả vàng trắng
  Nên để một quả ở trước rừng
  Trước sân quả quế thơm còn xa
  Ấy là kiếp trước có duyên lành

  * Có nhiều con trai, có một con trai quí hiển gần gũi hiếu thảo là nhờ có thiện duyên.

  THU THÀNH
  Nhược kiến khuyển ngưu hành thủy trung
  San hô hải để phí nhân công
  Tiên kiều cao khóa ngưu dương quá
  Nhân hướng tây hồ dương liễu phong
  Nếu thấy trâu chó đi trong nước
  San hô đáy biển uổng công tìm
  Cầu tiên cao cưỡi trâu dê quá
  Người hướng tây hồ gió dương liễu

  * Vận đến năm (Nhâm, Quí) Sửu Tuất nên cẩn thận về sức khoẻ, năm Sửu Mùi khó thoát cảnh sinh tử.
   
 2. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  BÍNH - NHÂM
  QUẺ SỐ 29: HOẢ THỦY VỊ TẾ

  THiÊN PHÚ TiNH
  Giờ Nhâm Tý: NGƯU MiÊN THảO ĐỊA
  Dịch: Trâu ngủ trên đồng cỏ
  Giải: Nhất sinh an ổn vô y thực chi ưu
  Dịch: suốt đời an ồn không phải lo cơm áo

  Giờ Nhâm Dần: CHỦNG THỤ THÀNH LÂM
  Dịch: Trồng cây thành rừng
  Giải: Sở tác sự nghiệp khả vọng thành công
  Dịch : Xây dựng sự nghiệp sẽ thành công lớn


  THiÊN PHỦ TiNH
  Giờ Nhâm Thìn: XUÂN OANH XUẤT CÕC
  Dịch: mùa xuân chim oanh ra khỏi hang
  Giải: Tên nguy hậu an vãng cảnh ưu du
  Dịch: Trước nguy sau an cảnh gia nhàn hạ

  Giờ Nhâm Ngọ: HOẠi TƯỜNG DẠ VŨ
  Dịch: Mưa đêm làm đổ tường
  Giải: Tuy hữu hoạn nạn vô hại ư sự
  Dịch: Dù có hoạn nạn nhưng không hại đến công việc

  THiÊN TAi TiNH
  Giờ Nhâm Thân: KiỆP DiỆP KiẼN HOA
  Dịch: Bươm bướm gặp hoa
  Giải: Đắc chí thời tu phòng thu nhbp tà đồ
  Dịch : Lúc đắc chí nên đề phòng đi vào con đường tà

  Giờ Nhâm Tuất: PHi LONG TẠi THiÊN
  Dịch: Rồng bay trên trời
  Giải: Cư cao lâm hạ phòng hữu nguy hiểm
  Dịch: Trên cao xuống thấp nên đê phòng gặp nguy hiểm

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh bản tính hành sự nhiệt tâm, Dĩ hữu sự nghiệp, Phiên 番 biến đương thành bất thành, Danh lợi ta đà, Khả tố bất tố, Kỷ phiên ân lý 理 thành oán, Mỗi hướng thành trung kiến phá, Ba đắc hiện thành biến canh dĩ quá, Bách kế thiên phương, Thóai thần nhất cá, Tai sự như cấp phòng hành thuyền, Cầu tài ảo lư suy ma, Giả bất nhẫn hàn giả bất nại cơ, Đương ngộ xích diện quý nhân tinh, Chỉ lạc đắc bán diện tiếu trung hòa, Nhược thị biệt xứ thành, Tu phòng tổ nghiệp phá, Văn cảnh đương thung dung, Phong sương tiên kiến quá (Mệnh này tánh có sẵn là làm việc gì cũng có nhiệt tâm, đã có sự nghiệp, lần lượt biến đổi “việc” đang thành lại trở nên không thành, danh và lợi gập ghềnh trắc trở, đẹp mà lại chẳng đẹp, nhiều lần trong cái lý làm ơn mà trở thành oán giận, mỗi khi có cái hướng thì trong cái thành lại thấy phá hỏng, khi mà nắm được cái đã hiện thành rồi thì việc lại biến đổi qua cái khác, trăm kế hoạch ngàn phương tiện một cái thoái thần, làm việc như thuyền trong gió gấp, cầu tài như giống làm con lừa đun đẩy “chậm chạp”, vậy mà không chịu được đói và lạnh, đang gặp quý nhân mặt đỏ, chỉ được vui nửa mặt cười hoà nhã, nếu thành công ở nơi xa khác, nên phòng phá mất nghiệp tổ tiên, cảnh già nhận được sự nhàn nhã, “nghĩ lại” đã trải qua bao nhiêu là sương gió )

  (Cách chung cho 6 giờ)
  SƠN ĐỈNH HÀN TÙNG Cách
  Liễu nhà vô câu thúc
  Hàn tùng bóng tu trúc
  Sinh nhai trùng chỉnh đốn
  Thân tình đa đoan tục
  Cầm đàn nhị điêu huyvèn
  Phong xây điệp điệu khúc
  Ngưỡng khán bích đào hoa
  Hoa khai diệp tái lục

  Dịch: TÙNG LẠNH TRÊN ĐỈNH NÚi
  Hoa liễu không bị ràng buộc
  Cây tùng lạnh Ờ bên cây trúc già
  Nên chỉnh đốn lại kẽ sinh nhai
  Thân tình thường đứt nổi
  Phiếm đàn có hai dây
  Giỏ thổi thành khúc điệu khác
  Ngửa mặt xem hoa bích đào
  Hoa nó rồi tôi xanh (biếc)
   
 3. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
  Nhân tại quỳnh lâm mông yến thưởng
  Phân khai ngưu giác thượng thiên thê
  Lưỡng trùng âu lộ tòng thiên giáng
  Tích thiện lưu phương phúc lộc tề
  Dịch:
  Người được mời đến Quỳnh lâm dự yến tiệc
  Chia cách sừng trâu Ờ trên thang mây
  Hai lần được ân huệ từ trên Trời xuống
  Làm việc thiện để đời thì gồm cả phước và lộc

  CƠ NGHiỆP (Cơ nghiệp)
  Phân phân tổ kẽ tiên ưu tổn
  Tuy hữu lưu di khối trị tiền
  Nhược ngộ ngủ hồ minh nguyệt hạ
  Bất phương tái cử điều ngư thuyền
  Dịch:
  Rối rít nghiệp tổ trước bị hao tồn
  Dù có để lại nhưng giá trị không đảng bao nhiêu
  Ở nơi Ngủ Hồ nếu gặp đêm trong sáng
  Nếu lại bơi thuyền cầu cũng chẳng hại gì
   
 4. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  BÍNH - NHÂM
  QUẺ SỐ 29: HOẢ THỦY VỊ TẾ

  THiÊN PHÚ TiNH
  Giờ Nhâm Tý: NGƯU MiÊN THảO ĐỊA
  Dịch: Trâu ngủ trên đồng cỏ
  Giải: Nhất sinh an ổn vô y thực chi ưu
  Dịch: suốt đời an ồn không phải lo cơm áo

  Giờ Nhâm Dần: CHỦNG THỤ THÀNH LÂM
  Dịch: Trồng cây thành rừng
  Giải: Sở tác sự nghiệp khả vọng thành công
  Dịch : Xây dựng sự nghiệp sẽ thành công lớn


  THiÊN PHỦ TiNH
  Giờ Nhâm Thìn: XUÂN OANH XUẤT CÕC
  Dịch: mùa xuân chim oanh ra khỏi hang
  Giải: Tên nguy hậu an vãng cảnh ưu du
  Dịch: Trước nguy sau an cảnh gia nhàn hạ

  Giờ Nhâm Ngọ: HOẠi TƯỜNG DẠ VŨ
  Dịch: Mưa đêm làm đổ tường
  Giải: Tuy hữu hoạn nạn vô hại ư sự
  Dịch: Dù có hoạn nạn nhưng không hại đến công việc

  THiÊN TAi TiNH
  Giờ Nhâm Thân: KiỆP DiỆP KiẼN HOA
  Dịch: Bươm bướm gặp hoa
  Giải: Đắc chí thời tu phòng thu nhbp tà đồ
  Dịch : Lúc đắc chí nên đề phòng đi vào con đường tà

  Giờ Nhâm Tuất: PHi LONG TẠi THiÊN
  Dịch: Rồng bay trên trời
  Giải: Cư cao lâm hạ phòng hữu nguy hiểm
  Dịch: Trên cao xuống thấp nên đê phòng gặp nguy hiểm

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh bản tính hành sự nhiệt tâm, Dĩ hữu sự nghiệp, Phiên 番 biến đương thành bất thành, Danh lợi ta đà, Khả tố bất tố, Kỷ phiên ân lý 理 thành oán, Mỗi hướng thành trung kiến phá, Ba đắc hiện thành biến canh dĩ quá, Bách kế thiên phương, Thóai thần nhất cá, Tai sự như cấp phòng hành thuyền, Cầu tài ảo lư suy ma, Giả bất nhẫn hàn giả bất nại cơ, Đương ngộ xích diện quý nhân tinh, Chỉ lạc đắc bán diện tiếu trung hòa, Nhược thị biệt xứ thành, Tu phòng tổ nghiệp phá, Văn cảnh đương thung dung, Phong sương tiên kiến quá (Mệnh này tánh có sẵn là làm việc gì cũng có nhiệt tâm, đã có sự nghiệp, lần lượt biến đổi “việc” đang thành lại trở nên không thành, danh và lợi gập ghềnh trắc trở, đẹp mà lại chẳng đẹp, nhiều lần trong cái lý làm ơn mà trở thành oán giận, mỗi khi có cái hướng thì trong cái thành lại thấy phá hỏng, khi mà nắm được cái đã hiện thành rồi thì việc lại biến đổi qua cái khác, trăm kế hoạch ngàn phương tiện một cái thoái thần, làm việc như thuyền trong gió gấp, cầu tài như giống làm con lừa đun đẩy “chậm chạp”, vậy mà không chịu được đói và lạnh, đang gặp quý nhân mặt đỏ, chỉ được vui nửa mặt cười hoà nhã, nếu thành công ở nơi xa khác, nên phòng phá mất nghiệp tổ tiên, cảnh già nhận được sự nhàn nhã, “nghĩ lại” đã trải qua bao nhiêu là sương gió )

  (Cách chung cho 6 giờ)
  SƠN ĐỈNH HÀN TÙNG Cách
  Liễu nhà vô câu thúc
  Hàn tùng bóng tu trúc
  Sinh nhai trùng chỉnh đốn
  Thân tình đa đoan tục
  Cầm đàn nhị điêu huyvèn
  Phong xây điệp điệu khúc
  Ngưỡng khán bích đào hoa
  Hoa khai diệp tái lục

  Dịch: TÙNG LẠNH TRÊN ĐỈNH NÚi
  Hoa liễu không bị ràng buộc
  Cây tùng lạnh Ờ bên cây trúc già
  Nên chỉnh đốn lại kẽ sinh nhai
  Thân tình thường đứt nổi
  Phiếm đàn có hai dây
  Giỏ thổi thành khúc điệu khác
  Ngửa mặt xem hoa bích đào
  Hoa nó rồi tôi xanh (biếc)
   
 5. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
  Nhân tại quỳnh lâm mông yến thưởng
  Phân khai ngưu giác thượng thiên thê
  Lưỡng trùng âu lộ tòng thiên giáng
  Tích thiện lưu phương phúc lộc tề
  Dịch:
  Người được mời đến Quỳnh lâm dự yến tiệc
  Chia cách sừng trâu Ờ trên thang mây
  Hai lần được ân huệ từ trên Trời xuống
  Làm việc thiện để đời thì gồm cả phước và lộc

  CƠ NGHiỆP (Cơ nghiệp)
  Phân phân tổ kẽ tiên ưu tổn
  Tuy hữu lưu di khối trị tiền
  Nhược ngộ ngủ hồ minh nguyệt hạ
  Bất phương tái cử điều ngư thuyền
  Dịch:
  Rối rít nghiệp tổ trước bị hao tồn
  Dù có để lại nhưng giá trị không đảng bao nhiêu
  Ở nơi Ngủ Hồ nếu gặp đêm trong sáng
  Nếu lại bơi thuyền cầu cũng chẳng hại gì
   
 6. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Hàng nhạn song song đa thất lữ
  Các phân nhất chích hướng nam san
  Vãng lai giang thượng thu ngư võng
  Tích thính thân chung quá ngọc quan
  Dịch:
  Đàn nhạn bay cặp đôi nhiêu khi lạc bạn
  Chia lìa một con hướng về phía núi phương nam
  Chiều về thu lưới Ở ven sông
  Lúc yên tĩnh lắng nghe tiếng chuông vắng ở Ngọc quan


  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Vân thiên dạ vĩnh nguyệt phương xuất
  Nhật mộ sơn thâm cảnh tịnh nhiên
  Hạc lệ nhất thanh kinh mộng giác
  Tiêu tiêu phong vũ bất thành thiên
  Dịch:
  Trời mây đêm khuya trang mới ló
  Đêm tối núi sâu cảnh tịch mịch
  Một tiếng hạc kêu làm tỉnh giấc mộng
  Gió mưa rã rích ngủ không được
   
 7. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỪ TỨC (Con cải)
  Phong xậu hoa tàn xuân tân xứ
  Độc lưu nhất quả ỷ chúi đầu
  Tu tằng âm đức tài bồi lực
  Chung kiến thừa ân đãi miện lưu
  Dịch:
  Gió mạnh hoa tàn xuân đã hết
  Chỉ còn một quả vướng vất đầu cành
  Nếu cố vun trồng nhiều âm đức
  Rồi sẽ được ơn trời đãi ngộ mủ miện có giải

  THU THÀNH (Hãn cuộc)
  Lão lai chính tại vinh hoa nhật
  Nhược tri Dần Thân Tý Ngọ hưu
  Viên hạc qui lai lâm ốc hạ
  Thanh phong minh nguyệt tự ưu du
  Dịch:
  Lúc về già chính là lúc vinh hoa
  Nếu đến các năm Tý Ngọ Dần Thân thì nên nghỉ
  Vượn hạc trở về dưới mái rừng
  Trăng sáng gió trong tha ho ngao du
   
 8. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  BÍNH - QUÝ
  QUẺ SỐ 30: HỎA SƠN LỮ

  THiÊN TRiỀU TiNH
  Giờ Quý sửu: XUÂN ĐÊ DƯƠNG LiỄU
  Dịch: Dương liễu trên đê mùa xuân
  Giải: Tảo niên giao vận đơn lập chí nghi kiên
  Dịch: Tuổi trẻ đã gặp giao vận phải lập chí cho bền

  Giờ QÚY MÃO: HÀN ĐÀN HẠ ĐiẼU
  Dịch: Đàm lạnh thả câu
  Giải: Tác sự tân khổ hoạch lợi vô cơ
  Dịch: Làm việc thì lao khổ kiếm lợi không bao nhiêu

  THiÊN PHÁ TiNH
  Giờ Quý Ty: CƠ ĐiỂU ĐẦU LÂM
  Dịch: Chim đói nương vào rừng
  Giải: Tri tắc cùng khốn thượng hữu chi bạn
  Dịch: Dẫu rang cùng khốn còn có chỗ nương tựa

  Giờ Quý Mùi: PHÁ VÕNG BỐ NGƯ
  Dịch: Lười rách bắt cá
  Giải: Hy vọng thậm đại nhất sự vô thành
  Dịch: Hy vọng lớn lao mà một việc cũng không thành

  THiÊN LOAN TiNH
  Giờ Quý Dậu: CAO LÂU VỌNG NGUYỆT
  Dịch: Đứng trên râu nhìn trăng
  Giải: Khả vọng viên mãn chi kết quả
  Dịch: Có hy vọng thấy kết quả tròn đầy

  Giờ Quý Hợi: ĐÀi TiÊN ĐẮC VÕ
  Dịch: Rong rêu gặp mưa
  Giải: sự nghiệp tuy tiểu hoạch lợi thậm đại
  Dịch: sự nghiệp tuy nhỏ nhưng được lợi rất nhiều

  PHÁN ĐOÁN:
  Thử mệnh kinh phong thiệp lãng, Độ thủy xuyên sơn, Khâm hoài khảng khái 慷慨, Cốt cách 骨格 thanh kỳ, Hội thụ dụng 受用 năng thi vì, Chỉ nhân tính cương tâm trực, Tằng kinh thị xứ thành phi, Háo tán tư tài, Quan hình thóai phục, Minh linh chân thị tử, Tiếp tục nãi thành thân, Đệ huynh như mạch lộ, Bằng hữu phản tri âm, Nhược yếu thập toàn túc, Long xà hữu tập chân, (Mệnh này trải qua sóng gió, lội qua nước xuyên qua núi, trong lòng nhiều hăng hái hoài bão, tính cách tinh thần thanh cao, khéo hưởng thụ tiêu dùng hay thi thố, chỉ vì tánh cứng tâm thẳng, từng trải nơi phải thành trái, tiền tài hao tốn, quan hình lùi phục xuống “không bị vướng vào quan hình”, con tò vò con mới là con “con nuôi”, nối tiếp lại thành thân, anh em như “khách ngoài” đường lộ, bạn hữu lại trở thành tri âm, nếu cần đủ mười phần đầy đủ toàn vẹn, “thì phải” rồng rắn tập quen lẫn lộn ở chung với nhau mới là thực)

  NHẠN BÀNG VÂN TiÊU cách
  Phát xứ phi nhân tổ
  Thành sự bấi khốc thân
  Tạc sơn phùng mỹ ngọc
  Quật thổ đắc hoàng kim
  Cốt nhục ân trung oán
  Uyên ương bội hậu tâm
  Tử y thân nhất tiễn
  Thiên lý thành tri âm

  Dịch: NHẠN Ở VEN MÂY
  Nơi phát đạt không phải là quê hương
  Nên việc không phải nhờ bà con
  Đào núi gặp ngọc quý
  Đào hang thỏ bất được vàng ròng
  Người ruột thịt làm ơn thành oán
  Vợ chồng không thật lòng
  Một khi dâng tấm áo tía
  Muôn dặm trở thành tri âm
   
 9. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
  Tâm thiện đáo đầu chung tất an
  Phong đình phục chỉnh điều ngư can
  Ngọc quan phong trục hoàn tu lập
  Độc điều ngao ngư dã bất nan
  Dịch:
  Rút cuộc làm lành thì được ở yên
  Gió ngưng ta lại sắp sửa cần câu
  Nơi Ngọc Quan gió thổi lại càng phải đứng vững
  Một mình câu được cá Ngao thật không khó

  CƠ NGHiỆP (Cơ Nghiệp)
  Dục thượng cao sơn lực bất giờ
  Căn thâm lão thụ tiếp thiên nha
  Phùng ngưu ngộ khuyến chung thành khánh
  Thủy khẩu ân nhân tiện khởi gia
  Dịch:
  Buồn trèo lên núi cao nhưng không đủ sức
  Gốc rễ sâu cây già cao lưng trời
  Gặp năm Sửu năm Tuất thì có chuyện mừng
  Có vị ân nhân nơi thủy khẩu giúp cho nên cơ nghiệp
   
 10. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Thiên biên lưỡng yến phân phi khứ
  Thủy biên duy tồn nhất chích cô
  Ngô Việt tiêu tương âm tín viễn
  Phiến phàm phong tống ngộ bình hồ
  Dịch:
  Ở lưng trời đôi chim én lìa nhau bay đi
  Bên sông chỉ còn lại một con lẻ loi
  Đôi bên Ngô Việt bến tiêu tương tin tức xa xôi
  Một cánh buồm gió thuận lợi lại gặp hồ nước phẳng lặng


  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Tường ngoại chi đầu vị phóng hoa
  Hồi vọng tiêu điều độc ngã gia
  Thiên lý minh nguyệt nhân sự hảo
  Chỉ phạ âu lộ tại liêm hà
  Dịch:
  Ở ngoài tường đầu cành hoa chưa nở
  Nhìn thấy chỉ có nhà mình là tiêu điều
  Trăng sáng ngàn dặm nhân sự tốt
  Chỉ sợ cò vạc ở chốn rừng thưa
   
 11. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỨ TỨC (Con cái)
  Tường ngoại nhất chi hoa tạ liễu
  Ngạnh lưu nhất quả bán thanh hoàng
  Ngủ hồ tứ hải đa huynh đệ
  Nhân rắc tri âm thượng ngọc đường
  Dịch:
  Ở ngoài tường một cành hoa đã tàn
  Chỉ còn lại một quả nửa xanh nửa vàng
  Có nhiều anh em ở bốn bể năm hồ
  Cũng nhờ bạn tri âm mà được lên nhà ngọc

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Kiến thờ phùng kê tai thượng thiểu
  Kỵ long kiến mã chủ ưu kinh
  Nhất phiên nhân sự đa canh biến
  Cơ hứa nhân gian lộ bất bình
  Dịch:
  Gặp năm Mão năm Dậu tai ương ít
  Đến năm Thìn năm Ngọ thì nhiều âu lo
  Một ran vấp váp thì nhiều thay đổi
  Như vậy con đường nhân gian chẳng được bằng phẳng
   
 12. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH - GiÁP
  QUẺ SỐ 31: ĐỊA LÔi PHỤC

  THiÊN QUYỀN TiNH
  Giáp Tý: TUYẾT THiÊN TRÚC ẢNH
  Dịch: Bóng (cây) trúc trong trời tuyết
  Giải: Mục tiền khốn đốn nhật hậu tất năng phát đạt
  Dịch: Trước nhìn thấy khốn đốn ngày sau ắt hẳn có khả năng phát đạt

  Giáp Dần: LONG NHẬP XÀ SÀO
  Dịch: Rồng vào hang rắn
  Giải: Dũng 登 vãng rực tiền phòng hữu tiểu nhân toán kế
  Dịch: Dũng cảm xông lên phía trước, đề phòng có kẻ nhỏ mọn tính kế ám hại

  THiÊN HÀNH TiNH
  Giờ Giáp Thìn: ĐẠi HẠN PHÙNG XÂM 霖
  Dịch: Đại hạn gặp mưa dầm
  Giải: Tiên khổ hậu lạc cùng cửu tắc thông
  Dịch: Trước khổ sau sướng khốn cùng rồi ắt phải thông

  Giờ Giáp Ngọ: THiÊN HiỂU NHiÊN ĐĂNG
  Dịch: Đốt đèn khi trời sáng
  Giải: Lịch tận gian hiểm thủy hữu xuất đầu chi nhật
  Dịch: Trải hết gian hiểm trở sau mới có ngày xuất đầu lộ diện

  THiÊN XỨNG TiNH
  Giờ Giáp Thân: NGHỊCH THỦY HÀNH CHU
  Dịch: Chèo thuyền ngược nước
  Giải: Nhất sinh tác sự lao khổ
  Dịch: suốt đời làm việc lao khổ

  Giờ Giáp tuất: LÃNG LÝ ĐÀO KiM
  Dịch: Đãi vàng trong sóng
  Giải: Hiểm trở bị thường sở đặc vô cơ
  Dịch: Gặp nhiều hiểm trở mà thu chàng được bao nhiêu

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh hung trung bất hung, mỹ trung bất mỹ, thủy nhục chung vinh (Mệnh này trong hung hiểm lại chẳng hung hiểm, trong cái tốt đẹp lại chẳng có tốt đẹp, trước nhục sau vinh)
  • Hậu thông tiền bĩ Ly tổ biệt thân, di Nam tựu Bắc, tố 做 sự chiêm hoa trích quả, lập thân thiệp lãng kinh sương, phiên lai phúc khứ, vũ sậu phong cuồng, đoan chính xứ biến tác nịch 溺 tà, an tĩnh xứ tố xuất la tạp, thân nhàn tâm vị ổn, tâm ổn túc thưởng mang 忙, chỉ nhân dịch mã hợp thiên không, nhất thế thanh nhàn nhàn vị liễu (Trước bế tắc sau lại thông suốt, rời tổ nghiệp thân đi xa, đi Nam tới Bắc, làm việc xem hoa ngắt quả, gây dựng thân thế sự nghiệp lội qua sóng nước trải qua phong sương, phước từng phen đến rồi lại đi, mưa dồn gió loạn, nơi đoan chính làm nên trở thành biến đổi mà chìm đắm trong tà bậy, nơi yên ổn làm ra tạp nhạp, thân an nhàn mà tâm chưa yên ổn, tâm yên ổn thì chân lại chạy bôn ba, chỉ vì “sao” Dịch Mã gặp Thiên Không, một đời thanh nhàn nhàn vẫn chưa xong)

  (Cách chung cho 6 giờ)
  KHÔ MỘC PHÙNG XUÂN Cách
  Xuân lai vạn vật trưởng tân chi
  Khô mộc tra nha dã phát huy
  Hổ khiếu nham tiền uy thế trọng
  Mã hành dịch lộ lộc phương nghi
  Lư hoa nhạn quá thiều thiều viễn
  Liễu nhứ oanh lai xứ xứ đề
  Đào hạnh mãn viên nhân khứ hậu
  Tiểu chu xanh giá lục âm đê

  Dịch: CÂY KHÔ GẶP MÙA XUÂN
  Mùa xuân về muôn loài đều phải triền
  Cây khô bị chặt lại nẩy măm
  Hổ gầm trước núi uy thế rất lớn (l)
  Ngựa đi trên lộ lộc mới nhiều (2)
  Nhạn bay qua cánh đồng lau xa thăm thẳm
  Oanh đến cành liễu nơi có tiếng kêu
  Người đi rồi đào hạnh nở đầy vườn
  Cỡi chiếc thuyền con men theo bờ đê có bóng cây
  (1) HỔ (Dần), (2) Ngựa (Ngọ)
   
 13. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp)
  Cao sơn lưu thủy tháo diêu cầm
  Nhãt khúc long ngâm giản hắc thâm
  Cánh khả mã tiền thi nhất tiễn
  Hân thiên yết địa tận tri âm
  Dịch:
  Vận đàn gảy khúc Cao sơn lưu thủy
  Một khúc long ngâm vắng ở khe núi sâu
  Lại có thể: trước ngựa bắn ra một mũi tên
  Khắp trong trời đất đều là bạn tri âm

  CƠ NGHiỆP
  Y hi liễu nhứ bồng lai ngạn
  Dạ nguyệt lâm ba nhân Cách thanh
  Khả tiếu phong sương bất thời tễ
  Thùy dương khô tận tái trùng sinh
  Dịch:
  Lơ thơ hoa liễu ở chốn bồng lai
  Trăng đêm vờn sóng lòng người càng thanh tịnh
  Tức cười thay gió sướng không ngớt
  Làm cho cây thùy dương đã khô hết được sống trở lại
   
 14. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Tam nhạn phân phi Ngô Việt khứ
  Nhất thanh liêu lịch túc lư hoa
  Thiên sơn vạn thủy bất từ viễn
  Quý đáo thiên nha thủy kiến gia
  Dịch:
  Ba con chim nhạn chia lìa bay qua Ngô, Việt
  Một tiếng kêu líu lo ngủ trong đám hoa lau
  Chẳng ngại đường xa trăm sông ngàn núi
  Về đến góc trời mới thấy nhà


  HÔN NHÂN (Vợ chồng)
  Đào hoa liễu nhứ các phi dương
  Yến ngử oanh đề bôi cảm thương
  Vân tán phong đình trùng kiến nhật
  Khách song lan huệ độc ngưng hương
  Dịch:
  Hoa đào hoa liễu đều bay phơi phới
  Yến kêu oanh hót tiếng rất bi thương
  Mây tan gió ngớt mới thấy mặt trời
  Song cửa bên khách lan huệ nức mùi hương
   
 15. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC (Con cái)
  Viên đề hạc lệ chi lan bạn
  Mao xá trúc ly phong cánh thâm
  Hạnh hữu nhất chi mai tráng ngạc
  Tây viên đào lý hựu tranh vinh
  Dịch:
  Vượn kêu hạc hót làm bạn với tri âm (1)
  Nhà tranh vách trúc gió càng rộng
  Nay có một cành mai đang trổ bông
  Bên vườn phía tây đào lý cùng đua tươi
  (1) Chi, Lan là bạn tri âm

  THU THÀNH (mãn cuộc)
  Nhập sơn phòng hổ tựa kinh nhân
  Thùy tín đương niên tính thị chân
  Tiếu ngạo ngũ hồ minh nguyệt dạ
  Nhất thiên tinh đẩu hoán nguyên thần
  Dịch:
  Vào núi xin đề phòng cọp (Dần) làm người kinh sợ
  Ai ngờ năm đó tên họ đã rõ
  Vui chơi ở Ngũ hồ đêm trăng sáng
  Một trời tinh đẩu rực rỡ vòm sao
   
 16. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH - ẤT
  QUẺ SỐ 32: ĐỊA PHONG THĂNG

  THiÊN KHỐ TiNH
  Giờ Ất Sửu: THỀM CUNG TRÓC THỐ
  Dịch: Bắt thỏ ở cung trăng
  Giải: Đắc ý phi phàm hữu danh vô thực
  Dịch: Đắc ý vô cùng nhưng có tiếng mà không có miếng

  Giờ Ất Mão: NGUYỆT CHiẾU PHÙ DUNG
  Dịch: Trăng chiều hoa phù dung
  Giải: Ngoại cường trung kiền 乾 hư hữu kỳ biểu 表
  Dịch: Ngoài mạnh trong cứng biểu hiện ra chỉ là có hư không thực

  THiÊN HỘi TiNH
  Giờ Ất Tỵ: QUẬT THỔ PHÙNG KiM
  Dịch: Đào đất gặp vàng
  Giải : Vô ý cầu tài tài hốt tự chí
  Dịch: Không định tìm của, của tự nhiên đến

  Giờ Ất Mùi: CHiỂU LÂN (鱗)XUẤT HẢi
  Dịch: Cá lân ở trong ao ra bể
  Giải: Lịch tận gian tân đại hữu tác vi
  Dịch: Trải hết gian khổ sẽ có triển vọng lớn

  THiÊN DỊCH TiNH
  Giờ Ất Dậu: NGUYỆT CHiẾU HÀN ĐÀM
  Dịch: Trăng soi đầm lạnh
  Giải: Lập chí kiên cường hào vô y bàng
  Dịch: Lập chí vững mạnh không mảy may nương tựa

  Giờ Ất Hợi: NHAM ĐẦU KỴ MÃ
  Dịch: Cưỡi ngựa đầu non
  Giải: Lập túc hiểm xứ tu phòng thất bại
  Dịch: Đứng chỗ nguy hiểm nên đề phòng thất bại

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh giám lâm kiểm điểm 檢點 , Trấn thủ uy quyền chi tinh, Khí vũ hiên ngang, Cơ mưu quãng đại (Mệnh này xét tới và nhận xét, là sao trấn thủ uy quyền, phong cách hiên ngang, mưu kế rộng lớn)
  • Tác sự thị cường hiếu thắng, trợ lục lao tâm, nhân thuyết trạo trạo hữu dư, tự hận khu khu bất túc, cao nhân kiến trọng, tiểu bối đố hiềm, tằng tương mang lý thâu nhàn, diệc hương tĩnh trung tư động, vô nhân thế lực tự độc tri trì (Làm việc ỷ mạnh hiếu thắng, giúp sức nhọc lòng, người nói dư dả rộng rãi có thừa, tự mình khăng khăng cho là không đủ, từng đem sự bận bịu để thu lấy cái nhàn, trong lúc tĩnh thì nghĩ tới hành động, không người thay thế, tự mình biết mà giữ lấy)

  (Cách chung cho 6 giờ)
  NGUYỆT THẤU PHÙ VÂN Cách
  Bình địa đằng vân thượng bích tiêu
  Hắc vân suy tán kiến tinh kiều
  Công danh lưỡng tự sơ niên phá
  Thực lộc thiên chung vãng tuế chiêu
  Hồng nhạn đoạn hành âm tín nhiễu
  Gia hương hồi thủ khứ trình diêu
  Đáo đầu khước vấn thùy vi chủ
  Phong tống qui phàm đáo hải triều

  Dịch: TRĂNG XUYÊN QUA MÂY NỔi
  Từ cho đất phăng cỡi mây lên vòm trời biếc
  Mây đen đã tan thấy rõ những vì sao
  Hai chữ công danh lúc nhỏ rất kém
  Hưởng lộc muôn chung lúc tuổi già
  Chim hồng nhạn tan hàng tin tức mờ mịt
  Quay nhìn về quê hương thấy đường xa cách
  Kết cục lại hỏi thăm ai làm chủ
  Gió đưa cánh buồm trở về đến chốn hải triều
   
 17. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự Nghiệp)
  Hữu tâm vạn lý hưng công nghiệp
  Lịch tận tâm cơ vị kiến công
  Cập chí trung niên phùng quý phát
  Thừa long khóa hổ xuất mung lung
  Dịch :
  Đã chủ tâm xây dựng sự nghiệp ở nơi xa muôn dặm
  Vận dụng hết tâm cơ mà chưa có kết quả
  Cho đến tuổi trung niên thì được quý hiền
  Cưỡi rồng (Thìn) cưỡi cọp (Dần) ra khỏi nơi mù mịt

  CƠ NGHiỆP
  Bách niên lục lục vị phù sinh
  Vị thường tâm tự đắc an ninh
  Phùng ngưu ngộ khuyển chung hanh thái
  Chỉnh lý chinh y vấn khứ trình
  Dịch:
  Trăm năm lận đận vì kiếp phù sinh
  Cõi lòng chưa bao giờ được yên ổn
  Gặp năm Sửu năm Tuất mới được hanh thông
  Sửa soạn quần áo để hỏi thăm đường đi
   
 18. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em)
  Chinh nhạn cuồng phong thiêm hận viễn
  Thê lương nhất chích xuất sa tân
  Thiên biên lương chích thường phi hạ
  Ngô Việt cao đê tương đối minh
  Dịch:
  Chim nhạn bay xa gặp cơn gió lớn càng thêm hận
  Một con rất buồn bã ra bến cát
  Ở lưng trời có khi con bay sà xuống
  Hai nơi Ngô, Việt cao thấp cùng đối diện nhau hót

  HÔN NHÂN
  Viễn khán uyên ương phù thủy diện
  Tam nhân khóa khuyển thượng cao đài
  Vãng lai âu lộ tầm minh xứ
  Tường ngoại tuyệt hoa mai chính khai
  Dịch :
  Xa xa nhìn thấy cảnh uyên ương bơi trên mặt nước
  Ba người cưỡi chó (Tuất) lên chốn đài cao
  Về già cò vạc tìm lại nơi thề thốt
  Ở ngoài tường tuyết bay lúc hoa mai đang nở
   
 19. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỨ TỨC (Con cái)
  Tàn hoa chi thượng song hoa tú
  Trước ý tài hoa nhất quả kỳ
  Khả tiễu tang du đương mộ cảnh
  Đình tiền đan quế tự phương nghi
  Dịch:
  Trên cành nhiều hoa tàn chỉ còn hai bông tươi tốt
  Cố ý trông hoa thì được một trái lạ
  Nực cười vườn dâu lúc chiêu tà
  Trước sân cây quê đỏ nức mùi thơm

  THU THÀNH (Mãn cuộc)
  Kê phi thượng ốc phi vi quái
  Kiến khuyển chinh nhân định bất khinh
  Thử thị tiên ông thành đạo nhật
  Nam Kha nhất mộng vấn chung trình
  Dịch:
  Gà bay lên nóc nhà đừng lấy làm lạ
  Thấy chó (Tuất) làm cho người sợ chuyện đó chẳng vừa
  Lúc ấy chính là lúc Tiên ông thành đạo
  Giấc mộng Nam Kha hỏi về chung cuộc ra sao
   
 20. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  ĐiNH - BÍNH
  QUẺ SỐ 33: ĐỊA HỎA MiNH Di

  THiÊN HỘi TiNH
  Giờ Bính Ty: cách LÃNG LÝ THỪA SAi
  Dịch: Cưỡi bè trên sóng
  Giải: Tẩu tận hiểm xứ phương nhập giai cảnh
  Dịch: Qua hết cho hiểm mới vào cảnh đẹp

  Giờ Bính Dân: cách CANH TÀN VỌNG NGUYỆT
  Dịch: Nhìn trăng lúc canh tàn
  Giải: Vãng niên tác sự lao nhi vô công
  Dịch: Tuổi già làm việc nhọc mà không có kết quả

  THiÊN QUÝ TiNH
  Giờ Bính Thìn: Cách TUYẾT LÝ TẦM MAi
  Dịch: Tìm hoa Mai trong tuyết
  Giải: Khổ trung đắc lạc tự hiểu quý nhân phù trợ
  Dịch: Thấy cái vui trong cái khổ có quý nhân giúp đỡ

  Giờ Bính Ngọ: Cách TUYẾT LỘi BỒN QUỲ
  Dịch: Chậu hoa Quỳ trong tuyết
  Giải: Thiện ư phùng nghênh tuy bần nhi vô hại.
  Dịch: Giỏi về giao tiếp tuy nghèo nhưng không có hại

  THiÊN SÁCH TiNH
  Giờ Bính Thân: cách LÃO THỨ HOÁN NHA
  Dịch: Chuột già thay răng
  Giải: Kê mưu thâm sự chung nan thành
  Dịch: Mưu kế dù sâu nhưng việc khó thành

  Giờ Bình Tuất: cách NHAM TiỀN TẨU MÃ
  Dịch: Ngựa chạy đầu non
  Giải: Mạo hiểm tiến hành tất chí tuyệt địa
  Dịch: Cứ mạo hiểm tiến hành là đi vào chỗ tuyệt địa

  (cách chung cho 6 giờ)
  TRƯƠNG CUNG TRÌ TiỄN Cách
  Nhạn quá Hàm dương tiếu ảnh cô
  Gia hương cốt nhục hữu như vô
  Trì cung đãi tiễn xạ ngưu đẩu
  Câu thố tầm long thành họa đồ
  Điểm thiết hỏa kim phùng hỏa luyện
  Tiễn giao tu sách hoán sài lô
  Phùng nhân nhược vãn an thân xứ
  Quý khách tương hòe thượng đe đô
  Dịch: GiƯƠNG CUNG LẮP TÊN
  Nhạn bay qua Hàm dương tự cười thấy mình cô đơn
  Anh em ruột thịt Ở quê nhà có cũng như không
  Giương cung lắp tên định bắn sao Ngưu sao Đẩu
  Tìm thỏ tìm rồng trở thành bức vẽ
  Chỉ sắt thành vàng lại gặp lửa tôi luyện
  Mũi tên gắn keo cần phải thay đổi lò
  Gặp ai muốn hỏi nơi nào được yên thân
  Xin trả lời: Có khách quý dìu dắt đến chốn đế đô

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh hữu cơ kiến thao trì 操持, xuất môn hữu tâm tác sự cảm vi, tính cương bất nhẫn, sự khí đại hữu thâm mưu, phạm thoái thần trọng, hiểm xứ bất nguy, lưỡng diệc tam hoa phương kết tử, đồng bồn thiết chủy khả vi thê, Tằng bị tiểu nhân vu chỉ, lặc 勒 thị chiêu phi, canh 更 nghi hoán quá, bất thủ tổ tông, cơ nhược năng bàng thủy tầm kim hữu, bất vi kỳ xứ dã vi kỳ (Mệnh này có hiểu biết cơ mưu giữ gìn, ra khỏi nhà có cái tâm dám làm dám hành động, tánh cứng rắn không nhẫn nại, làm việc chí khí có thâm mưu lớn, phạm phải nặng nề thoái thần, nơi hiểm trở lại không nguy hiểm, cũng lại hai ba lần ra hoa rồi mới kết thành quả, vợ phải là bồn bằng đồng chổi bằng sắt mới có thể chịu nổi, từng bị tiểu nhân vu khống, ép phải chiêu vời trái, nên thay đổi qua đổi lại, chẳng giữ gìn cơ nghiệp tổ tông, bằng như thuận theo ven nước bờ sông tìm bạn vàng, nơi không kỳ lạ ấy vậy mà lại kỳ lạ)
   

Chia sẻ trang này