Sưu tầm QUỶ CỐC TOÀN MỆNH cảm ơn bác phong lan của lyso.vn đã chia sẻ

Thảo luận trong 'Chiêm tinh – tướng số - tử vi' bắt đầu bởi nam sơn đạo nhân, 15/7/11.

Lượt xem: 65,384

 1. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp của người tuổi Mậu sinh giờ Tân)
  Tự hận bình sinh vị xứng tình
  Khởi kỳ khô mộc thủy vinh xuân
  Tri âm tổng thị thu giang thượng
  Ngộ khuyển thừa long kiến yếu tân
  Dịch:
  Luống giận bình sinh chưa gặp điều xứng ý
  Hẹn rằng cây khô mới gặp được mùa xuân tươi
  Bạn tri âm đều ở trên sông mùa thu
  Đến năm Thìn năm Tuất sẽ đến bến

  CƠ NGHiỆP (Cơ Nghiệp của người tuổi Mậu sinh giờ Tân)
  Phụ tân đăng hiểm quá trường lâm
  Bán lộ hành thời khước kiếm kim
  Nhân sự tận thời thiên lý thuận
  Ưu du trực lộc bất tu tầm

  Dịch:
  Đường hiểm trở gánh củi qua rừng sâu
  Đang đi giữa đường thì thấy vàng
  Hãy làm việc đến cùng lẽ trời sẽ thuận theo
  Cứ ngao du đuổi hươu chẳng phải tìm kiếm
   
 2. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ (Anh em của người tuổi Mậu sinh giờ Tân)
  Phong tống không trung tam nhạn khứ
  Vũ dư độc tự quá trường giang
  Ngư chu lạc nhật bất tu cố
  Duy hữu đào hoa ánh đoản trường

  Dịch:
  Trên không gió thổi ba con chim nhạn bay đi
  Sau cơn mưa một mình bay qua sông trường giang
  Mặt trời lặng chẳng thèm nhìn đến chiếc thuyền chài
  Duy có bóng hoa đào lúc ngắn lúc dài

  HÔN NHÂN (Vợ chồng của người tuổi Mậu sinh giờ Tân)
  Thủ trì nhất kính phân minh phá
  Tuy nhiên phá hậu cánh trùng viên
  Nhân duyên tài thị tiền duyên định
  Hà tất khu khu khổ thập thành
  Dịch:
  Tay cầm chiếc gương vỡ rõ ràng
  Tuy nhiên gương vỡ sau lại lành
  Việc nhân duyên đã định từ kiếp trước
  Hà tất phải khư khư giữ niệm đau khổ
   
 3. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC (Con cái của người tuổi Mậu sinh giờ Tân)
  Xuân bán nhất chi hoa dục phóng
  Thiên chu duy hận lãng trung du
  Thiên hoàn niệm nhĩ ân cần khổ
  Báo nhĩ cù lao giải thử sầu
  Dịch:
  Nữa chừng xuân một cành hoa muốn nở
  Giận rằng lúc đó đang cưỡi thuyền ngao du trên sóng
  Trời còn thương nhà ngươi gặp nhiều nổi khổ
  Nên trả công lao nhọc cho nhà ngươi để giải mối sầu

  THU THÀNH (Cuối cuộc đời của người tuổi Mậu sinh giờ Tân)
  Nhân sinh ngũ hồ qui bất đắc
  Vãng lai nhất quả tống tàng sinh
  Long xà tương ngộ sinh tiền phúc
  Hảo hướng giang biên đảo nhất tôn
  Dịch:
  Kiếp nhân sinh gửi ở ngũ hồ mà vê không được
  Đến tuổi già được một quả tiễn đưa cuộc sống thừa
  Năm Thìn năm Ty gặp nhau (2) là phúc may lúc sinh tiền
  Hãy hường về bờ sông mà cạn chén
  (2) Cuối năm Thìn đâu năm Tỵ
   
 4. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  LƯỠNG ĐẦU MẬU - NHÂM
  QUẺ SỐ 49: SƠN THỦY MÔNG

  THiÊN LỘC TiNH
  Giờ Nhâm Tý: Cách NHẬT TÌNH DẠ VŨ
  Dịch: Ngày tạnh đêm mưa
  Giải: Sự sự thuận thủ vô ưu vô lự
  Dịch: Mọi việc làm đều thuận theo không lo không nghĩ

  Giờ Nhâm Dần: Cách PHÙ DUNG GiÁP NGẠN
  Dịch: Cây Phù Dung giáp bờ sông
  Giải: Đáo xứ đắc nhân phù trợ
  Dịch: Đến đâu cũng được người giúp đỡ

  THiÊN PHÚC TiNH

  Giờ Nhâm Thìn: Cách BỒN QUỲ HƯỚNG NHẬT
  Dịch : Chậu cây Quỳ hướng lên mặt trời
  Giải: Đắc ngộ quý nhân hậu phúc vô lượng
  Dịch: Gặp được quí nhân phúc về sau nhiều vô kể

  Giờ Nhâm Ngọ: Cách THiỂN THỦY HÀNH CHU
  Dịch: Đi thuyền ở nước cạn
  Giải: Tác sự lao khổ hy vọng tại hậu
  Dịch: Làm việc lao nhọc khổ cực hy vọng về sau

  THiÊN OANH 轟 TiNH
  Giờ Nhâm Thân: Cách Phi huỳnh tán hỏa
  Dịch: Đom đóm bay phóng lửa
  Giải: Hảo hành thiện sự tích vô hảo báo
  Dịch: Thích làm việc thiện, tiếc là không được báo đáp

  Giờ Nhâm Tuất: Cách VÃN HÀNH NGỘ NGUYỆT
  Dịch: Đi trời sắp tối gặp trăng lên
  Giải: Lão vận hanh thông đại cát đại lợi
  Dịch: Tuổi già hanh thông đai đại lợi

  PHÁN ĐOÁN:
  • Thử mệnh vi nhân chính trực lập tính ưu nhu, hữu ái nhân chi tâm, vô thương nhân chi ý, đại nhân kiến trọng, tiểu bối tương khinh, chỉ nghi dị tính đồng cư, bất lợi nhất thân thủ tổ, nhân tình dị biến, tác sự viêm lương, hành hảo sự bất đắc hảo báo, nhất sinh y lộc vô khuy, bất phạm quan hình, chỉ nhân hạn hối vận trì, dĩ chí qua 瓜 điềm 甜 đế 柢 khổ, thọ nguyên cao ổn, vãn cảnh vinh hoa.
  • Mệnh này là người chính trực lập tính hay do dự, có tâm yêu mến người, không có tâm làm hại người, người trên gặp là xem trọng, kẻ dưới cùng nhau coi khinh thường, chỉ nên ở với người khác họ, nếu một thân giữ nơi tổ nghiệp thì bất lợi, tình người dễ biến đổi, việc hợp tác nóng lạnh bất kỳ, làm việc tốt không đựơc báo đáp tốt, suốt đời cơm áo không thiếu, không phạm quan hình tù kiện, chỉ vì hạn còn mờ tối vận đến chậm, đến nỗi dưa ngọt mà rễ nó đắng, tuổi thọ cao và ổn định, cảnh về già vinh hoa.

  PHƯƠNG THẢO CHi LAN Cách
  Hoàng kim bạch ngọc phi vi bảo
  Tâm khế chi lan dữ phương thảo
  Gia tại tiêu tương vân thủy biên
  Thụ đầu xuân sắc tri đa thiểu
  Tỳ bà huyền đoạn vãng thanh phong
  Tái chỉnh mai hoa tuyết nguyệt tình
  Khước đắc duyên đồ kinh cúc thiểu
  Bất đắc tùy chủ xuất đô thành

  Dịch: CHi LAN CỎ THƠM
  Vàng ròng ngọc trắng chẳng phải là của quí
  Lòng hợp với chi lan và cỏ thơm
  Nhà ở bến tiêu tương nơi mây nước man mác
  Biết bao xuân sắc bao phủ ngọn cây
  Dây đàn Tỳ bà đứt gió chiều trong
  Lại chuẩn bị gửi tình cảm nơi mai trắng cùng tuyết
  Nhờ được gai góc ít thấy ven đường (l)
  Theo chủ nhân về thành đô chẳng hại gì
  (l) Trên đường hoạn lộ ít gặp chông gai
   
 5. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  CƠ NGHiỆP
  (Cơ nghiệp của người tuổi Mậu sinh vào giờ Nhâm)

  Hoàng kim bạch ngọc phi vi bảo
  Bất thúc chi lan dị phương thảo
  Giang hồ minh nguyệt dữ thanh phong
  Tá kính cầu danh tằng thọ khảo

  Dịch:
  Vàng ròng ngọc trắng không phải là của quí
  Nếu chẳng biết chi lan là loài hoa thơm cỏ lạ
  Trăng sáng gió trong ở chốn ven hồ
  Mượn lối cầu danh để tăng tuổi thọ

  HÀNH TÀNG
  (Sự nghiệp của người tuổi Mậu sinh vào giờ Nhâm)

  Bản nghỉ kim ngọc hưng đại nghiệp
  Khởi kỳ dương hạn phạm phan li
  Giang sơn tự hữu trường sinh lộ
  Đắc lộ ưu du cận nhật tê

  Dịch:
  Muốn đem vàng ngọc dựng nên việc nước
  Đúng kỳ con dê (Mùi) phạm vào hàng rào
  Tự nhiên có sinh lộ trong cõi non sông
  Hướng lộc thanh nhàn khi mặt trời sắp ngả về tây
   
 6. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HUYNH ĐỆ
  (Anh em của người tuổi Mậu sinh vào giờ Nhâm)

  Kỳ hoa tịnh đế hậu y hy
  Nhất nhạn đông lai nhất nhạn tây
  Ngô Sở tiêu tương lai vãng khứ
  Sở thiên khống khoát các phân chi
  Dịch:
  Hoa lạ cùng chung một cuốn sau thưa thớt
  Một con chim nhạn từ phía đông đến một con khác từ phía tây
  Thường qua lại bến tiêu tương nước Ngô nước Sở
  Bầu trời nước Sở bao la mỗi con bay một ngả

  HÔN NHÂN
  (Vợ chồng của người tuổi Mậu sinh vào giờ Nhâm)
  Thu giang tương đối nhất minh nguyệt
  Trung lộ hoa tàn chi bán chiết
  Vãng lai âu lộ bích ba niên
  Thanh hành hương tần hỉ tương tiếp
  Dịch:
  Vầng trăng soi sáng mặt nước sông thu
  Giữa đường hoa rụng cành gãy đôi
  Chiều về cò vạc ngủ trên sóng biếc
  Rau hành xanh rau tần thơm mọc sát nhau
   
 7. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỪ TỨC
  (Con cái của người tuổi Mậu sinh vào giờ Nhâm)

  Dị hoa dị quả quyết chi đầu
  Âm đức tương thừa đãi miện lưu
  Chấn tác gia thanh phân đỉnh trĩ
  Đình tiền chu tử thị vương hầu

  Dịch:
  Hoa thơm quả lo tô điểm đầu cành
  Nhờ âm đức mà được mũ miện có giải
  Tếng nhà vang dội vững vàng như chiếc vạc
  Màu đỏ màu tía đầy sân đúng là nhà vương hầu

  THU THÀNH
  (Mãn cuộc của người tuổi Mậu sinh vào giờ Nhâm)

  Qui lộ thiều thiều bạn lữ vô
  Hàn giang nguyệt ánh nhất chu cô
  Hồi tư cố quốc gia hương sự
  Lãnh thượng bạch vân như họa đồ

  Dịch:
  Đường về thăm thẳm không bạn bè
  Một mảnh thuyền trăng soi sông lạnh
  Hồi tướng quê nhà và nước cũ
  Đám mây trăng trên đỉnh núi như tranh vẽ
   
 8. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  LƯỠNG ĐẦU MẬU - QUÝ
  QUẺ SỐ 50: BÁT THUẦN CẤN

  THIÊN CƠ TINH
  (Khái quát cuộc đời người tuổi Mậu sinh giờ Qúy Sửu và Qúy Mão)

  Giờ Qúy Sửu: Cách THU NGUYỆT TRÙNG ViÊN
  Dịch: Trăng thu lại tròn
  Giải: Trung niên dĩ hậu hỷ khí trùng trùng
  Dịch: Từ trung niên về sau hỉ khí liền liền

  Giờ Quý Mão: Cách VÃN TIẾT HOÀNG HOA
  Dịch: Hoa vàng tiết muộn
  Giải: Lập chí kiên cường vãn cảnh thậm giai
  Dịch: Lập chí vững bền cảnh già rất tốt

  THIÊN TRỤ TINH
  (Khái quát cuộc đời người tuổi Mậu sinh giờ Qúy Tỵ và Qúy Mùi)

  Giờ Qúy Tỵ: Cách LÃNG LÝ HÀNH CHU
  Dịch: Đi thuyền trong sóng
  Giải: Lịch tận gian tân sự đa thất bại
  Dịch: Trải qua hết gian nan khổ cực việc gặp nhiều thất bại

  Giờ Quý Mùi: Cách HÀN THiỀN TẠI LIỄU
  Dịch: Ve mùa lạnh ở trên cây liễu
  Giải: Cực khốn dĩ cực hào vô ỷ bàng
  Dịch: Cùng khốn đến hết mức, không nơi nào để nương tựa

  THiÊN BẠI TINH
  (Khái quát cuộc đời người tuổi Mậu sinh giờ Qúy Dậu và Qúy Hợi)

  Giờ Qúy Dậu: Cách HÀN NGUYỆT HUYỀN KHÔNG
  Dịch: Trăng lạnh treo trên không
  Giải: Cùng bất thất chí cô lập vô trợ
  Dịch: Cùng khốn mà không mất chí hướng, cô đơn không ai giúp đỡ

  Giờ Quý Hợi: Cách PHÁ ỐC TRÙNG TU
  Dịch: Nhà đổ nát sửa lại
  Giải: Uổng phí tâm cơ nan bổ khuyết thất
  Dịch: Tâm cơ bị uổng phí khó tu bổ được sự thiếu mất

  PHÁN ĐOÁN cuộc đời người tuổi Mậu, sinh vào các giờ Quý

  * Thử mệnh hữu cơ mưu năng thao trì 操持 thủ pháp độ lập cương kỷ 綱紀 , thiện biệt hiền ngu, năng phân tạo bạch, tự kham tác đống lương 棟梁 đại khí, khả vi lãnh tụ cao nhân, chỉ nhân Thiên Bại tinh ở tại trung cung, dĩ chí thóai thần thái trọng, hung sự bất thành, hảo sự dị tán, bách xích can đầu tằng hạ túc, thiên tần lãng lý dã hành chu, nhân hà hiểm xứ bất tương phương, chỉ vị Thiên Cơ tinh cứu hộ, thê cung lực bạc, nhi nữ tình sơ, bác cân trọng đảm, nại 耐 phiền khiêu đáo để, thế trước nhân bất túc, hưu hiềm tằng đặng chỉ yếu tâm kiên.
  * Mệnh này là người có cơ mưu hay giữ gìn tháo vác trong công việc, giữ khuôn phép trong việc được giao phó, lập nên hệ thống đầu mối, giỏi phân biệt người hiền kẻ ngu, hay biệt được rõ trắng đen, tự đảm nhận gánh vác nổi được công việc quan trọng có tính chất lớn cho nước nhà, có khả năng làm lãnh tụ cao nhân, chỉ vì sao Thiên Bại ở trong cung, đến nỗi thóai thần quá nặng, hung không thành tốt dễ tán, đầu cần thước từng nhẩy xuống, có nghĩa là học giỏi đỗ cao, ngàn trùng sóng vỗ vậy đi thuyền dám vượt qua, nhân sao chỗ hiểm không hại gì? chỉ vì có sao Thiên Cơ cứu hộ, cung thê sức mỏng, con trai gái tình sơ, gánh nặng trăm cân, chịu đựng sự buồn phiền mà kết quả mang gắng, người thay thế thì không đủ sức, chớ hiềm lận đận chỉ cần bền lòng.

  SA LÝ ĐÀO KIM cách
  (Cách chung về cuộc đời người tuổi Mậu sinh giờ Quý)
  Sinh lai hưu oán vị thung dung
  Sa lý đào kim mạc tínnh công
  Nhạn quá Hàm dương duy hữu ảnh
  Uyên phi sa chứ bãi lưu tung
  Bán kềm bán khổ tăng kinh quá
  Đa lự đa sầu dã thị không
  Khắp thị bàn đào hoa nại cửu
  Độc lưu nhất đóa bạn xuân phong

  Dịch: ĐÃI VÀNG TRẮNG CÁT
  Đừng nên oán hận tại sao chưa được thong dong
  Đãi vàng trong cát thì đừng kể công
  Nhạn bay qua Hàm Dương chỉ để lại bóng
  Chim uyên bay qua bến cát không lưu dấu vết
  Từng trải qua nửa ngọt nửa đắng
  Nhiều lo nhiều buồn cũng chẳng ích gì
  Đúng là hoa đào chịu đựng đã lâu
  Chỉ lưu lại một hoa làm bạn với gió xuân
   
 9. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  CƠ NGHIỆP (Cơ nghiệp người tuổi Mậu sinh giờ Quý)
  Thanh thời khí tiết thừa gia trọng
  Tướng quốc qui mô tảo dĩ truyền
  Hoài hảo ưng tu chi tái chỉnh
  Tang du tiếu ngạo qúa xuyên biên
  Dịch:
  Lấy khí tiết thanh cao nối nghiệp nhà làm trọng
  Dường như sớm được kế truyền khuôn phép của một vị tướng quốc
  Nên chỉnh bị đến sông Hoài bể lớn
  Tuổi già đùa giỡn qua bờ sông

  HUYNH ĐỆ (Anh em người tuổi Mậu sinh giờ Quý)
  Song song nhạn lữ phân Ngô Việt
  Oanh túc dị chi chung hiệu biệt
  Tha niên hồi thủ thán thời gian
  Kim bôi phân hạp Sở gian nguyệt
  Dịch:
  Một đôi chim nhạn chia hai đường Ngô Việt
  Oanh đậu ở cành khác phân biệt rõ ràng
  Mai sau quay đầu nhìn than thở thời vận khó khăn
  Chén vàng chia tay dưới trăng ở Sở gian
   
 10. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  HÀNH TÀNG (Sự nghiệp người tuổi Mậu sinh giờ Quý)
  Thổ kê long hổ thượng thiên đình
  Tá thế đương đồ phát lệnh danh
  Ngưu mã tịnh hành câu đắc lợi
  Thùy tương tử thủ trấn tây nhung
  Dịch:
  Năm Mão năm Dậu năm Thìn năm Dần lên thiên đình
  Trên đường đi gặp thế lực giúp nổi tên tuổi
  Trâu Ngựa cùng đi kêu được lợi (l)
  Ai đem giải gấm trấn thủ tây nhung
  (1) Có thể chỉ người đồng hành tuổi Sửu hoặc tuổi Ngọ mà không chỉ thời gian vì những năm thuận lợi đã nói ở câu thứ nhất rồi.

  HÔN NHÂN (Vợ chồng người tuổi Mậu sinh giờ Quý)
  Phượng các long lâu nhân cọng vọng
  Nhất đình minh nguyệt dữ thanh phong
  Uyên ương phân tán đông tây khứ
  Xuân tận nan giao hoa tái hồng
  Dịch:
  Gác phượng lầu rồng mọi người đều nhìn ngắm
  Một sân đầy trăng sáng với gió trong
  Cặp uyên ương chia rẽ con sang đông con sang tây
  Xuân đã tàn khó khăn hoa lại hồng
   
 11. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  TỬ TỨC (Con cái người tuổi Mậu sinh giờ Quý)
  Đông phong xuy tán cẩm chi đào
  Đóa đóa chi chi diệp diệp lao
  Phục cận chi lan hoa phúc xứ
  Cơ cừu viễn thiệu lạc đào đào
  Dịch:
  Gió đông thổi rơi bông đào trên cành
  Hoa cành và lá đều vững chắc
  Lại (đứng) gần hoa chi hoa lan nức mùi thơm
  Nghiệp nhà nối được lòng vui phơi phới


  THU THÀNH (cuối cuộc đời người tuổi Mậu sinh giờ Quý)
  Tam triều nhân vật vấn tam công
  Kiến thố phùng hầu sự bất đồng
  Đãi đắt ngọc đường thu nguyệt thượng
  Tiêu diêu lâu bạn ngọa tây phong
  Dịch:
  Hãy hỏi nhân vật giữ chức Tam công ba thời đại
  Năm Mão năm Thân việc chẳng như lòng
  Đợi đến khi có nhà vàng trên vầng trăng thu
  Ung dung lên lầu đứng hứng gió thu
   
 12. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  51. LƯỠNG ĐẦU KỶ - GIÁP
  QUẺ SỐ 51: ĐỊA LÔI PHỤC

  1. THIÊN LONG TINH

  Giờ Giáp Tý: Cách THIÊN NHAI TẨU MÃ
  Dịch: Cưỡi ngựa chạy khắp phương trời
  Giải: Nhất sinh tâm chí phi thường hoạt động
  Dịch: Một đời tâm chí hoạt động không theo lẽ thường

  Giờ Giáp Dần: Cách KHÔ MIÊU NGỘ HẠN
  Dịch: Lúa non khô lại gặp nắng nóng
  Giải: Cùng khốn chi mệnh cánh đa hung tai
  Dịch: Mệnh là cùng khốn lại gặp nhiều hung tai

  2. THIÊN TÀI TINH

  Giờ Giáp Thìn: Cách TUYẾT LÝ KHÔ TÙNG
  Dịch: Tùng khô trong tuyết
  Giải: Cảnh huống bần hàn chí khí kiên định
  Dịch: Gặp cảnh huống nghèo nàn chí khí càng vững chắc

  Giờ Giáp Ngọ: Cách CAO LIỄU MINH THIỀN
  Dich: Ve kêu trên cây liễu cao
  Giải: Hữu quý nhân đề bạt đại hữu tác vi
  Dịch: Được quí nhân đề bạt nên thành công lớn

  3. THIÊN CỦNG TINH

  Giờ Giáp Thân: Cách NGUYỆT CHIẾU HÀN ĐÀM
  Dịch: Trăng chiếu đầm lạnh
  Giải: Thất ý chi thời tự hữu nhân lai phù trợ
  Dịch: Gặp lúc mất ý chí tự nhiên có người đến giúp đỡ

  Giờ Giáp Tuất: Cách HÀN NGƯ Y THẢO
  Dịch: Cá lạnh nương vào cỏ
  Giải: Y 依 nhân ly hạ nan vọng xuất đầu chi nhật
  Dịch: Nương tựa người dưới khó mong có ngày xuất đầu

  4. TRÌ TRƯỜNG SONG LIÊN Cách

  Bình sinh vị độc lợi danh toàn
  Ngẫu xuất thâm trì trưởng bách liên
  Uyên dục thâm ba phân tán tảo
  Nhạn phi thu phố biệt lai liên
  Nhân ngôn tử kết thu quang lão
  Ngã đạo hoa khai vãng tiết hương
  Hạnh đáo đào nguyên lưu thủy xứ
  Lục dương ảnh lý nhiệm ngưu miền

  Dịch: ĐÔI SEN NỞ TRONG AO
  Thuở bình sinh chưa vẹn câu danh lợi
  Ngó (l) mọc ớ ao sâu hoa sen lởn lên xanh biếc
  (Chim) Uyên đắm mình trên sóng sao chia rẽ sớm thẽ
  Mùa thu (bầy) nhạn bay trên bãi cát chẳng liền nhau
  Người ta cho rằng sẽ kết quả vào cuối thu
  Còn ta nói rằng hoa nở vào tiết muộn
  Đi đến chốn đào nguyên lưu thủy
  Dưới bóng cây dương liễu xanh rờn trâu ngủ tự do
  (l) Ngó: mầm non cuả củ sen

  5. PHÁN ĐOÁN

  * Thử mệnh nghịch hành phản chiếu vi nhân tự thị bất câu, tác sự hữu thủy vô chung, bất dung tình thiểu thông dung 通融, phu thê nan hợp, tử tức nghi trì, chích thủ tự tương phù, lục thân bất đắc lực, kiến quý nhân hữu duyên, tiền tài vô phận, dữ bằng hữu giao bồi tửu thiếp 貼 tiền, bối hậu chỉ lạc đắc lãnh ngôn lãnh ngữ, dụng công bất thưởng, cứu nhân vô ân, thiên kiện sự đương tâm, toán lai đô thị mệnh.
  * Mệnh này đi ngược phản chiếu lại, là người tự cậy không câu chấp, làm việc có trước không sau, không bao dong chịu đựng tình, ít thông cảm hiểu thấu đáo nhau, vợ chồng khó hoà hợp, cái cái nên muộn, một tay tự nâng đỡ gữi gìn, hai bên Nội Ngoại đều không giúp đỡ, có duyên gặp quý nhân, không phận với tiền tài, giao du cùng bạn bè đãi rượu phụ thêm tiền, sau lưng chỉ còn được nói suông cười nhạt, dụng công không được thưởng, cứu người không được ơn nghĩa, ngàn sự kiện tự đảm đương, xét lại đều là do mệnh.
   
 13. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  6. CƠ NGHIỆP
  Bình địa thừa long thượng bích tiêu
  Gia hương nam bác lộ thiên tư êu
  Hảo bơi thiện phúc lai nhân quả
  Chi nhật trường an lộ bãi điêu

  Dịch:
  Từ mặt đất cưỡi rồng bay lên mây xanh
  Mảnh quê hương chia đôi nam bắc đường xa thăm thẳm
  Hãy gần vun trồng thiện phúc nhân quả sẽ đến
  Hẹn ngày về Trường an đường chẳng mấy xa

  7. HUYNH ĐỆ (anh em)
  Thu phong nhạn quá không di ảnh
  Tich chiếu nguy lâu nhất chích phi
  Dạ tĩnh hòa bình minh nguyệt lãnh
  Thê nhiên độc lập tại ngư ki
  Dịch:
  Nương ngọn gió thu nhạn bay không lưu lại ảnh
  Sao rọi lầu cao chỉ thấy một con bay qua
  Đêm khuya yên lặng trăng chiều lạnh lùng
  Thê thảm thay một mình đứng trên hòn đá câu
   
 14. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  8. HÀNH TÁNG (sự nghiệp)
  Hảo tương tâm sự trùng khai phát
  Độc kế thiên chung phúc tự nhiên
  Thiện niệm dữ thiên tương khế hợp
  Vô tai vô hại diệc tiền duyên
  Dịch:
  Rất mong muốn một lần nữa tỏ bày tâm sự
  Được hướng lộc ngàn chung phúc tự nhiên
  Ý niệm tốt lành luôn luôn hợp với ý trời
  Đó là tiền duyên (kiếp trước) chẳng hại gì

  9. HÔN NHÂN (vợ chồng)
  Nhất cổ diên cầm huyền đoạn khước
  Hoan tu tái cổ vận phương hòa
  Mãn đường âu lộ quần nhiên tại
  Phóng hạ tỳ bà xướng sở canh
  Dịch:
  Mới gảy khúc đàn thì dây đã đứt
  Có lẽ phải gảy lại thì vận điệu mới hòa hợp
  Đây nhà cò vạc họp thành bầy
  Buông phiếm Tỳ bà hát khúc Sở ca
   
 15. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  10. TỬ TỨC (con cái)
  Xuân mộ nhất chi hoa ảnh hạ
  Đa lang vô nữ nhất sinh nhàn
  Thiên tư thanh triệt như tùng bách
  Song hạ hoa mai ảnh chính hàn
  Dịch:
  Cuộc xuân bóng một bông hoa càng thấp
  Nhiều trai không gái một đời nhàn hạ
  Bẩm tính thiên tư trong suốt như cây tùng cây bách
  Bên song cửa thấp thoáng bóng hoa mai

  11. THU THÀNH (cuối cuộc đời)
  Xuân hoảng viên lâm đào lý phóng
  Khởi kỳ nhất dạ vũ hòa phong
  Y nhiên bất chỉ Nam Kha mộng
  Mộng nhập Hoa tư trục cảnh trung
  Dịch:
  Mùa xuân nắng ấm trong rừng ngoài vườn hoa đào hoa lý đua nhau nở
  Đâu cần phải chờ đến đêm mưa cùng gió
  Thôi chẳng nên ghi nhớ giấc mộng Nam Kha
  Hãy gửi giấc mộng vào phong cảnh Hoa tư (1)
  (1) Hoa tư là tên một nước đại đồng trong mộng tưởng của Vua Phục Hi
   
 16. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  LƯỠNG ĐẦU KỶ - ẤT
  QUẺ SỐ 52: ĐỊA PHONG THĂNG

  1. THIÊN TIẾN TINH

  Giờ Ất Sửu: Y CẨM ĐỒ THÁN 塗炭
  Dịch: Mặc áo gấm đãi người tàn ác gọi là đồ thán: lầm than
  Giải: Đắc ý chi thời tu phòng hoạn nạn
  Dịch: Lúc đắc ý nên đề phòng tai họa

  Giờ Ất Mão: CAO SƠN MỘ VÂN
  Dịch: Mây chiều trên núi cao
  Giải: Chí cao khí ngạo nan đắc an nhàn chi nhật
  Dịch: Chí khí cao ngạo khó có được ngày sống an nhàn

  2. THIÊN CỔ TINH

  Giờ Ất Tỵ: DẠ HÀNH ĐÃI NGYỆT
  Dịch: Đi đêm đợi trăng
  Giải: Mộ niên giao vận bất khả tính cấp 急
  Dịch: Năm về già giao vận chớ nên có tính gấp gáp nóng nảy

  Giờ Ất Mùi: VIÊM THIÊN CHÚNG 種 TÚC
  Dịch: Trời nắng nóng trồng cây lúa
  Giải: Mục tiền lao khổ giai cảnh tại hậu
  Dịch: Trước mắt lao nhọc khổ cực, cảnh tốt sẽ ở về già, về sau

  3. THIÊN LỘC TINH

  Giờ Ất Dậu: HẠN TỈNH KHÔ NGƯ
  Dịch: Giếng cạn cá bị chết khô
  Giải: Nhất thế điên bái phạp nhân viện cứu
  Dịch: Một đời điên đảo thiếu người cứu giúp

  Giờ Ất Hợi: BỘI ẤN YÊN KIM
  Dịch; Đeo ấn thắt lưng đai vàng
  Giải: Thời lai vận lai danh lợi song thu
  Dịch: Gặp thời vận đến danh lợi đều thu lấy

  4. VÂN TÁN NGUYỆT MINH Cách

  Thiên phương bách kẽ sảo kinh doanh
  Vân tán trường không nguyệt tái minh
  Dạ vũ đả hoa nhị biến tạ
  Thu phong kết tử nhất chi vinh
  Nhạn hàng đoạn tục phi tam chích
  Uyên lữ liên miên khủng nhất kinh
  Tên thượng cung huyền túy thờ thử
  Kỵ long khóa mã thượng thiên đình

  Dịch : MÂY TAN TRĂNG SÁNG
  Việc kinh doanh phải dùng đến trăm mưu ngàn kế
  Mây tan trăng lại sang khắp bầu trời
  Đêm mưa làm cho hoa hai lần rụng
  Gió thu làm cho một quả tươi tốt
  Bầy nhạn bay đứt nối thấy ba con
  Chim uyên ngủ bên nhau mà vẫn sợ sệt
  Mũi tên trước dây cung nhằm vào thỏ (Mão) chuột (Tý)
  Cưỡi rồng cưỡi ngựa lên chốn thiên đình

  5. PHÁN ĐOÁN
  * Thử mệnh tính cương hữu đởm khí, kiến khoái hữu thương lượng 商量,
  giả nhiêu thập bộ sinh cửu kế, chỉ đắc tâm an thân vị nhàn, chỉ nhân tâm trực khẩu
  khoái, xuất xứ đương như hổ doanh 贏 quật 窟, hưu hiềm thời vị chí, tùy phận độc chi
  ngô, đạp phá thiết hài vô mịch xứ, thời lai toàn bất phí công phu.
  * Mệnh này tính cứng rắn có khí chất can đảm, gặp việc ưa thích thì đắn đo, ấy nhiều
  khi mười bước sinh ra chín mưu kế, để được tâm an nhàn thân lại chưa nhàn, chỉ vì lòng
  ngay miệng nhanh lẹ linh động, ra khỏi nơi như cọp được ở trong hang mạnh mẽ mà an
  toàn, chớ hiềm thời chưa đến, tùy phần mà một mình lo liệu lấy, đi mòn giầy sắt không
  tìm ra nơi chốn, thời vận tới thì vẹn toàn chẳng phí công sức đâu.
   
 17. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  6. CƠ NGHIỆP
  Phú quí thùy trị lộc vị gian
  Niên lai nguyệt khứ kỷ thê nhiên
  Nhân phùng thủy khẩu nhân tương hội
  Tức lộc giang biên khước hữu duyên
  Dịch:
  Thấy giàu sang nhưng có ai hay lộc và vị quá gian nan
  Năm qua tháng lại biết bao cảnh thê lương
  Nhờ gặp được người ớ chốn ven sông
  Đuổi hươu ờ ven sông lại là cơ duyên (của kiếp trước)

  7. HUYNH ĐỆ (anh em)
  Cô phi nhất nhạn tam sơn khoát
  Sở Hán trùng du âm tín từ
  Độc xử giang biên đa thiểu hứng
  Đề huề sách điều thượng ngư ky
  Dịch :
  Chiếc nhạn bay qua ba dãy núi bao la
  Ngao du Hán (rồi) Sở tin tức chậm
  Một mình ờ chốn ven sông bao cảnh hứng
  Tay cầm cần câu lên ngồi trên hòn đá
   
 18. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  8. HÀNH TÁNG (sự nghiệp)
  Lập chí hưng công đa tài lộc
  Đắc ân tất ngộ nhất cao hiền
  Thiên biên hảo sự trùng tương kiến
  Cơ cửu thành danh tại thủy biên
  Dịch:
  Lập chí gắng công sẽ có nhiều tài lộc
  Được bậc cao nhân ban cho đặc ân
  Ở nơi xa thẳm lại gặp được nhiều chuyện hay
  Nên danh lâu dài cũng ở chốn ven sông

  9. HÔN NHÂN (vợ chồng)
  Sầu thính ni nam lương yến ngữ
  Bồi hồi thường hữu trụy sào ưu
  Hát tình hốt vũ bất cửu trường
  Nhân tại cao đường nguyệt tại lâu
  Dịch:
  Buồn nghe tiếng líu lo của chim yến nơi sà nhà
  Dường như lo lắng tổ sắp bị rơi
  Lúc tạnh lúc mưa không kéo dài
  Người ngồi trên nhà cao còn ánh trăng thấp thoáng trên lầu
   
 19. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  10. TỬ TỨC (con cái)
  Thùy đạo hậu viên hoa mậu thịnh
  Khủng kinh oanh khứ chỉ không chi
  Tảo tầm phong nguyệt vi tri kỷ
  Miễn học thu lai tống ngọc bi
  Dịch:
  Ai bảo rằng hoa vườn sau rất tươi tốt
  Chỉ e oanh bay đi mất còn trơ cành
  Hãy sớm tìm gió trăng làm bạn tri kỷ
  Như vậy khỏi mang mối sầu của Tống ngọc khi thấy gió thu đến.

  11. THU THÀNH (cuối cuộc đời)
  Phùng dương mạc hướng trùng sơn khứ
  Ngộ mã tu phòng thủy hỏa tai
  Tự hữu phúc thần tương hộ hưu
  Phù trì tế hội phúc thần lai
  Dịch:
  Gặp năm Mùi thì chớ đi về hướng có núi `
  Đến năm Ngọ thì đề phòng tai nạn nước và lửa
  Tự nhiên sẽ có nhiều phúc thân đến phù hộ
  Và cũng sẽ được nhiều phúc thăn đến phù trì
   
 20. nam sơn đạo nhân

  nam sơn đạo nhân Active Member

  LƯỠNG ĐẦU: KỶ - BÍNH
  QUẺ SỐ 53: ĐỊA HỎA MINH DI

  1. THIÊN PHÁ TINH

  Giờ Bính Tý: Cách VÂN ĐẦU VỌNG NGUYỆT
  Dịch: Đầu ngọn mây nhìn trăng
  Giải: Mục tiền khốn đốn nhật hậu thượng hữu hy vọng
  Dịch: Trước mắt khốn đốn mai sau có nhiều hy vọng lớn

  Giờ Bính dần: Cách KHINH PHÀM THUẬN THỦY
  Dịch; Buồm nhẹ thuận dòng nước
  Giải: Tự thiếu chí lão sự sự thuận thủ.
  Dịch: Từ trẻ đến già mọi việc đều thuận lợi

  2. THIÊN VINH TINH

  Giờ Bính Thìn: Cách NHAM TIỀN TẨU MÃ
  Dịch: Chạy ngựa trước núi hiểm
  Giải: Mục tiền tận thị hiểm cảnh
  Dịch: Trước mắt đều là cảnh hiểm trở

  Giờ Bính ngọ: Cách ÚNG 瓮 LÝ MINH CẦM
  Dịch: Gẩy đàn trong hũ
  Giải: Ám trung tác sự lao nhi vô công
  Dịch: Làm việc trong mờ ám cực nhọc mà không công

  3. THIÊN HÁO TINH

  Giờ Bính Thân: Cách THẬP NGUYỆT MAI HOA
  Dịch: Hoa mai trong tháng mười
  Giải: Tảo niên giao vận, sự sự đắc ý
  Dịch: Gặp vận từ lúc còn trẽ mọi việc đều được đắc ý

  Giờ Bính Tuất: Cách BĂNG THƯỢNG KỴ MÃ
  Dịch: Cưỡi ngựa trên trên băng tuyết
  Giải: Tác sự tấn tốc phòng hữu khuynh phúc chi ngu
  Dịch: Làm việc nhanh chóng, đề phòng có lo âu đổ vỡ

  4. THU VÃNG PHÙ DUNG Cách
  Đoạt lợi tranh danh bãi thập toàn
  Tích thần dụng tận vạn thiên thiên
  Hóa tài hao tán giai nhân mệnh
  Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên
  Nhạn quá quan san dong dục quyện
  Hoa khai hàn lĩnh nhất chi tiên
  Đáo đầu phùng đức dương sơ hữu
  Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên

  Dịch: HOA PHÙ DUNG CUỐI THU
  Việc tranh danh lợi chúng được trọn vẹn
  Đã vận dụng tinh thăn đến muôn ngàn ràn
  trật tiên hao của cũng do mệnh (mình)
  Anh em thù ghét (nhau) cũng đừng oán trời
  Nhạn bay qua quan ải cánh mệt mỏi
  Hoa nở trên đỉnh núi lạnh chỉ còn một bông tươi
  Cuối cùng gặp lại người bạn (cũ) quen lúc ban chiu
  Ta cùng vẻn mây mà bay lên trời xanh

  5. Phán đoán

  * Thử mệnh gian nan tảo lịch, ma nạn tằng kinh, khuyến thân lãnh như băng, huynh đệ tâm như thiết, ngư tại thủy trung lãnh noãn 暖 tự tri, hổ lang nội bất thương nhân, kinh cức trung lưu xích cước, cát tinh cứu tai tự tiêu ma 摩, an nhàn trung sinh xuất phiền não, bôn ba trung biến xuất hoan hỷ, giai thị thóai thần lai nhập mệnh, ta đà tằng đẵng vị năng hưu 休.
  * Mệnh này đã sớm trải qua gian nan nguy hiểm, đã từng trải qua hoạn nạn, thân quyến tính lạnh như băng, anh em tâm như sắt, cá ở trong nước ấm hay lạnh thì tự mình biết, bên trong là con cọp con sói nhưng không hại người, đi qua trong gai góc để lại dấu vết chân, cát tinh cứu trợ tai nạn tự tan biến mất đi, trong lúc an nhàn lại sinh ra phiền não, trong lúc bôn ba lại biến ra hoan hỷ, đều bởi thoái thần vào trong mệnh, vấp trắc chật vật chưa được tốt lành.
   

Chia sẻ trang này