Sưu tầm các bản hát văn

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi namlong34, 2/4/12.

Lượt xem: 3,636

 1. namlong34

  namlong34 Member

  1./ Văn công đồng


  Viêt Nam thuở điện an vương thất
  Chuyển pháp luân Phật nhật tăng huy
  Kim niên, kim nguyệt, nhật thì.
  Đệ tử dâng quy Phật thánh mười phương

  Nức khói hương chiên đàn giải thoát
  Thoảng mùi hoa ưu bát thơm bay
  Nam Mô Phật ngự phương tây
  Sen vàng chói lọi hiện ngay Di Đà

  Ngự trước tòa lưu ly bảo Điện
  Phật Thích Ca ứng hiện tự nhiên
  Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
  Cửu Long phúc thủy quần tiên của đàn

  Đức Từ thị ngại vàng rờ rỡ
  Phóng hào quang rực rỡ văn yên
  Quan Âm ngự trước án tiền
  Tả hữu Bồ tát Tăng thiền, già na

  Đức Hộ Pháp Vi Đà thiên tướng
  Vận thần thông vô lượng vô biên.

  Tận hư không giới thánh hiền
  Dục giới sắc giới chư thiên đều mời
  Vua Đế Thích Quản cai thiên Chủ
  Vua Ngọc Hoàng thiên Phủ chí tôn

  Dương phủ ngũ nhạc thần vương
  Địa phủ thập điện diêm vương các tòa
  Dưới thoải phủ giang hà ngoại hải
  Chốn Động Đình bát hải long vương

  Tam nguyên, tam phẩm tam quan
  Chử Đồng Tử Đại thiên vương cầm quyền
  Ngôi Bắc cực trung thiên tinh chúa
  Tả nam tào chữa sổ trường sinh

  Hữu quan bắc đẩu thiên đình
  Thập nhị bát tú cửu tinh huy hoàng
  Khắp tam giới bách quan văn võ
  Hội công đồng tứ phủ vạn linh


  Cửu trùng thánh mẫu thiên đình
  Bản thiên Công chúa quế quỳnh đôi bên
  Hội bàn tiên khăn điều áo thắm
  Chốn Quảng Hàn cung cấm vào ra

  Cờn Môn tứ vị vua bà
  Công Đồng thánh mẫu tam tòa chúa tiên
  Đền Sòng Sơn -Địa Tiên Vương Mẫu
  Đất phủ Giày nổi dấu thiên hương

  Thỉnh mời tiên thánh Đệ Tam
  Xích Lân Long Nữ ngự đền Thủy Cung
  Tướng uy hùng năm quan hoàng tử
  Lĩnh sắc rồng cai ngự bốn phương

  Quyền cai sơn thoải đại giang
  Đông Cuông Tuần Quán thượng ngàn tối linh
  Khắp tam giới đình thần tứ phủ
  Hội Công Đồng văn võ bá quan

  Tả mời Thái Tuế Dương Niên
  Hữu Quan Dương Cảnh Thành Hoàng quản coi
  Tiền hậu lai Lê Triều Thái Tổ
  Quản chư thần thừa trị hôm mai

  Thỉnh mời Tứ Phủ Khâm Sai
  Thủ Đền Công Chúa đáng tài thần thông
  Thỉnh tam thập lục cung tiên thần nữ
  Lệ tùy hầu thừa sự sớm trưa

  Pháp vân Pháp vũ uy nghi
  Pháp lôi Pháp điện hộ trì bốn phương
  Tướng thiên cung mũ đồng áo sắt
  Lốt thủy tề năm sắc phi phương

  Thỉnh mời bát lộ sơn trang
  Bên thời thập nhị tiên nương chầu vào
  Các bá quan cơ nào đội ấy
  giáng bản đền lừng lẫy uy nghi

  Thổ Công Thổ Địa thần kỳ
  Ngoại Giang hà Bá sơn kỳ thần linh
  Sắc cẩn thỉnh thiên binh lưc sĩ
  Ngũ Hổ thần vạn vị hùng binh

  Thỉnh mời liệt vị bách linh
  Binh tùy binh bộ cùng binh bản đền
  Phép tự nhiên thiên trù tống thực
  Thập biến thiên vạn ức hà sa

  Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế.
  Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng

  án tông tông tông tông tông thủy luân nhũ hải
  Biển trần trần sái sái giai trung
  Nhất nghị lục cúng viên thông
  Ân cần phụng hiến công đồng như lai

  Nguyệt vân lai cầu an bảo tọa
  Đại từ bi hỷ xả chi tâm
  Cứ trong một tháng đôi tuần
  Dâng hoa cúng quả trầu trăm tuổi già


  Hội tam đa , trình tương ngũ phúc
  Độ cho đồng hưởng lộc trường sinh
  Thỉnh mời Phật giáng lưu ân
  Thần giáng lưu phúc thiên xuân thọ trường .


  2./Văn đức Thánh Trần  Quốc sử ký Việt Nam Trần thị
  Lịch đế vương tế thế trị bình
  Thiên Trường tức mạc địa danh
  Sơn hà dục tú trung linh kham kỳ
  Dọc:
  Ngoại man di úy uy cung phụng
  Trung hoa đồng mộ đức tôn thân
  Thượng minh quân hạ lương thần
  Phất gươm vũ thủy long vân tao phùng

  Hội liên phong hạ thanh hải yến
  Thời phúc sinh xuất hiên nam phương
  Tường vân ai đãi lưu quang
  Hoàng thiên tích mệnh,nam bang giáng trần

  Ứng mộng lý năm tuần xuất thế
  Thác định sinh Trần thị tôn vương
  Dung y guơng mạo đường đường
  Khuê trương ví tuặ long đông đại tài

  Khai quang thậm thì diệu
  quang minh chứng đàn duyên
  ngã tích tang cúng dàng
  kim phụng hoàng lân cận
  Phật Thánh Chúa Tiên trung vương.

  “Có lệnh truyền ra thánh ông có lệnh truyền ra
  Các quan thủy bộ cùng là chư dinh
  Ngô binh đa phạm nam thành
  Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi”

  Phú:
  Tài thao lược hùng oai quán cổ
  Văn kinh luân khí độ việt nhân
  Triều đình ban vi cực hoàng thân
  Nội san bỉnh chính,ngoại cầu đồng binh

  Mưu yết thủy khổng minh đức trí
  Phép hành sư bạch khí chi doanh
  Thiên cương Thái ất tung hoành
  Tứ kỳ bát chính quan tinh trận đồ

  Các miếu đường qui mô sang chế
  Lập triều đình cương kỉ hưng long
  Uy danh cái thế anh hùng
  Bắc nam viết thánh tây đông xưng thần.


  3./Đệ nhị vương cô


  TRÊN NGÀN TÍA ĐÙNG ĐÙNG GIÓ CUỐN.
  ĐỈNH NON XANH CUỒN CUỘN MÂY LỒNG.
  TRẦN TRIỀU ĐƯƠNG THƯỞ HƯNG LONG.
  VUA TÔI CÁ NƯỚC MÂY RỒNG DUYÊN ƯA.
  TRỜI SINH ĐỨC ĐẠI VƯƠNG GIÚP TRỊ.
  GIA NGUYÊN THẦN LAI VÀ Ỷ THÂN.
  PHONG TRÀO NẢY MỰC CẦM CÂN.
  NGOÀI BIÊN PHỦ VIỆT MẤY SỬA SANG.
  MỘT SÂM RỢP CÀNH VÀNG LÁ NGỌC.
  GIÒNG KỲ SÂN CHỦY DÁC LIỀN SINH.
  MỘT NHÀ CHUNG ĐỈNH TRÂM ANH.
  ĐÔNG A RẠNG VẺ BẮC ĐÌNH THÊM XUÂN.
  TIÊN BỒNG ĐẢO VUI TRẦN BAY XUỐNG.
  PHẬT QUAN ÂM CŨNG GIÁNG CHÂN THÂN.
  MƠ MÀNG GIẤC QUẾ ĐÊM XUÂN.
  SAO SA ĐIỀM ỨNG THÁNH THẦN THÁC SINH.
  HOA SAU TRƯỚC TRĂM CÀNH ĐUA NỞ.
  ĐÓA HẢI ĐƯỜNG HỚN HỞ CHIỀU XUÂN.
  DÁNG ĐÀI CÁC VẺ THANH TÂN.
  SONG SONG NGỌC ĐÚC VÀNG CÂN KHÁC THƯỜNG.
  TƯ TRỜI LẠI ĐOAN TRANG MINH MẪN.
  VIỆC KHUÊ MÔN GIẢNG SẴN GIA ĐÌNH.
  NỮ TÌ BẰNG BẬC KHOA DANH.
  QUYỂN VÀNG SÁCH NGỌC TẬP TÀNH TRONG CUNG.
  BUỔI VƯƠNG PHỤ BỆ RỒNG VÂNG CHIẾU.
  BAN KIẾM CỜ TIẾU TIỄN GIẶC NGUYÊN.
  TRÂM THOA ĐỔI VỚI CUNG TÊN.
  GIÚP TRONG KHỔN NỘI CHU TOÀN ĐẢM ĐANG.
  SO NƯƠNG TỬ ĐƯỜNG NGHIÊU THƯỞ TRƯỚC.
  TRÊN TỬ ĐIỆN SỚM ĐỘI ƠN TRỜI.
  TRÂM ANH NẾP CŨ LÂU ĐÀI NỀN XƯA.
  NỀN NHÂN CỬA TƯỚNG KHÁC VỜI.
  NĂM MÂY CÓ CHIẾU TRÊN TRỜI TRUYỀN CHO.
  ĐỨC THÁNH NỮ KÉN VÔ CUNG CẤM.
  TRƯỞNG LỤA CUNG ĐẰM THẮM THIÊN HƯƠNG.
  GIÚP TRONG TRỊ NƯỚC AN BANG.
  CHU MƯỜI TỘI CÓ ÁP KHƯƠNG MỚI VỪA.
  ĐỨC NGHĨA NỮ DUYÊN ƯA QUYỀN QUÝ.
  TƯỚC PHU NHÂN HIỆU SÚY NGÔI CAO.
  BIA NON GHI CHÉP HUÂN LAO.
  RÕ RÀNG CHUNG ĐỈNH DỒI DÀO MÓC MƯA.
  KHÔN ĐỨC ĐỀU VẸN VỪA TRINH THỤC.
  GIÁ ĐÃ ĐÀNH KIM ỐC NHƯỜNG AI.
  PHONG TIÊN SỚM ĐỘI ƠN TRỜI.
  TRÂM ANH NẾP CŨ LÂU ĐÀI NỀN XƯA.
  TRÊN TỬ ĐIỆN SỚM TRƯA CHẦU TRỰC.
  ÁO CẨM BÀO SỰC NỨC DANH HƯƠNG.
  THÂM NGHIÊM LẦU HÁN CUNG ĐƯỜNG.
  KÌA CHIÊU DƯƠNG VỚI PHẦN HƯƠNG KHÁC NÀO.
  RA SÁU PHÉP GẦN XA SỨC KHỎE.
  ĐỘ MUÔN DÂN GIÀ TRẺ SỐNG LÂU.
  GIÁ ĐƯA MÂY CUỐN MỘT MÀU.
  NGÀY NGHIÊU THÁNG THUẤN RA MÀU QUAN SƠN.
  MỚI RA UY LỰC TRÍ THẦN THÔNG.
  LƯỚI SA CÁ NƯỚC MÂY RỒNG.
  NỬA REO BÍCH THỦY NỬA SÔNG NGÂN HÀ.
  THÉT MỘT TIẾNG NGOAN TÀ TRỐN CHẠY.
  PHÉP HAI CÔ LỪNG LẪY VÂN TIÊU.
  GIÁ ĐƯA ĐÔNG LIỄU TÂY ĐÀO.
  VÀO TRUNG RA HIẾU TRĂM CHIỀU ĐẢM ĐANG.
  NGÀN THU ĐỂ KHÓI NHANG NGHI NGÚT.
  CHÍN RỒNG CHẦU MỘT GIỌT NƯỚC VƠI.
  KHI XUỐNG ĐẤT LÚC LÊN TRỜI.
  GƯƠM VÀNG HAI CHIẾC RẠCH ĐÔI SƠN HÀ.
  QUẾ LAN ĐÃ MỘT MÀU XANH LÁ.
  CŨNG RA TAY PHÙ TÁ ĐỨC ÔNG.
  QUYỀN PHONG TIẾT CHẾ TRÀO TRUNG.
  XE LOAN CHẢY XUỐNG MÂY RỒNG ĐƯA LÊN.
  GÁNH GIANG SƠN HAI VAI CÒN NHẸ.
  TUỐT GƯƠM THIÊNG RẠCH SẺ CHÍN SÔNG.
  HƯƠNG THƠM THẤU ĐẾN CỬU TRÙNG.
  TỎA RA NGHI NGÚT NHƯ DÒNG XÍCH LÂU.
  ĐÃ KHÁC TRỐN LẦU TẦN QUÁN SỞ.
  GỬI VÀO NƠI CHƯ SỬ NGŨ KINH.
  BÚT HOA CHÉP ĐỂ RÀNH RÀNH.
  HƯƠNG THƠM BẤT TUYỆT PHÚC LÀNH HỮU DƯ.
  NGƯỜI TÂM NIỆM PHỤNG THỜ TẤU ĐỐI.
  KẺ KHẤN CẦU VỌNG BÁI XIN CON.
  AI MÀ PHẢI GIỐNG PHẠM NHAN.
  HAY QUÂN TÀN SÁT HAY ĐOÀN YÊU MA.
  TRÊN TẤU ĐỐI BA TÒA SOI XÉT.
  HAI CÔ ĐỀU VẠN PHÉP UY LINH.
  MUÔN NGƯỜI BÁCH BỆNH TAN TÀNH.
  NAM SINH THANH TÚ NỮ LÀNH PHƯƠNG PHI.
  KỂ CHI GIỐNG MÃ NHI BẤT NGHĨA.
  CÙNG NHƯỠNG LOÀI CÀN SÁT NGHẠNH CƯỜNG.
  PHONG TRẦN TUỐT LƯỠI GƯƠM VÀNG.
  CHỜ LOÀI YÊU QUÁI MA VƯƠNG BỎ NGOÀI.
  BƯỚC VÀO TRỐN THIÊN THAI QUỶ PHỤC.
  CHẢY XUỐNG MIỀN ĐỊA NGỤC THẦN KINH.
  HAI CÔ VẠN PHÉP UY LINH.
  KẺ LÊN TRƯỚNG TÍA NGƯỜI VỀ CUNG HOA.
  KHI LÊN ĐIỆN THÁNH BÀ TẤU ĐỐI.
  KHI VỀ CHẦU THÁNH PHỤ QUỲ THƯA.
  TRĂM TRIỀU NGHIÊM NGẶT KHOAN TỪ.
  KHI CHƠI ĐỊA PHÚ LÚC CHƠI THIÊN ĐÌNH.
  THÉT MỘT TIẾNG TÀ LINH TRỐN LỦI.
  PHÉP HAI CÔ DŨNG MÃNH TÀI CAO.
  TÀNG HÌNH BIẾN TƯỚNG TRĂM CHIỀU.
  YÊU MA SỢ HÃI TÓT VÀO TRONG THANH.
  THÉT MỘT TIẾNG THẦN KINH QUỶ PHỤC.
  HAI CÔ ĐỀU GIÁNG PHÚC LƯU ÂN.
  CÁT ĐẰNG DUYÊN HỢP TẤN TẦN.
  CÁC MIỀN ĐỆ TỬ XA GẦN CÙNG SANG.
  NGƯỜI XIN DẤU CỬA ĐỀN SÂN MIẾU.
  KẺ RA VÀO LĨNH CHIẾU ĐỔI GƯƠM.
  ĐÊM VỀ TU THIẾT TĨNH ĐƯỜNG.
  ĐÊM NGÀY VỌNG BÁI ĐÈN HƯƠNG KHẨN CẦU.
  ĐẶNG SỐNG LÂU BÁCH NIÊN TRƯỜNG THỌ.
  LỢI LỘC TÀI ĐÔI CHỮ KIÊM THU.
  LÒNG THÀNH BÁI VỌNG HAI CÔ.
  NĂM CANH QUỲ TRƯỚC HƯƠNG LÔ KHẨN CẦU.
  SỚM KHUYA TAM CHẮP KHẤU ĐẦU.
  NGÀN NĂM HƯỞNG THỌ THIÊN THÂU THỌ TRƯỜNG.


  4./
  Vương Phi phu nhân ( Trần Triều )


  HƯƠNG MỘT TRIỆN KÍNH THÀNH ĐÔI CHỮ.
  TRƯỚC ĐIỆN TIỀN ĐỆ TỬ QUỲ TÂU.
  SÁCH THẦN GHI CHÉP NGHÌN THÂU.
  ĐÔNG A THÁNH TÍCH NAM CHÂU TRUYỆN KỲ.
  THỦA THỊNH HỘI TIÊN PHI GIÁNG THẾ.
  GẶP THÁNH NHÂN GIÚP TRỊ QUÂN VƯƠNG.
  RÕ RÀNG QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG.
  CÂY QUỲNH NẢY LỘC ĐỀN VÀNG NỞ HOA.
  GƯƠNG CUNG QUẾ HẰNG NGA RẠNG VẺ.
  SÁCH THÂN VƯƠNG CHÍNH VỊ PHU NHÂN.
  KHÔN NGHI SẴN MỐI HUY ÂM.
  TỀ KHƯƠNG ĐỌ NẾT,CHÂN NHÂM SÁNH HIỀN.
  TRONG CUNG KHÔN DỰNG NỀN NỘI TẮC.
  NGOÀI CỬA CÔNG NHỜ ĐỨC TỪ BI.
  TÀI LƯƠNG MIẾU,NẾT KHÊ VI.
  DẤU THẦN ĐỂ LẠI CÓ KỲ THÁC SINH.
  ĐIỀM LÂN PHƯỢNG ĐÃ TRÌNH QUỐC THỤY.
  SẮC QUỲNH GIAO CÓ VẺ TIÊN TRANG.
  MỘT NHÀ CHUNG ĐỨC CÁT TƯỜNG.
  MÔN MI KHÁC GIÁ ĐỐNG LƯƠNG NHIỀU TÀI.
  KHI GIẶC NGUYÊN BÊN NGOÀI NHIỄU LOẠN.
  ĐEM VƯƠNG CÔNG VÂNG CHIẾU TẢO TRỪ.
  NHÀ VUA CỬ TRƯỚNG PHỤNG THỜ.
  TRUNG TRINH NHẤT MỰC HIỀN TỪ MỘT NON.
  ĐẤNG TRƯỢNG PHU SƯ TÔN BẢO QUỐC.
  ĐẤNG VƯƠNG PHI MẪU ĐỨC TRÌ GIA.
  GIỜI NAM ĐEM LẠI LƯU HÒA.
  DÂN YÊN VÁCH NHẠN BỂ XA TĂM KÌNH.
  KHÂM SẮC CHỈ CÔNG THÀNH BAN TƯỚC.
  ÂN PHỤ VƯƠNG SAU TRƯỚC TRIỀU CHƯƠNG.
  BỐN TÒA THÁNH TỬ PHONG VƯƠNG.
  MỘT VÌ THÁNH NỮ ĐƯỜNG ĐƯỜNG HẬU PHI.
  SẮC VƯƠNG PHI PHU NHÂN BẬC NHẤT.
  RÕ CHỮ VÀNG CHÓI LỌI NHẤT CUNG.
  PHÚC NHÀ LỘC NƯỚC VÔ CÙNG.
  GƯƠNG SOI VẰNG VẶC HIỂN TRUNG MUÔN ĐỜI.
  VẠN ÂN NGHĨA ĐỂ LỜI THÚY DU.
  BÓNG THƯỚT THA SAO VỤ THIÊN TÂN.
  DAI TRÌ ĐÃ KHÁC CÕI TRẦN.
  THÁC TỪ MÀ PHẬT MÀ THẦN MÀ TIÊN.
  KHI LOAN GIÁ CUNG ĐỀN TỨC MẶC.
  LÚC VÂN ĐẰNG ĐÔNG BẮC DƯỢC SƠN.
  PHÙ RỜI NƯỚC THỊNH DÂN AN.
  NON CAO BỂ RỘNG KHÔN NGUYÊN BAO HÀM.
  KHẮP BỐN CÕI PHƯƠNG NAM HIỂN HÓA.
  RÕ OAN THU HẠC GIÁ MỆNH TRUYỀN.
  THÁNH KINH THỢ DẬY KHÔNG HUYỀN.
  KHUYÊN ĐỜI LÀM THIỆN CHÍ BỀN NIỆM MÔ.
  TỤNG THÁNH VƯƠNG CÂU CA TRUNG HIẾU.
  ẤY DẠY ĐỜI THEO ĐẠO NGŨ LUÂN.
  LÒNG TỪ THƯƠNG KẺ NGU DÂN.
  KINH TRONG TAM GIÁO CHUÂN CHUÂN MẤY LỜI.
  NGƯỜI NGƯỜI ĐỘI ƠN GIỜI ĐỨC THÁNH.
  PHẢI TU TRÌ MỘT MẢNH CHÂN TÂM.
  ĐÈN GIỜI ĐÂU CŨNG CHIẾU LÂM.
  DÁM XIN SOI XÉT ĐAN THẦM MỘT HAI.
  NGUYỆN PHÚC LỘC LÂU DÀI THẾ THẾ.
  TRONG NƯỚC NHÀ THỪA KẾ HƯNG LONG.
  MỘT CHƯƠNG TỤNG ĐỨC CA CÔNG.
  NGỬA TRÔNG PHÚ TÁI TRONG VÒNG CÀN KHÔN.
  __________________

  5./ Tứ vị vương tử


  VẺ PHƯỢNG TỐT VŨ MAO CŨNG TỐT.
  TINH LÂN NHÂN SỬNG SÓT CŨNG NHÂN.
  XƯA NAY CON THÁNH CHÁU THẦN.
  KHUÔN GIỜI LẠI ĐÚC THÀNH THẦN NHƯ IN.
  THƯỞ CHẦU THẾ GÂY NÊN BAN THẠCH.
  TRONG TÔN THẦN NHIỀU BẬC ANH HIỀN.
  THÁI SƯ KHỔN NGOẠI CẦM QUYỀN.
  VIỆT MAO CHỐNG VỚI GIẶC NGUYÊN MẤY LẦN.
  VIỆC NHÀ NƯỚC MUÔN PHẦN GIAN ĐẠI.
  NGHĨA CHÍ THÂN ĐÀNH PHẢI RA TAY.
  HOÀNG THIÊN CHỨNG DẠ THẢO NGAY.
  LẠI SINH THÁNH TỬ ĐỂ THAY VIỆC NGƯỜI.
  ĐỨC HƯNG VŨ ẤY CHÂN NGUYÊN TỬ.
  THỨ TỬ HƯNG TRÍ ĐỨC HƯNG HIẾU VƯƠNG.
  THỨ BA ĐỨC HOÀNG NHƯỢNG VƯƠNG.
  THỨ TƯ HƯNG TRÍ ĐỐNG LƯƠNG HÙNG TÀI.
  TỨ THÁNH TỬ KIÊM TOÀN VĂN VÕ.
  CÙNG GIANG TAY TAM LƯỢC LỤC THAO.
  KHI NGỌC LÃNG LÚC KÊNH ĐÀO.
  LÚC GIẶC GIỜI QUYẾT CHÉM ĐẦU THẲNG DONG.
  CON QUAN TƯỚNG NỐI DÒNG QUAN TƯỚNG.
  CHỮ TƯỚNG MÔN HỮU TƯỚNG XƯA NAY.
  KHUÔN NHÀ LUYỆN TẬP NHỮNG NGÀY.
  CỬU CUNG BÁT QUÁI TRONG TAY ĐÃ DÙNG.
  SO VÀO BẬC ĐỒ LONG KHÔNG KÉM.
  CÓ NHƯ AI HÓC HIỂM KHÔNG NÊN.
  TRÔNG VỜI THẾ CỤC CHƯA ÊM.
  ĐÃ NGÀY MÀI SẮT LẠI ĐÊM DŨA ĐỒNG.
  NGHĨ MÌNH CŨNG LÀ DÒNG ĐẾ TRỤ.
  NẶNG ĐÔI VAI QUÂN PHỤ ÁI ÂN.
  SAO CHO QUÉT SẠCH HỒ TRẦN.
  ĐỀN ÂN SƠN HẢI VÀI PHẦN CHÚT NAO.
  SÁ CHI LŨ XÔN XAO ONG KIẾN.
  ĐỂ NHỌC NGƯỜI DÃ CHIẾN SUY TRÙ.
  DẤN MÌNH TRONG ÁNG CHINH TRU.
  THƯ SINH MÀ VƯỢT THIÊN PHU MỚI KỲ.
  KHI VÂNG LỆNH CHUY TÙY THÁNH GIÁ.
  KHI ĐÓN ĐƯỜNG ĐÁNH PHÁ NGUYÊN BINH.
  KHI NGÀY PHỤC NỎ RỪNG XANH.
  KHI ĐÊM ÁM TIẾN TIỀU BÌNH THOÁT HOAN.
  KHI CHÉM TƯỚNG XÔNG NGANG TRÊN TRẬN.
  KHI CHẦU CHU TRÈO SÁN TRÀNG GIANG.
  ĐÃ KHI THU PHỤC AN BANG.
  LẠI KHI ĐÁNH CƯỚP THUYỀN LƯƠNG VÂN ĐỒN.
  ẤY LÀ BẬC HOÀNH TÔN VƯƠNG TỬ.
  MÀ CŨNG LIỀU XUẤT TỬ NHẬP SINH.
  CHO NÊN MÃNH TƯỚNG HÙNG BINH.
  AI AI CŨNG NỨC LÒNG THÀNH CẦN VƯƠNG.
  THƠ AI VỊNH “GIANG SƠN HOÀNH SÁO”.
  CỜ AI ĐỀ CHỮ “BÁO QUỐC ÂN”.
  HAI BÊN VĂN VÕ TƯỚNG QUÂN.
  CŨNG ĐỀU NHẤT ĐỨC NHẤT TÂM KHÁC GÌ.
  KÌA NHỮNG ĐỨA NGOẠI DI TÀN BẠO.
  TRÔNG NGỌN CỜ PHẢI XÉO CHO MAU.
  LƯỠI GƯƠM PHÁT SẠCH LẦU LẦU.
  TẢN NÙNG Y CỰ MỘT MÀU THANH THANH.
  THƯỢNG TƯỚNG VỊNH THÁI BÌNH TRÍ LỰC.
  THƯỢNG HOÀNG KHEN NHỜ SỨC TÔN THÂN.
  ƠN PHỤ TỬ NGHĨA QUÂN THẦN
  GẶP KHI LOẠN LẠC TRUNG THẦN TỎ RA.
  VI TỬ THẾ MỚI LÀ XƯNG CHỨC.
  SẮC PHONG VƯƠNG SAU TRƯỚC VINH HOA.
  QUỐC ÂN VỀ CẢ MỘT NHÀ.
  LINH THÔNG MỘT CÕI LỆ HOA BỐN CÀNH.
  CHUYỆN HOÀNG VIỆT SỬ XANH CÒN ĐÓ.
  SÔNG BẠCH ĐẰNG NƯỚC ĐỎ BẤY LÂU.


  6./
  Chúa Nguyệt Hồ  Ai lên đến Cao Sơn Bạch Mã
  Hỏi thăm Đền Chúa Nguyệt nơi nao
  Hỏi thăm ga Kép mà vào
  Đền thờ Chúa Bói khác nào động tiên
  Bốn mùa hoa trái dâng lên
  Bạn tiên tấp nập đôi bên ra vào
  Trước ngôi cao rầu rầu nét mặt
  Chiếc gậy son chúa đặt phía sau
  Lá trầu với lại quả cau
  Tiền đài chiếc tráp sơn màu xanh lam
  Chúa ngồi đó lòng đau như cắt
  Dưới trần phàm bao kẻ u mê
  Nhớ người con gái thôn quê
  Thơ ngây nhưng đã phải đà nhất tâm
  Sống âm thầm mồ côi cha mẹ
  Gặp được thầy Quỷ Cốc tiên sinh
  Một đời làm phúc quên mình
  Tiên sinh làm phép đặt tên Nguyệt Hồ
  Tiếng đồn cho tới Kinh Đô
  Có Tiên Chúa Bói Nguyệt Hồ rất hay
  Cửa nhà gia sự hôm nay
  Đồng gia tín chủ Chúa Bà chỉ cho
  Chúa truyền các ghế khỏi lo
  Sắm danh sửa lễ làm tôi Chúa Bà
  Dâng lên vải vóc lụa là
  Thoi xanh,ngựa tía tiến về ngàn xanh
  Thoi xanh tiến cả mái chèo
  Hình hài nón chúa bạc vàng kim ngân
  Dâng rồi sẽ được bình an
  Thung dung được hưởng lộc trời chúa ban
  Ai mà khổ ải trân chuyên
  Nhang đăng phụng sự sớm khuya kính thờ
  Nguyệt Hồ có tự bao giờ
  Rừng sim ao cá cảnh trời mỏ than
  Ai mà vận hạn khó qua
  Cúi đầu xin học chữ Di Đà từ tâm
  Ăn năn hối cải chuyên cần
  Nhang hoa phụng sự hương hoa kính thờ
  Nguyệt Hồ có tự bao giờ
  Nguyệt Hồ ân tích đền thờ chúa tiên

  7./
  Chúa đệ tam Lâm Thao

  Lâm Thao Cao Mại quê nhà
  Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam
  Quyền hành cai quản sơn trang
  Sơn lâm các động xa gần làm tôi
  Anh linh lừng lẫy núi đồi
  Nữ trung oanh kiệt toàn tài kiếm cung
  Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ
  Chúa giáng trần diệt lũ tà kinh
  Chúa sai vạn vạn binh hùng
  Gần xa đâu đó dốc lòng không sai
  Chúa đi khắp bốn phương trời
  Trung linh thần nữ đền thờ chí công
  Hùng Vương thánh tổ lạc hồng
  Sớm khuya chầu chực ngai rồng vào
  Ngắm xem khắp hết gần xa
  Vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm
  Một lòng mộ đạo nhất tâm
  Quy y Phật Tổ thần thông nhiệm màu
  Dù ai hiếu đạo kêu cầu
  Nhang đăng khấn nguyện hương hoa cúng dàng
  Phép tiên Chúa giáng một khi
  Cứu dân độ thế tức thì tan không
  Dạo chơi nam bắc tây đông
  Lầu son phủ tía đền rồng vào ra
  Chúa vào cửa Mẫu tâu qua
  Lạng Sơn Bắc Lệ lại ra phủ Hòn

  8./
  Chúa Thác Bờ

  Vầng nhật nguyệt đem ngày soi tỏ
  Chúa thác bờ rực rỡ càn khôn
  Non xanh ngắt biện long hang khuc
  Nước song đà bến ngọc lung linh
  Có ai đi lễ mẫu trên hòa bình
  Chúa về đồng làm lễ dâng nhang
  Dâng lên tam bảo chín mười phương độ trì
  Tay dâng nhang niệm phật từ bi
  Tam tòa tiên thánh chứng tâm cho thanh đồng

  Kìa có ai đi lễ mẫu hòa bình
  Chợ bờ hang miếng cảnh thác ghềnh cheo leo
  Chợ phương lâm sớm chiều đông đúc
  Đội ngư phường đôc mộc bán buôn
  Chuông chùa văng vẳng sớm hôm
  Xa nghe chim cú gọi hồn rừng sâu
  Danh chuá thác sơn trang lừng lẫy đất hòa bình
  Đã dậy oai linh nửa đêm giờ tý hiện hình

  Áo pha màu tuyết bên mình tui giao
  Từng vực suối băng đèo hai khúc
  Nguyện một bầu tiên dược hồi sinh
  Nức danh tiên chúa trên hòa bình
  Vì đời đem lại tuổi xuân cho đời
  Gieo lúa mạch ngô khoai sắn đỗ cho loài người
  Trăm họ tươi vui non tiên cảnh vật xa vời
  Thú hữu tình dong chơi các ngả
  Bước ngao du khắp cả non cao
  Mường bi mường nậm phố xào
  Chầm mông yên lịch lại vào kim bôi
  Chiếc thuyền rồng chèo bơi bến ngọc

  Ngược sông đà dạo khắp suối khe
  Hang miếng suối rút chèo về
  Ngược xuôi,xuôi ngược chiếc thuyền về động tiên
  Khắp mọi miền kêu cầu vọng bái
  Ai lỗi lầm chúa đối long vương
  Dù ai bệnh trọng không qua
  Đến kêu chúa thác chúa thời cứu cho
  Chúa cứu cho được tai qua nạn khỏi
  Chúa cứu người qua cõi trầm luân
  Nước tiên tẩy sạch bệnh trần

  Cảnh thác bờ rực rỡ càn khôn
  Lô xô đá mọc đầu nguồn
  Thiên nhiên khéo tạc cảnh thác nguồn chơi vơi
  Cảnh thác bờ là nơi thánh tích
  Chúa lập đền thờ thanh lịch xiết bao
  Con sông đà nước chảy rì rào
  Sau đền đá mọc thấp cao mấy tầng
  Cảnh thanh xuân thiều quang sang tỏ
  Chúa thác bờ tiên nữ giáng sinh
  Dòng họ mường aó trắng đai xanh
  Lưng đeo xà tích bên mình giao thoai
  Đôi mắt phượng hoa cài châm dắt
  Vầng chán xinh nên vẻ mặt them tươi
  Môi son nở đóa hoa cười
  Thanh tân lịch sự nét ngời thu ba
  Mái tóc rườm rà rẽ ngôi cánh phượng

  Nét cong cong uốn lượn đường tơ
  Chúa xinh xinh vẻ liễu thẫn thờ
  Chúa xinh thời cảnh thác bờ them xinh.

  9./
  Chúa bà năm phương bản cảnh


  Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa
  Năm phương năm miếu rõ ràng
  Quyền cai bản cảnh tiên nàng dâng hoa
  Trung thiên thiết lập một toà
  Bạch Hoa công chúa ngự toà năm phương
  Đền thờ chúa am thanh cảnh vắng
  Thú hữu tình cảnh vật tốt sao
  Đôi bên long hổ chầu vào
  Có cây cổ thụ vươn cao rườm rà
  Hương trời ngào ngạt gió đưa
  Dấu thiêng để lại ngàn xưa còn truyền
  Có bà Chúa Quận thần tiên
  Giáng sinh hạ giới về miền Cấm Giang
  Gia Viên là đất là làng
  Hải An là quận rõ ràng sử xanh
  Giáng sinh họ Vũ đầu ngành
  Phong tư nhất mực giáng hình tiên nga
  Cứ nửa đêm canh ba giờ Tí
  Hiện ra người mĩ nữ cung nương
  Nón dâu áo trắng hài cườm
  Dạo chơi khắp hết năm phương lại về
  Gọi phu xe trả cho tiền giấy
  Biết chúa bà tay lạy miệng kêu
  Đặt mình mơ thấy chiêm bao
  Có người thiếu nữ hỏi sao chưa hầu
  Chúa thương những kẻ đói nghèo
  Biết ra lại được lộc nhiều hơn xưa
  Phút biến đi về nơi bản cảnh
  Sai tiên nàng đủng đỉnh dâng hoa
  Ai mà ngạo mạn điêu ngoa
  Chúa sai thị nữ thu ba hồn về
  Đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ
  Ngày chúa làm liệt vị chân tay
  Phải đi thỉnh thánh mời thầy
  Xem ra mới biết về tay chúa bà
  Sắm nhang hoa dâng kêu trấn trạch
  Sớ tấu lên minh bạch từng câu
  Cung văn đàn hát luyện cầu
  Thỉnh bà lai giáng ngự đầu đồng nhân

  10./
  Văn quan đệ nhất

  Đệ Nhất Tôn Ông cung thỉnh mời Đệ Nhất Bóng Tôn Ông
  Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng.

  Lực trí thần thông anh linh lực trí thần thông
  Quyền cai tam giới uy phong pháp mầu
  Xa giá lên chầu Thượng Thiên xa giá lên chầu
  Khâm ban sắc chỉ công hầu gia uy
  Mưa gió bất kỳ nổi cơn, mưa gió bất kỳ
  Sấm vang tám cõi mây che ngút trời.

  Khai quang thậm thì diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tang cúng dàng kim phụng hoàng lân cận Phật Thánh Chúa Tiên trung vương.

  Trên thượng giới tôn quan giáng thế
  Vâng sắc trời cứu tế độ muôn dân
  Sắc vua phong Thượng đẳng linh thần
  Khắp hòa thiên hạ muôn dân đảo cầu.

  Trong tám cõi cửu châu vọng bái
  Quan lớn độ cho quốc thái dân an
  Khâm thừa chỉ lệnh vua ban
  Sổ sinh sổ tử liệt hàng Chúa phê.

  Đủ mọi bề tài thao văn vũ
  Các bách thần nào có nhường ai
  Lược thao văn vũ toàn tài
  Đình thần tứ phủ nào ai dám bì

  Nguồn: http://www.thegioivohinh.com
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này