Sách: Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ và Thờ Thánh ở Việt Nam Phiên bản 2013.04.20

Thảo luận trong 'Bài viết nghiên cứu Đạo Mẫu' bắt đầu bởi sen việt, 22/4/13.

Lượt xem: 11,415

Tags:
 1. sen việt

  sen việt Super Moderator

  Sách: Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ và Thờ Thánh ở Việt Nam - Phiên bản 2013.04.20


  Cập nhật ngày: 20/04/2013
  Tổng số trang: 882
  Link download sách:
  Mediafire: http://www.mediafire.com/?odeevw527i7sa
  Box: http://www.box.com/s/6so4cgdd1iln54qwljmz


  NỘI DUNG PHIÊN BẢN 2013.04.20


  NỘI DUNG
  Lời cảm ơnNghi lễ Chầu văn - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc Gia
  Hoàn thiện hồ sơ đề nghị nghi lễ Chầu văn là di sản UNESCO
  I. Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ
  1. Lịch sử hình thành Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ
  2. Đạo Mẫu là tín ngưỡng bản địa
  3. Những giá trị cơ bản của tín ngưỡng Tam Tứ Phủ
  4. Mối quan hệ giữa Phật Giáo với tín ngưỡng Tứ Phủ
  5. Hệ thống thần linh trong Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ
  6. Tổng hợp các ngày tiệc Tứ Phủ
  7. Công Đồng Tứ Phủ Văn
  II. Đức Vua Cha
  1. Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
  1.1. Nguồn gốc lịch sử
  1.2. Vai trò
  1.3. Văn Ngọc Hoàng Thượng Đế
  2. Vua Cha Bát Hải Động Đình
  2.1. Thần tích Đền Đồng Bằng
  2.2. Di tích Đền Đồng Bằng
  2.3. Văn Thờ Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình
  3. Vua Cha Diêm Vương
  4. Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
  4.1. Tín ngưỡng Tứ Phủ thiếu hình ảnh Vua Cha Nhạc Phủ
  4.2. Đức Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
  4.3. Long mạch Tản Viên
  4.4. Tản Viên Sơn Thánh - Đế Xuất Hồ Chấn
  4.5. Thần tích đền Và về Tiên Trượng Ước Thư
  4.6. Truyền thuyết Sơn tinh – Thủy tinh
  4.7. Câu chuyện về Cao Biền và Đức Tản Viên Sơn Thánh
  4.8. Khu di dích đền thờ Tản Viên
  4.9. Khu di tích đền Và
  4.10. Một số di tích khác thờ Đức Thánh Tản
  4.11. Bản chầu văn Nhạc Phủ Thần Vương
  III. Tứ Vị Thánh Mẫu
  1. Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên - Thanh Vân Công Chúa
  1.1. Sự tích Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên
  1.2. Thiên Tiên Đệ Nhất Thánh Mẫu Văn
  2. Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên - Liễu Hạnh Công Chúa
  2.1. Thánh Mẫu Giáng Sinh lần thứ nhất (1434 – 1473)
  2.2. Thánh Mẫu Giáng Sinh lần thứ hai (1557 – 1577)
  2.3. Thánh Mẫu Giáng Sinh lần thứ ba (1609 – 1610)
  2.4. Thánh Mẫu Liễu Hạnh hiển linh ở Lạng Sơn
  2.5. Thánh Mẫu Với Tây Hồ
  2.6. Tiên Chúa Giáng Trần ở Phố Cát
  2.7. Thánh Mẫu hạ trần ở Kẻ Sỏi - Nghệ An
  2.8. Thánh Mẫu giáng sinh ở Kẻ Dầy – Thiên Bản
  2.9. Sòng Sơn Đại Chiến
  2.10. Di tích Phủ Dầy
  2.11. Lễ hội Phủ Dầy
  2.12. Vân Cát Tam Thế Thực Lục Quốc Âm
  2.13. Thánh Mẫu Sự Tích Quốc Âm Ca
  2.14. Địa Tiên Đệ Nhị Thánh Mẫu Văn
  3. Mẫu Đệ Tam Thuỷ Cung - Xích Lân Công Chúa
  3.1. Sự tích Mẫu Đệ Tam
  3.2. Mẫu Đệ Tam hiển linh
  3.3. Đền thờ Mẫu Đệ Tam
  3.4. Thoải Tiên Đệ Tam Thánh Mẫu Văn
  4. Mẫu Đệ Tứ Nhạc Tiên - Sơn Lâm Công Chúa
  4.1. Sự tích Mẫu Thượng Ngàn
  4.2. Mẫu Thượng Ngàn hiển linh
  4.3. Đền Đông Cuông
  4.4. Đền Bắc Lệ
  4.5. Đền Mẫu Đồng Đăng
  4.6. Đền Đá Đen
  4.7. Văn Thánh Mẫu Thượng Ngàn
  IV. Công đồng Trần Triều
  1. Đức Đại Vương Trần Triều
  2. Tứ Vị Vương Tử
  2.1. Đức Thánh Cả
  2.2. Đức Thánh Phó
  2.3 Đức Thánh Tam
  2.4 Đức Thánh Tứ
  3. Vương Cô
  3.1. Đệ Nhất Vương Cô
  3.2. Đệ Nhị Vương Cô
  3.3. Đệ tam Thái Bình công chúa
  4. Lục Tướng Trần Triều
  4.1. Đức ông phò mã Phạm Ngũ Lão
  4.2. Ông Tả Yết Kiêu
  4.3. Ông Hữu Dã Tượng
  4.4. Nghi Xuyên tướng quân
  4.5. Hùng Thắng tướng quân
  4.6. Huyền Do tướng quân
  5. Vương Tôn
  5.1. Cô Bé Cửa Suốt
  5.2. Cậu bé Cửa Đông
  6. Ngũ Hổ Đại Tướng
  V. Hội đồng Tiên Chúa
  1. Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
  2. Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
  3. Chúa Đệ Tam Lâm Thao
  4. Chúa Thác Bờ Hòa Bình
  5. Chúa Long Giao
  6. Bà Chúa Cà Phê
  7. Chúa Ba Nàng
  8. Bà Chúa Tộc Mọi
  9. Chúa Bà Ngũ Phương
  9.1. Sự tích Chúa Bà Ngũ Phương
  9.2. Chùa Cấm thờ Chúa Ngũ Phương
  9.3. Đền Tiên Nga thờ Chúa Ngũ Phương
  9.4. Cây đa “mười ba gốc”
  9.5. Một số nơi khác thờ Chúa Ngũ Phương
  9.6. Hầu giá Chúa Ngũ Phương
  9.7. Văn Chúa Ngũ Phương
  10. Bà Chúa Kho
  11. Chúa Bà Bản Đền Thừa Thiên Công Chúa
  VI. Ngũ Vị Tôn Ông
  1. Đệ Nhất Tôn Quan
  2. Đệ Nhị Tôn Quan
  3. Đệ Tam Tôn Quan
  4. Đệ Tứ Tôn Quan
  5. Đệ Ngũ Tôn Quan
  VII. Lục Phủ Tôn Ông
  1. Quan Lớn Điều Thất
  2. Quan Lớn Triệu Tường
  VIII. Nhị Vị Quỳnh Quế Công Chúa
  IX. Thập Nhị Vị Chầu Bà
  1. Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên
  2. Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn
  3. Chầu Đệ Tam Thoải Phủ
  4. Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
  5. Chầu Năm Suối Lân
  6. Chầu Lục Cung Nương
  7. Chầu Bảy Kim Giao
  8. Chầu Tám Bát Nàn
  9. Chầu Chín Cửu Tỉnh
  10. Chầu Mười Đồng Mỏ
  11. Chầu Bé
  12. Chầu Bản Đền
  X. Chầu Bà Ngũ Hành
  XI. Thập Vị Ông Hoàng
  1. Ông Hoàng Cả
  2. Ông Hoàng Đôi
  3. Ông Hoàng Bơ
  4. Ông Hoàng Tư
  5. Ông Hoàng Năm
  6. Ông Hoàng Lục
  6.1. Quan Hoàng Lục Thanh Hà
  6.2. Quan Hoàng Lục An Biên
  6.3. Điển tích khác về Quan Hoàng Lục
  7. Ông Hoàng Bẩy Bảo Hà
  8. Ông Hoàng Bát
  8.1. Ông Hoàng Bát Đồng Bằng Sông Diêm
  8.2. Ông Hoàng Bát Nùng
  8.3. Ông Hoàng Bắc Quốc
  9. Ông Hoàng Chín
  9.1. Ông Chín Cờn Môn
  9.2. Ông Hoàng Chín Thượng
  10. Ông Hoàng Mười
  XII. Tứ Phủ Thánh Cô
  1. Cô Nhất
  1.1. Cô Nhất Thượng Thiên
  1.2. Cô Nhất Vân Đình
  1.3. Cô Cả Núi Giùm
  1.4. Cô Cả Bắc Ninh
  2. Cô Đôi
  2.1. Cô Đôi Thượng Ngàn
  2.2. Cô Đôi Cam Đường
  3. Cô Bơ
  3.1. Cô Bơ Bông
  3.2. Cô Bơ Tây Hồ
  4. Cô Tư Ỷ La
  5. Cô Năm Suối Lân
  6. Cô Sáu Sơn Trang
  7. Cô Bảy Kim Giao
  8. Cô Tám Đồi Chè
  9. Cô Chín
  9.1. Cô Chín Sòng Sơn
  9.2. Cô Chín Thượng Ngàn
  10. Cô Mười Mỏ Ba
  11. Cô Bé
  11.1 Cô Bé Thượng Ngàn
  11.2. Cô Bé Đông Cuông
  11.3. Cô Bé Sapa
  11.4. Cô Bé Suối Ngang
  11.5. Cô Bé Minh Lương
  11.6. Cô Bé Thạch Bàn
  11.7. Cô Bé Chín Tư
  11.8. Cô Bé Bắc Nga
  11.9. Cô Bé Cây Xanh
  11.10. Cô Bé Chí Mìu
  11.11. Cô Bé Tân An
  11.12. Cô Bé Đen
  11.13. Cô Bé Đèo Kẻng
  11.14. Cô Bé Nguyệt Hồ
  11.15. Cô Bé Mỏ Than
  11.16. Cô Bé Thoải Phủ
  11.17. Cô Bé Tây Hồ
  11.18. Cô Bé Đồng Đăng
  12. Cô Bé Bản Đền
  XIII. Tứ Phủ Thánh Cậu
  1. Cậu Hoàng Cả
  2. Cậu Hoàng Đôi
  3. Cậu Hoàng Bơ
  4. Cậu Quận Đồi Ngang
  5. Cậu Bé
  XIV. Hạ Ban
  1. Quan Ngũ Hổ
  2. Ông Lốt
  XV. Gia Tiên Trong Tín Ngưỡng Thờ Mẫu
  1. Hầu Giá Tổ Cô
  2. Cô Bé Cậu Bé
  XVI. Cấu Trúc Thờ Tự Trong Tín Ngưỡng Tam Tứ Phủ
  1. Cấu Trúc Đền Thờ Tam Tứ Phủ
  2. Cấu Trúc Điện Thờ Tam Tứ Phủ
  XVII. Nghi Thức Hầu Đồng Trong Tín Ngưỡng Tứ Phủ
  1. Hầu đồng, lên đồng là gì
  2. Căn nguyên của việc hầu đồng
  3. Chuẩn bị cho buổi hầu đồng
  4. Trình tự một buổi hầu đồng
  5. Nguyên tắc hầu đồng
  XVIII. Các nghi lễ khác trong tín ngưỡng Tứ Phủ
  1. Lễ trả nợ Tào Quan
  1.1. Trả nợ tào quan là gì
  1.2. Trả nợ tào quan có phải lúc nào cũng được
  1.3. Tiền tào quan và kinh trả nợ Tào Quan
  1.4. Lễ sớ trả nợ Tào Quan
  2. Lễ bán khoán
  2.1. Bán khoán là gì
  2.2. Lễ bán khoán trong chùa
  3. Tôn nhang bản mệnh
  3.1. Tôn nhang bản mệnh là gì
  3.2. Trong bát nhang bản mệnh có gì
  3.3. Nghi lễ tôn nhang trong chùa
  4. Tôn nhang bản mệnh cho người có căn mạng nhà Thánh
  4.1. Tại sao phải tôn nhang bản mệnh
  4.2. Làm sao để biết mình có căn mệnh
  4.3. Tôn nhang tại cửa đền cửa điện
  4.4. Nghi thức “trình giầu”
  5. Nghi lễ mở phủ
  5.1. Thế nào là mở phủ
  5.2. Khái niệm tân đồng, đồng thuộc, đồng bói
  5.3. Nghi lễ mở phủ
  XIX. Văn Khấn Trong Tín Ngưỡng Tứ Phủ
  1. Văn khấn Công Đồng Tứ Phủ
  2. Văn khấn lễ Tam Tòa Thánh Mẫu
  3. Văn khấn lễ Đức Thánh Trần
  4. Văn khấn Mẫu thượng ngàn
  5. Văn khấn Đền Bà Chúa Kho
  6. Các bài văn khấn khác thường dùng
  XX. Thánh Mẫu Chân Kinh
  1. Vân Hương Đệ Nhất Thánh Mẫu – Thánh Mẫu Liễu Hạnh bửu cáo
  2. Chánh Nhứt Vị Thánh Mẫu Canh Thế Chân Kinh Đệ Nhất Chương
  3. Đệ nhị vị Thánh Mẫu Canh Thê Chân Kịnh Đệ Nhị Chương
  4. Đệ Tam Thánh Mẫu Canh Thê Chân Kinh Đệ Tam Chương
  5. Tam Thế Thực Lục Giáng Bút Chơn Kinh
  6. Bài khuyến tích thiện phùng thiện của Thánh Mẫu
  7. Bài Giáng Bút của Thánh Mẫu
  XXI. Trần Triều Chân Kinh
  1. Hưng Đạo Đại Vương Chân Kinh
  2. Trần Thánh Chân Kinh
  3. Thanh Cung Liệt Tướng Bảo Cáo
  4. Tứ Vị Vương Tử Bảo Cáo
  5. Phạm Đại Vương Bảo Cáo
  6. Đệ Nhất Vương Nữ Bảo Cáo
  7. Đệ Nhị Vương Nữ Bảo Cáo
  8. Nguyên Từ Quốc Mẫu Bảo Cáo
  9. Khải Thánh Vương Mẫu Bảo Cáo
  10. Khải Thánh Vương Phụ Bảo Cáo
  11. Hiển Thánh Bảo Cáo
  12. Đại Vương Chính Kinh Văn
  13. Ngũ Phương Hổ Thần Quan Tán
  14. Trần Thánh Đại Vương Bảo Cáo

  XXI. Văn sớ trong tín ngưỡng Tam Tứ Phủ
  1. Sớ Lễ Phật
  2. Sớ Tứ Phủ
  3. Sớ Trần Triều
  4. Sớ Sơn Trang
  5. Sớ Phúc Thọ
  6. Sớ Nhất Tâm
  7. Sớ Sám Hối
  8. Sớ Cầu Thi Đỗ Đạt
  9. Sớ Cầu Duyên
  10. Sớ Cầu Tự
  11. Sớ Hầu
  11. Sớ Dâng Sao Giải Hạn
  Tài liệu tham khảo

  Đây là một cuốn sách tập hợp những kiến thức về Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ và thờ thánh ở Việt Nam. Trong cuốn sách chứa một tư liệu khổng lồ về tín ngưỡng thờ tam tứ phủ (đạo mẫu) và thờ thánh một cách khoa học, hệ thống, từ hệ thống thần linh, thần tích đến những nghi thức, bài khấn, bản chầu văn. Cuốn sách được xây dựng trên tư liệu của nhiều nhà nghiên cứu và nhiều tác giả khác nhau mà người biên soạn đã dày công tập hợp lại.

  Người biên soạn cuốn sách này chỉ là người tập hợp lại những bài viết đó một cách hệ thống để bạn đọc dễ dàng theo dõi, nhanh chóng có được nhiều thông tin nhất, cách nhìn tổng quát nhất về tín ngưỡng Tam Tứ Phủ và thờ Thánh ở Việt Nam. Trong quá trình tập hợp chắc chắn còn có nhiều sai xót, vì vậy tôi rất mong có thêm thật nhiều những ý kiến đóng góp của quý bạn đọc để ngày càng hoàn thiện hơn bản tài liệu này, cũng như bổ xung thêm những trích dẫn liên quan đến bản quyền của tác giả liên quan. Mọi góp ý xin gửi về hòm thư: hungthang999@gmail.com,
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/4/13

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. Dung Snow

  Dung Snow New Member

  đa dow xong
  cảm ơn bạn nhé
  tài liệu này rất bổ ích
   
 3. xuanha

  xuanha New Member

  Rất giá trị, cảm ơn bác đã chia sẻ
   
 4. chauvan36

  chauvan36 New Member

  cảm ơn bạn đã chia sẻ
   
 5. DuyTan

  DuyTan New Member

  Mọi người cho em hỏi là ngoài hiệu sách có tìm mua được tài liệu này không ak? Nếu có thì tìm mua đc ở đâu ak, và giá tài liệu là bao nhiêu ạ. Em cảm ơn.
   
 6. Hungtq

  Hungtq New Member

  Down về nghiên cứu. Thanks!
   
 7. ha_anh1993

  ha_anh1993 New Member

  in chưa mua đc ko ạ
   
 8. Trongquyet

  Trongquyet New Member

  cho em hỏi khi nào có và nếu có thì bán ở đâu và dự định bán bao tiền ạ
   
 9. minc

  minc New Member

  Cảm ơn bạn. nhưng mình mở lại thấy yêu cầu mật mã. inbox hộ mình nhé. cảm ơn bạn lần nữa :)
   
 10. hungthang999

  hungthang999 Member

  Bạn không cần phải có password để mở file pdf này. Bạn có thể dùng phần mềm foxit reader hoặc Adobe reader phiên bản mới nhất để mở file pdf trên. Link download phần mềm là:

  http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

  http://www.adobe.com/products/reader.html?promoid=DJDXD

  Hiện nay cuốn sách vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện nội dung. Còn rất nhiều điểm trong cuốn sách cần phải bổ xung, chỉnh sửa và hoàn thiện hơn nữa. Chính vì vậy mà dự kiến phải mất thời gian ít nhất khoảng 1 năm nữa để hoàn thiện trước khi tính đến chuyện xuât bản cuốn sách.

  Tuy nhiên cuốn sách sẽ được cập nhật các phiên bản mới thường xuyên (ít nhất 2 phiên bản/tháng) dựa trên những ý kiến đóng góp của mọi người cũng như mỗi khi mình có thêm những thông tin mới. Các bạn quan tâm có thể download file pdf về máy tính, nếu bạn cần bản in của cuốn sách thì tạm thời các bạn nhờ cửa hàng photo để in và đóng quyển vậy. Cảm ơn các bạn.
   
 11. hathu

  hathu New Member

  Iem đã đọc tài liệu của bác rồi ạ, rất bổ ích với những người mới học Đạo như em ạ. Cảm ơn Bác nhiều!
   
 12. nguyenquyhoi

  nguyenquyhoi New Member

  cam on sen viet!xin vui long chi giup toi mua duoc quyen sach nay!sdt 0963936880.
   
 13. halinh

  halinh New Member

  tôi cung muốn mua liên hệ với tôi nhé 0904327128
   
 14. Prebronzer

  Prebronzer Member

  Có ai bán đâu mà mua 2 bạn. Chỉ cần vào 2 link trên đầu , down về in ra !
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/12/13
 15. lsc

  lsc Member

  .

  các bác cho em xin pass voi.ko mở đựơc.
   
 16. hungthang999

  hungthang999 Member

Chia sẻ trang này