Ông hoàng tám bắc cuốc

Thảo luận trong 'Bản văn Chầu' bắt đầu bởi nguyentrong, 28/2/13.

Lượt xem: 4,600

 1. nguyentrong

  nguyentrong New Member

  Đền thờ bát ngát bao la
  Thỉnh mời Quan Bát Quốc ngà lục châu
  Quản cai Thổ Mán sơn đầu
  Sai quân đôn bộ đông hầu dạo chơi
  Anh linh khắp bốn phương trời
  Quan Hoàng Bát Quốc qua chơi nam thành
  Đem quân dẹp giặc Nhà Thanh
  Các ngôi Thổ Mán phục trình phải theo
  Non cao quái họa đường chèo
  Thổ Mường Mán Thai phải theo quy đầu
  Quản cai sám sặp lộc châu
  Thượng cầm hạ thú về chầu đôi bên
  Sơn lâm các miếu các đền
  Vào chơi trăm động cảnh tiên non bồng
  Tay đàn miệng hát ca ngâm
  Tiếng Kinh, Tiếng Mán, Tiếng Mường líu lô
  Ông phán rằng tín nẳm đầy
  côTú mì tim ý sám si ngằn cờ
  Cầm tây chiên bẩn mì ô
  Cẩn neo chinh trổ mị eo phổ mì
  Sơn lâm phượng hót nhu mì
  Tiếng chuông lác đác gọi ve gọi sầu
  Dạo chơi khắp hết trăm châu
  [Lên khăn áo:]
  Dâng văn Quan Bát Bảo Hà
  Vốn người nhà Tống sinh ra tướng tài
  Võ thao lược hùng oai Quan có
  Văn kinh luân Quan tế độ Việt Nhân
  Sinh thời làm tướng trung thần
  Tâm lòng ái quốc thương dân Quan còn
  Việt cạn non mòn, lòng Quan thiết thạch
  Ông quyệt đi diệt sâm loàn,
  Đeo tai ách đến quê hương.
  Quan Bát tung hoành trong điện dáo rừng hương
  Mưa tên lủa đạn xem thường sử danh
  Chàm tướng Chàm Thành, rừng xanh danh xứ
  Lệnh sắc rồng Quan Bát trấn Lào Cai
  Cờ cây trống giục quân gieo
  Người leo lên ngựa, ngựa leo lên đồi
  Tiếng thu hồi vang lừng khắp núi
  Muốn có câu ca khúc Thái Hoàng Ca
  Quan Bát về chầu bái mảng Vua Cha
  Chè sen rượu cúc dâng tiến Quan Hoàng
  Trong đền vàng khói hương nghi ngút


  Rượu bồ đào ví hò tiến dâng lên
  Mới nghe qua lời tâu của ghế
  Nên Quan Bát Ngàn giáng thế
  Trên Vua Mẫu đã truyền ban
  Sai Quan Bát phán sam
  Hôm nay Quan Bát ngự về đây
  Ngài thông truyền cho hay
  Khói hương thơm bay ngào ngạt
  Con tiến văn đàn đàn hát hầu Ông
  Vì ghế Ông đệ tử no lòng
  Ông Bát giáng trần chứng tâm
  Lộc sơn lâm bạc biển vàng rồng
  Ông độ cho đồng vinh quang
  Trên thái tùng hòa chiếu ra dân
  Hội xe gía về đây
  Chốn sơn trang núi rừng muôn thú nay
  Đàn nghênh đức muốn ngâm thi thư

  [Làm lễ:]

  Chẻng Bat Gok xín xáng chóng hương bai sằn wòng (Thỉnh Bát Quốc tiên sinh thắp hương bái thần vương)

  Đài nhắt luần bai xín xáng khàu gok ốn (Lần thứ nhất, tiên sinh bái cầu quốc an)

  Đài yeè bai sểrng cầu mằn cường (Nhị bái, cầu cho dân khoẻ mạnh)

  Đài sám chee khau mải mài cấy wùi chằm suển (Tam bái, cầu buôn bán được chọn cơ hội)

  Trôi hàu bai Nhắt Bủn Màn Lỳ (Lại bái, cầu một vốn vạn lãi)


  [Khai Quang:]

  Bây giờ Hoàng gậy năm nàng
  Cô nào việc ấy dịu dàng bước ra

  Đông phương Cô Cả hái hoa
  Nàng Đôi tươi tốt Nàng Ba ưa nhìn
  Nàng Tư chơi cảnh hồ tiên

  Cầm Quạt Dạo Chơi:]
  Ghìm cương ngựa trước bể rồng Quan Bát bái mảng
  Kính chúc Cụ Hoàng “Thọ Tị Nam San”
  Chiếc quạt cầm tay Quan Bát phe phải nhẹ nhàng
  Đèn loa trống giục rước Quan Bát Hoàng lai kinh
  Áo lam biếc, chân hài sảo, quạt cầm tay
  Ông biết phen này dạo chơi
  Khắp sông núi bốn phương nguyện cầu
  Độ chư thanh đồng ước lộc dài lâu
  Danh vang lừng danh đã bao thời thời liệt quanh
  Tướng danh có Quan Bát Hoàng cưú dân đời ghi nhớ
  Bút thương Quan Hoàng chàm tướng
  Lên ngựa Quan Bát về trời
  Dấu thiêng nằm ghi để trang sự vẫn oai hùng
  Quan Bát Hoàng năm lừng đây!
  Quan Bát Hoàng năm lừng đây!
  Nhà Quan thời chim hót líu lo
  Tung cánh bay nhớn nhơ nào đó
  Mừng Quan Hoàng hôm nay giáng vui
  Độ cho người đồng nhân thắm tươi
  Con kính dâng văn đàn Quan Bát giáng vui
  Tay mang kiếm cung lên đường suôi dọc chiến kinh
  Đàn nghênh mời Quan Bát Tối Linh
  Nhang khói bay thoảng mờ thật kinh
  Người ơn người Quan Bát Tối Linh
  Người mong người độ cho an ninh
  Dáng oai phong trước đền rồng
  Hiền nào hùng oai phong như Quan
  Tay cầm quạt tàu cầu an cho nhân gian
  Ấn vua ban kiếm thần truyền
  Giục ngựa thần Quan Bát đề minh
  Hai miền Hà Giang, Bắc Mục còn
  Ghi dấu danh tiếng Quan Bát Ngàn
  Chốn biên cương núi trập trùng
  Ông diệt bạo tàn loại xâm hương cung
  Lệnh sắc rồng thằng ma cúng Ông
  Con kính dâng văn đàn Quan Bát giáng vui
  Tay mang kiếm cung Ông lên đường vui quân tiến trung
  Hôm nay đây Quan Hoàng ngự vui vui vui thay
  Chúng con cùng chung giúc ca vui ca vang
  Mừng Quan Bát giáng lâm, mừng Quan Bát ngự đồng
  Kẹo hồng kẹo đào dâng lên
  Ông chứng tâm ông ban khen
  Hôm nay ghế nhất tâm
  Xin Quan Bát giáng lâm
  Ông chứng tâm cho đồng lòng thành
  Hôm nay Ông về nơi đây
  Xiết bao mừng vui ca vang
  Nghe tiếng Quan Hoàng anh linh nơi non xanh
  Quan Bát Hoàng lập miếu dân cho dân an
  Ghế nào căn số Quan Hoàng
  Cầu ngài cầu ngài anh khang cho vinh quang
  Danh Quan khắp bốn phương
  Dân nào lúc tới xem
  Xin cúi xin Quan Hoàng lòng ngài ban cho ghế Quan
  Và cung văn xiết bao mừng vui
  [(Điệu Quảng Hồ) Mời sơi trà:]
  Cờ quân giặc phất phơ mệch đật a~!
  Quan Bát ra sức tung hoành đục pháo xông tên a~!
  Ngày hôm nay Quan Bát giá ngự đền a~ vàng.
  Trà sen rượu cúc kính mời Quan Bát Ngàn sơi cạn.
  Tay tiên kính dâng chung trà trà sen ngát hương
  Đầy chùng trà sen tiến dâng mời
  Đầy chùng thứ nhấp chung trà thơm ngát ngạt ngào
  Hương thơm Quan Hoàng ngất ngây
  Ngất ngây tâm hồn dành tiếng Quan Hoàng
  Ngài thật, ngài thật hùng anh vang lừng bốn phương
  Khắp thế gian co ai lịch sự bằng Quan?
  Khắp thế gian co ai lịch sự bằng Quan?
  Cung văn kính dâng văn đàn Quan Bát giáng vui
  Danh Quan còn ghi trước đền rồng
  Hương thơm nghi ngút Quan Hoàng danh tiếng
  Đời đời còn ghi cho muôn người ấm no
  Tiếng Quan Bát Hoàng danh tiếng oai hùng
  Ngài thật, ngài thật hùng anh, anh hùng khắp bốn phương
  Khắp thế gian khắp nơi sẽ được bình an!
  Khắp thế gian khắp nơi sẽ được bình an!


  [Điệu Vương Chiêu Quân]

  Không biết Ông ra quanh năm
  Ông cho bán buôn sịt bủn! (nghĩa: lỗ vốn)
  Biết Ông Bát ra Ông gíup cho “Hòng vẩn phát xồi”! (Hồng vân phát tài)
  Hú mài hú sám nhì yẩu đố đố sìn
  Cháu còn đại đàn đắc pìng pìng ngốn a~!
  Ngược suôi thông lợi “Nhắt bủn màn lỳ” (một vốn vạn lãi)
  Ông chẳng gíup giêng ai
  Ai hợp số Ông thương
  Ống muốn người nhân thứ
  Thương mến chư thanh đồng
  Thiền tâm dót rắng con một lòng
  Ông cũng cho gia đình mọi sự an khang
  Khấn Ông chứng xám hối tha thứ xám hối tha thứ
  Làm ăn bán buôn phát xồi đố ngân đố xìn
  Đàn cháu con hẩu hẩu leng
  Không biết đến Ông, Ông cho cửa nhà đèn đổ
  Biết đến Ông, Ông cho hồng vẩn phát xồi a ~!
  Yẩu lương cô Yẩu sáp bái sằn
  Sấm bi hư ký cô nằm chảy
  Anh trăng soi ngàn hoa lá
  Cảnh non tiên Quan Bát Ngàn về đây
  Tay tiên các cô nàng dâng chúc
  Trà hương thơm Quan Bát Ngàn ngợi khen
  Đây các cô tiên nàng
  ngắm ngợi khen các cô tiên nàng
  Đẹp! Đẹp làm sao! Đẹp! Đẹp làm sao!
  Muốn khúc cá ngợi Quan
  Chim hót líu lo đón mừng xuân đến
  Bóng huê đào rực rỡ trên non tiên
  Hôm nay các cô tiên nàng vui đón
  Mừng hôm nay Quan Bát Hoàng ngự vui
  Đây khúc ca trên ngàn
  Tra khuynh tươi các cô khuyên mời
  Tiệc! Tiệc mừng vui! Tiệc! Tiệc mừng vui!
  Muôn khúc ca nên vừa.
  Trà liên tử hương thơm ngào ngạt
  Đôi bàn tay ngà tươi mát của khách đài trang
  Đôi tay tiên che quạt trầm hương
  E thẹn chầm ngâm Quan Bát Hoàng
  Trè sen rượu cúc kính mời Quan Bát Ngàn sơi cạn
  Chùng chà sanh thơm ngát
  Các cô nàng kính dâng
  Trà sen hương thơm ngạt ngào
  Chứng tâm chò đồng nhất tâm
  Ngày hôm nay Quan Bát Ngàn loan gía
  Sẽ cho được ấm no
  Ngàn đời sau cháu con đời đời
  Được vẻ vang hạnh phúc muôn đời!
  Được vẻ vang hạnh phúc muôn đời!
  Ai có về Bắc Mục Hà Giang?
  Lào Cai, Yên Bái Quan Bát bước sang thiệt gì
  Trên bản rồng choi choi còn ghi
  Danh ngầu Bát Quốc cứu nguy sơn hà
  Muôn hoa thắm ngát hoa ân tình
  Vang thanh bình cả một trời xuân
  Bạn tiện chúc ba ly rượu mừng
  Quan Bát Ngàn ngất ngây tâm hồn
  Trong đêm xuân bao tiên nữ hát ca

  Kìa vù khúc chúa xuân hòng hoa
  Ngài ngợi khen chén trè sen đậm đà
  Thấy Cô Nhất, ba cây đa
  Thấy Cô Tứ, cô khuyên mời
  Mời Quan Bát Hoàng sơi bát chung trà tàu
  Tính tính tình Cô Sáu họa ca
  Tính tính tình Cô Bảy họa vui
  Còn Cô Bé hát khúc ca thái hòa
  Đấng danh tướng ai băng Quan Bát Quốc a~?
  Giặc ngoại xâm nghe tiếng chạy dài
  Trên thờ vương là tường trung thần
  Dưới cai quản ba quân đều hiển hách
  Ông đuổi giết quân đi
  Oanh liệt nhiếp chư danh
  Ghi nhớ người danh tướng
  Can chiến công tung hoành
  Đời còn ghi công đức Ông phụng thờ
  Nhang khói bay đêm ngày tưởng niệm công ơn
  Nước ta nhớ nhớ chiến công ấy nhớ chiến công ấy
  Ngàn năm khói hương sớm chiều
  Phúc danh phúc thần!
  Đời nhớ ơn người xưa
  Con chúc mừng Quan Bát về đây
  Ông phát lộc cho chúng con được nhờ
  Thành tâm Ông sẽ chứng cho
  Cho đệ tử bán buôn phát xồi
  Ông về cho trăm họ được nhờ
  Ông về cho trăm họ an vui
  Cho cây lộc nở hoa đầy nhà
  Người tài đức Ông thời vĩnh chiếu
  Người có đức Ông sẽ chứng cho
  Lòng thành kính thắp một tuần nhang
  Cho đệ tử bán buôn phát xồi
  Chúc mừng Quan Bát về đây
  Ông phát lộc cho chúng con được nhờ
  Thành tâm Ông sẽ chứng cho

  Cho đệ tử bán buôn phát xồi
  Ông về cho trăm họ được nhờ
  Ông về cho trăm họ an vui
  Cho cây lộc nở hoa đầy nhà
  Người tài đức Ông thời vĩnh chiếu
  Người có đức Ông sẽ chứng cho
  Lòng thành kính thắp một tuần nhang
  Cho đệ tử bán buôn phát xồi.
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. hotgirl1991

  hotgirl1991 New Member

  Thông tin của bạn rất có ích đối với minh.
  Cám ơn bạn nhiều nhé
   
 3. nguyentrong

  nguyentrong New Member

  không có gì ban ơi,minhtimf kiếm được mấy bản văn nay lên psot lên cho moi người cung tham khảo thôi mà. hì hì
   
 4. 1dollar

  1dollar New Member

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ
   
 5. Cailuongdatbac

  Cailuongdatbac New Member

  Bản văn này do cô Thanh Nhàn ở Sài Gòn hát> Lối văn thì mượn điệu Quảng để hát, rất có chất. Mấy bài ca của Cải lương quảng được áp dụng trong giá này như: đoạn cuối Khốc hoàng thiên được áp dụng nhiều, tử quy từ, NGũ điểm - Bài tạ ,....
   

Chia sẻ trang này