Huyền tích Chi Lăng - Xương Giang .

Thảo luận trong 'Thần tích vị Thánh khác' bắt đầu bởi nguyenhaianh, 20/6/12.

Lượt xem: 2,768

 1. nguyenhaianh

  nguyenhaianh New Member

  Tháng 11 năm 1426, quân khởi nghĩa Lam Sơn đại phá quân Minh trong trận Tốt Động-Chúc Động. 5 vạn quân Minh bị diệt, hơn 1 vạn quân bị bắt sống, chưa kể số chạy qua sông Ninh Giang bị chết đuối. Bản thân Vương Thông bị thương. Kế hoạch dùng 10 vạn quân để phản công của Vương Thông bị sụp đổ khiến viên tướng này phải cố thủ trong thành Đông Quan.

  Vương Thông bí thế muốn đầu hàng, bèn viết thư xin giảng hoà để rút toàn quân về. Lê Lợi đã bằng lòng cho, sai người đi làm giao ước. Tuy nhiên lúc đó các tướng người Việt là Trần PhongLương Nhữ Hốt sợ khi quân Minh rút về thì bản thân mình sẽ bị giết, bèn nói với Vương Thông:

  "Trước đây quân Ô Mã Nhi bị thuasông Bạch Đằng, mang toàn quân quy hàng, Hưng Đạo Vương bằng lòng cho, nhưng lại dùng kế lấy thuyền to chở quân cho về, rồi sai người bơi giỏi sung vào làm phu chở thuyền. Đang đêm ra đến ngoài biển, rình lúc quân Ô Mã Nhi ngủ say, lặn xuống đục thuyền, làm cho những người đã quy hàng chết đuối, không ai sống sót trở về được."
  Vương Thông nghe vậy hoảng sợ, nghi ngờ Lê Lợi, bề ngoài tuy nói giảng hòa, nhưng bề trong sai người đào hào, rắc chông để phòng thủ và viết thư xin cầu viện vua Tuyên Đức nhà Minh.

  [h=6]
  Cuối năm 1427, vua Minh Tuyên Tông điều viện binh cứu Vương Thông, sai Liễu Thăng mang 10 vạn quân tiến sang từ Quảng Tây; Mộc Thạnh mang 5 vạn quân từ Vân Nam kéo sang. Đây là hai tướng đã từng sang đánh Việt Nam thời nhà Hồ và nhà Hậu Trần. Theo các nhà nghiên cứu, con số 15 vạn của cả hai đạo quân có thể là nói thăng lên, trên thực tế nếu cộng số các đạo quân điều động từ các nơi thì tổng số chỉ có khoảng gần 12 vạn quân và cánh quân chủ lực là của Liễu Thăng.
  Quân của vua Lê sức mỏng lực kiệt không đủ sức đánh đuổi được giặc mạnh . Mẫu lê mại mới mách cho cách diệt giặc phải đánh chặn ngay từ chi lăng . Chặn được đường tiến công của Liễu Thăng tại Chi Lăng thì quân Mộc Thạch tự khắc rút lui.
  [/h]
  Tháng 9 năm 1427, Liễu Thăng đi đường Quảng Tây, Mộc Thạnh đi đường Vân Nam sang cứu Vương Thông. Đường Liễu Thăng đi dự tính từ Lạng Sơn, qua Xương Giang để vào Đông Quan. Lê Lợi sai Lê Sát cùng Lê Văn Linh, Lưu Nhân Chú mang 2 vạn quân và 5 voi trận lên ải Chi Lăng đón đánh.
  Lúc bấy giờ , Mẫu đệ tứ Thượng Ngàn Lê Mại Đại Vương mới hô các quân mường quân mán từ bát thập nhất cửa ngàn, tam thập lục ngàn châu cùng thập lục của bể đến Bắc lệ mà tập chung, chiếm lại thành Xương Giang từ tay giặc , phò Minh quân dẹp giặc . Thế nên mới có ngôi đền "công đồng bắc lê", "công đồng bắc lệ" ở đây không phải là đền thờ công đồng tứ phủ mà là công đồng các chúa mán chúa mường , bát bộ sơn trang , lang hùm lang sói. Lúc đó Mẫu sắc sai chầu năm trấn ngay cửa rừng suối lân , khi nào thấy giặc đến thì đem quân ngàn ra mà đánh . Mế lục trấn tại cánh Hữu Lũng , Mế bé mẫu cho trấn ở voi xô . Trên đèo kẻng mẫu cho dàn quân . cho tám tướng sơn trang chia ra mà trấn từng vùng từng phương khắp vùng quan lạng .Mẫu cùng diệu tín diệu nghĩa nhị vị đứng trên núi mỏ ba ( đền đồng mỏ ngày nay ) quan sát , chỉ đạo trận chiến .
  Mẫu báo cho vua , đánh không được thắng mà phải giả thua , để đưa giặc vào trận mai phục tại ải chi lăng . Y như lời mẫu .Ngày 8 tháng 10, cánh quân Liễu Thăng tiến vào Việt Nam. Lê Sát đặt phục binh ở Chi Lăng rồi sai tướng giữ ải là Trần Lựu mang quân ra đánh nhử, giả thua, trước tiên bỏ ải Pha Lũy về ải Chi Lăng. Quân Minh hăng hái tiến lên giành ải Pha Lũy, rồi tiến đến Chi Lăng.
  Liễu thăng sang đánh Việt Nam . Nó là phủ thủy ở phương bắc . Có đại thể , sức mạnh không lương . da sắt mình đồng , đao chém không đứt , tên bắt không thủng . Nhưng nó lại có 3 tử huyệt đó là đôi mắt , sau gáy và giốn . Mẫu báo cho vua lê lợi bảo rằng đắng thua giặc đến trên núi mặt quỷ , dưới gốc cây to , khi nào thấy nó ôm mặt thì chém sau gáy nó là nó sẽ chết . Ngày 20 tháng 9 (10/10 dương lịch), hai bên lại đụng nhau ở Chi Lăng, Trần Lựu lại thua chạy. Mẫu đứng lên trên đền mỏ ba , mẫu sai chầu mười hóa thành đàn ong đốt vào mắt quân địch . Liễu thăng bị đốt vào mắt ôm mặt , mới bị phục binh của Lê Sát, Trần Lựu đổ ra chém chết .Nhưng khốn cái là loài ong đốt song mất ngòi thì nó cũng chết , thế nên chầu hóa vào ngày 20 tháng 9 âm lịch . Thế mới có câu:

  "Cuối thu mãn hạn về tiên
  Nhân dân kỉ niệm lập đền mỏ ba ."

  (Lại nói đến ải chi lăng: thỳ trong điện thần 4 phủ, có bà chầu mười Mỏ Ba. Văn hát rằng: Vào thời Thái Tổ Trung Hưng, theo vua dẹp giặc, Liễu Thăng hàng đầu. Và nói rằng chính bà là người đã chặt đầu Liễu Thăng. Vậy sao sử ký việt nam ko nhắc đến tên bà. Vậy bà là ai. Hay chỉ biết rằng bà là người Tày, vùng mỏ ba. Liễu Thăng là 1 tướng chủ lực cầm đầu quân nhà Minh, vậy sao để 1 người đàn bà chém đầu, mà sử VN không vang danh tên bà để đời sau lấy làm gương. Mã Viện dựng cột đồng, Thoát Hoan sợ chui ống đồng về nước. mà sử còn nói, thế mà chuyện lớn của Triều Lê lại ko đc nhắc đến. Đó là điều ẩn khuất mà bây giờ mới có lời hóa giải)

  Sau khi Liễu Thăng bị chém đầu, chỉ huy quân Minh là Lương Minh (梁銘). Quân Lam Sơn viết thư khuyên Lương Minh rút quân, nhưng viên tướng này không chịu khuất phục mà vẫn tiếp tục dẫn quân (còn khoảng 9 vạn) về Cần Trạm( nay là thị trấn Kép và các địa phương lân cận). Ngày 15-10, quân Minh đến Cần Trạm. Quân Lam Sơn gồm lực lượng 3 vạn quân của Lê Lý, Lê Văn An cùng với lực lượng 1 vạn quân của Lê Sát và Lưu Nhân Chú từ Chi Lăng rút về đã tổ chức mai phục và tập kích đối phương. Quân Minh bị thiệt hại nặng nề. Chỉ huy Lương Minh chết trận.Sau khi Lương Minh chết, chỉ huy quân Minh là đô đốc Thôi Tụ. Quân Minh vẫn tiếp tục tiến lên. Ngày 18-10, quân Lam Sơn phục binh ở Phố Cát (Xương Lâm huyện Lạng Giang, Bắc Giang ngày nay), giết 10.000 quân Minh, Lý Khánh (李彬) phải tự tử. Lực lượng còn lại của nhà Minh dưới sự chỉ huy của Thôi Tụ (崔聚) - Hoàng Phúc (黃福). TRên mỗi đường đi của giặc , quân mán quân mường của chúa phục kích giặc chết hơn nửa .


  Quân Minh tuy thua nhưng còn đông và mạnh. Thôi Tụ dự tính vào thành Xương Giang[SUP][8][/SUP] làm nơi trú quân để phối hợp với Vương Thông, nhưng khi tiến đến gần Xương Giang mới biết là thành đã bị quân Lam Sơn hạ. Thôi Tụ phải đóng quân ngoài cánh đồng Xương Giang tại nơi nay có thể là xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) và xung quanh, cách thành Xương Giang khoảng 3 km, đắp lũy đất để phòng thủ.

  Quân Minh ở đóng quân trong một vị trí mà phía Nam là thành Xương Giang kiên cố. Phía Tây Bắc, Tây và Tây Nam là sông Thương. Phía Đông Nam có sông Lục Nam. Phía Bắc, các đơn vị của Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Lý, Lê Văn An, sau trận Phố Cát tiếp tục bám lưng đối phương. Quân Lam Sơn còn cử các đơn vị thủy quân lên bố trí trên sông Thương và sông Lục Nam.
  Vì quân Minh vẫn còn mạnh, quân Lam Sơn chủ trương không tiến công ngay mà bao vây và gửi thư gọi hàng. Nhưng Thôi Tụ không chịu khuất phục. Có lần Thôi Tụ giả xin hòa, nhưng là để tìm cách vượt qua sông Lục Nam vào thành Chí Linh.Quân Lam Sơn điều thêm Lê Khôi, Nguyễn Xí, Phạm Vấn, Trương Lôi đem 3.000 quân thiết đột (là đội quân xung kích tinh nhuệ nhất) và 4 voi chiến lên Xương Giang. Ngày 3 tháng 11, quân Lam Sơn mới tổng tấn công. Sau một ngày chiến đấu, nghĩa quân đã giành được thắng lợi giòn giã: tiêu diệt 5 vạn địch, bắt sống Thôi Tụ, Hoàng Phúc cùng hơn 3 vạn quân, bao gồm toàn bộ tướng chỉ huy của họ. Đạo viện binh chủ yếu của nhà Minh bị tiêu diệt hoàn toàn..........

  Thế rồi , sau khi mà đất nước dành được độc lập , vua cho lập đền thờ mẫu đệ tứ thượng ngàn . Nhờ công ơn ngài mà đất nước được nhất mối , cũng từ đó sinh ra cái tục khao sơn trang " thỉnh chúa chúa đem các quân mường quân mán tới " nhằm chi ân công ơn của những anh hùng có công với đất nước với tổ quốc .

   
  Bài viết mới
  Đồng Thầy Mở Phủ?
  Đồng Thầy Mở Phủ? bởi diendanabc, 12/6/20 lúc 10:20

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. nguoinamdinh

  nguoinamdinh New Member

  con Lậy Chầu Ong,mế Thập ,liệt nữ cái thế nan lường!
   
 3. Thiên Sơn

  Thiên Sơn Member

  Cảm ơn bạn hải anh, nhưng ko biết tư liệu này bạn sưu tầm ở nguồnnào. Nếu là nguồn chínhthống thì đây làthông tin rất bổ ích.
   
 4. hangbac

  hangbac New Member

  Cái này được biên lại từ đệ tứ thánh mẫu lê mại liệt chuyện .

  ---------- Post added at 11:48 AM ---------- Previous post was at 11:46 AM ----------

  Cám ơn bạn hải anh nhé . Thật khâm phục !!!!
   
 5. nguyenhaianh

  nguyenhaianh New Member

  không có gì , thật ra cũng chỉ là dịch nôm từ hán tự mà ra thôi ạ
   
 6. nguyenhaianh

  nguyenhaianh New Member

  Nghe lại cuộc nói chuyện của cậu đức , cũng nói về trận chi lăng xương giang
  [video=youtube;wuQmXc4rnp8]http://www.youtube.com/watch?v=wuQmXc4rnp8&feature=related[/video]
   
 7. Triều Viên

  Triều Viên New Member

  Một tài liệu hay. Đáng để tham khảo!
   
 8. Thiên Sơn

  Thiên Sơn Member

  Hi! Bạn tự dịch ah. Thật khâm phục.
   
 9. nguyenhaianh

  nguyenhaianh New Member

  mô phật , cũng là dỗi dãi công đức cho đạo mẫu thôi ạ
   
 10. abcvn1989

  abcvn1989 New Member

  cái này là truyện thật nhỉ@@
   

Chia sẻ trang này