Hiểu đúng về nhà Trần - theo kiểu Đông A Phủ

Thảo luận trong 'Thần tích nhà Trần' bắt đầu bởi Bố của Đàm, 25/8/11.

Lượt xem: 11,008

 1. Bố của Đàm

  Bố của Đàm New Member

  Sưu tầm từ Đông A Phủ

  Nhà Trần không phải một phủ. Sự sắp xếp nhà Trần theo gia đình chứ không theo chức tước, hàng bậc như trong Tứ phủ: có vua Mẫu, các Quan, Chúa, Chầu, ông Hoàng, thánh Cô, thánh Cậu.

  Tất cả nhà Trần, lục bộ thánh ông đều được phong tước, ngự áo đỏ, riêng cô Đại Hoàng ngự áo vàng, cô Thái Bình ngự áo xanh. Đức đại vương tuyệt đối không lên đai thượng, không múa long đao, đi cờ kiếm từ vào hè trở đi, còn mùa xuân khai đền Ngài đi cờ hồng bằng khăn phủ diện. Đức đại vương không xuyên lình lấy dấu máu. Người thủ nhang đồng đền có căn mới được hầu Ngài chứ không như bây giờ thích hầu là hầu, thật là lỗi đạo, không có phép tắc gì cả.

  Hiện nay có người nói là chỉ có sáu vị hầu mà thôi là Đức đại vương, Đức ông đệ tam, cô Đệ nhất, cô Đệ nhị, cô Cửa Suốt, cậu Cửa Suốt. Điều đó thật là nhố nhăng và vô căn cứ. Điều này rất tai hại cho tục thờ nhà Trần. Cứ nghĩ rằng lục bộ là sáu giá, nhưng lục bộ ở đây là lục bộ Đức thánh ông, sáu tướng phù giúp Đức đại vương. Họ cho rằng cô Cửa Suốt là cháu Đức đại vương nhưng cô là người chở thuyền và dắt ngựa cho Đức ông đệ tam. Cậu biển Đông là cháu của Đức đại vương nhưng làm gì có cậu biển Đông. Cậu chỉ là cậu bé bản đền hầu Mẫu ở đền Cửa Ông. Điều nhầm tưởng đến nực cười và lố bịch là người ta quy cô bé cậu bé vào nhà Trần và hầu như hầu Tứ phủ. Giá như có cô bé cậu bé nhà Trần thì các đền các phủ phải thờ cùng, đằng này chẳng một nơi đền thờ điện cổ thờ hai vị này cả. Nếu có đi nữa thì không thể lấy theo tên của Đức ông Cửa Suốt mà là cô Thiên Trường, cậu Bảo Lộc mới đúng. Thực ra hai vị này chỉ là tùy tòng của Đức ông đệ tam không thuộc hệ thống chính của nhà Trần, chỉ được hầu ở vùng Đông Bắc Quảng Ninh. Do thiếu hiểu biết mà truyền bá lung tung. Chúng ta cũng phải hiểu rõ nhà Trần không phải là 1 phủ nên không có Chúa, Chầu, ông Hoàng, cô bé, cậu bé. Cô đệ nhất, cô đệ nhị là theo tên gọi trong gia đình chứ không phải theo tên gọi của Tứ phủ.
  Hầu nhà Trần riêng biệt, không phải tráng bóng Tam tòa thánh Mẫu. Hầu nhà Trần đều đi cờ kiếm gọi là cờ kiếm lệnh vua ban “đánh đông dẹp bắc cho an nước nhà”. Chỉ có mình Đức ông phò mã là Điện tiền tướng quân, tức tướng tiên phong, Ngài mới đi chấp kích hoặc đao.

  Hiện nay ở đền Kiếp Bạc, Bảo Lộc, đền Trần cho hầu đồng, thậm chí còn thi đồng đều cho hầu cả Tứ phủ. Điều đó là điều kỵ ở các cửa đền nhà Trần. Tôi cũng không hiểu các vị già làng bô lão cũng như các vị đồng thày, đáng trách hơn là các vị làm văn hóa, một di tích quốc gia mà lại làm sai như vậy. Nực cười thay lại tổ chức trình UNESCO công nhận di sản văn hóa trong khi đó chính bản thân các vị chưa hiểu và nghiên cứu chỉn chu nghiêm túc về đồng bóng. Ở Kiếp Bạc, sau khi hầu nhà Trần phải sang bên Nam Tào Bắc Đẩu để hầu Tứ Phủ. Ở Bảo Lộc thì ra hầu Tứ phủ ở ngoài. Tôi đi rất nhiều nơi nhưng nay thấy mẫu ở Đại Lộ là vẫn giữ nguyên lối thờ cổ và lối hầu về nhà Trần mà thôi. Hiện nay người ta hầu nhà Trần chung với Tứ phủ rất lộn xộn.
  Nhà Trần thuộc dòng tam phủ: thiên, địa, thoải nên không phỉa mở phủ, nười có căn nhà Trần chỉ cần làm lễ đội lệnh nhà Trần là hầu được, trước nhất chỉ hầu cô đệ nhị Đại Hoàng mà thôi. Quy định 3 năm mới được hầu nhà Trần là sai. Quy định này do cảm hứng tự bịa của các ông đồng bà đồng, vốn dĩ họ chưa nắm chắc các hàng giá nhà Trần thì làm sao mà biết quy định.

  Người đội lệnh nhà Trần trước khi mở phủ phải được đội lệnh tại điện thờ nhà Trần, hầu tráng bóng các vị sau đó mới xuống phủ hầu, đến khi hầu tạ là được phép hầu cô đệ nhị Đại Hoàng, từ đó trở đi được hầu Đức thánh ông khác nhưng không được hầu Đức đại vương.

  Các quy định mà trở thành buôn bán như bây giờ ở các đền Bảo Lộc, Kiếp Bạc là cấp sắc thanh đồng, người nào cũng đến xin sắc. Tôi không hiểu họ xin về để làm gì. Trước đây các vị nào muốn thờ nhà Trần, muốn hầu nhà Trần thì phải mời pháp sư thảo sắc để vào trong 1000 vàng đại thiếc. Đạo trưởng hầu chư vị đức ông về lấy tay đập nát 1000 vàng ra lấy sắc, pháp sư tuyên đọc sau đó Ngài phê sắc, đặt tên đền điện, đóng dấu cất ấn. Còn bây giờ thì quá lộn xộn. Tâm linh mỗi người một vẻ nhưng tôi khuyên các vị dừng ngay mà phải hiểu đúng lý chứ đừng nghe bọn buôn thần bán thánh mà rước họa vào thân.

  Nhà Trần không phải một phủ vì vậy nhà Trần không ai phải trả mã cũng không ai nợ mã nhà Trần cả. Tất cả dâng lễ nhà Trần chỉ có hình thức tiến cúng vàng mã mà thôi. Có thể là chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc hoặc có thể là tiểu đàn, trung đàn, đại đàn. Mà tôi cũng nói thẳng là các vị đồng cổ và đồng thày của các thày đồng bây giờ cũng chưa trả mã nhà Trần vì làm gì có mã mà phải trả. Nếu có nó đã là đường mòn phải nhớ ngay, đằng này đều đếm xem bao nhiêu giá rồi phán lung tung không theo quy định nào cả.

  Người có căn nhà Trần mới đội lệnh nhà Trần. Người Đinh Nhâm Quý Giáp, người có căn Ngọc Hoàng cầm mệnh, Ngũ vị Tôn quan, lục bộ khâm sai ???. Người hầu nhà Trần đều lập điện lập tĩnh để thờ và chủ yếu là những vị kim chi đôi nước trừ tà trị bệnh cấp sắc làm dấu làm bùa.
  Vì vậy hiện nay tất cả những người đồng bóng đều hầu nhà Trần và người ta gọi một cách vô học là “mở phủ nhà Trần”.

  Trên đây là một số hiểu biết mà hàng trăm năm nay của chư vị tổ sư cũng như các chư tổ tôi truyền lại vì vậy rất mong chư vị hiểu được, đi theo đúng đường lối, đừng vì cái lộc cái tài mà quên đi nguyên tắc, bất chất mọi lời nói tốt đẹp mà đi theo cái mê hoặc của bọn tà ma buôn thần bán thánh mê tín dị đoan, tài lộc chẳng thấy đâu, chỉ thấy con cháu tù tội, trộm cướp, nghiện hút, rược họa vào thân muôn đời chịu nghiệp.


  [​IMG]


  Hầu nhà Trần rất rõ ràng nhưng hiện nay do thiếu hiểu biết và sự hỗn độn của đồng bóng nên hầu nhà Trần bị những kẻ buôn thần bán thánh bóp méo và được biến hiện theo dáng dấp của Tứ phủ. Chúng dùng khăn phủ diện vàng rồi dùng những ngôn từ bịa đặt như trả mã nhà Trần, mở phủ nhà Trần.
  Khi hầu ở Kiếp Bạc, Trần Thương, Bảo Lộc thì không được hầu Đức ông đệ tam vì Đức ông đệ tam đã bị Đức đại vương từ và đầy ra Cửa Ông.

  Hầu Đức đại vương không được lên đai thượng nhưng hiện nay những kẻ ngu và không hiểu biết cứ cho là làm đúng. Hầu Đức đại vương lên đai thượng, ra oai ầm ầm nhưng đâu biết rằng mình đang diễn trò lố bịch bất kính với thánh. Chỉ có Đức ông đệ tam mới lên đai thượng để tái hiện lại hình ảnh Ngài thác hóa nguyện lấy linh khí để trấn an vùng biển Đông Bắc.

  Ta không nên nhầm cái nhầm của các vị rất đơn giản nhưng lại thể hiện bất kính. Đức ông đệ tam ngự áo đỏ nếu các vị đã cho rằng đệ tam phải mặc áo trắng nhưng Ngài là đệ tam trong nhà Trần không phải trong Tứ phủ.

  1. Đức thánh cả

  Đức thánh cả Ngài về ngự đồng mặc áo đỏ, xuyên hai lình vào má, cắm hai quả cau non trong mồm, vắt chéo lình lên trên, buộc khăn áp vào đầu. Ngài ngự đồng đeo cờ kiếm, múa cờ kiếm. Ngài lấy dấu máu làm bùa trừ tà sát quỷ chữa bệnh (theo tiêu chí chuẩn ngài dùng tay đập vỡ đĩa sành, lấy mảnh sành cắ lưỡi rỏ máu vào giấy bản, vặn lại làm bùa hình người). Trước đây phụ nữ và trẻ con thường đeo bùa sau dải yếm. Khi bị chạm vía, bắt vía thì lấy ra đốt lên hòa vào nước cho uống.
  Hiện nay người ta không hầu Đức thánh cả mà Đức đại vương về cũng xuyên lình lấy dấu máu. Thật là không phải đạo. Tại sao lại có cái nhầm đó? Bởi trước đây chư tổ của họ hầu mặc áo đỏ nhà Trần gần như giá nào cũng được phong tước và ngự áo đỏ. Vì lẽ đó rất hay nhầm nên chú ý các thày pháp và cung văn hát.

  2. Đức thánh đệ nhị

  Đức thánh đệ nhị hiện là Đức ông phó tằng ???? trấn Cao Bằng. Ngài ngự áo đỏ, khăn đỏ, lưng đeo cờ kiếm, múa cờ kiếm lệnh, chuyên việc bắt tà ma, cắm đất tìm cốt và trị trùng.

  3. Đức ông đệ tam

  Ngài ngự áo đỏ, khăn đỏ, đai đỏ, lưng đeo cờ kiếm, múa cờ kiếm, xuyên một lình vào má, căm ột quả cau non trong mồm, một tay đỡ lình ra oai. Sau đó Ngài cởi bỏ đai thượng, dùng hai tay tóm hai đầu đai siết chặt vào cổ. Ngài ngự đồng sát quỷ trừ tà, chữa bệnh.

  4. Đức ông đệ tứ

  Ít khi giá đồng. Ngài ngự áo đỏ, khăn đỏ, lưng đeo cờ kiếm

  5. Đệ nhất Khuyên Thanh quốc mẫu


  Ít khi ngự đồng. Ngài đi tu ngự áo đỏ

  6. Đệ nhị Đại Hoàng công chúa


  Tiên cô ngự đồng áo vàng, khăn vàng, lưng đeo cờ kiếm, múa cờ kiếm. Cô về đồng làm lễ khai quang theo phương nghi nữ giới. Cô về chữa bệnh trừ tà sát quỷ.
  Hiện nay có một số đồng khi ngự cô về mặc áo màu xanh, nét xanh với lý luận cho rằng cô ở thiên thượng hay hàng đệ nhị thì mặc áo màu xanh. Nhưng cô là con gái thứ hai Đức đại vương thuộc nhà Trần chứ không phải thuộc hàng đệ nhị trong Tứ phủ.

  7. Đệ tam Thái Bình công chúa

  Một số nơi vùng duyên hải Thái Bình hầu cô Thái Bình công chúa, con nuôi của Đức thánh Trần, cho là ý trung nhân của tướng Trần Bình Trọng. Sự nhầm lẫn đã rất rõ ràng, vì vậy bằng lòng kính thánh và tôn trọng di chỉ tâm linh, các vị nên thay đổi tư duy của mình.

  8. Đức ông phò mã

  Ngài ngự áo đỏ khăn đỏ, múa chấp kích hoặc giáo xuyên vào đùi hoặc thanh long đao. Ngài về tiễn đàn nhà Trần.
  Sau đó hầu đến hàng lục bộ, đều mặc áo đỏ. Các hàng lục bộ về bắt tà, đi trên than lửa, trên lưỡi cày nung nóng …
  Cuối cùng là hầu đến hạ ban Ngũ hổ đại tướng. Bốn ông Xích, Thanh, Bạch, Hoàng ngự về tá khẩu được, riêng ông Hắc Hổ, Ngài hách quá nên không tá khẩu được, phải lấy mâm gạo ra viết chữ. Ngài ngự đồng hiến hương, hiến tửu, hiến đĩa sành, đập đĩa ??? gầm rú khám xét bản đền từ trong ra ngoài, thường được hầu bắt tà và tạ bản đền đóng cửa phong ấn.


   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. hoang.bao198x

  hoang.bao198x Super Moderator

  Một bài viết rất hay rất giá trị. Cám ơn bạn rất nhiều.
   
 3. Thanh Tùng

  Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

  Hoàn toàn nhất trí với quan điểm này. Về tiên cô Thái Bình ( hay đức Thụy Bảo ) công chúa trong sử không có chép đến nhiều, về văn thờ cũng không có. Vậy bạn nào có tìm hiểu và biết được về việc này thì mong được các bạn cung cấp thông tin ạ :)
   
 4. ghecodoi

  ghecodoi New Member

  CÁC THẦY CHO EM HỎI THẾ VAI TRÒ CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRONG TÍN NGƯỠNG LÀ GÌ? VÀ KHI NÀO THÌ ĐƯỢC THỈNH ÔNG?
  nói về cô cưa suốt vậy là sao? em được biết cô là Tĩnh huệ công chúa
   
 5. Trí Minh

  Trí Minh Active Member

  Một bài viết rất hay mà Trí Minh thấy rất có giái trị.
   
 6. kimtrunglinh

  kimtrunglinh New Member

  "...Cứ nghĩ rằng lục bộ là sáu giá, nhưng lục bộ ở đây là lục bộ Đức thánh ông, sáu tướng phù giúp Đức đại vương..."
  Cái này bác Bố Của Đàm nói đúng, quy chế xưa trong Binh bộ( tức 1 trong 6 bộ của chính phủ xưa Lễ Công Binh Hình Lại Hộ) thì ngoài quan đứng đầu là Thượng Thư, tước Khanh( Bộ trưởng) với Tả Hữu Thị Lang, tước Đại phu( Thứ Trưởng) còn có thêm Lục phủ, có 6 vị Thượng tướng cai quản tuơng đuơng với Lục Bộ theo quy chế Trần Triều. Hưng đạo Đại Vuơng nắm giữ binh quyền nên 6 bộ phải nghe Hiệu lệnh của ông

  ---------- Post added at 08:24 PM ---------- Previous post was at 07:58 PM ----------

  Bài viết của bác có một số điểm nên xem lại, chẳng hạn như ko được thỉnh Mẫu khi hầu Trần Triều. Điều đó đúng với ngày xưa, ko đúng với nay. Bác nên hiểu hệ thống Trần triều phát triển trên Tín ngưỡng Thờ Mẫu. Ko thờ Mẫu nó chỉ là 1 đền của dòng họ, ko cho nhảy đồng sẽ ko có tiền sửa sang. Nói chung là để phục vụ lợi ích của xã hội nên buộc tín ngưỡng Trần triều phai biến đổi, tôn giáo để phục vụ cuộc sống nếu ko đáp ứng đựoc điều này thì xã hội tự đào thải nó. Dòng họ Trần nên cảm ơn Mẫu. Ngày mai trung tâm tôi sẽ tổ chức lễ tế thường niên của nhà Trần. Nội dung chuơng trình tôi sẽ thông báo trên diễn đàn sau
   
 7. HườngBaby

  HườngBaby New Member

  Bài viết hay những cũng theo lời tác giả là tầm 100-200 năm nữa những thế hệ sau hầu như bây giờ các thanh đồng đang hầu và họ cũng nói là tổ sư họ truyền lại từ mấy trăm năm trước,haiiii!
   
 8. THIÊNTRƯỜNG_91

  THIÊNTRƯỜNG_91 New Member

  một bài viết thật hay và đầy đủ chi tiết. cảm ơn chủ topic đã chia sẻ cùng mọi người !
   
 9. kieuanh

  kieuanh New Member

  bài viết này rất hay, cảm ơn bạn đã chia sẻ
   
 10. daidao

  daidao New Member

  Cái này bác nên xem lại.Nói có sách , mách có chứng.Bác có tài liệu gì chứng minh điều bác nói là đúng không.Ai bảo là hầu Đức Đại Vương không lên đai,Ngay cả Phạm Điện Súy khi thỉnh Ngài về cũng lên đai ầm ầm.Thỉnh Ngài về trị tà lên đai lấy dấu là chuyện thường.Ai bảo bác là lối cổ không hầu Đức Đại Vương không lên đai.Tôi sẵn sàng tiếp bác về vụ này.Tôi dựa trên tài liệu nghiên cứu hẳn hoi.Của người Pháp ghi chép lại.
   
 11. Hình như em cũng được đọc tài liệu này rồi, trong tài liệu đó nói đại khái là Đức Ông Đệ Tam với Đức Thánh Phạm ko tróc được tà ra thì mới thỉnh Đức Ông về...
   
 12. sontrang_luccung

  sontrang_luccung New Member

  Hầu theo đúng phép nhà trần sợ lắm.các thầy nhà mình chỉ là làm tượng trưng thui.như lên đai thượng ấy đầu tiên em k biết tưởng như vậy sao mà thở đc.nhưng bây giờ thì biết rồi heeeeeeee
   
 13. Đền Sơn Hải

  Đền Sơn Hải Thành viên Bị cấm

  Một bài viết rất hay...cảm ơn bạn rất nh
   
 14. truongsite

  truongsite New Member

  hay hay
  cám ơn bạn hum nay đọc mới hiểu rõ
   
 15. hieuchauvan

  hieuchauvan New Member

  cảm ơn bạn rất nhiều 1 bài viết rất rõ ràng và bổ ích cho những thanh đồng chưa rõ lề lối ra sao cảm ơn bạn rất nhiều vì bài viết này ! :)
   
 16. LiemKhe

  LiemKhe New Member

  Bài rất công phu, nhiều điều bây giờ tôi mới biết.
   
 17. tjnhdang02

  tjnhdang02 New Member

  ^^! gớm nhà trần thiên bịnh vạn mã ngân khố quốc gia các ngài có thiếu gì mà phải đòi các con trả nợ
   
 18. behattieu173

  behattieu173 New Member

  vỡ ra thêm một điều, nhưng ai mở phủ cũng đều đội lệnh nhà trần hay ntnào a? cho e hởi vs
   
 19. duyanh _thuongtin

  duyanh _thuongtin New Member

  em đọc kĩ đi xem nào
  ai sát nhà trần mới phải đội lệnh mà
   
  Last edited by a moderator: 15/10/12
 20. behattieu173

  behattieu173 New Member

  thì đợt vừa rồi e mới hầu vương cô đệ nhị mà e k nhớ đã đội lệnh chưa ấy chứ. chắc e phải hỏi thầy thui à. :((
   

Chia sẻ trang này