Cúng Sơn Trang đại khoa

Thảo luận trong 'Pháp sự khoa nghi' bắt đầu bởi Quảng Thông, 2/6/14.

Lượt xem: 6,134

Tags:
 1. Quảng Thông

  Quảng Thông New Member

  Cúng Sơn Trang đại khoa - 1

  Thưa quý vị thành viên của Diễn ĐànNạp Tăng có tổng tập bộ cúng Sơn Trang đại khoa, do thời gian có hạn hơn nữa đa thư loạn mục nên việc chỉnh sửa chắc hẳn còn nhiều khiếm khuyết. Nay xin gửi lên Diễn Đàn để quý vị duyệt lãm có gì cúi xin hoan hỷ chỉ thị. Nạp Tăng xin được lĩnh giáo.
  Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát - Tác đại chứng minh.
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->
  Khoa Cúng Sơn Trang.
  [FONT=&amp]Tâm hương nhất triện, bảo tọa hinh hương, anh linh hiển ứng chiếu quần phương. Uy đức nan lường, đệ tử tán xưng dương, hộ quốc bảo khang cường.
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Nam mô hương vân cái bồ tát - ma ha tát.[/FONT][FONT=&amp](3 biến)
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Phù dĩ đàn nghi sơ khải, cung nghinh Hiền Thánh giáng hương diên, pháp tịch phu trần, ngưỡng vọng Chúa Tiên lai chứng giám, bằng tư pháp thuỷ, quán sái đàn tràng, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.[/FONT] [FONT=&amp]Khể thủ quy y tô tất đế,[/FONT]
  [FONT=&amp]Đầu diện đỉnh lễ thất câu chi,[/FONT]
  [FONT=&amp]Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề,[/FONT]
  [FONT=&amp]Duy nguyện từ bi thùy gia hộ,[/FONT]
  [FONT=&amp]
  Nam mô tát đá nẫm tam diểu tam bồ đà câu chi[/FONT]

  [FONT=&amp]nẫm đát điệt tha. [/FONT] [FONT=&amp]Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. (3 biến)[/FONT]
  [FONT=&amp]Bích ngọc bôi trung hàm tố nguyệt,[/FONT]
  [FONT=&amp]Lục dương chi thượng tán trân châu,[/FONT]
  [FONT=&amp]Kim bằng bí ngữ lực gia trì,[/FONT]
  [FONT=&amp]Sái thử đàn tràng tất thanh tịnh,[/FONT]
  [FONT=&amp]Nam mô thanh lương địa bồ tát - ma ha tát.[/FONT][FONT=&amp] (3 biến)[/FONT]
  [FONT=&amp]Thiết dĩ: hoa nghi ký khiết, chính ngung mạc cách ư thần công, bí điển tuyên dương, tu đạt mật kỳ chi chí khổn. Dục thông pháp giới, tu trượng bảo hương, cung phần hải ngạn chi nhân huân, phổ hiến Sơn Trang chư bộ chúng, giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng. [/FONT] [FONT=&amp]Giao vọng Chúa Tiên phàm tố khổn,[/FONT]
  [FONT=&amp]Tu bằng ngũ phận bảo hương truyền,[/FONT]
  [FONT=&amp]Thánh phàm quýnh cách liểu nan thông,[/FONT]
  [FONT=&amp]Kim trượng gia trì hương cúng dạng.[/FONT]
  [FONT=&amp]Nam mô hương cúng dạng bồ tát - ma ha tát.[/FONT][FONT=&amp](3 biến)[/FONT]
  [FONT=&amp]Cung văn: Thần giám phi giao, hữu nhiên hương nhi thấu đạt, linh từ tại nhĩ, phàm hữu nguyện dĩ giai thông, nhất niệm kiền tương, chư linh động giám. ( viên hữu việt nam quốc.v. v.v.) sinh cư Nam Việt chí mộ Sơn môn, dục cầu thân mệnh dĩ an ninh, tu lại Chúa Tiên nhi bảo hựu, cẩn thủ kim nguyệt, cát nhật. ( thỉnh mệnh thiền Tăng ) tựu vu tịnh xứ tu thiết pháp đàn nhất diên chu viên nhi tán, tuân hành khoa phạm, tuyên diễn nghi văn, vọng tứ uy quang phủ lâm pháp tịch giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.[/FONT] [FONT=&amp]
  Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh[/FONT] [FONT=&amp]
  Sơn Trang Tiên Chúa nguyện văn tri
  [/FONT] [FONT=&amp]Ngưỡng bằng Tam Bảo lực gia trì[/FONT]
  [FONT=&amp]Thử nhật kim thời lai giáng phó[/FONT]
  [FONT=&amp]Nam mô bộ bộ đế lị già lị đa lị đát đá nga đá da. ( 3 biến )[/FONT] [FONT=&amp]
  Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính đệ tử kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.
  Cẩn vận chân hương chí tâm bái thỉnh. [/FONT] [FONT=&amp]
  Nhất tâm phụng thỉnh.[/FONT] [FONT=&amp]Đông Cuông dục tú, Tuần Quán chung linh, đĩnh sinh hạ giới địa Tiên, quản chưởng thượng ngàn công Chúa, long triều hổ phục tả phù thập nhị Tiên Nương, phượng vũ loan chương hữu thị tam thập Thái Nữ, diệu thụ Lão Quân bí pháp, tác uy nhi thảo mộc giai binh luyện thành vương Mẫu, linh đơn đàn tư nhi phong vân biến thái, cư lĩnh thượng đế ngâm phượng khúc hồn ngưng bạch tuyết chi thi, giáng trần gian cao ngự loan xa mạn trược thanh y chi sắc, phấn nộ nhi cô thành đốn phá, uy tự lẫm nhiên đàm ân nhi hồng trạch quân an đức [/FONT] [FONT=&amp] thịnh. Cung duy.[/FONT] [FONT=&amp]Đệ nhất thượng ngàn Thánh Mẫu Lê Mại đại vương Cao Sơn công chúa. Ngọc động hạ.[/FONT] [FONT=&amp]Duy nguyện:[/FONT][FONT=&amp] Sơn đầu vân phủng túc, địa hạ vũ tùy xa quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. [/FONT]
  [FONT=&amp]Hương hoa thỉnh.[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhất tâm phụng thỉnh [/FONT] [FONT=&amp]Nham đầu táo luyện lâm lý tàng tu, chiêu khán lộc thỉ chi du, dạ thức kim ngân chi khí, thiêu đơn luyện cống, đỉnh khai nhi cửu chuyển tướng thành, trì chú phi phù ấn phóng nhi ngũ thông chí diệu, đạo cao long hổ phục, Pháp nghiệm quỷ thần kinh. Cung duy[/FONT] [FONT=&amp]Diệu Tín thuyền sư, Diệu Nghĩa tàng hình sơn lâm công chúa. Lâm các hạ.[/FONT] [FONT=&amp]Duy nguyện:[/FONT][FONT=&amp] Thừa thanh long nhi giáng hạ, kị bạch Tượng dĩ lai lâm. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.[/FONT] [FONT=&amp]Nhất tâm phụng thỉnh.[/FONT] [FONT=&amp]Uy dương sơn thượng, đức trấn lâm trung, khâm thừa Thượng Đế chi quyền hành, sắc thụ thuyền sư chi giáo pháp, quản tam thập lục châu chi chúa tể, cai thập nhị các động chi sơn trang, danh thùy nam bắc đông tây, đức trấn phương ngung viễn cận, tích lưu nữ sử, danh ký thạch bi, cảm dĩ toại thông. cầu chi tất ứng. Cung duy.[/FONT] [FONT=&amp]Đệ nhị thượng ngàn Thánh Mẫu Cao Sơn tổ mường công chúa.[/FONT] [FONT=&amp]Đệ tam thượng ngàn Thánh Mẫu Cao Sơn chầu mán công chúa.[/FONT] [FONT=&amp]Đệ tứ khâm sai Mai Hoa công chúa.[/FONT] [FONT=&amp]Bắc Lệ chầu Lục công chúa.[/FONT] [FONT=&amp]Đồng Mỏ chầu Mười công chúa.[/FONT] [FONT=&amp]Lèo Kẻng Chầu Bé công chúa. Phổ cập thị tòng sơn [/FONT] [FONT=&amp]chúng. [/FONT] [FONT=&amp]Duy nguyện: [/FONT][FONT=&amp]Nãi Thánh nai Thần, vi nam vi nữ. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. [/FONT]
  [FONT=&amp]Hương hoa thỉnh.[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhất tâm phụng thỉnh.[/FONT] [FONT=&amp]Sơn lâm hiển Thánh, Tiên nhạc giáng Thần, tích tại Lạng Sơn An Bác địa đĩnh sinh Đỗ tộc Thọ gia hương, quyền cai châu lũng thổ mường, đức hiển anh linh thần thông, pháp chưởng tam ma đại đạo, tài kiêm lục trí thần thông, suy linh phù nhi quỷ khốc Thần kinh, niệm bí chú nhi Thiên hôn Địa ám, uy danh biến xứ, hiển hách chư phương. Cung duy.[/FONT] [FONT=&amp]Tổ phụ Đỗ Đổng, Tổ mẫu Đặng Thị Tươi phổ cập tám tướng sơn trang, Đỗ Trinh, Đỗ Triệu, Đỗ Hiệu, Đỗ Trung, Đỗ Bích, Đỗ Trương, Đỗ Cường, Đỗ Dũng, phổ cập sơn gia bộ chúng. [/FONT] [FONT=&amp]Duy nguyện: [/FONT][FONT=&amp]Tuệ nhãn giao quang thần thông giáng ứng. Quang giáng đàn diên chứng minh công đức.[/FONT]
  [FONT=&amp]Hương hoa thỉnh.[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhất tâm phụng thỉnh.[/FONT] [FONT=&amp]Thượng ngàn sơn dã, châu Lũng thổ mường, phong nguyệt thanh quang, lâm điểu uyên ngư truyền diệu ngữ, lệ sơn nhàn dưỡng thượng cầm hạ thú vịnh ca thanh, sơn thủy hữu tình hổ lang củng phục. Cung duy.[/FONT] [FONT=&amp]Đệ thất Hoàng Tử Vương Quan.[/FONT] [FONT=&amp]Đông Cuông Tuần Quán công chúa.[/FONT] [FONT=&amp]Thập nhị Sơn Trang công chúa.[/FONT] [FONT=&amp]Tam thập lục động công chúa. Liệt vị sơn trang thị tòng Thánh chúng.[/FONT] [FONT=&amp] Duy nguyện: [/FONT][FONT=&amp]Tòng phong phóng hạc, trúc vũ sao cầm. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức.[/FONT]
  [FONT=&amp]Hương hoa thỉnh.[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhất tâm phụng thỉnh.[/FONT] [FONT=&amp]Tiêu đà đựng tú, tản đảo chung linh, Thiên khai Hồng Lạc chi Sơn Hà, hữu nhân hữu thổ hệ xuất Tiên Long chi chủng tộc, tắc danh tắc Linh, hoặc cư thanh muội sơn trung, yêu đới đầu cân tam sắc thái, hoặc tại Kỳ Cùng sơn thượng, tùng đơn cối tập nhất thanh hô, khúc chiêu tấn nhập bạch thông cung, đao bạch bội tiên cam mỹ, Di Lao, Triêm Hóa, Lũng thác, Dụng Quang văn thân ẩm tụy, thủy lý tiềm hành, xuyên tai, tất đầu dạ gian phi khứ, âm Thị, dương Thị tương giao trịch thủy chi tiền, Thổ nhân Mán nhân cộng tụ huyền đăng chi phố,uy linh lẫm trược ư Đông Cuông, Tuần Quán, Lục Ngạn, Tam Kỳ, thắng tích trường lưu ư Bắc Lệ, Bảo Hà, ỷ La, Lèo Kẻng. Cung duy.[/FONT] [FONT=&amp]Bắc Cạn thượng du Hoàng thị, Ma thị, Cao thị, Điếu thị, Nông thị, Xá thị, Doãn thị, Miêu thị, bát tộc thổ ty sơn trang các bộ.[/FONT] [FONT=&amp]Duy nguyện:[/FONT][FONT=&amp] Vô u bất viễn, hữu dực kỳ lâm. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. [/FONT]
  [FONT=&amp]Hương hoa thỉnh.[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhất tâm phụng thỉnh.[/FONT] [FONT=&amp]Lam Hồng thắng cảnh, Linh Hải danh sơn, thanh thành trịnh lệ hảo cư quế lâm thưởng ngoạn, ái địa Quỳ Châu khả cảnh nham lý chu toàn, hoặc cư đao động trường ninh, hồng đới lục y thời huyên hoán, hoặc tại Thạch thành tịnh thủy thanh thái tử đại nhật tiêu dao, quần cư hải đảo chi gian, sương đài bích giản thốc tụ sơn lâm chi tế, lưu thủy đào hoa tước diệp đề thi, uyển chuyển tao nhân chi điều, bạt chi niệm chú yếm kinh lãng tử chi hồn. Cung duy.[/FONT] [FONT=&amp]Trung nam chiêm lao Đinh thị, Bạch thị, Hà thị,[/FONT] [FONT=&amp]Quách thị tứ tính thổ lang sơn trang các bộ.[/FONT] [FONT=&amp]Duy nguyện: [/FONT][FONT=&amp]Vô viễn phất giới, hữu cảm giai thông. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. [/FONT]
  [FONT=&amp]Hương hoa thỉnh.[/FONT]
  [FONT=&amp]Trịch sai luyện văn.[/FONT]
  [FONT=&amp]Sắc cẩn thỉnh đức Thiên Tiên công chúa, thác sinh ở nước Việt Nam, gia phủ Nghĩa Hưng, Thiên Bản quê nhà, thôn Vân Cát tổ sinh thần nữ, cảnh Đồi Ngang thanh nhàn giá ngự, thú hữu tình phong cảnh vô biên, biến hóa tự nhiên, vào chơi khắp non mai, ngàn nguyệt, trên rừng xanh cây cao nước biếc, dưới suối vàng ngát tựa phong quang, dũng mãnh uy cường, trừ tà sát quỷ, thiếp tính phụ đồng tật tốc phi phong, anh linh quảng đại, ngự đằng vân bao la thế giới, cứu dân lành khắp hết vạn bang. [/FONT] [FONT=&amp]Cung thỉnh: Đức thiên tiên Liễu Hạnh công chúa Mã Vàng Bồ Tát nhân mừng đức hậu tặng phong Chế Thắng Hòa Diệu đại vương tật tốc giáng.
  [/FONT] [FONT=&amp]Án hồng hồng vạn thần tất tập.[/FONT] [FONT=&amp]
  Triện hương thơm tiếng khuyên mời,
  [/FONT] [FONT=&amp]Mắt đưa lòng khiến sao Chầu chẳng ưa[/FONT],
  [FONT=&amp]Hay Chầu chơi cảnh Hồ Tiên,
  [/FONT] [FONT=&amp]Hay Chầu xuống động Linh Tiêu thiên đài[/FONT],
  [FONT=&amp]Hay Chầu chơi cảnh Bồng Lai[/FONT],
  [FONT=&amp]Hay chơi Non nước Bảo Đài Lầu Trang[/FONT],
  [FONT=&amp]Hay là Phố Cát, Đồi Ngang,
  [/FONT] [FONT=&amp]Hay chơi Thiên Bản hay sang Phủ Dầy,
  [/FONT] [FONT=&amp]Xin Chầu giáng hạ một giây,
  [/FONT] [FONT=&amp]Đằng vân giá vũ tới ngay bản đàn,
  [/FONT] [FONT=&amp]Chỉ huy là tật tốc giáng[/FONT],
  [FONT=&amp]Sắc cẩn thỉnh Chầu Quỳnh Chầu Quế hằng theo đức Mẫu Vương, tính khôn ngoan dũng mãnh uy cường, nết yểu điệu tầm hoa thưởng nguyệt, hương đưa thơm ngát mùi nhang sạ, đào liễu thay má phấn đảm đang, miệng Chầu cười trăm hoa đua nở, bao la thế giới cổ tay dắt trăm hạt ngọc Minh Châu, áo mạ vàng thấp thoáng gió đưa, bày liễu tranh cung Tần quán Sở, ngao du thế giới, cứu trợ dân lành. Cung thỉnh[/FONT] [FONT=&amp]Chầu Quỳnh Hoa công chúa, Quế Hoa công chúa giáng ứng bản đàn tật tốc giáng.[/FONT]
  [FONT=&amp]Hôm nay tiến lễ sơn trang,
  [/FONT] [FONT=&amp]Lòng thành lễ bạc tiến lên các nàng,
  [/FONT] [FONT=&amp]Kìa cô Chầu Quế mới sang,
  [/FONT] [FONT=&amp]Chầu Quỳnh ngồi đó rõ ràng nơi kia,
  [/FONT] [FONT=&amp]Bảo nhau chân phấn một bề,
  [/FONT] [FONT=&amp]Bước vào giúp việc đêm khuya cùng thầy,
  [/FONT] [FONT=&amp]Các nàng đã đến chưng đây,
  [/FONT] [FONT=&amp]Có thiêng thì giáng đàn này chứng minh[/FONT],
  [FONT=&amp]Chớ hề tửu sắc tâm tình,
  [/FONT] [FONT=&amp]Mà đi chốn khác chủ nay lo lường,
  [/FONT] [FONT=&amp]Ngự trần duyên cành hồng thấp thoáng,
  [/FONT] [FONT=&amp]Hỡi cô nàng ngày tháng tiêu dao[/FONT],
  [FONT=&amp]Đêm đêm khăn túi nâng niu[/FONT],
  [FONT=&amp]Ngày ngày trang điểm áo quần vào ra[/FONT],
  [FONT=&amp]Nào bà Quỳnh Hoa, Quế Hoa,
  [/FONT] [FONT=&amp]Sớm vào bát cảnh tối ra ngũ hồ,
  [/FONT] [FONT=&amp]Nay Sông Ngô mai về Bể Sở,
  [/FONT] [FONT=&amp]Chốn tùng lâm quê ở Thiên Thai,
  [/FONT] [FONT=&amp]Có phen chơi cảnh Bồng Lai[/FONT],
  [FONT=&amp]Khi chơi bóng nguyệt khi ngồi áng mây,
  [/FONT] [FONT=&amp]Dễ ai hay hiện hình biến tướng[/FONT],
  [FONT=&amp]Mặc cô nàng ngày tháng dong chơi[/FONT],
  [FONT=&amp]Cây cao bóng mát nghỉ ngơi,
  [/FONT] [FONT=&amp]Tìm người thanh lịch kết đôi duyên lành[/FONT],
  [FONT=&amp]Ngẫu tính tình đàn thông phách trúc[/FONT],
  [FONT=&amp]Dốc lòng người nẩy khúc tri âm,
  [/FONT] [FONT=&amp]Dạ vàng gan ngọc khôn cầm,
  [/FONT] [FONT=&amp]Nhân gian lắm kẻ tưởng nhầm khát khao,
  [/FONT] [FONT=&amp]Có khi lên chốn Thiên Tào[/FONT],
  [FONT=&amp]Tìm Trời tâu rộng đức cao cửu trùng,
  [/FONT] [FONT=&amp]Chiều lòng chẳng nỡ phụ lòng[/FONT],
  [FONT=&amp]Lại chao cho phép thần thông nhiệm mầu,
  [/FONT] [FONT=&amp]Đôi phen bẻ lá bắc cầu[/FONT],
  [FONT=&amp]Đôi phen bể thẳm rừng sâu tung hoành,
  [/FONT] [FONT=&amp]Ngao du điểm chuốt tính tình[/FONT],
  [FONT=&amp]Vào Chầu lại đến Thiên Đình tâu qua[/FONT],
  [FONT=&amp]Đệ tử khấn nguyện nôm na[/FONT],
  [FONT=&amp]Xin Chầu giáng hạ thật là anh linh,[/FONT][FONT=&amp]Tật tốc giáng.[/FONT] [FONT=&amp]
  Sắc cẩn thỉnh Chầu Đào Lan công chúa Lê Mại đại vương, vốn con vua Đế Thích Ngọc Hoàng, từng chơi chốn Đào Lan ngư phủ, trên Tiên Cung các Chầu Tiên Nữ, bạn Tiên Nàng hài hán bước ra, phép nương mây cưỡi gió một khi, con bạch Tượng cửu nha Chầu ngự. Bốn phương trời rồng bay hội tụ, đều lên chầu Thượng Đế các tòa, bạn Tiên Nàng xiêm áo bước ra, liền trang điểm liên tri tỏ hợp. Khăn hồng trau chuốt, má phấn đảm đang, đàn tỳ bà tang tính tình tang, ca đủng đỉnh tiếng tiêu tiếng quyển. Thấy nhân gian thoắt liền biến hiện, làm một người thế trần khác thường, danh nức tiếng sơn xuyên Mường Mán, dậy thành Nam tám cõi khấu đầu, trên sơn lâm phụng sự nhà Chầu, trong bảo điện ngôi cao lồ lộ. Quyền Chầu cai các thần Ma xó, mười hai họ sơn trang vào chầu, đứng đôi hàng các tướng hổ lang, bát vạn ngự trong đền sáng rực, ngoài cửa rừng[/FONT] [FONT=&amp]thông gieo nước chảy, uy danh Bà lừng lẫy khắp Trời[/FONT][FONT=&amp] Nam.
  Cung thỉnh. [/FONT] [FONT=&amp]Đức Lê Mại đại vương sơn tinh công chúa tốc giáng bản đàn là tật tốc giáng.[/FONT]
  [FONT=&amp]Lòng thành kính hương dâng một triện,
  [/FONT] [FONT=&amp]Thỉnh Chầu Bà ứng hiện chân hương,
  [/FONT] [FONT=&amp]Quyền Bà cai các cửa ngàn,
  [/FONT] [FONT=&amp]Ba mươi sáu động sơn trang tung hoành,
  [/FONT] [FONT=&amp]Tiếng anh linh vang lừng thế giới,
  [/FONT] [FONT=&amp]Thái tổ phong Lê Mại đại vương[/FONT],
  [FONT=&amp]Thông minh chính trực cương cường[/FONT],
  [FONT=&amp]Lại thêm tinh tú đoan chương hay là[/FONT],
  [FONT=&amp]Vốn sinh ra hình dung tươi tốt,
  [/FONT] [FONT=&amp]Da tựa ngà chon chót môi son[/FONT],
  [FONT=&amp]Hài xanh dạo gót trên non[/FONT],
  [FONT=&amp]Dậy chim uốn lưỡi véo von vui mừng,
  [/FONT] [FONT=&amp]Các cửa rừng ba mươi sáu động[/FONT],
  [FONT=&amp]Nghe uy Bà thú phục cầm kinh[/FONT],
  [FONT=&amp]Thú vui là thú hữu tình,
  [/FONT] [FONT=&amp]Khi buồn Bà lại tung hoành càn khôn,
  [/FONT] [FONT=&amp]Khi Lạng Sơn, Đồng Đăng Ao Cá,
  [/FONT] [FONT=&amp]Lúc lại về Thanh Hóa, Nghệ An,
  [/FONT] [FONT=&amp]Khi về ngự miếu Sùng San,
  [/FONT] [FONT=&amp]Khi sang Thuận Hóa, Quảng Nam ra vào[/FONT],
  [FONT=&amp]Thú tiêu dao bầu Trời cảnh Phật,
  [/FONT] [FONT=&amp]Phép thần thông nhiệm nhặt càng ghê,
  [/FONT] [FONT=&amp]Phụ đồng thiếp tính thăm quê,
  [/FONT] [FONT=&amp]Trừ tà trị bệnh tức thì tan không[/FONT],
  [FONT=&amp]Sắc phong Lê Mại đại vương,
  [/FONT] [FONT=&amp]Hiệu đức chúa Mường quản trị sơn lâm,
  [/FONT] [FONT=&amp]Suối khe nước chẩy ầm ầm,
  [/FONT] [FONT=&amp]Cá quần hang núi khi trầm khi cao[/FONT],
  [FONT=&amp]Trên ngàn gió thổi ào ào,
  [/FONT] [FONT=&amp]Chim kêu vượn hót thông giao làm đàn,
  [/FONT] [FONT=&amp]Hoa khai từ thủa hoa tàn,
  [/FONT] [FONT=&amp]Hương đưa thơm nức ở ngàn cây thông,
  [/FONT] [FONT=&amp]Bồng Lai cảnh chí Thiên Cung,
  [/FONT] [FONT=&amp]Khắp hòa thế giới đều cùng quỳ tâu,
  [/FONT] [FONT=&amp]Thập bát Tiên nữ đua nhau,
  [/FONT] [FONT=&amp]Hài hoa đủng đỉnh vào chầu Mẫu vương,
  [/FONT] [FONT=&amp]Sơn trang các bô tiên nương,
  [/FONT] [FONT=&amp]Sắp hàng rực rỡ đôi bên đứng chầu[/FONT].
  [FONT=&amp]Nức danh khắp hết các châu,
  [/FONT] [FONT=&amp]Cùng các bộ hầu thực khéo dâng hoa,
  [/FONT] [FONT=&amp]Cưỡi con bạch tượng cửu nha,
  [/FONT] [FONT=&amp]Lên chầu Thượng Đế khắp hòa tự nhiên,
  [/FONT] [FONT=&amp]Thần thông hiển hách vô biên,
  [/FONT] [FONT=&amp]Sắc phong thượng đẳng đề tên bảng vàng,
  [/FONT] [FONT=&amp]Đền thờ mười tám cửa ngàn,
  [/FONT] [FONT=&amp]Long chầu hổ phục thạch bàn đá hoa[/FONT],
  [FONT=&amp]Hiệu là công chúa sơn tinh,
  [/FONT] [FONT=&amp]Biến vào thần nữ anh linh thay là,
  [/FONT] [FONT=&amp]Điểm trang má phấn da ngà,
  [/FONT] [FONT=&amp]Cổ cao ba ngấn miệng Bà bôi son,
  [/FONT] [FONT=&amp]Tóc mây xanh rườm rà trâm dắt,
  [/FONT] [FONT=&amp]Trông bóng Bà ngỡ Phật Quan Âm,
  [/FONT] [FONT=&amp]Tay đàn miệng lại ca ngâm[/FONT],
  [FONT=&amp]Mùi hương bát ngát khói trầm thơm đưa[/FONT],
  [FONT=&amp]Đền thờ lan huệ nở đua,
  [/FONT] [FONT=&amp]Dưới suối nước chảy trên bờ non cao,
  [/FONT] [FONT=&amp]Bốn bề những thông gieo trúc hóa[/FONT],
  [FONT=&amp]Thú hữu tình càng ở càng vui[/FONT],
  [FONT=&amp]Ba gian đền mát thảnh thơi[/FONT].
  [FONT=&amp]Sớm dong đỉnh núi tối ngồi đầu non.
  [/FONT] [FONT=&amp]Vượn du con trên non dầu dĩ[/FONT],
  [FONT=&amp]Cảnh lạ nhường sơn thủy quá ưa[/FONT],
  [FONT=&amp]Dù lòng dãi gió ngăn mưa[/FONT],
  [FONT=&amp]Tiếng Mường tiếng Mán u ơ cả ngày,
  [/FONT] [FONT=&amp]Khi thanh nhàn vào chơi cảnh vắng,
  [/FONT] [FONT=&amp]Cất mái chèo lên tiếng hò gieo[/FONT],
  [FONT=&amp]Khi chơi non cảnh giếng miều[/FONT],
  [FONT=&amp]Khi qua suối đón khi chèo măng cây,
  [/FONT] [FONT=&amp]Lúc dạo chơi khi đàn khi hát,
  [/FONT] [FONT=&amp]Khúc vang gieo nhiệm nhặt tiếng khoan[/FONT],
  [FONT=&amp]Tay đàn tang tính tình tang,
  [/FONT] [FONT=&amp]Ai ơi có biết Bà ngàn tôi chăng,
  [/FONT] [FONT=&amp]Tính gió giăng thấy ai lạ mặt,
  [/FONT] [FONT=&amp]Sai cô hầu đuổi bắt cho mau[/FONT],
  [FONT=&amp]Líu lô xí số bảo nhau[/FONT],
  [FONT=&amp]Tức thời cô trước cô sau bắt về[/FONT],
  [FONT=&amp]Người thôn quê hay là thành thị[/FONT],
  [FONT=&amp]Chẳng biết rằng bệnh ý bởi đâu[/FONT],
  [FONT=&amp]Làm cho chóng mặt nhức đầu,
  [/FONT] [FONT=&amp]Càng phù càng thuốc càng đau như dần[/FONT],
  [FONT=&amp]Bệnh làm cơm chẳng cho ăn[/FONT],
  [FONT=&amp]Lúc nóng lúc lạnh tinh thần tiêu hao,
  [/FONT] [FONT=&amp]Chẳng biết là tại làm sao,
  [/FONT] [FONT=&amp]Đi xem mới biết phong lôi động đình,
  [/FONT] [FONT=&amp]Sắm hài xanh vòng vàng lễ bạc,
  [/FONT] [FONT=&amp]Dâng tiến Bà thời bệnh tan ngay[/FONT],
  [FONT=&amp]Thế gian khuất mặt khôn hay,
  [/FONT] [FONT=&amp]Nào ai có biết Bà nay thế nào[/FONT],
  [FONT=&amp]Khi yên thời phẳng bằng ao[/FONT],
  [FONT=&amp]Khi lặng bằng bể ai nào biết đâu,
  [/FONT] [FONT=&amp]Trời cao đất rộng bể sâu,
  [/FONT] [FONT=&amp]Hay cầu Phật Thánh có ngày hiển vinh,
  [/FONT] [FONT=&amp]Chủ nhất thành đèn hương tiến cúng,
  [/FONT] [FONT=&amp]Ơn chúa Bà giáng phúc trừ tai[/FONT],
  [FONT=&amp]Cầu cho già trẻ ai ai,
  [/FONT] [FONT=&amp]Thọ trường bách tuế thiên xuân lâu dài,
  [/FONT] [FONT=&amp]Từ đây tốt lộc đa tài,
  [/FONT] [FONT=&amp]Đội ơn Tiên chúa muôn đời giám quên,
  [/FONT] [FONT=&amp]Thần thông là tật tốc giáng.[/FONT]
  [FONT=&amp]Sắc triệu thỉnh sơn lâm nga ỷ tu Mường, quản chưởng sơn trang, nhớ khi xưa tự thủa Hồng Bàng vốn dòng Vương tử quan lang đĩnh hiệu, dõi truyền phụ đạo cai quản từng phương, mới đặt ra luyện tập phép Mường, học đắc đạo thần thông linh nghiệm, câu sai câu luyện bí pháp càng ghê, miệng lâm râm nguyện một lời thề, diệu cảm ứng muốn sao được vậy, luyện quân bằng giấy, luyện tướng bằng môi, bẻ cành lá yếm thử mấy lời, kẻ bất ý dễ ai tránh khỏi, các rừng các núi, các hốc các hang, đâu đâu cũng dậy phép sơn trang, khấu đầu lễ thượng ngàn công chúa, nào là Diệu Tín, Diệu Nghĩa cha mi chúa Mán mẹ mi chúa Mường sinh ra mi tài tướng đảm đương, mi có phép phi phong hỏa tốc, hiệu tướng là ma thiêng nước độc, ở trên ngàn ai chẳng nhường tay, nỏ thượng tên thốc phát bay, hổ lang ở sơn lâm vắng vẻ, mi hành phong khoán gió khoán mưa, thiếp tính phụ đồng thời mi tốc đả tái cù lao chi đại, mi trả nghĩa thầy hoặc ở đông ở tây ở nam ở bắc tốc đáo bản đàn chứng minh lễ vật. Cung thỉnh[/FONT] [FONT=&amp]Diệu Tín thuyền sư, Diệu Nghĩa tàng hình chỉ huy là tật tốc giáng.[/FONT]
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/6/14

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. hungthang999

  hungthang999 Member

  Xin chân thành cảm ơn Quảng Thông. Bài viết rất hữu ích, rất mong sẽ nhận được thêm nhiều bài viết nữa của bạn.
   
 3. Lãng

  Lãng New Member

  công đức vô lượng
  con cám ơn thày
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/6/14
 4. voluongcongducphat

  voluongcongducphat New Member

  [TABLE]
  <tbody>[TR]
  [TD]  Phù

  Trì

  Nhân

  Thế

  Cộng

  Hàm

  Ninh
  [/TD]
  [TD]

  [/TD]
  [TD]  Phổ

  Tế

  Dân

  Tình

  Giai

  Lợi

  Lạc
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]

  [h=1]Cúng[/h]
  [h=1]Sơn[/h][h=1][/h][h=1]Trang[/h]
  Đại

  [h=1]Khoa[/h][/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]

  [/TD]
  [/TR]
  </tbody>[/TABLE]

  Khoa Cúng Sơn Trang.
  Tâm hương nhất triện, bảo toạ hinh hương, anh linh hiển ứng chiếu quần phương. Uy đức nan lường, đệ tử tán xưng dương, hộ quốc bảo khang cường.
  Nam mô hương vân cái bồ tát - ma ha tát.
  Phù dĩ đàn nghi sơ khải, cung nghinh Hiền Thánh giáng hương diên, pháp tịch phu trần, ngưỡng vọng Chúa Tiên lai chứng giám, bằng tư pháp thuỷ, quán sái đàn tràng, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
  Khể thủ quy y tô tất đế,
  Đầu diện đỉnh lễ thất câu chi,
  Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề,
  Duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ,
  Nam mô tát đá nẫm tam diểu tam bồ đà câu chi
  nẫm đát điệt tha.
  Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. ( 3 biến )
  Bích ngọc bôi trung hàm tố nguyệt,
  Lục dương chi thượng tán trân châu,
  Kim bằng bí ngữ lực gia trì,
  Sái thử đàn tràng tất thanh tịnh,
  Nam mô thanh lương địa bồ tát - ma ha tát.
  Thiết dĩ: hoa nghi ký khiết, chính ngung mạc cách ư thần công, bí điển tuyên dương, tu đạt mật kỳ chi chí khổn. Dục thông pháp giới, tu trượng bảo hương, cung phàn hải ngạn chi nhân huân, phổ hiến Sơn Trang chư bộ chúng, giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng.
  Giao vọng Chúa Tiên phàn tố khổn,
  Tu bằng ngũ phận bảo hương truyền,
  Thánh phàm quýnh cách liểu nan thông,
  Kim trượng gia trì hương cúng dạng.
  Nam mô hương cúng dạng bồ tát - ma ha tát.
  Cung văn: Thần giám phi giao, hữu nhiên hương nhi thấu đạt, linh từ tại nhĩ, phàm hữu nguện dĩ giai thông, nhất niệm kiền tương, chư linh động giám. ( viên hữu việt nam quốc.v. v.v.) sinh cư Nam Việt chí mộ Sơn môn, dục cầu thân mệnh dĩ an ninh, tu lại Chúa Tiên nhi bảo hựu, cẩn thủ kim nguyệt, cát nhật. ( thỉnh mệnh thiền Tăng ) tựu vu tịnh xứ tu thiết pháp đàn nhất diên chu viên nhi tán, tuân hanh khoa phạm, tuyên diễn nghi văn, vọng tứ uy quang phủ lâm pháp tịch giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
  Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
  Sơn Trang Tiên Chúa nguyện văn tri
  Ngưỡng bằng Tam Bảo lực gia trì
  Thử nhật kim thời lai giáng phó
  Nam mô bộ bộ đế lị già lị đa lị đát đá nga đá da. ( ba lần )
  Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính đệ tử kiền thành thượng hương nghinh thỉnh. Cẩn vận chân hương chí tâm bái thỉnh.
  Nhất tâm phụng thỉnh.
  Đông Cuông dục tú, Tuần Quán chung linh, đĩnh sinh hạ giới địa Tiên, quản chưởng thượng ngàn công Chúa, long triều hổ phục tả phù thập nhị Tiên Nương, phượng vũ loan chương hữu thị tam thập Thái Nữ, diệu Lão Quân bí pháp, tác uy nhi thảo mộc giai binh luyện thành vương Mẫu, linh đơn đàn tư nhi phong vân biến tháI, cư lĩnh thượng đế ngâm phượng khúc hồn ngưng bạch tuyết chi thi, giáng trần gian cao ngự loan xa mạn trược thanh y chi sắc, phấn nộ nhi cô thành đốn phá, uy tự lẫm nhiên đàm ân nhi hồng trạch quân an đức thịnh. Cung duy.
  Đệ nhất thượng ngàn Thánh Mẫu Lê Mại đại vương Cao Sơn công chúa. Ngọc động hạ.
  Duy nguyện: Sơn đầu vân phủng túc, địa hạ vũ tùy xa quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
  Nhất tâm phụng thỉnh
  Nham đầu táo luyện lâm lý tàng tu, chiêu khán lộc thỉ chi du, dạ thức kim ngân chi khí, thiêu đơn luyện cống, đỉnh khai nhi cửu chuyển tướng thành, trì chú phi phù ấn phóng nhi ngũ thông chí diệu, đạo cao long hổ phục, Pháp nghiệm quỷ thần kinh. Cung duy
  Diệu Tín thuyền sư, Diệu Nghĩa tàng hình sơn lâm công chúa. Lâm các hạ.
  Duy nguyện: Thừa thanh long nhi giáng hạ, kị bạch Tượng dĩ lai lâm. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
  Nhất tâm phụng thỉnh.
  Uy dương sơn thượng, đức trấn lâm trung, khâm thừa Thượng Đế chi quyền hành, sắc thụ thuyền sư chi giáo pháp, quản tam thập lục châu chi chúa tể, cai thập nhị các động chi sơn trang, danh thùy nam bắc đông tây, đức trấn phương ngung viễn cận, tích lưu nữ sử, danh ký thạch bi, cảm dĩ toại thông. cầu chi tất ứng. Cung duy.
  Đệ nhị thượng ngàn Thánh Mẫu Cao Sơn tổ mường công chúa.
  Đệ tam thượng ngàn Thánh Mẫu Cao Sơn chầu mán công chúa.
  Đệ tứ khâm sai Mai Hoa công chúa.
  Bắc Lệ chầu Lục công chúa.
  Đồng Mỏ chầu Mười công chúa.
  Lèo Kẻng Chầu Bé công chúa. Phổ cập thị tòng sơn chúng.
  Duy nguyện: Nãi Thánh nai Thần, vi nam vi nữ. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
  Nhất tâm phụng thỉnh.
  Sơn lâm hiển Thánh, Tiên nhạc giáng Thần, tích tại Lạng Sơn An Bác địa đĩnh sinh Đỗ tộc Thọ gia hương, quyền cai châu lũng thổ mường đức hiển anh linh thần thông, pháp chưởng tam ma đại đạo, tài kiêm lục trí thần thông, suy linh phù nhi quỷ khốc Thần kinh, niệm bí chú nhi Thiên hôn Địa ám, uy danh biến xứ, hiển hách chư phương. Cung duy.
  Tổ phụ Đỗ Đổng, Tổ mẫu Đặng Thị TươI phổ cập tám tướng sơn trang, Đỗ Trinh, Đỗ Triệu, Đỗ Hiệu, Đỗ Trung, Đỗ Bích, Đỗ Trương, Đỗ Cường, Đỗ Dũng, phổ cập sơn gia bộ chúng.
  Duy nguyện: Tuệ nhãn dao quang thần thông giáng ứng. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
  Nhất tâm phụng thỉnh.
  Thượng ngàn sơn dã, châu Lũng thổ mường, phong nguyệt thanh quang, lâm điểu uyên ngư truyền diệu ngữ, lệ sơn nhàn dưỡng thượng cầm hạ thú vịnh ca thanh, sơn thủy hữu tình hổ lang củng phục. Cung duy.
  Đệ thất Hoàng Tử Vương Quan.
  Đông Cuông Tuần Quán công chúa.
  Thập nhị Sơn Trang công chúa.
  Tam thập lục động công chúa. Liệt vị sơn trang thị tòng Thánh chúng.
  Duy nguyện: Tòng phong phóng hạc, trúc vũ sao cầm. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
  Nhất tâm phụng thỉnh.
  Tiêu đà đựng tú, tản đảo chung linh, Thiên khai Hồng Lạc chi Sơn Hà, hữu nhân hữu thổ hệ xuất Tiên Long chi chủng tộc, tắc danh tắc Linh, hoặc cư thanh muội sơn trung, yêu đới đầu cân tam sắc thái, hoặc tại Kỳ Cùng sơn thượng, tùng đơn cối tập nhất thanh hô, khúc chiêu tấn nhập bạch thông cung, đao bạch bội tiên cam mỹ, Di Lao, Triêm Hóa, Lũng thác, Dụng Quang văn thân ẩm tụy, thủy lý tiềm hành, xuyên tai, tất đầu dạ gian phi khứ, âm Thị, dương Thị tương giao trịch thủy chi tiền, Thổ nhân Mán nhân cộng tụ huyền đăng chi phố,uy linh lẫm trược ư Đông Cuông, Tuần Quán, Lục Ngạn, Tam Kỳ, thắng tích trường lưu ư Bắc Lệ, Bảo Lệ, Bảo Hà, ỷ La, Lèo Kẻng. Cung duy.
  Bắc Cạn thượng du Hoàng thị, Ma thị, Cao thị, Điếu thị, Nông thị, Xá thị, Doãn thị, Miêu thị, bát tộc thổ ty sơn trang các bộ.
  Duy nguyện: Vô u bất viễn, hữu dực kỳ lâm. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
  Nhất tâm phụng thỉnh.
  Lam Hồng thắng cảnh, Linh Hải danh sơn, thanh thành trịnh lệ hảo cư quế lâm thưởng ngoạn, ái địa Quỳ Châu khả cảnh nham lý chu toàn, hoặc cư đao động trường ninh, hồng đới lục y thời huyên hoán, hoặc tại Thạch thành tịnh thủy thanh thái tử đại nhật tiêu dao, quần cư hải đảo chi gian, sương đài bích giản thốc tụ sơn lâm chi tế, lưu thủy đào hoa tước diệp đề thi, uyển chuyển tao nhân chi điều, bạt chi niệm chú yếm kinh lãng tử chi hồn. Cung duy.
  Trung nam chiêm lao Đinh thị, Bạch thị, Hà thị, Quách thị tứ tính thổ lang sơn trang các bộ.
  Duy nguyện: Vô viễn phất giới, hữu cảm giai thông. Quang giáng đàn duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh.
  Trịch sai luyện văn.
  Sắc cẩn thỉnh đức Thiên Tiên công chúa, thác sinh ở nước Việt Nam, gia phủ Nghĩa Hưng, Thiên Bản quê nhà, thôn Vân Cát tổ sinh thần nữ, cảnh Đồi Ngang thanh nhàn giá ngự, thú hữu tình phong cảnh vô biên, biến hóa tự nhiên, vào chơi khắp non mai, ngàn nguyệt, trên rừng xanh cây cao nước biếc, dưới suối vàng ngát tựa phong quang, dũng mãnh uy cường, trừ tà sát quỷ, thiếp tính phụ đồng tật tốc phi phong, anh linh quảng đại, ngự đằng vân bao la thế giới, cứu dân lành khắp hết vạn bang.
  Cung thỉnh: Đức thiên tiên Liễu Hạnh công chúa Mã Vàng Bồ Tát nhân mừng đức hậu tặng phong Chế Thắng Hòa Diệu đại vương tật tốc giáng. án hồng hồng vạn thần tất tập.
  Triện hương thơm tiếng khuyên mời
  Mắt đưa lòng khiến sao Chầu chẳng ưa
  Hay Chầu chơi cảnh Hồ Tiên
  Hay Chầu xuống động Linh Tiêu thiên đài
  Hay Chầu chơi cảnh Bồng Lai
  Hay chơi Non nước Bảo Đài Lầu Trang
  Hay là Phố Cát, Đồi Ngang
  Hay chơi Thiên Bản hay sang Phủ Dầy
  Xin Chầu giáng hạ một giây
  Đằng vân giá vũ tới ngay bản đàn
  Chỉ huy là tật tốc giáng
  Sắc cẩn thỉnh Chầu Quỳnh Chầu Quế hằng theo đức Mẫu Vương, tính khôn ngoan dũng mãnh uy cường, nết yểu điệu tầm hoa thưởng nguyệt, hương đưa thơm ngát mùi nhang sạ, đào liễu thay má phấn đảm đang, miệng Chầu cười trăm hoa đua nở, bao la thế giới cổ tay dắt trăm hạt ngọc Minh Châu, áo mạ vàng thấp thoáng gió đưa, bày liễu tranh cung Tần quán Sở, ngao du thế giới, cứu trợ dân lành. Cung thỉnh
  Chầu Quỳnh Hoa công chúa, Quế Hoa công chúa giáng ứng bản đàn tật tốc giáng.
  Hôm nay tiến lễ sơn trang
  Lòng thành lễ bạc tiến lên các nàng
  Kìa cô Chầu Quế mới sang
  Chầu Quỳnh ngồi đó rõ ràng nơi kia
  Bảo nhau chân phấn một bề
  Bước vào giúp việc đêm khuya cùng thầy
  Các nàng đã đến chưng đây
  Có thiêng thì giáng đàn này chứng minh
  Chớ hề tửu sắc tâm tình
  Mà đi chốn khác chủ nay lo lường
  Ngự trần duyên cành hồng thấp thoáng
  Hỡi cô nàng ngày tháng tiêu dao
  Đêm đêm khăn túi nâng niu
  Ngày ngày trang điểm áo quần vào ra
  Nào bà Quỳnh Hoa, Quế Hoa
  Sớm vào bát cảnh tối ra ngũ hồ
  Nay Sông Ngô mai về Bể Sở
  Chốn tùng lâm quê ở Thiên Thai
  Có phen chơi cảnh Bồng Lai
  Khi chơi bóng nguyệt khi ngồi áng mây
  Dễ ai hay hiện hình biến tướng
  Mặc cô nàng ngày tháng dong chơi
  Cây cao bóng mát nghỉ ngơi
  Tìm người thanh lich kết đôi duyên lành
  Ngẫu tính tình đàn thông phách trúc
  Dốc lòng người nẩy khúc tri âm
  Dạ vàng gan ngọc khôn cầm
  Nhân gian lắm kẻ tưởng nhầm khát khao
  Có khi lên chốn Thiên Tào
  Tìm Trời tâu rộng đức cao cửu trùng
  Chiều lòng chẳng nỡ phụ lòng
  Lại chao cho phép thần thông nhiệm mầu
  Đôi phen bẻ lá bắc cầu
  Đôi phen bể thẳm rừng sâu tung hoành
  Ngao du điểm chuốt tính tình
  Vào Chầu lại đến Thiên Đình tâu qua
  Đệ tử khấn nguyện nôm na
  Xin Chầu giáng hạ thật là anh linh
  Tật tốc giáng.
  Sắc cẩn thỉnh Chầu Đào Lan công chúa Lê Mại đại vương, vốn con vua Đế Thích Ngọc Hoàng, từng chơI chốn Đào Lan ngư phủ, trên Tiên Cung các Chầu Tiên Nữ, bạn Tiên Nàng hài hán bước ra, phép nương mây cưỡi gió một khi, con bạch Tượng cửu nha Chầu ngự. Bốn phương trời rồng bay hội tụ, đều lên chầu Thượng Đế các tòa, bạn Tiên Nàng siêm áo bước ra, liền trang điểm liên tri tỏ hợp. Khăn hồng trau chuốt, má phấn đảm đang, đàn tỳ bà tang tính tình tàn, ca đủng đỉnh tiếng tiêu tiếng quyển. Thấy nhân gian thoắt liền biến hiện, làm một người trần khác thường, danh nức tiếng sơn xuyên Mường Mán, dậy thành Nam tám cõi khấu đầu, trên sơn lâm phụng sự nhà Chầu, trong bảo điện ngôi cao lồ lộ. Quyền Chầu cai các thần Ma xó, mười hai họ sơn trang vào chầu, đứng đôi hàng các tướng hổ lang, bát vạn ngự trong đền sáng rực, ngoài cửa rừng thông gieo nước chảy, uy danh Bà lừng lẫy khắp Trời Nam. Cung thỉnh.
  Đức Lê Mại đại vương sơn tinh công chúa tốc giáng bản đàn là tật tốc giáng.
  Lòng kính tin hương dâng một triện
  Thỉnh Chầu Bà ứng hiện chân hương
  Quyền Bà cai các cửa ngàn
  Ba mươi sáu động sơn trang tung hoành
  Tiếng anh linh vang lừng thế giới
  Thái tổ phong Lê Mại đại vương
  Thông minh chính trực cương cường
  Lại thêm tinh tú đoan chương hay là
  Vốn sinh ra hình dung tươi tốt
  Da tựa ngà chon chót môi son
  Hài xanh dạo gót trên non
  Dậy chim uốn lưỡi véo von vui mừng
  Các cửa rừng ba mươi sáu động
  Nghe uy Bà thú phục cầm kinh
  Thú vui là thú hữu tình
  Khi buồn Bà lại tung hoành càn khôn
  Khi Lạng Sơn, Đồng Đăng Ao Cá
  Lúc lại về Thanh Hóa, Nghệ An
  Khi về ngự miếu Sùng San
  Khi sang Thuận Hóa, Quảng Nam ra vào
  Thú tiêu dao bầu Trời cảnh Phật
  Phép thần thông nhiệm nhặt càng ghê
  Phụ đồng thiếp tính thăm quê
  Trừ tà trị bệnh tức thì tan không
  Sắc phong Lê Mại đại vương
  Hiệu đức chúa Mường quản trị sơn lâm
  Suối khe nước chẩy ầm ầm
  Cá quần hang núi khi trầm khi cao
  Trên ngàn gió thổi ào ào
  Chim kêu vượn hót thông gào làm đàn
  Hoa khai từ thủa hoa tàn
  Hương đưa thơm nức ở ngàn cây thông
  Bồng Lai cảnh chí Thiên Cung
  Khắp hòa thế giới đều cùng quỳ tâu
  Thập bát Tiên nữ đua nhau
  Hài hoa đủng đỉnh vào chầu Mẫu vương
  Sơn trang các bô tiên nương
  Sắp hàng rực rỡ đôi bên đứng chầu
  Nức danh khắp hết các châu
  Cùng các bộ hầu thực khéo dâng hoa
  Cưỡi con bạch tượng cửu nha
  Lên chầu Thượng Đế khắp hòa tự nhiên
  Thần thông hiển hách vô biên
  Sắc phong thượng đẳng đề tên bảng vàng
  Đền thờ mười tám cửa ngàn
  Long chầu hổ phục thạch bàn đá hoa
  Hiệu là công chúa sơn tinh
  Biến vào thần nữ anh linh thay là
  Điểm trang má phấn da ngà
  Cổ cao ba ngấn miệng Bà bôi son
  Tóc mây xanh rườm rà trâm dắt
  Trông bóng Bà ngỡ Phật Quan Âm
  Tay đàn miệng lại ca ngâm
  Mùi hương bát ngát khói trầm thơm đưa
  Đền thờ lan huệ nở đua
  Dưới suối nước chảy trên bờ non cao
  Bốn bề những thông gieo trúc hóa
  Thú hữu tình càng ở càng vui
  Ba gian đền mát thảnh thơi
  Sớm dong đỉnh núi tối ngồi đầu non
  Vượn du con trên non dầu dĩ
  Cảnh lạ nhường sơn thủy quá ưa
  Dù lòng dãi gió ngăn mưa
  Tiếng Mường tiếng Mán u ơ cả ngày
  Khi thanh nhàn vào chơi cảnh vắng
  Cất mái chèo lên tiếng hò gieo
  Khi chơi non cảnh giếng miều
  Khi qua suối đón khi chèo măng cây
  Lúc dạo chơi khi đàn khi hát
  Khúc vang gieo nhiệm nhặt tiếng khoan
  Tay đàn tang tính tình tang
  Ai ơi có biết Bà ngàn tôi chăng
  Tính gió giăng thấy ai lạ mặt
  Sai cô hầu đuổi bắt cho mau
  Líu lô xí số bảo nhau
  Tức thời cô trước cô sau bắt về
  Người thôn quê hay là thành thị
  Chẳng biết rằng bệnh ý bởi đâu
  Làm cho chóng mặt nhức đầu
  Càng phù càng thuốc càng đau như dần
  Bệnh làm cơm chẳng cho ăn
  Lúc nóng lúc lạnh tinh thần tiêu hao
  Chẳng biết là tại làm sao
  Đi xem mới biết phong lôi động đình
  Sắm hài xanh vòng vàng lễ bạc
  Dâng tiến Bà thời bệnh tan ngay
  Thế gian khuất mặt khôn hay
  Nào ai có biết Bà nay thế nào
  Khi yên thời phẳng bằng ao
  Khi lặng bằng bể ai nào biết đâu
  Trời cao đất rộng bể sâu
  Hay cầu Phật Thánh có ngày hiển vinh
  Chủ nhất thành đèn hương tiến cúng
  ơn chúa Bà giáng phúc trừ tai
  Cầu cho già trẻ ai ai
  Thọ trường bách tuế lâu dài thiên xuân
  Từ đây tốt lộc đa tài
  Đội ơn Tiên chúa muôn đời giám quên
  Thần thông là tật tốc giáng.
  Sắc triệu thỉnh sơn lâm nga ỷ tu Mường, quản chưởng sơn trang, nhớ khi xưa tự thủa Hồng Bàng vốn dòng Vương tử quan lang đĩnh hiệu, dõi truyền phụ đạo cai quả từng phương, mới đặt ra luyện tập phép Mường, học đắc đạo thần thông linh nghiệm, câu sai câu luyện bí pháp càng ghê, mệng lâm râm nguyện một lời thề, diệu cảm ứng muốn sao được vậy, luyện quân bằng giấy, luyện tướng bằng môi, bẻ cành lá yếm thử mấy lời, kẻ bất ý dễ ai tránh khỏi, các rừng các núi, các hốc các hang, đâu đâu cũng dậy phép sơn trang, khấu đầu lễ thượng ngàn công chúa, nào là Diệu Tín, Diệu Nghĩa cha mi chúa Mán mẹ mi chúa Mường sinh ra mi tài tướng đảm đương, mi có phép phi phong hỏa tốc, hiệu tướng là ma thiêng nước độc, ở trên ngàn ai chẳng nhường tay, nỏ thượng tên thốc phát bay, hổ lang ở sơn lâm vắng vẻ, mi hành phong khoán gió khoán mưa, thiếp tính phụ đồng thời mi tốc đả tái cù lao chi đại, mi trả nghĩa thầy hoặc ở đông ở tây ở nam ở bắc tốc đáo bản đàn chứng minh lễ vật. Cung thỉnh
  Diệu Tín thuyền sư, Diệu Nghĩa tàng hình chỉ huy là tật tốc giáng.
  Thỉnh mời Diệu Tín thuyền sư
  Vốn xưa ở đất trang chu Thổ Mường
  Lạng Sơn chốn ấy phong quang
  Đông Cuông Tuần Quán cảnh càng thanh cao
  Nam thiên giáng khí anh hào
  Đản sinh Thần nữ ai nào giám đang
  Tổ sư có phép sơn trang
  Sinh ra một nàng kế vãng truyền lai
  Khi chơi non Đảo Trang Đài
  Khi chơi sông bể chẳng sai phép truyền
  Bạn cùng các bộ quần tiên
  Trắc giáng đàn tiền hóa phép anh linh
  Mời bà Diệu Nghĩa tàng hình
  Cùng chư tiên nữ áp linh đàn tiền
  Tôi lại thỉnh cung tiên các bộ
  Vâng lệnh trời cứu hộ vạn dân
  Cô Mường cô Aí cô Ân
  Đào Lan, Quế Huệ, Tấn Tần, Trúc Mai
  Chớ có sai lời thề thủa nọ
  Lệnh bài sai đừng có nghỉ ngơi
  Tính còn õng ẽo hay chơi
  Giọng Mường, giọng Thổ những nhời khó nghe
  Mi đá ri kin lao kin lốc
  Mi đá chúc ai thuộc mà nghe
  Gần sông gần suối gần khe
  Sơn lâm bát ngát trà khe ngát lừng
  Tang bồng tình, tình tang bồng tính
  Tang tính tình, bồng tính dạo chơi
  Tri cô trí cố bì bi
  Đàn thông phách quế ở ngoài sơn lâm
  Tính hay hầm măng giang măng trúc
  Mi đá xanh cơm lốc vàng loe
  Măng ngâm mắm nghóe chua lòe
  Cơm lam một nắm nước khe một bầu
  Áo lam Kinh hàng Tầu thấp thoáng
  Yếm sà lê lại mạng đôi bông
  Túi xanh quai nhuộm mầu hồng
  Môi som má phấn lưng ong dịu dàng
  Mường hỡi mường nghe lời nhủ thực
  Đạo sơn trang bí mật càng ghê
  Lâm râm thắp ngọn đèn khuya
  Sự tình này chớ có hề hở hang
  Nào các bạo nhà Mường đâu tá
  Mười hai nhà các họ sơn trang
  Rừng xanh cho đến thượng ngàn
  Thất khe thần nữ đáo đàn chứng minh
  Kể từ ngày rừng xanh tương hội
  Các cô nàng ân ái đã lâu
  Sớm khuya hương lửa đèn dầu
  Nghe lời luyện thỉnh xin mau đáo đàn
  Nay tín chủ cỗ bàn bầy đặt
  Đủ hoa nghi lễ vật mầu xôi
  Sớ văn dâng tiến đã rồi
  Nón hài hình lốt núi thoi tầu bè
  Xin chứng nhận chớ hề đạm bạc
  Cho chủ nhân phúc lộc lâu dài
  Từ nay tốt lộc đa tài
  Đội ơn Tiên chúa muôn đời giám quên
  Chỉ huy la tật tốc giáng.
  Sắc cẩn thỉnh tám tướng sơn trang, cha là Đỗ Đổng mẹ Đặng Thị Tươi, sinh được tám người, đều cùng bạo mãnh, ở châu An Bác giữa làng Thọ Gia, nguyên vốn sinh ra sơn trang Đống Tháp, đêm ngày luyện tập, hay pháp dụng binh, trời chẳng tỏ mình, tử sinh oan thác, hồn siêu phách lạc, mỗi người một phương, sơn trang tổ Mường, Diệu Tín luyện được, người thờ đời trước, gọi phép sơn trang, lòng thành lễ bạc, dâng tiến các chàng, tốc giáng bản đàn chỉ huy là tật tốc giáng.
  Thầy nay vâng lệnh Ngọc Hoàng
  Thỉnh mời tám Tướng sơn trang tổ Mường
  Vốn xưa Tướng ở trên ngàn
  ở châu An Bác giữa làng Thọ Gia
  Sơn trang Đống Tháp kia là
  Đêm ngày luyện tập pháp hòa dụng binh
  Tướng cả tên là Đỗ Trinh
  Giáp dần năm ấy mới sinh kia là
  Ngày hai mươi chín tháng ba
  Sinh ra tướng cả ai hòa giám đương
  Tướng hai Đỗ Tirệu uy cường
  Sinh giáp thìn tuế một nhường thiêng thay
  Mười bẩy tháng sáu ngày dầy
  Sinh chàng Đỗ Triệu tốt thay những là
  Đỗ Hiệu là tướng thứ ba
  Sinh năm mậu ngọ tiết hòa tháng tư
  Ngày hai mươi ba chính cư
  Giáng sinh Hiệu quận tài dư có hiền
  Thứ tư hiệu Đỗ Trung tên
  Hiện canh thân tuế tướng liền xuất sinh
  Tiết đông tháng chạp dành dành
  Ngày hai mươi bốn đinh ninh chẳng rời
  Thứ năm Đỗ Bích kia ơi
  Sinh năm nhâm tuất chẳng chơi đâu là
  Thu thiên tháng tám ai qua
  Giữa hôm mồng bẩy ấy là Bích sinh
  Thứ sáu Đỗ Trương tính danh
  Hiện năm giáp tý anh linh hay là
  Xuân thiên mạnh nguyệt sinh ra
  Giữa hôm vọng nhật nguyệt ca đương tròn
  Thứ bẩy Đỗ Cường ngọ khôn
  Bính dần tháI tuế tướng liền mãn thai
  Nhị nguyệt ngày hai mươi hai
  Sinh ra Cường tướng ai ai khiêm nhường
  Thứ tám đến Đỗ Dũng chàng
  Mậu thìn năm ấy mở đường xuất sinh
  Tháng năm đoan ngọ dành dành
  Sinh chàng Đỗ Dũng uy linh hay là
  Tám tường cùng con một nhà
  Cha là Đỗ Đổng mẹ là Thị Tươi
  Tiếng đồn dậy khắp mọi nơi
  Đằng vân giá vũ giáng nơi đàn tràng
  Lại mời Mường Mán các nàng
  Rừng xanh núi đỏ mời nàng về đây
  Đã về chứng giám đàn này
  Giúp việc hộ thày sẽ về sơn lâm
  Có nàng áo trắng quần thâm
  Mặt thời dỗ phất ngằm ngằm da đen
  Đầu thời chuôn chuốt tóc lên
  Hình dung nhan sắc chẳng nên đồng trì
  Tay cầm cành lá dương chi
  Phụ đồng thiếp tính tức thì ngã so
  Rượu tăm uống cạn ba vò
  Tu ma một bát không cho cũng đòi
  Ta làm cho thế gian coi
  Kẻo thế gian cười rằng pháp chẳng thiêng
  Lại mời các bộ lên đường
  Chúa Mường chúa Mán chúa Siêm về chầu
  Sơn lâm là thú cảnh mầu
  Những non cùng nước đua nhau chơi bời
  Dủ nhau củ sắn củ mài
  Củ lang củ đậu củ khoai đầy ngàn
  Tính hay măng trúc măng giang
  Măng tre măng nứa đầy ngàn mái sim
  Lợn quay, gà hấp, chim hầm
  Kin lao kin khấu thầy khuyên thầy mời
  Trà hô hay gỏi cá tươi
  Gỏi trê, gỏi chép, gỏi mè là ngon
  Cái vò hay đựng rượu hoa
  Kìa nhung kin cấp nọ mỳ phú gia
  Tu mòn tu cáy tu ma
  Tu ly tu cát tu kha tu cù
  Kin lao kin nậm kin phù
  Quả sung quả khế bỏ khô quăng bừa
  Bỏ lăn bỏ lóc đã đầy
  Thấy đáo đường dưới cái mày đem cho
  Thầy nay khuyên triệu đã no
  Sơn trang các tướng khuông phù chứng minh
  Đẳng chư tín chủ lòng thành
  Thọ tăng lộc tiếp gia đình hiển vinh
  Bất đắc cửu đình cấp như luật linh.
  Sắc cẩn thỉnh mười hai họ sơn trang, các Mán các Mường Man Di, Lao Hống, lại thỉnh hai ốc, Quảng Hóa, Thuận An, Lưu Cầu, Lam Sơn, Hưng Hóa, quân Mọi, quân Xá, thượng lũng hạ lũng, nào quân đường trong, thượng lộ hạ lộ, nào quân man cố Thái Nguyên, Cao Bằng, Quán Đà, Quán Dòng, tất bắc vai bồng, ma chi ma chất, ma phong chất vất, mi rằng mi cố, cần lung cần lộ, ca lăng kin nậm kin trà, tu cáy tu ma, bì ba bì phục, tôm khô, cá mực, bánh đúc mắn tôm, ếch bén chão chàng, trầu vàng cau phượng, dâng lên chúa thượng, vỏ quạch vỏ chay, các bộ chỉ hay, ớt cay sung khế, hương thơm ngào ngạt, thỉnh các bộ về, hỏa tốc đáo đàn chứng minh công đức là tật tốc giáng.
  Thầy nay vâng lệnh Ngọc Hoàng
  Thỉnh mười hai tướng sơn trang giáng trần
  Lại mời nàng ái nàng Ân
  Thỉnh tám tướng Mọi cùng quân Cao Bằng
  Phép làm dũng mãnh hung hăng
  Mười tám của rừng ai chẳng sợ kinh
  Ngày nay đệ tử tâm thành
  Xin làm mân cỗ tiến dâng các nàng
  Điền kê đem nướng cho vàng
  ốc cua thịt tính cơm lam các mùi
  Ngày nay đệ tử thỉnh mời
  Thỉnh các nàng xuống về nơi đàn tràng
  ở miền Quảng Hoá, Thuận An
  Lam cầu, Hưng Hoá, Tuyên Quang các mường
  Lạng Sơn, Tuần Quán, Đông Cuông
  Thái Nguyên, Suối Thị, Quán Đà, Cầu Sơn
  Thỉnh mời tám tướng cao lan
  Lục la các tướng đáo đàn chưng đây
  Núi dùm cô cả thiêng thay
  Anh linh giáng ứng về đây ngự đồng
  Tài kiêm lục trí thần thông
  Sơn lâm các động tung hoành anh linh
  Cô đôi Bắc Lệ tàng hình
  Tâm thành cầu khẩn hiển linh cô về
  Đồng Đăng, Ao Cá là quê
  Pháp sư tái thỉnh cô Ba tam kỳ
  Thiên Đình, Địa Phủ thông tri
  Hình dung nhan sắc mọi bề thanh tân
  Tuổi xuân vẻ lại thêm xuân
  Thú vui phong cảnh thanh vân chơi bời
  Có khi cô hiện ra người
  Dậy chim uốn lưỡi dậy người bán buôn
  Khi thời dậy vượn du con
  Lúc ca lúc hót nỉ non buồn dầu
  Dậy loài cầm thú gọi nhau
  Nhân gian hữu sự thỉnh cầu lại qua
  Thỉnh mời cô Tư ỷ La
  Theo hầu vương Mẫu quê nhà Thuận Nam
  Mẫu sai cô Tư giáng phàm
  Lễ nghi sớ điệp lập đàn mời khuyên
  Lại mời các bộ Mường trên
  Cô Năm vốn ở Thái Nguyên, Cao Băng
  Tính đành hanh thấy lạ mặt
  Sai cô hầu đuổi bắt cho mau
  Líu lô tiếng mán bảo nhau
  Tức thời cô trước cô sau điệu về
  Người thôn quê hay là thành thị
  Không biết rằng bệnh ý vì đâu
  Làm cho chóng mặt nhức đầu
  Càng phù càng thuốc càng đau như dần
  Hành bệnh nhân thậm chưng là khổ
  Uống thuốc trần lại hãm mồ hôi
  Bói thời ra quẻ phong lôi
  Cô Năm hành bệnh ai coi cho tường
  Sắm hình nhân điệp chương thế mệnh
  Trả lễ cô thời bệnh mới tan
  Thỉnh mời cô Sáu Đồi Ngang
  Cùng cô nàng Bẩy Tuyên Quang giáng trần
  Pháp đằng vân anh linh biến hoá
  Các mán mường mọi xá đều kinh
  Thỉnh mời các bộ sơn tinh
  Cùng cô nàng Tám anh linh nhiệm mầu
  Cao Lan, Mán Mọi sơn đầu
  Thần thông lục trí ai hầu giám đương
  Thỉnh mời cô Chín Sòng Sơn
  Cô Mười chính ở Suối Ngang hiện về
  Thú vui là thú sơn khê
  Ngàn giang ngàn nứa mọi bề thanh tân
  Cô Mười Một ngự đồng nhân
  Khi chơi quán Sở lầu Tần ngao du
  Quê nhà cô ở trang chu
  Dong chơi rừng núi ngao du Mán Mường
  Thỉnh cô Mười Hai giáng đàn
  Lại xin chứng lễ sơn trang khuyên mời
  Độ cho tín chủ mọi người
  Già thời sức khoẻ trẻ thời bình an
  Thỉnh mời chư vị giáng đàn
  Phù trì đệ tử thiên ban thọ trường
  Chỉ huy là tật tốc giáng
  Sắc triệu thỉnh sơn trang các bộ, châu thổ thượng du, nhớ khi xưa Bạch Hạc Phong Châu, Vĩnh An tỉnh là nơi thác tích, lưu truyền tán tịch chia ở từng phương, chốn sơn lâm châu Thổ Mán Mường, các trang trại tuỳ phương cải hiệu, nào là Hoàng Ma Hà Điếu, Nùng Thái Xá Miêu, tám họ ấy đều, ở miền xứ bắc, đầu khăn ba sắc, mình mặc áo xanh, Mán sơn đầu cùng Mán vẽ mình, Mường suyên tai cùng Mường sỏ mũi, bên cung bên túi, tay lẵng tay dao, tiếng xá tiếng tiêu, tỳ lô bắc lộ, tính tình gió có, măng trúc măng giang, gạo đen gạo vàng, cơm lam thịt thính, nay tôi tái thỉnh, tứ tướng thổ lang, bốn họ sơn trang, Đinh Cao Quách Bạch, cung đàn lá phách, rừng quế rừng thông, tình tính tang bồng, chim kêu vượn hót, thú vui cnảh tốt, thong thả dạo chơi, Yên Bái Lao Cai, Cao Bằng Bảo Lạc, khi chơi Phố Cát, lúc xuống Xiêm Lao, Thái Lạng Tuyên Cao, Đông Cuông Tuần Quán, Tam Kỳ Lục Ngạn, Bắc Lệ Bảo Hà, núi Dùm ỷ La, Thưởng Châu Điện Lệ, lại thỉnh các tướng, không Mẹ mà chẳng có Cha, nào ai sinh ra, lại có tên tuổi, ở những ngàn núi, khe lạch hốc hang, tầm bắt chão chàng, cùng là ếch nhái, hoá hình trăm vẻ, phép tắc mọi tài,
   

Chia sẻ trang này