Cúng Sơn Trang đại khoa - 2

Thảo luận trong 'Pháp sự khoa nghi' bắt đầu bởi Quảng Thông, 2/6/14.

Lượt xem: 9,999

Tags:
 1. Quảng Thông

  Quảng Thông New Member

  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> [FONT=&amp]Thỉnh mời Diệu Tín thuyền sư[/FONT],
  [FONT=&amp]Vốn xưa ở đất trang chu Thổ Mường[/FONT],
  [FONT=&amp]Lạng Sơn chốn ấy phong quang[/FONT],
  [FONT=&amp]Đông Cuông Tuần Quán cảnh càng thanh cao,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Nam[/FONT][FONT=&amp] thiên giáng khí anh hào[/FONT],
  [FONT=&amp]Đản sinh Thần nữ ai nào giám đang,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tổ sư có phép sơn trang,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sinh ra một nàng kế vãng truyền lai[/FONT],
  [FONT=&amp]Khi chơi non Đảo Trang Đài,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Khi chơi sông bể chẳng sai phép truyền,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Bạn cùng các bộ quần tiên[/FONT],
  [FONT=&amp]Trắc giáng đàn tiền hóa phép anh linh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Mời bà Diệu Nghĩa tàng hình,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Cùng chư tiên nữ áp linh đàn tiền,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tôi lại thỉnh cung tiên các bộ[/FONT],
  [FONT=&amp]Vâng lệnh trời cứu hộ vạn dân,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Cô Mường cô Aí cô Ân,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Đào Lan, Quế Huệ, Tấn Tần, Trúc Mai[/FONT],
  [FONT=&amp]Chớ có sai lời thề thủa nọ,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Lệnh bài sai đừng có nghỉ ngơi[/FONT],
  [FONT=&amp]Tính còn õng ẽo hay chơi,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Giọng Mường, giọng Thổ những nhời khó nghe,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Mi đá ri kin lao kin lốc,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Mi đá chúc ai thuộc mà nghe,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Gần sông gần suối gần khe,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sơn lâm bát ngát trà khe ngát lừng[/FONT],
  [FONT=&amp]Tang bồng tình, tình tang bồng tính,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tang tính tình, bồng tính dạo chơi[/FONT],
  [FONT=&amp]Tri cô trí cố bì bi[/FONT],
  [FONT=&amp]Đàn thông phách quế ở ngoài sơn lâm[/FONT],
  [FONT=&amp]Tính hay hầm măng giang măng trúc,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Mi đá xanh cơm lốc vàng loe[/FONT],
  [FONT=&amp]Măng ngâm mắm nghoé chua lòe,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Cơm lam một nắm nước khe một bầu[/FONT],
  [FONT=&amp]Áo lam Kinh hàng Tầu thấp thoáng[/FONT],
  [FONT=&amp]Yếm sà lê lại mạng đôi bông,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Túi xanh quai nhuộm mầu hồng,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Môi som má phấn lưng ong dịu dàng,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Mường hỡi mường nghe lời nhủ thực,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Đạo sơn trang bí mật càng ghê[/FONT],
  [FONT=&amp]Lâm râm thắp ngọn đèn khuya,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sự tình này chớ có hề hở hang,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Nào các bạo nhà Mường đâu tá[/FONT],
  [FONT=&amp]Mười hai nhà các họ sơn trang,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Rừng xanh cho đến thượng ngàn,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thất khe thần nữ đáo đàn chứng minh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Kể từ ngày rừng xanh tương hội[/FONT],
  [FONT=&amp]Các cô nàng ân ái đã lâu,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sớm khuya hương lửa đèn dầu[/FONT],
  [FONT=&amp]Nghe lời luyện thỉnh xin mau đáo đàn[/FONT],
  [FONT=&amp]Nay tín chủ cỗ bàn bầy đặt,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Đủ hoa nghi lễ vật mầu xôi[/FONT],
  [FONT=&amp]Sớ văn dâng tiến đã rồi[/FONT],
  [FONT=&amp]Nón hài hình lốt núi thoi tầu bè,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Xin chứng nhận chớ hề đạm bạc[/FONT],
  [FONT=&amp]Cho chủ nhân phúc lộc lâu dài,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Từ nay tốt lộc đa tài[/FONT],
  [FONT=&amp]Đội ơn Tiên chúa muôn đời giám quên,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Chỉ huy la tật tốc giáng.[/FONT]
  [FONT=&amp]Sắc cẩn thỉnh tám tướng sơn trang, cha là Đỗ Đổng mẹ Đặng Thị Tươi, sinh được tám người, đều cùng bạo mãnh, ở châu An Bác giữa làng Thọ Gia, nguyên vốn sinh ra sơn trang Đống Tháp, đêm ngày luyện tập, hay pháp dụng binh, trời chẳng tỏ mình, tử sinh oan thác, hồn siêu phách lạc, mỗi người một phương, sơn trang tổ Mường, Diệu Tín luyện được, người thờ đời trước, gọi phép sơn trang, lòng thành lễ bạc, dâng tiến các chàng,[/FONT] [FONT=&amp] tốc giáng bản đàn chỉ huy là tật tốc giáng.[/FONT] [FONT=&amp]
  Thầy nay vâng lệnh Ngọc Hoàng[/FONT]
  ,
  [FONT=&amp]Thỉnh mời tám Tướng sơn trang tổ Mường,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Vốn xưa Tướng ở trên ngàn,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Ở châu An Bác giữa làng Thọ Gia,
  [/FONT] [FONT=&amp]Sơn trang Đống Tháp kia là[/FONT],
  [FONT=&amp]Đêm ngày luyện tập pháp hòa dụng binh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tướng cả tên là Đỗ Trinh[/FONT],
  [FONT=&amp]Giáp dần năm ấy mới sinh kia là[/FONT],
  [FONT=&amp]Ngày hai mươi chín tháng ba,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sinh ra tướng cả ai hòa giám đương,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tướng hai Đỗ Triệu uy cường,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sinh bính thìn tuế một nhường thiêng thay,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Mười bẩy tháng sáu ngày rầy[/FONT],
  [FONT=&amp]Sinh chàng Đỗ Triệu tốt thay những là,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Đỗ Hiệu là tướng thứ ba,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sinh năm mậu ngọ tiết hòa tháng tư,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Ngày hai mươi ba chính cư[/FONT],
  [FONT=&amp]Giáng sinh Hiệu quận tài dư có hiền,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thứ tư hiệu Đỗ Trung tên,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Hiện canh thân tuế tướng liền xuất sinh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tiết đông tháng chạp dành dành[/FONT],
  [FONT=&amp]Ngày hai mươi bốn đinh ninh chẳng rời[/FONT],
  [FONT=&amp]Thứ năm Đỗ Bích kia ơi[/FONT],
  [FONT=&amp]Sinh năm nhâm tuất chẳng chơi đâu là[/FONT],
  [FONT=&amp]Thu thiên tháng tám ai qua,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Giữa hôm mồng bẩy ấy là Bích sinh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thứ sáu Đỗ Trương tính danh[/FONT],
  [FONT=&amp]Hiện năm giáp tý anh linh hay là,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Xuân thiên mạnh nguyệt sinh ra,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Giữa hôm vọng nhật nguyệt ca đương tròn,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thứ bẩy Đỗ Cường ngọ khôn[/FONT],
  [FONT=&amp]Bính dần thái tuế tướng liền mãn thai,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Nhị nguyệt ngày hai mươi hai[/FONT],
  [FONT=&amp]Sinh ra Cường tướng ai ai khiêm nhường,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thứ tám đến Đỗ Dũng chàng[/FONT],
  [FONT=&amp]Mậu thìn năm ấy mở đường xuất sinh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tháng năm đoan ngọ dành dành,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sinh chàng Đỗ Dũng uy linh hay là,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tám tường cùng con một nhà[/FONT],
  [FONT=&amp]Cha là Đỗ Đổng mẹ là Thị Tươi[/FONT],
  [FONT=&amp]Tiếng đồn dậy khắp mọi nơi[/FONT],
  [FONT=&amp]Đằng vân giá vũ giáng chơi đàn tràng,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Lại mời Mường Mán các nàng[/FONT],
  [FONT=&amp]Rừng xanh núi đỏ mời nàng về đây,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Đã về chứng giám đàn này,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Giúp việc hộ thày sẽ về sơn lâm,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Có nàng áo trắng quần thâm[/FONT],
  [FONT=&amp]Mặt thời dỗ phất ngằm ngằm da đen,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Đầu thời chuôn chuốt tóc lên,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Hình dung nhan sắc chẳng nên đồng trì[/FONT],
  [FONT=&amp]Tay cầm cành lá dương chi[/FONT],
  [FONT=&amp]Phụ đồng thiếp tính tức thì ngã so[/FONT],
  [FONT=&amp]Rượu tăm uống cạn ba vò,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tu ma một bát không cho cũng đòi[/FONT],
  [FONT=&amp]Ta làm cho thế gian coi[/FONT],
  [FONT=&amp]Kẻo thế gian cười rằng pháp chẳng thiêng,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Lại mời các bộ lên đường,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Chúa Mường chúa Mán chúa Xiêm về chầu,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sơn lâm là thú cảnh mầu[/FONT],
  [FONT=&amp]Những non cùng nước đua nhau chơi bời[/FONT],
  [FONT=&amp]Dủ nhau củ sắn củ mài[/FONT],
  [FONT=&amp]Củ lang củ đậu củ khoai đầy ngàn[/FONT],
  [FONT=&amp]Tính hay măng trúc măng giang,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Măng tre măng nứa đầy ngàn mái sim[/FONT],
  [FONT=&amp]Lợn quay, gà hấp, chim hầm,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Kin lao kin khấu thầy khuyên thầy mời,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Trà hô hay gỏi cá tươi[/FONT],
  [FONT=&amp]Gỏi trê, gỏi chép, gỏi mè là ngon,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Cái vò hay đựng rượu hoa,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Kìa nhung kin cấp nọ mỳ phú gia,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tu mòn tu cáy tu ma[/FONT],
  [FONT=&amp]Tu ly tu cát tu kha tu cù,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Kin lao kin nậm kin phù[/FONT],
  [FONT=&amp]Quả sung quả khế bỏ khô quăng bừa[/FONT],
  [FONT=&amp]Bỏ lăn bỏ lóc đã đầy,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thấy đáo đường dưới cái mày đem cho,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thầy nay khuyên triệu đã no[/FONT],
  [FONT=&amp]Sơn trang các tướng khuông phù chứng minh[/FONT],
  [FONT=&amp]Đẳng chư tín chủ lòng thành,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thọ tăng lộc tiếp gia đình hiển vinh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Bất đắc cửu đình cấp như luật linh.[/FONT]
  [FONT=&amp]Sắc cẩn thỉnh mười hai họ sơn trang, các Mán các Mường Man Di, Lao Hống, lại thỉnh hai ốc, Quảng Hóa, Thuận An, Lưu Cầu, Lam Sơn, Hưng Hóa, quân Mọi, quân Xá, thượng lũng hạ lũng, nào quân đường trong, thượng lộ hạ lộ, nào quân man cố Thái Nguyên, Cao Bằng, Quán Đà, Quán Dòng, tất bắc vai bồng, ma chi ma chất, ma phong chất vất, mi rằng mi cố, cần nung cần lộ, ca lăng kin nậm kin trà, tu cáy tu ma, bì ba bì bục, tôm khô, cá mực, bánh đúc mắn tôm, ếch bén chão chàng, trầu vàng cau phượng, dâng lên chúa thượng, vỏ quạch vỏ chay, các bộ chỉ hay, ớt cay sung khế, hương thơm ngào ngạt, thỉnh các bộ về, hỏa tốc đáo đàn chứng minh công đức là tật tốc giáng.[/FONT] [FONT=&amp]Thầy nay vâng lệnh Ngọc Hoàng[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh mười hai tướng sơn trang giáng trần[/FONT]
  [FONT=&amp]Lại mời nàng Á[/FONT][FONT=&amp]i nàng Ân[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh tám tướng Mọi cùng quân Cao Bằng[/FONT]
  [FONT=&amp]Phép làm dũng mãnh hung hăng[/FONT]
  [FONT=&amp]Mười tám của rừng ai chẳng sợ kinh[/FONT]
  [FONT=&amp]Ngày nay đệ tử tâm thành[/FONT]
  [FONT=&amp]Xin làm mân cỗ tiến dâng các nàng[/FONT]
  [FONT=&amp]Điền kê đem nướng cho vàng[/FONT]
  [FONT=&amp]Ốc cua thịt thính cơm lam các mùi[/FONT]
  [FONT=&amp]Ngày nay đệ tử thỉnh mời[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh các nàng xuống về nơi đàn tràng[/FONT]
  [FONT=&amp]Ở miền Quảng Hoá, Thuận An[/FONT]
  [FONT=&amp]Lam cầu, Hưng Hoá, Tuyên Quang các mường[/FONT]
  [FONT=&amp]Lạng Sơn, Tuần Quán, Đông Cuông[/FONT]
  [FONT=&amp]Thái Nguyên, Suối Thị, Quán Đà, Cầu Sơn[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh mời tám tướng cao lơn[/FONT]
  [FONT=&amp]Lục la các tướng đáo đàn chưng đây[/FONT]
  [FONT=&amp]Núi dùm cô cả thiêng thay[/FONT]
  [FONT=&amp]Anh linh giáng ứng về đây ngự đồng[/FONT]
  [FONT=&amp]Tài kiêm lục trí thần thông[/FONT]
  [FONT=&amp]Sơn lâm các động tung hoành anh linh[/FONT]
  [FONT=&amp]Cô đôi Bắc Lệ tàng hình[/FONT]
  [FONT=&amp]Tâm thành cầu khẩn hiển linh cô về[/FONT]
  [FONT=&amp]Đồng Đăng, Ao Cá là quê[/FONT]
  [FONT=&amp]Pháp sư tái thỉnh cô Ba tam kỳ[/FONT]
  [FONT=&amp]Thiên Đình, Địa Phủ thông tri[/FONT]
  [FONT=&amp]Hình dung nhan sắc mọi bề thanh tân[/FONT]
  [FONT=&amp]Tuổi xuân vẻ lại thêm xuân[/FONT]
  [FONT=&amp]Thú vui phong cảnh thanh vân chơi bời[/FONT]
  [FONT=&amp]Có khi cô hiện ra người[/FONT]
  [FONT=&amp]Dậy chim uốn lưỡi dậy người bán buôn[/FONT]
  [FONT=&amp]Khi thời dậy vượn du con[/FONT]
  [FONT=&amp]Lúc ca lúc hót nỉ non buồn dầu[/FONT]
  [FONT=&amp]Dậy loài cầm thú gọi nhau[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhân gian hữu sự thỉnh cầu lại qua[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh mời cô Tư ỷ La[/FONT]
  [FONT=&amp]Theo hầu vương Mẫu quê nhà Thuận Nam[/FONT]
  [FONT=&amp]Mẫu sai cô Tư giáng phàm[/FONT]
  [FONT=&amp]Lễ nghi sớ điệp lập đàn mời khuyên[/FONT]
  [FONT=&amp]Lại mời các bộ Mường trên[/FONT]
  [FONT=&amp]Cô Năm vốn ở Thái Nguyên, Cao Băng[/FONT]
  [FONT=&amp]Tính đành hanh thấy ai lạ mặt[/FONT]
  [FONT=&amp]Sai cô hầu đuổi bắt cho mau[/FONT]
  [FONT=&amp]Líu lô tiếng mán bảo nhau[/FONT]
  [FONT=&amp]Tức thời cô trước cô sau điệu về[/FONT]
  [FONT=&amp]Người thôn quê hay là thành thị[/FONT]
  [FONT=&amp]Không biết rằng bệnh ý vì đâu[/FONT]
  [FONT=&amp]Làm cho chóng mặt nhức đầu[/FONT]
  [FONT=&amp]Càng phù càng thuốc càng đau như dần[/FONT]
  [FONT=&amp]Hành bệnh nhân thậm chưng là khổ[/FONT]
  [FONT=&amp]Uống thuốc trần lại hãm mồ hôi[/FONT]
  [FONT=&amp]Bói thời ra quẻ phong lôi[/FONT]
  [FONT=&amp]Cô Năm hành bệnh ai coi cho tường[/FONT]
  [FONT=&amp]Sắm hình nhân điệp trương thế mệnh[/FONT]
  [FONT=&amp]Trả lễ cô thời bệnh mới tan[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh mời cô Sáu Đồi Ngang[/FONT]
  [FONT=&amp]Cùng cô nàng Bẩy Tuyên Quang giáng trần[/FONT]
  [FONT=&amp]Pháp đằng vân anh linh biến hoá[/FONT]
  [FONT=&amp]Các mán mường mọi xá đều kinh[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh mời các bộ sơn tinh[/FONT]
  [FONT=&amp]Cùng cô nàng Tám anh linh nhiệm mầu[/FONT]
  [FONT=&amp]Cao Lan, Mán Mọi sơn đầu[/FONT]
  [FONT=&amp]Thần thông lục trí ai hầu giám đương[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh mời cô Chín Sòng Sơn[/FONT]
  [FONT=&amp]Cô Mười chính ở Suối Ngang hiện về[/FONT]
  [FONT=&amp]Thú vui là thú sơn khê[/FONT]
  [FONT=&amp]Ngàn giang ngàn nứa mọi bề thanh tân[/FONT]
  [FONT=&amp]Cô Mười Một ngự đồng nhân[/FONT]
  [FONT=&amp]Khi chơi quán Sở lầu Tần ngao du[/FONT]
  [FONT=&amp]Quê nhà cô ở trang chu[/FONT]
  [FONT=&amp]Dong chơi rừng núi ngao du Mán Mường[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh cô Mười Hai giáng đàn[/FONT]
  [FONT=&amp]Lại xin chứng lễ sơn trang khuyên mời[/FONT]
  [FONT=&amp]Độ cho tín chủ mọi người[/FONT]
  [FONT=&amp]Già thời sức khoẻ trẻ thời bình an[/FONT]
  [FONT=&amp]Thỉnh mời chư vị giáng đàn[/FONT]
  [FONT=&amp]Phù trì đệ tử thiên ban thọ trường[/FONT]
  [FONT=&amp]Chỉ huy là tật tốc giáng[/FONT]
  [FONT=&amp]Sắc triệu thỉnh sơn trang các bộ, châu thổ thượng du, nhớ khi xưa Bạch Hạc Phong Châu, Vĩnh An tỉnh là nơi thác tích, lưu truyền tán tịch chia ở từng phương, chốn sơn lâm châu Thổ Mán Mường, các trang trại tuỳ phương cải hiệu, nào là Hoàng Ma Hà Điếu, Nùng Thái Xá Miêu, tám họ ấy đều, ở miền xứ bắc, đầu khăn ba sắc, mình mặc áo xanh, Mán sơn đầu cùng Mán vẽ mình, Mường xiên tai cùng Mường sỏ mũi, bên cung bên túi, tay lẵng tay dao, tiếng xá tiếng tiêu, tỳ lô bắc lộ, tính tình gió có, măng trúc măng giang, gạo đen gạo vàng, cơm lam thịt thính, nay tôi tái thỉnh, tứ tướng thổ lang, bốn họ sơn trang, Đinh Cao Quách Bạch, cung đàn lá phách, rừng quế rừng thông, tình tính tang bồng, chim kêu vượn hót, thú vui cảnh tốt, thong thả dạo chơi, Yên Bái Lao Cai, Cao Bằng Bảo Lạc, khi chơi Phố Cát, lúc xuống Xiêm Lao, Thái Lạng Tuyên Cao, Đông Cuông Tuần Quán, Tam Kỳ Lục Ngạn, Bắc Lệ Bảo Hà, núi Dùm ỷ La, Thưởng Châu Điện Lệ, lại thỉnh các tướng, không Mẹ mà chẳng có Cha, nào ai sinh ra, lại có tên tuổi, ở những ngàn núi, khe lạch hốc hang, tìm bắt chão chàng, cùng là ếch nhái, hoá hình trăm vẻ, phép tắc mọi tài,[/FONT][FONT=&amp] Tướng chẳng như ai thế gian hoà vậy, Quỷ chẳng phải Quỷ, Ma chẳng phải Ma, lông lá mọc ra, đầy mình trông lạ, xương đồng gan đá, pháp tắc vô song, Phật có sắc phong, tự nhiên thượng Thánh, tàng hình ẩn ảnh, thực tướng sơn trang, ở hốc ở hang, nhường ngôi chính vị, thu âm binh khí, khắp hết mọi nơi, thượng tự trên Trời, dưới chí Sa Bà thế giới, Thầy thỉnh thời tới, Thầy luyện thời về, đêm đêm ngồi bóng thông ngọn núi, tay cầm gậy lụi, đủng đỉnh dong chơi, hỡi tướng ta ơi, giáng lâm đàn sở. Là tật tốc giáng.[/FONT] [FONT=&amp]
  Thầy sai các tướng Sơn Trang[/FONT]
  ,
  [FONT=&amp]Cùng nàng Ma Xó mới nàng Mai Hoa[/FONT],
  [FONT=&amp]Thần thông phép nghiệm mở ra,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Ma rừng Ma núi cùng hoà đến đây[/FONT],
  [FONT=&amp]Lệnh truyền khắp cả đông tây,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Anh linh tốc giáng về đây ngự đồng,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tướng thanh tân đàn vô tang tính,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Quen cơm Lam thịt thính nem chua,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Đưa tay đàn gẩy sênh sô,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Tiếng nói líu lắt líu lô líu lường[/FONT],
  [FONT=&amp]Mường hỡi Mường nghe lời nhủ thực,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thuốc a nương là bạn vui chơi[/FONT],
  [FONT=&amp]Cây cao bóng mát nghi ngơi[/FONT],
  [FONT=&amp]Non xanh rừng thẳm là noi tung hoành[/FONT],
  [FONT=&amp]Dạo bốn phương đường đi lối lại[/FONT],
  [FONT=&amp]Tối lại về am cỏ lều tranh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Sơn lâm vắng vẻ quanh thành,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Bằng mi họp mặt ả anh dịu dàng,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Quần là áo lượt điểm trang[/FONT],
  [FONT=&amp]Hài hoa lược dắt đảm đang trâm cài,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thong dung tiếng chim kêu vượn hót,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Đầu sườn non khoan nhặt vui thay[/FONT],
  [FONT=&amp]Trên ngàn gió thổi dung cây[/FONT],
  [FONT=&amp]Dưới suối nước chẩy cá vây đầu ghềnh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Khôn thiêng hiển hiện cho nhanh[/FONT],
  [FONT=&amp]Hưởng mùi thịt thính cơm lam măng rừng[/FONT],
  [FONT=&amp]Ốc Cua Tôm Cá tiến dâng[/FONT],
  [FONT=&amp]Nón chiêng hài sảo núi dùm cây xanh,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Ngày nay đệ tử lòng thành[/FONT],
  [FONT=&amp]Thỉnh mời các tướng anh linh giáng đàn,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Hộ cho tín chủ bình an,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Thọ tăng lộc tiếp muôn vàn ơn sâu,
  [/FONT]
  [FONT=&amp]Bất đắc cửu đình cấp như luật linh.[/FONT]
  [FONT=&amp]( Nếu có tượng hình voi ngựa thì làm phép khai quang )[/FONT]
  [FONT=&amp]Ngũ nhãn liên miên mới điểm khai[/FONT] [FONT=&amp]Tam tinh chiếu diệu ảnh lâu đài[/FONT] [FONT=&amp]Ba triện hương trường thư nhị tự[/FONT] [FONT=&amp]Một bầu nước ngọc sái tam thai[/FONT] [FONT=&amp]Đà lâu cung nguyệt soi muôn dặm[/FONT] [FONT=&amp]Đứng bóng nhân gian thẳm đất trời[/FONT] [FONT=&amp]Vằng vặc nhờ gương soi tứ phủ [/FONT] [FONT=&amp]Quang khai vì có sư Như Lai [/FONT] [FONT=&amp]Thư vào chén nước Ngũ vị :[/FONT]
  [FONT=&amp] (Phật Pháp Tăng Bảo cửu long thủy)[/FONT]
  [FONT=&amp]Đại khai trí kính minh như nhật[/FONT]
  [FONT=&amp]Thước phá vi trần thế giới trung[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhất điểm liễu nhiên siêu bách ức[/FONT]
  [FONT=&amp]Thiên sai vạn biệt tổng viên thông[/FONT]
  [FONT=&amp]Thư vào Gương: [/FONT][FONT=&amp](Quang minh biến chiếu)[/FONT]
  [FONT=&amp]Úm tác sô tác sô tam mãn đá tác sô đà mẫu tuất nẫm lị duệ sa hạ [/FONT][FONT=&amp]( 3 biến )[/FONT] [FONT=&amp]Tuy nhiên ngũ nhãn thông quang chiếu[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhân tư bệnh mục kiến không hoa[/FONT]
  [FONT=&amp]Kim nhật hoàn cừ cựu quang thể[/FONT]
  [FONT=&amp]Bích mâu sán sán chiếu trần sa[/FONT]
  [FONT=&amp]Thư vào Gương:[/FONT][FONT=&amp] (tả Phất, hữu Phút)[/FONT]
  [FONT=&amp]Dương chi phất động sinh minh tĩnh[/FONT]
  [FONT=&amp]Tuệ thuỷ trừng thanh biểu định tâm[/FONT]
  [FONT=&amp]Pháp sự gia trì tăng chính giới[/FONT]
  [FONT=&amp]Quyên trừ chúng lý tưởng vưu thâm.[/FONT]
  [FONT=&amp]Cầm cành sái tịnh đọc chú:[/FONT]
  [FONT=&amp]Thanh thanh chi thủy, liểu liểu hoa khai, trung tàng Bắc Đẩu, nội ẩn Tam Thai, Thần thuỷ giải uế hoạ khứ phúc lai, [/FONT]
  [FONT=&amp]Nhất trích sái Thiên Thiên thanh[/FONT]
  [FONT=&amp]Nhị trích sái Địa Địa linh[/FONT]
  [FONT=&amp]Tam trích sái Nhân Nhân tràng sinh[/FONT]
  [FONT=&amp]Tứ trích sái Quỷ Quỷ tiềm hình[/FONT]
  [FONT=&amp]Ngũ trích sái Tà Tà tẩu tán[/FONT]
  [FONT=&amp]Lục trích sái ban ban thanh tịnh[/FONT]
  [FONT=&amp]Nam mô tát đá nẫm tam diểu tam bồ đà câu chi[/FONT]
  [FONT=&amp]nẫm đát điệt tha. [/FONT] [FONT=&amp]Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. [/FONT][FONT=&amp]( 3 biến )[/FONT]
  [FONT=&amp]Phục dĩ: Thiên địa an bài, phương ngung ký định, thượng hạ đồng phân, vạn bách tiêu tai độ ách, lợi vật an nhân, phán thiên địa chi sơ phân, định ngũ hành chi vi thủ, các các chí thành nhất tâm đỉnh lễ.[/FONT][FONT=&amp](khai Thánh)[/FONT] [FONT=&amp]
  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Thiên nhãn -[/FONT]
  [FONT=&amp]Thiên nhãn chiếu quang minh[/FONT] [FONT=&amp]
  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Nhục nhãn[/FONT]
  - [FONT=&amp]Nhục nhãn chiếu quang minh[/FONT]
  [FONT=&amp]Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Pháp nhãn[/FONT] - [FONT=&amp]Pháp nhãn chiếu quang minh[/FONT] [FONT=&amp]
  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Tuệ nhãn[/FONT]
  - [FONT=&amp]Tuệ nhãn chiếu quang minh[/FONT] [FONT=&amp]
  Phụng thỉnh Như Lai điểm khai Thần nhãn[/FONT]
  [FONT=&amp]- Thần nhãn chiếu quang minh[/FONT] [FONT=&amp]
  Thiên nhãn thông phi ngại, Nhục nhãn ngại phi thông, Pháp nhãn do quan tục, Tuệ nhãn trực duyên không, Thần nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung, nhân nhân giai cụ túc, vật vật tổng viên thông, đỉnh môn khai điểm xứ, tòng giáo hoá mãn không.[/FONT]
  [FONT=&amp](khai hình)[/FONT]
  [FONT=&amp]Khai Nhãn Nhãn quang minh, khai Nhĩ Nhĩ văn thanh, khai Tỵ Tỵ thông hinh, khai Khẩu Khẩu năng thuyết, khai Tâm Tâm bình chính, khai Túc Túc bộ hành. [/FONT] [FONT=&amp]Khai Đầu Đầu đội ngất Trời, khai hai con Mắt Mắt coi trừng trừng, khai Chân Chân bước lưng lưng, khai Tay Tay cầm, khai Tai Tai nghe, khai Mũi Mũi thở tức thì, khai Mồm Mồm nói vân vi mọi điều. [/FONT][FONT=&amp](khai vật)[/FONT]
  [FONT=&amp]Khai Nhãn Nhãn quang minh, khai Nhĩ Nhĩ văn thanh, khai Tỵ Tỵ thông hinh, khai Khẩu Khẩu năng thực, khai Tâm Tâm bình chính, khai Túc Túc bộ hành[/FONT] [FONT=&amp]Dong nhan thậm kỳ diệu, quang minh chiếu thập phương, ngã tích tằng cúng dạng, kim phục hoàn thân cận, Thánh Chúa thiên trung vương, ca lăng tần già thanh, từ bi mẫn chúng sinh. Khai Nhãn Nhãn quang minh, khai Nhĩ Nhĩ văn thanh, khai Tỵ Tỵ thông hinh, khai Khẩu Khẩu năng thuyết, khai Tâm Tâm bình chính, khai Túc Túc bộ hành, cố ngã kim đỉnh lễ.[/FONT] [FONT=&amp]Nam mô khai bảo kính bồ tát - Ma Ha Tát[/FONT] [FONT=&amp]Tiên Chúa tòng không lai giáng hạ[/FONT] [FONT=&amp]Sơn Trang bộ chúng phó đàn diên[/FONT] [FONT=&amp]Tùy kỳ khẩn đảo vi ân cần[/FONT] [FONT=&amp]Phủ giáng uy quang an pháp toạ [/FONT] [FONT=&amp]Nam mô an pháp toạ bồ tát - Ma Ha Tát[/FONT][FONT=&amp]( 3 biến )[/FONT]
  [FONT=&amp]Khất Âm Dương nhập hiến[/FONT]
  [FONT=&amp]Thượng lai an toạ chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng cụ hữu tạp bàn trai soạn thượng hiến Tiên từ phủ thùy nạp thụ giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.[/FONT] [FONT=&amp] Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng.[/FONT][FONT=&amp]( 3 biến )[/FONT] [FONT=&amp] Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha án tô rô tô rô ,bát la tô rô ,bát la tô rô sa bà ha.[/FONT][FONT=&amp] ( 3 biến )[/FONT] [FONT=&amp] Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng[/FONT] [FONT=&amp] Phổ thí pháp giới chư chúng sinh[/FONT] [FONT=&amp] Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng[/FONT] [FONT=&amp] Duy năng thành tựu Phật công đức[/FONT] [FONT=&amp]Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hồng. [/FONT][FONT=&amp]( 7 biến )[/FONT]
  [FONT=&amp]Nam mô phổ cúng dạng bồ tát - Ma Ha Tát[/FONT][FONT=&amp]( 3 biến )[/FONT] [FONT=&amp]Thần quang bất muội Chúa đức viên minh cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc[/FONT] [FONT=&amp]Đọc sớ xong nếu có khất kiều thì phải để lại các giá về chứng, hồi hướng lễ tạ.[/FONT] [FONT=&amp] Thượng lai hiến cúng công đức vô hạn thù thắng lương nhân khể thủ hoà nam tam tôn thánh chúng.[/FONT]
  [FONT=&amp]Kiền thành tạ lễ cúc cung bái.[/FONT]
  [FONT=&amp]Cúng Sơn Trang đại khoa hoàn.[/FONT]
  [FONT=&amp]Sa môn Thích Thanh Trừng phiên âm.[/FONT]
  [FONT=&amp]Chỉnh sửa và phiên âm hoàn thành 23 giờ ngày 13 tháng 7 năm Mậu Tý[/FONT]​
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
   
  Chỉnh sửa cuối: 2/6/14

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. baccanh

  baccanh New Member

  Hoan hỷ. Công đức vô lượng. Thầy có thể cho con xin khoa cúng mẫu được không ạ.
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/6/14
 3. letoan

  letoan New Member

  con cảm ơn thầy,khoa cũng hay quá
   
 4. mailinh1703

  mailinh1703 New Member

  con cảm ơn thầy, khoa cúng hay quá ạ, xin thầy cho con hỏi 1 câu hỏi hơi ngố và ngớ ngẩn một chút được k ạ, vì con chưa có chút kiến thức gì ạ nên k hiểu thế nào là nên và k nên, thưa thầy bài cúng trên có thể sử dụng cho 1 người bình thường k có căn quả gì khi đi lễ Chùa được k ạ,
  xin thầy có thể giảng giải 1 chút về những vấn đề liên quan nên và không nên với 1 người dân thường chưa hiểu gì về tâm linh, lễ bái, các bài cúng mà chỉ có tâm đến cửa chùa kêu khấn thành tâm, nhiều khi khấn cũng k thành lời, câu từ còn k thông suốt dc k ạ
  con xin cảm ơn thầy ạ
   
 5. Quảng Thông

  Quảng Thông New Member

  mailinh1703 ạ trước tiên Nạp Tăng đính chính lại là Khoa cúng trên mới phải, ở đây quan niệm rằng:
  - Cúng thì gọi là Khoa, khi hành lễ
  thỉnh xong 1 hồi 3 tiếng Chuông kèm theo phải có lễ Nhạc, hoặc tay Chông tay Mõ, khi thỉnh bạch cần phải tham khảo học hỏi xem, đọc phần nào thì đánh Chông - Mõ, phần nào thì chắp tay đọc, phần nào thì ngâm vịnh, chứ không đễ gì mà đọc như báo, từ đầu đến hết được.
  - Khấn thì gọi là Bài, khi hành lễ thỉnh xong 1 hồi 3 tiếng Chuông xong rồi chắp tay tĩnh toạ tự đọc những gì mình biết và mong cầu thế nào.
  - Phần Khoa Sơn Trang này là dùng trong các ngày đại tiệc của Tứ Phủ, và đại đàn của Tín Chủ, khi đầy đủ nghi lễ để khao, nếu trong Văn Mời có thứ gì, bất đắc dĩ không phải mùa nên đành phải chịu, thỉnh các vị giáng đàn mà thiếu nhiều quá, thành ra mình mời không cúng dối các Ngài thôi, lại chuốc thêm thội, chứ không phải việc nào cũng dùng được.
  - Còn nếu là người chưa Quy Y Tam Bảo mà hay đi lễ Chùa thì gọi chung là Thiện Nam - Tín Nữ. Đã đi Quy rồi thì gọi là Phật tử Ưu Bà Tắc tên.....Pháp danh..... - Ưu Ba Di.....Pháp danh.....
  - Người đã Trình Đồng - Mở Phủ rồi thì gọi là Thanh Đồng tên..... đạo hiệu.....Người đã lên Đồng mà chưa Mở Phủ thì gọi là Tân Đồng......Người mới Tôn Hương Bản Mệnh thì gọi là Hương tử.
  - Khi lễ cốt sao Tâm tịnh Lòng thành Khấn là đọc thành câu phát ra tiếng, Nguyện là chắp tay tĩnh toạ tưởng nhớ Mình đang lễ ai và cầu những gì, cốt sao không nghĩ tạp loạn trong đầu, gọi là Tam vô nhất niệm, thì cầu sao cho được, cúng sao cho thành. Chứ không phải vái nhiều mới đúng.
  - Còn phần hành lễ ở đây cũng chia làm 2 phần
  + 1 là Lễ: Quỳ chắp thẳng tay trước Ngực mỗi một lễ úp tay xống Chiếu và Trán mình cũng sát xuống Chiếu lọt vào giữa khe của 2 bàn Tay.
  + 2 là Bái: Quỳ chắp tay trước Ngực mỗi một bái là úp 2 bàn tay xuống đầu Gối, hoặc hạ tay xuống ngang Bụng.
  + Dù Lễ hay Bái cũng có quy luật: Trước cửa Phật thì Lễ - Bái 9 lần, Thánh, Thần 5 lần, Tổ Tiên 4 lần. Xong chắp Tay tịnh toạ rồi khấn hay Nguyện. Lễ Bái tạ 3 lần nữa là hoàn mãn.
  Nạp Tăng kiến thức có hạn nên chao đổi một số nghi lễ để
  mailinh1703 và quý liệt vị hoan hỷ duyệt lãm và bổ chính cho hoàn hảo.
  Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát - Tác đại chứng minh
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/6/14
 6. quy_coc_tu

  quy_coc_tu New Member

  Bài viết của Quảng Thông sư phụ hay quá, mở mang thêm được nhiều điều.
  Nhân đây xin hỏi Quảng Thông sư phụ đôi điều mong được chỉ điểm:
  Làm thế nào để có thể trở thành thầy cúng, qua chương trình đào tạo thế nào. Các bài văn khấn, các khoa cúng là theo chung một lối hay nhiều kiểu khác nhau.
  Để có thể ngồi trước đàn cúng là do duyên phận hay do tín ngưỡng của bản thân là có thể.
  Qủy Cốc không biết nhiều, trong câu hỏi có thể chưa hợp lý mong Quảng Thông sư phụ chỉ giáo thêm nhiều điều.
  Thân!
   
 7. Lâm_Lâm

  Lâm_Lâm New Member

  A Di Đà Phật, Hoan hỷ tán thán công đức của Thầy ạ.
  Bạch Thầy là con đọc bài cúng của Thầy đưa lên con thấy rất hay ạ. Con chỉ xin góp ý với thầy là thầy đừng nói là liệt vị. Theo ngu ý của con thì nên dùng từ chư vị vì bọn con vẫn còn sống trên phàm trần ạ, liệt vị nên dùng cho người đã mất thôi ạ. Có nói gì không phải Thầy bỏ qua cho ạ
  Nam mô A Di Đà Phật.
   
 8. coinguontamlinh

  coinguontamlinh New Member

  Rất hay cam ơn lâm - lâm
   
 9. mailinh1703

  mailinh1703 New Member

  thưa thầy con cảm ơn thầy rất nhiều ạ, bài viết của Thầy con xin ghi nhớ và sẽ về đọc lại nhiều lần vì con đọc 1 lần thì chưa thể hiểu được ạ, con mong rằng sẽ được thầy giải đáp những câu hỏi ngu ngơ của con nữa ạ
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/6/14
 10. Quảng Thông

  Quảng Thông New Member

  Lâm_Lâm à nhân đây Nạp Tăng cũng xin nói, thiển ý của Nạp Tăng là từ Quý Liệt Vị ở đây, nói lên những ních hoặc danh sách có tên trong Diễn Đàn, chữ Liệt ở đây có nghĩa là tầng lớp, hàng thứ tính số nhiều mà thôi.
  Hán Văn gồm có từ chính và từ phụ, cũng như Việt Ngữ có Động từ và Tính từ, chứ nếu mà đứng độc lập thì ai gọi là Văn ?

   
  Chỉnh sửa cuối: 19/6/14
 11. Lâm_Lâm

  Lâm_Lâm New Member

  A Di Đà phật.
  Nhà con chỉ làm đồng hầu hạ nàh Thánh thôi ạ, nên chữ nghĩa Hán Tự cũng không có là bao, đã để Thầy và các bạn chê cười rồi ah. Tại nhà con ít chữ nên nghe thấy nói cứ bị khó hiểu ở chỗ tại sao thầy lại dùng như vậy thôi ạ. Con cảm ơn thầy đã giải thích ạ.
  Nam mô A Di Đà Phật.
   
 12. Quảng Thông

  Quảng Thông New Member

  quy_coc_tu à Nạp Tăng trả lời theo thiển ý của mình hiểu biết mà thôi nhé.
  - Người làm Thầy trước tiên phải nhớ lấy câu (Đức Vi Bản - Phải lấy Đức làm Gốc) sau đó lấy tâm làm niềm tin ,còn kiến thức dù Hán Văn hay Việt Ngữ đều có thể được.
  - Tất cả các khoa cúng trong bộ Thủy Lục, gồm 28 khoa chính văn do Tam Tổ Trúc Lâm (Điều Ngự Giác Hoàng "Phật Hoàng Trần Nhân Tông" và Tổ Pháp Loa - Tổ Huyền Quang) chuyển từ bộ Thủy Lục của ngài Chí Công bên Đông Độ, tập soạn lại cho phù hợp với Nam Việt chúng ta, nhưng trong chính văn ấy, còn có các bậc hậu học tập hợp lại, theo truyền thừa từng vùng miền, nên có khác nhau ví dụ: Khoa Phát Tấu - Phá Ngục - Giải Kết thì trong chính Khoa chưa đủ, phải kết hợp với nghi tiết trong bộ Thích Thị Bảo Đỉnh Hành Trì nữa mới đủ.
  - Riêng bộ Tạp Tiếu gồm 6 tập hoặc 5 tập, có 72 khoa là do Chư Tôn Đức và những vị Đạo Sỹ thạc đức soạn ra, để ứng phó theo các việc cho thích nghi với Tín Chủ.
  - Nghi thức hành trì Khoa Giáo, cũng phải qua các mục như: Lý Thuyết là học hỏi và Thực Hành là Xem Làm, người học ở đây cần phải chuyên tâm để ý, nhớ kỹ cử chỉ hành sự của các Sư - Thầy, để mà lưu lại kiến thức (học Tam niên bất như kiến đàn nhất dạ - 3 năm học lý thuyết không cho xem hành đàn 1 tối thì cũng bằng không) là vậy.
  - Nạp Tăng thiển nghĩ bởi không có duyên được học Trường nào cho đến nơi đến chốn. Chỉ lấy kiến thức ở các đàn đám và hành nghi của mình, nói lên mấy ý này. Có gì chưa chuẩn mực, mong quý liệt vị thể tình hoan hỷ.
  Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát - Tác đại chứng minh.
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/6/14
 13. mailinh1703

  mailinh1703 New Member

  Thưa thầy lại cho con hỏi thầy một câu nữa ạ, con đã đọc bài viết của thầy nhiều lần, con mới phân biệt được một chút xíu thôi ạ, nhưng con thấy có phần thầy viết con trích dẫn ở trên ạ, là phần hành lễ, chia làm 2 phần, như vậy 1 tín nữ như con thì khi đi lễ chùa hành lễ trước phật lễ - bái 9 lần... con thấy thầy tách ra phần lễ riêng, Bái riêng, xong con lại thấy thầy nói là dù Lễ hay Bái, như vậy là chỉ thực hiện 1 hình thức là lễ hoặc là Bái thôi ạ
  con lại thấy thầy viết là Lễ-Bái 9 lần, như vậy là phải hành lễ cả lễ và Bái ạ, 2 hình thức này khác nhau vậy mỗi hình thức con làm 9 lần ạ.
  Lời diễn đạt của con có thể sẽ khiến Thầy thấy khó hiểu, con mong được thầy chỉ dậy ạ
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/6/14
 14. quy_coc_tu

  quy_coc_tu New Member

  Chưa được thỏa sự trăn trở nhiều lắm, chân thành cảm ơn Quảng Thông sư phụ.
   
 15. Quảng Thông

  Quảng Thông New Member

  Nạp Tăng xin nhắc lại là khi hành sự:
  - Nếu địa dư có thể cho phép thì hành Lễ (ngũ thể đầu địa: 1 Đầu - 2 dầu gối Tay - 2 đầu gối Chân, 5 thứ Đầu này sát xuống đất) là tốt nhất.
  - Nếu mà địa dư không cho phép thì Bái, mỗi 1 bái đều phải cúi xuống khi Đầu cúi thì Tay mới hạ.
  - Nếu Lễ thì miễn Bái còn khi Khấn hoặc Nguyện thì tĩnh tọa chắp tay trước Ngực chỉ đến Vị Hiệu của các Ngài mới Lễ - Bái xuống, chứ không Miệng nhẩm, Tay bái liên tục như băm Tẩm Quất, thật là không phải chút nào.
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/6/14
 16. mailinh1703

  mailinh1703 New Member

  Con hiểu rồi ạ, con xin chân thành cảm ơn thầy ạ, Ban đầu con đọc mà chưa hiểu 2 từ Vị Hiệu, Thưa thầy Vị Hiệu có phải là bài vị hay bát hương thờ vị Phật, Thánh... mà mình đang đến để khấn không ạ
  Vậy thưa thầy thầy lại cho con hỏi thầy một câu nữa ạ, trong trường hợp nào thì vái vọng, khấn vọng ạ, vì có những trường hợp không thể đứng ngay trước Vị Hiệu của các ngài được như thầy nói ở trên ạ "Nguyện thì tĩnh tọa chắp tay trước Ngực chỉ đến Vị Hiệu của các Ngài mới Lễ - Bái xuống"
   
 17. Quảng Thông

  Quảng Thông New Member

  Nạp Tăng lại xin thưa với quý liệt vị rằng.
  - Vị Hiệu đúng là Ngôi vị thờ, mà ta đang quỳ ở trước, hành Lễ - Bái để Khấn - Nguyện.
  - Nghi thức Bái Vọng, thực là trong nghi lễ không có, vị dụ: Trần gian nếu ta hỏi hoặc nhờ vả ai một việc gì, phải gặp trực tiếp họ, thì mới biết là họ có đồng ý hay không, nghi lễ không có chữ Bái Vọng.
  - Trong Nho giáo hay nói về nghi lễ, là chữ Vọng Bái, tức là các Ngài là ngôi vị Cao, chúng ta là kẻ thấp hèn, không sánh với các Ngài được, nên dùng chữ Vọng Bái (dùng cho kẻ dưới xin tâu với bề trên)
   
 18. lavie

  lavie Member

  Bạn Mailinh1703 thân mến.
  Mục định tham gia diễn đàn là để trao đổi học hỏi kinh nghiệm về góc độ tâm linh... Mọi người ở trong diễn đàn này nói chung hay cá nhân mình nói riêng ko phản đối cũng như ko có ý kiến j về việc một người có thể tham gia nhiều diễn đàn khác nhau... bạn là một trong những người như thế...
  Nhưng thực sự mình có ác cảm với những người sinh hoạt ở diền đàn này ... sau khi hỏi, chao đổi, tham khảo ý kiến của người khác lại mang đi chỗ khác để khoe ...( mặc dù có trích dẫn nguồn). Bạn nên trân trọng kiến thức mà mình hỏi dc và tự ngẫm , trang bị cho mình kiến thức mà bạn thấy là phù hợp với mình, và điều đó ko nhất thiết phải nói ra...

  Hơn nữa bạn nên biết các thành viên ở đây có thể cũng là thành viên ở diễn đàn khác, đôi khi họ còn là Administrator ( cấp cao lắm ý). Việc bạn trích dẫn nội dung mà họ đã biết, đã đoc...ở diễn đàn này sang diễn đàn của họ ... liệu họ có hoan hỉ hay ko? và ở địa vị là bạn thì bạn sẽ nghĩ sao ?

  thanks
   
 19. tamloctan1183

  tamloctan1183 New Member

  Thứ 7 gòi, về nghỉ xả hơi thôi mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :).
   
 20. mailinh1703

  mailinh1703 New Member

  bạn hiểu sau ý mình rồi lavie ạ, mình copy sang diễn đàn khác cũng là 1 diễn đàn tâm linh để mọi người những ai ngu ngơ, chưa hiểu biết như mình hiểu và biết cách hành lễ đúng thôi bạn ạ, Bạn đã nói vậy thì từ giờ mình sẽ không làm thế nữa
   

Chia sẻ trang này