Chí Linh Sơn Phú ( Nguyễn Trãi)

Thảo luận trong 'Thơ văn quán' bắt đầu bởi THIÊNTRƯỜNG_91, 31/12/11.

Lượt xem: 3,932

 1. THIÊNTRƯỜNG_91

  THIÊNTRƯỜNG_91 New Member

  Rồng thiêng dậy,bay rợp Lam Kinh
  Giáo trời chỉ,dẹp tan bắc binh
  Dựng nước thành công nhiều khó nhọc
  Miền Tây sông núi hẳn anh linh
  Ôi ! Vua ta tài thánh vũ
  Đứng lên bốn phương kinh dinh
  Vận nước gian truân,khổ tâm lo tính
  Thấy lẽ tất yếu của trời càng quyết chí để nghiệp thành
  Nhờ thế ngày nay Hồ Việt đưọc một nhà,mà núi này cũng lưu danh muôn thuở
  Khi nghĩa quân mới dấy là lúc thế giặc đương hăng
  Anh hào cả nước lưa thưa như lá thu gặp sương
  Chí nuốt giặc Ngô,ai Chủng,ai Lãi
  Mưu dựng nghiệp Hán,ai Bình,ai Lương
  Vua ta ẩn náu núi này,đành bặt tăm hơi,bưng kín ánh sáng
  Vợ con lưu lạc,quân sĩ tha phương
  Trong cảnh khốn vẫn bền lòng,vững tin ở ngày hưng vượng
  Lấy giáo sắt làm áo mặc,lấy rễ lau làm quân lương
  Chí rộn ràng lo khôi phục,lòng u uất thật khôn lường
  Tưởng núi này lúc ấy khác nào đất Mang Đăng khi Hán hoàng khởi nghiệp
  Biết người,biết mình,khi mềm,khi mạnh
  Chờ thời,rình mệt,giấu nhọn,che sắc
  Gôi củi nằm gai,ngậm cay nuốt đắng
  Lo rửa nhục trước,giành lại quê hương
  Tưởng núi này khi đó khác nào đất Cối Kê thời Việt vương ẩn náu
  Thế rồi,thu nhặt tàn quân,nuôi dưỡng ân cần
  Trong sửa chiến cụ,ngoài giả hoà thân
  Quyên tiền mộ lính,giết voi khao quân
  Ai cũng thân người trên,chết cho người trưởng,cố sức để đền ân
  Từ đấy,luyện quân kén tướng,đánh địch ra kỳ
  Chết vinh hơn sống nhục,biết quân ta dùng đuợc
  Lấy của giặc đánh giặc,thu quân lương vũ khí
  Vẹn toàn vững kế,một mũi tên không để phí
  Cầm Bành rạp đầu dâng đất
  Phương Chính khiếp vía chạy dài
  Bèn giữ hiểm để lập công
  Lại nhiều phương lừa đánh địch
  Đêm lửa đốt,ngày cờ bay
  Sớm chiếm Đỗ Gia,giành thế tiện trên núi ấy
  Trước vượt Khả Lưu,đánh đắm địch trên sông này
  Nhưng thịnh đức của vua ta ngày nay,chỉ quy mô rộnh lớn của Hán Cao Tổ mới sánh kịp
  Còn như Câu Tiễn,ngoài chí phục thù là đáng kể,thì trong muôn phần không so được với vua ta
  Đến như : uy thần chẳng giết,đức lớn hiếu sinh
  Nghĩ kế nước nhà trường cửu
  Tha cho mười vạn hàng binh
  Gây lại hoà hảo hai nước
  Dập tắt chiến tranh cho muôn đời
  Địch phải theo thượng sách : hai nước vẹn toàn dân được an ninh
  Như thế thì thịnh đức của vua ta Cao tổ nhà Hán sao sánh kịp
  Vua ta phải sánh ngang hàng với hai đế ba vương lừng danh thuở trước
  Than ôi ! Xưa nay đi lại,trăm đời nên nghĩ
  Nghiêu nổi dậy từ Đường hầu,Thuấn khởi dậy tự hàn vi
  Thành Thang dấy nghĩa nơi đất bạc,Thái vương khởi binh tại núi Kỳ
  Nhiều hoạn nạn là nền dựng nước
  Lắm lo toan là gốc trị vì
  Biến cố trải nhiều thì suy nghĩ sâu
  Mọi việc lo trước thì thành công kì
  Nối nghiệp đế vương,không thể khác thế
  Vậy thì vua ta dựng nghiệp thật đã tự núi này trở đi
  Công cao đức cả của vua ta cũng sẽ cùng núi này hùng vĩ muôn đời
  Bèn cúi đầu chắp tay,dâng lời ca rằng
  trời sinh vua thánh,đất dấy nghiệp vương
  Càn khôn mờ mịt,vận hội phi thường
  Nhìn Linh Sơn cao vút,nhớ những ngày gian khổ
  Vỗ nghiệp vương bền vững,không một ngày xao lãng
  Xin ghi thịnh đức vào đá,lưu truyền bất hủ
  Ngàn vạn đời sau,vẫn cùng trời đất dài lậu  nguồn tài liệu tham khảo : http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n2n2n2n1n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này