Các tiêu chí xác định Làng Quan họ và các làng Quan họ...

Thảo luận trong 'Quan họ' bắt đầu bởi Bắc Ninh - Kinh Bắc, 17/4/12.

Lượt xem: 1,501

 1. [FONT=&quot]1. Các tiêu chí xác định làng Quan họ[/FONT]
  [FONT=&quot]Những tiêu chí để xác định các làng Quan họ phải phản ánh được bản chất nội tại của sinh hoạt văn hoá Quan họ. Cho nên, tiêu chí phải là những cơ sở, những điều kiện cần và đủ cho làng có sinh hoạt Văn hoá Quan họ thường xuyên là lâu dài, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ của làng, lại vừa đáp ứng nhu cầu giao lưu Quan họ với Quan họ bạn ở địa phương khác.[/FONT]
  [FONT=&quot]Quán triệt nguyên tắc cơ bản trên, các nhà nghiên cứu đã đề ra ba tiêu chí để xác định làng Quan họ như sau:[/FONT]
  [FONT=&quot]a.Tiêu chí thứ nhất:[/FONT][FONT=&quot] Làng phải có ít nhất một bọn Quan họ nam và một bọn Quan họ nữ.[/FONT]
  [FONT=&quot]Một phương thức hoạt động quan trọng của các bọn Quan họ là phục vụ các sinh hoạt tín ngưỡng của làng, chẳng hạn như ca trong lễ cầu đảo ở Viêm Xá, ca trong buổi lấy nước tắm phật ở Châm Khê, ca trong buổi tế thần, rước thần Thành hoàng trong dịp “vào đám” mùa thu ở các làng Quan họ…[/FONT]
  [FONT=&quot]Trong những dịp ấy, quy định của tất cả mọi nơi là không được mời Quan họ nơi khác đến, nhưng vẫn phải ca đối đáp nam nữ. Chính vì thế đòi hỏi mỗi làng phải có ít nhất một bọn Quan họ nam, một bọn Quan họ nữ.[/FONT]
  [FONT=&quot]Thực tế cho thấy ở mỗi làng Quan họ thường có nhiều bọn Quan họ như ở Viêm Xá có 5 bọn Quan họ nam, 5 bọn Quan họ nữ; ở Lũng Giang có 4 bọn Quan họ nam, 4 bọn Quan họ nữ….[/FONT]
  [FONT=&quot]b.Tiêu chí thứ 2:[/FONT][FONT=&quot] Các bọn Quan họ của làng phải kết bạn với các bọn Quan họ của làng khác theo nguyên tắc bọn Quan họ nam làng này kết bạn với bọn Quan họ nữ làng kia.[/FONT]
  [FONT=&quot]Xưa, chỉ những bọn Quan họ kết bạn với nhau thì mới “chơi Quan họ” với nhau một cách thường xuyên để tạo ra sinh hoạt Văn hoá Quan họ. Các nghệ nhân kể rằng: Ngày xưa, những bọn Quan họ không kết bạn với nhau mà ca với nhau, dù là vẫn hát những bài Quan họ, song cũng chỉ được gọi là “Hát ghẹo”. Chính vì thế, bất kỳ bọn Quan họ nào muốn hoạt động được thì phải kết bạn với một bọn Quan họ ở làng khác.[/FONT]
  [FONT=&quot]Quan họ là hát đối đáp nam nữ (hát giao duyên) nên tất yếu bọn Quan họ nam phải kết bạn với bọn Quan họ nữ.[/FONT]
  [FONT=&quot]c. Tiêu chí thứ ba:[/FONT][FONT=&quot] Hai tiêu chí trên phải tồn tại tối thiểu là ba đời.[/FONT]
  [FONT=&quot]Đây là tiêu chí để đảm bảo Quan họ của một làng tồn tại được lâu dài. Thực tế, một số làng cũng có các bọn nam, nữ, cũng có kết bạn với các bọn Quan họ của làng khác nhưng rồi duy trì và hoạt động được một thời gian ngắn rồi không còn. Bởi vậy khi xác định làng Quan họ, cần phải căn cứ vào tính bền vững lâu đời của thiết chế Quan họ của làng.[/FONT]
  [FONT=&quot]Tiêu chí cho sự bền vững truyền đời ấy là con số 3( 3 đời). Đây là con số được xem là tối thiểu theo quan điểm của triết học phương Đông và theo quan niệm dân gian.[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Các làng Quan họ[/FONT]
  [FONT=&quot]Trên cơ sở 3 tiêu chí trên, các nhà nghiên cứu đã đi điều tra điền dã các làng xóm và đã xác định được 49 làng có sinh hoạt Văn hoá Quan họ, gọi là 49 làng Quan họ.[/FONT]
  [FONT=&quot]Theo địa bàn hành chính hiện nay, Bắc Ninh có 44 làng Quan họ, Bắc Giang có 5 làng Quan họ, cụ thể danh sách như sau:[/FONT]
  [FONT=&quot]TỈNH BẮC NINH[/FONT]
  [FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]HUYỆN YÊN PHONG – 16 làng[/FONT][FONT=&quot] (trước khi có một số xã sát nhập vào Thành phố Bắc Ninh)[/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Hữu Chấp (Chắp) thuộc xã Hoà Long.[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Viêm Xá (Diềm) thuộc xã Hoà Long[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Đẩu Hàn (Đô Hàn) thuộc xã Hoà Long[/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Xuân Ái (Sói) thuộc xã Hoà Long[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Xuân Đồng ( Đồng Mật) thuộc xã Hoà Long[/FONT]
  [FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]Xuân Viên (Vườn Xuân, Vườn Hồng) thuộc xã Hoà Long[/FONT]
  [FONT=&quot]7. [/FONT][FONT=&quot]Thượng Đồng (Lẫm) thuộc xã Vạn An[/FONT]
  [FONT=&quot]8. [/FONT][FONT=&quot]Đông Xá (Đặng) thuộc xã Vạn An[/FONT]
  [FONT=&quot]9. [/FONT][FONT=&quot]Thọ Ninh (Thụ) thuộc xã Vạn An[/FONT]
  [FONT=&quot]10. [/FONT][FONT=&quot] Khúc Toại (Chọi) thuộc xã Khúc Xuyên[/FONT]
  [FONT=&quot]11. [/FONT][FONT=&quot]Trà Xuyên (Trà) thuộc xã Khúc Xuyên[/FONT]
  [FONT=&quot]12. [/FONT][FONT=&quot]Châm Khê (Bùi) thuộc xã Phong Khê[/FONT]
  [FONT=&quot]13. [/FONT][FONT=&quot] Điều Thôn (Đào Xá) thuộc xã Phong Khê[/FONT]
  [FONT=&quot]14. [/FONT][FONT=&quot]Dương Ổ (Đống Cao) thuộc xã Phong Khê[/FONT]
  [FONT=&quot]15. [/FONT][FONT=&quot]Đông Mơi (Đông Mai) thuộc xã Trung Nghĩa[/FONT]
  [FONT=&quot]16. [/FONT][FONT=&quot]Đông Yên (Đông Khang) thuộc xã Đông Phong.[/FONT]
  [FONT=&quot]B. [/FONT][FONT=&quot]THÀNH PHỐ BẮC NINH (14làng)[/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Xuân Ổ (Ó) thuộc xã Võ Cường[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Khả Lễ (Sẻ) thuộc xã Võ Cường[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Hoà Đình ( Nhồi) thuộc xã Võ Cường[/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Bồ Sơn (Bò) thuộc xã Võ Cường[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Đỗ Xá (Đọ) thuộc phường Ninh Xá[/FONT]
  [FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]Niềm Xá (Niềm) thuộc phường Kinh Bắc[/FONT]
  [FONT=&quot]7. [/FONT][FONT=&quot]Yên Mẫn (Yên Giữa) thuộc phường Kinh Bắc[/FONT]
  [FONT=&quot]8. [/FONT][FONT=&quot]Y Na (Nưa) thuộc phường Kinh Bắc[/FONT]
  [FONT=&quot]9. [/FONT][FONT=&quot]Thị Chung (Yên Mơ) thuộc phường Kinh Bắc[/FONT]
  [FONT=&quot]10. [/FONT][FONT=&quot]Cổ Mễ (Cô Mễ) thuộc phường Vũ Ninh[/FONT]
  [FONT=&quot]11. [/FONT][FONT=&quot]Phúc Sơn (Bãi Cát) thuộc phường Vũ Ninh[/FONT]
  [FONT=&quot]12. [/FONT][FONT=&quot]Thanh Sơn thuộc phường Vũ Ninh[/FONT]
  [FONT=&quot]13. [/FONT][FONT=&quot]Vệ An (Vệ ) thuộc phường Vệ An[/FONT]
  [FONT=&quot]14. [/FONT][FONT=&quot]Thị Cầu thuộc phường Thị Cầu.[/FONT]
  [FONT=&quot]C. [/FONT][FONT=&quot]HUYỆN TIÊN DU (12 làng) [/FONT][FONT=&quot](Trước khi có một số xã sát nhập vào thành phố Bắc Ninh)[/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Lũng Giang (Lim) thuộc Thị trấn Lim[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Lũng Sơn (Lim) thuộc Thị trấn Lim[/FONT]
  [FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Duệ Đông thuộc Thị trấn Lim.[/FONT]
  [FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Ngang Nội (Ngang) thuộc xã Hiên Vân[/FONT]
  [FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Vân Khám (Khám) thuộc xã Hiên Vân[/FONT]
  [FONT=&quot]6. [/FONT][FONT=&quot]Ném Đoài thuộc xã Khắc Niệm[/FONT]
  [FONT=&quot]7. [/FONT][FONT=&quot]Ném Sơn thuộc xã Khắc Niệm[/FONT]
  [FONT=&quot]8. [/FONT][FONT=&quot]Ném Tiền (Niệm Tiền) thuộc xã Khắc Niệm[/FONT]
  [FONT=&quot]9. [/FONT][FONT=&quot]Bái Uyên (Bưởi) thuộc xã Liên Bão[/FONT]
  [FONT=&quot]10. [/FONT][FONT=&quot]Hoài Thị (Bịu Sim) thuộc xã Liên Bão[/FONT]
  [FONT=&quot]11. [/FONT][FONT=&quot]Hoài Trung (Bịu Giữa) thuộc xã Liên Bão[/FONT]
  [FONT=&quot]12. [/FONT][FONT=&quot]Hạ Giang thuộc xã Phú Lâm[/FONT]
  [FONT=&quot]D. [/FONT][FONT=&quot]HUYỆN TỪ SƠN (2 làng)[/FONT]
  [FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Tam Sơn thuộc xã Tam Sơn[/FONT]
  [FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Tiêu thuộc xã Tương Giang.[/FONT]
  [FONT=&quot]TỈNH BẮC GIANG[/FONT]
  [FONT=&quot](5 làng ở huyện Việt Yên)[/FONT]
  [FONT=&quot]1. Hữu Nghi thuộc xã Ninh Sơn[/FONT]
  [FONT=&quot]2. Giá Sơn thuộc xã Ninh Sơn[/FONT]
  [FONT=&quot]3. Nội Ninh thuộc xã Ninh Sơn[/FONT]
  [FONT=&quot]4. Mai Vũ thuộc xã Ninh Sơn[/FONT]
  [FONT=&quot]5. Sen Hồ thuộc xã Quảng Minh[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này