Các đạo sắc triều đại phong sắc ba vị thánh

Thảo luận trong 'Bài viết nghiên cứu Đạo Mẫu' bắt đầu bởi huongnghialinhtu, 24/5/12.

Lượt xem: 2,578

 1. huongnghialinhtu

  huongnghialinhtu hoạt động

  1- Sắc Phong thứ nhất :
  - Niên hiệu Vĩnh Khánh năm thứ 2 ngày 10 tháng 12
  - “ Sắc Phong Đệ Nhất Liễu Hạnh ”
  - Hiệu Viết Mạ Vàng


  2 - Sắc Phong thứ hai :
  - Chiêu Thống Nguyên niên ngày 22 tháng 3
  - Tặng phong Đế Thích Thiên Đình
  - Hiệu viết “ Liễu Hạnh Mạ Vàng ”
  - Tề gia trị quốc hộ sỹ quyền cai.
  - Lục bộ kiêm trì Sơn Lâm trưởng sơn tinh bộ.


  3 - Sắc Phong thứ ba :

  - Chiêu Thống nhị niên ngày 22 tháng 3
  - Sắc phong Đệ Tam Thánh Mẫu
  - “ Ngọc nữ Quản Công Chúa Tiên Cung ”
  - Hiệu Quế Hoa Cung
  - Sắc phong thượng đẳng thần
  - Đệ Tam Ngọc Nữ Quảng Cung Công Chúa

  4 - Sắc Phong thứ tư :

  - Minh Mệnh nhị niên ngày 22 tháng 7
  - Sắc phong Đế Thích Thiên Đình Liễu Hạnh Công Chúa
  - Có Công hộ Quốc trị Dân
  - Thiên Bản huyện An Thái xã

  5 - Sắc Phong thứ năm :

  - Minh Mệnh Nhị Niên ngày 21 tháng 7
  - Sắc phong đức Đệ Nhị Ngọc Nữ Quỳnh Cung
  - Duy Tiên Công Chúa
  - Có công bảo Quốc trị dân
  - Tặng phong trung đẳng Thần - Thiên Bản huyện – An Thái xã

  6 - Sắc Phong thứ sáu :

  - Thiệu Trị Ngyên Niên ngày 22 tháng 3
  - Có 1 sắc phong

  7 - Sắc Phong thứ bẩy :

  - Thiệu Trị tứ niên ngày 22 tháng 6
  - Phong Đệ Nhị Ngọc Nữ Quỳnh Cung Duy Tiên Công Chúa

  8 - Sắc Phong thứ tám :

  - Cảnh Hưng nhị niên ngày 28 tháng 3
  - Có 1 đạo Sắc Phong

  9 - Sắc Phong thứ chín :

  - Cảnh Hưng Nhị Niên Ngày 28 tháng 3
  - Sắc phong Đệ Tam Ngọc Nữ Quảng Cung Công Chúa
  - Hiệu Viết Quế Hoa quản các bộ chúng

  10 - Sắc Phong thứ mười :

  - Cảnh Hưng năm thứ 44 ngày 16 tháng 5
  - Sắc Đệ Thích Thiên Đình Cẩm Tư Phương Phi quyền Cai Lục
  - Kiêm Sơn Lâm trưởng Quản Sơn-tinh Bộ hiệu Viết
  - “ Liễu Hạnh Mạ Vàng ”
  - Tề Gia trị Quốc hộ sỹ sắc
  - Phong Thiên Thượng Tiên Thần nhân gian Thánh Mẫu

  11 - Sắc Phong thứ mười một :

  - Tự Đức Tam Niên ngày 17 tháng 12
  - Sắc phong Đế Thích Thiên Đình Liễu Hạnh Công Chúa
  - Tặng Phong Thượng Đẳng Thần đã có công Hộ Quốc
  - Bảo Ngã Lệ Dân – Thiên Bản huyện – An Thái xã

  12 - Sắc Phong thứ mười hai :

  - Tự Đức Tam Niên ngày 17 tháng 12
  - Sắc Phong Đệ Tam Ngọc Nữ Quảng Cung Quế Anh
  - Hộ Quốc Trị Dân - Thiên Bản huyện – An Thái xã

  13 - Sắc Phong thứ mười ba :

  - Khải Định Nhị Niên ngày 18 tháng 3
  - Sắc Phong Nam Định tỉnh - Vụ Bản huyện – Tiên Hương xã - Trần Lê tộc phụng sự
  - Sắc phong Đế Thích Tiên Đình Ngọc Nữ Liễu Hạnh Công Chúa
  - Hộ Quốc Trị Dân phong Thượng Đẳng Thần

  14 - Sắc Phong thứ mười bốn :

  - Khải Định Cửu Niên ngày 25 tháng 7
  - Sắc Nam Định tỉnh - Vụ Bản huyện – Tiên Hương xã - Trần Lê tộc phụng sự
  - Sắc phong Đế thích Tiên Đình Liễu Hạnh Công Chúa
  - Hộ Quốc Trị Dân, Tặng phong Thượng Đẳng Thần

  15 - Sắc Phong thứ mười năm :

  - Khảỉ Định Cửu Niên ngày 25 tháng 7
  - Đức Thánh Đệ Tam Biệt Hiệu: Ngọc Nữ Quảng Cung Quế Anh
  - Trung Đẳng thần có Công Hộ Quốc trị Dân
  - Sau tứ tuần Đại Khải Sắc Phong: Thượng Đẳng Thần
   
  Last edited by a moderator: 10/8/12

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. Triều Viên

  Triều Viên New Member

  Nhìn vào những sắc phong mới thấy nhà nước phong kiến nhiều khi cũng tùy tiện, tùy nghi... trong việc phong huân công tước...
   
 3. chú tễu

  chú tễu Super Moderator

  Mod chuyển qua mục Nghiên cứu đạo mẫu nhé
   

Chia sẻ trang này