[ Bản văn ] Trần Hiển Thánh luyện văn

Thảo luận trong 'Trần Triều văn' bắt đầu bởi THIÊNTRƯỜNG_91, 8/7/11.

Lượt xem: 2,840

 1. THIÊNTRƯỜNG_91

  THIÊNTRƯỜNG_91 New Member

  Trần Hiển Thánh

  Thưở nhà Trần mở mang Bắc trực,

  Đất Thiên Trường, Tức Mặc hưng vương,

  Ngàn năm quân tể minh lương,

  Trời sinh thánh tướng khác thường người ta.

  Ấy lúc trước thánh bà kỳ vọng,

  Thực Tiên đồng ứng mộng phân minh,

  Vừa năm Nhâm Tý hàng canh,

  Mùng mười, tháng chạp (10-12) giáng sinh giờ dần.

  Khi trưởng đại chuyên cần học thức,

  Quyền Thi, Thư chứa chất năm xe.

  Kể chi những chuyện xa xa.

  Đem câu trung hiếu trác ma trong lòng.

  Hoặc có lúc vào trong nội thị,

  Chốn kinh diên đạo vị giảng đàm,

  Những câu nghĩa lý uyên thâm

  Tâm thần linh dược để làm kinh luân.

  Hoặc có lúc binh trần vũ diện

  Tay cung tên tập luyện tung hoành.

  Lại đem thao lược giảng minh,

  Thế lòng Trương Tử, nức tình Thái Công;

  Những binh thư dò thông mấy bộ,

  Dẫu Tôn Ngô tài bộ nào thua,

  Phong vân long hổ trận đồ,

  Tấm lòng đó tỏ giặc đồ há dung.

  Vừa gặp lúc sóng lồng cửa bể,

  Vua nhà Nguyên bễ nghễ Nam bang,

  Tiền doanh Ô Mã, Phạm Nhan,

  Tàu ba trăm chiếc duyên giang kéo vào;

  Quân năm ức lao xao hồ mã,

  Trên triều đình chiếu hạ tiến công.

  Mấy phen có đức thánh ông,

  Vua sai lĩnh ấn Nguyên Nhung đứng đầu.

  Các bộ tướng theo sau hộ chiến,

  Theo trung quân tứ diện bình Nguyên,

  Đằng giang các trại tiến lên,

  Thuỷ có bộ nọ mũi tên giáo trường,

  Quân tả hữu dương trường tróc hoạch,

  Quân tiền hậu quét sạch hung tinh,

  Trên tiền bắt được Bá Linh,

  Phân làm ba khúc dấn mình trường giang.

  Còn những lúc tiểu quan, tàn tốt,

  Xá cho về bản quốc điền dinh.

  Cờ đào tiệp báo Đế Đình,

  Khải hoàn chiến sĩ tưng bừng tiến công.

  Chúc lớn nhỏ vinh phong các tướng,

  Đức Thánh Ông tiến trước Đại vương.

  Thực là dòng dõi Ngân Hoàng,

  Một nhà vinh hiển bốn phương vang lừng.

  Nào biết chuyện chín tầng cao thẳm,

  Xe Than vương về thẳng Bồng Chu;

  Đôi mươi (20) tháng tám (Cool mùa thu,

  Phật đâu mãn quả, Tiên đâu đầy thuyền.

  Tưởng công đức sinh tiến đó tá,

  Chốn Dược sơn Hạc hóa còn truyền.

  Cùng trong Vạn Kiếp đất liền,

  Dựng chùa ở giữa thiên nhiên vững vàng.

  Sông sáu đầu (Lục Đầu) mấy làn nước chảy,

  Ngoài mặt thuyền khắc thấy hợp giao

  Đôi bên Long Hổ núi cao,

  Người rằng Bắc đẩu, Nam tào chầu sang,

  Trông bốn mặt mấy ngàn sơn thuỷ,

  Tay Hóa công sáng thuỷ cũng hay.

  Đất lành chung dục ngày nay

  Tách ngoài tang hải ở ngay thạch bàn.

  Người chiêm bái mấy ngàn thiện tín,

  Phép uy linh nức tiếng Bắc Nam

  Cứu người phải bệnh ma làm,

  Hoặc người lại có Phạm Nhan ra hình.

  Cứu những kẻ hữu sinh vô dưỡng

  Hoặc có người lại vướng tiền oan,

  Các nhà phụng sự lửa hương,

  Xin rằng trắc giáng trước đàn chứng minh.

  Cho lấy chữ khang minh phú quý,

  Lại cho xin đa cử, đa tôn,

  Ngày nay hưng vượng gia môn,

  Tiến lên cõi thọ trường tồn phúc cơ.​


  -----------------------------------------------------------------------------------.​

   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này