[ Bản văn ] Mẫu thoải ( Mẫu Đệ Tam )

Thảo luận trong 'Thánh Mẫu chư vị văn' bắt đầu bởi Tú bờm, 10/8/12.

Lượt xem: 10,006

 1. Tú bờm

  Tú bờm New Member

  VĂN MẪU THOẢI

  Anh linh lừng lẫy chốn giang khê
  Nức tiếng con vua dưới thuỷ tề
  Ngán nỗi Kính Xuyên rời chỉ thắm
  May nhờ Liễu Nghị chắp dây xe
  Rập rìu tin nhạn thư vừa tới
  Thấm thoát xe loan phút đã về
  Hiển hách xưa nay ai dễ tỏ
  Có chăng gửi một bức thư đề

  Miễu:

  Trạnh giang biên doành ngân lai láng
  Nguyệt lầu lầu soi rạng Nam Minh
  Con vua thuỷ quốc Động Đình
  Có tiên thần nữ giáng sinh đền rồng
  Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh
  Nết nhu mì bẩm tính thiên nhiên
  Dung nghi cốt cách thần tiên
  Vàng trong nước lệ ngọc miền non côn
  Hằng chầu chực kim môn ngọc điện
  Duyên sắt cầm chưa định nơi nao
  Chúa từ gìn giữ thanh tao
  Gió đằng vương các thư trao dưới màn
  Chốn thuỷ cung có nhà lệnh tộc
  Vốn con dòng danh ốc Kính Xuyên
  Xưa nay thế phiệt gia truyền
  Thảo Mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh
  Chí bình sinh phù đời giúp nước
  Ân cửu trùng phó thác biên cương
  Giá danh công chúa phi phương
  May nhờ lá thắm xe duyên tơ hồng
  Trên vương phụ có lòng lân mẫn

  Thổng:

  Cho hai người duyên phận sánh nhau
  Chúa từ kết nghĩa trần châu
  Đã đành chỉ thắm giành sâu khôn nài
  Ước trăm năm duyên hài phối thất
  Đạo cương thường nhiệm nhặt tóc tơ
  Cùng nhau chưa mấy nắng mưa
  Ngờ đâu duyên phận thiên cơ bởi trời
  Trách Thảo Mai ra lòng giáo giở
  Trá đồ thư làm cớ gieo oan
  Kinh Xuyên chẳng xét ngay gian
  Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành
  Đỉnh non xanh một mình vò võ
  Sơm khuya cùng núi cỏ ngàn cây
  Đèn trăng chiếu đá màn mây
  Dưỡng thân hoa quả bạn bày trúc mai
  Thường vãng lai thanh sơn tú thuỷ
  Lột đại xá tựa thể ngư long
  Có phen biến tướng lạ lùng
  Mày ngài yểu điệu má hồng phi phương
  Có phen nhớ gia hương rười rượi
  Mặt rầu rầu dạ rối châu xa
  Có phen tưởng khách Hằng Nga

  Bình:

  Tưởng bề phu phụ xót xa muôn phần
  Có phen trách lương quân bội bạc
  Cả nghe mà trách mếch duyên ai
  Có phen liễu ủ đào phai
  Phận đành chắp chi xe gai việc thường
  Có phen trai dầu sương dãi nguyệt
  Ba thu tròn mong quyết quy không
  Có phen nhìn áng non sông
  Âu sầu đến nỗi hình dung vô vàng
  Tứ bề những hổ lang ác thú
  Vật đều cùng mến chúa hôm mai
  Đua nhau trăm giống nghìn loài
  Dâng hoa cúng quả không nài công phu
  Trải mười thu dãi dầu sương nắng
  Tin cá trầm nhạn vắng khôn hay
  Chúa buồn vì nỗi riêng tây
  Hay đâu con tạo vần xoay bởi trời
  Trên dương thế có người nho sĩ

  Phú chênh:

  Văn tú tài Liễu Nghị là tên
  Trẻ thơ nhờ ấm thung nguyên
  Sôi kinh nấu sử hằng chuyên việc mình
  Vừa gặp khoá thần kinh hội thí
  Dặm đường trường Liễu Nghị trẩy ra
  Vũ môn mong nhẩy đợt ba
  Chỉ hiềm con tạo xoay ra bởi trời
  Đi tới đó đầu nơi non quạnh
  Bóng ác tà sương lạnh đầu hôm
  Đầy ngàn hoa quả xanh um
  Trước hàng liễu ủ sau chùm đào phai
  Lòng quân tử đeo đai cảnh vật
  Thấy chúa ngồi tư chất dung nhan
  Má đào châu lệ chứa chan

  Phú giầu:

  Nỉ non tấm tức khóc than một mình
  Chàng trông thấy tâm tình cảm kích
  Chúa ngập ngừng hỏi khách rằng hay
  Sơn lâm rừng vắng chốn này
  Cớ sao quân tử tới đây lạc loài
  Bây giờ trăng soi ác lặn
  Chàng hãy còn thơ thẩn cớ sao
  Thưa rằng hàn sĩ trí cao
  Mười năm đèn sách công lao chuyên cần
  Hội Long Vân hiềm chưa gặp gỡ
  Duyên sự này cơn cớ hỏi đâu
  Dám xin kết nghĩa trần châu
  Kẻo còn thục nữ đeo sầu dưới trăng
  Chúa nghe nói rùng rằng khôn siết
  Mới nhủ chàng cả quyết sao nên
  Tôi nay người dưới thuỷ tiên
  Nghiêm đường trước đã định duyên giai kỳ
  Khăng khăng giữ đạo tuỳ sau trước
  Chẳng ngờ chàng tính nước lòng mây
  Bông không gắp lửa bỏ tay
  Gieo oan thất tiên đem đầy mười đông
  Phiền quân tử tin thông nhạn cá
  Nói lối:
  Duyên sự này thiếp há đơn sai
  Chẳng rằng hẳn được như lời
  Sá chi bể rộng sông dài quản đâu
  Nhờ bóng nguyệt đêm thâu giãi tỏ
  Giãi tấc lòng nhờ có cao xanh
  Hàn Sơn nghe vẳng chuông kình
  Kim ô bóng đã xế hình bãi dâu
  Chúa hiền nỗi bấy lâu oan ức
  Phó cho chàng một bức thư phong

  Thủ vân:

  Nữ tiên thủ bút
  Bái tạ Long cung
  Lạy vua cha chính ngự ngai rồng
  Tường sự tích chung tình trúc chiếu
  Phận con niên thiếu
  Nữ tắc nữ công
  Tự Kính Xuyên sớm kết chỉ hồng
  Duyên cá nước sắt cầm hoà hợp
  Vì nàng tiểu thiếp
  Tên gọi Thảo Mai
  Bỗng vì đâu đặt để nên nhời
  Phút chốc khiến bắc nam đôi ngả
  Hư không làm có
  Gắp lửa bỏ tay
  Trách chàng chẳng xét gian ngay
  Nỡ bắt thiếp đem đầy viễn thú
  Hôm mai vò võ
  Tủi ngậm ngùi than
  Tấm lòng son bối rối gan vàng
  Đâu dạ sắt ngẩn ngơ mặt ngọc
  Tưởng duyên tơ tóc
  Tủi phận má hồng
  Khi vui thời bạn trúc thông
  Khi buồn lại than cùng hoa cỏ
  Thiên duyên kỳ ngộ
  Sẽ gặp tình quân
  Gửi bức thư về mái hải tần
  Trình khắp hết lưỡng ban thần tử
  Nỗi niềm tâm sự
  Mượn bút thay lời
  Gửi chàng đi đến mai Long giai
  Để thiếp được gần chầu thánh đế
  Sơn minh hải thệ
  Tạc dạ ghi lòng
  Ví dù ai phụ nghĩa quên công
  Xin xoi xét đôi vầng nhật nguyệt

  Vãn:

  Dặn chàng ra mái bể Đông
  Tới đâu hễ thấy ngô đồng cây cao
  Lấy kim thoa gõ vào cây ấy
  Dưới thuỷ tề nghe thấy không lâu
  Tuỳ cơ ứng biến nhuộn mầu
  Mặc lòng nhời nhỏ, mặc dầu thơ trao
  Chàng nghe nói tiêu hao sau trước
  Dạ bùi ngùi chân bước đường thông
  Bể đào lai láng xa trông
  Nửa lo nỗi chứa nửa lòng sự duyên
  Sông Ngân hán băng miền thẳng trỏ

  Kiều dương:

  Tới ngô đồng tay gõ vừa thôi
  Tự nhiên nổi trận phong lôi
  Giữa giòng bỗng thấy một đôi bạch xà
  Chàng trông thấy sự đà ứng hiện
  Mấy bầy nhời chúc kiến phân minh
  Bạch xà thoát xuống động đình
  Sai lên rẽ nước giòng xanh rước chàng
  Rước chàng xuống đền vàng Thuỷ Phủ
  Thấy quần thần văn vũ đôi bên
  Tiêu thiều nhã nhạc dưới trên
  Tả bầy ngư miếc hữu chen long xà
  Kim quý sứ tâu toà ngọc bệ
  Bước ra mời Liễu Nghị vào trong
  Chàng quỳ dâng bức thư phong
  Phụ vương trông thấy trong lòng quặn đau
  Trách Kính Xuyên cơ cầu độc giữ
  Mấy truyền đòi trưởng từ Xích Lân
  Phán rằng chúa phải gian truân
  Con nên rước xuống về sân chớ chầy
  Nhời vương phụ phán ngay vừa kíp
  Xích Lân bèn hoá phép thần thông
  Bể đào lai láng mênh mông
  Khắp hoà thế giới đều cùng mênh mang
  Sấm chớp vang mưa tuôn bão giật

  Cờn:

  Quỷ cùng ta thán khắp mọi nơi
  Chúa tiên về tới long giai
  Kính Xuyên phải tội Thảo Mai gia hình
  Công cán này ai tày Liễu Nghị
  Phong cho làm quốc tế thuỷ quan
  Chàng từ vâng lệch thiên nhan
  Duyên ưa phận đẹp chức ban trọng già
  Mái tiên cung an bài tự trước
  Kẻ phàm trần bỗng gặp sánh tiên
  Chàng từ Kim cải bén duyên
  Có danh trí tuệ có quyền anh linh
  Dầu ai phải bất bình mỏi mệt
  Tiền tài lưu loát cửa nhà khang ninh
  Đã nên đấng anh linh kỳ diệu

  Ồn đại thạch:

  Dám xin những sự đã rồi
  Xin đừng nói đến những lời làm chi
  Kìa Vũ thị hảo tuỳ một tiết
  Chàng Trương sinh chẳng biết ngay gian
  Bóng đèn nghe trẻ nói oan
  Làm cho thiếu nữ hồng nhan liều mình
  Đã nên đấng anh linh liệt nữ
  Trách chi người vụng xử chấp nê
  Bằng nay tiên chúa sinh chi
  Giá đem sau trước mà suy sự lòng
  Rũ sạch không những niềm tân khổ
  Nương uy trời tế độ sinh linh
  Đời đời nức tiếng thơm danh
  Biển vàng ghi tạc sử xanh dõi truyền
  Kiêm ngũ phúc dâng lên cõi thọ
  Nước trị trường thánh chúa hưng long
  Mẫu về chắc giáng điện chung
  Cuông phù đệ tử hưng long thọ trường

  Bản văn này nói về Mẫu Đệ Tam. Bản văn được dùng để hát thờ vào những dịp tiệc đản, để hát văn thi và hát khi hầu giá Mẫu Đệ Tam. Cũng có khi dùng để hầu Chầu Đệ Tam
  Ghi chú: Đây là bản văn được ghi từ quyển " Diễn xướng dân gian Việt Nam " ra do đó nếu đọc thấy có gì khó hiểu thì không phải là do viết sai chính tả mà là do bản Văn

   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. 1dollar

  1dollar New Member

  Nghệ nhân Đức Nhiệm hát bản này nhưng mình nghe bản của Văn Chương hoặc của Văn Trung thấy vào hơn.
  Cảm ơn bản sưu tầm của bạn
   

Chia sẻ trang này