[ Bản văn ] Đệ Tam Vương quan văn ( Quan Lớn Đệ Tam )

Thảo luận trong 'Tôn Quan chư vị văn' bắt đầu bởi mantico, 31/7/12.

Lượt xem: 50,159

 1. mantico

  mantico Quản Trị Website

  24862126_1520380504706464_3161273519920733995_n.jpg

  BẢN VĂN : QUAN LỚN ĐỆ TAM

  Trịnh giang biên giành ngân lai láng
  Đôi vầng hồng soi rạng nam minh
  Con vua thủy quốc Động Đình
  Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng
  Dọc:
  Đức gồm vẹn thung dung hòa mặc
  Bẩm sinh thành tư chất long nhan
  Thỉnh mời thái tử thái tử vương quan
  Phi phương diện mạo dung nhan khác thường

  Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ
  Trấn nam minh quy đủ bốn phương
  Ra uy chấp chính kỉ cương
  Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời

  Chốn long giai cầm quyền thay chúa
  Phép màu quan tối tú tối linh
  Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
  Sửa sang đai giáp chơi miền trần gian

  Dâng một triền nhang lòng thành dâng một triền nhang
  Tấu về thủy phủ các ban các tòa thiên đình cho tới diêm la

  Thiên đình cho tới diêm la tấu vè thoải phủ vua cha động đình
  Chốn ấy là chốn thủy cung
  Phú:
  Nhanh dâng một chuyện tâu thỉnh đức vương quan
  Đệ tử con tiến văn đàn
  Dâng sự tích đệ tam hoàng thái tử

  Sơn xuyên dục tú “hà hải chung linh”(2)
  Người con vua thoải quốc động đình
  Sắc phong tặng vương quan hoàng thái tử

  Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
  Bẩm dung y diện mạo hồng hào
  Ngôn trung chính tài cao quán cổ
  Thơ:
  Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng
  Xông pha trăm trận dạ như không
  Ra tay cứu nước trừ nguy biến
  Tiếng để ngàn thu với núi sông
  Xá lửng:
  Chiếc thuyền lam nổi dòng Xích Bích
  Đưa quân chèo du lịch bốn phương
  Có phen tuần thú sông Thương
  Trở ra tỉnh Bắc , Quế Dương, Lục Đầu

  Có phen ngự sông Dâu sông Hát
  Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
  Có phen vào lạch ra khơi
  Sai quân lấy gỗ xoan đào chò hoa

  Có phen chơi ngã ba Bạch Hạc
  Bạn tiên ngồi đàn hát vui chơi
  Dạo xem phong cảnh mọi nơi
  Qua hang Anh Vũ sang chơi nước người

  Có phen chơi cửa đài cửa bích
  Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
  Thuyền rồng trăm chiếc chèo bơi
  Dọc ngang Tuần Lảnh là nơi đi về

  Trải giang khê lên ngàn xuống bể
  Lảnh Giang từ quý địa danh lam
  Đền thờ quan tam tía kiệu vàng
  Long môn hổ bàn thạch bàn uy nghi

  Hóa tức thì lâu đài điện các
  Dâng nước về thủy quốc một khi
  Có phen lấy ngọc lưu ly
  Đùng đùng dâng nước phép thì ai đang

  Khắp sông Thương , sông Thao , sông Cả
  Kéo quân về đóng ngã ba Tranh
  Xướng ca đàn hát tập tành
  Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời

  Có phen lại về nơi thủy phủ
  Đóng cân đai áo mũ vào tâu
  Dăm ba đồng tử theo hầu
  Vào tâu Vương phụ ra chầu Mẫu vương

  Cũng có khi phi thường biến hóa
  Qua Nghệ An thượng hạ đại giang
  Thuyền rồng chèo quế buồm lan
  Khi chơi Tô Lịch khi sang sông Cầu

  Có phen ngự Nam lâu Bắc điện
  Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
  Dạo miền thác cái thác con
  Khi chơi sông Hát khi sang sông Bờ

  Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
  Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
  Chuông kêu cờ phất trống dong
  Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh

  Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
  Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
  Triều thần văn vũ bách quan
  Sai lên đón rước vương quan về chầu

  Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
  Ngoài sân rồng ca chúc chén tiên
  Vua cha giá ngự ngai vàng
  Phán đòi thái tử vương quan vào chầu

  Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
  Sai ông lên cứu trợ trần gian
  Một tay thái tử vương quan
  Cứu sinh cũng lắm đọ oan cũng nhiều

  Nay ông đã về chầu nhân đức
  Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
  Nay ông về chốn thủy đình
  Cuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

   
  Chỉnh sửa cuối: 10/12/20

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. truongbank99

  truongbank99 New Member

  mantico co gang post day du loi hat van cac gia cho moi nguoi tham khao nhe, thanks :D
   
 3. mantico

  mantico Quản Trị Website

  QUAN LỚN ĐỆ TAM

  Giáp bạc bao phen rực lửa hồng
  Sông pha trăm trận vẫn như không
  Ra tay cứu nước khi nguy biến
  Tiếng để ngàn thu với núi sông

  Trịnh giang biên doành ngân sở bắc
  Nguyệt lầu lầu soi khắp nam minh
  Con vua thủy quốc Động Đình
  Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng
  Tài gồm vẹn thung dung hòa mặc
  Bẩm sinh thành tư chất long nhan
  Thỉnh mời hoàng tử vương quan
  Phi phương diện mạo dung nhan khác thường
  Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ
  Chốn nam minh quy củ bốn phương
  Ra tay chấp chính kỉ cương
  Trần thế sửa sang cõi đời
  Chốn long giai cầm quyền thay chúa
  Phép màu quan tối tú tối linh
  Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
  Binh tề binh giáp dạo miền trần gian
  Chiếc thuyền lan nổi dòng Xích Bích
  Đua mái chèo du lịch bốn phương

  Có phen chơi ngọn sông Thương
  Trở về tỉnh Bắc , Quế Dương, Lục Đầu
  Có phen ngự sông Dâu sông Hát
  Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
  Có phen ra lạch vào ngòi
  Sai quân lấy gỗ xoan đào chò hoa
  Kéo quân về ngã ba tuần hạc
  Bạn loan ngồi đàn hát vui chơi
  Có phen dạo khắp mọi nơi
  Qua hang Anh Vũ sang chơi nước người
  Có phen chơi cửa đài cửa bích
  Lại ra dòng vào lạch thảnh thơi
  Thuyền rồng trăm mái chèo chơi
  Dọc ngang sông tuần Lảnh là nơi đi về
  Trải giang khê lên ngàn xuống biển
  Lảnh Giang từ quý địa danh lam
  Đền thờ tán bạc kiệu vàng
  Long chầu hổ phục thạch bàn uy nghi
  Hóa tức thì lâu đài điện các
  Dâng nước về thủy quốc một khi
  Có phen lấy ngọc lưu ly
  Truyền quân dâng nước phép thì ai đang
  Khắp sông Thương, sông Thao , sông Cả
  Giở ra về đến ngã ba Tranh
  Xướng ca đàn hát tập tành

  Thơ ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời
  Có phen lại về nơi thủy phủ
  Dóng cân đai áo mũ vào tâu
  Dăm ba đồng tử theo hầu
  Vào cung Vương phụ ra chầu Mẫu vương
  Cũng có phen phi phương biến hóa
  Vào Nghệ An thượng hạ quân quan
  Thuyền rồng chèo quế buồm lan
  Khi chơi sông Cả khi sang nước người
  Có phen chơi Nam lâu Bắc điện
  Quan lớn trở ra về đến huyện Thiên Tôn
  Dạo chơi thác cái ghềnh con
  Khi chơi sông Trẩy khi sang sông Bờ
  Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
  Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
  Chiêng kêu cờ phất trống dong
  Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh

  Có phen về nam minh thủy phủ
  Ngự thạch bàn thong thả gieo câu
  Lại chơi roành thảo vực sâu
  Mười hai cửa bể thu mầu quan lớn dong chơi
  Có phen lại chầu nơi thượng đế
  Đội mũ rồng tựa thể ngư long

  Về dưới thủy cung thôi chầu
  Nước rẽ đôi dòng biếc biếc xanh xanh
  Trống cầm canh chiêng vàng anh ỏi
  Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn

  Triều thần văn võ bách quan
  Sai lên đón rước vương quan về chầu
  Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
  Ngoài sân trình ca khúc tâu lên

  Động đình vương mẫu ban khen
  Phán đòi hoàng tử ra bến đứng hấu
  Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
  Kip sai lên cứu trợ trần gian
  Một tay đức hoàng tử Đệ Tam
  Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều
  Sớm quan đã về chầu nhân đức
  Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
  Thôi chầu thoát xuống thủy đình
  Phù hộ nam việt khang ninh thọ trường

  .................................................. .................................................. ...........
  Ghi chú: Bản văn được chép lại qua lời hát của nghệ nhân Hoàng Trọng Kha

  [HR][/HR]
  Nhang một triện tấu thỉnh vương quan
  Đệ tử nay dâng tiến văn đàn
  Dẫn sự tích thánh hoàng tam phủ.
  Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh
  Ngài con vua thoải quốc động đình
  Sắc phong tặng Đệ Tam hoàng thái tử.
  Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
  Bẩm dung nghi diện mạo hường hào
  Ngôn trung chính tài cao quán cổ.
  Tam thiên vũ trụ thập bát hải môn
  Đức dung nghi sánh ví càn khôn
  Tài thao lược vang lừng tứ hải
  Gần xa kính vái ngự cảnh bồng lai
  Câu thơ thần phú đọc khoan thai
  Chén rượu thánh cờ tiên dong dả
  Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh
  Bài ban ban khắp hết thiên đình
  Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ
  Văn thần võ sĩ ngọc nữ tiên phi
  Tòa Lảnh Giang phượng múa nghê quỳ
  Trên bảo điện thiên nhan chỉ xích
  Nguy nguy đãng đãng hách hách dương dương
  Thoang thoảng đưa nhang xạ ngát hương
  Hây hẩy nức yến chi tô hợp
  Thông minh chính trực đức đại hiếu sinh
  Sắc rồng ban coi trấn nam minh
  Chức đã được quyền hành nhất thống
  Thơ:
  Giáp bạt bao phen,rực lửa hồng
  Xông pha trăm trận cũng như không
  Ra tay cứu nước trừ nguy biến
  Tiếng để ngàn thu rực núi sông

  Gươm thần ba thước tay ngang dọc
  Chí dậy trời tây lấp bể đông
  Trấn Lảnh Giang đệ tam xưng thần
  Toà thuỷ tộc vương quan tích mệnh
  Cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy
  Sóng bạc đầu nước cuộn mênh mông
  Rước Quan về cho tới thuỷ cung
  Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan


  .................................................. .................................................. ...................................
  Ghi chú: Bản văn được trích trong tuyển tập " Các bản văn chầu" do Phúc Yên sưu tập, biên soạn, chỉnh lý
   
 4. ngocvinh88

  ngocvinh88 Member

  mantico oi có thể cho mình xin bản văn quan đệ tam của ns lương trọng quỳnh hay khắc tư không
   
 5. sen việt

  sen việt Super Moderator

  Văn Đệ Tam Vương Quan - Bản 1

  Trịnh giang biên doành ngân sở bắc
  Đôi vầng hồng soi rạng nam minh
  Con vua thủy quốc Động Đình
  Đệ tam thái tử giáng sinh đền Rồng
  Đức gồm vẹn thung dung hòa mặc
  Bẩm sinh thành tư chất long nhan
  Thỉnh mời thái tử đệ tam
  Phi phương diện mạo dung nhan khác thường
  Hằng tấu đối thiên đường thủy phủ
  Chốn nam minh quy đủ bốn phương
  Ra uy chấp chính kỉ cương
  Cầm cân nảy mực sửa sang cõi đời
  Chốn long giai cầm quyền thay chúa
  Phép màu quan tối tú tối linh
  Lệnh truyền thủy bộ chư dinh
  Sửa sang đai giáp chơi miền nhân gian
  Chiếc thuyền lan nổi dòng Xích Bích
  Đua mái chèo du lịch bốn phương
  Có phen tuần thú sông Thương
  Trở về tỉnh Bắc , Quế Dương, Lục Đầu
  Có phen ngự sông Dâu sông Hát
  Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
  Có phen vào lạch ra khơi
  Sai quân lấy gỗ xoan đồi chò hoa
  Có phen chơi ngã ba tuần hạc
  Bạn loan ngồi đàn hát vui chơi
  Dạo xem phong cảnh mọi nơi
  Qua hang Anh Vũ sang chơi nước người
  Có phen chơi cửa đài cửa bích
  Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
  Thuyền rồng trăm mái chèo bơi
  Dọc ngang tuần Lảnh là nơi đi về
  Trải giang khê lên ngàn xuống bể
  Lảnh Giang từ quý địa danh lam
  Đền thờ tán tía kiệu vàng
  Tả long hữu hổ thạch bàn uy nghi
  Hóa tức thì lâu đài điện các
  Dâng nước về thủy quốc một khi
  Có phen lấy ngọc lưu ly
  Đùng đùng dâng nước phép thì ai đang
  Qua đại giang sông Thao , sông Cả
  Kéo quân về đóng ngã ba Tranh
  Xướng ca đàn hát tập tành
  Thi ngâm phú đọc đàn tranh chơi bời
  Có phen lại về nơi thủy phủ
  Đóng cân đai áo mũ vào tâu
  Dăm ba đồng tử theo hầu
  Vào tâu Vương phụ ra chầu Mẫu vương
  Cũng có phen phi phương biến hóa
  Qua Nghệ An thượng hạ đại giang
  Thuyền rồng chèo quế buồm lan
  Khi chơi Bạch Hạc khi sang sông Cầu
  Có phen ngự Nam lâu Bắc điện
  Trở ra về đến huyện Thiên Tôn
  Dạo miền thác cái thác con
  Khi chơi sông Hát khi sang sông Bờ
  Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
  Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
  Chiêng kêu cờ phất trống dong
  Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
  Trống cầm canh chiêng vang anh ỏi
  Lốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
  Triều thần văn vũ bách quan
  Sai lên đón rước vương quan về chầu
  Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
  Ngoài sân rồng ca chúc chén thiêng
  Vua cha giá ngự ngai vàng
  Phán đòi hoàng tử vương quan vào chầu
  Ngự giờ lâu phán lời nhân thứ
  Sai ông lên cứu trợ trần gian
  Một tay hoàng tử vương quan
  Cứu sinh cũng lắm độ oan cũng nhiều
  Rầy ông đã về chầu nhân đức
  Độ nhân gian vạn ức siêu sinh
  Ông về tới chốn thủy cung
  Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường
  (Phúc Yên)
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/9/12

Chia sẻ trang này