[ Bản văn ] Đệ Nhất tôn quan

Thảo luận trong 'Tôn Quan chư vị văn' bắt đầu bởi mantico, 31/7/12.

Lượt xem: 6,680

 1. mantico

  mantico Quản Trị Website

  [SIZE=+1]Bản văn : Đệ Nhất Tôn Quan Văn[/SIZE]

  Soạn giả : Phúc Yên

  Hương một triện chín lần soi thấu
  Giãi lòng trần khải tấu linh thông
  Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông
  Lai lâm chứng giám điện trung uy hùng
  Anh linh lục trí thần thông
  Quyền cai tam giới uy phong phép màu
  Thượng thiên xe giá lên chầu
  Khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy
  Nổi cơn mưa gió tức thì
  Sấm vang tám cõi mây che ngất trời
  Đượm nhuần thiên hạ đi nơi
  Thừa nhàn loan giá lên chơi các toà
  Ba mươi sáu động tiên nga
  Bồng Lai tiên cảnh chẳng xa chút nào
  Bạn tiên dâng quả bàn đào
  Rượu tiên thơ thánh thấp cao đòi tuần
  Đàn huyền gảy khúc nam xuân
  Cờ tiên rượu thánh thơ tuần ngâm nga
  Ngọc Hoàng ngự chỉ phán ra
  Bước vào bái tạ xuống qua cõi trần
  Kíp đòi thổ địa long thần
  Hỏi xem thiên hạ vạn dân thế nào
  Sớ lên tâu nộp thiên tào
  Ngọc Hoàng giá ngự ngôi cao đế đình
  Dưới toà thuỷ tế long cung
  Vua cha thấy mặt trong lòng yêu tin
  Triều thần văn võ đôi bên
  Ông tâu các việc thượng thiên lệnh hành
  Xuống chầu thuỷ điện long tinh
  Mười hai cửa bể cảnh thanh tú mầu
  Long xà ngư biếc về chầu
  Sóng xô mấy lớp nước triều mấy phen
  Uy thanh trấn động kinh thiên
  Phút thôi ông đã ngự lên lâm tùng
  Có phen giá ngự sơn trung
  Thạch bàn xe giá mây rồng tàn che
  Dư muôn thú vật cầm thi
  Dâng hoa tiến quả bốn bề xôn xao
  Bạn tiên mừng rỡ đón chào
  Cảnh nào là chẳng mĩ miều thanh tân
  Xuống trần vui thú cõi trần
  Thiên Đình có khách hồng trần dâng hoa
  Dưới thuỷ tề long xà phục củng
  Sơn lâm đều mến đức tôn vương
  Trải qua thiên hạ bốn phương
  Lòng trần khải tấu thắp hương khấn cầu
  Tự nhiên ứng biến nhiệm mầu
  Hoặc ai số hệ về đâu những là
  Đệ tử hiến cúng hương hoa
  Khấu đấu vọng bái ông đà độ cho
  Sắm sanh gà lợn trâu bò
  Đèn hương trầu quả thấu cho cõi lòng
  Chí thành hữu cảm tất thông
  Sở cầu tất ứng giáng lâm độ trì
  Chữ rằng thánh giáng lưu ân
  Đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường

  Phú :

  Bóng kim ô ánh vàng choi chói
  Cõi trăng già vời vợi ngôi cao
  Trời xanh vằng vặc ngôi sao
  Mây tuôn năm sắc đỏ đào bốn phương
  Phóng hào quang khắp hòa thiên hạ
  Vầng nguyệt soi chiếu cả hư không
  Bốn mùa xuân hạ thu đông
  Muôn dân mới biết âm dương phép màu
  Trên thượng lầu Ngọc Hoàng thái cực
  Dưới bách thần chầu chực hôm mai
  Ngọc Hoàng ngự cảnh thiên thai
  Đền rồng cao ngất cửa đài trang nghiêm
  Mới ứng điềm rồng bay phượng múa
  Tứ lân vờn thất bộ sao sa
  Tám nghìn tiên nữ bách hoa
  Sớm khuya chầu chực vua cha Ngọc Hoàng
  Trong đền vàng hương bay trầm xạ
  Ngoài thành mây khói tỏa nguy nga
  Mây rồng năm thức phủ che
  Thánh hoàng thái hậu tức thì thụ thai
  Năm Bính Dần mồng mười tháng tám
  Thái hậu bà sinh giáng tôn ông
  Bách quan vọng bái cửu trùng
  Châu phê long bút sắc phong thái hoàng
  Trên thượng giới tôn quan giáng thế
  Vâng sắc trời cứu thế độ dân
  Sắc vua phong Thượng đẳng linh thần
  Khắp thiên hạ muôn dân đảo cầu.
  Trong tám cõi cửu châu vọng bái
  Quan độ cho quốc thái dân an
  Khâm thừa sắc lệnh vua ban
  Sổ sinh,sổ tử liệt hàng châu phê
  Đủ mọi bề tài kiêm văn võ
  Trong bách thần nào có nhường ai
  Lược thao văn võ toàn tài
  Đình thần tứ phủ nào ai dám bì
  Đức dung nghi bẩm sinh tài thánh
  Biến lạ thường đức tính tinh anh
  Uy gia khắp hết thiên đình
  Làm mưa làm gió mở thành, khai sông
  Chuyển trời đất mưa tuôn chớp lói
  Nổi cơn giông cây cối đổ xô
  Mây tuôn gió thổi mịt mù
  Muôn loài quỷ mị làm cho rụng rờihú :
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. sen việt

  sen việt Super Moderator  Văn Đệ Nhất Tôn Quan - Bản 2


  Bóng kim ô ánh vàng choi chói
  Cõi trăng già vời vợi ngôi cao
  Trời xanh vằng vặc ngôi sao
  Mây tuôn năm sắc đỏ đào bốn phương
  Phóng hào quang khắp hòa thiên hạ
  Vầng nguyệt soi chiếu cả hư không
  Bốn mùa xuân hạ thu đông
  Muôn dân mới biết âm dương phép màu
  Trên thượng lầu Ngọc Hoàng thái cực
  Dưới bách thần chầu chực hôm mai
  Ngọc Hoàng ngự cảnh thiên thai
  Đền rồng cao ngất cửa đài trang nghiêm
  Mới ứng điềm rồng bay phượng múa
  Tứ lân vờn thất bộ sao sa
  Tám nghìn tiên nữ bách hoa
  Sớm khuya chầu chực vua cha Ngọc Hoàng
  Trong đền vàng hương bay trầm xạ
  Ngoài thành mây khói tỏa nguy nga
  Mây rồng năm thức phủ che
  Thánh hoàng thái hậu tức thì thụ thai
  Năm Bính Dần mồng mười tháng tám
  Thái hậu bà sinh giáng tôn ông
  Bách quan vọng bái cửu trùng
  Châu phê long bút sắc phong thái hoàng
  Trên thượng giới tôn quan giáng thế
  Vâng sắc trời cứu thế độ dân
  Sắc vua phong Thượng đẳng linh thần
  Khắp hoà thiên hạ muôn dân đảo cầu.
  Trong tám cõi cửu châu vọng bái
  Độ nước Nam quốc thái dân an
  Khâm thừa sắc lệnh vua ban
  Sổ sinh,sổ tử liệt hàng châu phê
  Đủ mọi bề tài kiêm văn võ
  Trong bách thần nào có nhường ai
  Lược thao văn võ toàn tài
  Đình thần tứ phủ nào ai dám bì
  Đức dung nghi bẩm sinh tài thánh
  Biến lạ thường đức tính tinh anh
  Uy gia khắp hết thiên đình
  Làm mưa làm gió mở thành, khai sông
  Chuyển trời đất mưa tuôn chớp lói
  Nổi cơn giông cây cối đổ xô
  Mưa tuôn gió thổi mịt mù
  Muôn loài quỷ mị làm cho rụng rời
  Vang tiếng sét Ông sai lôi giáng
  Quỷ cùng tà phách tán hồn bay
  Tôn quan vạn phép ai tày
  Sông Ngân cũng vượt bể dày cũng qua
  Gỗ chò hoa sai quân lên lấy
  Các cửa ngàn đâu đấy đều kinh
  Chúa mường chúa mán thần linh
  Thượng ngàn các cửa phục tình làm tôi
  Mới thử chơi mưa sa bão giật
  Quỷ cùng tà xiêu bạt tán đi
  Có phen ngự xuống đan trì
  Voi vàng ngựa bạc tức thì thưởng quân
  Có phen dạo non nhân nước trí
  Cảnh bầu trời sơn thuỷ long lâu
  Tôn quan giá ngự thượng chầu
  Khuông phù đệ tử sở cầu tòng tâm
  (Phúc Yên)


   
  Chỉnh sửa cuối: 27/9/12

Chia sẻ trang này