Bản thần tích Tam Giang khước địch phụ chính đại vương tại thôn Đồng Cầu, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm

Thảo luận trong 'Thần tích vị Thánh khác' bắt đầu bởi sonbca, 12/4/12.

Lượt xem: 2,963

 1. sonbca

  sonbca Member

  Đây là bài học trên lớp Hán Nôm của tôi, post lên đây để mọi người tham khảo.
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG] scan0005.jpg scan0003.jpg scan0002.jpg scan0006.jpg scan0001.jpg
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. sonbca

  sonbca Member

  Đây là thầy tôi, TS Trương Đức Quả. http://www.hannom.org.vn/info.asp?param=17
  Đại Đồng xã, Đồng Cầu thôn thượng phụng.
  Dương thần nhất vị quan âm thần nhất vị sự tích.
  Trưng nữ vương triều công thần nhất vị thượng đẳng, nhị vị âm thần phả lục (Cấn chi bộ thượng đẳng).
  Quốc triều Lễ bộ chính bản.
  Việt tích Tây Hán thời gian hữu Bắc Giang đạo (cổ hiệu Vũ Ninh quận) Vân Mẫu trang, Phạm gia chi nữ huý viết Tĩnh, truyền gia Thi Lễ, luỹ thế trâm anh, niên phương thập bát, hữu trầm ngư, lạc nhạn chi dung, hữu bế nguyệt, tu hoa chi mạo, phong tư yểu điệu, tuyệt mỹ vô song, nguyện bất giá phu, mộ kỳ Phật đạo. Tức nhật vãng chí bản quận Pháp Vân tự, nãi tứ cố du quan kiến nhất cảnh phong quang hĩ. Tự nguyện cư chi, triêu tịch hương đăng, trú trì vu thử. Thị nhật vãng tại Nguyệt Đức giang mộc dục vu tân thứ. Hốt nhiên, thiên địa hối minh, phong đào đại tác, kiến giao long triền nhiễu vu Phạm thị chi thân, nãi thất kinh tẩu hồi tự sở. Dạ ngoạ ư án tiền chi hạ, chí tam canh chi mạt, Phạm thị nãi mộng kiến thôn nguyệt nhi hữu thần. Thời Nhâm Thìn niên, nhị nguyệt, sơ thập nhật sinh hạ nhất nam. Thiên tư dĩnh dị, tướng mạo khôi kỳ nãi mệnh danh viết Tam Giang.
  Ư thị niên thập ngũ hữu văn vũ chi tài, dữ nhất nghệ nhất năng chi sĩ giả. Gian hữu Tô Định đề binh chí cảnh xâm chiếm trung nguyên, triệu tính tàn thương, vô nhân chửng cứu. Chí thử tiền Hùng Vương liệt nữ huý Trắc, nữ trung hào kiệt, thế thượng thánh thần, đại phấn hùng uy cử binh lai chiến. Nhiên đương thời nam nhi thao lược vị hữu kì nhân, nữ tướng soái binh thần lệnh phát động. Trưng nữ nãi mật cáo vu Tản Viên sơn thánh. Thiết đàn vu Hát Môn giang khẩu (tức Sơn Tây xứ), cáo tế thiên địa sơn thuỷ bách thần nãi chúc viết:
  “Thiên sinh nhất nhân vi thiên địa vạn vật chi tông chủ, sinh linh sở hệ, thảo mộc sở quan, lịch lịch tiền đại đế vương, thiên tử thánh minh, triều đình hữu đạo, ái dân ninh quốc, đức hoá hoằng phu, thiên hạ thanh bình, quốc gia vô sự. Kim hữu dị tính nhân Tô Định khuyển dương thường thói, tư lộng xương cuồng, ngược chính tàn dân, thiên địa thần nhân cộng phẫn. Thiếp thiêm dĩ tiền Hùng Vương dư điệt, nhất cá nữ nhân thuyết đáo sinh linh, hoàng thiên hữu lệ, kim nhật thống tâm, thương xích trượng nghĩa trừ tàn, nguyện hữu vị chư tôn thần linh hội đàn giám thệ, lực hộ thiếp Trưng nữ đề binh thảo tặc, bảo quốc cứu dân, tỉ thiếp khắc phục tổ tông cựu vật, trí sinh linh vu nhẫm tịch chi thượng, xuất sinh linh vu thuỷ hoả chi trung thứ vô phụ hoàng thiên chi ý, thoả tiên hoàng miếu tự chi linh, uý tổ phụ cửu tuyền chi hạ” chúc tất. Xuất hoán âm binh thiên hàng vạn đội tái truyền. Hịch vu nam bang cái đạo, châu, huyện, mỗ hữu văn vũ tướng tài bát thủ binh đinh phiên thần chí thảo.
  Tức nhật Tam Giang công nhất văn thiên tử chiếu tứ hải trạng nguyên tâm. Ư thị Kinh Bắc đạo dĩ công ứng tuyển, cập Trưng nữ kiến công hữu văn vũ chi tài, nãi thiên công vi Điện tiền đô chỉ huy sứ tướng quân. Thị nhật Trưng nữ nãi mệnh cử binh tiên hành tuần triệt dĩ phòng bất trắc. Nhất nhật công lĩnh mệnh đề binh thích chí bản đạo Thuận An phủ, Siêu Loại huyện, Đồng Xá trang, Đồng Cầu trại địa đầu trú binh vu thử. Công kiến bản trại hữu địa thế nhất cục long hổ hoàn bão, sơn thuỷ oanh hồi, truyền binh sĩ dư trại nhân thiết lập nhất đồn dĩ ứng Định binh chi hậu. Ư thị Đồng Cầu trại phụ lão, nhân dân giai đại cụ toại hành khất vi thần tử, công hứa chi. Nãi thủ bản trại đắc thập ngũ nhân vi gia thần nội thủ. Minh nhật kiến sứ mệnh phụng chiếu thư cầu sai công kích Định. Tức nhật công truyền hành lễ cáo thế thiên địa chư thần, khao thưởng sĩ tốt. Nhất nhật cử binh trực tiến chí Tô Định đồn dữ Trưng nữ đại phá nhất thời Định binh tẩu tán. Lĩnh ngoại trúc lục thập ngũ thành, tận phục Nam bang cảnh thổ. Trưng nữ tức vị vi vương nãi gia phong tướng sĩ đẳng cấp hữu sai hứa công thực ấp ư Thuận An phủ, gia phong công vi Điện tiền đô chỉ huy sứ quốc chính tướng quân, cập bái tạ phản hồi nhiệm sở.
  Kỳ gian, công kiến hữu Triệu huý Đà chi điệt nữ, huý viết Mỵ Nương, thiềm cung phương toả, ngọc nhị chính phong, túc dạ khiết lương duyên giai kỳ vị định. Ư thị công thú chi, tự thử công triêm nhu thánh trạch ưu ốc hoàng ân, hương hoả cái hữu duyên hĩ. Kỳ gian, Đồng Cầu trại, phụ lão, nhân dân, gia thần giai bái hạ tấu viết thỉnh, nhân thử kim vi đồn sở, hậu vi tự sự, công hứa chi. Vị phụ lão, gia thần viết ngã bách tuế hậu phàm chư tế tự cung thỉnh Hoàng thái hậu cập phi nhân đồng phối, tứ ngân nhị thập hối hậu nhật quảng mãi điền thổ dĩ cung tế tự.
  Kỳ gian Trưng nữ vương tức vị phương đắc tam niên hữu Mã Viện đề binh lai chiếm. Trưng nữ vương nãi ưu chi, nãi binh thư cáo cấp triệu công hồi đô, hội đồng thảo tặc. Tức nhật, công cử binh trực chí Trưng vương thành hội đồng nghị định tiến công chi sách.
  Mã Viện tặc dạ chí trùng vi, Trưng nữ đại chiến nhất trận phá đắc trùng vi. Trưng nữ đại bại kỵ mã bôn sơn thượng triều kim khuyết. Công thán viết: Trưng nữ cơ đồ tận phó nhất trường xuân mộng hĩ. Công nãi dẫn binh phản hồi cố quán viết: Trung thần bất sự nhị quân, nãi nghênh từ mẫu dữ phi nhân đồng hạ chu ư Nguyệt Đức giang tân thứ, Hán binh truy chi. Công nãi xuyên chu truỵ hạ, mẫu tử tức hoá hĩ (tức bát nguyệt, sơ thập nhật), khoảnh gian giang đào dũng phi, quy xà giao giải giai dược xuất, Hán binh đại kinh tự thử. Công hoá hậu các chư trại, khu thần tử hậu miếu tự chi.
  Đãi chí, Tống Thái Bình gian Hầu Nhân Bảo đẳng cử binh ngũ vạn tịnh tiến Nam xâm. Thời Lê Đại Hạnh tự tướng đại phát tinh binh lục vạn thích chí Kinh Bắc đạo, Thuận An phủ, Siêu Loại huyện, Đồng Xá trang, Đồng Cầu trại. Đế nãi dạ túc thần từ kỳ thần âm phù thảo tặc, sĩ bình gia phong. Minh nhật xuất chiến, Nguyên binh quả bại, kinh sư khải hoàn, gia phong tướng sĩ, nhân vị viết: Nguyên tặc tảo bình diệc lại ư âm phù thần hộ, toại gia phong
  Thượng đẳng phúc thần nhất vị,
  Sắc phong tam vị nguyên tự thần tích,
  - Phong Tam Giang khước địch phụ chính đại vương. Tặng phong tế thế hộ quốc khang dân phù vận dương vũ dực thánh bảo cảnh hiển hữu hùng kiệt anh linh hiển liệt chi thần.
  - Phong Hoàng thái hậu Diệu quang huệ tĩnh phu nhân.
  - Phong cung phi Nga hoàng uyển mị công chúa.
  Khước thuyết tự tử dĩ hậu, giai nhẫm trứ linh ứng. Cố đa hứa đế vương gia phong mỹ tự, tam vị hoàng ân sắc tặng.
  Thời thuộc tự Tây, Đông hán, Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, Đường lịch chí Nam bang hữu Đinh, Lê, Lý, Trần tứ tính khai sáng hồng đồ, lịch đại đế vương tam vị diệc hữu hiển ứng âm phù, hộ quốc. Đế vương hiện hữu sắc gia phong cố đa mỹ tự ban Đồng Xá trang, Đồng Cầu khu nghênh mỹ tự hồi dân, trùng tu miếu điện dĩ phụng chi dữ quốc đồng hưu vĩnh vi hằng thức khâm tai.
  - Phong khai sinh hoá các tịch dữ huý tự thiết cấm: Tĩnh, Tam Giang, Mỵ. Chuẩn hứa Đồng Xá trang, Đồng Cầu khu phụng chi.
  - Sinh thần nhị nguyệt sơ thập nhật chính lễ lệ dụng: thượng trai bàn, hạ hắc trư xuy tửu, xướng ca tam nhật.
  - Hoá thần bát nguyệt sơ thập nhật chính lệ lễ dụng: thượng trai bàn, hạ ngưu, trư, xuy tửu, bạch viên, phương bính.
  - Lệ xuân thủ khánh hạ kỳ phúc tịch chính nguyệt sơ lục nhật chính lệ lễ dụng như tiền, xướng ca tam nhật.
  Hồng Phúc nguyên niên, mạnh xuân, cát nhật.
  Hàn lâm viên, Đông các đại học sĩ thần Nguyễn Bính phụng soạn (chính bản).
  Hoàng triều Vĩnh Hựu lục niên, trọng thu, cát nhật.
  Nội các bộ lại Nguyễn Hiền tái tuân cựu chính bản phụng tả.
  Duy Tân thập niên, chính nguyệt, nhị thập nhị nhật thừa phái hồi sao chính bản.
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/4/12
 3. ConNhangDeTu

  ConNhangDeTu New Member

  Bạn làm ơn dịch ra đi, hầu hết mọi người đều không bít hán tự mà.
   
 4. ducan1235

  ducan1235 New Member

  thầy anh chắc là họ hàng em rồi em cũng là Trương Đức An cùng là Trương Đức với nhau :)). Họ Trương mình kể ra cũng lắm người có tài đấy nhỉ . hi
   
 5. sonbca

  sonbca Member

  Phả nhà họ Trương
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

Chia sẻ trang này