Thắc Mắc Bốn Phủ Archives < Trang 8 trên 8 < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Thắc Mắc Bốn Phủ

Thắc Mắc Bốn Phủ

Nguyên tắc cơ bản khi đi lễ ở Đình, Đền, Miếu, Phủ

admin
 Ý nghĩa: Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là...