Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Thắc mắc bốn phủThắc mắc bốn phủ

Khê đồng là gì ?

admin
Hiện tượng khê đồng tuy không phổ biến nhưng một số Đồng con vẫn mắc phải, thậm chí Đồng cựu cũng có thể gặp, nhiều...
Thắc mắc bốn phủ

Người có Căn Đồng phải mở Phủ không?

admin
Nhiều người đi xem bói được các thầy nói là có căn đồng của ông này, cô nọ và bảo phải mở phủ nên đã...
Đồng cốt Thắc mắc bốn phủ

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI BỊ MA ÁM (BỊ VONG NHẬP, VONG THEO

admin
Trích bài viết : Đồng Âm Đồng Âm có nhận được một số câu hỏi của các bạn kể rằng mình đi xem thày nói...
Thắc mắc bốn phủ

Nguyên tắc cơ bản khi đi lễ ở Đình, Đền, Miếu, Phủ

admin
 Ý nghĩa: Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là...
error: Content is protected !!