Nghệ thuật chầu văn Archives < Trang 2 trên 3 < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam

Nghệ thuật chầu văn

Chầu văn Nghệ thuật chầu văn

Công đồng tứ phủ văn – Làn điệu ( tư liệu )

admin
Bản văn Công Đồng Tứ Phủ Văn này nêu khái quát về các vị Thần Linh trong hệ thống Tứ Phủ được sử dụng để...
Chầu văn Nghệ thuật chầu văn

Một số Làn Điệu trong Hát Chầu Văn ( Tư liệu – Tác giả Lê Y Linh )

admin
Cung văn và điện thần » là bản lược dịch sang tiếng Việt của luận văn tốt nghiệp Tiến sĩ Dân tộc âm nhạc học do...
Chầu văn Nghệ thuật chầu văn

Tìm hiểu các nhạc cụ sử dụng trong hát Chầu Văn

admin
Tìm hiểu các nhạc cụ sử dụng trong hát Chầu Văn Nhiệm vụ đầu tiên của cung văn là hát , nhưng vì mỗi buổi...
Chầu văn Nghệ thuật chầu văn

Tìm hiểu về Hát văn Thờ của người Hà nội

admin
Tìm hiểu về Hát văn Thờ của người Hà nội   1. Theo dòng thời gian Tại Hà Nội, sinh hoạt hát văn thờ từng diễn...