Ảnh Đẹp Hầu Đồng - Chầu Lục Cung / photo Mật Ong < Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
ẢNH ĐẸP HẦU ĐỒNG

Ảnh Đẹp Hầu Đồng – Chầu Lục Cung / photo Mật Ong


Đêm Đông xuống trần gian báo mộng
Trần Thị Nương tâm động bào thai
Mùa thu tháng 9 ngày 10
Sinh ra Chầu Lục đẹp khác người trần gian
• M a k e U p : Hường Kimi
• P h o T o : Mật Ong

Bài viết liên quan

Tứ phủ, tín ngưỡng cổ xưa của người Việt

admin

Giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt

admin

Lễ mở phủ tân đồng Đỗ Thu Hiền

admin

Bình luận

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!