Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Chầu văn

Một số bản văn Sài gòn ( Thu âm )

Bài viết liên quan

NGHỆ NHÂN HOÀNG TRỌNG KHA  – NGƯỜI LƯU GIỮ TINH HOA CHẦU VĂN ĐẤT HÀ THÀNH

admin

Tìm hiểu các nhạc cụ sử dụng trong hát Chầu Văn

admin

Vai trò cung văn trong nghi lễ hầu đồng

admin

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!