Diễn Đàn Hát Văn Việt Nam
Chầu văn

Một số bản văn Sài gòn ( Thu âm )

Bài viết liên quan

Một số Làn Điệu trong Hát Chầu Văn ( Tư liệu – Tác giả Lê Y Linh )

admin

Công đồng tứ phủ văn – Làn điệu ( tư liệu )

admin

NGHỆ NHÂN HOÀNG TRỌNG KHA  – NGƯỜI LƯU GIỮ TINH HOA CHẦU VĂN ĐẤT HÀ THÀNH

admin

Để lại Bình luận

error: Content is protected !!