Vân Hương Thánh Mẫu sự tích văn

Thảo luận trong 'Thánh Mẫu chư vị văn' bắt đầu bởi phucyen, 14/6/11.

Lượt xem: 3,649

 1. phucyen

  phucyen Công thần

  VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU SỰ TÍCH VĂN


  Bỉ cách:
  Tiên nhân Thần nữ cõi nam thiên
  Tam thế giáng sinh sử dõi truyền
  Đại Yên,Trần Xá dòng Phạm Thị
  Tiên Hương Vân Cát ấy lương duyên
  Sòng Sơn Phố Cát phen đại chiến
  Đông Thành Kẻ Sóc nối dây duyên
  Anh linh hiển hách phù Nam Việt
  Chế Thắng tặng phong tối linh thiêng
  Miễu cách:
  Cảnh non tiên vân đài ngọc các
  Chốn Quảng Hàn ngào ngạt hương đưa
  Linh Tiêu chính ngự đế đô
  Ngai rồng lồ lộ Đức Vua Ngọc Hoàng
  Sân đan quế bách quan văn võ
  Tiệc long đình yến vũ oanh ca
  Đàn cầm dạo khúc ngân nga
  Bách tiên chầu chực dâng hoa đôi hàng
  Lầu bích ngọc vân quang choi chói
  Cửa quỳnh đài nhang khói trang nghiêm
  Càn khôn thụy khí hạo nhiên
  Cửu cung bát quái đôi bên trướng rồng
  Cõi nhân gian tấc lòng như nhất
  Lập trai đàn phẩm vật tiến dâng
  Hương hoa kiều thỉnh thành tâm
  Đệ trình sớ điệp trước sân quỳnh đài
  Trên chín bệ long ngai lồ lộ
  Sớ dâng trình kích cổ tam thông
  Đức Vua giá ngự ngai rồng
  Án thư chấp bút sớ hồng ngự xem
  Trấn Sơn Nam trong miền Phủ Nghĩa
  Quảng Nạp thôn,Trần Xá,Đại Yên
  Phạm công tên hiệu Huyền Viên
  Nhân từ đức độ vẹn tuyền không sai
  Nghĩa trăm năm duyên hài phối thất
  Phạm thái bà ,Thuần Nhất tự danh
  Chỉ hiềm cây ngọc lá xanh
  Nụ hoa chưa hé trên cành lẻ loi
  Hào tử tức đương thời hiếm muộn
  Nỗi ưu buồn thấu chốn thiên thanh
  Đức Vua thấu rõ sự tình
  Mới bèn tra sổ phân minh tỏ tường
  Phạm thái công vốn dường tiên giới
  Giáng cõi phàm cũng bởi nhân duyên
  Kíp hay có lệnh ban truyền
  Phán đòi công chúa Hồng Liên vào chầu
  Lời vàng ngọc cơ mầu vừa dứt
  Sổ Nam Tào bút ngọc chén biên
  Tiên Nga lạy trước điện tiền
  Quỳ tâu Thánh Đế truớc thềm trướng hoa
  Lạy Vương Mẫu chính toà hậu chủ
  Kính quần thần văn vũ vừa thôi
  Quần tiên tấu đối đôi lời
  Rằng Tiên giáng hạ độ thời bao lâu
  Đức Thượng Đế điểm châu ngũ tự
  “Tứ Phương Lai Cung Phật” thủ tiên
  Hào quang chiếu tỏ cửu thiên
  Phượng xa, lọng tía xuống miền trần gian
  Cửa thiên môn đôi hàng tiên tử
  Tiếng nhạc thiều nhắn nhủ tiễn đưa
  Thổng cách:
  Cành thanh ai vẽ non tơ
  Ngàn xanh mây thắm nhởn nhơ bầu trời
  Gió thoang thoảng đượm mùi hoa huệ
  Báo tin mừng nguyệt quế khai hoa
  Giáng sinh mồng sáu tháng ba
  Vẻ thanh dáng ngọc dà dà tóc tiên
  Nét tinh tú thiên nhiên phẩm chất
  Đoá huê quỳnh nhan sắc khôn so
  Hoàng anh cất tiếng líu lo
  Đào huê đua thắm ngẩn ngơ nỗi niềm
  Đôi thung huyên vui mừng khôn xiết
  Ngẫm Phật Trời thấu biết lòng ta
  Đặt tên công chúa Tiên Nga
  Mình vàng vóc ngọc nết na dịu dàng
  Đức hiếu thảo lại càng gìn giữ
  Đấng song thân ví tựa non cao
  Ngày đêm khuya sớm ra vào
  Quạt nồng ấp lạnh tơ hào chẳng sai
  Tuần tam ngũ duyên hài đã tới
  Đôi thung huyên ướm hỏi chiêu thân
  Chúa rằng ơn đức song thân
  Người Tiên vướng bận duyên trần làm chi
  Công dưỡng dục sớm khuya đền đáp
  Trọn chữ tòng non hạc cao xanh
  Phạm ông nghe tỏ tâm tình
  Ngẫm thời Bồ Tát giáng sinh hiện tiền
  Lẽ trần duyên đâu thời gượng ép
  Chốn khuê phòng cửa khép rèm che
  Mặc ai ong bướm đi về
  Lòng trinh gìn giữ phu thê chẳng màng
  Bình cách:
  Chữ tử sinh mây ngàn hạc lánh
  Để thung đường về cảnh tây phương
  Xót xa biết mấy cảm thương
  Nhị niên, thân mẫu cũng dường cách xa
  Cánh chim bay phút đà thăm thẳm
  Gánh hai vai nghĩa nặng tình thâm
  Từ nay vắng bóng song thân
  Cỏ hoa rặng liễu tần ngần xót thương
  Suốt năm canh đêm trường thảm thiết
  Ngày quên ăn vẻ nguyệt xót xa
  Ngẫm chăng thế sự cũng là
  Trách chi con tạo bởi ra nỗi này
  Vậy cơ nghiệp từ đây coi sóc
  Việc trong ngoài cơ mực đảm đang
  Đại Yên, Vỉ Nhuế danh vang
  Nữ trung nghiêu thuấn lại càng nết na
  Ngày mồng hai tháng ba định nhật
  Chim hót mừng cảnh vật xôn xao
  Bỗng đâu gió thổi ào ào
  Tường vân ngũ sắc ngạt ngào ánh hoa
  Nay mãn hạn loan xa rước đón
  Giở gót hài về chốn tiên cung
  Trước vào bái yết bệ rồng
  Sau thời dạo gót Quảng Cung mọi toà
  Chốn quỳnh lâu yên hà thắng cảnh
  Điện tam thai thất bảo long lanh
  Đôi bên long phụng đua tranh
  Có hồ thanh thuỷ có thành lưu ly
  Điện Linh Tiêu uy nghi lồ lộ
  Tiệc đan trì khánh thọ Vua Cha
  Quần tiên gót ngọc vào ra
  Tiêu thiều nhạc vũ đàn ca vang lừng
  Đức Tiên Chúa vào dâng thọ tửu
  Bỗng sảy tay rơi chén ngọc hoa
  Long đình phật ý vua cha
  Lệnh truyền sắc giáng Tiên Nga cõi trần
  Phú chênh:
  Phụng ngọc chỉ bất phân thời khắc
  Hạ cõi phàm, hành sắc thông thông
  Gió đưa thoang thoảng hương xông
  Mới hay thần nữ tiên cung hạ phàm
  Rằm tháng tám nguyệt quang rờ rỡ
  Nụ ngọc quỳnh chớm nở cánh hoa
  Hương thơm ngào ngạt gần xa
  Mừng thay người ở cung nga mới về
  Phủ Nghĩa Hưng thôn quê Thiên Bản
  Tổng Tiên Hương,Vân Cát, Lê gia
  Hình dung mắt phượng da ngà
  Giáng sinh Lê thị tự là Giáng Tiên
  Tươi vẻ thắm càng thêm dáng ngọc
  Tốt nét hoa nhan sắc khôn so
  Có khi hoạ bút ngâm thơ
  Giọng loan thánh thót ngẩn ngơ nỗi lòng
  Đủ mọi điều công dung ngôn hạnh
  Khách thần tiên cốt cách thanh tân
  Cát đằng duyên hợp tấn tần
  Đào hoa xứng khách văn nhân rành rành
  So ấy là mai thanh trúc quý
  Đấng anh hùng sánh ví thuyền quyên
  Có hay hai chữ lương duyên
  Ngờ đâu con tạo làm lên sự này
  Phú dầu:
  Trách tạo hoá ra tay ứng biến
  Nhỏ lệ sầu thảm thiết châu rơi
  Lang quân dạ rối bời bời
  Thung huyên ruột thắt mấy lời xót xa
  Ngả âm dương dễ hoà ai biết
  Để hoa rơi trăng khuyết ngọc tan
  Đôi mươi mốt tuổi nhân gian
  Hạn tiên đã tới xe loan phút về
  Ngày mồng ba tháng ba ấy nhẽ
  Mãn hạn tiên bóng xế non tây
  Rầu rầu ngọn cỏ hây hây
  Xót xa vẻ ngọc nét mày sầu thương
  Bởi duyên nợ còn đương dang dở
  Nhớ quê hương than thở khúc nôi
  Vua Cha phán chỉ mấy lời
  Rằng cho trắc giáng mọi nơi phi thường
  Nỗi nhung nhớ quê hương Thiên Bản
  Mượn gió trời cánh nhạn phút bay
  Tới nơi cảnh vật đặt bày
  Đường xưa lối cũ rặng cây hiên nhà
  Ẵm con thơ xót xa tấc dạ
  Lạy thung huyên nghĩa cả ân thâm
  Bày lời thưa với lang quân
  Nước non đôi ngả muôn phần nhớ nhung
  Phút biến hoá thần thông một khắc
  Dạo bốn phương nam bắc đông tây
  Có phen nương gió cưỡi mây
  Non bồng nước nhược đó đây đi về
  Có phen chơi lầu khuê gác nguyệt
  Cõi trời nam nhân kiệt địa linh
  Thanh Hoa sơn thuỷ hữu tình
  Đồi Ngang Phố Cát xinh xinh lạ nhường
  Giếng âm dương soi gương điểm đót
  Đỉnh Sòng Sơn chải chuốt dong nhan
  Có khi dọn quán bán hàng
  Cau trầu rượu thuốc đỉnh đang ghẹo người
  Kẻ phàm phu buông nhời bất kính
  Ấy như là bạc mệnh duyên ôi
  Có phen xứ Lạng dong chơi
  Văn nhân lạc bước gặp người tài danh
  Phú nói:
  Chốn cảnh thanh vịnh thơ ngâm đối
  Bốn chữ đề như gợi sứ quan
  Gỗ đâu thời để nằm ngang
  “Băng mã dĩ tẩu” sửa sang Linh Từ
  Sai dân lập đền thờ Tiên Chúa
  Phùng sứ quân giục ngựa lai kinh
  Tây Hồ nước biếc long lanh
  Thảnh thơi dạo gót cảnh thanh tiêu sầu
  Ngắm hoa cỏ muôn màu khoe sắc
  Thoảng hương sen ngào ngạt gần xa
  Bỗng đâu mây khói nhạt nhoà
  Lầu thơ quán rượu xa xa tới gần
  Lạc bước chân tây hồ phong nguyệt
  Thoảng mặt hồ gió quyện hương sen
  Văn nhân lạc lối cảnh tiên
  Thoáng trông chủ quán đôi bên cô hầu
  Nước trong xanh một màu biêng biếc
  Tràn ý thơ ngọc tuyết ngâm nga
  Thú vui nhấp rượu thưởng trà
  Bóng chiều xê xế gió là là bay
  Phút từ biệt chia tay chủ khách
  Để nỗi niềm cảm kích bâng khuâng
  Chạnh lòng quán cũ hỏi thăm
  Gió đâu hiu hắt lăn tăn mặt hồ
  Quán đâu thấy nhấp nhô gợn sóng
  Rặng liễu bồ vắng bóng Tiên nhân
  Gốc cây thơ hoạ đôi vần
  Khách tiên kỳ ngộ duyên trần biết chăng.
  Thơ:
  Vân tác y thường phong tác xa
  Triêu du Đâu Suất mộ yên hà
  Thế gian dục thức ngô danh tính
  Nhất đại sơn nhân ngọc quýnh hoa
  Phú nói:
  Thú ngao du gần xa khắp ngả
  Gió Tây Hồ non nước Thanh Hoa
  Sòng Sơn Ba Dội vào ra
  Ngắm trăng đỉnh núi cầm ca trêu người
  Ấy có hay duyên trời ước định
  Bởi chăng là duyên nợ ba sinh
  Một duyên hai nợ ba tình
  Chỉ hồng chắp mối duyên lành một nơi
  Dọc cách:
  Đấng anh tài vốn người Kẻ Sóc
  Phượng sánh rồng tơ tóc phải đôi
  Mới hay sự bởi cơ trời
  Rằng Tiên thượng giới với người trần gian
  Trách duyên phận dở dang đôi lẽ
  Lửa hương nồng lại để cách xa
  Chim trời cá nước ai hoà
  Ngưu Lang Chức Nữ lệ nhoà sông Ngân
  Bỗng đâu thấy hồng vân ngũ sắc
  Tiếng nhạc thiều dìu dặt đôi bên
  Nhạc thiều như giục lòng Tiên
  Hợp tan tan hợp chỉ thêm đeo sầu
  Phút chia ly lệ châu than thở
  Nghĩa phu thê dang dở bấy nhiêu
  Nỉ non nói hết mọi điều
  Có hay ly biệt lửa thiêu nỗi lòng
  Nghĩa vợ chồng trăm năm tơ tóc
  Ẵm con thơ than khóc xót xa
  Cờn :
  Vầng dương khuất lặn chiều tà
  Loan xa rước đón hài hoa về trời
  Dấu anh linh muôn nơi ngưỡng phục
  Lập đền thờ chầu chực khói nhang
  Bốn phương nức tiếng danh vang
  Sòng Sơn Ba Dội Đồi Ngang ra vào
  Có phen ngự võng đào ngoạn cảnh
  Ai người thời bất kính chẳng tha
  Tiếng đồn khắp hết gần xa
  Có Tiên Thần nữ biến ra hại người
  Ai ngang ngược khó thời sống xót
  Trẻ cùng già hoảng hốt sợ kinh
  Tấu về cho tới triều đình
  Lệnh nghiêm các tướng ra binh khảo trừ
  Truyền lửa đốt đền thờ Tiên Chúa
  Mịt mùng trời sấm dội non xanh
  Hãm cách:
  Mới đâu hay sự bất bình
  Dấu thiêng Tiên Chúa anh linh đâu ngờ
  Lúc bấy giờ ra uy trần thế
  Sấm lừng vang góc bể chân mây
  Trần gian mê muội có hay
  U mê nhỡn nhục đêm ngày xót xa
  Mới ra tay gần xa khiếp sợ
  Lập đền thờ phụng sự mới thôi
  Dồn :
  Ngẫm thay sự bởi cơ trời
  Bảo dân hộ quốc muôn đời vinh phong
  Lập đền thờ ngàn năm nhang khói
  Sắc Tặng phong choi chói muôn thu
  Sử vàng ghi tạc thiên thư
  Âm phù dương trợ giúp vua mấy kì
  Sắc tôn phong Mẫu Nghi thiên hạ
  Cửa linh từ nhang xạ ngát hương
  Biển đề Hoà Diệu Đại Vương
  Vân Hương Thánh Mẫu muôn phương đảo cầu
  Dẫn sự tích văn chầu Tiên Chúa
  Tâm chí thành phụng sự không sai
  Chúa Tiên gia lộc ban tài
  Khuông phù Nam Việt phúc lai thọ trường


  Kỷ Sửu Niên, Thập nhị nguyệt ,thập nhất nhật,cát thời
  Thần đệ tử Phúc Yên bái tấu​

  Nguồn bài viết: http://phucyen.blogspot.com/2011/03/van-huong-thanh-mau-su-tich-van.html
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này