Thiên tiên thánh mẫu phổ tế quần sinh chân kinh - 天仙聖母譜濟群生真經

Thảo luận trong 'Pháp sự khoa nghi' bắt đầu bởi Yến Trang HP, 29/10/13.

Lượt xem: 5,147

Tags:
 1. Yến Trang HP

  Yến Trang HP New Member

  天仙聖母譜濟群生真經
  THIÊN TIÊN THÁNH MẪU PHỔ TẾ QUẦN SINH CHÂN KINH

  s12-34-2.jpg
  NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

  NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHỨNG MINH

  Kính lễ Thiên Phủ Chí Tôn Đại Phạm Kim Khuyết Ngọc Hoàng Huyền cung Cao thượng Đế Chứng Minh

  Kính lễ Tam Thập Tam Thiên Thiên Chủ Đế Thích Đề Hoàn Nhơn Thánh Đế Chứng Minh


  Trong Thánh hội có các Chư Bồ Tát, Hộ pháp, Thiện Thần cùng nhau nhóm hội ở thiên cung Quảng vô cùng diễm lệ trang nghiêm. Ngự nơi cao nhất là Pháp chủ Đại Bi Quán Thế Âm đang phóng hào quang báu ra mười phương thế giới cứu độ nhân gian không mệt mỏi.
  Nơi trung ương là đức Thiên Tiên Thánh Mẫu Liễu Hạnh Công Chúa cùng các vị thánh Tứ Phủ nhóm họp thật đông đảo nơi tiệc yến.


  Như vậy bản Kinh này được Quế Hoa công chúa thỉnh hỏi Thiên Tiên Thánh Mẫu Quỳnh Hoa Dung Liễu Hạnh Công Chúa như sau :
  Kính lễ Thánh Mẫu, ngài thật từ ái với tất cả muôn loài, là bậc bảo trợ cho dân chúng, xưng gọi là chúa tể An Nam. Ngài đã giúp đỡ và phù hộ cho dân Việt bây giờ và cho dân chúng đến mãi sau này. Lòng tốt của ngài bao la vô hạn với các lê dân bá tánh, ban phúc thọ cho mọi nhà và giúp họ xoa dịu khổ đau. Nhưng sau này những đứa con của Thánh Mẫu sẽ dần trở nên hung hãn và khó dạy dỗ giáo hóa. Coi thường Tam Bảo và Thánh chúng, họ sẽ hủy báng đạo quý của ngài và gặp phải bệnh dịch, đói kém, chiến tranh, họa nạn. Xin đức Từ Nghiêm thương xót lê dân bá tánh mà dạy cách nào để cứu giúp được họ trong tương lai tăm tối đó. Họ phải làm gì, tu dưỡng ra sao để có thể nhận được sự giúp đỡ phù hộ của ngài. Không đi vào con đường sai quấy - thưa đức Từ Nghiêm?


  Thánh Mẫu Liễu Hạnh - Đấng từ nghiêm mỉm cười khoan thai nói:


  Này Quế Hoa! Những gì nàng thưa hỏi đều rất đúng và sẽ sảy ra sau này với các đứa con Ta. Họ sẽ gặp phải đau khổ vì muôn ngàn lý do khác nhau mà ta không thể kể xiết được. Nên ta nói ra những lời dạy này quý vị ở đây hãy ghi nhớ cho kỹ, đừng quên mất, hãy giữ lấy để những đứa con may mắn của ta có dịp được đọc thấy, được chiêm nghiệm và sửa thân mình cho đúng những lời dạy của Ta.
  Những lời dạy của ta thì nhiều vô số kể nhưng những người con may mắn được gặp những giáo huấn này thì quả thật rất khó. Ta có một giáo huấn quý báu sẽ nói ra sau đây để giúp các con đi đúng đường và hiểu minh bạch. Sẽ giúp người ấy tránh xa đau khổ, bệnh tật. Đạt được sự nghiệp, trí tuệ, danh vọng và giải thoát khi qua đời.


  Những gì ta dạy không ngoài sự Tu Thân Sửa Mình cho thành Thánh Nhân vậy.
  Hãy luôn nhớ Năm điều đức Như Lai đã dạy : Không giết hại , không trộm cắp, không tà dâm, không lừa gạt, không say sưa.
  Vì các con muốn vui tránh khổ, nhưng lại không biết thế nào để được an vui. Cho nên mới gây tội mổ bụng con cá, xé xác con vịt, bẻ cổ con gà. Rồi ăn uống với nhau cho thế là vui - hễ vui thì nghĩ rằng hết khổ. Nhưng không biết cái uất khí của chúng oán hờn, để rồi đem lại cái không may cho mình. Ông trời có đức hiếu sinh, các con nên nhớ lấy mà nằm lòng lời Ta, chớ có giết hại, chớ trộm cắp, chớ tranh vợ cướp chồng người khác, chớ lừa gạt người, chớ say sưa chẳng tỉnh rồi làm ra điều ác. Sửa được dần như thế là không gieo nhân khổ, chư thánh chúng sẽ độ trì. Vì người đó mà giúp đỡ cho gặp những cái may mắn an lành lớn. Nguyện gì cũng được dễ dàng thành tựu.
  Hãy nhớ 4 điều dưỡng thân tu Phúc.


  1- Bố thí của cải đến người khác, cúng dường, từ thiện.
  2- Nói lời chân thật, ngọt ngào dễ nghe, thường học Phật Pháp.
  3- Hành động lợi ích cho mọi chúng sinh.
  4- Hoà đồng với mọi người , chia sẻ sự đúng đắn.


  Nếu cố gắng tu dưỡng chín điều quý báu này thì quý vị đã tạo Phúc vô lượng. Là cái nhân để Phật Thánh phù hộ độ trì. Hãy nhớ rằng Ta cũng không giúp được gì nếu quý vị tạo nhiều ác nghiệp, chẳng có căn lành phước đức. Ta luôn muốn giúp đỡ các con nhưng phải tùy thuộc vào Phước đức nữa. Đừng xin cầu nhiều mà mất công vô ích.


  Đối với chư Thiên, Thánh chúng hãy cúng kiến trang nghiêm, sạch sẽ, thanh tịnh. Chớ bày vẽ cho tốn rồi chẳng lợi ích chi cả. Ta cần các con sửa tâm mới là thứ quý báu nhất dâng đến ta.


  Này Quế Hoa! Ta có một câu thần chú quý báu tốt lành ban cho quý vị. Có thể tức thời nhờ cậy sự giúp đỡ gia hộ của Ta và chư Phật, Thánh. Thường nhớ niệm có thể tiêu trừ bệnh tật, cứu khổ trừ tai, miễn trừ ác tánh, yêu mị ếm đối , đem lại giàu có, tăng thọ mạng, danh tiếng, thêm sức khỏe, thêm an vui mà những điều mong cầu thường hay như ý. Khi chết đi ta sẽ cùng chư Phật Bồ Tát hiện thân an ủi, đưa về cảnh Lạc Bang. Bởi vậy hãy thường nên trì niệm câu thần chú này của ta và phát nguyện vì lợi ích chúng hữu tình.


  Này Quế Hoa! Hãy nhớ lấy và lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ vì vô lượng chúng sinh lê dân bá tánh mà nói ra lời chân thật, thần chú quý báu này. Những câu văn vi diệu ấy, những lời nói bí mật ấy sẽ vô cùng lợi ích cho các con Ta đời sau. Hãy ghi nhớ trong tâm và thường tụng đọc để nhận được lợi ích lớn lao. Bất cứ ai tụng đọc thần chú này mỗi ngày 108 lần và kính ngưỡng Phật Thánh, Ta sẽ độ trì phù hộ như giữ tròng con mắt vậy. Họ sẽ nhận được thực phẩm, của cải, sự thành công một cách dễ dàng nhất.


  Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Thần Chú :
  Án ,Đáp Liệp, Đô Đáp Liệp, Độ Liệp, Sa Ha. (x108)


  Liền khi ấy các vị thánh chúng trong hội yến đều rung động, chắp tay cung kính nhận lời giáo huấn của Thánh Mẫu. Đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm cũng mỉm cười chứng minh.


  Này Quế Hoa! Nếu có đứa con may mắn nào của ta gặp gỡ được bản kinh này. Lòng thành đọc tụng ở những nơi Thánh Địa của ta - như Đoài Hồ, Thiên Bản, Tiên Hương, hay nơi chùa chiền, đền điện, nơi sạch sẽ tôn nghiêm. Sẽ giúp ngăn ngừa nạn đói kém, chiến tranh, bệnh tật, và đem lại công đức lớn không thể so sánh được. Nếu tụng đọc 1000 lần hay in chép cúng 1.200 cuốn kinh này làm lợi ích cho bá tính, thì sẽ đạt được sự sở nguyện của bản thân. Địa vị chức quyền không cầu tự được, của cải quý báu không mong tự tăng, ám niệm trù rủa tự trở về cũ, chồng ngoan vợ thảo không xin tự được. Nhất thiết sở cầu đều được như ý. Đây là những điều chân thật không hư dối một chữ nào. Nay ta gọi là THIÊN TIÊN THÁNH MẪU PHỔ TẾ QUẦN SINH CHÂN KINH. Nàng hãy giữ cho kỹ và đem lưu bố cho thiên hạ dòng sữa ngọt này!


  Liền nói kệ rằng:
  Vân Hương Thánh Mẫu
  Sắc Dậy Quần Sanh
  Mẹ khuyên con, con phải làm lành
  Để tránh thoát trăm vành tai nạn
  Thương con Mẹ phán, con phải nên nghe
  Cơn hiểm nguy trời đát chở che
  Khi hoạn nạn Phật Thần ủng hộ
  Lưu truyền thiên cổ: thiện giả thiện lai
  Giữa trần ai ai cũng như ai
  Chia giai cấp vì tài vì đức
  Không nên đổ tật, chớ có sầu bi
  Cuộc phù sinh nào có khác gì
  Ai thoát khỏi hoạt qui vân tán ?
  Giàu trăm ngàn vạn, chết khó đem đi
  Duy thiện can ác quả tương tuỳ
  Con nên phải nghĩ suy cho kĩ
  Thị phi, phi thị: gian trá, trá gian
  Của bất lương của ấy đừng tham
  Điều phi nghĩa điều kia chớ học
  Nợ duyên tơ tóc, tình nghĩa xương da
  Lo báo đền công đức mẹ cha
  Phải trọn vẹn tình ân nghĩa ái
  Dại khôn, khôn dại: hư thiệt, thiệt hư
  Đức cù lao lòng dữ khư khư
  Tình vàng đá thường lo đau đáu
  Trong đời gì báu bằng nghĩa với tình
  Giữ vẹn tuyền quỷ sợ thần kinh
  Lo đầy đủ trời bênh đất đỡ
  Trong nhà ngoài chợ, cử chỉ đoan trang
  Cuộc giao du nên tránh người gian
  Khi bàn luận nên bàn việc thiện
  Không nên bày chuyện chớ khá thêm lời
  Sợ vì ta lá rụng hoa rơi
  Hoặc từ đó, nhà tan cửa hại
  Con nên nghĩ lại, ai cũng như mình
  Việc của người chớ phách đừng banh
  Con tự xét lấy mình con trước
  Gặp ai lỡ bước, con chớ khinh khi
  Cuộc vần xoay giữ thế chắc gì
  Bần giữ phú khác gì dán tịch !
  Những lời công kích câu nói mỉa mai
  Con không ưa chớ có nói ai
  Con ưng trách thì người cũng trách
  Con nên tu tỉnh cười nói lựa lời
  Khi toại đàm chớ có nói chơi
  Rủi thiệt hại cho người trong cuộc
  Nghìn vàng khó chuộc, lời đã lỡ lời
  Mẹ khuyên con suy nghĩ đến nơi
  Đừng tự phụ có tài có đức
  Chinh Nam, phạt Bắc: Hạng võ anh hùng
  Khi hết thời trở lại Giang Đông
  Đem thủ cấp dâng ông đình trưởng
  Không nên tơ tưởng phú quý phù vân
  Giàu Thạch Sùng tiếng nổi xa gần
  Khi vận hết cơ cầu dói khổ
  Tục truyền tỏ rõ: duy hiếu là hơn
  Vua Thuấn xưa cày núi Lịch Sơn
  Vì tận hiếu mà hơn thiên hạ
  Nàng Ban Ả Tạ: tiết rạng nghìn thu
  Bà Chiêu Quân vì Hán cống Hồ
  Tình chăn gối hằng lo đầy đủ
  Quỷ thần ủng hộ, tiên thánh phù trì
  Ở Hồ lâu mà chẳng can gì
  Được tiết rạng, hồn qui cố thổ
  Sử xanh chép rõ: Phiếu Mẫu ngày xưa
  Giúp Hàn gia một bữa cơm trưa
  Sau Hàn tương đền ơn muôn lạng
  Hết tình vì bạn: Dương Lễ, Lưu Bình
  Thấy bạn nghèo con chớ nên khinh
  Bạn đói rách ấy mình đói rách
  Rèn lòng thanh bạch, giữ đạo hiền lương
  Con khỏi lo quỷ mị vấn vương
  Cũng không sợ tà ma gây hại
  Gái trai, trai gái, già trẻ nên nghe
  Lời khuyên người: Thánh Mẫu châu phê
  Rủi làm hại trời che đát đỡ
  Nghe lời nên nhớ - nhớ phải nên theo
  Thời khỏi lo phận đói kiếp nghèo
  Thuyền tế độ mẹ sẵn đưa chèo trăm họ...


  Khi ấy Quế Hoa Công Chúa liền thưa :


  - Kính lạy đức Thánh Mẫu từ nghiêm. Con xin ghi nhớ lời dạy bảo của ngài và trao cho nhân gian những giáo huấn quý báu này.


  Nói đoạn, trong hội có Thánh cô danh hiệu là Cửu Tỉnh Sòng Sơn Công Chúa, bước lên từ tốn bạch với Thánh Mẫu:


  - Kính lễ Thánh Mẫu, con xin ở trong nhân gian phù trì bảo hộ cho những người tụng đọc bản kinh này, lưu bố đến muôn nơi để giúp cho chúng bá tánh được sự lợi ích an vui theo lời dạy của Thánh Mẫu.


  Đức Từ Nghiêm cũng mỉm cười ưng thuận. Liền đó các chư thánh chúng đều đạt được lợi ích an vui lễ tạ rồi lui.


  NAM MÔ HỘ QUỐC NHÂN VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.


  THIÊN TIÊN THÁNH MẪU PHỔ TẾ QUẦN SINH CHÂN KINH
  Hết


  Đàn cơ giáng bút cầu tiên Văn Chiểu - Nam Định
  Đệ tử Lê Thị Xuân Hương in cúng 1200 bản.
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. halinh

  halinh New Member

  Bạn yến trang ở hp à? Bạn có biết đền thờ bà chúa năm phương ở đâu ko?
   
 3. ConNhangDeTu

  ConNhangDeTu New Member

  Mong bạn đăng nhiều bản kinh lên cho mọi người cùng học hỏi...
   
 4. Triều Viên

  Triều Viên New Member

  Bản Kinh văn giáng bút này được biên soạn quả là công phu của người trí thức... KHác hẳn các bản giáng bút kiểu dân gian, "tá khẩu thông truyền" không tịnh- thành ra bị sống sượng... Không tiêu thụ nổi...
   
 5. thientamduc

  thientamduc New Member

  hay quá à cảm ơn nhé hehe
   
 6. manbro

  manbro New Member

  thật đúng là công đức vô lượng , nhưng xin thưa với quí đạo hữu , mỗi đạo đều có một
  bản sắc riêng , ta có thể nắp ghép chứ không thể sao chép , biến tấu được .THÁNH MẪU GIỜ ĐÂY NGÀI NGHĨ GÌ NHÂN GIAN AI CÓ TỎ....

  ---------- Post added at 03:50 AM ---------- Previous post was at 03:48 AM ----------

  Theo mình được biết chúa bà 5 phương ở đâu cũng có , nhưng chính gốc thì ở hải phòng
  thưa bạn
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/10/13
 7. Truongtuyen

  Truongtuyen New Member

  Đường đến đần Bà Chúa Năm Phương như sau:
  Cứ Đi theo đường năm, vào đến Hải Phòng sẽ qua Cầu vượt Lạch Tray khoảng 1 Km hỏi Đền bà Chúa Năm Phương, ở ngay đó rồi
   
 8. TranQuiPhi

  TranQuiPhi New Member

  nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha tát.
   
 9. tâm thanh tịnh

  tâm thanh tịnh New Member

  thật may mắn khi đọc đc bản kinh này. các Thanh ĐỒng đệ tử mà nhận đc kinh này, tu sửa Thân-Tâm, làm phúc làm lành,bớt mê tín...thì Đạo Mẫu mãi trường tồn với những nét đẹp Chân-Thiện-Mỹ không lẫn vào đâu đc.

  Nam Mô Thánh Mẫu Đại Từ Bi!

  p/s: tiền bối nào có các bản kinh Tứ phủ thì up lên cho thế hệ sau đc ăn mày công đức ạ.
   
  Last edited by a moderator: 22/11/13
 10. huongnghialinhtu

  huongnghialinhtu hoạt động

  Mình sở hữu nhiều sách quý mà không có quyển nào có nội dung thế này đúng là hôm nay được mở rộng tầm mắt
   
 11. Yến Trang HP

  Yến Trang HP New Member

  Bản kinh này bị rách và mối nên YT chép lại post lên đây. Hiện tại YT đang muốn in kinh này để làm Phúc không biết in ở đâu thì được ạ...
   
 12. ConNhangDeTu

  ConNhangDeTu New Member

  bạn còn nhiều bản kinh như thế này không thì post lên diễn đàn nhé
   
 13. halinh

  halinh New Member

  Anh vào www.daothantienvietnam.com nhiều có rất nhiều cái hay đấy ạ.
   

Chia sẻ trang này