Lễ Mở Phủ Và Những Điều Cần Biết

Thảo luận trong 'Pháp sự khoa nghi' bắt đầu bởi Thanh Tùng, 28/6/11.

Lượt xem: 27,974

 1. Thanh Tùng

  Thanh Tùng Thành viên Bị cấm


  Về vấn đề này, mình nghĩ đã có nhiều bạn am hiểu lắm rồi. Mình chỉ xin đưa ra quan điểm và cách thức mở phủ mà mình biết và được xem và dạy. Mình cũng cho đây là nghi lễ mở phủ chuẩn với mình. Rất mong được anh chị em cùng xem, tham khảo và cùng có ý kiến đóng góp chân thành ak. Cảm ơn các bạn nhiều :)

  Đồng Thầy Mở Phủ:

  mở phủ.jpg - Có phúc: Là những người có phúc ( nghĩa là có con cái đầy đủ nam nữ )
  - Có lộc: có nhà cửa cơ bản đàng hoàng
  - Có thọ và an: Là người khỏe mạnh, vợ chồng hòa nhã, gia đình yên ổn, được làng xóm quý trọng.
  - Là người từ bi, không tham lam độc ác, hiểu đúng đắn về đạo và được thánh ban quyền khai quang đập hồ mở phủ.
  Mở Phủ:

  Quan thầy hầu 3 giá mẫu, 4 giá quan ( từ quan đệ nhất đến quan đệ tứ )

  - Quan đệ nhất chứng sớ, phê sớ, ra quyền lệnh về mở phủ cho các quan hàng sau đồng thời mở phủ đệ nhất và chứng mã phủ thượng thiên ( ngựa đỏ thiên phủ và lốt đỏ kèm hình nhân đỏ và hình nhân hồng bản mệnh )
  - Quan đệ nhị về mở phủ đệ nhị, => phủ đệ nhị nhận đồng tân và chứng mã phủ đệ nhị ( hình lốt xanh, người hình xanh và ngựa xanh ( ngựa ko bắt buộc )
  - Quan đệ tam về mở phủ đệ tam như quan đệ nhị và chứng mã phủ đệ tam ( thuyền rồng, lốt tam đầu cửu vĩ, lốt trắng, người hình trắng, ngựa trắng ( ngựa không bắt buộc )
  - Quan đệ tứ mở phủ đệ tứ. Mã phủ đệ tứ gồm ( voi vàng, người hình vàng, hình lốt vàng )
  - Hầu chầu đệ nhị về cho tân đồng trình khăn áo mới, trình trầu công đồng và chứng đàn mã sơn trang
  - Hầu chầu Lục về tán cau ban lộc cho tân đồng, sang khăn phủ cho đồng con vào hầu thánh
  Nếu tân đồng có cung kiêm chi đôi nước thì tiến hành lễ mở phủ chéo
  Quan thầy hầu 3 giá mẫu, sau hầu đức ông về soát đàn nhà Trần ( gồm 1 ngựa đỏ, 1 voi đỏ, 1 thuyền đỏ, 1 thoi đỏ, 1 hình nhân đỏ, 2 lốt đỏ , 6000 vàng đại thiếc, 6000 vàng hoa đỏ). Giá thánh bà đệ nhị Đại Hoàng về chứng đàn và tiến mã Trần triều. ( có thể hầu đức thánh Phạm về chứng đàn và cho tiễn mã. Nếu hầu đức thánh Phạm thì thỉnh sau đệ nhất Thánh Bà và thỉnh trước đệ nhị Thánh Bà ) đồng thời chứng cho đồng tân thuộc dòng thanh đồng, cho đội lệnh nhà Trần ( mở sổ thanh đồng biên sổ phê lệnh ). Khi đã đội lệnh nhà Trần cần chú ý việc hầu nhà Trần của tân đồng. Từ ngày đội lệnh đến bách nhật, chỉ hầu giá thánh bà nhà Trần, Sau bách nhật thì được về đền nhà Trần hầu tráng bóng nhà Trần ( không cần đợi mãn tam niên ), Nhưng cũng chỉ được hầu giá vương bà và các giá cô cậu Trần Triều, tuyệt đối không hầu đức ông, tứ vị vương tử và giá đức Ông thánh Phạm. ( về điều này xin viết một bài cụ thể về Hầu các giá nhà Trần và hiểu đúng về việc thờ và hầu nhà Trần sau). Các giá quan và giá chầu bốn phủ hầu tiếp sau như ở trên .

  Về Phần Lễ:

  1. Bạch lễ
  2. Sái tịnh: Lập đàn tràng và pháp sư đăng đàn sái tịnh đồng thời tiến hành lễ phát tấu mở phủ. Đồng thầy cho tân đồng mặc áo công đồng, đội khăn xếp ngồi xếp tròn. Sau đấy phủ khăn phủ diện và cho tân đồng đội mâm vàng sớ phát tấu. Pháp sư kêu thỉnh sứ giả ngũ phương ứng giáng ốp đáo đồng nhân. Pháp sư tuyên sớ, tuyên bạch văn trạng và thư chữ văn trạng bằng đuốc, xin đài âm dương, sau đó ném bó đuốc ra ngoài sân và giải tọa cho đồng nhân, đồng thời khai quang mã phát tấu ( 5 ngựa năm màu, 5 dây vàng năm màu kèm mâm sớ sách đã thư chữ ) tiến cúng quan sứ giả và hỏa hóa. Lễ phát tầu thường được lễ trước khi trình đồng 1 hoặc 3 ngày còn được gọi là phát tấu nghi ( Lễ Cáo )
  3. Lễ Phật; Thỉnh phật tuyên kinh lập đàn dâng cúng phật và lập đạo tràng tụng kinh. Có thể tụng các khóa: Dược Sư, Di Đà Hồng Danh, Phổ Môn, Bát Dương, Từ Bi Thủy Sám….
  4. Lễ Tam Phủ: Là lễ thù ân, phá ngục, xin lệnh ban ơn để giải ngục âm cho các tù linh là gia tiên của người tân đồng để họ được thoát ngục mà hưởng phúc từ con cháu. Lễ này thường được lễ trước Mở Phủ 1 ngày.
  5. Lễ Tam Phủ Thục Mệnh: Là lễ dành cho người bị đau ốm, bị bắt vía và bị phạt hành đến điên dại mà phải ra trình đồng.
  6. Sau khi lễ Phật và lễ Tam Phủ thù ân xong thì lễ chúng sinh và phóng sinh. Ngày hôm sau chọn giờ đẹp để sửa lễ tứ phủ và thiên quan, cúng thỉnh sơn trang, khao thỉnh trần triều, khao thỉnh hội đồng các quan bản đền cùng các quan ngũ dinh và âm binh bản đền.

  Đạo Trưởng hành lễ:

  Đồng thầy thay khăn áo, và làm lễ hầu thánh khai đàn mở phủ
  Lễ sớ hầu: xin phép phật thánh và các chư vị thanh đồng đạo quan vào bắc ghế hầu thánh
  Cung văn:
  Dân văn thờ
  Dâng văn hầu

  Tân đồng vào hầu thánh:
  Đồng thầy phủ khăn cho đồng con. Tân đồng hầu thánh, hầu 3 giá mẫu, 3 giá quan ( quan đệ nhất, quan đệ nhị, đệ tam ), 4 giá chầu ( Chầu đệ nhị, chầu lục, chầu mười, chầu bé), ba giá Hoàng ( Hoàng Bơ, hoàng Bảy, Hoàng Mười ). 4 giá cô ( Cô đôi, cô bơ, cô chín, cô bé ), không hầu cậu

  Hầu tạ:
  Là lễ hầu tạ cho tân đồng, lễ này do đồng thầy thực hiện. Có thể vào hầu tạ ngay sau khi đồng con bắc ghế hầu hết giá cô bé. Hoặc có thể 3 ngày sau ngày mở phủ thì làm lễ xin tạ cho đồng tân. Ngày nay vì điều kiện thời gian và kinh tế, thường tiến hành hầu tạ ngay sau khi đồng con bắc ghế hầu thánh. Quy trình làm lễ tạ: Đồng thầy mặc áo công đồng đội khăn xếp làm lễ cho tân đồng, trình lễ tạ gồm lễ mặn ( xôi, gà ), lễ chay ( xôi chè, hoa quả ) trầu, cau, chè thuốc kèm sớ tạ đồng và tiền vàng kèm theo. Sau đó xin phép phật thánh vào hầu tạ cho đồng con
  Đồng thầy hầu các giá : quan lớn Tuần Tranh về làm lễ khai quang chứng mã sớ, pháp sư tuyên điệp thiên quan cùng lễ nghi dâng tiến xin quan hạ lệnh tiễn đàn mã bốn phủ. Quan thầy hầu quan tuần tiễn mã bốn phủ. Giá chầu hầu một hoặc hai vị chầu bà về chứng lễ tạ cho tân đồng thường hầu chầu đệ tứ và chầu Bé. Hầu chầu Bé về chứng mã Sơn Trang và cho tán đàn Sơn Trang. Hầu 1 giá ông hoàng, 1 giá cô và 1 giá cậu tạ đồng và xin đóng cửa phủ.

  Vật dụng và nghi lễ khi vào hầu thánh
  Đồng thầy: khăn phủ diện, khăn tấu hương, khăn xếp, áo công đồng cùng các tòa khăn áo để hầu thánh
  Đồng tân: khăn phủ diện, khăn tấu hương, khăn bốn phủ, khăn xếp, áo công đồng. Nếu có điều kiện thì sắm tòa khăn áo đầy đủ, không thì có thể xin dùng của quan thầy. Nhưng nhất thiết phải có những đồ trên.

  Một bàn loan sơn son đặt giữa, ở trước mặt người hầu thánh, ở giữa bàn loan là gương hầu ( khi chưa hầu được phủ vải đỏ ). Trên bàn loan đặt 1 lọ nước thơm, 1 ly ngự rượu ( bằng sứ, bạc, đồng, ngọc….) một bộ ba chén có nắp để thưởng trà, 1 bầu rượu ( bằng sứ hoặc kim loại ), một bầu nước trắng, vài bao thuốc, một đĩa tiền hầu. Hai góc bàn loan đặt hai lọ hoa tươi, bên cạnh đặt 2 đài nến.

  Người hầu dâng:
  Nếu 2 người gọi là nhị trụ. Gồm 1 tay khăn ( giúp lên khăn, cài trâm hoa, măc áo ). Bên phía tay khăn đặt các đồ sau:

  - Các tòa khăn áo hầu,
  - Khăn phủ diện của đồng nhân
  - Khăn tấu hương ( hình chữ nhật, dài khoảng 3gang rộng 1,5 gang 1 nửa thêu rồng, 1 nửa thêu phượng tượng trưng cho cha và mẹ.
  - 1 khăn đức ông, là một dải khăn đỏ dài khoảng 2 thước ( nếu có hầu nhà Trần )
  - Năm khăn chầu ( khăn buồn nối cổ, hoặc khăn thổ cẩm,
  - 1 bộ lét: 5 lét quan thêu rồng, 3 lét ông hoàng ( có thể lét trơn hoặc gấm chữ thọ ), 3 lét cô thêu hoa. ( nếu hầu theo lối cổ có thể sẽ thấy ở hàng ông Hoàng cũng chit khăn mỏ rìu tức khăn vuông rộng 1.5 gang, 2 góc chéo thêu rồng. )
  - Một bộ mạng gồm 3 chiếc thêu rồng: chiếc 1 ( ½ đỏ và ½ xanh ), chiếc thứ 2 ( ½ trắng và ½ vàng ), chiếc thứ 3 màu xanh tím than hoặc tím.
  - 1 hoặc 2 khăn cậu ( khăn vuông 1.5 gang, hai góc chéo thêu rồng )
  - Hoa hoét, trâm cài, xà tích, Kiềng bạc, vàng, thẻ ngà, đáy ngọc….là những phụ trợ kèm theo khi hầu.
  1 tay hương ( giúp thắp hương, đốt đuốc, đốt mồi, và dâng đồ hầu ) Bên phía tay hương đặt:
  - 1 bát dầu đèn ( hoặc cồn ),
  - Một bát nước
  - 1 ngọn nến hoặc đèn dầu
  - Một khăn trải gối
  - Một ống phóng để đồng nhân tẩy khẩu hoặc nhả bã trầu,
  - 1 đôi kiếm, 1 đôi cờ chéo, 1 đôi cờ vuông, 1 thanh trường đao, 1 đôi hèo, một đôi mái chèo, 1 đôi quạt xòe.
  4 người thì gọi là tứ trụ, có kèm thêm 2 người ngồi sau làm nhiệm vụ hỗ trợ 2 người ngồi trên và cân chỉnh y phục cho người hầu khi vào hầu thánh.
   
  Last edited by a moderator: 24/7/18

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. conchudangyeu

  conchudangyeu Thành viên Bị cấm

  bài viết của bạn hơi mang tính áp đặt quá , trăm ông trăm phép nghìn bà nghìn quyên .
  bạn k nên nói như vậy
  - Không biết là ntn nhưng mở phủ luôn luôn phải hầu quan đệ ngũ để tiễn đàn
  - Không phải đồng thầy nào cũng hầu 4 giá quan như bạn nói VD cậu hùng luôn là quan đệ nhất chứng sớ , quan tam về mở phủ , quan ngũ tiễn đàn , hoặc như ông đức hàng hành thì luôn hầu đủ 5 quan , như cụ đồng thịnh có khi cụ chỉ hầu 2 giá quan thôi ,.......... còn tùy vào phép của đồng thầy .
  - Lễ tam phủ mà bạn nói gọi là tam phủ đối khám , nhưng mà khoa này rất ít khi được cung trong đàn lễ mở phủ , vì khoa này là khoa cúng độ âm . Bạn không nên nhầm như vậy .
  - Khi mà làm lễ tam phủ thục mệnh thì luôn luôn ngưới ta cúng thêm di cung hoán số và an bản mệnh .
  - Cũng có khi cúng thêm trả nợ tào quan điền hoàn thiên khố hay cắt giải tiền duyên
  - Về vấn đề sang khăn thì có thể chầu nhị sang khăn , chầu lục cũng có thế sang khăn , chầu bé cũng được tùy vào căn duyên của tân đồng

  và cũng nói thêm là nếu mà mở phủ tới 3 ngày thì không bao h ngưới ta làm như vậy
  - Ngày 1 sáng dự cáo nghi , bầy đàn , Chiều với phát tấu thỉnh phật tụng kinh ( tùy duyên )
  - Ngày 2 sáng cúng tam phủ , di cung , an mệnh , chiều trả nợ tào quan tụng kinh ( tùy duyên )
  - Ngày 3 cúng tứ phủ , khao thỉnh thiên quan , sơn trang , chư dinh , hầu ,... chiều tạ đàn .
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/6/11
 3. Thanh Tùng

  Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

  à, Mình rất cảm ơn bạn Hải Anh đã đóng góp ý kiến. :) Mình có nói cách thức lễ như vậy chỉ là chuẩn với mình thôi, không bắt buộc là cái này mới là đúng và những cái khác là sai ( bạn có lẽ hiểu sai ý chăng? ). Đúng thực là mỗi người mỗi phép đấy. Cho nên ko ai bảo rằng người ta làm lễ như nào là đúng cả. Cái này thì mình theo và được dạy từ nhỏ như thế. Còn cách thường như bạn nói thì cũng ko sai. Kể cả là mp 1 ngày hay 3 ngày thì như bạn nói đều như thế cả, là cách làm thường thấy. :). ở trên khi nói về phần lễ Tam Phủ, thì mình có nói đến 2 lễ tam phủ làm và như bạn cũng nói rồi đấy. Lễ Tam Phủ thục mệnh và lễ Tam Phủ Đối Khám. Về cách làm hai đàn lễ này mình chưa có dịp nói đầy đủ, nhưng chắc hản bạn cũng đã có hiểu biết rồi. Nhưng đúng như bạn nói, lễ Tam Phủ Thù Ân ( hay Cừu Ân ) hoặc Tam Phủ Đối Khám là khoa cúng độ âm. Ko có gì nhầm lẫn về cái này cả ( chỉ có tên gọi là khác đi thôi ). Còn Tam Phủ Thục Mệnh thì rõ ràng rồi, mình cũng nói mục đích cúng của khóa lễ này là như thế nào, còn phần cúng trả nợ tào quan và cắt tiền duyên thì thường hay làm ( nhưng không phải ai cũng làm ). Thầy cúng thường mặc định cúng trong lễ mp cho đồng nhân thì sẽ làm những lễ thế sau lễ tam phủ thục mệnh ( cho nên mình ko viết rõ ràng ra hết ). Bạn Hải Anh có lẽ đọc kỹ bài của mình hơn một tý thì sẽ rõ là tất cả những ý kiến mà bạn đóng góp thực ra thì ý mình cũng là như thế :D
   
 4. conchudangyeu

  conchudangyeu Thành viên Bị cấm

  hihih , nhưng việc bạn nói hầu 4 quan là sai bạn ạ
  không ai mở phủ mà k hầu quan tuần cả
  mà xin lỗi anh chứ thì từ lúc mà em đi theo thầy đi cúng chưa bao nghe nghe thấy tam phủ thù ân , và trong tam phủ đối khám lại đi phá ngục cả ............
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/6/11
 5. Thanh Tùng

  Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

  Lại một lần nữa mời bạn đọc kỹ lại bài viết :)
   
 6. conchudangyeu

  conchudangyeu Thành viên Bị cấm

  xin lỗi anh em chư đọc hết , nhưng mà anh viết vậy vẫn sai , khi quan ngũ tiễn đàn thì k đọc " bạch sớ hầu " mà đọc cháp long chủ , hoặc điệp thiên quan ,.......... hihihihihih
   
 7. Thanh Tùng

  Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

  =)), Ối, mình viết theo kiểu cảm hứng bốc đồng ấy mà. Ko viết theo quan điểm lời nói chuẩn mực ( kiểu đúng khi pháp sư tuyên đọc ấy =)) ), nhưng mà mình sẽ sửa để cho bài viết được hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn hải anh nhiều.
   
 8. hihi. Vấn đề này đúng là rất hữu ích cho những người chuẩn bị xuất thủ trình đồng. Em thấy các đồng thầy khi mở phủ hầu như đều hầu hết 5 quan ( 4 quan mở 4 phủ và quan tuần tiễn đàn). Và cái thứ 2 là anh Thanh Tùng có nhắc đến khai phủ nhà trần: em thấy cậu hùng ở HD khai phủ nhà trần cũng kéo cầu đập trĩnh, lễ vật cũng như mở 4 phủ. Nhưng khác ở chỗ là trứng khai phủ nhà trần là 7 quả màu đỏ và mã là có 1 tòa đức thánh cả và 18 tốt. hjhj em chỉ đưa ra 1 VD thui mời cả nhà cùng chém( nhưng nhẹ tay thui nha) :D
   
 9. conchudangyeu

  conchudangyeu Thành viên Bị cấm

  nếu mà sửa thì tiện thê anh sửa luôn cả cái phát tấu nhé , trong phát tấu có sai tinh , chứ không phải là trong sái tịnh có phát tấu và cái phần mà đội sớ trình người ta gọi là phát hỏa anh ạ , thương như nam định thái bình hải dương khi phát tấu còn có 5 bát cơm quả trứng vs cầu vài đỏ . Có thầy còn cúng hành trì phát tấu nữa cơ ...
   
 10. Đúng òy. Phát tấu ở HD thường hay có 5 ngựa quan sứ giả kiêm đồ phát tấu: gương, lược, quạt, sách bút, xà phòng,.... có dùng cả 1 tấm vải đỏ như Hải anh nói và chủ sự còn múa đàn, khai quang.....
   
 11. Thanh Tùng

  Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

  Ko có đàn lễ nào là đàn lễ khai phủ nhà Trần cả em ak. Nhà Trần không phải một phủ như bên bốn phủ, mà nhà Trần hiển thánh theo quan hệ huyết thống, dòng tộc ( a đang nói về quan niệm thờ và hầu nhà Trần ). Ko có nợ mã nhà Trần như kiểu nợ mã Bốn Phủ, cho nên trong đàn lễ về nhà Trần ko ai gọi là trả mã cả ( như kiểu trả nợ mã bốn phủ ) mà là dâng tiến thôi. Việc dâng tiến mã nhà Trần thì có khi rất đơn giản, chỉ có tiền vàng, sớ sách kim ngân vàng thiếc, cũng có khi dâng tiểu đàn, dâng trung đàn hay đại đàn ( tùy theo tâm thành của người lễ và việc họ muốn cầu. )Còn việc hầu nhà Trần và cung cách Hầu nhà Trần thì anh xin phép mod và anh chị em sẽ viết riêng một bài khác được không?
   
 12. Thanh Tùng

  Thanh Tùng Thành viên Bị cấm

  Em ak, như anh nói đấy, anh viết bài này theo kiểu lần lượt thứ tự các bước làm, chứ anh cũng ko nói là trong sái tịnh thì có phát tấu, anh chỉ nói theo quan điểm các bước làm việc của pháp sư lần lượt là như vậy. Em đọc thử xem có đúng như thế ko? :), và anh cũng cm là anh ko dùng những ngôn ngữ trong khi cúng hay chuyên dùng trong cúng để viết, anh viết trên quan điểm để mọi người cùng hiểu ( theo nghĩa nôm na em ). :), và cũng cảm ơn em thêm về những sai biệt trong cách cúng ở các vùng mà em cung cấp thêm nhé. :D thanks
   
 13. vâng. Chắc em hơi nhầm xin lỗi anh nhé hjhj
   
 14. conchudangyeu

  conchudangyeu Thành viên Bị cấm

  kinh bạch chư vị chứ bây h em mới thầy mấy kiểu mở phủ rất hay Trần triều cũng khai giếng kéo cầu , sơn trang cũng kéo cầu khai giếng .
  Khi xưa thì 2 dòng tứ phủ và trần triều này phân biệt hoàn toàn ai hầu bên trần triều gọi là thanh đồng cò hầu tứ phủ thì gọi là đồng cốt . Bên tư phủ thì còn có lễ khai giếng mớ đàn , chứ bên trần triều thì cứ đội lệnh là được hầu . Mà thường những ngưới hầu nhà trần đề là pháp sư bắt ta , bắt ma ,chữa bênh âm thì mới hầu . Chứ bây h thì ........... điện tứ phủ cũng thờ trần triều về khiếp bạc cũng hầu tứ phủ .... chán chán thật
  Như hầu trần triều thì vao dâng văn thờ trần triều sau đó hát sai hầu luôn đức ông ,.... đó mới là hầu trần triều .
   
 15. conchudangyeu

  conchudangyeu Thành viên Bị cấm

  như đây là kiểu hầu trần triều đúng nhất đây nè
  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=pXpLKAg18N4[/YOUTUBE]
   
 16. Đúng òy. Giờ là Đức Thánh Trần cũng kéo cầu mở phủ. Mà Chầu đệ nhị về cũng khai tòa sơn trang cũng đập trĩnh khai hồ như 4 phủ lun. Dần dà cái đó là bình thường và trở thành thông lệ. Còn thấy rằng khi tạ 3 năm đồng thầy lại 1 lần nữa cờ vì đại tấu khai tòa chúa bói ( nhưng trường hợp này ýt hơn). Còn ở kiếp bạc thỳ đúng là có hầu cả 4 phủ. Nhưng cũng vẫn có đồng chỉ hầu nhà trần ở kiếp bạc thôi.
   
 17. conchudangyeu

  conchudangyeu Thành viên Bị cấm

  bạn nên hỏi lại cái vị đồng quan ở đây đi , bên nhà trần đội lệnh là được hầu rồi bạn ạ , không bao h có việc khai giếng như bên tư phủ đâu
  mà thứ 2 là có cái phủ nào gọi là phủ sơn trang à mà đi đập trĩnh bên tòa sơn trang . Chầu về chứng tòa sơn trang chứ thì chả ai đập trĩnh cả
   
 18. Uk. nhưng mình thấy thế nào thì nói thế bạn ạ. Vì về tâm linh mình ko dám mạnh mồm nói điêu đâu. Đúng là mình có nhìn thấy ở HD đồng thầy hầu giá chầu đệ nhị về kéo cầu đập trĩnh bên tòa sơn trang. Còn ai làm pháp sư thì đồng thầy hầu giá đức thánh trần về cũng kéo cầu mở phủ cho đồng
   
 19. conchudangyeu

  conchudangyeu Thành viên Bị cấm

  hihihi , có lần tớ được cúng ở 1 đán mở phủ của thầy cường hải dương , thầy cụ cũng bầy trĩnh tóa sơn trang như có đập đâu , và kể cả trần triều có khai đàn đâu nhỉ
   
 20. hjhj. Uk mỗi thầy mỗi phép Giỏ nhà ai quai nhà đấy mà. Mình đầu xanh non trẻ chả být thế nào mà lần. Mình có hỏi nhưng chưa có người trả lời híc híc
   

Chia sẻ trang này