Chú Đại Bi qua hình ảnh

Thảo luận trong 'Phật Giáo' bắt đầu bởi cô bé văn điển, 6/6/12.

Lượt xem: 5,990

 1. Chúng tôi xin được giới thiệu thêm 84 hình ảnh giải thích từng câu trong bài thần chú nổi tiếng này.  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. Triều Viên

  Triều Viên New Member

  Đọc kinh trì trú bao ngày giờ mới hiểu... Cám ơn vì đã khai hóa......
   
 3. a di đà phật

  a di đà phật New Member

  bài này hay quá e đang tìm đọc mà đc bài này bổ ích quá cám ơn chủ top
   
 4. ngocduy

  ngocduy Moderator

  cam ơn chủ xị ! hay quá !
   
 5. Vac_Xau_Xi

  Vac_Xau_Xi New Member

  thanks anh đã gửi cho mọi người xem.
   
 6. cunbi156

  cunbi156 New Member

  hay quá ạ hihi
   
 7. huongthien82

  huongthien82 New Member

  Quá bổ ích giờ thì phần nào mình đã ngộ ra đc1 chút. Mình tụng mà ko hiểu gì
   
 8. quang_anh

  quang_anh New Member

  quá hay! đúng là hình ảnh minh họa có khác! cảm ơn Cô bé văn điển nhé! mong bạn tiếp tục sưu tầm thêm nhiều hình ảnh của các bản kinh khác để cho mọi người cùng hiểu hơn!
   
 9. denchualamthao

  denchualamthao New Member

  chân thành cảm ơn cô bé văn điển nhé...
   
 10. thanthoai

  thanthoai New Member

  Cảm ơn bạn nhé...quá hay..giờ mới hiểu..Nam Mô A Di Đà Phật...
   
 11. DuyTan

  DuyTan New Member

  Bài viết hay và bổ ích quá, Cảm ơn chủ topic rất nhiều. Đúng là chỉ tụng không mà chưa hiểu hết được ý nghĩa của bài tụng,nay có bài viết này như được mở mang ra nhiều hơn, càng thấy được sự linh ứng của Ngài.
   
 12. tâm thanh tịnh

  tâm thanh tịnh New Member

  Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni

  Kính lạy đấng đại bi Quán Âm
  Nguyện lực rộng sâu, thân tướng đẹp
  Ngàn tay trang nghiêm khắp hộ trì
  Ngàn mắt ánh sáng khắp chiếu soi
  Trong lời chân thật nói mật ngữ
  Trong tâm vô vi khởi tâm bi
  Mau cho đầy đủ các mong cầu
  Mãi khiến diệt trừ các tội nghiệp
  Trời rồng các Thánh cùng thương giúp
  Trăm ngàn tam muội liền huân tu
  Nắm giữ thân là tràng ánh sáng
  Nắm giữ tâm là tạng thần thông
  Rửa sạch trần lao nguyện qua biển
  Siêu chứng bồ đề môn phương tiện
  Nay con xưng tụng, thệ quy y
  Sở nguyện từ tâm thảy đủ đầy.


  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được con mắt trí tuệ.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ tất cả chúng sanh.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện tốt.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau ngồi thuyền bát nhã.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm vượt biển cả khổ đau.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được các pháp giới định.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên núi cao niết bàn.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về ngôi nhà vô vi.
  Kính lạy đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân thể pháp tánh.

  Nguyện con đến núi đao thì núi đao tự gãy đỗ.
  Nguyện con đến vạc sôi thì vạc sôi tự khô cạn.
  Nguyện con đến địa ngục thì địa ngục tự hủy diệt.
  Nguyện con đến ngạ quỷ thì ngạ quỷ tự no đủ.
  Nguyện con đến tu la thì tu la tự hiền lành.
  Nguyện con đến súc sanh thì súc sanh tự khôn ngoan

  Khi phát nguyện này xong, chí tâm xưng niệm danh hiệu của tôi, cũng nên chuyên niệm bổn sư của tôi là đức A Di Đà như lai, sau đó mới tụng đà la ni thần chú này, một đêm tụng đủ năm biến thì bản thân trừ diệt được trăm ngàn muôn ức kiếp tội nặng sanh tử.

  Kính lạy đức như lai A Di Đà.
  Kính lạy đại bồ tát Quán Thế Âm.

  Bồ tát Quán Thế Âm thưa với đức Phật: Bạch đức Thế tôn, nếu các trời người tụng trì chương cú đại bi, đến lúc mạng chung, mười phương chư Phật đều đến đưa tay nhiếp thọ, muốn sanh về quốc độ của đức Phật nào thì tùy nguyện đều được vãng sanh.

  Bồ tát Quán Thế Âm lại thưa với đức Phật:

  - Bạch đức Thế tôn, nếu các chúng sanh tụng trì thần chú đại bi mà đọa ba đường ác thì con thề không thành
  chánh giác.

  -Người tụng trì thần chú đại bi nếu không sanh về quốc độ của chư Phật thì con thề không thành chánh giác. Người tụng trì thần chú đại bi nếu nơi tâm không đắc vô lượng tam muội biện tài thì con thề không thành chánh giác.

  -Người tụng trì thần chú đại bi tâm, sống trong đời hiện tại, có những mong cầu mà không có kết quả toại nguyện thì thần chú này không được gọi là đà la ni đại bi tâm, ngoại trừ người có tâm bất thiện và lòng không chí thành.

  -Nếu có người nữ chán thân nữ nghèo hèn mà muốn được thân người nam thì cần tụng trì chương cú đà la ni đại bi, nếu không chuyển thân nữ thành thân nam thì con thề không thành chánh giác; người sanh tâm nghi ngờ chút ít ắt không được kết quả toại nguyện.

  -Nếu các chúng sanh xâm tổn tài vật, ẩm thực của thường trụ thì dù cho có ngàn đức Phật xuất thế cũng không hiểu được phương pháp sám hối, dù cho có thể sám hối cũng không trừ diệt, nay tụng thần chú đại bi liền được trừ diệt. Nếu xâm tổn
  đồ dùng, tài vật, ẩm thực của thường trụ, thì phải đối trước mười phương tăng mà sám hối tội lỗi, tội mới trừ diệt. Nay khi tụng đà la ni đại bi thì chư Phật trong mười phương liền đến làm sự chứng minh, tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Tất cả tội của mười ác, năm nghịch, khinh chê người, hủy báng pháp, phá trai, phạm giới, phá tháp, hủy chùa, lấy cắp vật của tăng bốn phương, làm bẩn phạn hạnh thanh tịnh, đồng đẳng như vậy, tất cả nghiệp ác, tội nặng ấy thảy đều diệt hết. Chỉ trừ một việc là đối với chú này mà sanh lòng nghi ngờ, thì tội nhỏ, nghiệp nhẹ cũng không thể diệt trừ, huống là tội nặng. Tuy không thể lập tức diệt trừ tội nặng nhưng có thể làm nhân tố bồ đề ở kiếp xa sau.

  Bồ tát Quán Thế Âm lại thưa với đức Phật: Bạch đức Thế tôn, nếu các trời người tụng trì tâm chú đại bi thì có được mười lăm sự sanh tốt, không nhận chịu mười lăm sự chết xấu.

  Mười lăm sự chết xấu là:
  1. Không bị chết do đói khát, khốn khổ;
  2. Không bị chết do gông tù, đánh đập;
  3. Không bị chết vì oan gia thù địch;
  4. Không bịchết vì chém giết nhau giữa quân trận;
  5. Không bị chết vì cọp sói cùng ác thú tàn hại;
  6. Không bị chết vì rắn rít độc cắn trúng;
  7. Không bị chết vì nước cuốn lửa cháy;
  8. Không bị chết vì trúng phải thuốc độc;
  9. Không bị chết vì loài sâu trùng độc làm hại;
  10. Không bị chết vì điên cuồng mất trí;
  11. Không bị chết vì té rơi từ núi, cây, ven bờ ;
  12. Không bị chết vì người ác trù ếm;
  13. Không bị chết vì tà thần, ác quỷ làm hại;
  14. Không bị chết vì bịnh ác quấy thân;
  15. Không bị chết vì không chịu an phận nên tự hại.
  Tụng trì thần chú đại bi thì không bị mười lăm sự chết xấu như thế.


  Mười lăm sự sanh tốt là:
  1. Sanh ở đâu cũng thường gặp vị quốc vương hiềnlành;
  2. Thường sống ở đất nước tốt đẹp;
  3. Thường gặp thời đại tốt;
  4. Thường gặp bạn lành;
  5. Thân căn được đầy đủ;
  6. Đạo tâm thuần thục;
  7. Không phạm cấm giới;
  8. Có được quyến thuộc hòa thuận, ân nghĩa;
  9.Vật dụng, thức ăn uống thường được đầy đủ;
  10. Thường được người cung kính giúp đỡ;
  11. Tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt;
  12. Những việc mong cầu đều được toại nguyện;
  13. Long thiên, thiện thần thường theo ủng hộ;
  14. Sanh ở đâu cũng thường được thấy Phật nghe pháp;
  15. Hiểu nghĩa lý sâu xa của chánh pháp được nghe.
  Người tụng trì đà la ni đại bi tâm thì có được mười lăm sự sanh tốt như thế.
  Tất cả trời người phải thường tụng trì tâm chú đại bi, chớ sanh tâm biếng nhác.

  Bồ tát Quán Thế Âm nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội, chắp tay đứng
  thẳng, đối với các chúng sanh khởi tâm đại bi, nở mặt mỉm cười, liền nói chương
  cú thần diệu tên là Quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni:

  1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
  2. Nam mô a rị da
  3. Bà lô yết đế thước bát ra da
  4. Bồ đề tát đỏa bà da
  5. Ma ha tát đỏa bà da
  6. Ma ha ca lô ni ca da
  7. Án
  8. Tát bàn ra phạt duệ
  9. Số đát na đát tả
  10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a lị da
  11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
  12. Nam mô na ra cẩn trì
  13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế
  14. Tát bà a tha đậu du bằng
  15. A thệ dựng
  16. Tát bà tát đá, na ma bà tát đa, na ma bà già
  17. Ma phạt thị đậu
  18. Đát điệt tha, án
  19. A bà lô hê
  20. Lô ca đế21. Ca ra đế
  22. Di hê rị
  23. Ma ha bồ đế tát đỏa
  24. Tát bà tát bà
  25. Ma ra ma ra
  26. Ha hê ma hê, rị đà dựng
  27. Cu lô cu lô yết mông
  28. Độ lô độ lô phạt già ra đế
  29. Ma ha phạt già ra đế
  30. Đà la đà la
  31. Địa lỵ ni
  32. Thất phật ra da
  33. Giá ra giá ra
  34. Ma ma phạt ma ma
  35. Mục đế lệ
  36. Y hê di hê
  37. Thất na thất na
  38. A ra sam phật ra xá lợi
  39. Phạt sa phạt sam
  40. Phật ra xá da
  41. Hô lô hô lô ma ra
  42. Hô lô hô lô hê rị
  43. Ta ra ta ra
  44. Tất lỵ tất lỵ
  45. Tô rô tô rô
  46. Bồ đề dạ - bồ đề dạ
  47. Bồ đà dạ - bồ đà dạ
  48. Di đế rị dạ
  49. Na ra cẩn tri
  50. Địa lỵ sắt ni na
  51. Ba dạ ma na
  52. Ta bà ha
  53. Tất đà da
  54. Ta bà ha
  55. Ma ha tất đà dạ
  56. Ta bà ha
  57. Tất đà du nghệ
  58. Thất bàn ra dạ
  59. Ta bà ha
  60. Na ra cẩn trì
  61. Ta bà ha
  62. Ma ra na ra
  63. Ta bà ha
  64. Tất ra tăng a mục khư da
  65. Ta bà ha
  66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
  67. Ta bà ha
  68. Giả cát ra a tất đà dạ
  69. Ta bà ha
  70. Ba đà ma yết tất đà dạ
  71. Ta bà ha
  72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da
  73. Ta bà ha
  74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ
  75. Ta bà ha
  76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  77. Nam mô a lị da
  78. Bà lô kiết đế
  79. Thước bàn ra dạ
  80. Ta bà ha
  81. Án tất điện đô
  82. Mạn đà ra
  83. Bạt đà dạ
  84. Ta bà ha

  Bồ tát Quán Thế Âm nói chú này xong thì đại địa chấn động đủ cả sáu cách, chư thiên mưa xuống hoa báu đầy dẫy, mười phương chư Phật thảy đều hoan hỷ. Thiên ma, ngoại đạo sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Tất cả chúng hội đều được quả chứng, hoặc đắc quả tu đà hoàn, hoặc đắc quả tư đà hàm, hoặc đắc quả a na hàm, hoặc đắc quả a la hán, hoặc chứng đắc địa thứ nhất, địa thứ hai, địa thứ ba, địa thứ tư, địa thứ năm, cho đến địa thứ mười. Vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề.
   

  Các file đính kèm:

  Last edited by a moderator: 22/6/13

Chia sẻ trang này