[ Bản văn ] Quan Hoàng Lục An Biên Đại Tướng Quân [ Mai Văn Sinh biên soạn ]

Thảo luận trong 'Tứ phủ Thánh Hoàng văn' bắt đầu bởi ngo_van_thanh91, 8/12/11.

Lượt xem: 3,756

 1. Chính quê Trùng Khánh Cao Bằng
  Có quan Hoàng Lục giáng phàm tối
  anh linh
  Cõi trần gian hữu tình hữu cảnh
  Đất Cao Bằng – Trùng Khánh tựa
  cõi tiên
  Lý triều có Đại tướng An Biên
  Tiễu trừ giặc Tống giữ yên cõi bờ
  Nước Nam Việt đẹp như huyền thoại
  Sách trời ghi sáng mãi sử oai hùng
  Đức Hoàng Lục ngài thông thạo
  kiếm cung
  Vâng lệnh Thái Úy giữ vùng biên
  cương
  Mười tám tuổi am tường binh pháp
  Thông kinh thư sử sách làu làu
  Khắp hòa tam thập lục châu
  Nức danh gia thế đẹp câu thuận
  hòa
  Khai quang thậm thì diệu
  Quang minh chứng đàn duyên
  Ngã tích tang cúng dàng
  Kim phụng hoàng lân cận
  Phật Thánh Chúa Tiên trung vương.
  Hoàng Lục có lệnh truyền ra
  Các quan thủy bộ cùng là chư dinh
  Chuyên cần luyện tập quân binh
  Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi
  nơi
  Thái Úy Lý Thường Kiệt đức vời vời
  sáng
  Nhận thấy Hoàng tỏa rạng mưu cơ
  Ban cho nào kiếm nào cờ
  Cùng ban mật lệnh bất ngờ xuất
  quân
  Dùng chiến thuật chế nhân tiên
  pháp
  Phá kho tàng tiến đánh Tống bang
  Châu Liêm cùng với châu Khâm
  Xua quân xung kích thỏa tầm trông
  xa
  Sông Như Nguyệt dựng ra phòng
  tuyến
  Dẹp âm mưu xâm chiếm nước ta
  Từ Quảng Uyên đến Phục Hòa
  Hoàng Lục trấn giữ gần xa thỏa
  lòng
  Mậu Tuất Lý Nhân Tông Chính Hạ
  Hoàng Lục ngài từ giã nhân gian
  Đoỏng Lình dân lập ngôi đền
  Khắp vùng Lũng Đính muôn miền
  khói nhang
  Đức Hoàng Lục độ oan cứu khổ
  Ngài hiển linh phù trợ trần gian
  Tội công (Ai tội, ai công) ngài biên
  chép rõ ràng
  Tiễu trừ kẻ ác phục hàng quỷ ma
  Cũng có lúc Ngài ra trợ phép
  Giúp cho người đẹp nết thảo ngay
  Có khi dạo gót đông tây
  Câu thơ Thái Úy sẵn bày cuộc ngâm
  Ngài ngâm rằng:
  Nam quốc sơn hà Nam đế cư
  Tiệt nhiên định phận tại thiên
  thư
  Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
  Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!
  Đấng anh linh phong tư tài mạo
  Rạng vẻ ngoài mũ áo cân đai
  Độ cho hai chữ Lộc Tài
  Độ cho già trẻ gái trai cát tường
  Phép thần thông hô phong hoán vũ
  Tài kinh bang tế thế chuyển luân
  Nức lòng tướng sĩ ba quân
  An Biên đại tướng muôn dân phụng
  thờ
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này